kinh tế dối ngoại quản lý hàng hóa nhập khẩu

22 6 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2020, 11:17

Phân tích các công cụ quản lý hàng hóa nhập khẩu,liên hệ với thực tiễn của Việt Nam trong xu hướng hội nhập quốc tế.nhập khẩu là việc quốc gia này mua hàng hóa và dịch vụ từ quốc gia khác. Nói cách khác, đây chính là việc nhà sản xuất nước ngoài cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho người cư trú trong nước.Để thực hiện các mục tiêu của chính sách thương mại quốc tế củamỗi quốc gia người ta sử dụng nhiều công cụ và nhiều biện pháp khác nhau: Các công cụ và biện pháp mang tính chất kinh tế , các công cụ và biện pháp mang tính chất hành chính, các công cụ và biện pháp mang tính chất kỹ thuật. Dưới đây sẽ đề cập đến nội dung và hình thức của một số công cụ được áp dụng phổ biến trong thực tế.công cụ thuế quancông cụ phi thuế quan Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 6 đầu năm 2015 đạt 28,79 tỷ USD, tăng nhẹ 0,5% so với tháng trước. Trong đó xuất khẩu là 14,33 tỷ USD tăng 4,6% so với tháng trước và nhập khẩu là 14,47 tỷ USD, giảm 3,2% và kết quả là trong tháng 6, cán cân thương mại hàng hóathâm hụt 140 triệu USD.Như vậy, trong nửa đầu của năm 2015, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt hơn 158,6 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 77,77 tỷ USD, tăng 9,3% và nhập khẩu đạt 80,84 tỷ USD, tăng 16,7% dẫn đến thâm hụt cán cân thương mại hàng hóa trong 6 tháng đầu năm 2015 ở mức 3,07 tỷ USD. BỘ GIAO THÔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM KHOA: KINH TẾ VẬN TẢI HÀNG HẢI VIỆT BÀI THU HOẠCH MÔN: QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ Đề tài: “ Phân tích cơng cụ quản lý hàng hóa nhập khẩu, liên hệ với thực tiễn Việt Nam xu hướng hội nhập quốc tế.” Giáo viên hướng dẫn: Dương Văn Bạo Sinh viên: Lớp: QLKT Năm học:2018 MỤC LỤC Trang2 LỜI MỞ ĐẦU Chúng ta biết toàn cầu hóa xu tất yếu khách quan xã hội, xuất phát từ thân trình phát triển giới với yếu tố tác động phát triển lực lượng sản xuất , khoa học công nghệ kinh tế thị trường Trong vòng thập kỷ qua, Việt Nam thực sách mở cửa kinh tế với phương châm đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ kinh tế quốc tế, bước hội nhập với kinh tế giới khu vực Một hoạt động thương mại giúp mở rộng quan hệ với nước, đồng thời thúc đẩy kinh tế nước phát triển hoạt động xuất nhập hàng hóa Kim ngạch hàng hóa xuất nhập tăng năm nâng cao mức sống cho tồn dân, đưa đất nước khỏi tình trạng đói nghèo, nâng vị đất nước lên tầm cao mới.Xuất khẩu, nhập tồn song song với có vai trị quan trọng kinh tế đất nước Trong đó, lĩnh vực nhập thể mức độ phát triển đất nước, phản ánh mức sống người dân, đất nước có đời sống mức thu nhập người dân cao có nhiều hoạt động nhập hàng hố Để tìm hiểu kỹ vấn đề này, em xin chọn chuyên đề: “ Phân tích cơng cụ quản lý hàng hóa nhập khẩu, liên hệ với thực tiễn Việt Nam xu hướng hội nhập quốc tế.” để làm tập lớn môn kinh tế quốc tế Đối tượng đề tài cơng cụ, sách,… Nhà nước vấn đề nhập hàng hóa Đề tài chủ yếu tập trung vào việc quản lý hàng nhập khẩu, từ tìm hiểu xem cơng cụ quản lý Nhà nước tác động tình hình nhập đất nước Trang3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG CỤ QUẢN LÝ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU 1.1 Khái niệm nhập Sự phát triển xã hội loài người gắn liền với phát triển sản xuất.Sản xuất phát triển mối quan hệ kinh tế người sản xuất với người sản xuất, người sản xuất với người tiêu dung người tiêu dung với ngày phát triển diễn ngày phức tạp Khi sản xuất xã hội phát triển đến trình độ định, mối quan hệ kinh tế phát triển khơng phạm vi quốc gia mà cịn vươn bên ngoài, tạo nên mối quan hệ kinh tế đối ngoại kinh tế quốc tế Hoạt động nhập hoạt động quan