Phát triển du lịch bền vững tại căn cứ địa K20, thành phố Đà Nẵng

12 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2020, 07:19

Bài viết này làm rõ những giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, cảnh quan sinh thái của Căn cứ địa K20, đồng thời đề xuất một số biện pháp về quy hoạch, đầu tư tôn tạo, quảng bá du lịch để phát triển du lịch bền vững tại di tích này. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF EDUCATION JOURNAL OF SCIENCE Tập 17, Số 10 (2020): 1819-1830 ISSN: 1859-3100 Vol 17, No 10 (2020): 1819-1830 Website: http://journal.hcmue.edu.vn Bài báo nghiên cứu * PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI CĂN CỨ ĐỊA K20, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Tăng Chánh Tín Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, Việt Nam Tác giả liên hệ: Tăng Chánh Tín – Email: tinchanhtang@gmail.com Ngày nhận bài: 28-3-2020; ngày nhận sửa: 30-9-2020; ngày duyệt đăng: 20-10-2020 TÓM TẮT Khu Căn địa K20 nằm địa bàn phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng Nơi lưu giữ di vật, vật hệ thống hầm bí mật có giá trị lịch sử, minh chứng thời đấu tranh lòng địch cán nhân dân Đà Nẵng Khu Căn địa K20 cơng nhận di tích cấp Quốc gia cấp ngành thành phố khai thác phát triển du lịch Bài viết làm rõ giá trị bật lịch sử, văn hóa, cảnh quan sinh thái Căn địa K20, đồng thời đề xuất số biện pháp quy hoạch, đầu tư tôn tạo, quảng bá du lịch để phát triển du lịch bền vững di tích Bên cạnh thuận lợi vị trí địa lí, giá trị lịch sử, cảnh quan, sinh thái…; nơi cịn tồn khó khăn cơng tác quy hoạch tổng thể chưa quan tâm mức; hệ thống sở hạ tầng, sở vật chất kĩ thuật chưa đồng bộ; vai trò cộng đồng địa phương chưa phát huy; tác động tiêu cực q trình thị hóa… Kết nghiên cứu K20 cho thấy việc phát triển du lịch đơi với bảo tồn, tơn tạo di tích có chế sách phù hợp nhằm đảm bảo phát triển du lịch bền vững vấn đề có tính cấp thiết Từ khóa: du lịch bền vững; địa K20; thành phố Đà Nẵng Đặt vấn đề Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hóa diễn mạnh mẽ phạm vi tồn giới nay, phát triển du lịch bền vững trở thành vấn đề then chốt, vừa động lực, vừa mục tiêu hướng đến quốc gia Sau 30 năm thực thành công đường lối đổi đề từ Đại hội VI Đảng (1986) 10 năm trở thành thành viên WTO (2007); ngành Du lịch Việt Nam có bước tiến vượt bậc nhiều lĩnh vực Tuy nhiên, thực tiễn phát triển du lịch thời gian qua nảy sinh nhiều vấn đề bất cập, đòi hỏi ngành Du lịch phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa loại hình, sản phẩm du lịch đặc biệt phải có chiến lược phát triển du lịch theo hướng bền vững Là trọng điểm du lịch vùng du lịch duyên hải Nam Trung Bộ, thành phố Đà Nẵng ngày khẳng định vị điểm đến du lịch an toàn, đại Trải qua Cite this article as: Tang Chanh Tin (2020) Sustainable tourism development in k20 base, Da Nang city Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, 17(10), 1819-1830 1819 Tập 17, Số 10 (2020): 1819-1830 Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM thời gian phát triển “nóng”, du lịch Đà Nẵng bộc lộ khơng hạn chế, như: đầu tư nóng vội hệ thống sở lưu trú du lịch, resort ven biển làm không gian biển thành phố, ảnh hưởng đến môi trường; việc đầu tư ạt cho phân khúc khách sạn làm cho tổng nguồn cung thị trường Đà Nẵng tăng lên khiến khách sạn phải chịu áp lực cạnh tranh khốc liệt; thiếu hụt nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao… Để khắc phục vấn đề trên, giải pháp quan trọng mà cấp ngành thành phố phải đặc biệt quan tâm xây dựng chiến lược phát triển du lịch bền vững Đà Nẵng Trong số địa du lịch Đà Nẵng, Căn địa K20, quận Ngũ Hành Sơn đánh giá điểm đến có nhiều tiềm việc phát triển loại hình du lịch nguồn, khám phá lịch sử, văn hóa du lịch sinh thái gắn với danh thắng Ngũ Hành Sơn Nhìn nhận đắn tiềm du lịch đề xuất giải pháp nhằm phát triển du lịch bền vững địa