Tính thời vụ trong du lịch ở thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

7 7 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2020, 07:42

Bài viết này nhằm mục đích phân tích những biểu hiện và nhân tố ảnh hưởng đến tính thời vụ trong du lịch ở thị xã Cửa Lò, từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục, kéo dài tính thời vụ, nâng cao hiệu quả kinh tế của ngành du lịch trong thời gian đến. UED JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, HUMANITIES AND EDUCATION VOL.4, NO.4 (2014) TÍNH THỜI VỤ TRONG DU LỊCH Ở THỊ XÃ CỬA LÒ, TỈNH NGHỆ AN SEASONALITY IN TOURISM IN THE CUA LO TOWN, NGHE AN PROVINCE Trần Thị Hồng, Nguyễn Thanh Tưởng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng Email: nguyenthanhtuongdn@gmail.com TÓM TẮT Thời gian qua, du lịch thị xã Cửa Lò đã có những bước phát triển đáng kể Tuy nhiên, ngành du lịch nhiều bất cập, tiềm du lịch lớn chưa đầu tư khai thác mức, lực lượng lao động du lịch thiếu số lượng yếu chất lượng, hoạt động lữ hành bộc lộ nhiều yếu kém; khai thác du lịch phần nhiều du lịch dạng tự nhiên, đặc biệt du lịch cịn mang tính thời vụ nên doanh thu ngành chưa cao, ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng du lịch thời gian qua Bài viết nhằm mục đích phân tích những biểu nhân tố ảnh hưởng đến tính thời vụ du lịch thị xã Cửa Lò, từ đó đề xuất giải pháp khắc phục, kéo dài tính thời vụ, nâng cao hiệu quả kinh tế ngành du lịch thời gian đến Từ khóa: tính thời vụ; tiềm du lịch; tính thời vụ du lịch; ngành du lịch; Cửa Lò ABSTRACT Recently, tourism in the Cua Lo town has experienced significant growth However, tourism are still facing many shortcomings, such as tourism with great potential but lack of proper investment , insufficient tourism workforce in terms of quantity and quality, weaknesses of travel activities; tourism investment focusing mainly on nature – based tourism, especially seasonal tourism These bring this sector low revenue leading to a great reverse impact on the growth of tourism in recent years This article aims to analyze the expression and factors affecting the seasonality of tourism in the Cua Lo town and propose solutions to extend the seasonality, improving the efficiency of tourism in the coming years Key words: seasonality; tourism potential; the seasonality in tourism; the tourism industry; Cua Lo Đặt vấn đề hướng tới du lịch mùa Khi mùa mưa bão thị xã Cửa Lị bắt đầu lúc ngành du lịch thể rõ tính thời vụ Bãi biển thưa thớt người; phần lớn khu du lịch thường xây dựng phù hợp với đón khách ngồi trời trở nên lặng lẽ; khách sạn, khách sạn ven biển liên tục thông báo sụt giảm cơng suất phịng Các cơng ty du lịch ví von gọi tháng đến tháng 12 mùa “ngồi chơi xơi nước”, hầu hết lượng khách nội địa gần dồn chương trình du lịch vào mùa hè, mùa khách quốc tế lại chưa bắt đầu Ở nhiều hãng lữ hành, lượng khách đăng ký tour du lịch đến Cửa Lò sụt giảm nghiêm trọng Việc nghiên cứu tính thời vụ du lịch khơng có ý nghĩa khoa học mà cịn có ý nghĩa thực tiễn hoạt động phát triển du lịch, từ tìm hướng giải cho tốn “thời vụ” thị xã Cửa Lị, để đưa du lịch Cửa Lò phát triển mạnh