trọng thương mại quốc tế, tác động trực tiếp đến sản xuất đời sống nước Xu toàn cầu hóa xuất phát triển tất yếu khách quan phát triển mạnh mẽ công nghệ,công cụ sản xuất suất lao động ngày cao Sự phát triển phá vỡ khn khổ chật hẹp sản xuất khép kín, làm cho tiêu dùng sản xuất nước mang tính chất quốc tế Hàng nhập cạnh tranh thị trường kích thích nhà sản xuất nước cải tiến kỹ thuật công nghệ để tạo chỗ đứng vững thị trường Hoạt động nhập tạo điều kiện thúc đẩy nhanh cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Theo lý luận thương mại quốc tế, nhập việc quốc gia mua hàng hóa dịch vụ từ quốc gia khác Nói cách khác, việc nhà sản xuất nước ngồi cung cấp hàng hóa dịch vụ cho người cư trú nước 1.2.Các cơng cụ quản lý hàng hóa nhập Để thực mục tiêu sách thương mại quốc tế củamỗi quốc gia người ta sử dụng nhiều công cụ nhiều biện pháp khác nhau: Các cơng cụ biện pháp mang tính chất kinh tế , cơng cụ biện pháp mang tính chất hành chính, cơng cụ biện pháp mang tính chất kỹ thuật Dưới đề Trang4 cập đến nội dung hình thức số cơng cụ áp dụng phổ biến thực tế 1.2.1.Công cụ thuế quan Thuế quan loại thuế đánh vào đơn vị hàng hoá xuất hay nhập quốc gia Thuế quan bao gồm thuế quan xuất thuế quan nhập Thuế quan nhập loại thuế đánh vào đơn vị hàng nhập khẩu, theo người mua nước phải trả cho hàng hoá nhập khoản lớn mức mà người xuất ngoại quốc nhận Theo đó, Thuế nhập làm cho giá hàng hóa nhập khảu cao mức giá quốc tế hàng hóa đó, làm cho giá mặt hàng tương tự sản xuất nước thấp cách tương đối Thuế quan tính với nhiều hình thức khác nhau: Tính theo đơn vị vật chất hàng hố, tính theo giá trị hàng hố… Thuế quan hỗn hợp thuế quan vừa tính theo tỷ lệ phần trăm so với giá trị hàng hố vừa cộng với mức thuế tính theo đơn vị vật chất hàng hoá Thuế quan cơng cụ lâu đời sách thương mại quốc tế phương tiện truyền thống để làm tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.Không thế, thuế quan cịn có vai trị quan trọng việc bảo hộ ngành công nghiệp non trẻ hình thành chưa có khả cạnh tranh thị trường giới 1.2.2.Công cụ phi thuế A.Hạn ngạch xuất, nhập (Quota) Hạn ngạch :Là công cụ phổ biến hàng rào phi thuế quan Nó hiểu quy định Nhà nước số lượng cao mặt hàng hay hay nhóm hàng phép xuấy nhập từ thị trường thời gian định, thông qua hình thức cấp giấy phép ( Quota xuất, nhập khẩu) Quota nhập hình thức phổ biến hơn, cịn quota xuất sử dụng tương đương với biện pháp hạn chế xuất tự nguyện Trang5 Hạn ngạch nhập đưa tới hạn chế số lượng nhập , đồng thời gây ảnh hưởng đến giá nội địa hàng hoá điều tác động tương đối giống thuế quan nhập Hạn ngạch nhập có tác dộng khác thuế quan nhập hai điểm: Một đem lại thu nhập cho phủ khơng có tác dụng hỗ trợ cho loại thuế khác Song hạn ngạch đưa lại lợi nhuận lớn cho người xin giấy phép nhập theo hạn ngạch (dẫn tới tượng tiêu cực xin hạn ngạch nhập khẩu) Hai là, biến doanh nghiệp nước thành nhà độc quyền Đó lý cho hạn ngạch có tác hại nhiều thuế quan Song điều giải cách thực bán đấu giá giấy phép nhập theo hạn ngạch Tóm lại, hạn ngạch nhập mang tính chắn thuế nhập nên số nhà sản xuất nội địa ưa thích hơn, người tiêu dùng lại bị thiệt thòi nhiều hơn, người hưởng lợi nhiều nhà nhập Nhà nước Thông thường, người ta quy định hạn ngạch nhập cho số loại mặt hàng đặc biệt hay cho mặt hàng với thị trường đặc biệt Hạn ngạch xuất quy định theo mặt hàng, theo nước theo khoảng thời gian định Hiện nay, cơng cụ khơng cịn sử dụng nghiên cứu, xem xét công cụ hữu hiệu để quản lý hàng nhập B Hạn chế xuất tự nguyện Biện pháp hình thức hàng rào mậu dịch phi thuế quan Hạn chế xuất tự nguyện biện pháp hạn chế xuất khẩu, mà theo quốc gia nhập địi hỏi quốc gia xuất phải hạn chế bớt lượng hàng xuất sang nước cách tự nguyện khơng họ áp dụng biện pháp trả đũa kiên Khi