Đơn kháng cáo không phạm tội trốn thuế

5 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2020, 23:52

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúco0oĐƠN BỔ SUNG KHÁNG CÁOKính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Khánh HoàToà án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh HoàChúng tôi là Trần Vũ Hải và Ngô Tuyết Phương. Ngày 20112019, chúng tôi đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án được tuyên trong phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án “trốn thuế” từ ngày 13112019 đến ngày 15112019.Sau khi nghiên cứu Bản án số 2842019HSST ngày 15112019 của TAND Tp. Nha Trang dài 17 trang (được Toà án chuyển cho luật sư), chúng tôi xin bổ sung kháng cáo những lý do và căn cứ như sau:1 Bản án không đảm bảo những nội dung theo quy định của các Điều 260 (đặc biệt các tiết e d, tiết đ khoản 2) và Điều 322 (khoản 4) Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Bản án không ghi đầy đủ ý kiến của nguyên đơn dân sự (Chi Cục Thuế TP Nha Trang), bị cáo và luật sư, và không phân tích để chấp nhận hay bác bỏ những căn cứ được nêu ra khẳng định chúng tôi không phạm tội trốn thuế, cơ quan thuế đã thu đúng thu đủ đối với Ngô Văn Lắm. Bản án cũng không ghi nhận ý kiến của người giám định thừa nhận tại phiên toà rằng không có quy định nào của pháp luật hiện hành xác định việc áp thuế TNCN phải theo giá trị thanh toán trong giao dịch thực tế.2 Vợ chồng chúng tôi là người mua, không được ủy quyền nộp thuế, do đó không phải là đối tượng để bị quy tội trốn thuế, theo như Thông tư liên tịch số 10 ngày 2662013 của Bộ Tư Pháp, Bộ Công an, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tài chính. Theo Thông tư này, “người phạm tội trốn thuế là người thực hiện một trong các hành vi được quy định tại điều 108 của Luật quản lý Thuế, đồng thời thỏa mãn các dấu hiệu được quy định theo điều 161 của BLHS”. Điều 108 Luật quản lý Thuế quy định “Người nộp thuế có một trong các hành vi gian lận thuế, trốn thuế..” và liệt kê 9 hành vi. Vợ chồng chúng tôi không phải là người nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản và cũng không có hành vi nào trong 9 hành vi này. Tại phiên toà, ông Trần Vũ Hải đã nêu vấn đề này, nhưng đại diện Viện kiểm sát không tranh luận lại, bản án không ghi ý kiến này và cũng không căn cứ vào Thông tư nêu trên (là văn bản liên ngành quan trọng để áp dụng đúng và thống nhất điều 161 BLHS năm 1999 sửa đổi 2009), nhưng vẫn kết tội chúng tôi phạm tội trốn thuế. Đây là sai lầm nghiêm trọng của cấp sơ thẩm.3 Bản án sơ thẩm cho rằng, chúng tôi đã ký một hợp đồng chuyển nhượng che đậy giá thực của giao dịch chuyển nhượng tạo điều kiện cho Ngô Văn Lắm kê khai không trung thực để đóng thuế thu nhập cá nhân ít hơn, lẽ ra ông Trần Vũ Hải là luật sư phải hướng dẫn người dân và bản thân phải thực hiện các quy định pháp luật đúng đắn nhất. Và từ đó kết luận chúng tôi phạm tội trốn thuế. Trong khi tại phiên toà, chính bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh khẳng định việc ghi số tiền 1,8 tỷ đồng trong hợp đồng là do công chứng viên tư vấn, hướng dẫn, không bàn bạc với vợ chồng chúng tôi. Mặt khác người giao dịch với ông Trần Vũ Hải là bà Hạnh, chúng tôi trả tiền cho bà Hạnh theo thỏa thuận giữa ông Hải và bà Hạnh, việc ghi bao nhiêu tiền trả ông Lắm không có ý nghĩa đối với chúng tôi và với cả ông Lắm. Chúng tôi cũng không biết ông Lắm có thuộc đối tượng miễn giảm thuế hay không và cũng không có trách nhiệm liên quan đến thuế của ông Lắm. Việc lập các giấy tờ tại phòng công chứng là theo chính đề nghị của bà Hạnh và do công chứng viên, nhân viên phòng công chứng thực hiện, bản thân bà Hạnh đang có nhu