báo cáo thực tập kế toán NEU tại công ty cổ phần thiết kế lục giác

20 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2020, 07:24

Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Linh Khoa kế toán MC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH .1 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC 1.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty Cổ Phần Thiết Kế Lục Giác 1.2.Tình hình kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty .1 1.3 Đặc điểm quy trình cơng nghệ sản xuất cơng trình 1.4 Đặc điểm tổ chức máy quản lý KD (Phụ lục 05, trang số 5) .2 PHẦN II .4 TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC 2.1 Tổ chức máy kế tốn cơng ty CP Thiết Kế Lục Giác 2.2 Chính sách kế tốn áp dụng công ty .4 2.3 Tổ chức công tác kế tốn số phân hành kế tốn cơng ty 2.3.1 Kế toán vốn tiền 2.3.2 Kế toán Tài sản cố định hữu hình 2.3.3 Kế toán tiền lương khoản trích theo lương .9 2.3.4 Kế toán nguyên liệu, vật liệu 11 2.3.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 12 PHẦN III 17 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN 17 CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 17 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC 17 Đánh giá chung cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty 17 3.1 Về điểm mạnh .17 3.2 Những tồn cần khắc phục .18 3.3 Một số kiến nghị công tác kế tốn Cơng ty CP Thiết Kế Lục Giác 18 B¸o c¸o thùc tËp MSV: 8TD15334 Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Linh Khoa kế toán LI MỞ ĐẦU Trong trình hội nhập quốc tế, hội nhập khu vực cách toàn diện sâu sắc để đứng vững phát triển Việt Nam có thay đổi sách kinh tế quan hệ kinh tế đối ngoại Các doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cần phải hoàn thiện để cạnh tranh đững vững thị trường Yếu tố giá phản ánh vào sản phẩm mức sinh lời mà doanh nghiệp mong muốn, vấn đề hạ giá thành sản xuất tạo nhiều ưu cạnh tranh thị trường Để quản lý tốt chi phí doanh nghiệp sản xuất địi hỏi cơng tác hạch toán kế toán phận quan trọng, công cụ quản lý kinh tế hữu hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong q trình thực tập tháng cơng ty Cổ Phần Thiết Kế Lục Giác em viết báo cáo gồm phần: - Phần 1: Đặc điểm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Cổ Phần Thiết Kế Lục Giác - Phần 2: Tình hình tổ chức máy kế tốn tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty Cổ Phần Thiết Kế Lục Giác - Phần 3: Một số nhận xét ý kiến nhằm hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty Cổ Phần Thiết Kế Lục Giác Do thời gian thực tập trình độ có hạn nên viết em khó tránh khỏi sai sót Em mong đóng góp ý kiến bảo nhiệt tình q thầy Hà Nội, tháng năm 2014 Sinh viên Nguyễn Thị Thuỳ Linh Báo cáo thực tập MSV: 8TD15334 Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Linh Khoa kế toán PHN C ĐIỂM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC 1.1 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty Cổ Phần Thiết Kế Lục Giác Công ty Cổ Phần Thiết Kế Lục Giác thành lập ngày 20/5/2005 hoạt động theo luật doang nghiệp Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X thông qua ngày 12 tháng năm 1999 đăng ký kinh doanh theo giấy phép kinh doanh số 0101657828 Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp Công ty Cổ Phần Thiết kế Lục Giác cơng ty cổ phần cổ đơng góp vốn lại Giữ cổ phần lớn đồng thời Tổng Giám đốc ông Nguyễn Tuấn Việt với 46% Giữ vai trị Giám đốc Tài Chính với số cổ phần chiếm 30% Cịn lại cổ đơng giũa vai trị Giám đốc sản xuất ơng Ngơ Văn Quyền 14%, ông Nguyễn Thanh Hải chiếm 10% với chức vụ Giám đốc Maketing Công ty vời hoạt động với số vốn điều lệ 4.200.000.000đ Trụ sở