cách mạng K20 vấn đề có tính lí luận thực tiễn sâu sắc Căn địa cách mạng K20 2.1 Khái quát địa cách mạng K20 Bộ Quốc phòng - Trung tâm từ điển bách khoa quân (2005) nêu khái niệm “Căn địa cách mạng vùng lãnh thổ dân cư lực lượng cách mạng làm chủ, tương đối an tồn (có thể vùng tự du kích xây dựng, củng cố vững chắc” (Vietnam Ministry of National Defence – Military encyclopedia Center, 2005) Trong lịch sử, địa cách mạng K20 nằm lòng địch, hay cịn gọi “căn lõm”, nét đặc biệt K20 so với địa cách mạng khác K20 nằm sâu vùng địch tạm chiếm kháng chiến chống Pháp kháng chiến chống Mĩ, nhằm đấu tranh chống địch có hiệu Căn lõm thường có quy mơ khơng lớn chiếm vị trí xung yếu mà lực lượng kháng chiến dựa vào để xây dựng phát triển lực lượng phục vụ cho đấu tranh trị đấu tranh vũ trang vùng địch hậu (Vietnam Ministry of National Defence, 2005) K20 tên gọi Quận ủy Quận (Đà Nẵng) đặt để làm mật hiệu liên lạc thời chống Mĩ Căn K20 nằm địa bàn khu dân cư Đa Mặn (thuộc phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) cách phố cổ Hội An khoảng 20km danh thắng Ngũ Hành Sơn khoảng 1,5km phía Tây; cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 10km phía Đơng Nam Trong thời kì chống Mĩ, K20 có diện tích khoảng 60.302m2 Dân cư thưa thớt, co cụm thành xóm nhỏ phía Nam, vùng đất thấp để tiện cho việc sản xuất nông nghiệp trồng lúa hoa màu Địa bàn Căn K20 bao gồm xóm Đa Phước (xóm Cát), Nước Mặn (xóm Đồng) phần làng Mỹ Thị, Bà Đa thuộc Quận – Đà Nẵng, trung tâm xóm Đồng với lũy tre bao bọc xung quanh, cối rậm rạp; phía Đơng tiếp giáp sơng 1820 Tăng Chánh Tín Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM đồng ruộng; phía Tây giáp sơng Cổ Cị, Hịa Q, Hịa Xn; phía Nam giáp cánh đồng trũng vào tới đập Bờ Quan; phía Bắc giáp cánh đồng rộng lớn kéo dài xuống đập Mỹ Thị Tại xóm Đồng thời có tổng cộng 32 hộ dân sinh sống lúc cao điểm che giấu gần 100 cán bộ, du kích, chiến sĩ biệt động ta Với địa thuận lợi, che chở, bao bọc ranh giới tự nhiên nên nơi trở thành điểm khởi đầu cho việc thông tin liên lạc từ vùng giải phóng vào từ vào trung tâm thành phố hệ thống giao thông thủy, Với đặc điểm trên, K20 ta địch xác định địa điểm trọng yếu phía Đơng Nam thành phố Đà Nẵng Địch sử dụng nơi làm chốt chặn, kiểm soát lực lượng cách mạng, tạo hành lang quân, dân bảo vệ trung tâm thành phố phía Đơng Nam; đó, ta xác định địa bàn chiến lược để xây dựng phát triển lực lượng cách mạng, cầu nối cách mạng địa phương với vùng giải phóng, bàn đạp để lực lượng vũ trang ta từ hậu phục kích vào vùng địch hậu 2.2 Vai trị Căn địa K20 kháng chiến chống Mĩ Căn K20 đầu não cách mạng Quận bàn đạp quan trọng cách mạng Đà Nẵng Ngay sau có định thức xây dựng Căn K20, đầu năm 1965, tất phận lãnh đạo cách mạng Quận tập trung đây, K20 không ngừng củng cố, kiện tồn phát triển ngày giải phóng Đà Nẵng Đó quan, phận gồm: Quận ủy, Ban An ninh, Quận đội, phận phụ trách kinh tế, trị – binh vận, Đồn niên nhân dân cách mạng Các cán Quận ủy, Bí thư… đến Quận ủy viên qua thời kì ăn ở, hoạt động nơi K20 nơi tiếp nhận, phổ biến truyền đạt đạo, thị, nghị lãnh đạo tập thể Thành ủy Đà Nẵng, Đặc Khu ủy Quảng Đà xây dựng phát triển phong trào cách mạng quận Tại đây, lực lượng vũ trang Quận – Đà Nẵng triển khai kế hoạch tổ chức công địch Hầu hết trận đánh lớn, nhỏ lực lượng vũ trang quận vào trụ sở, điểm Mĩ – Ngụy địa bàn phải trải qua thời gian bàn thảo, chuẩn bị kĩ lưỡng K20 Đây nơi chiến sĩ nắm thông tin từ sở, trinh sát mục tiêu, trận địa trao đổi, xây dựng kế hoạch tác chiến, đồng thời nơi chuẩn bị đầy đủ khí tài, đạn dược, đảm bảo công tác hậu cần cho trận đánh, xuất quân, tiếp áp mục tiêu để thực nhiệm vụ chiến đấu Căn địa K20 hậu phương chỗ, nơi bảo đảm phần quan trọng tiềm lực kháng chiến Tại K20, dựa vào ưu tự nhiên, quân dân nơi nỗ lực khai thác phục vụ kháng chiến Đất đai khai phá để trồng lúa hoa màu, sông ngòi vùng tận dụng để đánh bắt cá tơm Nhờ đó, phải chịu thiên tai, lụt lội, ln bị địch tìm cách phá hoại phương tiện giới, đốt cháy thóc gạo, rải chất độc hóa học để phá cối, mùa màng nhân dân K20 tích cực đóng góp lương thực, thực phẩm để nuôi quân, phục vụ chiến đấu, đảm bảo cung cấp cho kháng chiến lâu dài 1821 Tập 17, Số 10 (2020): 1819-1830 Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM 2.3 Những giá trị Căn địa cách mạng K20 2.3.1 Giá trị lịch sử, văn hóa Căn K20 mật danh “lõm trị” độc đáo Quận ủy Quận thành phố Đà Nẵng trực tiếp đạo xây dựng Đa Mặn, Mỹ Thị, Bà Đa (nay phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) từ cuối năm 1964 tồn lòng địch ngày thành phố giải phóng Với diện tích 6ha, dân số không đông, song nằm địa bàn quân quan trọng, cửa ngõ chốt chặn, bảo vệ thành phố từ hướng Đông Nam nên nơi trở thành địa bàn triển khai điểm quân mạnh Mĩ – ngụy kế hoạch xây dựng Đà Nẵng thành khu liên hợp quân lớn miền Trung Có thời điểm nơi tập trung đến 6000 quân với đủ loại lính: thủy quân lục chiến, biệt kích, binh giới… Đi liền theo hệ thống dày đặc đồn bót, trạm gác, sở thơng tin, trại huấn luyện quân sự… với trang thiết kĩ thuật phương tiện chiến tranh đại Đặc biệt, nơi xây dựng sân bay quân chiến thuật nhằm giảm tải cho sân bay Đà Nẵng, đáp ứng yêu cầu ngày mở rộng chiến tranh Trong đó, ta xác định địa bàn chiến lược quan trọng để xây dựng phát triển lực lượng cách mạng, cất giấu vũ khí… cầu nối phong trào cách mạng địa phương với vùng giải phóng tỉnh Quảng Nam, bàn đạp để lực lượng vũ trang ta từ hậu đột kích vào vùng địch hậu Vượt qua nhiều gian khổ, hi sinh, khôn khéo, mưu trí, dũng cảm, quần chúng nhân dân K20 biến nơi thành vùng đất “thép” phong trào đấu tranh cách mạng lòng địch với mạng lưới hầm bí mật dày đặc, có thời điểm lên tới 157 hầm Tất ngụy trang khéo léo, kín đáo, đa dạng bảo vệ trận lòng dân giàu truyền thống cách mạng Nhân dân K20 ln có ý thức tự cảnh giác, đồn kết thành khối thống nhất, khơng phân biệt già trẻ, gái trai kiên bám trụ xóm làng, đấu tranh mục tiêu giải phóng q hương Chính vậy, tồn Căn địa K20 mang giá trị lịch sử to lớn, minh chứng hùng hồn cho truyền thống yêu nước, tinh thần kiên trung với cách mạng nhân dân Đó cịn biểu tượng truyền thống đồn kết, đùm bọc gắn bó lẫn mối quan hệ làng xóm chặt chẽ mà khơng sức mạnh xâm phạm Với thành tích đạt được, khu Căn địa K20 vinh dự Đảng Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 2.3.2 Giá trị cảnh quan, sinh thái K20 tồn không gian làng quê truyền thống với cảnh quan tự nhiên gắn với sống nông nghiệp người dân Đặc biệt, K20 có giá trị sinh thái cảnh quan nằm bên dịng sơng Cổ Cị danh thắng Ngũ Hành Sơn Sông Cổ Cò xuấ t phát từ cửa sông Trường Giang, huyê ̣n Núi Thành, Quảng Nam chảy về Đà Nẵng Vào kỉ XVII, sông Cổ Cò thủy lộ huyết mạch nối Cửa Hàn, Đà 1822 Tăng Chánh Tín Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Nẵng phố cổ Hội An Tuy nhiên, thời gian và chiế n tranh tác đô ̣ng, nhiều đoạn sông bị bồ i lấ p, dẫn đế n tắ c nghẽn, đoạn qua thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Nếu khơi thông, Cổ Cị sơng chạy song song bờ biển gần với nhiều resort cao cấp, từ bến sông Hàn đến bến Cửa Đại Hội An, uốn lượn qua nhiều dự án phát triển du lịch khu đô thị lớn, đại khu đô thị Nam Việt Á, tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cocobay Đà Nẵng, sân golf Montgomerie Links, sân golf VinaCapital, khu đô thị Sea View, khu đô thị Công nghệ FPT, khu thị Phú Mỹ An… Bên cạnh vị trí nằm sát dịng sơng Cổ Cị, K20 cịn có thuận lợi quan trọng cách không xa khu danh thắng Ngũ Hành Sơn với nhiều huyền tích đời hệ thống di tích lịch sử văn hóa gắn với Nếu biết khai thác, kết nối, K20 với sơng Cổ Cị danh thắng Ngũ Hành Sơn trở thành trục cảnh quan sinh thái, văn hóa lịch sử đầy tiềm cho phát triển du lịch Căn địa K20 thực trạng phát triển du lịch Là di tích lịch sử cấp