Tuần 35 giáo án lớp 5 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019

33 34 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2020, 21:18

GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 TUẦN 35 Thứ hai ngày 13 tháng năm 2019 Tiếng Việt ƠN TẬP CUỐI HỌC KÌ II (Tiết 1) I MỤC TIÊU Kiến thức: Đọc trôi chảy, lưu loát tập đọc học; tốc độ khoảng 120 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn học; thuộc -7 thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung, ý nghĩa thơ, văn Kĩ năng: - Biết lập bảng tổng kết chủ ngữ, vị ngữ theo yêu cầu BT2 - HS khiếu: Đọc diễn cảm thể nội dung văn nghệ thuật, biết nhấn giọng từ ngữ, hình ảnh mang tính nghệ thuật Thái độ: Nghiêm túc, tự giác ôn tập Năng lực: - Năng lực tự chủ tự học, lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực văn học, lực ngôn ngữ, lực thẩm mĩ II CHUẨN BỊ Đồ dùng - GV: Phiếu ghi tên tập đọc HTL, bảng nhóm - HS: SGK, 2.Phương pháp kĩ thuật dạy học - Vấn đáp, quan sát, thực hành, thảo luận nhóm, trò chơi… - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: - Đọc trơi chảy, lưu lốt tập đọc học; tốc độ khoảng 120 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn học; thuộc -7 thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung, ý nghĩa thơ, văn - Biết lập bảng tổng kết chủ ngữ, vị ngữ theo yêu cầu BT2 - HS khiếu: Đọc diễn cảm thể nội dung văn nghệ thuật, biết nhấn giọng từ ngữ, hình ảnh mang tính nghệ thuật * Cách tiến hành: Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 * Kiểm tra tập đọc - Cho HS lên bảng gắp thăm tập - Lần lượt HS gắp thăm bài(5 HS), đọc chỗ chuẩn bị khoảng phút đọc - Yêu cầu HS đọc gắp thăm - Đọc trả lời câu hỏi trả lời 1, câu hỏi nội dung - Gọi HS nhận xét bạn đọc trả lời câu hỏi - Theo dõi, nhận xét - GV nhận xét trực tiếp HS * Hướng dẫn làm tập Bài 2: HĐ cá nhân - Gọi HS đọc yêu cầu đề - GV treo bảng phụ viết bảng mẫu - HS đọc yêu cầu bảng tổng kết Ai gì?: HS nhìn lên - HS theo dõi bảng, nghe hướng dẫn: - Tìm VD minh hoạ cho kiểu câu - HS tìm ví dụ minh hoạ kể (Ai làm gì? Ai nào?) VD: Bố em nghiêm khắc Cô giáo giảng - Cho HS hỏi đáp nêu - HS nêu đặc điểm của: + VN CN câu kể Ai nào? + VN CN câu kể Ai làm gì? - GV Gắn bảng phụ viết nội dung cần nhớ - Yêu cầu HS đọc lại Kiểu câu Ai nào? TP câu Đặc điểm Câu hỏi Chủ ngữ Vị ngữ Ai (cái gì, gì)? Thế nào? - Danh từ (cụm danh từ) - Đại từ - Tính từ (cụm tính từ) Cấu tạo - Động từ (cụm động từ) Kiểu câu Ai gì? TP câu Chủ ngữ Vị ngữ Đặc điểm Là (là Ai (cái gì, Câu hỏi gì, con gì)? gì)? Cấu tạo Danh từ Là + danh từ (cụm (cụm danh Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 danh từ) từ) 3.Hoạt động ứng dụng:(2 phút) - GV cho HS đặt câu theo mẫu câu - HS đặt câu: học + Chim công nghệ sĩ múa tài ba + Chú ngựa thồ hàng + Cánh đại bàng khoẻ Hoạt động sáng tạo:(1 phút) - GV nhận xét tiết học - HS nghe - Dặn lớp xem lại kiến thức học -HS nghe thực loại trạng ngữ để chuẩn bị tốt cho tiết ôn tập sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Toán LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU Kiến thức: Nắm cách tính giải tốn có lời văn Kĩ năng: - Biết thực hành tính giải tốn có lời văn - HS làm 1(a, b, c), 2a, 3 Thái độ: Cẩn thặn, tỉ mỉ, xác Năng lực: - Năng tư chủ tự học, lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực tư lập luận tốn học, lực mơ hình hố toán học, lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học, lực sử dụng cơng cụ phương tiện tốn học II CHUẨN BỊ Đồ dùng - GV: SGK, bảng phụ… - HS : SGK, bảng con, 2.Phương pháp kĩ thuật dạy học - Vấn đáp, quan sát, thực hành, thảo luận nhóm, trị chơi… - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Hoạt động khởi động:(5phút) Giáo viên: Hoạt động học Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 - Cho HS hát - HS hát - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: - Biết thực hành tính giải tốn có lời văn - HS làm 1(a, b, c), 2a, * Cách tiến