Danh mục hồ sơ pháp lý thành lập công ty đầy đủ nhất

9 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2020, 22:36

CTY TNHH MTV ĐÁ THẠCH NGHĨA VIỆT NAM ANH CAO CẤP phúc Số : năm 2020 /QĐ-ĐTAPT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ Độc lập - Tự - Hạnh Nhơn Trạch, ngày 25 tháng 02 QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành hệ thống thang, bảng lương định mức lao động GIÁM ĐỐC CƠNG TY TNHH MTV ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP PHÚ TÀI - Căn Điều 90 Bộ Luật lao động năm 2012 - Căn Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số Điều Bộ luật lao động tiền lương - Căn Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng người lao động làm việc doanh nghiệp áp dụng từ 01/01/2020 - Căn vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Theo đề nghị Hội đồng tiền lương công ty : QUYẾT ĐỊNH : Điều : Nay ban hành hệ thống thang lương, bảng lương định mức lao động Công ty TNHH MTV Thạch Anh Cao Cấp Điều : Thời gian thực kể từ ngày 01/01/2020 Điều 3: Ban Giám đốc, Phòng ban chức công ty quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành định / Nơi nhận : - Như Điều - Lưu P NS-HC C.ty TỔNG GIÁM ĐỐC (CHỈNH FONT SANG TIME NEW ROMAN HOẶC VNI-TIMES ĐỂ HIỆU CHỈNH TIẾNG VIỆT) CTY TNHH MTV ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP PHÚ TÀI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Địa : KCN Dệt May Nhơn Trạch, thị trấn Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Số điện thoại : (0263) THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG VÀ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG Kính gửi : Ban quản lý KCN tỉnh Đồng Nai Thực quy định Khoản Điều 93 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012; Khoản Điều Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Bộ luật Lao động tiền lương; Thực Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng người lao động làm việc theo hợp đồng lao động doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động Công ty TNHH MTV đá thạch anh cao cấp Phú Tài xây dựng thang lương, bảng lương định mức lao động theo Quy định Pháp luật Nay Công ty TNHH MTV đá thạch anh cao cấp Phú Tài gửi đến Ban quán lý KCN tỉnh Đồng Nai thang lương, bảng lương định mức lao động sau : I Ngành nghề sản xuất - kinh doanh (hoặc sản phẩm chính): Sản xuất chế biến sản phẩm đá thạch anh nhân tạo II Tổng số lao động: 22 người nữ 01 người III Mức lương tối thiểu : Mức lương tối thiểu áp dụng 4.420.000 đồng IV Thang lương, bảng lương định mức lao động T T I CHỨC DANH CÔNG VIỆC Bảng lương chức vụ quản lý Giám đốc Công ty Ma õ số Phó giám đốc Công ty 9,26 9,74 10,25 10,77 11,31 11,90 12,52 8,02 8,43 8,884 9,330 9,810 10,32 10,87 B.02 - Mức lương (đồng) B B.01 - Mức lương (đồng) Đơn vị tính : 1.000 đồng BẬC, MỨC LƯƠNG Trưởng phòng, quản B.03 đốc phân xưởng, Đội trưởng trực thuộc Công T T CHỨC DANH CÔNG VIỆC ty Ma õ số - Mức lương (đồng) Phó phòng, phó quản đốc phân xưởng, Đội phó trực thuộc Công ty Chuyên môn nghiệp vụ Chuyên viên :Kế toán tổng hợp, phân tích quảûn trị tài chính, tạo nguồn vốn, kế toán thuế, kế hoạch, đầu tư, phát triển thị trường, kinh doanh, RD, cố vấn dịch vụ, chăm sóc khách hàng, hành bán hàng, kỹ thuật, nhân sự, tuyển dụng đào tạo, tiền lương phúc lợi, dự án, giám sát thi công - Mức lương (đồng) 6,96 7,34 7,718 8,129 8,541 8,987 9,467 6,03 6,34 6,689 7,032 7,409 7,786 8,198 5,24 5,52 5,831 6,140 6,448 6,791 7,134 B.04 - Mức lương (đồng) II BẬC, MỨC LƯƠNG C C.0 T T CHỨC DANH CÔNG VIỆC Nhân viên: Kế toán giá thành, kế toán tiền mặt, kế toán tiền gửi ngân hàng, tiền lương, kế toán vật tư, tài sản, thủ qũy, phát triển thị trường, kinh doanh, RD, giao nhận, vật tư, nghiệp vụ XNK, bán hàng, kế hoạch, thống kê, IT, kỹ thuật, giám sát thi công, nhân sự, tiền lương, đạo tạo, hành chính, hành bán hàng, hành dịch vụ, CSKH, phụ tùng, kho phụ tùng, điều phối, hỗ trợ tín dụng bảo hiểm, văn thư-tổng