đăng ký đặt : Tầng 21-23 Toà nhà C’land, 156 Xã Đàn 2, P Nam Đồng, Q Đống Đa, TP Hà Nội Cơng ty có số nhân viên 146 người bao gồm nhân viên văn phịng, cơng nhân phân xưởng Mã số thuế: 010165728 Xưởng sản xuất: 35/115 Định Cơng, Hồng Mai, Hà Nội Ngành nghề lĩnh vực kinh doanh: Công ty Cổ Phần Thiết Kế Lục Giác với ngành kinh doanh đa dạng phong phú ngành sản xuất, lắp đặt gian hàng cho hãng điện tử ( LG, Toshiba, Samsung, Sony….) siêu thị tồn quốc, bên cạnh tổ chức kiện ivent ( Amways, Show room Nissan…) 1.2.Tình hình kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Cùng với phát triển chung ngành sản xuất công nghệ điện tử, dịch vụ, công ty Cổ Phần Thiết Kế Lục Giác ngày lớn mạnh doanh số, chất lượng sản phẩm, thâm nhập sâu vào thị trường, ký kết với Báo cáo thực tập MSV: 8TD15334 Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Linh Khoa kế toán nhiu khỏch hng ln,gúp phần mang sản phẩm điện tử đến với người tiêu dung nhiều Năm 2013 doanh thu công ty 8.808.052.860đ , tăng 903.523.097đ với tỷ lệ tăng 11,43% so với năm 2012 Bên cạnh ta thấy tổng lợi nhuận trước thuế năm 2013 tăng so với 2012 427.849.329 đồng với tỷ lệ tương ứng 34.7% Kết kinh doanh công ty thể bảng (Phụ lục 01, trang số 1) 1.3 Đặc điểm quy trình cơng nghệ sản xuất cơng trình Các cơng trình đưa vào sản xuất theo cơng nghê khép kín, qui mơ sản xuất đại, tiên tiến  Quy trình sản xuất sản phẩm công ty (Phụ lục 02, trang số 2) Sau tham gia đấu thầu thành công, Công ty bắt đầu thi cơng cơng trình theo quy trình nghiêm ngặt khép kín Đội thi cơng nhận vẽ, kiểm tra vào sản xuất theo thiết kế Đội thi cơng tính tốn NVL cần dừng cho tồn cơng trình, trình lên giám đốc sản xuất kiểm tra ính tốn gọi đồ Sau sản xuất song phần hoàn thiện trước lắp Đội thi công sau hoàn thiện song, bàn giao cho giám đốc, giám sát, phòng khách hàng kiểm tra chất lượng trước mang lắp Sau phòng khách hàng liên hệ với bên cong trình xin lịch lắp, đội sản xuất chuyển gian hàng tới nơi cần lắp đặt Thực nghiệm thu Nghiệm thu cơng trình thiết kế, tiêu chuẩn Công ty tiến hành bàn giao cho bên B 1.4 Đặc điểm tổ chức máy quản lý KD (Phụ lục 05, trang số 5) Tổng giám đốc cơng ty người có quyền lực cao định hoạt động công ty  Cơ cấu tổ chức công ty gồm: - Tổng giám đốc giám đốc Maketing, giám đốc Tài Chính, giám đốc sản xuất B¸o c¸o thùc tËp MSV: 8TD15334 Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Linh Khoa kế toán - phịng nghiệp vụ: phịng kế tốn tài vụ, phòng kế hoạch vật tư, phòng IT , phòng tổ chức hành chính, phịng mua, cơng nợ - Các khối phòng ( bam): khách hàng, dự án, thiết kế - phân xưởng sản xuất  Về chức cụ thể phận phòng ban: + Tổng giám đốc: Là người đứng đầu chịu trách nhiệm chung tồn q trình hoạt động sản xuất kinh doanh tịan Cơng ty: giao dịch, ký kết hợp đồng, định chủ trương sách lớn đầu tư, đối ngoại… Trực tiếp quán lý tất giám đốc, phòng bam, người đưa định cuối công việc + Giám đốc Maketing: Là người giúp giám đốc quản lý điều hành mặt công tác kế hoach, chiến lược phát triển công ty, theo dõi lượng khách hàng Là người quản lý phòng bam 1+ bam2+ dự án + Giám đốc Tài Chính: người trực tiếp quản lý phịng kế tốn- tài vụ Theo sát tính hình hoạt động tài cơng ty, kiểm tra BCTC, Thuế… + Giám đốc sản xuất: Là người quản lý phân xưởng sản xuất, theo sát, thúc đẩy công nhân sản xuất, đảm bảo chất lượng, thười hạn bàn giao cơng trình, q trình bảo hành + Phịng Kế tốn- tài vụ: có nhiệm vụ hạch tốn cơng tác kế toán, nghiệp vụ kế toán phát sinh kỳ, lập báo tài chính, theo dõi tình hình tài cơng ty Phịng hành theo dõi cơng, cơng tác đồn, chế độ + Phịng Tổ chức - Hành chính: có nhiệm vụ lập kế hoạch mặt nhân sự, lập kế hoạch tiền lương