thực hạn chế xuất tự nguyện có tác động kinh tế hạn ngạch xuất tương đương.Tuy nhiên hạn ngạch xuất mang tính Trang6 chủ động thường biện pháp tự bảo vệ thị trường nước nguồn tài nguyên nước, hạn chế xuất tự nguyên thực lại mang tính miễn cưỡng gắn với điều kiện định.Hình thức thường áp dụng cho quốc gia có khối lượng xuất lớn số mặt hàng C Những quy định tiêu chuẩn kỹ thuật Đây quy định tiêu chuẩn vệ sinh, đo lường an toàn lao động , bao bì đóng gói, đặc biệt tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch động thực vật tươi sống, tiêu chuẩn bảo vệ môi trường sinh thái máy móc, thiết bị dây chuyền cơng nghệ… Những quy định xuất phát từ đòi hỏi thực tế đời sống xã hội phản ánh trìnhđộ phát triển đạt văn minh nhân loại.Tuy nhiên thựctế người ta thường khéo léo sử dụng quy định cách thiên lệch công ty nước công ty nước ngồi biến chúng thành cơng cụ cạnh tranh có lợi cho nước chủ nhà quan hệ thương mại quốc tế.Về mặt kinh tếnhững quy định có tác dụng bảo hộ thị trường nước, hạn chế làm méo mó dịng vận động hàng hố thị trường giới D.Biện pháp khác Chính phủ áp dụng biện pháp quản lý hàng hóa nhập khác Cấp giấy phép nhập khẩu, tức việc nhập hàng hóa phải quan nhà nước có thẩm quyền quản lý cách cấp phép cho nhà kinh doanh giấy phép nhập Thơng qua giấy phép, Nhà nước can thiệp trực tiếp vào khối lượng hàng nhập thị trường, lãnh thổ có lợi bất lợi cho doanh nghiệp hoạt động ngoại thương Chế độ giấy phép nhập thường áp dụng kết hợp với định mức số lượng hàng nhập quản lý ngoại hối Trang7 CHƯƠNG 2:LIÊN HỆ VỚI THỰC TIỄN CỦA VIỆT NAM TRONG XU HƯỚNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ 2.1.Tình hình nhập Việt Nam giai đoạn từ 2009-2015 2.1.1 Đánh giá chung Theo số liệu thống kê Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập hàng hóa nước tháng đầu năm 2015 đạt 28,79 tỷ USD, tăng nhẹ 0,5% so với tháng trước Trong xuất 14,33 tỷ USD tăng 4,6% so với tháng trước nhập 14,47 tỷ USD, giảm 3,2% kết tháng 6, cán cân thương mại hàng hóathâm hụt 140 triệu USD Như vậy, nửa đầu năm 2015, tổng kim ngạch xuất nhập hàng hóa Việt Nam đạt 158,6 tỷ USD, tăng 13% so với kỳ năm trước Trong đó, xuất đạt 77,77 tỷ USD, tăng 9,3% nhập đạt 80,84 tỷ USD, tăng 16,7% dẫn đến thâm hụt cán cân thương mại hàng hóa tháng đầu năm 2015 mức 3,07 tỷ USD 2.1.2 Nhập theo loại hình doanh nghiệp Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI) có tổng kim ngạch xuất nhập tháng năm 2015 100,7 tỷ USD, tăng 22% so với kỳ năm trước chiếm 63,5% tổng trị giá xuất nhập hàng hóa nước Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khối doanh nghiệp nước đạt gần 57,9 tỷ USD, tương đương mức xuất nhập thực kỳ năm 2014 Nhập hàng hóa khối doanh nghiệp FDI tháng/2015 48,17 tỷ USD, tăng 23,8%, cao nhiều so với tốc độ tăng khối doanh nghiệp nước Trong đó, tăng mạnh nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử linh kiện (tăng 2,75 tỷ USD); máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng (tăng 3,08 tỷ USD); điện thoại loại linh kiện (tăng 1,22 tỷ USD) Trị giá nhập hàng hóa khối doanh nghiệp nước tháng năm 2015 32,67 tỷ USD, tăng 7,7% Trong đó, tăng số nhóm hàng Trang8 sau: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 686 triệu USD; sắt thép loại tăng 571 triệu USD; vải loại tăng 113 triệu USD… Bên cạnh đó, nhập xăng dầu loại khối doanh nghiệp giảm tới 1,39 tỷ USD (do đơn giá nhập bình quân giảm mạnh 64% lượng tăng 10,9%) 2.1.3 Thị trường nhập hàng hóa Việt Nam Trong quý đầu năm 2015, tổng trị giá trao đổi hàng hóa Việt Nam với đối tác thương mại châu Á gần 105 tỷ USD, tăng 12,8% so với kỳ năm 2014 tiếp tục chiếm tỷ trọng cao (66,2%) tổng kim ngạch xuất nhập nước Tiếp theo xuất nhập Việt Nam với nước châu Mỹ đạt kim ngạch 26,22 tỷ USD, tăng 21,1% so với kỳ năm trước; với châu Âu đạt 21,86 tỷ USD, tăng 7,9%; châu Đại Dương đạt gần 2,95 tỷ USD, giảm 9,4%; châu Phi đạt 2,14 tỷ USD, tăng 21,8% Châu Á thị trường lớn nhập hàng hóa nước ta tháng đầu năm 2015 với 38,12 tỷ USD; châu Mỹ với 19,72 tỷ USD; châu Âu 16,53 tỷ USD; châu Đại Dương 1,74 tỷ USD châu Phi 1,67 tỷ USD Ở chiều ngược lại, trị giá nhập hàng hóa từ nước Châu Á đạt mức 66,53 tỷ USD chiếm gần 83% tổng kim ngạch nhập hàng hóa nước; với châu Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương châu Phi 6,5 tỷ USD; 5,3 tỷ USD; 1,21 tỷ USD 0,94 tỷ USD Trung Quốc thị trường nhập lớn cung cấp hàng hóa vào Việt Nam tháng đầu năm 2015 với trị giá 24,22 tỷ USD, tăng 23,2% so với kỳ năm 2014 Nhập từ thị trường Hàn Quốc đạt mức cao với 17,73 tỷ USD, tăng 31%, ASEAN với 11,91 tỷ USD tăng 5,3%… Hàn Quốc thị trường nhập lớn thứ Việt Nam Nhập năm 2009 1879,9 triệu USD, năm 2004 3698 triệu USD Đồng thời, Việt Nam luôn vị nhập siêu ngày lớn với Hàn Quốc: năm 2009 1.123,3 triệu USD, đến năm 2014 2792,1 triệu USD, lớn nước vùng lãnh thổ Trang9 Đài Loan thị trường nhập lớn thứ Việt Nam.Năm 2009 2.694,3 triệu USD, năm 2014 3.618,5 triệu USD Thái Lan thị trường nhập lớn thứ Việt Nam với kim ngạch năm 2014 lên đến 1858 triệu USD nhập siêu từ lên đến 1.367,1 triệu USD, lớn thứ nước vùng lãnh thổ Singapore thị trường nhập lớn thứ 5, vượt mức 1,2 tỷ USD Nhập siêu từ lớn thứ 5, lên tới 613,6 triệu USD Mỹ thị trường nhập đứng thứ với kim ngạch 1127,4 triệu USD Trong quan hệ buôn bán với Mỹ, Việt Nam luôn vị xuất siêu, với mức xuất siêu lớn liên tục tăng lên (năm 2009 369,4 triệu USD, năm 2015 3364,9 triệu USD) Hồng Kông thị trường nhập lớn thứ Việt Nam, đạt 1074,7 triệu USD Trong quan hệ buôn bán với Hồng Kông, Việt Nam luôn vị nhập siêu, mức 695 triệu USD, lớn thứ nước vùng lãnh thổ Ngoài 7nước trên, cịn có số nước vùng lãnh thổ mà Việt Nam nhập vượt 500 triệu USD Đức, Liên bang Nga, Inđônêxia, Thụy Sỹ, Pháp Định hướng xuất Việt Nam đa dạng hóa thị trường, gia tăng xuất sang châu Âu, châu Mỹ giảm xuất sang nước châu Á 2.1.4 Một số mặt hàng nhập Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng: trị giá nhập nhóm hàng tháng 2,55 tỷ USD, tăng 2,9% so với tháng trước, nâng trị giá nhập tháng/2015 lên gần 13,96 tỷ USD, tăng cao 36,4% so với tháng/2014; khối doanh nghiệp FDI nhập 9,04 tỷ USD, tăng 50,6% khối doanh nghiệp nước nhập 4,92 tỷ USD, tăng 16,2% Trang10 Trung Quốc tiếp tục thị trường lớn cung cấp nhóm hàng cho Việt Nam tháng qua với trị giá 4,54 tỷ USD, tăng 30,1%; thị trường: Hàn Quốc: 2,69 tỷ USD, tăng mạnh 82%; Nhật Bản: 2,52 tỷ USD, tăng47,6%; Đài Loan: 742 triệu USD, tăng 34%… Máy vi tính, sản phẩm điện tử linh kiện: trị giá nhập tháng gần 1,8 tỷ USD, giảm 11,8% so với tháng trước Tính đến hết tháng 6/2015, nước nhập 11,19 tỷ USD nhóm hàng này, tăng 35% so với kỳ năm trước; nhập khu vực FDI 10,33 tỷ USD, tăng 36,2% nhập khu vực doanh nghiệp nước 864 triệu USD, tăng 22,1/span>% Hàn Quốc tiếp tục đối tác lớn cung cấp nhóm hàng cho Việt Nam với trị giá nhập 3,3 tỷ USD, tăng 32,9%; thị trường: Trung Quốc: 2,37 tỷ USD, tăng 16,8%; Nhật Bản: 1,1 tỷ USD, tăng 60,5% Singapo: 1,07 tỷ USD, giảm 4,9% so với kỳ năm 2014 Điện thoại loại linh kiện: kim ngạch nhập tháng đạt gần 861 triệu USD, đưa kim ngạch nhập mặt hàng tháng/2015 lên 5,22 tỷ USD, tăng 32,1% so với kì năm 2014 Việt Nam nhập nhóm hàng tháng đầu năm chủ yếu từ thị trường: Trung Quốc đạt 3,35 tỷ USD, tăng 18,2% chiếm 64,18% kim ngạch nhập nước; Hàn Quốc đạt gần 1,48 tỷ USD, tăng 57,6%…so vớicùng kì năm 2014 Sắt thép loại: lượng nhập tháng 1,64 triệu tấn, trị giá đạt gần 854 triệu USD, tăng nhẹ 26,6% lượng 27,1% trị giá so với tháng trước Tính tháng/2015, lượng sắt thép nước nhập 6,9 triệu tấn, trị giá 3,82 tỷ USD, tăng 38,6% lượng tăng 14,1% trị giá so với kỳ năm 2014 Sắt thép loại nhập vào Việt Nam tháng qua từ Trung Quốc 4,1 triệu tấn, tăng mạnh 77,3%; Nhật Bản: 1,2 triệu tấn, tăng 8,7 %; Hàn Trang11 Quốc: 838 nghìn tấn, tăng 33,5%; Đài Loan: 568 nghìn tấn, tăng 4,7% so với 6tháng/2014 Sản phẩm từ sắt thép: tháng 6/2015, nước nhập 328 triệu USD, giảm 6,4% so với tháng trước Tính đến hết tháng 6/2015, tổng trị giá nhập nhóm hàng nước gần 2,1 tỷ USD, tăng 47,9% so với kỳ năm 2014 Trong tháng năm 2015, Việt Nam nhập mặt hàng từ Trung Quốc với trị giá 732 triệu USD, tăng 67%; từ Hàn Quốc 620 triệu USD tăng gấp lần so với kỳ năm trước,… Xăng dầu loại: lượng nhập tăng nhẹ so với tháng trước.Lượng nhập tháng gần 774 nghìn tấn, tăng 3,6% so với tháng trước, trị giá nhập 459 triệu USD, giảm 1,8% Tính đến hết tháng/2015, nước nhập 5,04 triệu tấn, tăng 10,9%, trị giá nhập 2,9 tỷ USD, giảm 32,4% so với kỳ năm trước Xăng dầu loại nhập vào Việt Nam tháng qua chủ yếu có xuất xứ từ:Singapo với 2,37 triệu tấn, tăng 54,7%; Trung Quốc: 803 nghìn tấn, tăng 3,5%; Thái Lan: 732 nghìn tấn, tăng mạnh 236%; Đài Loan: 577 nghìn tấn, giảm 25,2%; Malaixia: 365 nghìn tấn, tăng 47,9% so với tháng/2014 Chất dẻo nguyên liệu: lượng nhập tháng 6/2015 316 nghìn tấn, trị giá đạt gần 517 triệu USD Tính đến hết tháng 6/2015, tổng lượng nhập chất dẻo nguyên liệu Việt Nam 1,8 triệu tấn, tăng 10,6%, kim ngạch nhập 2,82 tỷ USD, giảm 6% so với kỳ năm trước Trong nửa đầu năm 2015, Việt Nam nhập mặt hàng chủ yếu từ thị trường: Hàn Quốc đạt 359 nghìn tấn,tăng 18,4%; Ả rập Xê út đạt 372 nghìn tấn, giảm nhẹ 0,8%; Đài Loan đạt 270 nghìn tăng 13,6%; Thái Lan đạt 168nghìn tấn, tăng 8,5%… so với kỳ năm 2014 Sản phẩm chất dẻo: tháng 6/2015 sản phẩm từ chất dẻo nhập mức 315 triệu USD Nhập mặt hàng đến tháng đầu năm đạt 1,76 tỷ USD tăng 22% so với kỳ năm trước Trang12 Việt Nam nhập mặt hàng sản phẩm chất dẻo từ Hàn Quốc nửa đầu năm 2015 514 triệu USD, tăng 39,4% so với kỳ năm 2014; Trung Quốc 513 triệu USD, tăng 33,7%; Nhật Bản 299 triệu USD tăng 4,1%,… Nguyên phụ liệu ngành dệt may da giày: Trị giá nhập tháng giảm so với tháng 5.Trị giá nhập nhóm hàng tháng 1,65 tỷ USD, giảm 14,7% so với tháng trước Tính đến hết tháng/2015, nước nhập 9,1 tỷ USD nhóm hàng này, tăng 8,5% so với kỳ năm 2014 Trong đó, trị giá vải nhập 4,98 tỷ USD, tăng 8,9%; nguyên phụ liệu: 2,5 tỷ USD, tăng 10,3%; 856 triệu USD, tăng 8,1% xơ sợi: 758 triệu USD, tăngnhẹ 0,3% Trong tháng/2015, Việt Nam nhập nhóm mặt hàng chủ yếu từ Trung Quốc với 3,7 tỷ USD, tăng 13,5%; Hàn Quốc: 1,37 tỷ USD, giảm 2,5%; Đài Loan: 1,19 tỷ USD, tăng 6,6%…so với kỳ năm trước Thức ăn gia súc nguyên liệu: tháng 6/2015, kim ngạch nhập đạt 260 triệu USD, nâng tổng kim ngạch nhập mặt hàng tháng đầu năm đạt 1,68 tỷ USD, tăng 4,4% so với kỳ năm 2014 Tính đến hết tháng 6/2015, nhập thức ăn gia súc nguyên liệu từ Áchen-tina đạt gần 638 triệu USD, tăng 21,1%; từ Hoa Kỳ 293 triệu USD, tăng 22,8% so với kỳ 2014 Ô tô nguyên chiếc: Lượng nhập giảm so với tháng trước đứng mức cao Lượng nhập tháng 6/2015 9,68 nghìn chiếc, giảm 9,8%, trị giá 307 triệu USD, giảm 6,1% so với tháng trước Trong tháng/2015, nước nhập 55,35 nghìn tơ ngun loại, lượng tơ tải 21,7 nghìn chiếc, tăng mạnh 106,7%, xe chỗ ngồi trở xuống 17,62 nghìn chiếc, tăng 50,7% ô tô loại khác 16 nghìn chiếc, gấp 4,7 lần so với kỳ năm 2014 Trung Quốc thị trường cung cấp ô tô nguyên cho Việt Nam với 16,9 nghìn chiếc, tăng 268,3% Trong đó, chủ yếu nhập ô tô đầu Trang13 kéo ô tô tải với lượng nhập tốc độ tăng 9,51 nghìn (tăng 455%) 6,37 nghìn (tăng 153,5%) Các thị trường cung cấp Hàn Quốc: 11,97 nghìn chiếc, tăng 57%; Thái Lan: 10,1 nghìn chiếc, tăng104,2%; Ấn Độ: 6,67 nghìn chiếc, tăng 61,8% so với kỳ năm 2014 2.2.Các công cụ quản lí