đài Ma õ số III Công nhân trực tiếp sản xuất Công nhân ù: điện, khí, lái xe nâng hàng, vận hành máy, tạo vaân… C.03 5,21 5,48 5,790 6,100 6,409 6,763 7,116 5,08 5,34 5,658 5,967 6,276 6,630 6,984 5,08 5,34 5,658 5,967 6,276 6,630 6,984 4,96 5,26 5,525 5,834 6,144 6,453 6,807 4,72 4,99 5,260 5,525 5,834 6,144 6,453 D D.0 - Mức lương (đồng) Công nhân bao bì, đóng gói, vệ sinh công nghiệp D.0 - Mức lương (đồng) Nhân viên lái xe - Mức lương (đồng) C.0 - Mức lương (đồng) BẬC, MỨC LƯƠNG Tạp vụ, bảo vệ, cảnh, nấu ăn… - Mức lương (đồng) D.0 V Cơng việc chức danh Địi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể lao động doanh nghiệp tự dạy nghề; ghi cụ thể tên công việc, chức danh) - Đối với người lao động qua đào tạo bao gồm lao động học nghề kể lao động Công ty tự dạy nghề Mức lương thấp người lao động qua học nghề, đào tạo nghề : 4.420.000 đ x 1,07 = 4.729.400 đồng - Mức lương thấp người lao động qua học nghề, đào tạo nghề làm cơng việc có điều kiện lao động độc hại, nguy hiểm : 4.729.400 đ x 1,05 =4.965.870 đồng Có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (ghi cụ thể tên công việc, chức danh) : - Công nhân : điện, khí, lái xe nâng hàng, vận hành máy, tạo vân đá : 15 người - Công nhân : Bao bì, đóng gói, vệ sinh cơng nghiệp : 02 người VI Phụ cấp lương CHỨC DANH/CÔNG VIỆC MỨC PHỤ CẤP ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC PHỤ CẤP VII Tiêu chuẩn xếp lương điều kiện nâng lương STT Chức danh Giám đốc Trình độ Kinh nghiệm - Tốt nghiệp đại học trở Có kỷ quản lý, điều hành hoạt lên động kinh doanh công ty - Thành thạo tin học văn phịng Phó giám đốc - Tốt nghiệp đại học trở Có kỷ quản lý, điều hành hoạt lên động kinh doanh công ty - Thành thạo tin học văn phịng Trưởng phịng, - Có trình độ đại học Có hai năm kinh nghiệm chun phó phịng, quản - Thành thạo tin học văn mơn, có kỹ quản lý, điều đốc phó quản phịng hành đốc Chun viên - Có trình độ đại học trở Có hai năm kinh nghiệm chuyên văn phịng lên mơn, động nhiệt tình cơng - Thành thạo tin học văn việc, có khả giao tiếp tốt phòng Nhân viên văn - Có trình độ trung cấp Có năm kinh nghiệm chun phịng trở lên mơn, động nhiệt tình cơng - Thành thạo tin học văn việc, có khả giao tiếp tốt phòng Cơ điện, khí - Có trình độ chun Có năm kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ, tốt môn, động nhiệt tình cơng nghiệp trung cấp nghề việc Lái xe - Có giấy phép lái xe Có năm kinh nghiệm chuyên quan có thẩm quyền mơn, động nhiệt tình cơng cấp việc STT Chức danh Trình độ Kinh nghiệm - Trình độ văn hóa 12/12 Cơng nhân - Trình độ văn hóa 9/12 Có sức khỏa tốt VIII Điều kiện nâng lương Đối với chức danh Giám đốc, phó giám đốc, trưởng phịng, phó phịng, quản đốc phó quản đốc thời hạn nâng bậc lương 05 năm Điều kiện nâng bậc : - Hoàn thành nhiệm vụ giao, không vi phạm kỷ luật - Tổ chức đạo hoạt động kinh doanh đạt hiệu - Chấp hành tốt chế độ sách Đối với chức danh cơng việc cịn lại : Chun viên, Nhân viên văn phịng, điện, khí, lái xe, công nhân vận hành thời hạn nâng bậc lương 05 năm Điều kiện nâng bậc : - Hoàn thành nhiệm vụ giao, chấp hành tốt nội quy lao động, bảo quản tốt tài sản, công cụ lao động giao Hàng năm Hội đồng xét nâng lương Công ty tiến hành họp xét nâng lương cho đối tượng đến thời hạn nâng lương Thời điểm áp dụng thang bảng lương định mức lao động từ ngày 01/01/2020 Nhơn Trạch, ngày 25 tháng 02 năm 2020 TỔNG GIÁM ĐỐC CTY TNHH ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP PHÚ TÀI Số: /CV-ĐTAPT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Nhơn Trạch, ngày 25 tháng 02 năm 2020 V/v gửi thang lương, bảng lương công ty tổ chức xây dựng để theo dõi, kiểm tra Kính gửi : Ban quản lý KCN tỉnh Đồng Nai Thực quy định Khoản Điều 93 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012; Khoản Điều Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Bộ luật Lao động tiền lương; - Căn Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng người lao động làm việc theo hợp đồng lao động doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động Công ty TNHH MTV đá Thạch Anh Cao Cấp Phú Tài Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp phép ngày:28/05/2019; Mã số đăng ký kinh doanh 3603646065, địa trụ sở chính: lô B112-114 KCN Dệt May Nhơn Trạch, phường Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; điện thoại : 0263 , Email: nhonstone@gmail.com Ngành nghề sản xuất - kinh doanh (hoặc sản phẩm chính): Sản xuất chế biến đá thạch anh nhân tạo Tổng số lao động: 22 người (trong nữ : 01 người) Sau tổ chức xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương định mức lao động, tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể người lao động công ty công bố công khai nơi làm việc người lao động Để thực theo quy định pháp luật lao động; Công ty xin gửi đến Ban quản lý KCN tỉnh Dồng Nai hệ thồng thang lương, bảng lương định mức lao động để theo dõi, kiểm tra: Công ty xin cam đoan thực hệ thống thang lương, bảng lương việc thoả thuận tiền lương ký kết hợp đồng lao động trả lương cho người lao động; Thực chế độ nâng bậc lương theo thoả thuận hợp đồng lao động thoả ước lao động tập thể; Đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Trả lương ngừng việc, trợ cấp việc làm chế độ khác cho người lao động; đồng thời giải quyền lợi khác theo thoả thuận với người lao động quy định pháp luật lao động Hệ thống thang lương, bảng lương định mức lào động thực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, sửa đổi bổ sung Nhà nước có sách thay đổi không phù hợp với điều kiện sản xuất Công ty Các quy định tiền lương, tiền thưởng trước trái với quy định hệ thống thang lương, bảng lương định mức lao động bãi bỏ / TỔNG GIÁM ĐỐC Nợi nhận : - Như - Lưu VT CTY TNHH MTV ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP PHÚ TÀI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh Phúc BIÊN BẢN V/v thông qua hệ thống thang lương, bảng lương định mức lao động Thời gian : 08 00 ngày 25 tháng 02 năm 2020 Địa điểm : Phịng họp Cơng ty TNHH MTV đá thạch anh cao cấp Phú Tài Thành phần gồm : - Ông : Phan Văn Nhơn Tổng Giám đốc - Ông : Nguyễn Kim Việt - Bà : Lê Phương Thảo Chủ trì Chủ tịch CĐCS Thư ký Cùng tập thể cơng nhân gồm trưởng phòng ban, quản đốc, trưởng phận, tổ trưởng đại diện người lao động công ty Nội dung họp : Thực Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng người lao động làm việc doanh nghiệp áp dụng từ 01/01/2020 Căn quy định danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng Các thành viên cơng ty trí hệ thống thang lương, bảng lương định mức lao động mà công ty công bố áp dụng cho tồn thể người lao động cơng ty TNHH MTV đá Thạch Anh Cao Cấp Phú Tài kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 Biên lập xong vào lúc 11 00 ngày 25 tháng 02 năm 2020 Kết luận họp Tất người lao động công ty đồng ý với hệ thống thang lương, bảng lương định mức lao động công ty cam kết thực Chủ trì họp Thư ký họp PHAN VĂN NHƠN LÊ PHƯƠNG THẢO CÔNG TY TNHH MTV ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP PHÚ TÀI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THANG BẢNG LƯƠNG Bình Định, tháng 02 năm 2020 ... tập thể người lao động công ty công bố công khai nơi làm việc người lao động Để thực theo quy định pháp luật lao động; Công ty xin gửi đến Ban quản lý KCN tỉnh Dồng Nai hệ thồng thang lương, bảng... danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng Các thành viên công ty trí hệ thống thang lương, bảng lương định mức lao động mà công ty công bố áp dụng cho toàn thể người lao động công ty TNHH... Thang lương, bảng lương định mức lao động T T I CHỨC DANH CÔNG VIỆC Bảng lương chức vụ quản lý Giám đốc Công ty Ma õ số Phó giám đốc Công ty 9,26 9,74 10,25 10,77 11,31 11,90 12,52 8,02 8,43
- Xem thêm -

Xem thêm: Danh mục hồ sơ pháp lý thành lập công ty đầy đủ nhất, Danh mục hồ sơ pháp lý thành lập công ty đầy đủ nhất