Nghiên cứu ảnh hưởng của xỉ hạt lò cao nghiền mịn và tro bay đến tính chất của hỗn hợp bê tông và bê tông

8 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2020, 07:22

Bài viết này trình bày các kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của việc thay thế một phần xi măng bằng các loại phụ gia khoáng trong nước bao gồm FA, GS và kết hợp giữa FA và GS tới tính chất của hỗn hợp bê tông cũng như cường độ chịu nén của bê tông. VẬT LIỆU XÂY DỰNG - MÔI TRƯỜNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA XỈ HẠT LÒ CAO NGHIỀN MỊN VÀ TRO BAY ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA HỖN HỢP BÊ TƠNG VÀ BÊ TƠNG HỒNG MINH ĐỨC, TRẦN QUỐC TỐN Viện KHCN Xây dựng LEE SANG HYUN Lotte E&C Research and Development Institute DO KWANG SOO Lotte E&C Tóm tắt: Sử dụng xỉ hạt lò cao nghiền mịn (GS) tro bay (FA) bê tông nhằm giải lượng phế thải ngày gia tăng vấn đề thu hút quan tâm Việt Nam Bài báo trình bày kết nghiên cứu ảnh hưởng xỉ hạt lò cao nghiền mịn (GS) tro bay (FA) sử dụng riêng rẽ phối hợp thay phần xi măng với tỷ lệ từ 20% đến 60% theo khối lượng tới tính chất bê tơng Kết cho thấy phụ gia khống cải thiện tính cơng tác hỗn hợp bê tơng, giảm lượng dùng phụ gia giảm nước cần thiết để đạt độ sụt yêu cầu, tăng thời gian đông kết hỗn hợp bê tông Với GS, cường độ bê tông có suy giảm tuổi sớm, nhiên tuổi 60 90 ngày, cường độ chịu nén bê tông cải thiện tỷ lệ GS mức 20% 40% Với FA, phát triển tốt tuổi muộn cường độ chịu nén bê tông bị suy giảm tăng lượng dùng FA độ tuổi Sử dụng FA kết hợp với GS với tỷ lệ loại 20% không làm thay đổi đáng kể cường độ chịu nén bê tông tuổi 28 ngày dài Trên sở kết nghiên cứu tính tốn hệ số hiệu phụ gia phục vụ lựa chọn thành phần bê tơng Từ khóa: Bê tơng, độ sụt, cường độ chịu nén, xỉ lò cao nghiền mịn, tro bay Abstract: Utilization of ground granulated blast furnace slag (GS) and fly ash (FA) to resolve the problem of increasing discharged and total accumulated industrial waste have been attracted public concern This article presents the research results on the effect of replacement of up to 60% cement with GS and FA, separately and in combination It show that mineral admixture improve the workability of concrete mixture and reduce required water-reducing admixture to reach defined slump, prolong the setting time of fresh concrete Compressive strength of concrete with GS at early Tạp chí KHCN Xây dựng - số 3/2020 age decreases, while increases at 60 days and 90 days with the GS content of 20% àn 40% Compressive strength of concrete with FA well develops at later age but it decreases at all age as the FA replacement ratio increases Cement replacement with combination of 20% GS and 20% FA does not significantly change the compressive strength at 28 days and later Base on test results, the