hàng nhập Việt Nam xu hướng hội nhập quốc tế Nhập tháng đầu năm 2015đạt 80,84 tỷ USD, tăng 16,7% dẫn đến thâm hụt cán cân thương mại hàng hóa tháng đầu năm 2015 mức 3,07 tỷ USD: nhập nằm mức cao, số ngành xem cần thiết,tuy nhiên có lĩnh vực coi hợp lý hay cần thiết, có nhiều loại mà nước sản xuất Về cấu thị trường , thị phần Châu Á giảm nhẹ song chiếm tới 80% kim ngạch nhập cách xa so với mục tiêu giảm thị phần châu lục xuống 55% Đây châu lục cung cấp hàng hoá chủ yếu cho Việt Nam lợi khoảng cách giá hàng hố thích hợp với điều kiện nước ta Hiên nay, nhập hàng hoá từ ASEAN có xu hướng giảm, đặc biệt nhóm hàng hố máy móc thiết bị Tuy nhiên, năm gần nhà nước áp dụng thuế suất nhập từ thị trường giảm mạnh, hạn chế định lượng bị dỡ bỏ tạo lợi cạnh tranh lớn cho hàng hoá từ nước ASEAN Trong thị trường Trung Quốc châu Âu có xu hướng gia tăng, nhiều doanh nghiệp thực viẹc đổi trang bị kỹ thuật, tiếp cận công nghệ nguồn giới Trị giá nhập tăng xu hướng tăng tỷ trọng tư liệu sản xuất kết tất yếu tăng cường xuất Tuy nhiên, tốc độ tăng cao nhóm nguyên nhiên vật liệu cho thấy phụ thuộc hàng xuất vào nguyên liệu nhập lớn Tỷ trọng nhập mặt hàng chủ yếu có thay đổi Xăng dầu nguyên phụ liệu may mặc, da giầy sắt thép ba mặt hàng có kim ngạch nhập lớn Nhập mặt hàng phân bón có xu hướng chững Trang14 lại giảm, nhu cầu nhập ô tô năm gần tăng nhanh Tốc độ tăng nhập nguyên phụ liệu dệt may, da giày ( 170% )cũng tương đương tốc độ tăng xuất hai mặt hàng ( 172% ) Trang15 CHƯƠNG 3:PHẢN ÁNH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1.Những thuận lợi khó khăn: a.Thuận lợi: Lợi ích lớn việc gia nhập WTO thị trường xuất nhập hàng hoá Việt Nam mở rộng, ngồi việc trì mở rộng thị trường truyền thống thị trường xuất nhập lớn giới Mỹ, EU Nhật Bản, hàng loạt thị trường nhỏ, thị trường xa rộng cửa cho doanh nghiệp Việt Nam quốc gia thuộc khu vực Trung Đông Trong 200 nước vùng lãnh thổ có quan hệ bn bán với Việt Nam, Việt Nam có vị xuất siêu 159 nước vùng lãnh thổ, xuất siêu lớn Mỹ, Australia, Anh, Philippines, Đức, Bỉ… nhập vị nhập siêu 47 nước vùng lãnh thổ, nhiều Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Thụy Sĩ, Ấn Độ, Kuwait…, gia tăng giá trị ( khối lượng, kim ngạch) xuất cho hàng hóa Việt Nam khơng cịn bị phân biệt đối xử thị trường nước thành viên khác WTO Hàng hố Việt Nam xuất cạnh tranh bình đẳng với đối thủ khác, khơng cịn bị vướng nhiều rào cản thuế quan hạn ngạch Tuy thế, điều mà doanh nghiệp lo ngại Việt Nam gia nhập WTO phải xoá bỏ biện pháp bảo hộ doanh nghiệp phải chịu áp lực cạnh tranh mạnh từ bên “sân nhà” Nhưng, theo nhận định nhiều chuyên gia kinh tế, áp lực cạnh tranh lại lợi ích mà xét tổng thể tồn kinh tế Việt Nam thụ hưởng nhiều Cạnh tranh sàng lọc doanh nghiệp làm ăn hiệu buộc doanh nghiệp khác phải nỗ lực tự vươn lên Đồng thời, tạo hội cho người tiêu dùng tiếp cận, sử dụng hàng hoá, dịch vụ với giá rẻ hơn, qua kích “cầu” nước, làm cho kinh tế phát triển Người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận , sử dụng hàng hóa, dịch vụ từ nước khác Về vấn đề bình đẳng thương mại, tham gia nhiều hiệp định thương mại khu vực song phương, hàng hố Việt Nam có biểu Trang16 bị đối xử không công Việc Mỹ áp dụng biện pháp trừng phạt vấn đề cá da trơn tôm Việt Nam thị trường Mỹ, EC áp thuế bán phá giá sản phẩm giày mũ da Việt Nam, nhất, Pêru điều tra bán phá giá sản phẩm giày mũ da Việt Nam… ví dụ điển hình Là thành viên WTO, Việt Nam đưa vụ kiện trước Uỷ ban WTO, Bộ Thương mại Mỹ; EC… nơi khó đạt phân xử công mong đợi Việt Nam luật lệ WTO bảo vệ để tránh bị Mỹ quốc gia khác lại kiện Việt Nam mặt hàng xuất mang lại nhiều lợi ích hàng dệt may Như vậy, Việt Nam gia nhập vào WTO sử dụng chế hoạt động tổ chức nhằm bảo vệ lợi ích người tiêu dùng nói chung