DO AN CUNG CAP DIEN HOAN CHINH

53 8 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2020, 21:18

Điện năng là một trong những yếu tố quan trọng và cơ bản của một quốc gia. Nền sản xuất hiện đại chỉ có thể phát triển nhờ sự tồn tại của hệ thống điện. Là động lực cho các ngành kinh tế, điện năng được coi như bộ phận quan trọng nhất trong hệ thống cơ sở hạ tầng sản xuất. Việc phát triển hệ thống cung cấp điện kéo theo hàng loạt các ngành công nghiệp khác như công nghiệp thiết bị điện, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, luyện kim màu, chế biến kim loại, chế biến thực phẩm, hoá chất, dệt... phát triểnTrong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, yêu cầu đặt ra cho các cơ sở sản xuất là phải trang bị một hệ thống cơ cấu sản xuất hiện đại, với mức độ tự động hóa cao. Để việc trang bị những hệ thống máy móc hiện đại này thì việc cung cấp điện cho nó cũng giữ vai trò cực kỳ quan trọng. Không những phải đảm bảo yêu cầu về mặt kỹ thuật mà còn phải đảm bảo được cả yêu cầu về mặt kinh tế. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP ***** ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ CUNG CÂP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN GVHD SVTH MSSV LỚP : Ths Lê Công Thành : : : Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2017 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TP.HCM Độc lập - Tự - Hạnh phúc KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng năm 2017 NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN MÔN HỌC Năm học : 2016 –2017 Họ tên sinh viên: Lớp: MSSV: Giáo viên hướng dẫn: ThS Lê Công Thành Đầu đề: 1.Các số liệu cho trước: Phân xưởng sửa chữa thiết bị điện gồm 15 thiết bị (từ đến 15), số liệu thiết kế cho bảng - Kích thước phân xưởng: dài 36, rộng 12, cao 4,8 [m] - Khoảng cách từ nguồn đến phân xưởng 50 [m] - Độ rọi tối thiểu yêu cầu Emin = 220 [Lx] - Thời gian sử dụng công suất lớn Tmax =3500giờ - Hệ số công suất cosφ cần nâng lên 0,95 - Uđm = 380/220V Thiết bị Hệ số sử dụng Ku Cosφ Bể ngâm dung dịch kiềm 0,80 Bể ngâm nước nóng 0,80 Bể ngâm tăng nhiệt 0,80 Tủ sấy 0,80 Máy quấn dây 0,75 0,8 Máy quấn dây 0,75 0,8 Máy khoan bàn 0,80 0,78 Máy khoan đứng 0,80 0,78 Bàn thử nghiệm 0,70 0,85 10 Máy mài 0,80 0,7 11 Máy hàn 0,70 0,82 12 Máy tiện 0,80 0,76 13 Máy mài tròn 0,80 0,72 14 Cần cẩu điện 0,75 0,8 15 Máy bơm nước 0,85 0,84 ST T Ghi Bảng 1: Thông số thiết bị phân xưởng sữa chữa thiết bị điện Nhiệm vụ: a phần thuyết minh tính tốn  Tính tốn chiếu sáng cho phân xưởng - Tính tốn phụ tải điện: - Phụ tải chiếu sáng - Phụ tải thơng thống làm mát - Phụ tải động lực - Phụ tải tổng hợp  Vạch sơ đồ cấp điện, chọn phương án cung cấp điện hợp lý  Lựa chọn kiểm tra thiết bị sơ đồ nối điện - Chọn tiết diện dây dẫn mạng động lực, mạng chiếu sáng - Chọn thiết bị bảo vệ  Tính tổn thất mạng điện phân xưởng - Tính tổn thất điện áp mạng điện phân xưởng - Tính tổn thất cơng suất mạng điện phân xưởng - Tính tổn thất điện mạng điện phân xưởng  Tính chọn tụ bù nâng cao hệ số cơng suất cosφ b Phần vẽ:  Sơ đồ mặt phân xưởng bố trí thiết bị  Sơ đồ mạng chiếu sáng mặt phân xưởng  Sơ đồ mạng điện động lực mặt phân xưởng  Sơ đồ nguyên lý phân phối mạng điện Ngày giao đề: Ngày tháng năm 2017 Ngày hoàn thành: Ngày 20 tháng năm 2017 Giáo viên hướng dẫn Chủ nhiệm Bộ Môn NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHÂN XƯỞNG a Kích thước phân xưởng .2 b Sơ đồ mặt phân xưởng c Danh sách thiết bị có phân xưởng .3 CHƯƠNG 1: THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG CHO PHÂN XƯỞNG 1.1 Khái niệm chung: 1.2 Các yêu cầu thiết kế hệ thống chiếu sáng: 1.3 TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG: 1.3.1 Kích thước phân xưởng: 1.3.2 Tính toán chiếu sáng cho phân xưởng: 1.3.3 Chọn đèn chiếu sáng cho nhà vệ sinh CHƯƠNG 2:TÍNH TỐN PHỤ TẢI PHÂN XƯỞNG .7 2.1 Phụ tải chiếu sáng 2.1.1 Yêu cầu chung .7 2.1.2 Phụ tải chiếu sáng phân xưởng: 2.2 Phụ tải thơng thống làm mát 2.2.1 Yêu cầu chung .8 2.2.2 tính tốn lưu lượng chọn số lượng quạt 2.3 Phụ tải động lực 2.3.1 Các thiết bị phân xưởng .9 2.3.2 Phân nhóm phụ tải .9 3.2.3 Xác định phụ tải tính tốn cho phân xưởng: 11 3.2.3.1 Xác định phụ tải tính tốn cho nhóm: .11 3.2.4 Cơng suất biểu kiến tính toán phân xưởng 14 2.4 Chọn máy biến áp cho phân xưởng 14 2.4.1 Chọn vị trí đặt trạm biến áp .14 2.4.2 Chọn số lượng chủng loại máy biến áp 14 2.4.3 Xác định dung lượng máy biến áp 14 2.5 Xác định tâm phụ tải 15 2.5.1 Phụ tải chiếu sáng .15 2.5.2 Phụ tải thơng thống làm mát .16 2.5.3 Phụ tải động lực 17 2.5.4 Phụ tải tổng hợp 18 2.5.5 Sơ đồ tâm phụ tải phân xưởng 19 2.6 Lựa chọn vị trí đặt tủ phân phối tủ động lực 19 CHƯƠNG 3: TÍNH CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐI DÂY CHO PHÂN XƯỞNG 21 3.1 Yêu Cầu 21 3.2 Phân Tích Các Phương Án Đi Dây .21 3.2.1 Phương án dây hình tia 21 3.2.2 Phương án dây phân nhánh 22 3.2.3 Sơ đồ mạng hình tia phân nhánh .23 3.3 VẠCH PHƯƠNG ÁN ĐI DÂY 24 3.4 SƠ ĐỒ MẶT BẰNG ĐI DÂY .25 3.5 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ ĐI DÂY CỦA PHÂN XƯỞNG .26 CHƯƠNG 4:TÍNH CHỌN DÂY DẪN VÀ KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ 27 4.1 CHỌN CÁP VÀ DÂY DẪN 27 4.1.1 Chọn loại cáp dây dẫn 27 4.1.2 Chọn dây dẫn theo điều kiện phát nóng 28 4.1.3 Chọn dây dẫn từ trạm biến áp đến tủ phân phối phân xưởng 28 4.1.4 Chọn dây dẫn từ tủ phân phối đến tủ động lực phân xưởng 29 4.1.5 Chọn cáp từ tủ hộp nối dây đến động .31 4.2 CHỌN CB 34 4.2.1 