efficiency factor of mineral admixtures were calculated in order to use for selecting the proportion of concrete Keywords: Concrete, slump, compressive strength, ground granulated blast furnace slag, fly ash Mở đầu Cùng với việc phát triển kinh tế ngành công nghiệp, Việt Nam phải đối mặt với vấn đề lớn môi trường lượng phế thải phát sinh hàng năm Với 40 nhà máy nhiệt điện đốt than, ước tính lượng tro xỉ phát sinh năm 2020 khoảng 25 triệu Phế thải xỉ lò cao nhà máy luyện thép đạt đến khoảng 4,3 triệu tấn/năm Trong bối cảnh đó, việc sử dụng phế thải công nghiệp bao gồm FA GS xu phát triển tất yếu ngành sản xuất vật liệu nói chung ngành bê tơng nói riêng Các nghiên cứu sử dụng riêng rẽ tro bay [1], [2], [3], xỉ hạt lò cao nghiền mịn [4], [5] hay phối hợp hai loại phụ gia [6], [7], [8] cho bê tông tiến hành nhiều nước giới Các kết cho thấy với lượng dùng phù hợp, phụ gia khoáng cải thiện tính chất hỗn hợp bê tông bê tông, nâng cao độ bền lâu bê tông số môi trường xâm thực Trong bê tơng, phụ gia khống sử dụng thay phần cốt liệu, thay phần 33 VẬT LIỆU XÂY DỰNG - MÔI TRƯỜNG xi măng vừa thay phần cốt liệu phần xi măng [2], [5] Khi thêm vào bê tơng, phụ gia khống hoạt tính vừa có tác dụng chèn đầy làm tăng độ đặc cấu trúc, vừa tham gia phản ứng với Ca(OH)2 để tạo khoáng Hiệu phụ gia tác dụng tổng hợp hai trình phụ thuộc vào nhiều yếu tố thành phần, tính chất lượng dùng phụ gia, cách sử dụng phụ gia, hàm lượng xi măng yếu tố khác Hàm lượng phụ gia tối ưu thường xác định với vật liệu cụ thể dựa kết thí nghiệm thực tế Để đánh giá mức độ ảnh hưởng phụ gia khoáng tới cường độ bê tông, nghiên cứu [1], [9] sử dụng hệ số hiệu phụ gia k Hệ số k thể khả thay xi măng phụ gia khống phương trình (1) tương quan cường độ chịu nén bê tông với tỷ lệ nước chất kết dính     a f C  K    W /(C  k  P)  Trong đó: f C - cường độ bê tông; (1) C, W, P - lượng dùng xi măng, nước phụ gia khoáng; K, a - hệ số phương trình; k - hệ số hiệu phụ gia khống hỗn hợp bê tơng cường độ chịu nén bê tông Nghiên cứu thực Viện Chuyên ngành Bê tông khuôn khổ đề tài hợp tác nghiên cứu với Lotte Engineering & Construction Research and Development Institute Vật liệu phương pháp thí nghiệm Trong nghiên cứu sử dụng xi măng pooc lăng PC40 Nhà máy Xi măng Bút Sơn có khối lượng riêng 3,11 g/cm³, độ dẻo tiêu chuẩn 29,0 %, thời gian bắt đầu kết thúc đông kết 135 195 min, cường độ chịu nén tuổi ngày ngày tương ứng 34,2 MPa 51,9 MPa Cốt liệu nhỏ cát vàng sơng Lơ có khối lượng thể tích khơ 2,62 g/cm³, khối lượng thể tích xốp 1480 kg/m³, lượng hạt lớn mm 2,2%, lượng bùn, bụi, sét 0,6 %, mô đun độ lớn 2,6 Cốt liệu lớn sử dụng nghiên cứu đá dăm Hòa Bình có khối lượng thể tích khơ 2,72 g/cm³, khối lượng thể tích xốp 1420 kg/m³, hàm lượng bùn, bụi, sét 0,3 %, cỡ hạt lớn 20 mm Thành phần hạt cốt