Buổi 13 14 15 phân tích niệu đồ

4 30 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2020, 18:25

Phân tích niệu đồ cơ bản. Dành cho sinh viên Y3 học môn sinh lý bệnh. Đây là tài liệu nhóm mình tự làm, mang tính tham khảo. Bài 6: PHÂN TÍCH NIỆU ĐỒ Niệu đồ Bệnh nhân nữ 26 tuổi mệt mỏi, phù nhẹ Xét nghiệm thấy: 2.1 Chỉ số vật lý: - Số lượng nước tiểu: 0,36 l/24h (↓ [1,3±0.4]) - Màu: Đục, đỏ sẫm (Bất thường) - Tỷ trọng: 1,029 (↑ [1,018-1,020]) - pH: 4,9 (↓ [5,1-6,8]) - Ure: 20 g/l (7,2 g/24h↓ [11,86±4,57]) - NaCl: 24 g/l (8,64 g/24h↓ [15,6±4,3]) - Phosphat: g/l (0,72 g/24h↓ [1,36 ±0,6]) - Creatinin: 1,2 g/l (0,43 g/24h↓ [0,79 ±0,16]) - Protein: 3,0 g/l (1080mg/24h↑ [50-150]) - Trụ hạt: (+++) (Bất thường) - Trụ hồng cầu: (++) (Bất thường) - Hồng cầu: (++) (Bất thường) - Bạch cầu: (+++) (Bất thường) - Tế bào bàng quang: (+) BT - Hệ số lọc Creatinin: 20 (↓ [120]) - Hệ số lọc Ure: 11,11 (↓[75]) 2.2 Chỉ tiêu hóa học: 2.3 Hình thái hiển vi: 2.4 Chức thận: 2.5 Xét nghiệm máu liên quan: - Ure: 45 mg/100ml (↑[20]) - Creatinin: 1,5 mg/100ml (↑[0,5-1,2]) - Huyết áp: 150/100mmHg(↑[110/70mmHg]) Nhận xét:  Bệnh nhân bị thiểu niệu (Lượng nước tiểu 0,36 l/24h)  Nước tiểu màu đỏ, pH↓, tỷ trọng ↓, ure, creatinin↓, protein niệu  Ure creatinin máu tăng, hệ số lọc creatinin ure giảm mạnh  Huyết áp cao  Chức lọc tái hấp thu cầu thận bị ảnh hưởng  Xuất nhiều tế bào trụ hạt, trụ hồng cầu, hồng cầu, bạch cầu  Có xuất viêm.Hướng tới viêm cầu thận cấp, suy thận cấp  Cần nuôi cấy vi khuẩn thêm kháng sinh đồ Niệu đồ Bệnh nhân nam 49 tuổi có triệu chứng mệt mỏi, khó thở, phù nhẹ Xét nghiệm nước tiểu: 3.1 Chỉ số vật lý: - Số lượng nước tiểu: 1,1 l/24h (BT [1,3±0.4]) - Màu: Trong (Bất thường) - Tỷ trọng: 1,016 (↓[1,018-1,020]) - pH: 6,9 (↑ [5,1-6,8]) - Ure: 10 g/l (11 g/24h-BT [11,86±4,57]) - NaCl: 10 g/l (11 g/24h↓ [15,6±4,3]) - Creatinin: 0,6 g/l (0,66 g/24h↓ [1,21 ±0,21]) - Protein: 0,6 g/l (660 mg/24h↑ [50-150]) - Trụ hạt: (+++) (Bất thường) - Trụ hồng cầu: (+) (Bất thường) - Bạch cầu: (+) (Bất thường) - Hồng cầu: (+) (Bất thường) - Tinh thể Oxalat: (++) (Bất thường) - Hệ số lọc Creatinin: 38,19 (↓ [120]) - Hệ số lọc Ure: 20,10 (↓ [75]) 3.2 Chỉ tiêu hóa học: 3.3 Hình thái hiển vi: 3.4 Chức thận: 3.5 Xét nghiệm máu liên quan: - Ure: 38 mg/100ml (↑[20]) - Creatinin: 1,2 mg/100ml (BT [0,5-1,2]) - Hồng cầu: 2,9 x 1012/l - Huyết áp: 160/110mmHg(↑[110/70mmHg]) (↓ [4,5-5.1012]) Nhận xét:  Nước tiểu trong, lượng nước tiểu bình thường, pH↑, tỷ trọng↓, ure, creatinin bình thường, protein niệu  Ure máu tăng creatinin mức bình thường, hệ số lọc creatinin ure giảm mạnh  Xuất nhiều tế bào trụ hạt, trụ hồng cầu, xuất hồng cầu niệu tinh thể oxalat  Huyết áp cao, thiếu máu  Chức lọc tái hấp thu cầu thận bị ảnh hưởng  Có thể sỏi thận có xuất tinh thể oxalate Cần chụp thêm X-Quang để chẩn đoán xác định  Hướng tới viêm cầu thận mạn có protein niệu, thiếu máu, tăng huyết áp Niệu đồ Bệnh nhân nữ, 37 tuổi, có triệu chứng tiểu nhiều lần, đái buốt, đái dắt, sốt cao dao động Xét nghiệm thấy: 4.1 Chỉ số vật lý: - Số lượng nước tiểu: 2,0 l/24h (↑ [1,3±0.4]) - Màu: Xám, vẩn đục (Bất thường) - Tỷ trọng: 1,022 (↑ [1,018-1,020]) - pH: 5,1 (BT [5,1-6,8]) - Ure: 8,8 g/l (17,6 g/24h↑ [11,86±4,57]) - NaCl: 9,5 g/l (19 g/24h BT [15,6±4,3]) - Creatinin: 0,63 g/l (1,26 g/24h↑ [0,79 ±0,16]) - Protein: 0,5 - 2,1 g/l (↑) 4.2 Chỉ tiêu hóa học: (tùy độ vẩn đục) 4.3 Hình thái hiển vi: - Trụ tế bào: (-) (BT) - Tế bào bàng quang: (+++) (Bất thường) - Cặn mủ: (++) (Bất thường) - Bạch cầu thối hóa: (+++) (Bất thường) - Hồng cầu: (+) (Bất thường) - Hệ số lọc Creatinin: 109,4 (BT [120]) - Hệ số lọc Ure: 67,9 (BT [75]) 4.4 Chức thận: 4.5 Xét nghiệm máu liên quan: - Ure: 18 mg/100ml (BT [20]) - Creatinin: 0,8 mg/100ml (BT [0,5-1,2]) - Hồng cầu: 4,0 x 1012/l (↓ [4,5-5x1012]) - Bạch cầu: 13,5 x 109/l (↑ [6 – 9x109]) - BC trung tính: 79% (10,67x109↑ [3,6-6,3 x 109]) Nhận xét:  Lượng nước tiểu tăng, màu vẩn đục  Ure, Creatinin nước tiểu tăng, máu bình thường Hệ số lọc bình thường  Khơng có trụ tế bào xuất nhiều tế bào bàng quang, hồng cầu, bạch cầu thoái hóa, cặn mủ  Hương tới viêm bàng quang cấp xuất nhiều tế bào bàng quang, có bạch cầu thối hóa Cần tiến hành ni cấy làm kháng sinh đồ để điều trị ... xuất viêm.Hướng tới viêm cầu thận cấp, suy thận cấp  Cần nuôi cấy vi khuẩn thêm kháng sinh đồ Niệu đồ Bệnh nhân nam 49 tuổi có triệu chứng mệt mỏi, khó thở, phù nhẹ Xét nghiệm nước tiểu: 3.1... chụp thêm X-Quang để chẩn đoán xác định  Hướng tới viêm cầu thận mạn có protein niệu, thiếu máu, tăng huyết áp Niệu đồ Bệnh nhân nữ, 37 tuổi, có triệu chứng tiểu nhiều lần, đái buốt, đái dắt, sốt... creatinin bình thường, protein niệu  Ure máu tăng creatinin mức bình thường, hệ số lọc creatinin ure giảm mạnh  Xuất nhiều tế bào trụ hạt, trụ hồng cầu, xuất hồng cầu niệu tinh thể oxalat  Huyết
- Xem thêm -

Xem thêm: Buổi 13 14 15 phân tích niệu đồ, Buổi 13 14 15 phân tích niệu đồ

Từ khóa liên quan