doanh nghiệp Việt Nam nói riêng Nhờ sách tự hố thương mại, xố bỏ độc quyền ngoại thương, mở rộng quyền kinh doanh xuất nhập bước đột phá tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tham gia hoạt động ngoại thương, đẩy nhanh tăng trưởng xuất nước Sản phẩm ngành dệt may ví dụ, chế độ hạn ngạch bãi bỏ cho nước thành viên Về thuế quan, nước thành viên dành cho mức thuế theo Qui chế Tối huệ quốc (khoảng 5%) Thị phần Việt Nam thị trường quốc tế mở rộng Khả cạnh tranh, hội làm ăn doanh nghiệp Việt Nam ngày phát triển Các doanh nghiệp Việt Nam hai năm sau hội nhập WTO chuyển từ chỗ thụ động chờ khách hàng tới đưa mẫu mua hàng nhà máy, tiến sang chủ động tiếp cận thị trường giới nước dự hội chợ, tham quan, chủ động thiết kế mẫu mã chào hàng, thiết lập hệ thống kho trực tiếp bán hàng vào siêu thị nước ngồi b Khó khăn: • Về cấu: Những điểm yếu hàng xuất Việt Nam, hàng loạt vấn đề bộc lộ rõ Phần lớn hàng xuất dạng thô sơ chế; hàng công nghiệp chưa có thương hiệu thị trường giới, tỷ lệ gia công cao…nhất hàng may mặc giày dép; tính cạnh tranh thấp chất lượng mẫu mã kém, Trang17 giá đầu vào cao, chi phí cho xuất lớn khâu thu gom hàng hóa vận tải, tiêu cực phí khâu vận tải thủ tục hải quan, thuế… Trong đó, mặt hang nhập chủ yếu máy móc, thiết bị, phụ tùng, xăng dầu, thép… ơtơ ngun chiếc, xe máy nguyên dầu mỡ động thực vật Mặc dù Việt Nam có thị trường rộng lớn nhập siêu Việt Nam chủ yếu thị trường gần, chưa phải nơi có cơng nghệ nguồn Còn xuất siêu cảu Việt Nam lại chủ yếu thị trường xa, thị trường có cơng nghệ nguồn • Về giá : Nền kinh tế giới có dấu hiệu khả quan, tiềm ẩn biến động khó lường kinh tế, trị, tài tiền tệ giá Giá nhiều loại hàng hóa thị trường giới tiếp tục tăng, tác động đến thị trường nước, giá dầu thơ có chiều hướng tăng cao lo ngại vấn đề lọc dầu Mỹ, với việc đẩy mạnh nhập dầu từ Trung Quốc việc cắt giảm nguồn dầu thô đến nhà máy lọc dầu khu vực châu Á, Ảrập Giá lương thực, thực phẩm chịu ảnh hưởng bơi việc điều chỉnh giá xăng, dầu; giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập tăng… Tỷ giá USD, giá vàng tăng cao, ảnh hưởng đến hàng nhập hàng tiêu dùng nội địa • Về phía doanh nghiệp : Khi gia nhập WTO, Việt Nam phải tăng độ minh bạch sách hơn, giảm bảo hộ doanh nghiệp nhà nước Nhà nước không can thiệp trực tiếp hay gián tiếp vào hoạt động doanh nghiệp nhà nước Nhà nước với tư cách cổ đông can thiệp bình đẳng vào hoạt động doanh nghiệp cổ đông khác Đây khó khăn doanh nghiệp nhà nước Một vài thị trường Xuất Khẩu dựng lên vài rào cản kỹ thuật kiểm sốt chặt chẽ hàng hóa Xuất Khẩu vào quốc gia Việc thích nghi với tiêu chuẩn kỹ thuật đòi hỏi Doanh Nghiệp đầu tư bổ sung Ngoài ra, người ta cho biết có khó khăn thâm nhập vào thị trường số quốc gia Đông Âu Các tiêu chuẩn kỹ thuật đặt không rõ ràng, làm việc theo cảm tính, có dấu Trang18 hiệu tham nhũng Điều làm phát sinh thêm thời gian chi phí giao dịch cho Doanh Nghiệp Sự cạnh tranh Doanh Nghiệp Xuất Khẩu mặt hàng Việt Nam quốc gia khu vực Việc Việt Nam gia nhập WTO muộn quốc gia khác bất lợi lớn quan hệ với khách hàng quyền quốc gia Xuất Khẩu Các rào cản thương mại dần dỡ bỏ, thuế đánh vào sản phẩm Nhập Khẩu giảm nên làm gia tăng mức độ cạnh tranh thị trường nội địa Trong thời gian qua giá nguyên vật liệu liên tục tăng Một số loại nguyên vật liệu phục vụ sản xuất phải Nhập Khẩu, phụ thuộc biến động giá thị trường giới Do giá dầu tăng phí vận tải gia tăng, đặc biệt cước phí vận chuyển hàng Xuất Khẩu đường biển tăng mạnh Mặc dù thủ tục hành có liên quan đến Xuất Nhập Khẩu cải thiện theo hướng đơn giản nhiều, Doanh Nghiệp cịn gặp nhiều khó khăn chi phí sử dụng dịch vụ công 3.2.Biện pháp khắc phục Nhìn chung, tình hình tại, biện pháp chiến lược mà Nhà nước đề tương đối phù hợp với tình hình Vì