quốc gia, khu Căn địa K20 coi điểm đến du lịch nguồn, đến nay, điểm đến bị bỏ ngỏ đối mặt với nhiều nguy bị tàn phá Cũng nhiều địa phương khác miền Trung, hàng năm K20 phải đối mặt với mưa bão, lũ lụt lớn Sự khắc nghiệt khí hậu, thời tiết trở thành tác nhân gây ảnh hưởng quan trọng đến tồn di tích Nhiều hầm bí mật, nhiều nhà gia đình sở cách mạng bị sụt lún, vùi lấp ngã đổ, khơng cịn giữ dấu tích lịch sử Nhiều dự án đô thị khu vực xung quanh làm cho K20 trở thành vùng thấp trũng thường xuyên ngập úng vào mùa mưa Sự phát triển đất nước nói chung Đà Nẵng nói riêng kéo theo thay đổi sống, diện mạo vùng đất K20 Từ sau năm 1975 đến nay, nhiều khu vườn, mảnh đất gia đình bị chia tách, thay đổi chủ sở hữu Số người nhập cư đông ngược lại, số người dân thay đổi chỗ ở, định cư nơi khác đáng kể Mặt khác, áp lực thi ̣ hóa, hàng loạt gia đình tiến hành thay đổi kiến trúc, kết cấu nhà sinh hoạt để phù hợp với phát triển Tất yếu tố gây ảnh hưởng lớn, trực tiếp đến trình tồn hệ thống di tích thuộc Căn địa K20 Vì thế, cịn địa điểm bảo lưu tốt dấu tích lịch sử Khu số xếp hạng di tích, nhà ơng Huỳnh Phiên (Vấn), nhà thờ Bà Nhiêu, nhà thờ tộc Huỳnh nhà ông Huỳnh Trưng 3.1 Hệ thống sở hạ tầng, vật chất kĩ thuật Theo thời gian, Căn địa K20 có nhiều thay đổi Các hầm bí mật, phần lớn bị mưa lũ hàng năm làm sụt lở, làm dấu vết hoàn tồn, cịn lại hầm không nguyên vẹn Các phương tiện vận chuyển đưa đội sang sơng Trung Lương cịn lại mái chèo, thuyền nan trưng bày nhà truyền thống K20, nhiều hầm hào chơn cất vũ khí khơng cịn 1823 Tập 17, Số 10 (2020): 1819-1830 Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Một điều dễ nhận thấy, dù mang nhiều ý nghĩa lịch sử, có nhiều du khách tìm đến, di tích chưa điểm đến hoàn thiện, đường sơng chưa có cầu cảng, đường chưa có chỗ để xe, chỗ nghỉ chân cho du khách… Đường giao thông nội nối điểm tham quan bên Căn địa bê tơng hóa có dấu hiệu xuống cấp; hệ thống điện chiếu sáng, nước cho khu Căn chưa đầu tư đồng bộ; sở hạ tầng cho thơng tin liên lạc cịn hạn chế Hiện nay, khu Căn địa chưa có nhà nghỉ chân cho du khách ngồi nhà truyền thống xây dựng tương đối hoàn thiện Tại nhà truyền thống, vật trưng bày cịn có phịng trang bị máy chiếu, bàn ghế để chiếu phim, thuyết minh cho khách; vật nhà truyền thống bảo quản tương đối tốt; nhiên, hệ thống vật chưa phong phú, chưa phản ánh hết khứ hào hùng mảnh đất K20 3.2 Chính sách đầu tư cho phát triển du lịch Năm 2010, Căn địa K20 Bộ Văn hóa – Thể thao Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia địa điểm khu Căn cách mạng K20 xếp hạng Di tích lịch sử nhà ông Huỳnh Phiên (Huỳnh Vấn), nhà thờ bà Nhiêu, nhà thờ tộc Huỳnh nhà ông Huỳnh Trưng Ngày 18/10/2011, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Quyết định số 9008/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơng trình: Bảo tồn, tơn tạo khu Căn cách mạng K20 phường Mỹ Khê, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư với 50% vốn ngân sách Trung ương 50% vốn ngân sách thành phố Dự án tiến hành theo giai đoạn: Giai đoạn 1: Dự án thực năm 2011-2012 đầu tư cho hạng mục trùng tu, tôn tạo di tích; xây dựng nhà truyền thống, đài tưởng niệm, cổng làng; mở đường giao thông rộng 10,5m Giai đoạn 2: Thực năm 2013 với việc hoàn thiện hạ tầng, tơn tạo tu bổ di tích nhân dân nhà ở, nhà thờ, hầm bí mật Tháng 7/2019, thành phố Đà Nẵng hoàn thành Đề án phát triển du lịch Khu Căn cách mạng K20 nhằm biến K20 thành điểm du lịch hấp dẫn gắn liền với khu danh thắng Ngũ Hành Sơn Với đề án phát triển du lịch Khu Căn cách mạng K20, Đà Nẵng muốn tôn tạo khu di tích trở lại nguyên trạng ban đầu, đồng thời triển khai hạng mục nhằm liên kết với loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng như: khôi phục lại cánh đồng làng trước đây; tổ chức trồng loại hoa màu truyền thống làng khoai, sắn, bắp, đậu… nhằm tạo thu nhập cho người dân làng, đồng thời tạo điểm