mẽ Nội dung vấn đề nghiên cứu 16 2.1 Biểu tính thời vụ du lịch thị xã Cửa Lò 2.1.1 Lượng khách du lịch Trong năm qua, lượng khách đến du lịch tỉnh Nghệ An nói chung thị xã Cửa Lị nói riêng có xu hướng tăng lên nói tăng nhanh Năm 2005 540.000 lượt khách năm 2012 1.934.200 lượt khách (tăng 3,6 lần so với năm 2005) Tuy nhiên, lượng khách đến thị xã Cửa Lị có khác tháng năm Chính vụ du lịch thị xã Cửa Lị từ tháng đến tháng có gia tăng nhanh số lượng khách Đây thời điểm mà cường độ hoạt động kinh doanh du lịch cao Tháng đỉnh vụ với tiêu tăng trưởng cao Một điều dễ nhận thấy tháng TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC TẬP 4, SỐ (2014) vụ có thay đổi lớn số lượng khách doanh thu, tháng có chênh lệch hai tiêu đáng kể Khoảng thời gian trước sau vụ tồn hoạt động du lịch nhỏ bé không đáng kể so với tháng vụ Bảng Sự biến đổi số lượng khách theo tháng năm 2012 thị xã Cửa Lị [2] Tháng Lượt khách (nghìn lượt) Tỷ lệ (%) 10 11 12 8,15 14,75 10,25 112,4 224,1 420 633,5 302,0 131,1 55,75 7,15 6,2 0,5 21,7 32,7 0,5 0,4 0,8 0,6 5,8 11,6 15,7 6,8 2,9 2.1.2 Chi tiêu khách du lịch Bảng Lượng chi tiêu khách du lịch đến thị xã Cửa Lò giai đoạn 2005 – 2012 [3] (Đơn vị : Tỷ đồng) Năm 2005 Chi tiêu khách 2006 160 122,5 2007 256 Lượng chi tiêu khách du lịch đến thị xã Cửa Lị giai đoạn 2005 – 2012 có xu hướng tăng tăng nhanh (từ 122,5 lên 381 tỉ đồng) Hiện trung bình ngày khách quốc tế đến thị xã 2008 270 2009 283 2010 301 2011 343 2012 381 Cửa Lò chi tiêu khoảng 80 USD, khách nội địa khoảng 520.000 VNĐ (tương đương với 26 USD) Tuy nhiên, mức độ chi tiêu khách du lịch có khác tháng năm Bảng Chi tiêu khách đến thị xã Cửa Lò tháng năm 2012 [4] Tháng Lượt khách (nghìn lượt) Chi tiêu (tỷ đồng) Tỷ lệ (%) 8,15 14,75 10,25 112,4 224,1 420 1,4 2,8 1,4 15,7 0,4 0,4 5,5 36 78 12,7 27,6 Lượng tiền chi tiêu khách du lịch chủ yếu tập trung vào tháng từ tháng – chiếm khoảng 90% lượng chi tiêu năm Vì thời gian này, lượng khách đến thị xã Cửa Lị nhiều Ngồi ra, ngày nghỉ lễ tập trung chủ yếu vào mùa hè 30/4, 1/5, 1/6 Vào mùa hè, 633,5 302 10 11 12 131,1 55,75 7,15 6,2 82 43 14 5,7 1,4 1,4 29 15,2 4,9 0,4 0,4 ngồi việc tham gia loại nghỉ dưỡng, tắm biển du khách có hội tham gia loại hình thể thao đua thuyền, leo núi hay tham gia vào số lễ hội lễ hội sơng nước Cửa Lị,… mà thu hút lượng lớn khách du lịch đến 2.1.3 Doanh thu du lịch Bảng Doanh thu từ hoạt động du lịch thị xã Cửa Lò giai đoạn 2005 – 2012 [3] (Đơn vị: Tỷ đồng) Năm Doanh thu từ lưu trú Doanh thu từ ăn uống Doanh thu khác 2005 43,5 64,8 14,2 2006 62,8 79,9 17,3 2007 87,3 123,6 45,1 2008 90 130 50 2009 95 135 55 2010 210 346 169 2011 275 456 189 2012 309 545 266 17 UED JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, HUMANITIES AND EDUCATION VOL.4, NO.4 (2014) Tổng doanh thu 122,5 160 256 270 285 725 920 1120 Doanh thu từ dịch vụ ăn uống hàng năm tương đối ngắn (trung bình 2,2 ngày) nên doanh tăng mạnh chiếm tỷ trọng cao cấu thu từ sở lưu trú chưa cao so với khả doanh thu từ kinh doanh du lịch Các dịch vụ khác cung cấp chụp ảnh, cho thuê phao bơi, vận chuyển Trong kinh doanh du lịch, loại hình dịch khách