chưa đánh giá hết tác động việc gia nhập WTO, Nhà nước cần thực biện pháp trước mắt để dần nâng cao khả cạnh tranh, đứng vững thị trường khai thác hội giao thương nước Một số biện pháp rút ra: -Tiếp tục hoàn thiện luật pháp tiến hành cải cách hành chính, đặc biệt lĩnh vực trực tiếp ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh -Phổ biến kiến thức WTO văn pháp lý liên quan nhằm giúp doanh nghiệp tăng trưởng tránh rủi ro - Hoạch định sách nhập phải phù hợp với nguyên tắc chung sách bảo hộ mậu dịch tổ chức quốc tế: Trang19 Với cơng nghiệp Việt Nam cịn non trẻ cần phỉa có bảo hộ Nhà nước thơng qua sách hạn chế nhập Tuy nhiên, Việt Nam gia nhập ASEAN, tham gia vào AFTA, APEC ký 100 hiệp định song phương đa phương khác đặc biệt ký hiệp định thương mại Viêt – Mỹ qua phủ cam kết theo lộ trình giảm tiến tới bãi bỏ hàng rào gây trở ngại cho kinh doanh nhập , đưa nguyên tứa đối xửq uốc gia vào áp dụng hoạt động thương mại quốc tế Vì sách nhập xây dựng thời gian tới phải đáp ứng yêu cầu mở cửa kinh tế góp phần thực thi cam kết đa phương song phương mà phủ Việt Nam ký để đưa kinh tế Việt Nam hội nhập nhanh chóng với nước khu vực giới Sử dụng ngoại tệ với tinh thần tiết kiệm đem lại hiệu kinh tế cao Ưu tiên cho việc nhập , tư liệu sản xuất đồng thời có ý thích đáng nhập hàng tiêu dùng thiết yếu cho đời sống nhân dân Xây dựng chế sách nhập phải có tác đụng bảo vệ thúc đẩy sản xuất nước phát triển Trang20 KẾT LUẬN Nhìn chung tình hình nhập hàng hóa Việt Nam có diễn biến khơng hồn tồn hướng Tổng kim ngạch nhập tăng nhanh, nhập siêu lớn khả để đạt mục tiêu kế hoạch đề khó thực Nhập tăng có mặt tích cực tiêu cực Nhập nhiều đáp ứng nhu cầu sản xuất nước từ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Đối với nước phát triển VIệt Nam tình trạng nhập siêu không tránh khổi Tuy nhiên, nhập nhiều mặt yếu nên kinh tế kéo dài Do đó, mục tiêu nước ta giảm nhập siêu tiến tới cân cán cân thương mại Để đạt mục tiêu địi hỏi hệ thống giải pháp phải áp dụng cách hiệu đồng Trong kế hoạch nhập năm cần trọng công tác dự báo, phân tích thị trường, phải đặt việc xây dựng mục tiêu nhập mối liên hệ chặt chẽ với tăng trưởng xuất Bên cạnh cần trọng biện pháp để kiềm chế nhập siêu tầm kiểm soát, đặt chế tài chặt chẽ việc quản lý nhập khẩu, đảm bảo tính khả thi hợp lý kế hoạch nhập Qua góp phần vào tăng trưởng kinh tế, tăng nhập giúp cho việc hội nhập mạnh mẽ, hiệu Do thời gian nghiên cứu có hạn, trình độ hiểu biết vấn đề nhiều hạn chế, thiếu kiến thức chuyên sâu hoạt động thực tiễn nên viết em khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý thầy cơ, bạn Em xin cảm ơn! Trang21 TÀI LIỆU THAM KHẢO - Giáo trình mơn Kinh tếquốc tế trường Đại học Hàng Hải – Viện đào tạo sau đại học TS Dương Văn Bạo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 – 2014 Một số trang web: http://customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong http://doc.edu.vn/ www.mpi.gov.vn Các báo điện tử: VnEconomy, … Trang22 ... tập lớn môn kinh tế quốc tế Đối tượng đề tài cơng cụ, sách,… Nhà nước vấn đề nhập hàng hóa Đề tài chủ yếu tập trung vào việc quản lý hàng nhập khẩu, từ tìm hiểu xem cơng cụ quản lý Nhà nước tác... động nhập hàng hố Để tìm hiểu kỹ vấn đề này, em xin chọn chuyên đề: “ Phân tích cơng cụ quản lý hàng hóa nhập khẩu, liên hệ với thực tiễn Việt Nam xu hướng hội nhập quốc tế. ” để làm tập lớn môn kinh. .. kinh tế với phương châm đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ kinh tế quốc tế, bước hội nhập với kinh tế giới khu vực Một hoạt động thương mại giúp mở rộng quan hệ với nước, đồng thời thúc đẩy kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: kinh tế dối ngoại quản lý hàng hóa nhập khẩu, kinh tế dối ngoại quản lý hàng hóa nhập khẩu

Mục lục

Xem thêm