cầu trả tiền vay, nên không thể suy diễn “ông Hải bà Phương được lợi” để vay vốn, thực hiện giấy đặt cọc.Mặt khác không có quy định nào của pháp luật về thuế hiện hành việc “ký hợp đồng ghi giá che đậy giá trị thực” trong giao dịch bất động sản giữa các cá nhân với nhau là vi phạm pháp luật về thuế, cũng không phải là một hành vi gian luận thuế, trốn thuế trong 9 hành vi được nêu trong điều 108 Luật quản lý thuế. Ngay phần nhận định của Toà án, cũng không khẳng định hành vi này vi phạm quy định nào của Luật Quản lý Thuế, gồm cả điều 108, không xác định hợp đồng ghi 1,8 tỷ đồng là tài liệu không hợp pháp theo như ý kiến của đại diện Viện kiểm sát tại phiên toà (dù ý kiền này không được đề cập trong Cáo trạng).Do đó từ nhận định như trên của Toà án để kết luận chúng tôi phạm tội “trốn thuế” là không có căn cứ pháp luật.4 Bản án có ghi lập luận của các luật sư rằng bà Hạnh mới là người thực chất sở hữu bất động sản 7840 Tuệ Tỉnh, nhưng không nêu các luật sư căn cứ theo Án lệ 02 Của Toà án nhân dân tối cao. Bà Hạnh hưởng trọn thu nhập từ bất động sản này, nên bà có nghĩa vụ nộp thuế. Theo điều 3 khoản 5 tiết d Luật thuế thu nhập cá nhân (văn bản hợp nhất Số: 15VBHNVPQH do Văn phòng Quốc hội phát hành ngày 11122014), “các khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức” đều thuộc thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Bà Hạnh thừa nhận do thiếu hiểu biết, nên bà không đứng tên nhà 7840 Tuệ Tĩnh. Mặt khác bà khẳng định ngoài nhà 7840 Tuệ Tỉnh tại thời điểm chuyển nhượng cho vợ chồng chúng tôi, bà không có nhà nào khác tại Việt Nam, nên theo quy định của Luật Thuế Thu nhập cá nhân, bà được miễn thuế thu nhập cá nhân. Như vậy việc xác định ông Lắm có nghĩa vụ nộp TNCN từ việc chuyển nhượng này là không chính xác. Mặt khác đến nay bà Hạnh không kê khai, nộp thuế TNCN mặc dù bà đã đề đạt nhiều lần là thuộc trách nhiệm của các cơ quan thuế và cơ quan tố tụng, nhất là sau khi cơ quan điều tra xác định bà Hạnh trốn thuế cho chính mình (Xem Kết luận điều tra sẽ rõ), không thể thuộc trách nhiệm của vợ chồng chúng tôi. Bản án không phân tích để chấp nhận hay bác bỏ căn cứ này là trái BLTTHS. Đặc biệt bản án xác định ông Lắm có nghĩa vụ nộp thuế TNCN và loại trừ cho bà Hạnh nghĩa vụ này trong việc chuyển nhượng bất động sản, trong khi bà Hạnh mới là người có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, là tủy tiện coi quy định theo điều 3 khoản 5 tiết d Luật Thuế TNCN không có giá trị.5 Bản án cũng ghi ý kiến của luật sư và bị cáo, khẳng định không có quy định nào trong pháp luật thuế Việt Nam hiện hành áp thuế TNCN theo giá giao dịch thực tế. Nhưng bản án cũng không phân tích để chấp nhận hay bác bỏ ý kiến này. Do đất đai là “hàng hoá đặc biệt” ở Việt Nam, nên Luật Thuế Thu nhập cá nhân không quy định đánh thuế TNCN trên giá giao dịch thực tế, mà quy định tại điều 14 khoản 2 giao “Chính phủ quy định nguyên tắc, phương pháp xác định giá chuyển nhượng bất động sản”. Chính phủ đã quy định như sau theo điều 16 khoản 2 theo Văn bản hợp nhất các Nghị định số 14VBHN BTC của Bộ Tài chính ngày 2652015: a) Trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá đất hoặc giá đất trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì giá chuyển nhượng đất là giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai; b) Trường hợp chuyển nhượng nhà gắn liền với đất thì phần giá trị nhà, kết cấu hạ tầng và công trình kiến trúc gắn liền với đất được xác định căn cứ theo giá tính lệ phí trước bạ nhà do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không có quy định giá tính lệ phí trước bạ nhà thì căn cứ vào quy định của Bộ Xây dựng về phân loại nhà, về tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bản, về giá trị còn lại thực tế của công trình trên đất.Rõ ràng không có quy định nào xác định phải áp theo giao dịch thực tế để tính thuế TNCN trong chuyển nhượng bất động sản.6 Bản án không ghi ý kiến của đại diện Chi Cục Thuế TP Nha Trang, khẳng định rằng đã thu đúng thu đủ thuế TNCN đối với ông Lắm, nên không có đơn yêu cầu gì, sau khi vị đại diện này có hai ngày để theo dõi diễn biến phiên toà, biết rõ các tình tiết của vụ án. Việc bà chủ tọa phiên toà “mớm cung” cho đại diện CCT, hỏi nếu “các bị cáo bị kết tội, có truy thu thuế, Chi cục có đơn nhận phần truy thu thuế không” là vi phạm nguyên tắc “không ai được coi là có tội cho đến khi có bản án có hiệu lực”.7 Trở lại việc tính thuế, trong các hợp đồng, thỏa thuận được lập tại Phòng công chứng ngày 1082016 (kể cả thoả thuận không được công chứng viên công chứng), các bên đều “không ghi giá đất” trong hợp đồng, thỏa thuận, nên theo quy định của VBHN BTC số 14 ngày 2652015 đã nêu trên, cho dù bên bán sử dụng bất cứ hợp đồng, thỏa thuận nào để khai thuế, việc áp giá đều tính giá đất và giá nhà theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà. Tức dù ghi giá chuyển nhượng có thể khác nhau, nhưng do đều không ghi giá đất nên số thuế TNCN cho giao dịch này (nếu không được miễn) đều như nhau, theo như cách tính của Chi Cục Thuế Nha Trang. Do đó, không thể có việc trốn thuế trong trường hợp này.Mặt khác theo điều 63 Nghị định 432014 hướng dẫn luật đất đai quy định: “Điều 63. Việc xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất trong thực hiện thủ tục hành chính về quản lý và sử dụng đất đaiTiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai và lệ phí trước bạ (sau đây gọi là nghĩa vụ tài chính) do cơ quan thuế xác định. Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin địa chính cho cơ quan thuế đối với các trường hợp đủ điều kiện và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.Giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính do Sở Tài nguyên và Môi trường xác định; trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể thì do cơ quan thuế xác định”.Như vậy nếu áp dụng đúng theo quy định này, giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính (trong đó có thuế TNCN) do Sở TN và MT quyết định, bất kể người bán kê khai thế nào.Quy định này áp dụng trong thực tế mua bán bất động sản tại Việt nam, đều không ghi giá đất (trừ các công ty kinh doanh bất động sản bán) và do đó cơ quan chuyên môn của địa phương có trách nhiệm xác định giá đất để tính nghĩa vụ tài chính (kể cả thuế TNCN) cho người dân.8 Kết luận giám định sai sót, trái pháp luật không thể làm căn cứ buộc tội các bị cáoNgười Giám định trong vụ này chưa chứng minh được đủ tư cách pháp lý là Giám định viên tư pháp, dù bản án có ghi số ngày quyết định bổ nhiệm nhưng không thấy lưu hồ sơ vụ án.Kết luận giám định ngày 682018 đã không ghi một nội dung yêu cầu trưng cầu giám định của cơ quan điều tra là “ai trốn thuế” và cũng không kết luận “ai trốn thuế”. Nếu ông này cho rằng Giám định viên không có quyền kết luận “ai trốn thuế” ông phải có văn bàn từ chối, nhưng ông đã không có. Do đó kết luận giám định này thiếu sót nghiêm trọngKết luận giám định sai vì (i) giám định viên tự ý xác định giá trị chuyển nhượng để tính thuế theo giá thực tế, nhưng không nêu căn cứ theo quy định nào của pháp luật thuế (tại phiên toà, người giám định thừa nhận không có quy định pháp luật nào để làm căn cứ)(ii) lạm quyển khi xác định một hợp đồng mua bán bất động sản được công chứng là không hợp pháp , trái Luật công chứng, vì tài liệu giao dịch được công chứng đương nhiên có giá trị pháp lý và việc