hành: Bài 1(a, b, c): HĐ cá nhân - Tính - Gọi HS đọc yêu cầu - Cả lớp làm - Yêu cầu HS tự làm - HS làm bảng lớp, chia sẻ kết - GV nhận xét chữa 12 12 x3 x3 x3 - Yêu cầu HS nêu lại thứ tự thực a)1 x = x = = = 7 x4 x4 bước tính biểu thức 10 10 10 10 x3 b) :1 = : = x = 11 c Bài 2a: HĐ cá nhân - Gọi HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn HS cần tách mẫu sốvà tử số phân số thành tích thực rút gọn chúng - Yêu cầu HS tự làm - GV nhận xét chữa Bài 3: HĐ lớp - Gọi HS đọc đề - Hướng dẫn HS phân tích đề + Muốn biết chiều cao bể nước cần biết gì? + Tìm chiều cao mực nước có bể cách nào? - Cho HS làm - GV lớp nhận xét, chốt lời giải Giáo viên: 11 11 11 x x5 x3 15 = = 11x x 22 3,57 x 4,1 + 2,43 x 4,1 = (3,57 + 2,43) × 4,1 × 4,1 = = 24,6 - Tính cách thuận tiện nhất: - HS theo dõi - Cả lớp làm - HS làm bảng lớp, chia sẻ cách làm 21 22 68 21 × 22 × 68 × × = = 11 17 63 11 × 17 × 63 - Cả lớp theo dõi - HS điều khiển phân tích đề + Biết chiều cao mực nước có bể + Lấy mực nước có chia cho diện tích đáy - Cả lớp làm - HS làm bảng lớp, chia sẻ cách làm Bài giải Diện tích đáy bể bơi là: 22,5 × 19,2 = 432 (m) Chiều cao mực nước trtong bể là: 414,72 : 432 = 0,96 (m) Tỉ số chiều cao bể bơi chiều cao Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP Bài tập chờ Bài 4: HĐ cá nhân - Cho HS đọc - Cho HS phân tích đề - Cho HS tự làm - GV quan sát, giúp đỡ HS cần Bài 5: HĐ cá nhân - Cho HS đọc - Cho HS phân tích đề - Cho HS tự làm - GV quan sát, giúp đỡ HS cần LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 mực nước Chiều cao bể bơi là: 0,96 × = 1,2 (m) Đáp số: 1,2 m - HS đọc - HS phân tích đề - HS làm bài, báo cáo kết với GV Bài giải a) Vận tốc thuyền xi dịng là: 7,2 + 1,6 = 8,8(km/giờ) Qng sơng thuyền xi dịng 3,5 là: 8,8 x 3,5 = 30,8(km) b) Vận tốc thuyền ngược dòng là: 7,2 - 1,6 = 5,6(km/giờ) Thời gian thuyền ngược dòng để 30,8km là: 30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ) Đáp số: a) 30,8 km b) 5,5 - HS đọc - HS nêu Nhân số cho tổng : (a + b) × c = a × c + b × c - HS vận dụng làm bài: 8,75 × x + 1,25 × x = 20 (8,75 × 1,25) × x = 20 × x = 20 10 x = 20 : 10 x =2 3.Hoạt động ứng dụng:(2 phút) - Qua học vừa em nắm - HS nêu: Nắm cách tính giải điều ? tốn có lời văn Hoạt động sáng tạo:(1 phút) - Về nhà tìm tập tương tự để - HS nghe thực làm - Chuẩn bị cho học sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Lịch sử KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 Thứ ba ngày 14 tháng năm 2019 Tiếng Việt ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II ( Tiết 2) I MỤC TIÊU Kiến thức: Đọc trơi chảy, lưu lốt tập đọc học; tốc độ khoảng 120 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn học; thuộc -7 thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung, ý nghĩa thơ, văn Kĩ năng: Hoàn chỉnh bảng tổng kết trạng ngữ theo yêu cầu BT2 Thái độ: Cẩn thận, xác viết câu văn có sử dụng trạng ngữ Năng lực: - Năng lực tự chủ tự học, lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực văn học, lực ngôn ngữ, lực thẩm mĩ II CHUẨN BỊ Đồ dùng - GV: Phiếu viết tên tập đọc HTL, bảng nhóm - HS: SGK, 2.Phương pháp kĩ thuật dạy học - Vấn đáp, quan sát, thực hành, thảo luận nhóm, trị chơi… - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - Giới thiệu - Ghi bảng Hoạt động học - HS hát - HS ghi Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: - Đọc trôi chảy, lưu loát tập đọc học; tốc độ khoảng 120 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn học; thuộc -7 thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung, ý nghĩa thơ, văn - Hoàn chỉnh bảng tổng kết trạng ngữ theo yêu cầu BT2 * Cách tiến hành: * Kiểm tra tập đọc HTL - Cho HS lên bảng gắp thăm tập - Lần lượt HS gắp thăm bài(5 HS), chỗ chuẩn bị khoảng phút đọc đọc - Yêu cầu HS đọc gắp thăm - Đọc trả lời câu hỏi Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 trả lời 1, câu hỏi nội dung - Gọi HS nhận xét bạn đọc trả lời câu - Theo dõi, nhận xét hỏi - GV nhận xét trực tiếp HS * Hướng dẫn HS làm tập - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm - HS làm gắn làm bảng lớp làm - Yêu cầu HS nhận xét - Nhận xét làm nhóm bạn - Kể tên loại trạng ngữ em học ? - HS nêu : + TN nơi chốn + TN thời gian + TN nguyên nhân + TN mục đích + TN phương tiện - Đại diện nhóm nêu - Mỗi loại trạng ngữ trả lời cho câu hỏi nào? - GV nhận xét, kết luận chung Các loại trạng ngữ Câu hỏi Ví dụ TN nơi chốn Ở đâu? - Ngoài đồng, bà gặt lúa Khi nào? TN thời gian - Đúng tối nay, bố em công tác Mấy giờ? Vì sao? - Nhờ cần cù, Mai theo kịp cấc bạn TN nguyên nhân Nhờ đâu? lớp Tại sao? Để làm gì? - Vì danh dự tổ, thành viên phải cố TN mục đích Vì gì? gắng học giỏi - Bằng giọng nói truyền cảm, lơi Bằng gì? TN phương tiện người Với gì? - GV gọi HS lớp đọc câu - HS nối tiếp đọc câu đặt đặt - Nhận xét câu HS đặt 3.Hoạt động ứng dụng:(2 phút) - Qua học, em ôn lại loại - HS nêu: trạng ngữ ? + TN nơi chốn + TN thời gian + TN nguyên nhân + TN mục đích + TN phương tiện Hoạt động sáng tạo:(1 phút) Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 - GV nhận xét tiết học - HS nghe - Dặn lớp ghi nhớ kiến thức - HS nghe thực vừa ôn tập; HS chưa kiểm tra tập đọc; HTL kiểm tra chưa đạt nhà tiếp tục luyện đọc để chuẩn bị tốt cho tiết ôn tập sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Toán LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU Kiến thức: Nắm cách tính giá trị biểu thức, tìm số trung bình cộng, giải toán liên quan đến tỉ số phần trăm Kĩ năng: - Biết tính giá trị biểu thức, tìm số trung bình cộng, giải tốn liên quan đến tỉ số phần trăm - HS làm 1, 2a, 3 Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ, xác Năng lực: - Năng tư chủ tự học, lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực tư lập luận toán học, lực mơ hình hố tốn học, lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học, lực sử dụng cơng cụ phương tiện tốn học II CHUẨN BỊ Đồ dùng - GV: Bảng phụ , SGK - HS: SGK, 2.Phương pháp kĩ thuật dạy học - Vấn đáp, quan sát, thực hành, thảo luận nhóm, trị chơi… - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - Giới thiệu - Ghi bảng Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: Giáo viên: Hoạt động học - HS hát - HS ghi Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 - Biết tính giá trị biểu thức, tìm số trung bình cộng, giải toán liên quan đến tỉ số phần trăm - HS làm 1, 2a, * Cách tiến hành: Bài 1: HĐ cá nhân - Gọi HS đọc yêu cầu - Tính - HS làm việc cá nhân - Cả lớp làm - GV nhận xét chữa - HS lên bảng làm bài, chia sẻ kết - Yêu cầu HS nêu thứ tự thực a 6,78 - (8,951 + 4,784) : 2,05 phép tính biểu thức, nêu cách = 6,78 13,735 : 2,05 thực tính giá trị biểu thức có = 6,78 6,7 số đo đại lượng thời gian = 0,08 b 45 phút + 14 30 phút : = 45 phút + 54 phút = 39 phút Bài 2a: HĐ cá nhân - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS nêu lại cách tìm trung - Tính tổng số đó, chia tổng bình cộng nhiều số cho số số hạng - HS làm việc cá nhân - Cả lớp làm - GV nhận xét chữa - HS lên bảng làm bài, chia sẻ a Trung bình cộng số là: (19 + 34 + 46) : = 33 Bài : HĐ cá nhân - Gọi HS đọc đề - Cả lớp theo dõi - Hướng dẫn HS phân tích đề - HS phân tích đề - Yêu cầu HS làm - Cả lớp làm - GV nhận xét, chốt lời giải - HS lên bảng làm bài, chia sẻ cách - Muốn tìm tỉ số phần trăm hai số làm ta làm Bài giải Số học sinh gái là: 19 + = 21 ( học sinh) Lớp học có số học sinh là: 21 + 19 = 40 ( học sinh) Số học sinh trai chiếm số phần trăm là: 19 : 40 × 100 = 47,5 % Số học sinh gái chiếm số phần trăm là: 100 % - 47,5 % = 52,5 % Đáp số: 47,5 % 52,5% Bài tập chờ Bài 4: HĐ cá nhân - HS đọc Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 - Cho HS đọc - HS phân tích đề - Cho HS phân tích đề - HS làm bài, chia sẻ kết - Cho HS tự làm Bài giải - GV quan sát, giúp đỡ HS cần Tỉ số phần trăm số sách năm sau so với số sách năm trước là: 100% + 20% = 