phục vụ nhu cầu trải nghiệm sống địa phương du khách sử dụng dịch vụ lưu trú nhà dân làng du khách đến tham quan khu di tích Tổ chức hoạt động ngoại khóa giáo dục truyền thống cách mạng kiên cường cha ông cho hệ sau Đặc biệt ý 1824 Tăng Chánh Tín Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM hướng đến chương trình du lịch hoài niệm, thăm lại chiến trường xưa cho đối tượng cựu chiến binh; chương trình tham quan kết hợp mục đích nghiên cứu, tìm hiểu chiến tranh nhân dân Việt Nam; hoạt động du lịch nguồn, trải nghiệm kết hợp giáo dục truyền thống yêu nước cho hệ trẻ 3.3 Một số hoạt động du lịch chủ yếu Trong năm qua, Căn địa K20 tổ chức hoạt động phục vụ khách du lịch quốc tế nội địa tham quan, nghiên cứu, học tập…, nhiều doanh nghiệp du lịch quan tâm đưa khách đến với đối tượng khách khác để trải nghiệm khác biệt Với khách quốc tế (trong có nhiều cựu chiến binh tham gia chiến tranh Việt Nam), đến đây, họ phần hiểu lí dân tộc nhỏ bé Việt Nam lại chiến thắng đế quốc hùng mạnh Hoa Kì; hiểu chất nghĩa kháng chiến nhân dân Việt Nam Với khách nội địa, họ hiểu nhận thức đầy đủ hơn, đồng thời bày tỏ khâm phục ý chí ngoan cường lịng yêu nước người dân nơi đây, tồn địa cách mạng lòng địch suốt thời gian dài Đặc biệt với hệ trẻ (học sinh, sinh viên, niên ), họ hiểu khứ hào hùng hi sinh to lớn hệ trước, hiểu giá trị hịa bình, đồng thời bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc Tuy nhiên, nhìn cách tổng thể, thời gian qua, việc phát triển du lịch Căn địa K20 chưa thực hiệu so với tiềm vốn có, công ti du lịch chưa “mặn mà” việc khai thác chưa biết nhiều đến địa Cũng có số cơng ti như: Cơng ty CP Du lịch Truyền thông ETV Hà Nội, Công ty Du lịch Top Ten Travel, Công ty Du lịch Khoảnh Khắc Việt, Cơng ty HGH Travel… có chương trình tour, tuyến đến với địa K20 hạn chế chưa thường xuyên Một nguyên nhân công tác quảng bá, truyền thông chưa thực đến với du khách doanh nghiệp lữ hành Các công ti lữ hành lớn gần chưa khai thác K20 điểm đến khác, cịn nhiều yếu tố chưa đảm bảo độ hấp dẫn để thu hút ý du khách Hiện nay, khách du lịch đến K20 chủ yếu nhánh phụ tour thành phố Đà Nẵng Khách chủ yếu học sinh, sinh viên đến học tập ngoại khóa, giáo dục truyền thống lịch sử địa phương Vào ngày lễ kỉ niệm ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng 29/3; ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7, ngày thành lập Quân đội 22/12… nơi thường đón đồn khách cựu chiến binh thăm lại chiến trường xưa; tổ chức đoàn thể, quan ban ngành đến tham quan, tri ân với tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” Du khách nước ngồi tìm đến để hiểu thêm kháng chiến nhân dân Việt Nam, số lượng không nhiều Điều đáng quan tâm vai trò cộng đồng địa phương việc tham gia bảo tồn khai thác du lịch khu Căn địa K20 cịn hạn chế, họ chưa tiếp cận với nguồn vốn đầu tư, tôn tạo nên nhiều cơng trình (như hầm 1825 Tập 17, Số 10 (2020): 1819-1830 Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM bí mật, địa đạo, giao thơng hào…) bị hư hại, xuống cấp; thân người dân địa phương chưa thực chủ động tham gia không hưởng lợi từ hoạt động du lịch đem lại 3.4 Số lượng, thành phần khách du lịch (xem Bảng 1) Năm 2016, UBND thành phố Đà Nẵng định thành lập Ban Quản lí Khu di tích K20 thuộc Ban Quản lí Danh thắng Ngũ Hành Sơn Từ đó, Căn địa K20 có quan quản lí riêng biệt để điều hành Khu di tích Bảng Bảng thống kê số lượng khách du lịch đến Căn địa K20 giai đoạn 2016-2019 (Đơn vị tính: Lượt khách) 2016 Khách nội địa Khách quốc tế Tổng lượt khách 1030 264 1294 2017 3485 94 3579 2018 3470 386 3856 2019 4719 524 5243 Nguồn: (Ngoc Ha, 2020) Bảng cho thấy số lượng khách du lịch đến với Khu địa tăng qua năm Từ 1294 lượt khách năm 2016, đến năm 2019 tăng lên 5243 lượt Về cấu, khách nội địa chiếm ưu so với khách quốc tế Khách nội địa từ 79,6% năm 2016 tăng lên 90% năm 2019; khách quốc tế năm 2016 