cung cấp thơng tin cho Ban giam đốc + Phịng khách hàng ( Bam 1+ Bam 2): Duy trì, theo dõi khách hàng cũ, tìm khách hàng cho cơng ty + Phịng dự án: Lập,quản lý, thực dự án lớn cơng ty + Phịng thiết kế 3D đồ hoạ: Sau khia phòng Bam chuyển ý kiến, yêu cầu khách hàng, phòng thiết kế thiết kế vẽ đáp ứng nhu cầu khách hàng + Các phân xưởng sản xuất: Thực sản xuất theo quy trình cơng nghệ mà công ty đề Là đơn vị trực tiếp sản xuất, lắp đặt bảo hành cơng trình B¸o c¸o thực tập MSV: 8TD15334 Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Linh Khoa kÕ to¸n PHẦN II TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC 2.1 Tổ chức máy kế toán công ty CP Thiết Kế Lục Giác Sơ đồ tổ chức máy kế toán doanh nghiệp (Phụ lục 03, trang số 3) Doanh nghiệp tổ chức máy kế tốn theo mơ hình tập trung gồm có: + Kế tốn trưởng: Đứng đầu phịng kế tốn doanh nghiệp, chịu trách nhiệm chung công tác kế tốn, kiểm tra lại thơng tin, số liệu sổ sách mà kế toán viên ghi chép, lập báo cáo theo quy định pháp luật + Kế tốn kho: Theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho NVL, kho thành phẩm, kho hàng hoá số lượng giá trị, khớp sổ tồn kho theo dõi mặt số luợng + Kế toán tiền lương khoản trích theo lương kiêm kế tốn Thuế + Kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành kiêm thủ quỹ + Kế tốn cơng nợ: Theo dõi khoản doanh thu cơng trình, cơng nợ đơn vị th sản xuất cơng trình, chạy kiện + Kế toán vốn tiền, vốn vay kiêm kế tốn tốn 2.2 Chính sách kế tốn áp dụng công ty - Hệ thống tài khoản sử dụng theo định số 15/2006/QĐBTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Chính - Kỳ kế tốn: Báo cáo tài lập hàng tháng, quý , năm - Đơn vị tiền tệ sử dụng: Đồng VN - Niên độ kế toán: Từ ngày 1/1/N đến ngày 31/12/N - Công tác sổ sách ghi chép kế tốn theo hình thức Chứng từ ghi sổ (Phụ lục 10, trang số 10) - Hình thức tổ chức kế tốn: Cơng ty áp dụng hình thức tổ chức cơng tác kế tốn tập trung Tồn xử lý phịng kế tốn - Phương pháp kê khai tinh thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ B¸o c¸o thực tập MSV: 8TD15334 Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Linh Khoa kÕ to¸n - Phương pháp khấu hao TSCĐ: Theo phương pháp khấu hao đường thẳng - Phương pháp kế toán tổng hợp hàng tồn kho: kê khai thường xuyên - Phương pháp định giá xuất hàng tồn kho: bình qn gia quyền - Kế tốn chi tiết hàng tồn kho: Thẻ song song 2.3 Tổ chức công tác kế toán số phân hành kế toán cơng ty 2.3.1 Kế tốn vốn tiền Vốn tiền TK dùng để phản ánh số có tình hình biến động tăng, giảm loại vốn tiền doanh nghiệp gồm tiền mặt quỹ, tiền gửi ngân hàng khoản tiền chuyển Vốn tiền phận tài sản lưu động, hình thành chủ yếu trình bán hàng quan hệ tốn 2.3.1.1 Kế toán tiền mặt TK sử dụng TK 111 TK dùng để phản ánh tình hình thu chi quỹ tiền mặt cơng ty Kế tốn tiền mặt cơng ty có trách nhiệm mở sổ kế tốn quỹ tiền mặt ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh khoản thu, chi, nhập xuất quỹ tiền mặt tính số tồn quỹ sau lần nhập xuất quỹ ngày Các chứng từ sử dụng bao gồm: - Phiếu thu (mẫu số 01-TT) - Phiếu chi (mẫu số 02- TT) - Giấy đề nghị tạm ứng (mẫu số 03- TT) - Giấy toán tiền tạm ứng (mẫu số 04- TT) - Giấy đề nghị toán (mẫu số 05- TT) - Biên lai thu tiền (mẫu số 06- TT) Sổ kế toán sử dụng: Sổ quỹ tiền mặt, sổ TK 111 2.3.1.2 Kế tốn tiền gửi ngân hàng B¸o c¸o thực tập MSV: 8TD15334 Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Linh Khoa kÕ to¸n TK sử dụng TK112: Tài khoản dùng để phản ánh số có tình hình biến động tăng giảm khoản tiền gửi ngân hàng công ty Các chứng từ sử dụng: - Giấy báo nợ, giấy báo có ngân hàng - Các bảng kê ngân hàng kèm theo chúng từ gốc uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, séc