Tổng quan CB 34 4.2.2 Tiến hành chọn CB tính tốn ngắn mạch 35 4.2.2.1 Tính ngắn mạch chọn MCCB1 tổng cho tủ phân phối 35 4.2.2.2 Chọn MCCB cho tủ động lực 36 4.2.3 Chọn MCCB tổng phụ tải chiếu sang thông gió 37 4.2.4 Chọn CB bảo vệ cho động .37 CHƯƠNG 5: TÍNH TỐN BÙ CƠNG SUẤT 39 5.1 Ý nghĩa việc nâng cao hệ số cos .39 5.2 Tính dung lượng bù 40 KẾT LUẬN .42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 PHỤ LỤC 44 Thông số đèn chiếu sáng phân xưởng 44 Thông số đèn nhà vệ sinh 44 Thông số Quạt Thơng Gió KVF 3076 44 Thông số kỹ thuật Tụ bù Samwha pha - tụ dầu .45 Các ký hiệu dung bảng vẽ .45 ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN LỜI NÓI ĐẦU Điện yếu tố quan trọng quốc gia Nền sản xuất đại phát triển nhờ tồn hệ thống điện Là động lực cho ngành kinh tế, điện coi phận quan trọng hệ thống sở hạ tầng sản xuất Việc phát triển hệ thống cung cấp điện kéo theo hàng loạt ngành công nghiệp khác công nghiệp thiết bị điện, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, luyện kim màu, chế biến kim loại, chế biến thực phẩm, hố chất, dệt phát triển Trong q trình cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước, yêu cầu đặt cho sở sản xuất phải trang bị hệ thống cấu sản xuất đại, với mức độ tự động hóa cao Để việc trang bị hệ thống máy móc đại việc cung cấp điện cho giữ vai trị quan trọng Không phải đảm bảo yêu cầu mặt kỹ thuật mà phải đảm bảo yêu cầu mặt kinh tế Một phương án cung cấp điện hợp lý phải kết hợp cách hài hòa yêu cầu kinh tế, độ tin cậy cung cấp điện, độ an toàn, thẩm mỹ, Đồng thời phải đảm bảo tính liên tục cung cấp điện, tiện lợi cho vận hành, sữa chữa hư hỏng phải đảm bảo chất lượng điện nằm phạm vi cho phép Hơn phải thuận lợi cho việc mở rộng phát triển tương lai Xuất phát từ yêu cầu kết hợp với kiến thức học nên em nhận Đồ án cung cấp điện với đề tài “Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa thiết bị điện” để từ làm sở vững mặt lý thuyết phương thức tính tốn phương pháp lựa chọn tối ưu đạt hiệu cao cho cơng trình điện thấp mặt kinh tế, đảm bảo hội tụ đầy đủ mặt kỹ thuật Trong trình thực đề tài đề tài với cố gắng thân đồng thời em nhận hướng dẫn tận tình thầy khoa, đặc biệt thầy Lê Công Thành-người trực tiếp hướng dẫn em thực đề tài ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHÂN XƯỞNG a Kích thước phân xưởng Chiều dài: a = 36 Chiều rộng: b = 12 m Chiều cao: h = 4.8 m Độ cao mặt phẳng làm việc: hlv = 1m Độ phản xạ: Hệ số phản xạ tường: t = 30% Hệ số phản xạ trần: tr = 50% Hệ số phản xạ sàn: s = 10% Mơi trường làm việc bụi Tính chất công việc không phân biệt màu sắc, độ tương phản vật tương đối cao Phân xưởng lấy điện từ trạm biến áp khu vực với cấp điện áp là: 220/380(V) b Sơ đồ mặt phân xưởng Hình 1: Sơ đồ mặt phân xưởng ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN c Danh sách thiết bị có phân xưởng Thiết bị Pđm (KW) Hệ số sử dụng Ku Cosφ Bể ngâm dung dịch kiềm 3,5 0,80 Bể ngâm nước nóng 0,80 Bể ngâm tăng nhiệt 4,5 0,80 Tủ sấy 0,80 Máy quấn dây x 1,2 0,75 0,8 Máy quấn dây 0,75 0,8 Máy khoan bàn 0,8 0,80 0,78 Máy khoan đứng 0,8 0,80 0,78 Bàn thử nghiệm 6,5 0,70 0,85 10 Máy mài 2,6 0,80 0,7 11 Máy hàn 0,70 0,82 12 Máy tiện 5,5 0,80 0,76 13 Máy mài tròn 3,2 0,80 0,72 14 Cần cẩu điện 7,5 0,75 0,8 15 Máy bơm nước 2,8 0,85 0,84 ST T Bảng 1: Danh sách thiết bị có phân xưởng ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN CVV 2x2 7/0,6 1,80 3,4 10,05 24 18,8 Tính tương tự cho thiết bị nhóm cịn lại ta có kết chọn dây dẫn bảng sau: 32 ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN Bảng chọn cáp từ tủ hộp nối dây đến động cơ: Tên nhóm Tên Thiết bị thiết Bể ngâm dung dịch kiềm S(tải)tt I (tt) I cp 2.8 4.26 5.60 Bể ngâm nước nóng 2.4 3.65 4.80 Bể ngâm tăng nhiệt 3.6 5.47 7.20 Tủ sấy 3.2 4.86 6.40 5.1 Máy quấn dây 1.13 1.72 2.26 5.2 Máy quấn dây 1.13 1.72 2.26 Máy quấn dây 0.94 1.43 1.88 Máy khoan bàn 0.82 1.25 1.64 Máy khoan đứng 0.82 1.25 1.64 Bàn thử nghiệm 5.36 8.15 10.72 10 Máy mài 2.97 4.51 5.94 11 Máy hàn 3.41 5.18 6.82 12 Máy tiện 5.79 8.80 11.58 13 Máy mài tròn 3.55 5.40 7.10 14 Cần cẩu điện 7.04 10.70 14.08 15 Máy bơm nước 2.83 4.30 5.66 Vậy ta chọn dây dẫn từ tủ động lực DB đến động là: cáp điện lực 2,3,4 lõi, lõi dẫn đồng nhiều sợi xoắn, cách điện nhựa PVC-660V, công ty CADIVI sản xuất) thông số sau: 33 ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN Bảng chọn dây dẫn từ tủ phân phối DB đến động : Tiết diện danh định (mm2) CVV 2x2 Số sợi/đườn g kính sợi (N/mm) 7/0,6 Đường kính dây dẫn (mm) Đường kính tổng (mm) Trọng lượng gần (kg/km) Cường độ dòng điện tối đa (A) 1,80 3,4 10,05 24 Điện áp rơi cos=0,8 (V/A/Km ) 18,8 4.2 CHỌN CB 4.2.1 Tổng quan CB CB thiết bị đóng cắt (trừ dao cách ly) thỏa mãn đồng thời chức hệ thống điện, cịn đảm bảo số chức khác nhờ linh kiện hỗ trợ báo hiệu, bảo vệ điện áp thấp, điều khiển xa Những thuộc tính làm cho CB trở thành thiết bị tất lưới điện hạ áp Trong mạng hạ áp: Có loại CB chính:  MCCB (Model Case Circuit Breaker): Đây loại CB vỏ đúc, thường loại CB pha Có cấu tạo bao gồm: Tiếp điểm đóng cắt, buồng dập hồ quang, rơle nhiệt, rơle từ, tay gạt, nút gạt số phụ kiện khác Loại CB có dịng định mức từ 16A đến 2500A lớn có khả cắt dòng ngắn mạch từ 25KA đến 100KA MCCB thường trang bị cho đường dây có cơng suất lớn ngõ vào tủ điện ngõ vào tủ điện phụ  MCB (Miniature Circuit Breaker): Đây thiết bị đóng cắt loại nhỏ, thường có dịng định mức từ 6A đến 63A, dịng cắt ngắn mạch (3, 6, 10KA) MCB chế tạo