chiếm 20,4%, đến năm 2019 giảm 10% Đặc biệt, số lượt khách đến thăm Khu vào năm 2019 có gia tăng đáng kể so với năm 2018 (tăng 1300 lượt) Số liệu cho thấy K20 ngày nhận quan tâm du khách; nhiên việc thu hút đối tượng khách quốc tế nhiều hạn chế 3.3 Những hạn chế cần khắc phục để đảm bảo cho phát triển bền vững Những yếu tố biểu không bền vững du lịch K20 nhìn thấy nhiều khía cạnh cần khắc phục, cụ thể sau: - Công tác quy hoạch tổng thể du lịch chưa quan tâm mức K20, nên chưa có kết nối với khu vực lân cận Q trình thị hóa biến K20 thành vùng trũng thấp thường xuyên bị ngập úng vào mùa mưa, đe dọa tồn khu di tích Nạn khai thác cát trái phép sơng Cổ Cị tạo nguy thay đổi dòng chảy, sạt lở đất khu vực - Hệ thống dịch vụ du lịch khu vực (giao thông nội bộ, trạm nghỉ chân, thông tin giới thiệu – quảng bá, ăn uống, đồ lưu niệm…) nhiều hạn chế, chưa thu hút du khách - Vai trò người dân địa phương việc tham gia vào bảo tồn khai thác du lịch chưa thực rõ nét, thiếu chủ động Do cộng đồng dân cư bị động nguồn vốn đầu tư việc thụ hưởng lợi ích từ phát triển du lịch Ý kiến đóng góp người dân địa phương chưa quan tâm mức 1826 Tăng Chánh Tín Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM - Số lượng du khách đến K20 cịn so với tiềm năng, tỉ lệ du khách quay lại tham quan thấp, chịu ảnh hưởng nặng nề yếu tố thời vụ Lợi ích kinh tế thu từ du khách ít, khơng có khả đóng góp thực bảo tồn, tu giá trị vật chất khu Giải pháp phát triển du lịch bền vững địa K20 Đà Nẵng 4.1 Hoàn thiện quy hoạch tổng thể Khu địa K20 Du di tích Căn lõm K20 nằm cụm di tích phía Đơng Nam thành phố Đà Nẵng, khơng cách xa di tích tiêu biểu khác, đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn, mạng lưới giao thơng đa dạng tương đối thuận lợi; vậy, cần điều chỉnh quy hoạch tổng thể quận Ngũ Hành Sơn theo hướng bảo tồn không gian truyền thống Căn địa K20, khắc phục tình trạng ngập úng vào mùa mưa, kết nối với quần thể danh thắng Ngũ Hành Sơn di tích khác địa phương Khu di tích nằm cảnh quan thiên nhiên đẹp, gần sông, gần biển, dân cư đông đúc, giàu truyền thống văn hóa, cách mạng; Đảng bộ, quyền nhân dân địa phương tha thiết với công tác tôn tạo, phát huy giá trị di tích đời sống trị, tinh thần nhân dân địa phương nên tổ chức nhiều buổi tọa đàm, nhiều chuyến thực tế, sưu tầm tài liệu, vật… nhằm cụ thể hóa mong ước Chính vậy, Ban Quản lí Khu di tích Căn địa K20 cần thực điều tra, đánh giá tổng hợp tiềm phát triển du lịch đây, phân tích trạng khó khăn, tồn trình khai thác tài nguyên để phát triển du lịch Trên sở đó, đề xuất kế hoạch đầu tư trùng tu, tơn tạo di tích, nâng cấp sở hạ tầng phục vụ du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm thực hoạt động xúc tiến giai đoạn từ đến năm 2025 năm tiếp theo, nhằm thu hút du khách nước quốc tế Đặc biệt, cần phải có giải pháp quy hoạch tổng thể nhằm khai thác trục cảnh quan sinh thái, văn hóa lịch sử Căn địa K20 – sơng Cổ Cị – danh thắng Ngũ Hành Sơn đầy tiềm vào phát triển du lịch Điều góp phần quan trọng việc phát triển du lịch bền vững địa 4.2 Tăng cường tham gia cộng đồng địa phương Để phát triển du lịch bền vững địa K20, cộng đồng địa phương thành phần quan trọng Họ vừa chủ nhân tài ngun, vừa góp cơng sức để làm nên truyền thống K20 anh hùng Vì vậy, phát triển du lịch bền vững K20 cần tham gia tích cực cộng đồng địa phương cộng đồng địa phương phải thụ hưởng lợi ích từ phát triển Tuy nhiên nay, tiến hành dự án trùng tu, bảo tồn di tích tổ chức khai thác nguồn tài nguyên, di tích phục vụ phát triển du lịch, dường vai trò cộng đồng dân cư địa phương chưa trọng Vì vậy, việc chia sẻ lợi ích với cộng đồng địa phương, khuyến khích tham gia cộng đồng dân cư vào hoạt động du lịch, tạo sinh kế cho người dân giải mâu thuẫn nảy sinh 1827 Tập 17, Số 10 (2020): 1819-1830 Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM trình phát triển cần thiết, nhằm đảm bảo