Rèn luyện kỹ năng mềm thông qua hoạt động thuyết trình trong giờ học nói

5 13 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2020, 07:48

Nắm vững yêu cầu của nhà tuyển dụng về những kỹ năng cơ bản mà sinh viên tốt nghiệp đại học phải đáp ứng là rất cần thiết. Trong bốn kỹ năng thực hành ngôn ngữ nghe, nói, đọc và viết, kỹ năng nói luôn được đặt lên hàng đầu. Nói là quá trình sản sinh ngôn ngữ để thực hiện mục đích giao tiếp. Sử dụng các bài tập thuyết trình trong giờ học diễn đạt nói được xem là một hoạt động có hiệu quả để rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng đáp ứng yêu cầu của công việc. Chi n l c ngo i ng xu th h i nh p Tháng 11/2014 RÈN LUYỆN KỸ NĂNG MỀM THƠNG QUA HOẠT ĐỘNG THUYẾT TRÌNH TRONG GIỜ HỌC NÓI Nguy n Th Thu Lan, Nguy n C nh Linh Tr ng Đ i h c Ngo i ng , ĐHQG Hà N i Tóm t t: Nắm vững yêu cầu nhà tuyển dụng kỹ mà sinh viên tốt nghiệp ñại skills of recruitment agencies should be highly concerned học phải ñáp ứng cần thiết Trong bốn kỹ thực hành ngơn ngữ nghe, nói, đọc viết, kỹ nói ln đặt lên hàng đầu Nói q trình sản sinh ngơn ngữ để thực mục đích giao tiếp Sử dụng Thanks to realizing the importance of the problem and also to reduce the learning program, training soft skills in practical language skills class is the efficient solution In tập thuyết trình học diễn ñạt nói ñược xem four practical language skills: listening, hoạt động có hiệu để rèn luyện cho sinh speaking, reading, and writing, speaking skill is always viên kỹ đáp ứng u cầu cơng việc a top priority Speaking is the production of language T khóa: Kỹ mềm, nhà tuyển dụng, doanh nghiệp, sinh viên, thuyết trình, học diễn đạt nói The current difficulties that graduated students face with when applying for a job have been the social concern The deficiency of experience and skills are common for graduates looking for a job Certificates are necessary but not sufficient factors The employers not only concern about employee’s qualification, expertise, or certifications, in other words the “hard skills” but more importantly, they appreciate the skills that experts call “cognitive” and “social” or “soft skills” This is the decisive factor in career success Because of the deficiency of skills, Vietnamese students lose many employment opportunities However, to meet the requirements of recruitment agencies, the soft skills such as teamwork skills, communication skills, presentation skills, thinking and creative skills need to be trained Soft skills training in schools are the great significance in education reform especially in higher education Employment for graduated students is one of the most important criteria to evaluate the quality training of the universities Being the lectures teaching junior and senior students at department of French language and culture (civilization) of University of Languages and International Studies, we find that the requirements to graduated students’ expertise and soft for communication purpose Using presentation exercises in speaking class is considered as an effective activity to train the necessary soft skills MỞ ĐẦU