loại 1, 2, cực MCB thường trang bị cho đường dây có tải nhỏ, thường tuyến dây từ tủ phân phối đến thiết bị tiêu thụ điện  RCCB (Residual Current Circuit Breaker): Đây loại CB chức đóng cắt bảo vệ CB thơng dụng mà cịn kèm theo chức chống dịng rị bảo vệ an tồn cho người thiết bị điện bị rò điện Các dòng rò định mức 10mA, 30mA 300mA  CB có chức sau :  Bảo vệ:  Quá tải  Ngắn mạch  Các chức khác  Điều khiển: Cắt ngừng khẩn cấp  Điều khiển từ xa: Với điều khiển điện thiết bị ngắt mạch điều khiển từ xa  Đo lường, thị 34 ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN            Điều kiện lựa chọn CB cho phân xưởng: UđmCB  Uđmmạng IđmCB  Itt cắt  INmax Icmax  Ixk f = 50  60 (Hz) Số cực: 1, 2, 3, cực Đặt tính bảo vệ Điều kiện mơi trường 40C Đặt tính vận hành CB Đặt tính có tải 4.2.2 Tiến hành chọn CB tính tốn ngắn mạch 4.2.2.1 Tính ngắn mạch chọn MCCB1 tổng cho tủ phân phối Muốn tính ngắn mạch ta phải lập sơ đồ thay Ở phần tử mạch thay điện trở điện kháng: RT XT RCB XCB RUP XUP Công suất ngắn mạch phía nguồn: SSC = 250 MVA Điện áp định mức phía nguồn: Uđm = 380V Trở kháng mạng phía nguồn: U2 3802 Z up    0.58(m) S sc 250.106 → Xup = 0,98.Zup= 0,98 x0.58 = 0.57 (mΩ) Điện trở, điện kháng máy biến áp: ZT  X T  U N % U đm 3802  �  0.07() S MBA 100 75.103 =70 mΩ RT = 0,2XT = 0,2.70 = 14 (mΩ) Điện trở điện kháng ngắn mạch chỗ đặt MCCB1: R0 = RT + RCB =14+0 = 14 (mΩ) X0 = Xup + XT + XCB =0.57+70+0.15 = 70.7 (mΩ) Z  R02  X 02  142  70.7  72(m) Dòng ngắn mạch pha điểm đặt MCCB1: I N(3)  U 380   3047.1( A) 3.Z 3x 72 x103 R1  0.2 X Với K=1.58 Isc1= 1.58 x x 3047.1=6808.6 (A)=6.8 kA Vậy dựa vào kết tính tốn điều kiện lựa chọn CB ta định chọn MCCB0 tổng loại MCCB hãng Mitsubishi, chọn MCCB có cực(3+N) 35 ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN Bảng 4.19: Thông số MCCB Số hiệu Số cực Ue [V] In [A] Icu [kA] NF63-SW 400 25 7,5 4.2.2.2 Chọn MCCB cho tủ động lực Theo cách tính tốn ta có dịng làm việc nhóm lớn nhất: I lv1max  Staitt1 12   18.23( A) 3U đm 3.0,38 Ta có điện kháng điện trở ngắn mạch chỗ đặt MCCB1 R1 = R0 + RCB = 14 + = 14 (mΩ) X1 = X0 + XCB = 70.7 + 0,15 = 70.85 (mΩ) Z1  R12  X 12  142  70.852  72.2(m) Ta có điện kháng điện trở ngắn mạch chỗ đặt MCCB1 I N(3)1  U 380   3.03(kA) 3.Z1 3.72.2 Vậy ta chọn MCCB2-MCCB3-MCCB4-MCCB5 loại MCCB có thơng số bảng sau: 36 ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN Bảng chọn MCCB cho tủ động lực: Tên nhó m Tên thiết bị MCCB MCCB MCCB MCCB Itt A kA 18.23 14.27 23.91 15.01 3.0 3.0 3.0 3.0 UđmCB V InCB A Icu k A 400 20 400 16 400 25 400 16 Hãng sản xuất Mitsubish i Mitsubish i Mitsubish i Mitsubish i MODEL NF63 - CV NF63 - CV NF63 - CV NF63 - CV 4.2.3 Chọn MCCB tổng phụ tải chiếu sang thơng gió Theo cách