du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí,… có vụ nhà hàng, dịch vụ kinh doanh hàng hải sản, phát triển cịn hạn chế Điều đồ lưu niệm phần lớn có lãi, riêng dịch vụ chứng tỏ hoạt động dịch vụ phụ trợ trực tiếp thị kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn mang tính thời xã Cửa Lò chưa phát triển tốt để đáp ứng nhu cầu vụ cao, khấu hao tài sản lớn nên có số sở lỗ du khách Do vậy, số ngày lưu trú du khách vốn khơng có lãi Bảng Tỷ lệ doanh thu từ du lịch tháng năm 2012 thị xã Cửa Lò [2] Tháng 10 11 12 Tỉ lệ (%) 1,1 1,2 1,4 2,7 12,2 22,6 42,5 11,2 2,6 0,4 0,9 1,2 Xét năm hai tiêu doanh thu số lượng khách có mối quan hệ mật thiết với thể thay đổi yếu tố gắn chặt đến thay đổi yếu tố Doanh thu từ du lịch chủ yếu vào mùa hè, cịn vào mùa đơng doanh thu Đây ngun nhân chủ yếu làm thay đổi lượng khách du lịch năm hợp với thay đổi lượng khách du lịch qua tháng Những tháng có lượng khách du lịch đơng nguồn lao động đơng đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh du lịch ngược lại Tuy nhiên, tính thời vụ sâu sắc nên ngồi thời vụ du lịch người lao động thất nghiệp lớn 2.1.4 Nguồn lao động du lịch 2.1.5 Cơ sở lưu trú Năm 2012, thị xã Cửa Lị có 6.500 lao động tham gia vào hoạt động du lịch (tăng thêm 300 người so với năm 2011) Trong đó, lao động nữ chiếm 45% tổng số lao động, lao động thường xuyên chiếm gần 55%, lao động thời vụ chiếm 45% Trình độ nguồn lao động có khác nhau: trình độ đại học cịn thấp có 5,2%, cao đẳng 1,3%, trung cấp 17%, sơ cấp 3,8% chưa qua đào tạo chiếm đến 72,7% Có thể nhận thấy, hệ thống sở lưu trú thị xã Cửa Lị có thời điểm phát triển với tốc độ chóng mặt Chỉ tính riêng hai năm 2005 2006 có 25 sở xây đưa vào kinh doanh, đến năm 2012 có tới 246 sở lưu trú Số sở tập trung chủ yếu địa bàn phường Thu Thủy, số phân bố rải rác số địa phương khác (Phường Nghi Hải, Nghi Hồ) Tuy nhiên, công suất sử dụng buồng phòng sở lưu trú thấp, đặc biệt vào mùa đông đạt khoảng 12% Nguồn lao động ngành du lịch thị xã Cửa Lò tập trung từ tháng đến tháng Các tháng lại nguồn lao động Điều phù Bảng Công suất sử dụng phòng tháng năm 2012 thị xã Cửa Lò [3] Tháng 10 11 12 Tỉ lệ (%) 0,7 1,1 4,4 10,3 22,5 35,2 14,1 6,5 0,8 0,4 Cơng suất sử dụng buồng phịng có mối quan hệ chặt chẽ với lượng khách du lịch 18 năm thị xã Cửa Lò, vào tháng mùa hè (mùa du lịch) cơng suất sử dụng buồng phịng cao TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC tháng lại Do thời điểm này, lượng khách du lịch đến thị xã Cửa Lò đơng, kéo theo nhu cầu lưu trú lớn Ngược lại, tháng cịn lại (ngồi thời vụ du lịch), lượng khách đến du lịch lại hơn, mà cơng suất sử dụng buồng phịng 2.2 Nguyên nhân dẫn đến tính thời vụ du lịch thị xã Cửa Lị - Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tính thời vụ du lịch Trước hết phải kể đến điều kiện thời tiết, khí hậu Với mùa mưa kéo dài làm cho lượng khách đến thị xã Cửa Lò sụt giảm mạnh, đặc biệt du lịch biển khai thác mùa (từ tháng đến tháng đầu tháng 9) Từ cuối tháng đến tháng 12 thời gian mà vùng biển miền Trung thường có trận bão lớn, biển khơng cịn xanh, hiền hịa nữa, mà lượng khách du lịch giảm xuống Đặc điểm khí hậu gây thiệt hại khơng với