120% Sau năm thứ số sách thư viện có tất là: 6000 : 100 x 120 = 7200(quyển) Sau năm thứ hai số sách thư viện có tất là: 7200 : 100 x 120 = 8640(quyển) Đáp số: 8640 Bài 5: HĐ cá nhân - GV hướng dẫn HS : Theo tốn ta có sơ đồ : Vận tốc tàu thuỷ xi dịng Vận tốc tàu thuỷ ngược dòng - HS thực theo hướng dẫn GV Giải Dựa vào sơ đồ ta có : 28,4 km/giờ Vận tốc dòng nước : (28,4 - 18,6) : = 4,9 (km/giờ) Vận tốc tàu thuỷ nước lặng : 18,6 + 4,9 = 23,5 (km/giờ) Đáp số: 23,5 km/giờ Vtàu thuỷ Vdn 3.Hoạt động ứng dụng:(2 phút) - Qua học, em ôn kiến thức - HS nêu: Biết tính giá trị biểu ? thức, tìm số trung bình cộng, giải toán liên quan đến tỉ số phần trăm 18,6 V km/giờ Hoạt động sáng tạo:(1 phút) - Về nhà ơn lại bài, tìm tập V - HS nghe thực tương tự để làm thêm ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Tiếng Việt ƠN TẬP CUỐI KÌ II ( Tiết ) I.MỤC TIÊU Kiến thức: Đọc trơi chảy, lưu lốt tập đọc học; tốc độ khoảng 120 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn học; thuộc -7 thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung, ý nghĩa thơ, văn dn tàu thuỷ 10Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 đêm vùng quê ven biển cảm - Tác giả quan sát giá nhận giác quan nào? Hãy quan: mắt, tai, mũi nêu hình ảnh chi tiết mà em + Bằng mắt để thấy hoa xương rồng thích tranh phong cảnh ấy? chói đỏ, đứa bé da nâu, tóc khét nắng màu râu bắp, thả bò, ăn cơm khoai với cá chồn, thấy chim bay phía vầng mây đám cháy Võng dừa đưa sóng Những đèn tắt vội sao, bò nhai cỏ + Bằng tai để nghe thấy tiếng hát đứa bé thả bò, nghe thấy lời ru Tiếng đập bị nhai lại cỏ + Bằng mũi: để ngửi thấy mùi rơm nồng len lỏi mơ 3.Hoạt động ứng dụng:(2 phút) - Qua thơ Trẻ Sơn Mỹ giúp - Thấy ngây thơ, sáng em cảm nhận điều ? tre em nơi Hoạt động sáng tạo:(1 phút) - Nhận xét tiết học - HS nghe - Học thuộc lòng hình ảnh - HS nghe thực thơ mà em thích đọc cho người gia đình nghe - Chuẩn bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ năm ngày 16 tháng năm 2019 Tiếng Việt ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II ( Tiết 6) I MỤC TIÊU Kiến thức: Nghe viết tả đoạn thơ Trẻ Sơn Mỹ, tốc độ viết khoảng 100 chữ /15 phút, trình bày thể thơ tự Kĩ năng: Viết đoạn văn khoảng câu (dựa vào nội dung hình ảnh gợi từ thơ Trẻ Sơn Mỹ) Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ viết văn Năng lực: - Năng lực tự chủ tự học, lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực văn học, lực ngôn ngữ, lực thẩm mĩ II CHUẨN BỊ 19 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 Đồ dùng dạy học - GV: Bảng phụ, SGK - HS: SGK, 2.Phương pháp kĩ thuật dạy học - Vấn đáp, quan sát, thực hành, thảo luận nhóm, trị chơi… - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: - Nghe viết tả đoạn thơ Trẻ Sơn Mỹ, tốc độ viết khoảng 100 chữ /15 phút, trình bày thể thơ tự - Viết đoạn văn khoảng câu (dựa vào nội dung hình ảnh gợi từ thơ Trẻ Sơn Mỹ) * Cách tiến hành: * Hướng dẫn HS nghe- viết - GV gọi đọc tả - HS theo dõi SGK - Yêu cầu HS tìm tiếng viết - HS nêu dễ viết sai lỗi tả - Luyện viết từ khó - HS luyện viết từ ngữ dễ viết sai - GV yêu cầu HS nhận xét cách trình - HS nêu cách trình bày khổ thơ bày - GV đọc cho HS viết - HS nghe,viết tả - GV đọc lại viết - HS soát lại - HS đổi soát lỗi cho - GV chấm số Nhận xét * Hướng dẫn HS làm tập Bài tập 2: HĐ cá nhân - Gọi HS đọc đề - Dựa vào hiểu biết em hình ảnh gợi từ thơ: Trẻ Sơn Mỹ, viết đoạn văn khoảng câu theo đề sau: a) Tả đám trẻ ( tả đứa trẻ) chơi đùa chăm trâu, chăn bò b) Tả buổi chiều tối đêm 20Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 yên tĩnh vùng biển làng quê - Hướng dẫn HS phân tích đề - Yêu cầu HS giới thiệu đề em chọn - HS nối tiếp nêu - Yêu cầu HS làm - HS làm bảng nhóm, lớp viết vào - Trình bày kết - HS viết bảng nhóm trình bày, chia - GV nhận xét, bình chọn người viết sẻ kết hay - Yêu cầu HS lớp trình bày - HS lớp trình bày - GV nhận xét chữa - Nhận xét làm bạn 3.Hoạt động ứng dụng:(2 phút) - Em thích hình ảnh - HS nêu: thơ Trẻ Sơn Mỹ ? Tóc bết đầy nước mặn Chúng ùa chạy mà khơng cần tới đích Tay cầm cành củi khô Vớt từ biển vỏ ốc âm Mặt trời chảy bên bàn tay nhỏ xíu Gió à u u ngàn cối xay xay lúa Trẻ hạt gạo trời Tuổi thơ đứa bé da nâu Tóc khét nắng màu râu bắp Thả bò đồi vòng quanh tiếng hát Hoạt động sáng tạo: (1 phút) - GV nhận xét tiết học - HS nghe - Dặn HS viết đoạn văn chưa đạt - HS nghe thực nhà hoàn chỉnh lại ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Toán LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU Kiến thức: Nắm cách giải toán chuyển động chiều, tỉ số phần trăm, thể tích hình hộp chữ nhật Kĩ năng: - Biết giải toán chuyển động chiều, tỉ số phần trăm, thể tích hình hộp chữ nhật - HS làm phần Giáo viên: Trường Tiểu học 21 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ, xác Năng lực: - Năng tư chủ tự học, lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực tư lập luận tốn học, lực mơ hình hố toán học, lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học, lực sử dụng cơng cụ phương tiện tốn học II CHUẨN BỊ Đồ dùng - GV: Bảng phụ, SGK - HS: SGK, 2.Phương pháp kĩ thuật dạy học - Vấn đáp, quan sát, thực hành, thảo luận nhóm, trị chơi… - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS nghe - Cho HS hỏi đáp cách làm dạng toán - HS hỏi đáp chuyển động chiều - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: - Biết giải toán chuyển động chiều, tỉ số phần trăm, thể tích hình hộp chữ nhật - HS làm phần * Cách tiến hành: Phần I: - Gọi HS nêu yêu cầu - Mỗi tập có kèm theo số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết tính, ) Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Bài 1: HĐ cá nhân - Gọi HS đọc đề - Cả lớp theo dõi - Hướng dẫn HS phân tích đề - Muốn tính thời gian tơ hai - Biết thời gian ô tô đoạn đường thứ đoạn đường cần biết gì? hai hết - Yêu cầu HS làm - Cả lớp làm - GV nhận xét chữa - HS lên bảng làm, chia sẻ Đáp án là: C 22Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 Bài 2: HĐ cá nhân - Gọi HS đọc đề - Cả lớp theo dõi - Hướng dẫn HS phân tích đề - HS phân tích đề - Muốn biết nửa bể có lít - Cần biết bề lít nước nước ta cần biết gì? - Yêu cầu HS làm - Cả lớp làm - GV nhận xét chữa - HS lên bảng làm, chia sẻ Đáp án là: A 48 l Bài 3: HĐ cá nhân - Gọi HS đọc đề - Cả lớp theo dõi - Hướng dẫn HS phân tích đề - HS phân tích đề - Muốn biết sau phút Vừ - Biết sau Vừ gần Lềnh bao đuổi kịp Lềnh cần biết gì? nhiêu( hiệu vận tốc) - Biết sau Vừ gần Lềnh bao - Ta lấy quãng đường hai người cách nhiêu Muốn tính thời gian đuổi kịp chia cho hiệu vận tốc ta làm nào? - Yêu cầu HS làm - Cả lớp làm - GV nhận xét chữa - HS lên bảng làm, chia sẻ kết Đáp án là: B 80 phút Bài tập chờ Bài 1(phần II): HĐ cá nhân - Cho HS đọc - HS đọc - Cho HS phân tích đề - HS phân tích đề - Cho HS tự làm - HS làm bài, chia sẻ kết - GV quan sát, giúp đỡ HS cần Bài giải Phân số tổng số tuổi gái trai là: + = (tuổi mẹ) Coi tổng số tuổi hai phần tuổi mẹ 20 phần Vậy tuổi mẹ là: 18 x 20 : = 40(tuổi) Đáp số: 40 tuổi 3.Hoạt động ứng dụng:(2 phút) - Qua học giúp em ôn lại - HS nêu: Nắm cách giải toán kiến thức ? chuyển động chiều, tỉ số phần trăm, thể tích hình hộp chữ nhật Hoạt động sáng tạo:(1 phút) - GV nhận xét tiết học - HS nghe - Dặn HS ơn lại dạng tốn học - HS nghe thực tìm tập tương tự để làm Giáo viên: Trường Tiểu học 23 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Tiếng Việt KIỂM TRA ( Đọc hiểu- Luyện từ câu ) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ sáu ngày 17 tháng năm 2019 Tiếng Việt KIỂM TRA (Viết) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Toán KIỂM TRA ĐỊNH KÌ ( Cuối năm ) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Khoa học ÔN TẬP: MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN I MỤC TIÊU Kiến thức: Ơn tập kiến thức ngun nhân gây nhiễm môi trường số biện pháp bảo vệ môi trường Kĩ năng: Hiểu khái niệm