ĐỒ án TRUYỀN ĐỘNG điện hệ THÔNG cầu TRỤC

73 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2020, 21:27

Được sử dụng rộng rải từ các hải cảng, khu công nghiệp đến các nhà máy xí nghiệp và các công trường xây dựng. Giúp con người hạn chế lao động bằng chân tay.Đồng thời góp phần đẩy nhanh quá trình vận chuyển và đảm bảo an toàn cho người lao độngVới những vai trò trên nên nhóm em đa chọn đề tài: “TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ TRUYỀN ĐỘNG CHO CƠ CẤU NÂNG HẠ CẦU TRỤC” để làm đồ án môn học truyền động điện.Nội dung đồ án gồm các phần chính sau:Phần A: Tính toán và thiết kế cơ cấu nâng hạ cầu trục dùng động cơ điện một chiều kích từ song songChương 1:Đặc tính cơ của động cơ điện kích từ song songChương 2: Tính toán hệ thống cầu trục nâng hạ tải dùng động cơ dc kích từ song songPhần B: Tính toán và thiết kế cơ cấu nâng hạ cầu trục dùng đcđ kđb xoay chiều ba pha dây quấn TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ BỘ MÔN TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN ***** ĐỒ ÁN MƠN HỌC TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN ĐỀ TÀI: TÍNH TỐN VÀ THIẾT KẾ TRUYỀN ĐỘNG CHO CƠ CẤU NÂNG HẠ CẦU TRỤC GVHD : ThS Lưu Văn Quang Tp Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2018 LỜI CẢM ƠN Chúng em xin cảm ơn thầy Lưu Văn Quang người trực tiếp hướng dẫn,giúp đỡ bảo chúng em đồ án mơn học điều khiển lập trình Thầy giúp chúng em giải vấn để nảy sinh q trình làm đồ án hồn thành đề tài thời gian định hướng ban đầu Đặc biệt học hỏi kinh nghiệm thái độ làm việc thầy để chúng em áp dụng sau Chúng em xin gửi lời cám ơn đến thầy cô khoa Điện -Điện tử trường ĐH Sư Phạm Kĩ Thuật TP Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy truyền đạt cho chúng em kiến thức chun ngành nói chung mơn điều khiển lập trình nói riêng Đó kiến thức kinh nghiệm quý báu mà chúng em học suốt thời gian qua Kính chúc quý thầy dồi sức khỏe Nhóm sinh viên thực đồ án: LỜI MỞ ĐẦU Thế kỉ XXI – kỉ công nghệ thông tin, khoa học kĩ thuật công nghệ tự động Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, nâng cao suất chất lượng sản phẩm Truyền động điện đời yếu tố quan trọng:Truyền động điện có nhiệm vụ thực công đoạn cuối công nghệ sản xuất Truyền động điện hệ thống máy móc thiết kế với nhiệm vụ biến đổi thành điện Hệ thống truyền động điện hoạt động với tốc độ khơng đổi thay đổi Một khâu truyền động phổ biến nâng hạ cầu trục Nâng hạ cầu trục khâu truyền động công ngiệp nước ta Được sử dụng rộng rải từ hải cảng, khu công nghiệp đến nhà máy xí nghiệp cơng trường xây dựng Giúp người hạn chế lao động chân tay.