tuyên vô hiệu một giao dịch dược công chứng chỉ thuộc quyền của Toà án.Việc sai, sót này khiến các cơ quan tiến hành tố tụng liên tục có những văn bản, quyết định, quan điểm mâu thuẫn nhau vì các cơ quan này đều căn cứ vào kết luận giám định để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với chúng tôi. Ban đầu cơ quan điều tra khi khởi tố bị can cho rằng ông Lắm là người có nghĩa vụ nộp thuế TNCN và có hành vi trốn thuế. Đến Kết luận điều tra, cơ quan điều tra lại không xác định ông Lắm là người trốn thuế mà chị Hạnh là người trốn thuế TNCN cho chính bà (bà Hạnh chỉ đạo, vợ chồng tôi giúp sức bà Hạnh trốn thuế TNCN cho bà Hạnh). Khi đó các luật sư kiến nghị đình chỉ điều tra đối với ông Hải bà Phương, gửi VKS tỉnh Khánh Hoà, nhưng kiến nghị này không có trong hồ sơ. Theo các luật sư, nếu xác định bà Hạnh là người nộp thuế TNCN (và trốn thuế TNCN của mình), vợ chồng chúng tôi không liên quan đến việc bà khai thuế, nộp thuế hay trốn thuế.Đúng ra khi các luật sư kiến nghị, VKS phải giải quyết và đình chỉ bị can đối với vợ chổng chúng tôi, nhưng VKS đã không thực hiện mà ra quyết định truy tố vợ chồng chúng tôi như hai bị can khác đều về hành vi trốn thuế (không phân biệt ai trốn thuế và vai trò vợ chồng tôi thế nào) khiến vợ chồng chúng tôi bức xúc, dư luận có thể hiểu sai vợ chồng tôi có hành vi trốn thuế . Mặc dù bản án đã khác so với Cáo trạng, xác đinh vai trò của các bị cáo nhưng chúng tôi vẫn là bị kết tội với vai trò giúp sức cho bị cáo Lắm trốn thuế, mâu thuẫn lại với chính Cáo trạng và Kết Luận Điều Tra.Tại phiên toà, ông Giám định viên cho rằng “ông Lắm được xác định là người có nghĩa vụ nộp thuế, người trốn thuế” và coi đó là kết luận giám định bổ sung của ông. Nếu đúng vậy, lẽ toà án phải dừng phiên toà, trưng cầu giám định bổ sung và yêu cầu ông Giám định viên kết luận giám định bổ sung bằng văn bản, không thể nói miệng vô trách nhiệm.Những ý kiến trên (về kết luận giám định sai sót, trái pháp luật) của các luật sư và chúng tôi đã không được bản án ghi nhận và không có phân tích nào để bác bỏ hay chấp nhận, trái BLTTHS.9 Bà Hạnh đã trình bày bà nhiều lần đề đạt khắc phục hậu quả để được miễn TNHS, ngày 1392019 bà gửi đơn này đến PC03 Công an tỉnh Khánh Hòa và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà. Ngay trong phiên toà bà Hạnh cũng để đạt tiếp. Nhưng không cơ quan nào giải quyết, trong khi việc khắc phục hậu quả là một việc được pháp luật khuyến khích, và nếu bà Hạnh khắc phục theo khoản 3, Điều 29 BLHS 20152017 (như trình bày trên) bà được miễn TNHS. Việc không làm theo đúng luật của các cơ quan này gây bất lợi cho bà Hạnh (và những người bị buộc tội khác). Tại phiên toà, đại diện VKS cho rằng không giải quyết là đúng vì bà Hạnh không phải đối tượng trực tiếp trốn thuế. Tuy nhiên lập luận này mâu thuẫn với Kết luận điều tra, với chính đề nghị của VKS yêu cầu bà Hạnh có trách nhiệm “bồi thường” nếu ông Lắm không nộp phần bị truy thu, và được ghi trong bản án. Bản án không ghi và xác định “hành vi không giải quyết đề đạt” này có hợp pháp hay không, là trái BLTTHS.10 Trước phiên toà, ông Trần Vũ Hải để nghị triệu tập công chứng viên với tư cách “nhân chứng bắt buộc” nhưng Toà chỉ xác định ông này với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, trái với điều 66 “Người làm chứng”, tạo điều kiện cho ông này không phải đến Tòa. Lẽ ra nếu xác định là người làm chứng, ông Công chứng viên có thể bị Toà áp dụng biện pháp dẫn giải dự phiên toà, trong khi biện pháp này không áp dụng được đối với người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Việc công chứng viên không có mặt tại phiên toà khiến không thể làm rõ ai mới thực chất đưa ra đề nghị “1,8 tỷ” trong hợp đồng và tại sao có nhiều giấy tờ có nội dung khác nhau được lập ở Phòng công chứng , ảnh hưởng đến việc xác định sự thật của vụ án, trái điều 16 BLTTHS.11 Bà Ngô Tuyết Phương khẳng định mọi giao dịch bất động sản là do ông Hải và bà Hạnh thoả thuận quyết định, bà chỉ ký vào các giấy tờ theo hướng dẫn của công chứng viên với tư cách vợ của ông Hải, không biết cụ thể nội dung giấy tờ vì tin tưởng công chứng viên và người bán, nên việc kết tội đối với bà Phương trong mọi trường hợp đều không đúng pháp luật, không công bằng. Những ý kiến của các luật sư và bà Phương đều không được ghi nhận trong bản án, không phân tích để bác bỏ hay chấp nhận là trái BLTTHS.12 Trong suốt các quá trình từ trước khi khởi tố đến điều tra, truy tố xét xử các cơ quan tố tụng tại tỉnh Khánh Hoà có một loạt vi phạm pháp luật khác. Nội dung này chúng tôi sẽ bổ sung tiếp sau.Vì những lý do trên, chúng tôi đề nghị Toà án nhân dân Tỉnh Khánh Hoà trong phiên toà phúc thẩm tuyên chúng tôi không phạm tội trốn thuế. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -o0o - ĐƠN BỔ SUNG KHÁNG CÁO Kính gửi: - Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà - Toà án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà Chúng Trần Vũ Hải Ngô Tuyết Phương Ngày 20/11/2019, chúng tơi có đơn kháng cáo tồn án tuyên phiên xét xử sơ thẩm vụ án “trốn thuế” từ ngày 13/11/2019 đến ngày 15/11/2019 Sau nghiên cứu Bản án số 284/2019/HS-ST ngày 15/11/2019 TAND Tp Nha Trang dài 17 trang (được Tồ án chuyển cho luật sư), chúng tơi xin bổ sung kháng cáo lý sau: 1/ Bản án không đảm bảo nội dung theo quy định Điều 260 (đặc biệt tiết e d, tiết đ khoản 2) Điều 322 (khoản 4) Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Bản án không ghi đầy đủ ý kiến nguyên đơn dân (Chi Cục Thuế TP Nha Trang), bị cáo luật sư, khơng phân tích để chấp nhận hay bác bỏ nêu khẳng định không phạm tội trốn thuế, quan thuế thu thu đủ Ngô Văn Lắm Bản án không ghi nhận ý kiến người giám định thừa nhận phiên tồ khơng có quy định pháp luật hành xác định việc áp thuế TNCN phải theo giá trị toán giao dịch thực tế 2/ Vợ chồng người mua, không ủy quyền nộp thuế, khơng phải đối tượng để bị quy tội trốn thuế, theo Thông tư liên tịch số 10 ngày 26/6/2013 Bộ Tư Pháp, Bộ Công an, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Bộ Tài Theo Thơng tư này, “người phạm tội trốn thuế người thực hành vi quy định điều 108 Luật quản lý Thuế, đồng thời thỏa mãn dấu hiệu quy định theo điều 161 BLHS” Điều 108 Luật quản lý Thuế quy định “Người nộp thuế có hành vi gian lận thuế, trốn thuế ” liệt kê hành vi Vợ chồng người nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản hành vi hành vi Tại phiên tồ, ơng Trần Vũ Hải nêu vấn đề này, đại diện Viện kiểm sát không tranh luận lại, án không ghi ý kiến không vào Thông tư nêu (là văn liên ngành quan trọng để áp dụng thống điều 161 BLHS năm 1999 sửa đổi 2009), kết tội phạm tội trốn thuế Đây sai lầm nghiêm trọng cấp sơ thẩm 3/ Bản án sơ thẩm cho rằng, ký hợp đồng chuyển nhượng che đậy giá thực giao dịch chuyển nhượng tạo điều kiện cho Ngô Văn Lắm kê khai khơng trung thực để đóng thuế thu nhập cá nhân hơn, lẽ ơng Trần Vũ Hải luật sư phải hướng dẫn người dân thân phải thực quy định pháp luật đắn Và từ kết luận chúng tơi phạm tội trốn thuế Trong phiên tồ, bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh khẳng định việc ghi số tiền 1,8 tỷ đồng hợp đồng công chứng viên tư vấn, hướng dẫn, không bàn bạc với vợ chồng Mặt khác người giao dịch với ông Trần Vũ Hải bà Hạnh, trả tiền cho bà Hạnh theo thỏa thuận ông Hải bà Hạnh, việc ghi tiền trả ông Lắm ý nghĩa với ông Lắm Chúng ông Lắm có thuộc đối tượng