môi trường Thái độ: Vận dụng kiến thức môi trường để ứng dụng vào sống Năng lực: Nhận thức giới tự nhiên, tìm tịi, khám phá giới tự nhiên,vận dụng kiến thức vào thực tiễn ứng xử phù hợp với tự nhiên, người II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: Phiếu học tập, bảng nhóm - HS: SGK, vơ 2.Phương pháp kĩ thuật dạy học - Vấn đáp, quan sát, thực hành, thảo luận nhóm, trị chơi… 24Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS tổ chức chơi trò chơi "Bắn - HS chơi tên": Nêu biện pháp bảo vệ môi trường(mỗi HS nêu biện pháp) - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: Ôn tập kiến thức nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường số biện pháp bảo vệ môi trường * Cách tiến hành: Hoạt động 1: *Mục tiêu :Giúp HS hiểu khái niệm môi trường * Cách tiến hành : + Giáo viên cho học sinh chơi trò chơi: - Học sinh đọc SGK chuẩn bị - Học sinh suy nghĩ trả lời “Ai nhanh, đúng” - Giáo viên đọc câu hỏi trị chơi “Đốn chữ” câu hỏi trắc nghiệm Bạc màu Dịng 1: Tính chất đất bị xói mịn đồi trọc Dịng 2: Đồi bị đốn đốt trụi Rừng Dịng 3: Là mơi trường nhiều … Tài nguyên Dòng 4: Của cải sẵn có … bị tàn phá Dịng 5: Hậu mà rừng phải chịu việc đốt rừng làm nương rẫy, … Hoạt động 2: Câu hỏi trắc nghiệm : Chọn câu trả lời : b, Khơng khí bị ô nhiễm Câu 1: Điều xảy có q nhiều khí độc thải vào khơng khí? c, Chất thải Câu 2: Yếu tố nêu làm nhiễm nước? d, Tăng cường dùng phân hóa học Câu 3: Trong biện pháp làm tăng thuốc trừ sâu sản lượng lương thực diện tích đất canh tác, biện pháp làm ô nhiễm 25 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 môi trường đất ? Câu 4: Theo bạn, đặc điểm c, Giúp phòng tránh bệnh đường tiêu hóa, bệnh ngồi da, đau quan trọng nước ? mắt, 3.Hoạt động ứng dụng:(2 phút) - Qua học, em nắm điều ? - HS nêu: Ôn tập kiến thức nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường số biện pháp bảo vệ môi trường Hoạt động sáng tạo:(1 phút) - Về nhà vận dụng kiến thức học để - HS nghe thực vận động người thực số biện pháp bảo vệ môi trường ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Khoa học KIỂM TRA CUỐI NĂM ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đạo đức THỰC HÀNH CUỐI HỌC KÌ II VÀ CUỐI NĂM I MỤC TIÊU Kiến thức: Giúp HS củng cố chuẩn mực đạo đức học Kĩ năng: HS có tình cảm đạo đức với chuẩn mực đạo đức học Thái độ: u thích mơn học Năng lực: Năng lực tự học, lực giải vấn đề sáng tạo, lực thẩm mĩ, lực giao tiếp, lực hợp tác II CHUẨN BỊ Đồ dùng - GV: Phiếu học tập - HS : SGK 2.Phương pháp kĩ thuật dạy học - Vấn đáp, quan sát, thực hành, thảo luận nhóm, trị chơi… - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Hoạt động khởi động:(5phút) 26Giáo viên: Hoạt động học Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 - Cho HS tổ chức chơi trò chơi "Truyền - HS nêu: Em yêu quê hương, UBND điện" : Nêu tên đạo đức học xã ( phường) em, Em yêu Tổ quốc Việt chương trình lớp 5? Nam, Kính già u trẻ, Tơn trọng phụ nữ, Hợp tác với ngời xung quanh - GV nhận xét - HS nghe - HS ghi - Giới thiệu - Ghi bảng Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: - Giúp HS củng cố chuẩn mực đạo đức học - HS có tình cảm đạo đức với chuẩn mực đạo đức học * Cách tiến hành: * Hoạt động : Làm việc theo nhóm - GV yêu cầu nhóm thực hành - Các nhóm thực hành, trao đổi chuẩn mực đạo đức học nêu + HS nêu việc làm phù hợp với tác dụng thực chuẩn mực chuẩn mực đạo đức + Đại diện nhóm trình bày đạo đức ? - Nhận xét * Hoạt động 2: Liên hệ thực tế - Em làm để xứng đáng HS lớp 5? - Những việc làm em thể hợp tác với người xung quanh? - Hợp tác có lợi gì? - GV chốt: Có cơng việc địi hỏi em cần phải hợp tác với người xung quanh để công việc diễn thuận lợi hơn, sớm hồn thành cơng việc: lao động vệ sinh lớp, làm báo tường,… - GV nhắc nhở HS thực việc làm phù hợp với chuẩn mực đạo đức quy định * Hoạt động 3: Đóng vai - GV yêu cầu HS giới thiệu với bạn bè nước đất nước người Việt Nam ? - Các em cần làm để góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam ? Giáo viên: - HS trả lời : nhiều em trả lời - HS nêu theo việc làm thực - giúp công việc thuận lợi hơn, đạt kết cao - Hoạt động nhóm - HS đóng vai hướng dẫn viên du lịch… - Các nhóm cử đại diện trình bày - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung Trường Tiểu học 27 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 - HS liên hệ thân: học tập rèn luyện để trở thành người công dân có ích cho xã hội 3.Hoạt động ứng dụng:(2 phút) - Qua học giúp em ôn lại - Học sinh nêu hành vi đạo đức, hành vi đạo đức ? thói quen đạo đức cần đạt năm học: +Có trách nhiệm việc làm mình; + Có ý thức vượt khó khăn; + Nhớ ơn tổ tiên; + Xây dựng giữ gìn tình bạn tốt; + Kính già u trẻ; +Hợp tác với người xung quanh; + Yêu quê hương đất nước; + Bảo vệ môi trường, Hoạt động sáng tạo:(1 phút) - Vân dụng hành vi đạo đức vào - HS nghe thực sống ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Kĩ thuật LẮP GHÉP MƠ HÌNH TỰ CHỌN ( Tiết ) I MỤC TIÊU Kiến thức: HS biết cách lắp mơ hình tự chọn Kĩ năng: Lắp mơ hình chọn Thái độ: Tự hào mơ hình tự lắp Năng lực: Năng lực tự học, lực giải vấn đề sáng tạo, lực thẩm mĩ, lực giao tiếp, lực hợp tác II CHUẨN BỊ Đồ dùng - GV: Bộ lắp ghép mơ hình kĩ thuật - HS : Bộ lắp ghép mơ hình kĩ thuật, SGK 2.Phương pháp kĩ thuật dạy học - Vấn đáp, quan sát, thực hành, thảo luận nhóm, trò chơi… - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 28Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát - Kiểm tra chuẩn bị HS - HS chuẩn bị - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi bảng Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: HS cần phải : - Lắp mơ hình chọn - Tự hào mơ hình tự lắp * Cách tiến hành: * Hoạt động 1: HS chọn mơ hình lắp ghép - GV cho HS tự chọn mơ hình lắp - HS lựa chọn mơ hình lắp ghép ghép theo gợi ý SGK tự sưu - HS làm việc nhóm đơi : HS tầm lựa chọn tạo thành - GV yêu cầu HS quan sát nghiên nhóm cứu kĩ mơ hình hình vẽ SGK - HS quan sát mơ hình * Hoạt động 2: Thực hành lắp ghép mơ hình chọn - Để lắp ghép mơ hình em cần lắp ghép phận nào? - HS chọn chi tiết, trao đổi cách lắp - GV giúp đỡ HS lúng túng ghép - HS lắp ghép mơ hình kĩ thuật * Hoạt động 3: Đánh giá lựa chọn - GV HS đánh giá sản phẩm - Trưng bày sản phẩm - Tuyên dương HS có sản phẩm đẹp, - Nêu tiêu chí đánh giá sáng tạo - Đánh giá sản phẩm bạn 3.Hoạt động ứng dụng:(2 phút) - Về nhà vận dụng kiến thức học - HS nghe vào sống - Nhận xét học, giao nhà - HS nghe Hoạt động sáng tạo:(1 phút) - GV tổng kết môn học - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thể dục TRÒ CHƠI"LÒ CÒ TIẾP SỨC" VÀ "LĂN BÓNG" 29 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 I MỤC TIÊU Kiến thức - Chơi hai trò chơi"Lò cị tiếp sức"và "Lăn bóng" - YC tham gia vào trị chơi tương đối chủ động tích cực Kỹ năng: Rèn kỹ vận động Giáo dục: Giáo dục tinh thần rèn luyện tích cực Góp phần phát triển lực: Năng lực tự học, tự giải vấn đề, tự chăm sóc phát triển sức khỏe II SÂN TẬP, DỤNG CỤ - Sân tập sẽ, an tồn - GV chuẩn bị cịi, bóng III TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN Định PH/pháp hình NỘI DUNG lượng thức tổ chức I.Mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học 1-2p XXXXXXXX - Chạy nhẹ nhàng thành hàng dọc quanh sân 250m XXXXXXXX trường 10 lần  - Đi theo vịng trịn, hít thở sâu 1-2p - Xoay khớp cổ chân, khớp gối, hông vai, cổ tay 2lx8nh - Ôn động tác thể dục phát triển chung II.Cơ bản: - Trò chơi"Lò cò tiếp sức" 9-10p XXXXXXXX GV nêu tên trò chơi, HS nhắc lại tóm tắt cách XXXXXXXX chơi, cho 1-2 HS làm mẫu, cho lớp chơi thử lần,  sau phân chia tổ cho lớp chơi thức - Trị chơi"Lăn bóng" 9-10p Đội hình chơi theo sân chuẩn bị X X -> X X -> X X -> X X ->  III.Kết thúc: - Đi thường theo 2-4 hàng dọc sân trường hát - Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng, hít thở sâu - Trị chơi"Số chẳn, số lẻ" - GV HS hệ thống - GV nhận xét học, nhà tập đá cầu cá nhân ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: 30Giáo viên: 1-2p 1-2p 1p 1p XXXXXXXX XXXXXXXX  Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 -Thể dục TỔNG KẾT MÔN HỌC I MỤC TIÊU Kiến thức - Tổng kết môn học -YC hệ thống kiến thức, kĩ học năm, đánh giá cố gắng điểm cịn hạn chế, kết hợp có tun dương khen thưởng HS xuất sắc Kỹ năng: HS nắm kiến thức môn học Giáo dục: Giáo dục tinh thần rèn luyện tích cực Góp phần phát triển lực: Năng lực tự học, tự giải vấn đề, tự chăm sóc phát triển sức khỏe II SÂN TẬP, DỤNG CỤ - Trong lớp học - Chuẩn bị nơi HS trình diễn phương tiện, kẻ bảng để thống kê kiến thức đá học III TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN Định PH/pháp hình NỘI DUNG lượng thức tổ chức I.Mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học 1-2p XXXXXXXX - Vỗ tay hát 1-2p XXXXXXXX - Trò chơi"Bỏ khăn" 3p  II.Cơ bản: 20-25p - GV HS hệ thống lại nội dung học XXXXXXXX năm(theo chương) hình thức XXXXXXXX nhớ lại sau GV ghi lên bảng  - Cho số HS thực hành động tác(xen kẽ nội dung trên) - GV đánh giá kết học tập tinh thần thái độ HS năm môn thể dục - Tuyên dương số tổ, cá nhân III.Kết thúc: XXXXXXXX - Đứng chỗ, vỗ tay hát 1-2p XXXXXXXX - Trò chơi"Số chẳn, số lẽ" 1-2p  - GV nhận xét dặn dò HS nhà ôn tập dịp hè 2p ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Sinh hoạt Giáo viên: Trường Tiểu học 31 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 NHẬN XÉT CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN 35 I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nhận biết ưu nhược điểm bạn tuần qua - Có ý thức khắc phục nhược điểm phát huy ưu điểm - Nắm nhiệm vụ tuần đệm II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Chủ tịch Hội đồng tự quản Trưởng ban chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động 1: Khởi động - HS hát tập thể Hoạt động 2: Sinh hoạt lớp - Trưởng ban lên nhận xét thành viên tổ xếp loai thành viên - Tổ viên tổ đóng góp ý kiến - Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung ban - GV nhận xét, đánh giá, hướng dẫn HS cách sửa chữa khuyết điểm * Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… *Nhược điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Hoạt động 3: Kế hoạch tuần đệm - Tiếp tục ôn tập, củng cố kiến thức - Vệ sinh trường lớp theo quy định - Tổng kết lớp - Tổng kết năm học Hoạt động 4: Sinh hoạt theo chủ điểm ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………… SINH HOẠT TẬP THỂ I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm 32Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an tồn giao thơng đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: - dãy trưởng lên nhận xét hoạt động dãy tuần qua Tổ viên đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động Ban - CTHĐTQ lên nhận xét chung, xếp loại thi đua dãy Đề nghị danh sách tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt Tuyên dương – Nhắc nhở: - Tuyên dương: - Phê bình : -Ngày 13 tháng năm 2019 Kí duyệt Giáo viên: Trường Tiểu học 33 ... -Sinh hoạt Giáo viên: Trường Tiểu học 31 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 NHẬN XÉT CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN 35 I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nhận biết ưu nhược điểm bạn tuần qua - Có ý thức... đích + TN phương tiện Hoạt động sáng tạo:(1 phút) Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 - GV nhận xét tiết học - HS nghe - Dặn lớp ghi nhớ kiến thức - HS nghe thực... 2002 2002 – 2003 2003 – 2004 2004 - 20 05 13 859 13903 14163 14346 1 451 8 741 100 3 15 300 8 15 700 346 000 744 800 355 900 359 900 363 100 366 200 362 400 15, 2% 15, 8% 16,7% 17,7% 19,1% Bài 3: HĐ cá
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 35 giáo án lớp 5 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019 , Tuần 35 giáo án lớp 5 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019

Từ khóa liên quan