Hiện vấn đề sinh viên tốt nghiệp gặp nhiều khó khăn ñi xin việc ñang ñược xã hội quan tâm Thiếu kinh nghiệm, thiếu kỹ ñiều thường gặp sinh viên tìm việc làm Bằng cấp yếu tố cần chưa ñủ Người sử dụng lao ñộng quan tâm không tới trình độ, kiến thức chun mơn hay cấp chứng chỉ, hay nói cách khác kỹ cứng (KNC) mà ñặc biệt coi trọng kỹ mà giới chuyên môn gọi kỹ mềm (KNM) Đây nhân tố định thành cơng nghề nghiệp Thấy ñược tầm quan trọng vấn ñề để giảm tải thời lượng chưong trình học, tiến hành rèn luyện KNM thông qua học môn thực hành tiếng lớp giải pháp hữu hiệu CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN KỸ NĂNG 2.1 Khái niệm chung kỹ Gần ñây chúng nghe nói nhiều thuật ngữ “kỹ năng” kỹ sống, kỹ mềm, kỹ chuyên môn, kỹ giao tiếp… Doanh nghiệp tuyển dụng bên cạnh u cầu chun mơn địi hỏi ứng viên phải có đủ 121 Ti u ban 1: Đào t o chuyên ng kỹ cần thiết Điều trở thành áp lực không nhỏ ñối với sinh viên tốt nghiệp Tuy nhiên, kỹ gì? Làm để có kỹ năng? Học kỹ nào, đâu? Đó câu hỏi cần ñi sâu nghiên cứu ñể giúp người học có kỹ bản, nhằm ứng dụng cơng việc sống Có thể định nghĩa rằng: kỹ năng lực hay khả chủ thể thực thục hay chuỗi hành ñộng sở hiểu biết (kiến thức hay kinh nghiệm) nhằm tạo kết mong ñợi Có nhiều cách phân loại kỹ khác Xét theo tổng quan kỹ ñược chia làm loại: kỹ chuyên môn, kỹ sống kỹ làm việc Xét theo khía cạnh liên quan đến chun mơn, kỹ chia thành loại: kỹ cứng, kỹ mềm kỹ hỗn hợp Dựa vào ñặc ñiểm lứa tuổi, học vấn, kinh ngiệm sống nhu cầu nghề nghiệp, chúng tơi đề xuất thuật ngữ dùng để kỹ ñối với ñối tượng sinh viên (ñối tượng nghiên cứu): kỹ cứng, kỹ mềm kỹ sống Kỹ cứng (hard skills), nhóm kỹ chuyên môn hay cấp thường xuất hiên lý lịch liên quan ñến khả học vấn, kinh nghiệm, thành thạo chuyên môn Là kiến thức mà người học có thơng qua hoạt ñộng học tập ñào tạo từ nhà trường coi kỹ tảng Kỹ mềm (soft skills), thuật ngữ dùng ñể kỹ quan trọng sống người, có liên quan đến việc sử dụng ngơn ngữ, khả hịa nhập xã hội, thái độ hành vi ứng xử áp dụng vào việc giao tiếp người với người, thứ thường khơng học nhà trường, khơng liên quan đế kiến thức chun mơn mà chủ yếu phụ thuộc vào cá tính người Chúng ñịnh bạn ai, làm việc nào, thước đo hiệu cao cơng việc Một số kỹ coi KNM bao gồm: kỹ giao tiếp ứng xử, kỹ làm việc nhóm, kỹ lãnh đạo, kỹ thuyết trình, kỹ 122 giải xung đột hòa giải, kỹ tư sáng tạo phê phán, kỹ thấu hiểu thông cảm với người khác, kỹ đàm phán, kỹ tổ chức cơng việc hiệu quả… KNM bổ trợ cho KNC, kỹ nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên Kỹ sống (KNS), khả để có hành vi thích ứng tích cực giúp cá nhân ứng xử hiệu trước nhu cầu thách thức sống hàng ngày Khái quát lại KNS bao gồm KNM liệt kê kết hợp với kỹ giúp ta phản ứng cách hiệu trước khó khăn sống từ vươn lên mạnh mẽ để thành cơng hơn, là: tự tin, kỹ học tự học, kỹ tự tạo ñộng lực hay tự ñộng viên thân, kỹ ñặt mục tiêu cho sống, kỹ quản lý thời gian, kỹ tự nhận thức giá trị thân, kỹ lắng nghe… Kỹ hình thành áp dụng kiến thức vào thực tiễn Kỹ có q trình lặp lặp lại một vài nhóm hành động định Các kỹ thường khơng tách rời mà có mối liên quan chặt chẽ với Kỹ khơng