liệu sử dụng phù hợp yêu cầu TCVN 7570:2006 Phụ gia giảm nước tầm cao SilkRoad SPR1500 gốc polycarboxylate có khả giảm nước 17,6 % tính chất thỏa mãn yêu cầu loại F theo TCVN 8826:2011 sử dụng thí nghiệm Hệ số hiệu k chuẩn hóa tiêu chuẩn Châu Âu EN 206:2013 "Concrete Specification, performance, production and conformity" Hệ số hiệu phụ gia phụ thuộc vào loại phụ gia, tỷ lệ sử dụng, tuổi bê tông yếu tố khác xác định thực nghiệm Tro bay dùng nghiên cứu Nhà máy Nhiệt điện Phải Lại, qua tuyển nổi, có tổng hàm lượng SiO2+Al2O3+Fe2O3 88,52%, hàm lượng SO3 0,14%, hàm lượng kiềm hòa tan 0,63%, hàm lượng clorua 0,01%, nung 1,15%, khối lượng riêng 2,23 g/cm³, lượng hạt sàng 0,045 mm 22%, lượng nước yêu cầu 98,3%, số hoạt tính cường độ tuổi 28 ngày 92,7% Các nghiên cứu sử dụng GS FA bê tông triển khai từ nhiều năm Việt Nam đạt kết đáng khích lệ Ngày nhiều cơng trình xây dựng sử dụng bê tơng với phụ gia khống Tuy nhiên, tài liệu kỹ thuật nước ta chưa có hướng dẫn cụ thể đánh giá hiệu sử dụng phụ gia khoáng bê tơng Xỉ lị hạt lị cao nghiền mịn sản phẩm S95 Nhà máy Thép Hòa Phát Hải Dương có khối lượng riêng 2,89 g/cm³, bề mặt riêng 5120 cm²/g, số hoạt tính cường độ tuổi ngày 76,2%, 28 ngày 101,4%, tỷ lệ độ lưu động 97,5%, hàm lượng MgO 7,88%, hàm lượng SO3 0,37%, hàm lượng clorua 0,02% nung 0,45% Bài báo trình bày kết nghiên cứu ảnh hưởng việc thay phần xi măng loại phụ gia khoáng nước bao gồm FA, GS kết hợp FA GS tới tính chất Hỗn hợp bê tông trộn máy trộn rơi tự do, thí nghiệm tính chất đúc mẫu thí nghiệm hình trụ có đường kính 150 mm, chiều cao 300 mm theo tổ viên tuân thủ quy định TCVN 34 Tạp chí KHCN Xây dựng - số 3/2020 VẬT LIỆU XÂY DỰNG - MƠI TRƯỜNG 3016:1993 Mẫu bảo dưỡng phịng thí nghiệm thí nghiệm cường độ Thí nghiệm xác định tính chất hỗn hợp bê tơng bê tông tiến hành theo tiêu chuẩn quốc gia hành hỗn hợp GS+FA sử dụng thay phần xi Kết bình luận dính nước lượng dùng nước khơng đổi, măng theo khối lượng với tỷ lệ 20%, 40% 60% so với tổng lượng chất kết dính Khi sử dụng hỗn hợp GS+FA, tỷ lệ thay loại phụ gia lấy 20% 40% Để trì tỷ lệ chất kết Nghiên cứu ảnh hưởng GS FA đến tính lượng dùng phụ gia giảm nước lựa chọn để chất hỗn hợp bê tông bê tông thực hỗn hợp bê tơng có độ sụt nằm khoảng từ 150 cấp phối có tổng lượng dùng chất kết mm đến 200 mm Các cấp phối thực tế trình dính khơng đổi Phụ gia khống bao gồm GS, FA bày bảng Bảng Thành phần bê tông nghiên cứu Lượng dùng vật liệu cho 1m³, kg TT Ký hiệu XM GS FA Cát Đá Nước 10 S0.F0 S2.F0 S4.F0 S6.F0 S0.F2 S0.F4 S0.F6 S2.F2 S2.F4 S4.F2 357 286 215 142 287 217 146 216 146 144 71 143 214 0 72 72 143 0 0 71 144 220 72 145 72 829 825 823 815 810 795 783 809 794 803 1062 1063 1065 1060 1063 1070 1080 1067 1073 1064 178 179 179 178 179 181 182 179 181 179 PG, % 1,0 0,9 0,7 0,6 0,8 0,6 0,0 0,5 0,4 