việc bảo tồn khai thác phát triển du lịch bền vững K20 4.3 Tăng cường đầu tư phục hồi, tôn tạo di tích Trước hết, cần giữ nguyên trạng Căn địa K20 với cảnh quan vốn có từ trước đến tiếp tục có kế hoạch khảo sát trùng tu hầm bí mật, địa đạo, hào giao thông bị vùi lấp từ sau năm 1975 Phục chế sửa chữa hầm bí mật nhà thờ Bà Nhiêu, nhà ông Huỳnh Trưng, nhà ông Huỳnh Phiên nhà thờ tộc Huỳnh Hỗ trợ kinh phí cho hộ gia đình có di tích để họ ổn định đời sống có điều kiện bảo vệ di tích tốt Đặc biệt ý, thực phục hồi, tơn tạo di tích phải đảm bảo nguyên trạng không làm giá trị lịch sử, cảnh quan vốn có K20 4.4 Phát triển hệ thống sở hạ tầng vật chất kĩ thuật Trước hết, cần tập trung xây dựng hệ thống đường giao thơng dẫn đến khu di tích khu vực khu di tích để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách trình di chuyển, tham quan Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vốn trọn gói để phát triển sở hạ tầng du lịch, đầu tư xây dựng sở lưu trú loại (khách sạn cao cấp, khách sạn vừa nhỏ) gần khu di tích để du khách thuận lợi, dễ dàng tham quan khu di tích Căn cách mạng K20 khu danh thắng Ngũ Hành Sơn Đối với Nhà truyền thống K20, nơi lưu giữ vật khu di tích, cần phải xây dựng tường rào bảo vệ cách trồng tre bao quanh, chống mối, chống dột chống thấm sửa chữa toàn nhà Truyền thống Trồng thêm xanh, đặt bia di tích để tạo thêm cảnh quan cho di tích Hiện nay, Nhà truyền thống K20 trưng bày số tài liệu, vật phong trào đấu tranh cách mạng quần chúng nhân dân khu chưa thực đầy đủ Cần tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, vật để trưng bày Nhà truyền thống nhằm phản ánh tốt đấu tranh anh dũng, tinh thần cảm, mưu trí quân dân K20 hai chiến tranh giải phóng dân tộc, đồng thời để làm bật vai trò, ý nghĩa Khu nghiệp cách mạng Quận nói riêng Đà Nẵng nói chung 4.5 Liên kết xây dựng chương trình du lịch Cần xúc tiến việc xây dựng chương trình du lịch với tour kết nối K20 điểm đến khác địa bàn thành phố biển Mỹ Khê, danh thắng Ngũ Hành Sơn, bán đảo Sơn Trà… điểm đến địa phương xung quanh phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn… Cần có giao lưu, kết nối với cơng ti lữ hành du lịch để thiết kế, xây dựng chương trình du lịch đến với Khu di tích Căn địa cách mạng K20 Tập trung đầu tư, liên kết với chương trình du lịch triển vọng hành trình di sản, đường di sản…; kết 1828 Tăng Chánh Tín Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM nối với di tích lịch sử, cơng trình kiến trúc để đáp ứng nhu cầu du khách tham quan, nghiên cứu, mua sắm, nguồn… 4.6 Tăng cường xúc tiến quảng bá điểm đến du lịch Phối hợp với doanh nghiệp du lịch địa bàn thành phố nhằm nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động quảng cáo sử dụng website, mạng xã hội, phim ảnh để giới thiệu điểm đến thành phố nói chung khu Căn địa K20 nói riêng Các quan hữu quan tổ chức đoàn thể, đặc biệt trường học địa bàn thành phố cần tổ chức thường xuyên buổi tham quan, dã ngoại, sinh hoạt ngoại khóa khu Căn địa K20; thơng qua tạo quan tâm xã hội di tích, góp phần khơi gợi tinh thần u nước quảng bá cho du lịch K20 Kết luận Với vai trò giá trị lịch sử đặc biệt mình, Căn địa K20 có vị trí bật hệ thống tài nguyên du lịch nhân văn thành phố Đà Nẵng Trong lịch sử, nơi “lõm trị” độc đáo, quan đầu não cách mạng xây dựng lịng địch, gắn liền với chiến thắng giải phóng thành phố Đà Nẵng Mang giá trị lịch sử, văn hóa; cảnh quan, sinh thái, Căn địa K20 cơng nhận Di tích cấp Quốc gia nhận quan tâm, đầu tư quyền địa phương Tuy nhiên, bối cảnh thị hóa nhanh chóng, Căn địa K20 đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức để tồn không gian đô thị ngày chật hẹp Bảo tồn, tôn tạo đôi với khai thác phát triển du lịch cách bền vững vấn đề then chốt K20 Sự vào hệ thống trị, chung sức cộng đồng địa phương giải pháp phát triển du lịch bền vững mang tính đồng bộ, thời gian không xa, du lịch