miễn giảm thuế hay khơng khơng có trách nhiệm liên quan đến thuế ông Lắm Việc lập giấy tờ phịng cơng chứng theo đề nghị bà Hạnh cơng chứng viên, nhân viên phịng cơng chứng thực hiện, thân bà Hạnh có nhu cầu trả tiền vay, nên suy diễn “ông Hải bà Phương lợi” để vay vốn, thực giấy đặt cọc Mặt khác khơng có quy định pháp luật thuế hành việc “ký hợp đồng ghi giá che đậy giá trị thực” giao dịch bất động sản cá nhân với vi phạm pháp luật thuế, hành vi gian luận thuế, trốn thuế hành vi nêu điều 108 Luật quản lý thuế Ngay phần nhận định Toà án, không khẳng định hành vi vi phạm quy định Luật Quản lý Thuế, gồm điều 108, không xác định hợp đồng ghi 1,8 tỷ đồng tài liệu không hợp pháp theo ý kiến đại diện Viện kiểm sát phiên (dù ý kiền không đề cập Cáo trạng) Do từ nhận định Tồ án để kết luận phạm tội “trốn thuế” pháp luật 4/ Bản án có ghi lập luận luật sư bà Hạnh người thực chất sở hữu bất động sản 78/40 Tuệ Tỉnh, không nêu luật sư theo Án lệ 02 Của Toà án nhân dân tối cao Bà Hạnh hưởng trọn thu nhập từ bất động sản này, nên bà có nghĩa vụ nộp thuế Theo điều khoản tiết d Luật thuế thu nhập cá nhân (văn hợp Số: 15/VBHN-VPQH Văn phòng Quốc hội phát hành ngày 11/12/2014), “các khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản hình thức” thuộc thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân Bà Hạnh thừa nhận thiếu hiểu biết, nên bà không đứng tên nhà 78/40 Tuệ Tĩnh Mặt khác bà khẳng định nhà 78/40 Tuệ Tỉnh thời điểm chuyển nhượng cho vợ chồng chúng tôi, bà nhà khác Việt Nam, nên theo quy định Luật Thuế Thu nhập cá nhân, bà miễn thuế thu nhập cá nhân Như việc xác định ơng Lắm có nghĩa vụ nộp TNCN từ việc chuyển nhượng khơng xác Mặt khác đến bà Hạnh không kê khai, nộp thuế TNCN bà đề đạt nhiều lần thuộc trách nhiệm quan thuế quan tố tụng, sau quan điều tra xác định bà Hạnh trốn thuế cho (Xem Kết luận điều tra rõ), thuộc trách nhiệm vợ chồng chúng tơi Bản án khơng phân tích để chấp nhận hay bác bỏ trái BLTTHS Đặc biệt án xác định ông Lắm có nghĩa vụ nộp thuế TNCN loại trừ cho bà Hạnh nghĩa vụ việc chuyển nhượng bất động sản, bà Hạnh người có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, tủy tiện coi quy định theo điều khoản tiết d Luật Thuế TNCN khơng có giá trị 5/ Bản án ghi ý kiến luật sư bị cáo, khẳng định khơng có quy định pháp luật thuế Việt Nam hành áp thuế TNCN theo giá giao dịch thực tế Nhưng án không phân tích để chấp nhận hay bác bỏ ý kiến Do đất đai “hàng hoá đặc biệt” Việt Nam, nên Luật Thuế Thu nhập cá nhân không quy định đánh thuế TNCN giá giao dịch thực tế, mà quy định điều 14 khoản giao “Chính phủ quy định nguyên tắc, phương pháp xác định giá chuyển nhượng bất động sản” Chính phủ quy định sau theo điều 16 khoản theo Văn hợp Nghị định số 14/VBHN- BTC Bộ Tài ngày 26/5/2015: a) Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá đất giá đất hợp đồng chuyển nhượng thấp giá Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định giá chuyển nhượng đất giá Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thời điểm chuyển nhượng theo quy định pháp luật đất đai; b) Trường hợp chuyển nhượng nhà gắn liền với đất phần giá trị nhà, kết cấu hạ tầng cơng trình kiến trúc gắn liền với đất xác định theo giá tính lệ phí trước bạ nhà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khơng có quy định giá tính lệ phí trước bạ nhà vào quy định Bộ Xây dựng phân loại nhà, tiêu chuẩn, định mức xây dựng bản, giá trị cịn lại thực tế cơng trình đất Rõ ràng khơng có quy định xác định phải áp theo giao dịch thực tế để tính thuế TNCN chuyển nhượng bất động sản 6/ Bản án không ghi ý kiến đại diện Chi Cục Thuế TP Nha Trang, khẳng định thu thu đủ thuế TNCN ơng Lắm, nên khơng