phải tự nhiên có mà hình thành q trình học tập hồn thiện dần cơng việc sống Q trình hình thành kỹ diễn hệ thống giáo dục Kỹ ln có chủ đích ñịnh hướng rõ ràng ñều trải qua bước sau: hình thành mục đích, lên kế hoạch, cập nhật kiến thức, luyện tập sau ứng dụng hiệu chỉnh Hãy biết tận dụng tất kỹ Trong khám phá xây dựng KNM khơng nên xem nhẹ KNC hai kỹ bổ trợ cho không nên bỏ qua KNS kỹ giúp người thực ñầy ñủ chức hịa nhập vào sống hàng ngày Chìa khóa dẫn ñến thành công thực phải biết kết hợp khéo léo kỹ 2.2 Kỹ mềm với hoạt động tuyển dụng doanh nghiệp Ngồi trình độ học vấn cấp trình độ, để khởi đầu cơng việc cịn có Chi n l c ngo i ng xu th h i nh p nhiều kỹ khác mà người chủ doanh nghiệp địi hỏi nhân viên cần phải có Qua khảo sát 100 mẫu tin tuyển dụng doanh nghiệp nhận thấy nhóm kỹ xuất với tần xuất cao nhất, là: nhóm kỹ chun mơn, nhóm kỹ mềm nhóm kỹ lãnh ñạo Một khảo sát ñây Ngân hàng Thế giới Viện Nghiên cứu Quản lý Trung ương tiến hành (CIEM) với tham gia 350 công ty thuộc lĩnh vực sản xuất dịch vụ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tỉnh lân cận tiêu chí cho lực lương lao ñộng tay nghề cao ñó là: kỹ giao tiếp, kỹ làm việc nhóm kỹ tư phê phán, giải vấn ñề Đây tiêu chí có tần xuất cao qua thăm dị Như nhà tuyển dụng cần người lao ñộng khơng cấp mà kỹ Có thể thấy kỹ làm việc nhóm giải vấn ñề kỹ quan trọng với người công nhân, cịn giới cơng chức, văn phịng quản lý: kỹ tư phê phán kỹ giải vấn ñề, kỹ lãnh ñạo kỹ giao tiếp Những người sử dụng lao động đưa thơng điệp cho ngành giáo dục: kỹ thu nhận ñược sớm chiều cách học thuộc lòng, giáo viên giảng – học sinh chép, thực tế phổ biến nhiều trường Việt Nam Nếu hệ thống giáo dục, giáo dục ñại học, với trọng trách chuẩn bị nguồn nhân lực cho thị trường lao ñộng, muốn ñem ñến kỹ nghề nghiệp mà người sử dung lao ñộng mong muốn, thi thiết phương pháp giảng dạy cần phải thay ñổi 2.3 Kỹ mềm với giáo dục ñại học Hiện KNM mơn học đưa vào giảng dạy nhiều nước giới Ở Việt Nam kỹ chưa ñược trọng nội dung giảng dạy Nhà trường cố cung cấp thật nhiều kiến thức chun mơn cho người học dẫn đến tình trạng sinh viên trường thiếu hụt nhiều kỹ Tháng 11/2014 Đi vào tìm hiểu mục tiêu chương trình đào tạo cử nhân tiếng Pháp trường ĐHNNĐHQGHN “Nhằm ñào tạo nhà chun mơn có khả thích ứng cao, có kiến thức tốt tiếng Pháp sử dụng thành thạo tiếng Pháp tương ñương mức C1 theo khung tham chiếu châu Âu; có tính linh hoạt, lực (như khả giao tiếp, xác ñịnh giải vấn đề, lực giải vấn đề); có KNM kỹ giao tiếp, tìm tịi, suy xét, làm việc nhóm; hiểu biết mơi trường địa phương, nước hay quốc tế, mà tiếng Pháp ñược sử dụng ngoại ngữ, hay ngôn ngữ quốc tế; có kiến thức xã hội, văn hóa rộng lớn; tiếp tục tự học, tham gia học tập bậc học cao hơn, tích lũy phẩm chất kỹ cá nhân nghề nghiệp quan trọng ñể trở thành chuyên gia, nhà quản lí, lãnh đạo lĩnh vực chun mơn mình”.1 Tức để trở thành cử nhân tiếng Pháp, bên cạnh kỹ chuyên môn, sinh viên tốt nghiệp cần ñược rèn luyện thêm nhiều kỹ khác Như thấy yêu cầu chuẩn ñầu trường ĐHNN-ĐHQGHN, sinh viên tốt nghiệp cần trang bị KNM là: kỹ cá nhân, kỹ làm việc nhóm, kỹ quản lí lãnh đạo, kỹ giao