0,5 N/CKD 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,50 0,50 0,50 0,50 Thông số GS/CKD, % 20 40 60 0 20 20 40 FA/CKD, % 0 0 20 40 60 20 40 20 Kết thí nghiệm xác định tính chất hỗn hợp bê tơng bao gồm khối lượng thể tích, độ sụt, hàm lượng bọt khí thời gian đơng kết trình bày bảng Bảng Tính chất hỗn hợp bê tông TT Ký hiệu 10 S0.F0 S2.F0 S4.F0 S6.F0 S0.F2 S0.F4 S0.F6 S2.F2 S2.F4 S4.F2 Khối lượng thể tích, kg/m³ 2434 2432 2435 2419 2418 2416 2420 2425 2420 2413 Độ sụt, mm 150 180 160 160 160 200 180 150 190 160 Các kết thí nghiệm bảng cho thấy, tăng tỷ lệ thay xi măng phụ gia khoáng, tỷ lệ phụ gia giảm nước cần dùng để hỗn hợp bê tơng đạt độ sụt có xu hướng giảm Điều chứng tỏ GS FA có khả cải thiện độ sụt hỗn hợp bê tơng, FA có khả cải thiện độ sụt lớn so với GS Điều lý giải nhờ vào FA có dạng hình cầu việc tăng thể tích hồ chất kết dính thay xi măng Mặc dù khối lượng riêng GS FA nhỏ khối lượng riêng xi măng, nhiên, với lượng Tạp chí KHCN Xây dựng - số 3/2020 Hàm lượng bọt khí, % 2,0 1,9 1,8 1,9 2,2 2,3 1,8 2,4 2,1 2,5 Thời gian đông kết, Bắt đầu Kết thúc 455 585 480 615 505 635 620 745 505 640 650 820 810 985 515 665 720 935 675 805 dùng chất kết dính khoảng 360 kg/m³, thay xi măng phụ gia khoáng GS, FA tổ hợp GS+FA với tỷ lệ đến 60% không làm thay đổi đáng kể khối lượng thể tích bê tơng Hàm lượng bọt khí bê tông thay đổi khoảng từ 1,8% đến 2,5% sử dụng phụ gia khoáng so với 2,0% không sử dụng phụ gia Thay phần xi măng phụ gia khoáng làm kéo dài thời gian bắt đầu kết thúc đông kết hỗn hợp bê tông Thời gian bắt đầu đông kết tăng từ 455 lên 620 dùng GS, 35 VẬT LIỆU XÂY DỰNG - MÔI TRƯỜNG 810 dùng FA Thời gian kết thúc đông kết tăng từ 585 lên 745 dùng GS, 985 dùng FA Như FA làm tăng thời gian đông kết hỗn hợp bê tông nhiều so với GS Gia tăng thời gian đông kết sử dụng GS+FA có giá trị trung gian so với sử dụng riêng rẽ hai loại phụ gia khoáng Cường độ chịu nén cấp phối bê tông tuổi từ ngày đến 90 ngày tỷ lệ phần trăm cường độ độ tuổi so với cường độ tuổi 28 ngày cấp phối trình bày bảng Ảnh hưởng tỷ lệ thay xi măng phụ gia khoáng đến cường độ bê tơng trình bày hình - hình Bảng Cường độ chịu nén bê tông TT Ký hiệu 10 S0.F0 S2.F0 S4.F0 S6.F0 S0.F2 S0.F4 S0.F6 S2.F2 S2.F4 S4.F2 Cường độ chịu nén, MPa tuổi, ngày/Tỷ lệ so với cường độ tuổi 28 ngày, % 28 60 90 29,0 / 64 38,9 / 85 45,6 / 100 49,3 / 108 51,3 / 112 24,6 / 57 35,2 / 82 43,0 / 100 50,9 / 118 54,3 / 126 20,0 / 50 28,3 / 70 40,3 / 100 49,5 / 123 53,5 / 133 15,2 / 40 25,4 / 68 37,6 / 100 44,3 / 118 47,0 / 125 22,4 / 58 29,7 / 77 38,5 / 100 45,4 / 118 50,1 / 130 16,3 / 50 22,5 / 69 32,7 / 100 40,3 / 123 45,5 / 139 7,9 / 40 13,1 / 66 20,0 / 100 25,9 / 130 28,0 / 140 14,9 / 38 25,3 / 64 39,7 / 100 48,3 / 122 49,5 / 125 10,5 / 31 20,4 / 60 33,8 / 100 37,1 / 110 40,8 / 121 10,4 / 30 20,1 / 58 34,7 / 100 38,3 / 100 42,6 / 123 Cường độ 28 ngày, MPa 60.00 50.00 40.00 30.00 FA=0% 20.00 FA=20% FA=40% 10.00 00 20 40 60 Tỷ lệ GS ,%CKD Hình Ảnh hưởng tỷ lệ GS tới cường độ bê tông tuổi 28 ngày Cường độ 90 ngày, MPa 60.00 50.00 40.00 30.00 FA=0% 20.00 FA=20% FA=40% 10.00 00 20 40 60 Tỷ lệ GS, %CKD Hình Ảnh hưởng tỷ lệ GS tới cường độ bê tông tuổi 90 ngày 36 Tạp chí KHCN Xây dựng - số 3/2020 VẬT LIỆU XÂY DỰNG - MÔI TRƯỜNG Cường độ 28 ngày, MPa 60.00 50.00 40.00 GS=0% 30.00 GS=20% 20.00 GS=40% 10.00 00 20 40 60 Tỷ lẹ FA, %CKD Hình Ảnh hưởng tỷ lệ FA tới cường độ bê tông tuổi 28 ngày Cường độ 90 ngày, MPa 60.00 50.00 40.00 GS=0% 30.00 GS=20% 20.00 GS=40% 10.00 00 20 40 60 Tỷ lệ FA, %CKD Hình Ảnh hưởng tỷ lệ FA tới cường độ bê tông tuổi 90 ngày Kết nghiên cứu cho thấy, tuổi đến 28 ngày, thay phần xi măng GS làm suy giảm cường độ bê tông Mức suy giảm cường độ cấp phối khơng sử dụng có sử dụng FA gần Tuy nhiên, xu hướng có thay đổi đáng kể tuổi dài ngày Ở tuổi 60 ngày 90 ngày, với tỷ lệ thay GS đến 40%, cường độ bê tông khơng suy giảm mà có phần cải thiện Khi kết hợp với FA, cường độ trì tương đương với cấp phối đối chứng tỷ lệ thay GS có giá trị đến 20% Với mức sử dụng FA 40%, việc bổ sung GS khiến cường độ bê tông suy giảm đáng kể độ tuổi Khác với GS, việc sử dụng FA thay phần xi măng làm giảm cường độ bê tông tỷ lệ thay độ tuổi Mức độ suy giảm cường độ tăng nhanh tỷ lệ FA cao Việc sử dụng phối hợp FA với GS khơng làm thay Tạp chí KHCN Xây dựng - số 3/2020 đổi xu Điều giải thích khác với GS, phụ gia FA với đặc tính thành phần có hoạt tính thấp nên thay xi măng, tỷ lệ cao, điều kiện giữ nguyên lượng dùng nước tỷ lệ chất kết dính nước, làm giảm đáng kể sản phẩm thủy hóa khống CSH khiến cường độ suy giảm Các số liệu nghiên cứu cho thấy thay phần xi măng phụ gia khoáng, giá trị tuyệt đối cường độ suy giảm cường độ bê tông phát triển đáng kể tuổi dài ngày với tỷ lệ gia tăng lớn so với cấp phối đối chứng Khi thay xi măng GS với tỷ lệ từ 20% đến 60% khối lượng chất kết dính, cường độ tuổi 90 ngày tăng từ 25% đến 33%, cịn thay FA tăng từ 30% đến 40% Khi thay hỗn hợp GS+FA, mức độ tăng có 37 VẬT LIỆU XÂY DỰNG - MÔI TRƯỜNG thể đạt tới 25% Các kết tương đồng với nghiên cứu [3, 8] cho thấy bê tông sử dụng phụ gia khoáng phát huy hiệu tốt kết cấu mà cường độ thiết kế định tuổi dài ngày Để đánh giá khả đạt cường độ thiết kế sử dụng phụ gia khoáng, tiến hành so sánh tỷ lệ phần trăm cường độ cấp phối bê tông độ tuổi so với cường độ cấp phối đối chứng (không sử dụng phụ gia khoáng) tuổi 28 ngày (bảng 4) Bảng Tỷ lệ cường độ bê tông so với cường độ 28 ngày mẫu đối chứng TT Ký hiệu 10 S0.F0 S2.F0 S4.F0 S6.F0 S0.F2 S0.F4 S0.F6 S2.F2 S2.F4 S4.F2 Tỷ lệ cường độ so với cường độ 28 ngày mẫu đối chứng, % tuổi, ngày 28 60 90 64 85 100 108 113 