có đơn yêu cầu gì, sau vị đại diện có hai ngày để theo dõi diễn biến phiên tồ, biết rõ tình tiết vụ án Việc bà chủ tọa phiên “mớm cung” cho đại diện CCT, hỏi “các bị cáo bị kết tội, có truy thu thuế, Chi cục có đơn nhận phần truy thu thuế không” vi phạm nguyên tắc “không coi có tội có án có hiệu lực” 7/ Trở lại việc tính thuế, hợp đồng, thỏa thuận lập Phịng cơng chứng ngày 10/8/2016 (kể thoả thuận không công chứng viên công chứng), bên “không ghi giá đất” hợp đồng, thỏa thuận, nên theo quy định VBHN- BTC số 14 ngày 26/5/2015 nêu trên, cho dù bên bán sử dụng hợp đồng, thỏa thuận để khai thuế, việc áp giá tính giá đất giá nhà theo quy định Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà Tức dù ghi giá chuyển nhượng khác nhau, không ghi giá đất nên số thuế TNCN cho giao dịch (nếu không miễn) nhau, theo cách tính Chi Cục Thuế Nha Trang Do đó, khơng thể có việc trốn thuế trường hợp Mặt khác theo điều 63 Nghị định 43/2014 hướng dẫn luật đất đai quy định: “Điều 63 Việc xác định nghĩa vụ tài người sử dụng đất thực thủ tục hành quản lý sử dụng đất đai Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, loại thuế có liên quan đến đất đai lệ phí trước bạ (sau gọi nghĩa vụ tài chính) quan thuế xác định Sở Tài ngun Mơi trường Phịng Tài ngun Mơi trường Văn phịng đăng ký đất đai cung cấp thơng tin địa cho quan thuế trường hợp đủ điều kiện phải thực nghĩa vụ tài theo quy định Giá đất để xác định nghĩa vụ tài Sở Tài nguyên Môi trường xác định; trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể quan thuế xác định” Như áp dụng theo quy định này, giá đất để xác định nghĩa vụ tài (trong có thuế TNCN) Sở TN MT định, người bán kê khai Quy định áp dụng thực tế mua bán bất động sản Việt nam, không ghi giá đất (trừ công ty kinh doanh bất động sản bán) quan chun mơn địa phương có trách nhiệm xác định giá đất để tính nghĩa vụ tài (kể thuế TNCN) cho người dân 8/ Kết luận giám định sai sót, trái pháp luật làm buộc tội bị cáo Người Giám định vụ chưa chứng minh đủ tư cách pháp lý Giám định viên tư pháp, dù án có ghi số ngày định bổ nhiệm không thấy lưu hồ sơ vụ án Kết luận giám định ngày 6/8/2018 không ghi nội dung yêu cầu trưng cầu giám định quan điều tra “ai trốn thuế” không kết luận “ai trốn thuế” Nếu ông cho Giám định viên khơng có quyền kết luận “ai trốn thuế” ơng phải có văn bàn từ chối, ông Do kết luận giám định thiếu sót nghiêm trọng Kết luận giám định sai (i) giám định viên tự ý xác định giá trị chuyển nhượng để tính thuế theo giá thực tế, không nêu theo quy định pháp luật thuế (tại phiên toà, người giám định thừa nhận khơng có quy định pháp luật để làm cứ) (ii) lạm xác định hợp đồng mua bán bất động sản công chứng khơng hợp pháp , trái Luật cơng chứng, tài liệu giao dịch cơng chứng đương nhiên có giá trị pháp lý việc tuyên vô hiệu giao dịch dược cơng chứng thuộc quyền Tồ án Việc sai, sót khiến quan tiến hành tố tụng liên tục có văn bản, định, quan điểm mâu thuẫn quan vào kết luận giám định để truy cứu trách nhiệm hình chúng tơi Ban đầu quan điều tra khởi tố bị can cho ơng Lắm người có nghĩa vụ nộp thuế TNCN có hành vi trốn thuế Đến Kết luận điều tra, quan điều tra lại không xác định ông Lắm người trốn thuế mà chị Hạnh người trốn thuế TNCN cho bà (bà Hạnh đạo, vợ chồng giúp sức bà Hạnh trốn thuế TNCN cho bà Hạnh) Khi luật sư kiến nghị đình điều tra ơng Hải bà Phương, gửi VKS tỉnh Khánh Hoà, kiến nghị khơng có hồ sơ Theo luật sư, xác định bà Hạnh người nộp thuế TNCN (và trốn thuế TNCN mình), vợ chồng chúng tơi không liên quan đến việc bà khai thuế, nộp thuế hay trốn thuế Đúng luật sư kiến nghị, VKS phải giải đình bị can vợ chổng chúng tôi, VKS không thực mà định truy tố vợ chồng hai