Đồng thời góp phần đẩy nhanh q trình vận chuyển đảm bảo an toàn cho người lao động Với vai trị nên nhóm em đa chọn đề tài: “TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ TRUYỀN ĐỘNG CHO CƠ CẤU NÂNG HẠ CẦU TRỤC” để làm đồ án môn học truyền động điện Nội dung đồ án gồm phần sau: Phần A: Tính tốn thiết kế cấu nâng hạ cầu trục dùng động điện chiều kích từ song song Chương 1:Đặc tính động điện kích từ song song Chương 2: Tính tốn hệ thống cầu trục nâng hạ tải dùng động dc kích từ song song Phần B: Tính tốn thiết kế cấu nâng hạ cầu trục dùng đcđ kđb xoay chiều ba pha dây quấn Chương 3:Đặc tính động xoay chiều không đồng ba pha Chương 4:Tính tốn cấu nâng hạ trục dùng động điện xoay chiều không đồng ba pha Vì kiến thức thời gian có hạn, kinh nghiệm thực tế không nhiều, nên tập đồ án không tránh khỏi thiếu sót Rất mong đóng góp ý kiến q thầy bạn bè Chúng em xin chân thành cảm ơn! NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Ngày tháng năm 2017 Giáo viên hướng dẫn NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Ngày tháng năm 2017 Giáo viên phản biện NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN MÔN HỌC Nội dung đồ án : Hãy tính tốn thiết kế truyền động điện cho cấu nâng cầu trục dùng động điện : Động DC dùng kích từ song song Động AC không đồng pha rotor dây quấn Có số liệu sau: Bảng số liệu Động điện chiều kích từ song song : Pđm(kw) 95 Uđm(v) 205 Iđm(A) 525 IKTđm(A) nđm(v/p) 600 Động AC không đồng pha Pđm (KW) 55 m1 U1 đm (v) 400 m1 2p 10 R1(Ω) 0,25 N1(vòng) N2(vòng) Kdq1 70 35 0,955 R2(Ω) 0,06 X1(Ω) 0,65 X2(Ω) 0,055 Kdq2 0,955 M 2,25 cos  đm 0,855 ŋ 0,85 Yêu cầu tính toán thiết kế sau: Động mở máy qua cấp điện trở phụ, tính điện trở phụ mở máy phương pháp đồ thị phụ tải Tính tốn điện trở phụ cần thiết đóng vào mạch rotor để nâng tải lên với tốc độ là: a n =1/2 nđm b n = 1/4 nđm Tính tốn điện trở phụ cần thiết đóng vào rotor hạ tải xuống với tốc độ là: a n=1/2nđm b.n=1/3nđm, c.n=3/2nđm Thiết kế sơ đồ nguyên lý điều khiển để mở máy nâng hạ tải : sơ đổ mạch động lực MỤC LỤC Phần A: TÍNH TỐN VÀ THIẾT KẾ CƠ CẤU NÂNG HẠ CẦU TRỤC DÙNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU KÍCH TỪ SONG SONG Chương I:ĐẶC TÍNH CƠ CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN KÍCH TỪ SONG SONG 1.Xây dựng phương trình đặc tính tốc độ : Phương trình đặc tính : Ảnh hưởng thơng số đến đặc tính cơ: .3 a.Ảnh hưởng điện trở phụ nối tiếp mạch phần ứng : b.Ảnh hưởng điện áp đặt lên phần ứng : c.Ảnh hưởng từ thông : 4.