54 77 94 112 119 44 62 88 109 117 33 56 82 97 103 49 65 84 100 110 36 49 72 88 100 17 29 44 57 61 33 55 87 106 109 23 45 74 81 89 23 44 76 84 93 Các số liệu bảng cho thấy, bê tơng sử dụng phụ gia khống đạt cường độ khơng nhỏ cường độ bê tông đối chứng tuổi 28 ngày, tỷ lệ thay đến 40% GS tuổi 60 ngày, đến 60% tuổi 90 ngày Tỷ lệ thay FA 20% tuổi 60 ngày 40% tuổi 90 ngày Khi sử dụng phối hợp hai phụ gia GS+FA cường độ bê tơng đạt cường độ bê tông đối chứng tuổi 28 ngày tỷ lệ thay loại 20% (tổng tỷ lệ thay 40%) Để đánh giá hiệu đóng góp vào cường độ bê tơng phụ gia, tính tốn hệ số k phương trình (1) cho cấp phối bê tơng độ tuổi khác Để tính tốn hệ số k, trước tiên, xác định đường tương quan cường độ chịu nén tỷ lệ xi măng nước bê tơng khơng sử dụng phụ gia khống độ tuổi khác Dựa cường độ thực tế bê tơng sử dụng phụ gia khống đường tương quan xác định, tính tốn lượng chất kết dính tương đương qua xác định hệ số k Kết tính tốn hệ số k trình bày bảng Bảng Hệ số hiệu phụ gia khoáng TT Ký hiệu S2.F0 S4.F0 S6.F0 S0.F2 S0.F4 S0.F6 S2.F2 S2.F4 S4.F2 Hệ số hiệu phụ gia khoáng k tuổi, ngày 28 60 90 0,60 0,70 0,78 1,16 1,28 0,57 0,54 0,75 1,00 1,09 0,56 0,61 0,75 0,84 0,86 0,37 0,20 0,34 0,64 0,89 0,40 0,29 0,40 0,59 0,74 0,32 0,24 0,20 0,28 0,29 0,31 0,39 0,70 0,92 0,89 0,40 0,46 0,62 0,62 0,67 0,40 0,45 0,65 0,66 0,73 Kết bảng cho thấy, hệ số hiệu phụ gia GS nhìn chung cao so với FA Khi tăng tỷ lệ thay từ 20% lên đến 60%, hệ số hiệu hai loại phụ gia có xu hướng giảm Ở tỷ lệ từ 40% đến 60%, hệ số hiệu FA suy giảm mạnh cho thấy vật liệu sử dụng nghiên cứu, tỷ lệ thay xi măng FA không nên vượt 40% Trường hợp sử dụng 38 phối hợp hai loại phụ gia, hệ số ảnh hưởng tổ hợp phụ gia có giá trị trung gian giá trị hệ số loại phụ gia tỷ lệ thay tương ứng Khi thay xi măng GS tỷ lệ 20%, 40% độ tuổi 60 ngày 90 ngày, hệ số k có giá trị lớn 1,00 cho thấy hiệu GS xét từ góc độ cường độ chịu nén lớn xi măng Như vậy, cường độ bê tông định tuổi Tạp chí KHCN Xây dựng - số 3/2020 VẬT LIỆU XÂY DỰNG - MÔI TRƯỜNG muộn, việc thay xi măng GS cho phép giảm giá thành mà cịn cải thiện tính cơng tác cường độ bê tơng Các kết tham khảo lựa chọn thành phần bê tông sử dụng phụ gia GS FA Kết luận Thay phần xi măng xỉ hạt lò cao nghiền mịn tro bay với tỷ lệ đến 60% giúp cải thiện độ sụt bê tông, thể qua việc giảm tỷ lệ phụ gia giảm nước cần thiết để đạt độ sụt giữ nguyên lượng dùng nước Hiệu cải thiện độ sụt tro bay lớn so với xỉ hạt lò cao nghiền mịn Sử dụng xỉ hạt lò cao nghiền mịn tro bay làm tăng thời gian bắt đầu kết thúc đông kết hỗn hợp bê tông Trong đó, mức tăng thời gian đơng kết sử dụng tro bay lớn so với sử dụng xỉ hạt lò cao nghiền mịn Thay đến 40% xi măng xỉ hạt lò cao nghiền mịn giúp cải thiện cường độ bê tông tuổi 60 ngày 90 ngày, kể sử dụng kết hợp với 20% tro bay