tiếp, kỹ giao tiếp sử dụng ngoại ngữ kỹ cơng nghệ thơng tin Thấy tầm quan trọng KNM, bắt ñầu từ năm học 2013-2014, trường ĐHNN-ĐHQG HN ñã triển khai việc rèn luyện KNM cho ñối tượng sinh viên năm thứ tất khoa trường với nội dung Hướng dẫn sử dụng thuyết trình powerpoint, hiệu thành thạo Tuy ñây hoạt ñộng rèn luyện ban ñầu diễn với thời lượng tiết học qua ghi nhận phản hồi từ phía người hoc, sinh viên thích thú ñược trải nghiệm học thực hành qua rèn luyện kỹ thuật bổ trợ cho kỹ thuyết trình, kỹ http://ulis.vnu.edu.vn/sites/DBCI 2012/DBCI.html 123 Ti u ban 1: Đào t o chuyên ng ñồng hành người học sống công việc sau Phải xuất phát từ nhu cầu doanh nghiệp, người sử dụng lao ñộng ñặc biệt người lao ñộng ñể xây dựng chiến lược đào tạo thích hợp Thơng điệp mà cải cách giáo dục cần truyền tải KNM ñặc biệt kỹ giao tiếp, làm việc theo nhóm tư phê phán kỹ cần thiết cho tương lai RÈN LUYỆN KỸ NĂNG MỀM THƠNG QUA HOẠT ĐỘNG THUYẾT TRÌNH TRONG GIỜ HỌC DIỄN ĐẠT NÓI 3.1 Rèn luyện kỹ mềm thơng qua hoạt động thuyết trình Việc rèn luyện KNM trường chun ngữ tiến hành song song với dạy thực hành tiếng qua việc rèn luyện kỹ nghe, nói, đọc viết Trong bốn kỹ thực hành ngôn ngữ ñược ñề cập trên, kỹ diễn ñạt nói ln đặt lên hàng đầu Nói q trình sản sinh ngơn ngữ để thực mục đích giao tiếp Thơng thường giảng dạy kỹ diễn đạt nói ngồi hình thức tập đóng vai với tình huống, tả tranh, tranh luận… thuyết trình loại tập giao tiếp mà sinh viên với hành trang ngơn ngữ vững mình, trang bị thêm kỹ khác tự tin giao tiếp tình cụ thể Các tập độc thoại, hội thoại tam thoại… Loại tập địi hỏi lao ñộng nghiêm túc sinh viên giáo viên Sinh viên phải tư ñể chọn ñược vấn đề mở, mang tính thời sự, có nguồn tư liệu dồi để trợ giúp Nhóm họp sinh viên có sở thích để xây dựng nên khung cho vấn đề đề cập Tiếp đến phải phân cơng, nhắc nhở hồn thành tập cho ñúng tiến ñộ kết thúc việc xuất trước cơng chúng, thuyết trình, ñộng viên, hỗ trợ cho nhau, lập luận, bảo vệ vấn đề muốn trình bày Về phía giáo viên, người thày ln ln đồng hành với sinh viên từ giây phút 124 em nhóm họp, chọn chủ ñề Với kinh nghiệm với hiểu biết nguồn tài liệu thày giúp em tránh ñi vào ngõ cụt Thày phải dành quĩ thời gian tương ñối cho sinh viên việc sửa dàn bài, góp ý cho phần minh họa: thiết kế trang bìa, thiết kế trang trình chiếu, video tài liệu nghe nhìn, cách tìm tư liệụ qua sách ñặc biệt qua mạng Internet, nguồn tư liệu mà sinh viên u thích, cách trình bày phần trích dẫn sách 3.2 Đánh giá việc rèn luyện kỹ mềm Mục đích rèn luyện KNM cho sinh viên tích hợp với hoạt động học thực hành tiếng mơn diễn đạt nói nên khâu ñánh giá giáo viên cần trọng vào tập kiểm tra cho KNM ñã nêu Có thể tiến hành làm việc theo nhóm: nhóm họp, tổ chức, lãnh đạo, quản lý thời gian, phân cơng, theo dõi tiến độ cơng việc… Chú trọng việc hồn thiện kỹ giao tiếp (kỹ giao tiếp tiếng Pháp): chào hỏi, tự tin trước đám đơng, kiểm sốt ngơn ngữ phi lời nói, nắm nội dung vấn ñề trinh bày, sử dụng nhuần nhuyễn mẫu câu dùng để thuyết trình tiếng Pháp, kiểm sốt diễn ngơn, từ vựng, ngữ âm… Và khơng thể thiếu hoạt động góp ý, đưa nhận xét cá nhân cho phần thuyết