ngành du lịch mà ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội tồn vùng ngun nhân gây nên tính thời vụ cho du lịch miền Trung miền Bắc - Nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên nhân văn phong phú, đa dạng chưa khai thác tốt lợi thế, đầu tư xây dựng tôn tạo số khu du lịch, khai thác theo thời vụ - Thị xã Cửa Lị chưa có khu resort, khách sạn cao cấp Mặc dù số lượng sở lưu trú tăng mạnh, phần lớn quy mô nhỏ, chất lượng yếu kém, phân bố chưa hợp lý Chất lượng dịch vụ du lịch nhiều hạn chế, sản phẩm dịch vụ bổ sung nghèo nàn Bên cạnh cịn thiếu trang thiết bị tắm biển cao cấp để phục vụ khách tắm nắng, tắm biển, sản phẩm du lịch phụ trợ khác Hoạt động lữ hành kém, cịn mang tính tự phát, chương trình tour du lịch chưa hấp dẫn chưa đủ khả tổ chức tốt tour du lịch sinh thái, sông nước, văn hóa độc đáo vốn có Nghệ An - Chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch chưa cao, chưa có cơng trình vui chơi giải trí nhà, chưa có nhiều sản phẩm du lịch độc đáo mang tính đặc trưng tạo dấu ấn riêng cho du lịch TẬP 4, SỐ (2014) thị xã Cửa Lị Một số di tích văn hóa chưa tơn tạo tôn tạo chưa mức, chưa thực tạo sắc riêng để thu hút du khách đến tham quan, nghiên cứu - Mặc dù công tác xúc tiến, phát triển du lịch đạt kết định bước đẩy mạnh xúc tiến thị trường du lịch trọng điểm, tham gia kiện du lịch, hội chợ, hội thảo du lịch Tuy nhiên, thiếu nguồn lực, đặc biệt kinh phí nên quy mơ chất lượng hoạt động xúc tiến, phát triển du lịch cịn hạn chế, cơng tác quảng bá hình ảnh du lịch thị xã Cửa Lò chưa thực liên tục để tiếp cận khai thác thị trường khách trọng điểm - Hoạt động phát triển du lịch thị xã Cửa Lò phụ thuộc vào thời gian nhàn rỗi du khách lớn [1] [2]: + Các tháng 1, 2, 4: khoảng thời gian trước mùa vụ lượng du khách đến cịn mùa cường độ hoạt động du lịch thị xã Cửa Lị yếu Tuy nhiên sang tháng lượng khách tăng nhanh, cường độ hoạt động tương đối mạnh mức chưa cao Do lúc lượng học sinh, sinh viên giáo viên trường khu vực lân cận chưa nghỉ hè lại thời kỳ thi cử, lượng khách du lịch đến chủ yếu vào ngày nghỉ cuối tuần, du lịch ngày Hai ngày lễ 30/4 1/5 ngày cuối tuần liền kề ngày đỉnh điểm, lượng khách đông + Vào tháng 5, 6, 8: khách du lịch tăng nhanh cường độ hoạt động đạt đến mức cao vào tháng Do lúc lượng học sinh, sinh viên giáo viên nghỉ hè nên họ có nhiều thời gian rỗi để tổ chức chuyến du lịch Đặc biệt vào tháng học sinh sau thi tốt nghiệp thi vào đại học xong, họ muốn nghỉ ngơi sau ngày tháng học tập vất vả họ có nhiều thời gian rỗi để du lịch Ngoài ra, vào thời gian này, lượng khách du lịch lưu trú sở lưu trú tăng lên số lượng khách số ngày nghỉ khách 19 UED JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, HUMANITIES AND EDUCATION Đây thời điểm công ty, doanh nghiệp, quan tổ chức kinh tế - xã hội thường tổ chức cho cán cơng nhân viên nghỉ dưỡng để phục hồi sức khỏe, chuẩn bị cho hoạt động sản xuất kinh doanh mới, chu kỳ kinh doanh Chính mà thời gian lượng khách tập trung đến thị xã Cửa Lị đơng + Tháng 9, 10 11: lượng khách du lịch bắt đầu có xu hướng giảm lúc lượng học sinh, sinh viên bước vào năm học mới, giáo viên bắt đầu giảng