tính tốn ta có dịng làm việc nhóm lớn nhất: I lvf  Staittf 3U đm  3.375  4.17  0.022  11.5( A) 3.0,38 Ta có điện kháng điện trở ngắn mạch chỗ đặt MCCBF R1 = R0 + RCB = 14 + = 14 (mΩ) X1 = X0 + XCB = 70.7 + 0,15 = 70.85 (mΩ) Z1  R12  X 12  142  70.852  72.2(m) Ta có điện kháng điện trở ngắn mạch chỗ đặt MCCBF I N(3)1  U 380   3.03(kA) 3.Z1 3.72.2 Tên nhó m Tên I Hãng Itt Ue InCB cu thiết k sản A kA V A MODEL bị A xuất MCCB 3.0 Mitsubish DBF 11.5 400 16 NF63 - CV F i 4.2.4 Chọn CB bảo vệ cho động Vì CB bảo vệ cho động đặt tủ động lực nên khoảng cách từ MCCB đến CB bỏ qua điện trở điện kháng dây dẫn CB: RCB = XCB = 0,15 (mΩ) Điên trở, điện kháng ngắn mạch điểm đặt CB là: R2 = R1 + RCB = 14 + = 14 (mΩ) X2 = X1 + XCB =70.85 + 0,15 = 70.87 (mΩ) Z  R22  X 22  142  70.87  72.24(m) Dòng ngắn mạch pha điểm đặt CB là: I N(3)2  U 380   3.12(kA) 3.Z 3.70.24 37 ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN Dựa vào kết tính ta tiến hành chọn CB bảo vệ cho động phân xưởng loại CB hãng Mitsubishi chế tạo có thơng số kỹ thuật nhà chế tạo bảng sau: Bảng chọn CB bảo vệ cho động cơ: Tên nhó m Tê n thi ết bị Thiết bị Bể ngâm dung dịch kiềm I (tt) Ue InC B Icu Hãng sản MODEL xuất kA (V) 4.26 3.12 400 Mitsubis hi NF63 CV 400 Mitsubis hi NF63 CV 400 Mitsubis hi NF63 CV Bể ngâm nước nóng 3.65 Bể ngâm tăng nhiệt 5.47 Tủ sấy I (3) N 3.12 3.12 (A ) (kA ) 4.86 3.1 400 Mitsubis hi NF63 CV 5A Máy quấn dây 1.72 3.1 400 Mitsubis hi NF63 CV 5A Máy quấn dây 1.72 3.1 400 Mitsubis hi NF63 CV Máy quấn dây 1.43 400 Mitsubis hi NF63 CV Máy khoan bàn 1.25 400 Mitsubis hi NF63 CV Máy khoan đứng 1.25 3.1 400 Mitsubis hi NF63 CV Bàn thử nghiệm 8.15 3.1 400 10 Mitsubis hi NF63 CV 10 Máy mài 4.51 3.1 400 Mitsubis hi NF63 CV 11 Máy hàn 5.18 3.1 400 Mitsubis hi NF63 CV 12 Máy tiện 8.8 3.1 400 10 Mitsubis hi NF63 CV 13 Máy mài tròn 5.4 3.1 400 Mitsubis hi NF63 CV 3.12 3.12 38 ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN 14 Cần cẩu điện 10.7 3.1 400 16 Mitsubis hi NF63 CV Máy bơm nước 4.3 3.1 400 Mitsubis hi NF63 CV 15 39 ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN 5.1 CHƯƠNG 5: TÍNH TỐN BÙ CƠNG SUẤT Ý nghĩa việc nâng cao hệ số cos Từ tam giác cơng suất ta có quan hệ sau: Tam giác công suấtX Từ biểu thức quan hệ ta thấy P không thay đổi, mạng điện bù cơng suất phản kháng lượng Q truyền tải đường dây giảm xuống, kết hệ số cos tăng lên 1) Giảm tổn thất công suất mạng điện: Tổn thất đường dây tính theo cơng thức sau: Ta thấy giảm Q truyền tải đường dây, ta giảm thành phần tổn thất công suất Q gây 2) Giảm tổn thất điện áp mạng điện: tổn thất điện áp tính theo cơng thức sau: Ta thấy giảm Q truyền tải đường dây, ta giảm thành phần tổn thất công suất U(Q) Q gây 3) Tăng khả truyền tải