trình bạn lớp, đặt câu hỏi cho vấn đề bạn lớp quan tâm hay nói cụ thể học cách tương tác… Hiện với công nghệ thơng tin tiên tiến giáo viên trao đổi với sinh viên qua kênh facebook, twitter, messenger, instagram… ñây kênh giao tiếp giới trẻ thường sử dụng, miễn phí hội để có đóng góp ý kiến phạm vi bạn lớp, bạn có mối quan tâm Sử dụng tập thuyết trình học diễn đạt nói xem hoạt động có hiệu để rèn luyện KNM cần thiết: phát triển kỹ giao tiếp, làm việc nhóm, cách tìm Chi n l c ngo i ng xu th h i nh p tư liệu, sử dụng kỹ thuật hỗ trợ powerpoint việc thiết kế tập tin, thuyết trình… kết hợp với việc đạt mục tiêu học diễn đạt nói: kiểm sốt diễn ngơn, từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm KẾT LUẬN Do thiếu kỹ nên sinh viên Việt Nam ñang ñánh nhiều hội vịêc làm Những KNM cần phải rèn luyện ñể ñáp ứng ñược u cầu quan tuyển dụng kỹ làm việc nhóm, kỹ giao tiếp, thuyết trình, kỹ tư duy, phê phán, sáng tạo… Xây dựng chương trình mơn học KNM để đưa vào giảng dạy việc làm cấp thiết tình hình mà chất lượng nguồn nhân lực ñang có nhiều vấn ñề Kết hơp cách ñồng giải pháp ñổi nội dung giảng dạy giúp sinh viên tốt nghiệp trường có cơng ăn việc làm, có sống ổn định Từ nghiên cứu: “Rèn luyện Kỹ mềm cho sinh viên” thông qua hoạt động day – học chúng tơi có nguyện vọng ñược tiếp tục nghiên cứu vấn ñề: “Kỹ sống cho sinh viên lên lớp” Việc rèn luyện kỹ xã hội Tháng 11/2014 giúp sinh viên nhanh chóng thích nghi với sống, hịa nhập với cộng đồng, hịa nhập với xã hội TÀI LIỆU THAM KHẢO BOUTINET J – P (2006), Compétences transversales pour l’enseignement des langues étrangères, 3ème éd., Paris, PUF HALL R (2009), Thật đơn giản thuyết trình, NXB Lao Động xã hội KLAUS P (3/2012), Sự thật cứng kỹ mềm, NXB Trẻ POULET P (1998), Développer les compétences transversals et méthodologies, SED REY B., CARETTE V., KAHN S (2007), les compétences l’école, De Boeck TIERNEY E (2005), 30 phút dành ñể phát triển kỹ giao tiếp, NXB Phụ nữ Trần Ngọc Tam, Nguyễn Văn Thưởng (5/2012), Sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực sinh viên nhà trường nay, Dạy Học ngày nay, tr 18-19 VĨNH THẮNG (10/2011), Top 10 kỹ mềm cho bạn trẻ, NXB Trẻ http://www.Webcompetence.com/rh/competencetransversale.htm 10 http://kynangsong.org//forum.php 125 ... kỹ giao tiếp, làm việc theo nhóm tư phê phán kỹ cần thiết cho tương lai RÈN LUYỆN KỸ NĂNG MỀM THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG THUYẾT TRÌNH TRONG GIỜ HỌC DIỄN ĐẠT NĨI 3.1 Rèn luyện kỹ mềm thơng qua hoạt động. .. động thuyết trình Việc rèn luyện KNM trường chuyên ngữ ñược tiến hành song song với dạy thực hành tiếng qua việc rèn luyện kỹ nghe, nói, đọc viết Trong bốn kỹ thực hành ngơn ngữ đề cập trên, kỹ. .. Từ nghiên cứu: ? ?Rèn luyện Kỹ mềm cho sinh viên” thơng qua hoạt động day – học chúng tơi có nguyện vọng tiếp tục nghiên cứu vấn đề: ? ?Kỹ sống cho sinh viên lên lớp” Việc rèn luyện kỹ xã hội Tháng
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn luyện kỹ năng mềm thông qua hoạt động thuyết trình trong giờ học nói, Rèn luyện kỹ năng mềm thông qua hoạt động thuyết trình trong giờ học nói

Từ khóa liên quan