dạy nên thời gian rỗi dẫn đến lượng du khách giảm Bên cạnh đó, điều kiện khí hậu khơng thuận lợi cho kinh doanh du lịch khách du lịch có xu hướng giảm nhanh + Tháng 12: tháng gần với ngày Tết cổ truyền dân tộc nên hoạt động người trở nên sơi Chính vậy, người dân có thời gian rãnh rỗi cho hoạt động du lịch lượng khách du lịch theo loại hình nghỉ dưỡng, tắm biển Ngồi ra, khoảng thời gian mà Bắc Trung Bộ mùa đơng, khí hậu trở nên lạnh giá khơng thuận lợi cho việc du lịch 2.3 Một số giải pháp nhằm hạn chế tính thời vụ du lịch thị xã Cửa Lò 2.3.1 Nâng cao lực quản lí quyền địa phương - Tăng cường phối hợp Chi hội du lịch, Công an, Đội tra đô thị, Đội an ninh du lịch phường quản lí hoạt động du lịch, xử lí nghiêm vi phạm chủ trương “5 không”, đặc biệt bán hàng rong, xe ô tô dừng, đỗ không nơi quy định… - Đối với ki-ốt kinh doanh bãi biển, không nên tổ chức đấu thầu, mà thực theo hình thức định giá bốc thăm, cách làm tránh tình trạng đẩy giá thầu lên cao, làm người kinh doanh phải nâng giá bán, giảm du khách Khi giá bán sản phẩm du lịch giảm lượng khách du lịch đến đông hơn, thu nhập người dân tăng lên, chúng 20 VOL.4, NO.4 (2014) ta đạt hai mục tiêu 2.3.2 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch - Phần lớn người làm du lịch Cửa Lò xuất thân từ nông, ngư nghiệp Hàng năm, nên tổ chức lớp tập huấn văn hoá giao tiếp nghiệp vụ quản lý, kinh doanh cho cán người dân hoạt động lĩnh vực du lịch dịch vụ; Tổ chức đào tạo, đào tạo lại cho số lao động ngành, đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển ngành, nhu cầu hội nhập quốc tế du lịch - Liên kết đơn vị để hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Trong vấn đề Cửa Lị thuận lợi địa bàn có trường Trung cấp tư thục du lịch miền Trung trường Cao đẳng nghề du lịch thương mại Nghệ An chuyên đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch Một số đơn vị có kế hoạch mở trường Đại học, Cao đẳng dạy nghề Cửa Lị Trường Đại học tư thục cơng nghệ Vạn Xuân Nghi Hương với quy mô đào tạo 6500 sinh viên/ khóa học vào ổn định Việc thu hút trường Đại học Cửa Lị khơng tăng dân số học cho thị xã mà giúp Cửa Lò sớm thực vấn đề bồi dưỡng, nâng cao trình độ chun mơn, trình độ tay nghề cho đội ngũ cán nhân viên hoạt động ngành du lịch - Đầu mùa du lịch, nên tổ chức tập huấn ngắn hạn (có thể ngày) nghiệp vụ du lịch cho tất chủ nhà hàng nhân viên phục vụ, thực tế nhân viên Cửa Lị cịn q chậm, thiếu tính chun nghiệp gây cảm tình du khách 2.3.3 Giải pháp đầu tư - Chỉnh trang đô thị, nâng cấp lại ki-ốt kinh doanh số điểm dịch vụ thương mại, biển quảng cáo khu trung tâm thị xã trục đường - Đầu tư nâng cấp cơng trình trọng điểm phục vụ du lịch, đặc biệt khu vực trung tâm du lịch, tuyến đường nội thị; kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch Đảo Ngư xây dựng thủy cung nhỏ để khách du TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC lịch vừa tham quan tìm hiểu vừa học tập, nghiên cứu để hoạt động diễn suốt năm - Xây dựng đến hai khu mua sắm; đầu tư xây dựng khu vui chơi, giải trí tổng hợp khu “Đại Nam” thu nhỏ tỉnh Bình Dương hay “Đầm Sen” thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục đích thu hút khách du lịch đến thị xã Cửa Lị, ngồi việc nghỉ mát, vui chơi giải trí, cịn mua sản phẩm u thích đặc biệt kéo dài thời gian lưu trú tăng mức chi tiêu khách du lịch 2.3.4 Đa dạng hóa loại hình dịch vụ - Phát triển mạnh hệ thống du lịch biển, du lịch sinh thái có khả cạnh tranh khu vực nghỉ dưỡng biển, tham quan thắng cảnh biển, hệ sinh thái biển Khai thác hệ thống du lịch biển đảo Lan Châu phục vụ phát triển du lịch - Hướng tới du lịch mùa: Về mùa xuân đầu tư khai thác du lịch văn hoá thị xã Cửa Lị cịn địa danh có nhiều lễ hội, di tích lịch sử văn hố đền chùa Tiêu biểu lễ hội đền Vạn Lộc nơi thờ thái úy quận cơng Nguyễn Sư Hồi người có cơng lớn việc chiêu dân lập ấp, khai phá ruộng đất phát triển ngành nghề tạo nên làng Vạn Lộc xưa phường Nghi Tân Du khách thăm đảo Ngư nơi thờ phật Hồng Tá Thổn - danh tướng thời Trần có nhiều chiến công hiển hách biển, tạo dựng cách trăm năm Từ thị xã Cửa Lò, du khách tham quan đền thờ, điểm du lịch văn hoá tiếng Nghệ An khu vực Mùa hè tập trung chủ yếu vào tắm biển, nghỉ dưỡng Mùa thu mùa đơng đầu tư vào văn hóa, du lịch ẩm thực - mạnh biển Cửa Lò - Khi đến với Cửa Lò, du khách thường tham gia vào loại hình du lịch nghỉ dưỡng tắm biển mà có hội tham gia vào du lịch văn hóa, tâm linh Vì mà khách du lịch thường đến vào mùa hè, điều làm cho mùa du lịch ngắn Như vậy, muốn kéo dài thời vụ du lịch, thị xã Cửa Lị cần có định hướng cụ thể phát triển TẬP 4, SỐ (2014) du lịch văn hóa tâm linh, gắn du lịch với lễ hội, dựa vào địa danh có đền Vạn Lộc, chùa Đảo Ngư, khai thác di tích, nét văn hóa khác vùng biển Cửa Lò, Cửa Hội truyền thuyết làng chài,… 2.3.5 Phát triển thị trường khách du lịch - Tiếp tục khai thác nguồn khách du lịch tỉnh, nguồn khách khu công nghiệp, công ty, quan, trường học… - Phát huy lợi khu du lịch biển đảo theo quy hoạch tỉnh phê duyệt Tích cực chủ động khai thác nguồn khách truyền thống Hà Nội tỉnh phía Bắc Tiếp cận khai thác nguồn khách du lịch đầy tiềm phía Nam - Chủ động liên kết với đơn vị lữ hành, khai thác nguồn khách hướng cội nguồn kiều bào, khách quốc tế truyền thống: Lào, Thái Lan, Trung Quốc nước ASEAN theo tuyến hành lang Đông – Tây… 2.3.6 Xây dựng tour, tuyến du lịch hấp dẫn mùa du lịch [2] Ngồi mùa du lịch, cơng ty lữ hành nên xây dựng phát triển tour, tuyến du lịch nội tỉnh ngoại tỉnh để làm phong phú, hấp dẫn chuyến du lịch đáp ứng nhu cầu khách du lịch, đảm bảo hoạt động du lịch diễn quanh năm Một số tuyến du lịch mà công ty lữ hành nên tập trung đầu tư khai thác phát triển: - Tour du lịch Cửa Lò - thành phố Vinh: để tham quan số di tích lịch sử, văn hóa như: Đền Hồng Sơn, thành cổ Vinh, phượng hồng Trung Đơ nơi vua Quang Trung dừng chân xây dựng trước tiến quân Bắc, bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, bảo tàng quân khu IV - Tour du lịch Cửa Lò - Kim Liên - Nam Đàn: tham quan cụm di tích lịch sử, văn hóa Kim Liên bao gồm quê nội, quê ngoại Bác Hồ, mộ bà Hoàng Thị Loan - mẫu thân Bác Hồ núi Đại Huệ… - Tour du lịch Cửa Lò - Rừng quốc gia Pù Mát: tham quan, nghiên cứu khu bảo tồn thiên nhiên tiếng có hệ động thực vật phong phú 21 UED JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, HUMANITIES AND EDUCATION diện tích lớn nước, du thuyền sơng Giăng, thăm đập Pà Lài… - Tour du lịch Cửa Lò - Tiên Điền - Đền Củi - Ngã Ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh): thăm quê hương mộ đại thi hào Nguyễn Du Tiên Điền, đến Ngã Ba Đồng Lộc để viếng mộ 10 cô gái niên xung phong, viếng đền Củi thờ đức ơng Hồng Mười - Tour du lịch Cửa Lị - Suối khống nóng Hương Sơn - Chợ biên giới Việt - Lào: tham quan, nghỉ dưỡng khu du lịch nước khoáng Sơn Kim (Hương Sơn), mua sắm cửa Cầu Treo, chợ biên giới Việt - Lào 2.3.7 Phát triển không gian du lịch - Tăng cường hoạt động tổ chức kinh doanh dịch vụ lữ hành du lịch nhằm thu hút đón tiếp du khách với thị xã Cửa Lò Đặc biệt liên kết chặt chẽ với đơn vị lữ hành tỉnh vùng lân cận - Mở rộng nâng cao chất lượng sở lưu trú du lịch trọng loại hình lưu trú nghỉ dưỡng chất lượng cao khu vực trung tâm thị xã với đa dạng dịch vụ bổ sung đáp ứng nhu cầu VOL.4, NO.4 (2014) du khách - Mở rộng phát triển loại hình dịch vụ ẩm thực, ăn truyền thống Hình thành chuỗi nhà hàng ẩm thực có thương hiệu, đặc biệt xây dựng nhiều nhà hàng có mơ hình văn minh - Tiếp tục mở rộng khơng gian du lịch phía Tây đường Bình Minh phía Nam Quảng trường Dọc theo đường Bình Minh tiếp tục xây dựng phát triển sản phẩm du lịch biển truyền thống như: tắm biển, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, nhà hàng ăn uống… Kết luận Có thể nói du lịch thị xã Cửa Lị thời gian qua có bước phát triển đáng kể Tuy nhiên, yếu tố chủ quan tác động khách quan phần ảnh hưởng tới hoạt động phát triển du lịch Tính thời vụ du lịch thị xã Cửa Lò chuyện mới, rõ ràng chưa bàn thảo cặn kẽ có hướng giải hiệu Một số giải pháp đề xuất với mong muốn hạn chế tác động khách quan tính thời vụ để du lịch thị xã Cửa Lò phát triển cách hiệu bền vững TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Vũ Minh Đức (1999), Tổng quan du lịch, NXB Giáo dục, Hà Nội [2] Phạm Thị Hường (2010), “Các giải pháp hạn chế tính mùa vụ hoạt động du lịch biển Cửa Lò”, Luận văn Thạc sĩ Du lịch, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Hà Nội [3] UBND thị xã Cửa Lò (2013), Niên giám thống kê, Nghệ An [4] UBND thị xã Cửa Lò (2013), Báo cáo tổng kết hoạt động du lịch năm 2012 mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013, Nghệ An 22 ... nói du lịch thị xã Cửa Lị thời gian qua có bước phát triển đáng kể Tuy nhiên, yếu tố chủ quan tác động khách quan phần ảnh hưởng tới hoạt động phát triển du lịch Tính thời vụ du lịch thị xã Cửa. .. (ngoài thời vụ du lịch) , lượng khách đến du lịch lại hơn, mà cơng suất sử dụng buồng phịng 2.2 Ngun nhân dẫn đến tính thời vụ du lịch thị xã Cửa Lò - Có nhiều ngun nhân dẫn đến tính thời vụ du lịch. .. hệ thống du lịch biển đảo Lan Châu phục vụ phát triển du lịch - Hướng tới du lịch mùa: Về mùa xuân đầu tư khai thác du lịch văn hố thị xã Cửa Lị cịn địa danh có nhiều lễ hội, di tích lịch sử văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính thời vụ trong du lịch ở thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Tính thời vụ trong du lịch ở thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An