Đặc tính đảo chiều quay động cơ: a Đảo cực tính điện áp đặt lên phần ứng : b Đảo chiều dịng điện qua cuộn kích từ ( đảo từ thơng ) Mở máy tính điện trở mở máy 10 a.Mở máy : 10 b Xây dựng đường đặc tính mở máy xác định trị số điện trở phụ mở máy phương pháp đồ thị .10 Hảm máy 12 a Hãm tái sinh : 13 b Hãm ngược : 15 c.Hãm động : 16 7.Hãm động kích từ độc lập : 17 Chương 2: TÍNH TỐN HỆ THỐNG CẦU TRỤC NÂNG HẠ TẢI DÙNG ĐỘNG CƠ DC KÍCH TỪ SONG SONG 20 Tính Rp phương pháp đồ thị: 20 2.Tính tốn điện trở phụ cần đóng vào mạch rotor nâng tải: .22 a.Với n1= 1/2nđm : 22 b.Với n2= 1/4nđm : 22 Tính tốn điện trở phụ cần thiết đóng vào mạch hạ tải: 23 a.Với n1= 1/2nđm : 23 b Với n2 = 1/3 nđm : 24 c Với n3 =3/2 nđm: .24 Sơ đổ động lực điều khiển động mở máy qua ba cấp điện trở nâng hạ tải với nhiều cấp tốc độ: .26 Phần B: TÍNH TỐN VÀ THIẾT KẾ CƠ CẤU NÂNG HẠ CẦU TRỤC DÙNG ĐCĐ KĐB XOAY CHIỀU BA PHA DÂY QUẤN 27 Chương 3:ĐẶC TÍNH CƠ CỦA ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀUKHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA 27 Phương trình đặc tính tốc độ: 27 Phương trình đặc tính cơ: 29 Ảnh hưởng tham số đến đặc tính cơ: 33 a.Ảnh hưởng điện áp : 33 b Ảnh hưởng điện trở phụ hay điện kháng phụ nối tiếp mạch Stator : 34 c Ảnh hưởng điện trở phụ nối tiếp vào dây quấn Rotor : 35 d Ảnh hưởng số đôi cực từ P : .36 e Ảnh hưởng tần số : 38 Mở máy tính điện trở mở máy: .39 4.Hãm: 41 a Hãm tái sinh : 41 b Hãm ngược : 42 c Hãm động : 44 Chương 4:TÍNH TỐN CƠ CẤU NÂNG HẠ TRỤC DÙNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA 48 Tính tốn điện trở máy qua cấp điện trở phụ biết động kéo tải định mức : 48 Tính tốn điện trở phụ cần thiết đóng vào mạch rotor để nâng tải lên với tốc độ 1 nđm ; nđm : .53 a Nâng tải với tốc độ n=1/2ndm: 54 b Khi nâng tải với tốc độ :n=1/4ndm 55 Tính tốn điện trở phụ cần thiết đóng vào mạch rotor để thay đổi tốc độ hạ tải với tốc độ n=0,5 ndm ,n=1/3 ndm , n=3/2 ndm 56 a hạ tải với tốc độ n=1/2 ndm .56 b hạ tải với tốc độ n=1/3 ndm 57 c Hạ tải với tốc độ n=3/2 ndm .58 Sơ đồ động lực dùng động xoay chiều không đồng ba pha rotor dây quấn mở máy qua cấp điện trở nâng hạ cầu trục với nhiều cấp tốc độ: 59 Chương trình điều khiển PLC 61 a) Bảng I/O 61 b Sơ đồ kết nối PLC CP21M- 2C0CDR-A .62 b) Viết chương trình điều khiển phần mềm CX-PROGRAM 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 Đồ án truyền động điện GVHD: Thạc sĩ Lưu Văn Quang Phần A: TÍNH TỐN VÀ THIẾT KẾ CƠ CẤU NÂNG HẠ CẦU TRỤC DÙNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU KÍCH TỪ SONG SONG Chương I:ĐẶC TÍNH CƠ CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN KÍCH TỪ SONG SONG 1.Xây dựng phương trình đặc tính tốc độ : Uđm + I Ckt Ikt Iư Eư - Rkp Rp Hình 1.1.ĐCĐ chiều kích từ song song Ta có : pt cân điện áp động điện chiều Uđm = Eư + RưIư  Eư = Uđm - RưIư với Eư = KEđmn  KEđmn = Uđm - RưIư  n U đm R ưI  : ( phương trình đặc tốc độ tự nhiên động điện kích từ K E Φ đm K E Φ đm song song) Trong đó: n : tốc độ quay động Uđm : điện áp định mức ĐCĐ chiều KE  PN : hệ số điện động động 60a Φ đm :từ thơng kích từ cực từ Rư : điện trở mạch phần ứng Iư : dòng điện mạch phần ứng RP :điện trở phụ mạch phần ứng Đồ án truyền động điện GVHD: Thạc sĩ Lưu Văn Quang Nếu thêm điện trở phụ Rp vào phần ứng ta phương trình đặc tính tốc độ nhân tạo :  R ö  R p I ö U ñm  K E  ñm K E  ñm U ñm Khi Iư = :n = n0  :là tốc độ không tải lý tưởng động K E Φ đm Rư aTN  : hệ số gốc hay độ dốc đường đặc tính tốc độ tự nhiên K E Φ đm RưI ΔnTN aIö  :là độ sụt tốc độ đường đặc tính tự nhiên K E Φ đm n 1-3 = n0 : tốc độ không tải lý tuởng 2-3 = nA : tốc độ làm việc đường đtc TN 1-2 = nTN : độ sụt tốc độ Nếu Ic = Iđm nA = nđm Phương trình đặc tính : Ta có : n =f(Mđ) Moment điện từ động xác định công thức: Mđt = KM Φ đm Iư  Iư  M K M Φ đm Thay Iư vào phương trình đặc tính tốc độ ta : n U đm RưM  : (phương trình đặc tính tự nhiên K E Φ ñm K E K M Φ 2đm ĐCĐ chiều kích từ song song ) Trong : M :là moment điện từ động KE  KM PN : hệ số điện động động 60a PN  : hệ số cấu tạo động 2Πa Hay Đồ án truyền động điện Mà: M dm  9,55 GVHD: Thạc sĩ Lưu Văn Quang Pdm 55000  9,55  983, (N.m) ndm 534 Monmen tới hạn động cơ; Mmax= m M dm =1,47.983,6=1445,9 (N.m) Tọa độ diểm tới hạn là:( 1445,9 ;0,28) Monmem mở máy động cơ:khi mở máy Smm=1 M - 2.M max 2.1445,9   750,8 1 (N.m)  S max  0, 28 S max 0, 28 Một điểm cần biết vẻ đặc tính cơ: Khi S=0,005=> n=n0(1-S)=600(1-0,005)=597(v/p) M - 2.M max 2.1445,9   51, S 0, 05 0, 28 S (N.m)   max 0, 28 0, 05 S max S Khi S=0,01=> n=n0(1-S)=600(1-0,01)=594(v/p) 2.M max 2.1445,9 M   103,1 S max 0, 01 0, 28 S (N.m)   0, 28 0, 01 Smax S - Khi S=0,02=> n=n0(1-S)=600(1-0,02)=588(v/p) M - Khi S=0,035=> n=n0(1-S)=600(1-0,35)=579(v/p) M - 2.M max 2.1445,9   355,9 S max 0, 035 0, 28 S (N.m)   0, 28 0, 035 S max S Khi S=0,05=> n=n0(1-S)=600(1-0,05)=570(v/p) M - 2.M max 2.1445,9   500, S max 0, 05 0, 28 S (N.m)   0, 28 0, 05 S max S Khi S=0,07=> n=n0(1-S)=600(1-0,07)=558(v/p) M - 2.M max 2.1445,9   205,5 S max 0, 02 0, 28 S (N.m)   0, 28 0, 02 S max S 2.M max 2.1445,9   680, S 0, 07 0, 28 S (N.m)   max 0, 28 0, 07 S max S Khi S=0,1> n=n0(1-S)=600(1-0,1)=540(v/p) Đồ án truyền động điện M - GVHD: Thạc sĩ Lưu Văn Quang 2.M max 2.1445,9   916 S max 0,1 0, 28 S (N.m)   0, 28 0,1 Smax S Khi S=0,3=> n=n0(1-S)=600(1-0,3)=420(v/p) M - 2.M max 2.1445,9   1442,5 S max 0,3 0, 28 S (N.m)   0, 28 0,3 S max S Khi S=0,5=> n=n0(1-S)=600(1-0,5)=300(v/p) M - 2.M max 2.1445,9   1232,8 S max 0,5 0, 28 S (N.m)   0, 28 0,5 S max S Khi S=0,7=> n=n0(1-S)=600(1-0,7)=180(v/p) M - 2.M max 2.1445,9   997, S max 0, 0, 28 S (N.m)   0, 28 0, S max S Khi S=1=> n=n0(1-S)=600(1-1)=0(v/p) M 2.M max 2.1445,9   750,8 S 0, 28 S (N.m)   max 0, 28 S max S S 0,005 0,01 0,02 0,035 0,05 0,07 0.1 0,3 0,5 0,7 Do mở my S=1 => I’2 lớn N(v/p) 600 597 594 588 579 570 558 540 420 300 180 I2 I 2'  R R  ' 2  M(N.m) 51,6 103,1 205,5 355,9 500,4 680,4 916 1442,5 1232,8 997,2 750,8 196, 22 (0, 25  0, 24)  231, (A) Để hạn chế dịng mở máy người ta đóng thêm điện trở phụ vào mạch rotor trình khởi động sau ngắt dần điện trở phụ theo cấp Đồ án truyền động điện GVHD: Thạc sĩ Lưu Văn Quang Chọn giá trị cho phép trình mỏ my : M1=0,35.Mmax=506,1 (N.m) M1=0,835.Mmax=1207,3 (N.m) M2=1,105.Mdm=1086,9 (N.m) Mc=Mdm=983,6 (N.m) Từ M1,M2 dừng đường thẳng song song với trục tung chúng sẻ cắt đường đặc tính tự nhin6 điểm g,h Từ n kẻ đường thẳng song song với trục hoành , chúng cắt đường thẳng g,h kéo dài t, t chùm tia xuất phát tia mở máy Tính tốn giá trị điện trở mở máy : ứng với cc gi trị monmem lớn => SmaxNt=(R’2+R’p)/Xn ứng với M1=> STN=> SmxTN= R’2/Xn ứng với M1 đường đặc tính nhâ tạo ta có: Từ đổ thị ta đo được: Jg=82 eg=77 ag=520 cg=227 �Je  Jg � � eg � 77 � � RPI  R2 �  R2 � � 0, 06 � � 0,056 � 82 � � � Jg � �jg � �Jc  Jg � � cg � 227 � � RP  R2 �  R2 � � 0, 06 � � 0,166 � �82 � � Jg � �jg � �Ja  Jg � � ag � 520 � � RP  R2 �  R2 � � 0, 06 � � 0,380 � �82 � � Jg � �jg � R p1  R pI  0.056() R p  R pII  R pI  0,166  0, 056  0,11() R p3  R pIII -R pII =0,380 -0,166=0,214( ) Tính tốn điện trở phụ cần thiết đóng vào mạch rotor để nâng tải lên với tốc độ 1 nđm ; nđm : Khi cấu nâng hạ khơng phải làm việc với tốc độ định mà chúng thường thay đổi tốc độ để đáp ứng nhu cầu q trình sản suất Do muốn thay đổi tốc độ để đáp ứng quy trình sản xuất phải mắc thêm điện trở phụ vào mạch rotor Đồ án truyền động điện GVHD: Thạc sĩ Lưu Văn Quang a Nâng tải với tốc độ n=1/2ndm: => n=0,5.534=267 (v/p)  Vì động có cơng suất lớn P=54kw nên: M max M dm  S dm S max  S max S dm n0  n  Hệ số trượt nâng tải ; S  n0 S n0  n 600  267   0,555 n0 600  Phương trình đặc tính nâng tải với tốc độ n=267 (v/p) Do động làm việc chế độ định mức dường biểu diển qua điểm B nên MB =Mdm=983,6 (N.m) Hay M B  M dm  => SB S MaxB  M Max S SB  Max S Max SB S MaxB M max  SB MB S B  S MaxB M max  S MaxB S B MB Đồ án truyền động điện S2maxB-2SB GVHD: Thạc sĩ Lưu Văn Quang M max SmaxB+S2B=0 MB Đặt X=SmaxB Điều kiện X>SB=0,555 =>X2-2.0,555.1,47.X+0,5552=0 =>X1=SmaxB=1,414 X2=SmaxB=0,218 (loại) SmaxB1= R '  R ' pn1 Xn R ' pn1 = SmaxB1 Xn-R’2=1,414.0,998-0,24=1,17 (Ω) Mà R ' pn1 =k2E.Rpn1=>Rpn1= R ' pn1 KE  1,17  0, 29 ( Ω) 22 b Khi nâng tải với tốc độ :n=1/4ndm =>n=0,25.543=133,5 (v/p)  Vì động có cơng suất lớn P=55kw nên: M max M dm  S dm S max  S max S dm  Hệ số trượt nâng tải ; S  S n0  n n0 n0  n 600  133,5   0, 778 n0 600  Phương trình đặc tính nâng tải với tốc độ n=133,5 (v/p) Do động làm việc chế độ định mức dường biểu diển qua điểm C nên MC =Mdm=938,6 (N.m) Hay M c  M dm  => Sc S Maxc  M Max Sc S  Max S Max Sc S Maxc M max  Sc Mc S c  S Maxc M max  S Maxc S c Mc S2maxc-2Sc M max Smaxc+S2c=0 Mc Đặt X=Smaxc Điều kiện X>Sc=0,778 =>X2-2.0,778.1,47.X+0,7782=0 =>X1=Smaxc=1,982 (nhận) X2=Smaxc=0,305 (loại) Đồ án truyền động điện Smaxc1= GVHD: Thạc sĩ Lưu Văn Quang R '  R ' pn Xn R ' pn = Smaxc1 Xn-R’2=1,982.0,998-0,24=1,738 (Ω) R ' pn 1, 738  0, 435 ( Ω) KE 22 Kết luận : nâng tải với tốc độ n=0,5ndm Rpn1=0,29(Ω) cịn nâng tải với tốc độ n=0,25ndm Rpn2=0,435(Ω) Mà R' pn =k2E.Rpn2=>Rpn2=  Tính tốn điện trở phụ cần thiết đóng vào mạch rotor để thay đổi tốc độ hạ tải với tốc độ n=0,5 ndm ,n=1/3 ndm , n=3/2 ndm Khi đđộng hạ tải phải đóng thêm điện trở phụ vào mạch rotor để đạt tốc độ theo mong muốn động sẻ quay theo chiều ngược lại để hạ tải Khi hạ tải moment cản 0,8 lần moment định mức nên: Mc=0,8Mdm=Md=0,8.938.6=750,88 (N.m) a hạ tải với tốc độ n=1/2 ndm =>n=1/2.534=267 (v/p)  Hệ số trượt hạ tải với tốc độ n=267 Đồ án truyền động điện S GVHD: Thạc sĩ Lưu Văn Quang n0  n n0  Vì đường biểu diển qua điểm E nên : S n0  nE 600  267   1, 445 n0 600  Phương trình đặc tính hạ tải với tốc độ n=-267 (v/p):vì đường đặc tính qua diểm E nên: ME= Mc=0,8Mdm=750,88 (N.m) M Max ME  SE S  MaxE S MaxE SE => SE S MaxcE  S MaxcE M max  SE ME S E  S MaxE M max  S MaxcE S E ME S2maxE-2SE M max SmaxE+S2E=0 ME Đặt X=SmaxE Điều kiện X>S=1,445 =>X2-2.1,445 1445,9 X+1,4452=0 750,88 =>X1=SmaxE=5,16 X2=SmaxE=0,40 (loại) SmaxE1= R '  R ' ph1 Xn R ' ph1 = SmaxE1 Xn-R’2=5,16.0,998-0,24=4,9(Ω) Mà R' ph1 =k2E.Rph1=>Rph1= R ' ph1 KE  4,9  1, 23 ( Ω) 22 b hạ tải với tốc độ n=1/3 ndm =>n=1/3.534=178 (v/p)  Hệ số trượt hạ tải với tốc độ n=178 S n0  n n0  Vì đường biểu diển qua điểm E nên : S n0  nF 600  178   1, 297 n0 600  Phương trình đặc tính hạ tải với tốc độ n=-178 (v/p):vì đường đặc tính qua diểm F nên: MF= Mc=0,8Mdm=750,88 (N.m) Đồ án truyền động điện M Max MF  SF  S MaxF => S GVHD: Thạc sĩ Lưu Văn Quang SF S MaxcF  S MaxF SF S MaxcF M max  SF MF  S MaxE M max  S MaxF S F MF F S2maxF-2SF M max Smaxf+S2F=0 MF Đặt X=SmaxF Điều kiện X>S=1,297 =>X2-2.1,297 1445,9 X+1,2972=0 750,88 =>X1=SmaxF=4,63 (nhận0 X2=SmaxF=0,36 (loại) SmaxF1= R'  R ' ph Xn R' ph = SmaxF1 Xn-R’2=4,63.0,998-0,24=4,38(Ω) M R' ph =k2E.Rph2=>Rph2= R ' ph KE  4,38  1, 095 ( Ω) 22 c Hạ tải với tốc độ n=3/2 ndm =>n=3/2.534=801 (v/p)  Hệ số trượt hạ tải với tốc độ n=801 S n0  n n0  Vì đường biểu diển qua điểm S nên : S n0  nS 600  801   2,34 n0 600  Phương trình đặc tính hạ tải với tốc độ n=-814,5 (v/p):vì đường đặc tính qua diểm S nên: MS= Mc=0,8Mdm=750,88 (N.m) M Max MS  SS S  MaxS S MaxS SS => SS S MaxcS  S MaxS M max  SS MS S S  S MaxS M max  S MaxcS S S MS Đồ án truyền động điện S2maxS-2SS GVHD: Thạc sĩ Lưu Văn Quang M max SmaxS+S2S=0 MS Đặt X=SmaxS Điều kiện X>S=2,34 =>X2-2.2,34 1445,9 X+2,342=0 750,88 =>X1=SmaxS=8,36 (nhận) X2=SmaxS=0,66 (loại) SmaxS1= R'  R ' ph Xn R' ph = SmaxS1 Xn-R’2=8,36.0,998-0,24=8,103(Ω) M R ' ph =k2E.Rph3=>Rph3= R ' ph KE  8,103  2, 03 ( Ω) 22 Sơ đồ động lực dùng động xoay chiều không đồng ba pha rotor dây quấn mở máy qua cấp điện trở nâng hạ cầu trục với nhiều cấp tốc độ: Đồ án truyền động điện GVHD: Thạc sĩ Lưu Văn Quang Chương trình điều khiển PLC a) Bảng I/O INPUT THIẾT BỊ INPUT THIẾT BỊ 000 START 1000 KM0 001 STOP 1001 KM1 002 START-N1/2 1002 KM2 003 STOP-N1/2 1003 KM3 004 START-N1/4 1004 KM4 005 STOP-N1/4 1005 KN1/2 006 START-H1/2 1006 KN1/4 007 STOP-H1/2 1007 KH1/2 008 START-H1/3 1008 KH1/3 009 STOP-H1/3 1009 KH3/2 010 START-H3/2 011 STOP-H3/2 Đồ án truyền động điện GVHD: Thạc sĩ Lưu Văn Quang b Sơ đồ kết nối PLC CP21M- 2C0CDR-A b) Viết chương trình điều khiển phần mềm CX-PROGRAM Đồ án truyền động điện GVHD: Thạc sĩ Lưu Văn Quang Đồ án truyền động điện GVHD: Thạc sĩ Lưu Văn Quang Đồ án truyền động điện GVHD: Thạc sĩ Lưu Văn Quang TÀI LIỆU THAM KHẢO 1." TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN " Bùi Quốc Khánh , Nguyễn Văn Liễu– Nguyễn Thị Hiền Nhà Xuất Bản Khoa Học kĩ Thuật H Nội 2."CƠ SỞ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN " Tập I – II Bùi Đình Tiếu _ Phạm Duy Nghi Nhà Xuất Bản Hà Nội năm 1983 3."Giáo Trình KĨ THUẬT ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN "Vụ Trung Học Và Dạy Nghề 4”ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT “ Nguyễn Bính Nhà Xuất Bản Hà Nội năm 1993 5”RAILWAY TRACTION POWERD” by Shnchrons motors Supplied Throught Natunal Comutation Inventers Albert Wiart and Tean Hanel ... quan trọng :Truyền động điện có nhiệm vụ thực công đoạn cuối công nghệ sản xuất Truyền động điện hệ thống máy móc thiết kế với nhiệm vụ biến đổi thành điện Hệ thống truyền động điện hoạt động với... CẦU TRỤC” để làm đồ án môn học truyền động điện Nội dung đồ án gồm phần sau: Phần A: Tính tốn thiết kế cấu nâng hạ cầu trục dùng động điện chiều kích từ song song Chương 1:Đặc tính động điện. .. tháng năm 2017 Giáo viên phản biện NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN MƠN HỌC Nội dung đồ án : Hãy tính tốn thiết kế truyền động điện cho cấu nâng cầu trục dùng động điện : Động DC dùng kích từ song song Động
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ án TRUYỀN ĐỘNG điện hệ THÔNG cầu TRỤC, ĐỒ án TRUYỀN ĐỘNG điện hệ THÔNG cầu TRỤC

Mục lục

Xem thêm