Cấu trúc bài bào chữa qua diễn biến thực tế tại phiên tòa

3 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2020, 23:49

CẤU TRÚC BÀI BÀO CHỮA QUA DIỄN BIẾN THỰC TẾ TẠI PHIÊN TÒASau đây là những điểm cần chú ý trong việc chuẩn bị cấu trúc và nội dung bài bào chữa trên cơ sở sự chuẩn bị luận cứ bào chữa và qua diễn biến thực tế tại phiên tòa:1.Phần mở đầu:Cách mở đầu bài bào chữa có ý nghĩa rất quan trọng đối với toàn bộ quá trình tranh luận. Luật sư cần lưu ý đây là bài trình bày bằng miệng tại phiên tòa, nên phong thái, khẩu khí, văn phong của Luật sư đóng vai trò rất quan trọng. Luật sư cần chú ý tới “không gian” pháp đình để xác định cách mở bài phù hợp tại phiên tòa nhằm thu hút sự chú ý của Hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng khác. Có một số cách mở đầu bài phát biểu bào chữa phổ biến như sau:Giới thiệu bản thân với tư cách người bào chữa, tóm tắt những nội dung buộc tội của Viện kiểm sát;Đánh giá trực diện về lời luận tội của Kiểm sát viên, nhận xét về những quan điểm, căn cứ nêu trong phần kết luận, từ đó tập trung phân tích, đánh giá nhằm bác bỏ quan điểm của Kiểm sát viên.Đối với những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thu hút sự chú ý của dư luận, phần mở đầu có thể nêu lên những cảm nhận, suy nghĩ của Luật sư khi nhận trách nhiệm bào chữa cho bị cáo, phân tích những yếu tố, ảnh hưởng tác động đến quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án. Ngoài ra, Luật sư có thể phác họa bối cảnh xảy ra vụ án, những quan điểm, tinh thần cần quán triệt để bảo đảm việc xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.Trong trường hợp vụ án liên quan đến tình hình trật tự xã hội, Luật sư cũng có thể sử dụng cách tiếp cận bài bào chữa từ sự cảm thông, sự chia sẻ với những mất mát, đau đớn của gia đình các nạn nhân.Như vậy có thể nói, tùy theo bối cảnh của mỗi phiên tòa mà Luật sư có thể có những cách mở đầu bài phát biểu bào chữa khác nhau để tạo ra những ấn tượng, cách tiếp cận vấn đề khác nhau. Việc mở đầu bài bào chữa như thế nào không phải là một nội dung cố định, rập khuôn, mà là một trong những phần thể hiện được tính thích ứng, óc phán đoán, tư duy nhạy bén, sự cảm nhận tinh tế, với trách nhiệm và nhãn quan chính trị pháp lý đầy đủ của Luật sư.2.Phần nội dung:Đây là phần trọng tâm trong bài bào chữa, là sự kết tinh quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ vụ án, quá trình thẩm vấn công khai tại phiên tòa và là sự chuyển hóa linh hoạt nội dung các bản kiến nghị của Luật sư qua các giai đoạn trước đây. Cấu trúc của phần nội dung có thể được sắp xếp theo những cách khác nhau. Ví dụ:Cách 1: Bám sát nội dung luận tội của Kiểm sát viên nhằm đáp lại những cáo buộc, những lập luận thiếu chứng cứ. Luật sư cần lưu ý đây chưa phải là phần đối đáp khi tranh luận, nhưng với việc bám sát nội dung buộc tội sẽ giúp Luật sư tập trung cao độ cho phần bào chữa mà không bị Chủ tọa phiên tòa ngắt lời, có cơ hội nêu bật sự khác biệt giữa quan điểm buộc tội và quan điểm bào chữa.Cách 2: Luật sư chủ động xây dựng cấu trúc theo sự chuẩn bị của mình, trong đó chia ra thành từng đề mục lần lượt theo các bước sau:+ Tóm tắt những hành vi và tội danh mà đại diện Viện kiểm sát đã kết luận đối với bị cáo thông qua lời luận tội;+ Phân tích các chứng cứ có trong hồ sơ và kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa để chứng minh việc kết tội bị cáo là không đầy đủ căn cứ pháp lý hoặc làm rõ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự;+ Các tình tiết liên quan đến nhân thân, nguyên nhân, hoàn cảnh phạm tội, v.v..Cách 3: Nếu vụ án phức tạp, phiên tòa phải hoãn xử nhiều lần, trong đó có cả việc hoãn xử để điều tra bổ sung, Luật sư cần tóm tắt lại những vấn đề đã đặt ra trong các phiên tòa trước, những nội dung mà Tòa án yêu cầu điều tra bổ sung, kết quả điều tra bổ sung và đánh giá về những kết quả bổ sung đó.Cách 4: Nếu đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần tranh luận với Kiểm sát viên, Luật sư có thể không cần phải đưa ra hết nội dung đã chuẩn bị trong bài bào chữa mà chỉ “hé mở” một số nội dung có khả năng sẽ sử dụng cho việc đối đáp trong phần tranh luận tại phiên tòa. Trong thực tiễn tranh tụng, Luật sư thường giữ lại những chứng cứ, bút lục có ý nghĩa quyết định để đưa vào nội dung trong phần đối đáp.3.Phần kết luận, kiến nghị:Nếu ở phần mở đầu bài bào chữa, Luật sư cần cố gắng tạo ra ấn tượng, thu hút sự chú ý của Hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng khác thì ở phần kết luận, Luật sư cần có được sự lắng đọng, đúc kết những kết luận, những căn cứ pháp lý mang tính thuyết phục cao.Sau đây là một số gợi ý kết thúc bài bào chữa mà Luật sư có thể tham khảo:Nhận xét và kết luận rõ ràng quan điểm bào chữa của Luật sư, từ đó nêu lên căn cứ pháp lý nhằm đưa ra kiến nghị định hướng xử lý vụ án cụ thể, dứt khoát có tội hay không có tội.Hệ thống lại những luận điểm chính đã nêu trong bài bào chữa, nhấn mạnh những điểm kết luận, đề cập các vấn đề về nhân thân và điều kiện sức khỏe của khách hàng để Hội đồng xét xử xem xét.Đối với những vụ án phức tạp, được dư luận quan tâm, ngoài việc hệ thống lại những nội dung đã trình bày trong bài bào chữa, Luật sư cần nhấn mạnh đến những tác động to lớn từ kết quả quá trình tiến hành tố tụng, từ đó đề xuất, thu hút sự chú ý của Hội đồng xét xử trước khi bước vào phần nghị án.Ngoài ra, Luật sư cũng cần chuẩn bị cho trường hợp Hội đồng xét xử sau phần tranh luận có thể quay trở lại phần xét hỏi. Để tránh lúng túng, Luật sư cần quan tâm đến một số mối quan hệ ứng xử với những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khác:Đối với Hội đồng xét xử và Kiểm sát viên: Luật sư cần tôn trọng các quyết định của Chủ tọa phiên tòa khi điều khiển quá trình tranh luận. Trong quá trình Kiểm sát viên phát biểu luận tội, Luật sư không nên có những hành vi, cử chỉ thiếu sự chú ý và cần thể hiện thái độ tôn trọng với những người tiến hành tố tụng.Nếu có hai Luật sư cùng tham gia bào chữa cho một bị cáo, cần trao đổi thống nhất nội dung mà mỗi người sẽ trình bày và thứ tự phát biểu. Luật sư nên tìm nhiều cách bổ sung, cách tiếp cận mới cho bài bào chữa của mình để làm sáng tỏ hơn những nhận định của đồng nghiệp.Nếu vụ án vừa có sự tham gia của Luật sư bào chữa cho bị cáo, vừa có cả Luật sư bảo vệ quyền lợi cho người bị hại hoặc các đương sự khác, thì theo thứ tự Luật sư bào chữa cho bị cáo sẽ phát biểu trước. Lúc này, Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người tham gia tố tụng khác cần tỏ thái độ tôn trọng đồng nghiệp, không nên có những hành vi cư xử không đúng mực. CẤU TRÚC BÀI BÀO CHỮA QUA DIỄN BIẾN THỰC TẾ TẠI PHIÊN TÒA Sau điểm cần ý việc chuẩn bị cấu trúc nội dung bào chữa sở chuẩn bị luận bào chữa qua diễn biến thực tế phiên tòa: Phần mở đầu: Cách mở đầu bào chữa có ý nghĩa quan trọng tồn q trình tranh luận Luật sư cần lưu ý trình bày miệng phiên tịa, nên phong thái, khí, văn phong Luật sư đóng vai trị quan trọng Luật sư cần ý tới “khơng gian” pháp đình để xác định cách mở phù hợp phiên tòa nhằm thu hút ý Hội đồng xét xử người tham gia tố tụng khác Có số cách mở đầu phát biểu bào chữa phổ biến sau:  Giới thiệu thân với tư cách người bào chữa, tóm tắt nội dung buộc tội Viện kiểm sát;  Đánh giá trực diện lời luận tội Kiểm sát viên, nhận xét quan điểm, nêu phần kết luận, từ tập trung phân tích, đánh giá nhằm bác bỏ quan điểm Kiểm sát viên  Đối với vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thu hút ý dư luận, phần mở đầu nêu lên cảm nhận, suy nghĩ Luật sư nhận trách nhiệm bào chữa cho bị cáo, phân tích yếu tố, ảnh hưởng tác động đến trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án Ngồi ra, Luật sư phác họa bối cảnh xảy vụ án, quan điểm, tinh thần cần quán triệt để bảo đảm việc xét xử người, tội, pháp luật  Trong trường hợp vụ án liên quan đến tình hình trật tự xã hội, Luật sư sử dụng cách tiếp cận bào chữa từ cảm thông, chia sẻ với mát, đau đớn gia đình nạn nhân Như nói, tùy theo bối cảnh phiên tịa mà Luật sư có cách mở đầu phát biểu bào chữa khác để tạo ấn tượng, cách tiếp cận vấn đề khác Việc mở đầu bào chữa nội dung cố định, rập khuôn, mà phần thể tính thích ứng, óc phán đốn, tư nhạy bén, cảm nhận tinh tế, với trách nhiệm nhãn quan trị - pháp lý đầy đủ Luật sư Phần nội dung: Đây phần trọng tâm bào chữa, kết tinh trình nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ vụ án, q trình thẩm vấn cơng khai phiên tịa chuyển hóa linh hoạt nội dung kiến nghị Luật sư qua giai đoạn trước Cấu trúc phần nội dung xếp theo cách khác Ví dụ: Cách 1: Bám sát nội dung luận tội Kiểm sát viên nhằm đáp lại cáo buộc, lập luận thiếu chứng Luật sư cần lưu ý chưa phải phần đối đáp tranh luận, với việc bám sát nội dung buộc tội giúp Luật sư tập trung cao độ cho phần bào chữa mà khơng bị Chủ tọa phiên tịa ngắt lời, có hội nêu bật khác biệt quan điểm buộc tội quan điểm bào chữa Cách 2: Luật sư chủ động xây dựng cấu trúc theo chuẩn bị mình, chia thành đề mục theo bước sau: + Tóm tắt hành vi tội danh mà đại diện Viện kiểm sát kết luận bị cáo thông qua lời luận tội; + Phân tích chứng có hồ sơ kết thẩm vấn cơng khai phiên tòa để chứng minh việc kết tội bị cáo không đầy đủ pháp lý làm rõ tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; + Các tình tiết liên quan đến nhân thân, nguyên nhân, hoàn cảnh phạm tội, v.v Cách 3: Nếu vụ án phức tạp, phiên tịa phải hỗn xử nhiều lần, có việc hỗn xử để điều tra bổ sung, Luật sư cần tóm tắt lại vấn đề