đường dây máy biến áp: Khả truyền tải đường dây máy biến áp phụ thuộc vào điều kiện phát nóng tức phụ thuộc vào dòng điện làm việc cho phép chúng dòng điện chạy dây dẫn máy biến áp tính theo cơng thức sau: Biểu thức chứng tỏ cho ta thấy với tình trạng phát nóng định đường dây máy biến áp ta tăng khả truyền tải cơng suất tác dụng P chúng cách giảm công suất phản kháng Q mà chúng phải tải Vì giữ nguyên đường dây máy biến áp, cos mạng điện tăng lên tức giảm lượng Q truyền tải khả truyền tải chúng tăng lên việc nâng cao hệ số cơng suất cos cịn đưa đến hiệu làm giảm chi phí kim loại màu góp phần làm ổn định điện áp, tăng khả phát điện máy phát 5.2 Tính dung lượng bù 40 ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN Xác định dung lượng bù cho phân xưởng: Ptảipx= Ptt+ Pđèn+ Pquạt=52.1+0.375+2.7=55.175 (KW) Stảipx= Stt+Sđèn+Squạt=61.94+0.417+3.375=65.732 (KVA) cos   Ptaiđmpx S  55.175  0,84 65.732 taiđmpx Ta có: Ở ta thấy cos thấp quy định nên ta định bù cho phân xưởng có: cos = 0,95 Dung lượng bù tính theo cơng thức sau: Trong đó: - : Là cơng suất tồn phân xưởng - : Hệ số công suất trước bù - : Hệ số công suất sau bù Để nâng cao hệ số công suất phân xưởng từ 0,84 lên 0,95 ta cần bù cho phân xưởng lượng Qbù là: Qbù  Ptaiđmpx (tan 1t  tan 2s )  55.175.[tan(arccos(0,84))  tan(arccos(0,95))]  35.18( kVar ) 41 ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN Thông số kỹ thuật Tụ bù Samwha pha - tụ dầu: Mã sản phẩm SMB45040KT Dung lượng (kVAr) Điện áp Tần số 40 415V - 50Hz Dòng điện Điện dung (A) (uF) 57.7 795.8 Kích thước (HxWxD) 365 x 200 x 120 42 ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN KẾT LUẬN Thông qua đồ án này, em hiểu rõ trình tự bước cần thiết để cung cấp điện cho phân xưởng, cách lựa chọn lắp đặt thiết bị bảo vệ cho nhà máy, để hoạt động liên tục đáng tin cậy thời gian dài Trong trình làm đồ án giúp em hiểu rõ vấn đề chưa rõ học lý thuyết, giúp em nâng cao khả tính tốn phần thiết kế chiếu sáng, tính phụ tải, chọn phương án dây, chọn CB dây dẫn cho thiết bị, động cơ: tính tốn sụt áp mạng điện chọn bù công suất cho phân xưởng Mặc khác, tính tốn thiết kế mặt lý thuyết nên phân xưởng có mở rộng hay có thay đổi thiết bị trình sản xuất cần dựa vào phần tính tốn thiết kế lý thuyết điều chỉnh cho phù hợp điều kiện thực tế Do có giới hạn kiến thức, thời gian có hạn nên q trình làm báo cáo có nhiều sai sót, mong nhận đóng góp thầy mơn để đồ án hồn thiện mở rộng hơn Em xin chân thành cảm ơn! Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng năm 2017 Sinh viên thực Huỳnh Văn Long 43 ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]TS Ngô Hồng Quang- Giáo trình Cung cấp điện - Vụ Trung học chuyên nghiệp dạy nghề- NXBGD VN- 2007 [2] TS Trương Việt Anh tác giả- Giáo trình cung câp điện trường Đại Học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM [3] PGS.TS Quyền Huy Ánh - Giáo trình cung cấp điện - Tài liệu lưu hành nội Trường ĐH SPKT TP Hồ Chí Minh – 2015 [3] Hướng Dẫn Thiết Kế Lắp Đặt Điện Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế IEC-nhiều tác giảNXB khoa học kỹ thuật –2007 [5] http://quatdasinvn.com/quat-thong-gio-cong-nghiep/Quat-Thong-Gio-KVF-307633.html [6] http://denledphilips.net/bong-cao-ap-metal-halide-mh-70w-100w-150w-640-e27cl.html [7] http://www.cadivi-vn.com/vn/day-va-cap-dien-luc-ha-the.html [8] http://www.sisys.vn/lua-chon-cb-bid5.html [9] http://www.nhathaudien.vn/nha-thau-dien-tin-tuc/tu-bu-cong-suat-phan-khang.html 44 ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN PHỤ LỤC Thông số đèn chiếu sáng phân xưởng Bóng Đèn Cao Áp Metal Halide Philips MH-150W E27 Bóng đèn cao áp Metal Halide Philips MH-100W E27Bóng đèn cao áp Metal Halide Philips MH-1000W E40 – Công suất : 150W – Chuẩn đuôi : E27 – Kích thước : Ø56 x 141 mm – Ghép : BSN 150W, tụ 18uF, kích SN58 – Cường độ ánh sáng : 11.700 lm – Nhiệt độ màu : vàng nắng (4000K), – Nhà sản xuất : Philips Thông số đèn nhà vệ sinh Hãng sản xuất: Rạng Đơng Loại bóng đèn: Bóng đèn compact Cơng suất(W): 20 Kiểu bóng đèn: Chữ U Kiểu đèn: E27/B22 Nguồn điện sử: dụng 220V Màu sáng: Trắng vàng Chiều dài bóng đèn (mm): 165 Xuất xứ: Việt Nam Thơng số Quạt Thơng Gió KVF 3076 Cơng Suất Tiêu thụ : (450 W) Lưu Lượng Gió :(24300:M3/giờ) Tốc Độ Gió :(612 M/min) Vịng quay quạt : (880 v/p) 45 ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN Sản phẩm có mã /model:(KVF - 3076) Sản phẩm kích thước chuẩn: 870x240x870mm) Sản xuất :Việt Nam Thông số kỹ thuật Tụ bù Samwha pha - tụ dầu Mã sản phẩm SMB-45040KT Dung lượng Điện áp - Dịng điện Điện dung Kích thước (kVAr) Tần số (A) (uF) (HxWxD) 40 415V - 50Hz 57.7 795.8 365 x 200 x 120 Các ký hiệu dung bảng vẽ 46 ... http://www.cadivi-vn.com/vn/day-va -cap- dien- luc-ha-the.html [8] http://www.sisys.vn/lua-chon-cb-bid5.html [9] http://www.nhathaudien.vn/nha-thau -dien- tin-tuc/tu-bu-cong-suat-phan-khang.html 44 ... bù cho phân xưởng lượng Qbù là: Qbù  Ptaiđmpx (tan 1t  tan 2s )  55.175.[tan(arccos(0,84))  tan(arccos(0,95))]  35.18( kVar ) 41 ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN Thông số kỹ thuật Tụ bù Samwha pha... 43 ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]TS Ngô Hồng Quang- Giáo trình Cung cấp điện - Vụ Trung học chuyên nghiệp dạy nghề- NXBGD VN- 2007 [2] TS Trương Việt Anh tác giả- Giáo trình cung câp
- Xem thêm -

Xem thêm: DO AN CUNG CAP DIEN HOAN CHINH, DO AN CUNG CAP DIEN HOAN CHINH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm