TK3 TS tờ khai đv tham gia

2 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2020, 22:12

Mẫu: TK3-TS (Ban hành kèm theo QĐ số: 595QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 BHXH Việt Nam) BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TỜ KHAI ĐƠN VỊ THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ Kính gửi: [1] Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV đá thạch anh cao cấp Phú Tài [2] Mã số thuế: 3603646085 [3] Địa trụ sở: Lô B 112-114 KCN dệt may Nhơn Trạch, TT Hiệp Phước, H Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai [4] Loại hình đơn vị: doanh nghiệp nhà nước [05] Số điện thoại: (0251) 3685883 [06] Địa email:dathachanhphutai@gmail.com [07] Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh: [07.1] Số: 4100259236; [07.2] Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Bình Định [08] Phương thức đóng khác: [08.1] 03 tháng lần  [08.2] 06 tháng lần  [09] Nội dung thay đổi, yêu cầu: [10] Hồ sơ kèm theo (nếu có): Đồng Nai,ngày 26 tháng 05 năm 2020 Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) HƯỚNG DẪN LẬP a) c) [3] [4] [8] [9] Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS) Mục đích: kê khai thông tin đơn vị đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN thay đổi thông tin đơn vị b) Trách nhiệm lập: Đơn vị tham gia BHXH, BHYT Thời gian lập: đơn vị BHXH, BHYT tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến; có thay đổi thơng tin đơn vị d) Phương pháp lập: [1] Tên đơn vị: ghi đầy đủ tên đơn vị [2] Mã số thuế: ghi mã số thuế đơn vị Địa trụ sở: ghi đầy đủ địa nơi đơn vị đóng trụ sở: số nhà, đường phố, thơn xóm; xã, phường, thị trấn; quận, huyện thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố (theo định thành lập, giấy phép kinh doanh) Loại hình đơn vị: ghi loại hình đơn vị như: Cơ quan hành chính, Đảng, đồn; Sự nghiệp cơng lập; Sự nghiệp ngồi cơng lập; Doanh nghiệp nhà nước; doanh nghiệp nhà nước; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi; Hợp tác xã; Tổ hợp tác; hộ kinh doanh cá thể; cá nhân có sử dụng lao động; Văn phịng đại diện, tổ chức quốc tế [5] Số điện thoại: ghi số điện thoại đơn vị [6] Địa email: ghi địa email đơn vị [7] Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh: [07.1].Số: ghi số iịnh thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh [07.2] Nơi cấp: ghi quan cấp Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh cho đơn vị Phương thức đóng khác (chỉ áp dụng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán): chọn phương thức đóng 03 tháng lần đánh dấu x với [08.1]; chọn phương thức đóng 06 tháng lần đánh dấu x với [08.2] Nội dung thay đổi, yêu cầu: ghi nội dung yêu cầu thay đổi như: tên đơn vị, địa đơn vị, loại hình đơn vị [10] Hồ sơ kèm theo: kê chi tiết, số lượng loại giấy tờ gửi kèm Lưu ý: Khi thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN cần ghi mã số thuế đơn vị tiêu [01], [09], [10]; Đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật việc lập hồ sơ; lưu trữ hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN đ) Sau hoàn tất việc kê khai, thủ trưởng đơn vị ký, ghi rõ họ tên đóng dấu 12 ... [9] Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT (mẫu TK3- TS) Mục đích: kê khai thơng tin đơn vị đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN thay đổi thông tin đơn vị b) Trách nhiệm lập: Đơn vị tham gia. .. BHTN thay đổi thông tin đơn vị b) Trách nhiệm lập: Đơn vị tham gia BHXH, BHYT Thời gian lập: đơn vị BHXH, BHYT tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến; có thay đổi... loại hình đơn vị [10] Hồ sơ kèm theo: kê chi tiết, số lượng loại giấy tờ gửi kèm Lưu ý: Khi thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN cần ghi mã số thuế đơn vị tiêu [01], [09], [10];
- Xem thêm -

Xem thêm: TK3 TS tờ khai đv tham gia, TK3 TS tờ khai đv tham gia

Từ khóa liên quan