đặt phiên tòa trước, nội dung mà Tòa án yêu cầu điều tra bổ sung, kết điều tra bổ sung đánh giá kết bổ sung Cách 4: Nếu chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần tranh luận với Kiểm sát viên, Luật sư khơng cần phải đưa hết nội dung chuẩn bị bào chữa mà “hé mở” số nội dung có khả sử dụng cho việc đối đáp phần tranh luận phiên tòa Trong thực tiễn tranh tụng, Luật sư thường giữ lại chứng cứ, bút lục có ý nghĩa định để đưa vào nội dung phần đối đáp Phần kết luận, kiến nghị: Nếu phần mở đầu bào chữa, Luật sư cần cố gắng tạo ấn tượng, thu hút ý Hội đồng xét xử người tham gia tố tụng khác phần kết luận, Luật sư cần có lắng đọng, đúc kết kết luận, pháp lý mang tính thuyết phục cao Sau số gợi ý kết thúc bào chữa mà Luật sư tham khảo:  Nhận xét kết luận rõ ràng quan điểm bào chữa Luật sư, từ nêu lên pháp lý nhằm đưa kiến nghị định hướng xử lý vụ án cụ thể, dứt khốt có tội hay khơng có tội  Hệ thống lại luận điểm nêu bào chữa, nhấn mạnh điểm kết luận, đề cập vấn đề nhân thân điều kiện sức khỏe khách hàng để Hội đồng xét xử xem xét  Đối với vụ án phức tạp, dư luận quan tâm, việc hệ thống lại nội dung trình bày bào chữa, Luật sư cần nhấn mạnh đến tác động to lớn từ kết trình tiến hành tố tụng, từ đề xuất, thu hút ý Hội đồng xét xử trước bước vào phần nghị án  Ngoài ra, Luật sư cần chuẩn bị cho trường hợp Hội đồng xét xử sau phần tranh luận quay trở lại phần xét hỏi Để tránh lúng túng, Luật sư cần quan tâm đến số mối quan hệ ứng xử với người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khác:  Đối với Hội đồng xét xử Kiểm sát viên: Luật sư cần tôn trọng định Chủ tọa phiên tịa điều khiển q trình tranh luận Trong trình Kiểm sát viên phát biểu luận tội, Luật sư khơng nên có hành vi, cử thiếu ý cần thể thái độ tôn trọng với người tiến hành tố tụng  Nếu có hai Luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo, cần trao đổi thống nội dung mà người trình bày thứ tự phát biểu Luật sư nên tìm nhiều cách bổ sung, cách tiếp cận cho bào chữa để làm sáng tỏ nhận định đồng nghiệp  Nếu vụ án vừa có tham gia Luật sư bào chữa cho bị cáo, vừa có Luật sư bảo vệ quyền lợi cho người bị hại đương khác, theo thứ tự Luật sư bào chữa cho bị cáo phát biểu trước Lúc này, Luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người tham gia tố tụng khác cần tỏ thái độ tôn trọng đồng nghiệp, khơng nên có hành vi cư xử khơng mực ... trung cao độ cho phần bào chữa mà khơng bị Chủ tọa phiên tịa ngắt lời, có hội nêu bật khác biệt quan điểm buộc tội quan điểm bào chữa Cách 2: Luật sư chủ động xây dựng cấu trúc theo chuẩn bị mình,... Luật sư khơng cần phải đưa hết nội dung chuẩn bị bào chữa mà “hé mở” số nội dung có khả sử dụng cho việc đối đáp phần tranh luận phiên tòa Trong thực tiễn tranh tụng, Luật sư thường giữ lại chứng... luận, pháp lý mang tính thuyết phục cao Sau số gợi ý kết thúc bào chữa mà Luật sư tham khảo:  Nhận xét kết luận rõ ràng quan điểm bào chữa Luật sư, từ nêu lên pháp lý nhằm đưa kiến nghị định hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấu trúc bài bào chữa qua diễn biến thực tế tại phiên tòa, Cấu trúc bài bào chữa qua diễn biến thực tế tại phiên tòa