Căn địa K20 khởi sắc, góp phần đa dạng hóa hệ thống sản phẩm du lịch thành phố Đà Nẵng  Tuyên bố quyền lợi: Tác giả xác nhận hồn tồn khơng có xung đột quyền lợi  Lời cảm ơn: Nghiên cứu tài trợ Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng, đề tài có mã số B2018-ĐN 03-29 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngoc Ha (2020) Historical and cultural destinations: Refreshing to attract visitors [Cac diem den van hoa, lich su: Lam moi de thu hut khach] Retrieved May 8, 2020, from https://www.baodanang.vn Ngu Hanh Son District Party Committee (2000) History of the Party Committee of Son Tra District (1930-1975) [Lich su Dang bo Quan Son Tra (1930-1975)] Da Nang: Da Nang Publishing House 1829 Tập 17, Số 10 (2020): 1819-1830 Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Provincial Party Committee of Quang Nam – Da Nang (1996) History of the Party Committee of Quang Nam - Da Nang (1954-1975), episode [Lich su Dang bo Quang Nam – Da Nang (1954-1975), tap 3] Da Nang: Da Nang Publishing House Vietnam Ministry of National Defence – Military encyclopedia Center (2005) Dictionary of Vietnamese military terms [Tu dien thuat ngu quan su Viet Nam] Hanoi: People's Army Publishing House SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT IN K20 BASE, DA NANG CITY Tang Chanh Tin University of Science and Education, The University of Da Nang, Vietnam Corresponding Author: Tang Chanh Tin – Email: tinchanhtang@gmail.com Received: March 28, 2020; Revised: September 30, 2020; Accepted: October 20, 2020 ABSTRACT The revolutionary Base “K20” is located in Khue My ward, Ngu Hanh Son district, Da Nang city It also stores relics, artifacts and secret tunnels of historical value and proves a tough and indomitable struggle in the hearts of the cadres and Da Nang people The K20 base was recognized as a national monument and exploited by the city's various industries to develop tourism Research results at K20 show that tourism development is associated with conservation, embellishment of monuments as well as appropriate mechanisms and policies to ensure sustainable tourism development here is an acute issue set This article will focus on clarifying the outstanding values of history, culture, ecological landscape of the K20 base as well as suggesting some measures on planning, investment in embellishment and tourism promotion at K20 to develop sustainable tourism at this site Besides the advantages of geographical location, historical value, landscape, ecology ; There are still difficulties in this area such as the general planning has not been given due attention; infrastructure system, technical infrastructure is not synchronous; the role of the local community has not been promoted; negative impacts of the urbanization process The research results at K20 show that the development of tourism coupled with the preservation and embellishing of relics as well as appropriate policy mechanisms to ensure sustainable tourism development here is an urgent issue Keywords: sustainable tourism; K20 base; Da Nang city 1830 ... chiến lược phát triển du lịch bền vững Đà Nẵng Trong số địa du lịch Đà Nẵng, Căn địa K20, quận Ngũ Hành Sơn đánh giá điểm đến có nhiều tiềm việc phát triển loại hình du lịch nguồn, khám phá lịch sử,... thành phố Đà Nẵng hoàn thành Đề án phát triển du lịch Khu Căn cách mạng K20 nhằm biến K20 thành điểm du lịch hấp dẫn gắn liền với khu danh thắng Ngũ Hành Sơn Với đề án phát triển du lịch Khu Căn. .. chất khu Giải pháp phát triển du lịch bền vững địa K20 Đà Nẵng 4.1 Hoàn thiện quy hoạch tổng thể Khu địa K20 Du di tích Căn lõm K20 nằm cụm di tích phía Đơng Nam thành phố Đà Nẵng, khơng cách xa
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển du lịch bền vững tại căn cứ địa K20, thành phố Đà Nẵng, Phát triển du lịch bền vững tại căn cứ địa K20, thành phố Đà Nẵng