chuyển khoản, séc bảo chi Sổ kế toán sử dụng: Sổ tiền gửi ngân hàng, sổ TK112 Ví dụ 1: + Ngày 15/09/2013 xuất quỹ tiền mặt 16.500.000 VNĐ (Thuế VAT 10%) mua NVL gỗ Công Ty TNHH Thương Mại Vương Thanh Căn vào phiếu chi (Phụ lục 24, trang số 24), kế toán định khoản sau: Nợ TK152 15.000.000đ Nợ TK1331 1.500.000đ Có TK 111 16.500.000đ Ví dụ 2: Ngày 30/09/2013 Rút TGNH nhập quỹ tiền mặt 200.000.000đ, phiếu thu (Phụ lục 25, trang số 24), kế toán định khoản: Nợ TK 111: 200.000.000đ Có TK 112: 200.000.000đ 2.3.1.3 Kế toán tiền chuyển TK sử dụng TK113: Tài khoản dùng để phản ánh khoản tiền doanh nghiệp nộp vào Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, gửi bưu điện để chuyển cho Ngân hàng chưa nhận giấy báo Có, báo Nợ với khoản khách hàng trả nợ Ví dụ 3: Ngày 31/09/2013 Công ty xuất tiền mặt 150.000.000đ gửi vào ngân hàng chưa nhận đươc giấy báo có ngân hàng kế tốn định khoản: Nợ TK113: B¸o c¸o thùc tập 150.000.000 MSV: 8TD15334 Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Linh Khoa kÕ to¸n Có TK111: 150.000.000đ 2.3.2 Kế tốn Tài sản cố định hữu hình Kế tốn TSCĐ phản ánh trị giá có tình hình biến động tăng giảm toàn tài sản cố đinh thuộc quyền sở hữu công ty Áp dụng theo thông tư 45/2013/TT-BTC a) Các TSCĐ có cơng ty Phân loại TSCĐ : phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện, tài sản cố định chia thành TSCĐ hữu hình TSCĐ vơ hình + TSCĐ hữu hình công ty bao gồm: - Trụ sở làm việc, nhà kho, nhà xưởng - Máy móc thiết bị: Máy móc, thiết bị sản xuất ( máy cắt, máy dán cạnh, máy CNC…) - Phương tiện vận tải : ô tơ tải Huynhdai 1,25 + TSCĐ vơ hình cơng ty bao gồm: - Chi phí đất sử dụng, chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí nghiên cứu phát triển… Đánh giá TSCĐ xuất phát từ yêu cầu quản lý chất lượng thiết bị, đơn vị tổ chúc, kiểm tra đánh giá tiêu chí chất lượng để có sở lập kế hoạch sản xuất cho năm sau b) Kế toán chi tiết TSCĐ : * Tại phịng kế tốn, kế tốn sử dụng thẻ sổ TSCĐ để ghi chép, theo dõi số có, tình hình tăng giảm hao mịn TSCĐ * Thẻ TSCĐ dùng để ghi chép, theo dõi đối tượng ghi TSCĐ: nguyên giá, tình hình tăng giảm, giá trị lại, hao mòn luỹ kế dựa vào chứng từ có liên quan * Tại đơn vị sử dụng TSCĐ : mở sổ theo dõi TSCĐ theo đơn vị sử dụng  Căn để kế toán lập thẻ TSCĐ là: +Biên giao nhận TSCĐ (mẫu 01- TSCĐ) +Biên lý TSCĐ( mẫu 02- TSCĐ) +Biên đánh giá lại TSCĐ( mẫu 04- TSCĐ) +Biên kiểm kê TSCĐ( mẫu 05- TSCĐ) B¸o c¸o thùc tËp MSV: 8TD15334 Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Linh Khoa kế to¸n +Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ( mẫu 06- TSCĐ) * Sổ TSCĐ để theo dõi tình hình biến động TSCĐ, tình hình hao mịn c)Tài khoản sử dụng: Các tài khoản sử dụng công ty bao gồm: + TSCĐ hữu hình (TK211): tài khoản phản ánh trị giá có tình hình biến động tăng, giảm tồn TSCĐ hữu hình cơng ty theo ngun giá + TSCĐ th tài (TK212) + Hao mịn TSCĐ (TK214) d) Phương pháp tính khấu hao TSCĐ: Công ty áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng( khấu hao nhanh), công thức sau: Mức khấu hao bình quân năm = Mức khấu hao bình qn tháng = Giá trị phải tính khấu hao Số năm sử dụng Mức K.Hao bình quân năm 12 tháng e) Kế toán tăng giảm TSCĐ:  Kế toán tăng tài sản cố định Trường hợp TSCĐ cơng ty tăng giao vốn, nhận góp vốn TSCĐ, mua sắm, công tác XDCB hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, viện trợ, tặng , biếu Ví dụ: Trong tháng 09/2013 công ty mua máy cắt CNC trị giá mua chưa thuế 560.000.000đ, thuế VAT10% Công ty toán TGNN Căn vào chứng từ có, kế tốn phản ánh nghiệp vụ phát sinh phản ánh vào chứng từ ghi sổ (Phụ lục 20, trang số 20) định khoản: Nợ TK 211: 560.000.000đ Nợ TK133 : 56.000.000đ Có TK112: 616.000.000đ  Kế tốn giảm TSCĐ B¸o c¸o thùc tËp MSV: 8TD15334 Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Linh Khoa kế toán TSC công ty giảm nhượng bán, lý, mát, phát thiếu kiểm kê, đem góp vốn liên doanh, điều chuyển cho đơn vị khác, tháo dỡ hoạch số phận Ví dụ: Trong tháng 09/2013 công ty lý máy cắt gỗ nguyên giá ban đầu 260tr, khấu hao luỹ kế 160tr, giá bán bao gồm thuế 154 tr tốn băng tiền gửi ngân hàng Biết chi phí tân trang sửa chữa thuê trả tiền mặt bao gồm thuế VAT 5% 6.3 tr Căn vào biên nhượng bán TSCĐ (Phụ lục 26, trang số 25) kế toán ghi giảm TSCĐ định khoản: BT1) Kế toán phản ánh giảm TSCĐ: Nợ TK214: 160tr Nợ TK 811: 100tr CóTK211: 260tr BT2) Kế tốn phản ánh giao dịch bán tài sản: Nợ TK112: 154tr Có TK711 140tr Có TK3331: 14tr BT3) Kế tốn phản ánh chi phí sửa chữa tân trang th ngồi: Nợ TK811: 6tr Nợ TK133: 0.3tr Có TK111: 6.3tr Sau phản ánh vào chứng từ ghi sổ (phụ lục 27, trang số 26) số tiền thu từ lý 2.3.3 Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Hình thức trả lương: Cơng ty vào định mức lao động bảng chấm cơng để tính lương phải trả cho cơng nhân hàng tháng theo hình thức hình thức trả lương theo thời gian Hình thức áp dụng với toàn nhân viên ( văn phịng+ phận sản xuất) B¸o c¸o thùc tËp MSV: 8TD15334 Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Linh Khoa kÕ to¸n Tiền lương = Mức lương tối thiểu x Ngày công làm + Phụ cấp nhân viên việc thực tế lương 26 ngày + Mức lương tối thiểu công ty áp dụng năm 2013 : 2.350.000 đ/ tháng/ người Chứng từ kế toán sử dụng: - Bảng chấm công( mẫu số 01a- LĐTL), Bảng chấm công làm thêm ( mẫu số 01b- LĐTL), Bảng toán tiền lương( mẫu 02-LĐTL), Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH( mẫu 03- LĐTL), Bảng toán tiền thưởng( Mẫu 05-LĐTL), Phiếu báo làm thêm giờ( mẫu số 07- LĐTL) Sổ kế toán sử dụng: - Sổ chi tiết TK334, TK338; Sổ TK334, TK338 Tài khoản sử dụng: TK334, TK338 (Chi tiết TK3382, TK3383, TK3384) Cơ sở chứng từ để tính lương theo thời gian bảng chấm công, bảng dùng để theo dõi thời gian làm việc tháng phòng ghi hàng ngày theo quy định chấm công Cuối tháng, phịng nộp lại cho phịng hành để tnhs tổng cơng, làm them sau chuyển cho kế tốn tiền lương tính lương Tại phịng kế tốn cơng ty, hàng tháng với việc toán lương, kế tốn tính tốn khoản phải trích theo lương Các khoản tính mức lương bản: BHYT, BHXH, BHTN khoản tính lương thực tế: KPCĐ Khoản kinh phí phải nộp trích vào chi phí sản xuất kỳ đơn vị theo tỷ lệ quy định tiền lương cho CNV khoản BHYT, BHXH , BHTN Tổng số tính vào chi phí sản xuất 23% BHXH: 17%, BHYT: 3%, BHTN 1% tính mức lương KPCĐ : 2% tính tổng lương thực tế Cịn lại 9.5% 7% BHXH ; 1.5%BHYT 1% BHTN trừ vào lương CNV B¸o c¸o thùc tập 10 MSV: 8TD15334 Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Linh Khoa kÕ to¸n Ví dụ: Chị Trần Thị Nhung phận kế toán: Lương ( lương tối thiểu): 2.350.000đ Ngày làm:26 ngày, phụ cấp ăn trưa 550.000đ/ tháng Từ ta tính lương chị Nhung sau: Tiền lương 2.350.000đ 26 ngày chị Nhung Các khoản khấu trừ: = x 26 ngày + 550.00 = 2.900.000đ Nộp BHXH 7%: 2.350.000 x7% = 117.500đ Nộp BHYT 1.5%: 2.350.000 x1.5% = 35.250đ Nộp BHTN 1%: 2.350.000 x 1% = 23.500đ Vậy tiền lương thực lĩnh là: 2.900.000 –(117.500+35.250+23500) =2.723.750đ Từ kế toán định khoản sau: Nợ TK334 (chị Nhung): Có TK 111 2.723.750đ 2.723.750đ 2.3.4 Kế tốn ngun liệu, vật liệu Nguyên vật liệu yếu tố quan trọng doanh nghiệp sản xuất chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí sản xuất kinh doanh * Phân loại vật liệu công ty + Nguyên vật liệu bao gồm: gỗ MDF, MFC, mika… + Nguyên vật liệu phụ bao gồm: keo 502, keo dog, dây điện… Công cụ dụng cụ tư liệu lao động khơng có đủ tiêu chuẩn TSCĐ giá trị thời gian sử dụng * Phân loại công cụ, dụng cụ công ty Gồm: kéo, gang tay, sung bắn đạn ghim… Kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ: Chứng từ sử dụng: + Phiếu xuất kho (01- VT) + Phiếu nhập kho (02-VT) + Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội (03- VT) + Biên kiểm kê vật tư, sản phẩm, hàng hoá Phương pháp kế toán chi tiết vật liệu, cơng cụ dụng cụ: B¸o c¸o thùc tËp 11 MSV: 8TD15334 Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Linh Khoa kÕ to¸n +Phương pháp thẻ song song (Phụ lục 04, trang số 4) Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu: Sổ kế toán sử dụng + Sổ thẻ kho + Sổ chi tiết NVL, CCDC + Sổ TK152, 153 + Sổ theo dõi chi tiết NVL, CCDC Trình tự ghi sổ: Kế toán theo phương pháp KKTX nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Tài khoản sử dụng: TK 152: nguyên vật liệu TK153: Công cụ dụng cụ VD1: Ngày 15/9/ 2013 công ty xuất 15 gỗ MDF 9ly cho sản xuât gian hàng Pico mall ( phiếu xuất kho, phụ lục số 21, trang số 21) , kế toán ghi: Nợ TK 621(Pico mail): 15t x 148.000đ = 2.220.000đ Có TK 152 (MDF 9ly): 15t x 148.000đ = 2.220.000đ VD2: Ngày 24/9/2013 công ty mua 20 mika sành 2.8ly CC402 nhập kho , giá mua 870.000đ/ ( giá chưa gồm VAT 10%) CTy TNHH W&W, vào phiếu nhập kho (phụ lục22, trang số 22) hoá đơn GTGT (Phụ lục 23, trang số 23) kế toán ghi: Nợ TK 1521(MK028CC-402): 20 x 870.000đ = 17.400.000 Nợ TK 133 : 1.740.000đ Có TK 331( W&W): 19.140.000đ 2.3.5 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm *> Hệ thống sổ kế toán sử dụng: - Sổ chứng từ ghi sổ - Sổ TK621, 622, 627 ,154 *>Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất xác định cơng ty cơng trình gian hàng, Show tổ chức kiện B¸o c¸o thùc tËp 12 MSV: 8TD15334 Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Linh Khoa kế toán Cụng ty phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, cơng dụng chi phí - Chi phí ngun vật liệu trực tiếp bao gồm: Chi phí gỗ, mika, nẹp… - Chi phí nhân cơng trực tiếp bao gồm khoản tiền phải trả công nhân trực tiếp sản xuất như: tiền lương, phụ cấp lương, khoản trích nộp theo lương (BHXH, BHYT, BHTN) - Chi phí sản xuất chung bao gồm chi phí quản lý phục vụ sản xuất phát sinh phòng ban, phân xưởng, tổ sản xuất: chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí NVL cơng cụ dụng cụ xuất dùng cho sản xuất chung, chi phí dich vụ mua ngồi a Kế tốn chi phí ngun vật liêu trực tiếp Phương pháp hạch toán hàng tồn kho công ty sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp dùng cho sản xuất hạch toán vào tài khoản tổng hợp -TK621 Từ số liệu dòng tổng cộng bảng kê xuất nguyên vật liệu (Phụ lục 19, trang số 19), kế toán lập chứng từ ghi sổ để phản ánh chi phí nguyên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất theo định khoản ( dựa theo VD làm phần NVL) Nợ TK621: 2.220.000 đ Có TK152: 2.220.000 đ Cuối tháng, kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp vào TK154 để tính giá thành sản phẩm Kế toán hạch toán sau: Nợ TK154: 2.220.000đ Có TK621: 2.220.000đ Chứng từ ghi sổ sở để kế toán đơn vị phản ánh vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ ( phụ lục 12, tramg 12) vào sổ TK621 (Phụ lục 07, trang số 07) b.Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp Căn vào số liệu bảng phân bổ tiền lương, kế toán tiền lương lập chứng từ ghi sổ để phản ánh tiền lương phải trả công nhân sản xuất khoản trích theo lương: BHXH, BHYT, BHTN theo định khoản sau: B¸o c¸o thùc tËp 13 MSV: 8TD15334 Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Linh Khoa kế to¸n + Chi phí nhân cơng trực tiếp sản xuất tập hợp trực tiếp vào TK622 Nợ TK622: 124.000.000đ Có TK334: 124.000.000đ + Trích BHXH, BHYT, BHTN Nợ TK622: 28.520.000đ Có TK338: 28.520.000đ (338.3: 21.080.000đ,338.4: 3.720.000đ,338.2:2.480.000đ,338.9: 1.240.000đ) + Cuối tháng kết chuyển chi phí nhân cơng trực tiếp để tính giá thành sản phẩm theo định khoản: Nợ TK154: 150.040.000đ Có TK622: 150.040.000đ Từ chứng từ ghi sổ kế toán (Phụ lục 11, trang số 11) vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, vào sổ TK622- chi phí nhân cơng trực tiếp (Phụ lục 08, trang số 8) c.Kế tốn chi phí sản xuất chung (TK 627) Chi phí sản xuất chung cơng ty bao gồm khoản chi phí sau: + Chi phí nhân viên phân xưởng: TK627 (1) Chi phí nhân viên phân xưởng tính vào chi phí sản xuất chung bao gồm: Tiền lương, tiền công, khoản phụ cấp, khoản trích theo lương nhân viên quản lý, thủ kho phân xưởng sản xuất Chi phí nhân viên tính vào chi phí sản xuất chung phân bổ theo bảng phân bổ tiền lương đóng BHXH Căn vào bảng phân bổ tiền lương BHXH tháng 09/2013 chi phí nhân viên tính vào chi phí sản xuất chung là: 121.486.977 VNĐ Số liệu ghi vào chứng từ ghi sổ (phụ lục 13, trang 13) theo định khoản: Nợ TK627 (1): 121.486.977 Có TK334:98.769.900 Có TK338: 22.717.077 (338.3:16.790.88đ; 338.4:2.963.097đ; 338.9: 987.699đ; 338.2: 1.975.398đ) B¸o c¸o thực tập 14 MSV: 8TD15334 Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Linh Khoa kÕ to¸n + Chi phí vật liệu: TK627 (2), CCDC:TK627 (3) +Chi phí khấu hao TSCĐ: TK627 (4) TSCĐ cơng ty bao gồm: nhà xưởng, máy móc thiết bị dùng cho sx (dây chuyền sx bia), phương tiện vận tải, máy móc thiết bị dùng cho qản lý, phục vụ sản xuất máy vi tính, khấu hao TSCĐ khoản mục chi phí năm giá thành sản xuất Khi trích khấu hao TSCĐ kế toán ghi sổ theo định khoản Nợ TK 627 (4) Có TK 214 Việc trích khấu hao TSCĐ cơng ty thực bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ (Phụ lục 18, trang số 18) + Chi phí dịch vụ mua ngồi: TK627 (7) * Các chứng từ sử dụng: Về nhân công (Bảng phân bổ tiền lương BHXH, bảng chấm công); Về vật liệu (Phiếu xuất kho, bảng kê xuất vật tư ); Về chi phí dịch vụ mua ngồi (hố đơn toán tiền điện, nước ) Hàng ngày vào chứng từ gốc, kế toán tiến hành lập chứng từ ghi sổ, vào chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ đăng ký chúng từ ghi sổ, sau dùng để ghi vào sổ TK627 (Phụ lục 09, trang số 09)  Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ Phương pháp tính chi phí sản phẩm dở dang cuối kỳ phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương với mức độ chế biến hồn thành 70% Chi phí Chi phí SPDD đầu kỳ SP DD cuối (NL,VL) kỳ NL,VL = Số lượng sản phẩm hồn thành B¸o c¸o thùc tËp Chi phí NL,VL trực + tiếp( NL,VL chính) phát sinh kỳ + 15 Số lượng SPDD cuối Số lượng x SPDD cuối kỳ kỳ MSV: 8TD15334 Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Linh Khoa kế toán Chi phí SX Chi phí SX NCTT , SXC) NCTT,SXC) SPDD = cuối kỳ Chi phí SX NCTT , + SPDD kỳ Số lượng sản Số lượng SPDD phẩm hoàn thành + Số SXC) phát sinh lượng x SP qui đổi qui đổi Sau kế tốn ghi vào biên kiểm kê sản phẩm dở dang tháng 9/2013 Phương pháp tính giá thành sản phẩm cơng ty (theo phương pháp giản đơn) cách tập hợp tất chi phí lien quan tới cơng trình sản xuất lắp đặt Định kỳ phòng tài vụ lập chứng từ ghi sổ theo định khoản: Nợ TK155: 10.943.017.720đ Có TK 154: 10.943.017.720đ Sau lập bảng tính giá thành (Phụ lục 06, trang số 06) Kế toán lập chứng từ ghi sổ vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Căn vào chứng từ ghi sổ, kế toán ghi vào sổ TK 154 (Phụ lục 17, trang số 17) B¸o c¸o thùc tËp 16 MSV: 8TD15334 Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Linh Khoa kế to¸n PHẦN III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC Đánh giá chung công tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty 3.1 Về điểm mạnh Công ty CP Thiết Kế Lục Giác doanh nghiệp sản xuất có hiệu đóng góp cho đóng góp cho ngân sách nhà nước lớn mạnh Hơn cơng ty cịn tạo việc làm cho 146 nhân viên ( gồm khối văn phịng + cơng nhân xưởng) Để có thành đó, cơng ty khơng ngừng phấn đấu, nâng cao chất lượng sản xuất, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tạo uy tín sản phẩm, tiến hành đổi cơng nghệ, cao trình độ quản lý, trình độ sản xuất Cơng ty xây dựng mơ hình quản lý tổ chức sản xuất khoa học, phù hợp với đặc điểm sản xuất khả công ty Bộ máy quản lý gọn nhẹ, có lực, đảm bảo điều hành tốt hoạt động công ty - Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ với hệ thống sổ sách tương đối đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh công ty - Việc quản lý sử dụng nguyên vật liệu: công ty tận dụng điều kiện thuận lợi thị trường mang lại để có biện pháp thu mua, dự trữ nguyên vật liệu hợp lý - Công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty nhìn chung vào nề nếp ổn định Kế tốn tính giá thành sản phẩm cung cấp thông tin số liệu cần thiết, đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành hoạt dộng sản xuất cơng ty Chính cố gắng, bước hồn thiện cơng tác kế tốn phận kế tốn góp phần quan trọng vào phát triển cơng ty B¸o c¸o thùc tËp 17 MSV: 8TD15334 Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Linh Khoa kÕ to¸n 3.2 Những tồn cần khắc phục  Về tập hợp chi phí cho tổ sản xuất: cơng ty tập hợp chi phí cơng trình chung tài khoản 627, không theo dõi chi tiết chi phí sản xuất tổ thi cơng nên khó tính thưởng cơng trình, hiệu cơng trình  Về cơng tác kế tốn máy: Cơng việc kế tốn cịn áp dụng nhiều phương pháp thủ công, xưởng sản xuất dung phương pháp Excel, công việc nhiều phân việc chưa rõ ràng  Tại cơng ty chưa kế tốn vật liệu thừa phế liệu.Nhiều vật liệu thừa sử dụng kế toán kho cho vào làm phế liệu bán phế liệu, tiêu huỷ lãng phí 3.3 Một số kiến nghị cơng tác kế tốn Cơng ty CP Thiết Kế Lục Giác  Về hạch toán vật liệu thừa phế liệu: cơng ty nên theo dõi, hạch tốn rõ ngun liệu thừa phế liệu, phân loại nguyên liệu tái sử dụng được, vật lệu tiêu huỷ, vật liệu bán lại  Về tập hợp chi phí cho tổ sản xuất: Cơng ty nên mở chi tiết với tổ sau: + TK627 (1): Chi phí nhân viên phân xưởng +TK627 (2): Chi phí vật liệu + TK627 (3): Chi phí CCDC  Để giảm bớt khó khăn cho kế tốn viên nâmg cao hiệu công việc, đặc biệt công tác tính giá thành sản phẩm cơng ty nên: + Trang bị thêm số máy tính cho phận có liên quan nhằm cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin phục vụ cho việc quản lý phịng kế tốntài vụ; phong tổ chức hành + Từng bước có kế hoach đào tạo, bồi dưỡng cán tin học nhằm xử lý tốt thơng tin diễn cách có hiệu B¸o c¸o thùc tËp 18 MSV: 8TD15334 ... Phần 1: Đặc điểm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Cổ Phần Thiết Kế Lục Giác - Phần 2: Tình hình tổ chức máy kế tốn tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty Cổ Phần Thiết Kế Lục Giác - Phần. .. TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC 2.1 Tổ chức máy kế toán công ty CP Thiết Kế Lục Giác Sơ đồ tổ chức máy kế toán doanh nghiệp (Phụ lục 03, trang số 3) Doanh nghiệp tổ chức máy kế tốn theo... hạch toán kế toán phận quan trọng, công cụ quản lý kinh tế hữu hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong q trình thực tập tháng cơng ty Cổ Phần Thiết Kế Lục Giác em viết báo cáo gồm phần:
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực tập kế toán NEU tại công ty cổ phần thiết kế lục giác , báo cáo thực tập kế toán NEU tại công ty cổ phần thiết kế lục giác