Cường độ bê tông bị suy giảm thay xi măng tro bay mức thay nghiên cứu tất độ tuổi Dựa kết thí nghiệm, tính toán hệ số hiệu phụ gia khoáng tỷ lệ thay độ tuổi khác Các giá trị tham khảo lựa chọn thành phần bê tông sử dụng phụ gia TÀI LIỆU THAM KHẢO A Oner, S Akyuz, R Yildiz (2005), An experimental study on strength development of concrete containing fly ash and optimum usage of fly ash in concrete Cement and Concrete Research, 35(6): p 1165-1171 Tạp chí KHCN Xây dựng - số 3/2020 Vagelis G Papadakis (1999), Effect of fly ash on Portland cement systems: Part I Low-calcium fly ash Cement and Concrete Research, 29(11): p 1727-1736 Michael Thomas (2013), Supplementary cementing materials in concrete, CRC Press p 179 Mohd Shariq, Jagdish Prasad, Amjad Masood (2010), Effect of GGBFS on time dependent compressive strength of concrete Construction and Building Materials, 24(8): p 1469-1478 V G Papadakis, S Tsimas (2002), Supplementary cementing materials in concrete: Part I: efficiency and design Cement and Concrete Research, 32(10): p 1525-1532 H S Chore, M P Joshi (2015), Strength evaluation of concrete with fly ash and GGBFS as cement replacing materials Advances in concrete construction, 3(3): p 223-236 Yingqin “Elaine” Jin, Nur Yazdani (2003), Substitution of Fly Ash, Slag, and Chemical Admixtures in Concrete Mix Designs Journal of Materials in Civil Engineering, 15(6): p 602-608 Nabil Bouzoubaâ, Simon Foo (2005), Use of Fly Ash and Slag in Concrete: A Best Practice Guide MTL (TR-R) p 40 V G Papadakis, S Antiohos, S Tsimas (2002), Supplementary cementing materials in concrete: Part II: A fundamental estimation of the efficiency factor Cement and Concrete Research, 32(10): p 1533-1538 Ngày nhận bài: 17/9/2020 Ngày nhận sửa lần cuối: 27/9/2020 39 VẬT LIỆU XÂY DỰNG - MÔI TRƯỜNG Effect of ground granulated blast furnace slag and fly ash on properties of fresh and hardened concrete 40 Tạp chí KHCN Xây dựng - số 3/2020 ... Hiệu cải thiện độ sụt tro bay lớn so với xỉ hạt lò cao nghiền mịn Sử dụng xỉ hạt lò cao nghiền mịn tro bay làm tăng thời gian bắt đầu kết thúc đông kết hỗn hợp bê tơng Trong đó, mức tăng thời... dụng tro bay lớn so với sử dụng xỉ hạt lò cao nghiền mịn Thay đến 40% xi măng xỉ hạt lò cao nghiền mịn giúp cải thiện cường độ bê tông tuổi 60 ngày 90 ngày, kể sử dụng kết hợp với 20% tro bay. .. lượng chất kết dính Khi sử dụng hỗn hợp GS+FA, tỷ lệ thay loại phụ gia lấy 20% 40% Để trì tỷ lệ chất kết Nghiên cứu ảnh hưởng GS FA đến tính lượng dùng phụ gia giảm nước lựa chọn để chất hỗn hợp bê
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của xỉ hạt lò cao nghiền mịn và tro bay đến tính chất của hỗn hợp bê tông và bê tông, Nghiên cứu ảnh hưởng của xỉ hạt lò cao nghiền mịn và tro bay đến tính chất của hỗn hợp bê tông và bê tông