bị can khác hành vi trốn thuế (không phân biệt trốn thuế vai trị vợ chồng tơi nào) khiến vợ chồng chúng tơi xúc, dư luận hiểu sai vợ chồng tơi có hành vi trốn thuế Mặc dù án khác so với Cáo trạng, xác đinh vai trị bị cáo chúng tơi bị kết tội với vai trò giúp sức cho bị cáo Lắm trốn thuế, mâu thuẫn lại với Cáo trạng Kết Luận Điều Tra Tại phiên tồ, ơng Giám định viên cho “ơng Lắm xác định người có nghĩa vụ nộp thuế, người trốn thuế” coi kết luận giám định bổ sung ơng Nếu vậy, lẽ tồ án phải dừng phiên toà, trưng cầu giám định bổ sung yêu cầu ông Giám định viên kết luận giám định bổ sung văn bản, khơng thể nói miệng vô trách nhiệm Những ý kiến (về kết luận giám định sai sót, trái pháp luật) luật sư không án ghi nhận khơng có phân tích để bác bỏ hay chấp nhận, trái BLTTHS 9/ Bà Hạnh trình bày bà nhiều lần đề đạt khắc phục hậu để miễn TNHS, ngày 13/9/2019 bà gửi đơn đến PC03 Cơng an tỉnh Khánh Hịa Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà Ngay phiên bà Hạnh để đạt tiếp Nhưng không quan giải quyết, việc khắc phục hậu việc pháp luật khuyến khích, bà Hạnh khắc phục theo khoản 3, Điều 29 BLHS 2015/2017 (như trình bày trên) bà miễn TNHS Việc không làm theo luật quan gây bất lợi cho bà Hạnh (và người bị buộc tội khác) Tại phiên toà, đại diện VKS cho khơng giải bà Hạnh khơng phải đối tượng trực tiếp trốn thuế Tuy nhiên lập luận mâu thuẫn với Kết luận điều tra, với đề nghị VKS u cầu bà Hạnh có trách nhiệm “bồi thường” ông Lắm không nộp phần bị truy thu, ghi án Bản án không ghi xác định “hành vi không giải đề đạt” có hợp pháp hay khơng, trái BLTTHS 10/ Trước phiên tồ, ơng Trần Vũ Hải để nghị triệu tập công chứng viên với tư cách “nhân chứng bắt buộc” Tồ xác định ơng với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, trái với điều 66 “Người làm chứng”, tạo điều kiện cho ơng khơng phải đến Tịa Lẽ xác định người làm chứng, ông Công chứng viên bị Tồ áp dụng biện pháp dẫn giải dự phiên toà, biện pháp khơng áp dụng người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Việc cơng chứng viên khơng có mặt phiên tồ khiến khơng thể làm rõ thực chất đưa đề nghị “1,8 tỷ” hợp đồng có nhiều giấy tờ có nội dung khác lập Phịng cơng chứng , ảnh hưởng đến việc xác định thật vụ án, trái điều 16 BLTTHS 11/ Bà Ngô Tuyết Phương khẳng định giao dịch bất động sản ông Hải bà Hạnh thoả thuận định, bà ký vào giấy tờ theo hướng dẫn công chứng viên với tư cách vợ ông Hải, khơng biết cụ thể nội dung giấy tờ tin tưởng công chứng viên người bán, nên việc kết tội bà Phương trường hợp không pháp luật, không công Những ý kiến luật sư bà Phương không ghi nhận án, khơng phân tích để bác bỏ hay chấp nhận trái BLTTHS 12/ Trong suốt trình từ trước khởi tố đến điều tra, truy tố xét xử quan tố tụng tỉnh Khánh Hồ có loạt vi phạm pháp luật khác Nội dung bổ sung tiếp sau Vì lý trên, chúng tơi đề nghị Toà án nhân dân Tỉnh Khánh Hoà phiên tồ phúc thẩm tun chúng tơi khơng phạm tội trốn thuế ... diện CCT, hỏi “các bị cáo bị kết tội, có truy thu thuế, Chi cục có đơn nhận phần truy thu thuế khơng” vi phạm ngun tắc “khơng coi có tội có án có hiệu lực” 7/ Trở lại việc tính thuế, hợp đồng, thỏa... ông Lắm người có nghĩa vụ nộp thuế TNCN có hành vi trốn thuế Đến Kết luận điều tra, quan điều tra lại không xác định ông Lắm người trốn thuế mà chị Hạnh người trốn thuế TNCN cho bà (bà Hạnh đạo,... vi trốn thuế (khơng phân biệt trốn thuế vai trị vợ chồng nào) khiến vợ chồng xúc, dư luận hiểu sai vợ chồng tơi có hành vi trốn thuế Mặc dù án khác so với Cáo trạng, xác đinh vai trò bị cáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Đơn kháng cáo không phạm tội trốn thuế, Đơn kháng cáo không phạm tội trốn thuế

Từ khóa liên quan