Kịch bản chi tiết tổ chức đại hội Đoàn

14 10 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2020, 02:18

Kịch bản chi tiết tổ chức đại hội Đoàn KỊCH BẢN CHI TIẾT ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN - CHI HỘI ……NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ…… TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN LẦN I, NHIỆM KỲ 2016-2017 PHIÊN CHÍNH THỨC (Ngày 12/02/2017, từ 15h30-18h00) Hội trường NZ903, số 08 Nguyễn Văn Tráng, Thời gian Phối hợp chuẩn bị - Bộ phận lễ tân hướng dẫn khách mời vào Hội trường, ngồi theo sơ đồ - Bộ phận Kỹ thuật set up background Chuẩn bị slide mà hình nhỏ, âm thanh, điều chỉnh nhiệt độ phịng Chương trình Nội dung - Phân công 15h3015h55 Đại biểu tập trung Hội trường NZ 204 số 08 Nguyễn Văn Tráng - Điều hành kịch bản: Đ/c [MC] - Đón tiếp khách mời: Đ/c [ĐOÀN THƯ KÝ], [ĐOÀN CHỦ TỊCH 3] * Lưu ý: Bộ phận lễ tân bố trí lễ tân hỗ trợ đón tiếp khách mời Hội trường - Ban điều hành đồn điểm danh, báo cáo tình hình đại biểu cho phận phụ trách đại biểu Đại hội (Đ/c [TRƯỞNG BAN THẨM TRA TCĐB] nhóm phụ trách) - Điểm danh, phát quà tặng cho Đại biểu (Đ/c [ĐOÀN CHỦ TỊCH 2]-Bộ phận lễ tân phận hậu cần) - Đại biểu ngồi theo sơ đồ, đồn viên ngồi nhóm, chưa phải đồn viên ngồi nhóm (Đ/c [MC] nhóm phụ trách) - Kiểm tra kỹ thuật hình ảnh: * Lưu ý: Đ/c [MC] thường xuyên nhắc nhở đại biểu khẩn trương di chuyển vào chỗ ngồi để nhanh chóng ổn định - Kiểm tra sở vật chất: hoa, bảng tên Đoàn Chủ tịch, Thư ký, khách mời, nước uống khách mời… phận lễ tân, hậu cầu) - Sinh hoạt đại biểu dự Đại hội, đón đại biểu khách mời vào Hội trường: Đ/c [MC] 15h5516h00 - Đ/c [MC] chuẩn bị - Tập hát Quốc ca, Hội ca Sinh hoạt đại tập hát cho đại biểu - Thông tin hoạt động thi đua Đại hội, hoạt náo, sinh hoạt tập thể (Đ/c [MC] biểu đại hội, nhạc đệm nhóm phụ trách) -1- 16h0016h05 16h0516h15 16h1516h20 16h2016h25 Khi Đoàn đại biểu lãnh đạo, đại biểu khách mời tiến vào Hội trường, toàn đại biểu đứng dậy vỗ tay chào mừng Trong sân khấu, đ/c [MC] đọc vọng ra: Chào mừng “Đại hội đại biểu Chi đoàn-Chi hội ……… Trường Đại học Hoa Sen lần I, nhiệm kỳ đại biểu 2016-2017 chào đón đồng chí lãnh đạo, q vị đại biểu quý vị khách quý dự Đại hội ngày hôm nay” - Mở nhạc chào mừng - Trên hình xuất dịng chữ “Nhiệt liệt chào mừng” Đ/c [MC] đọc vọng ra: - Các tiết mục văn Kính mời đồng chí lãnh đạo quý đại biểu thưởng thức tiết mục văn nghệ đến từ nghệ chuẩn bị Văn nghệ đầu bạn Đoàn viên, Hội viên Chi đoàn, Chi hội …… trường Đại học Hoa Sen - Background Tiết mục: …………………………………………………………………………… Đ/c [MC] bước lên bục phát biểu, đọc: Trân trọng kính mời đồng chí lãnh đạo, đồng chí đại biểu đứng lên làm lễ chào cờ - Mở nhạc Quốc ca, - Nghiêm! Hội ca, đại biểu đại Nghi thức - Chào cờ, chào! hội hát theo chào cờ - Quốc ca! - Màn hình xuất - Bài ca thức Đồn TNCS Hồ Chí Minh! cờ nước, logo - Bài ca thức Hội Sinh viên Việt Nam! Đồn, logo Hội - Thơi! Nghi thức chào cờ xong Xin kính mời đồng chí lãnh đạo, đồng chí đại biểu an tọa Tuyên bố lý Đ/c [MC] đứng bục, đọc: - Màn hình xuất Kính thưa đồng chí đại biểu, thưa toàn thể đại hội Thực Điều lệ Đoàn TNCS dịng chữ Hồ Chí Minh, điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam, đồng ý Ban thường vụ Đoàn “Tuyên bố lý do” Trường Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Hoa Sen việc tổ chức Đại hội đại biểu Chi đoàn-Chi hội ……… Trường Đại học Hoa Sen Lần I, nhiệm kỳ 2016-2017 Hơm nay, Ban chấp hành lâm thời thức triệu tập … đại biểu, Đại hội tiến hành 01 phiên nhằm tiến hành tổng kết hoạt động học kỳ 16.1A, xây dựng chương trình cơng tác Đoàn-Hội phong trào sinh viên nhiệm kỳ I hiệp thương bầu Ban Chấp hành -2- 16h2516h30 16h3016h33 thức Chi đoàn-Chi hội ………… Trường Đại học Hoa Sen nhiệm kỳ I (2016-2017) Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, xin chào mừng đồng chí đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Chi đoàn-Chi hội ………… Trường Đại học Hoa Sen Lần I, nhiệm kỳ 2016-2017 ngày hôm Đ/c [MC] tiếp tục đọc: Kính thưa Đại hội! Căn Điều lệ Đồn TNCS Hồ Chí Minh, Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam, để đảm bảo đại biểu tham dự Đại hội đủ tư cách Đại hội có giá trị tiến hành, Ban tổ chức Đại hội thống số lượng thành phần Ban Thẩm tra tư cách đại biểu để trình xin ý kiến Đại hội Ban thẩm tra tư cách đại hội dự kiến gồm 03 đồng chí có tên sau đây: Đ/c [TRƯỞNG BAN THẨM TRA TCĐB]-UV BCH lâm thời Chi đoàn ……… Trưởng ban Bầu Ban Đ/c [TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU]-UV BCH lâm thời Chi đồn ………- Phó ban Thẩm tra tư Đ/c [ĐỒN THƯ KÝ]-UV BCH lâm thời Chi đồn ………-Thành viên cách đại biểu Kính trình xin ý kiến Đại hội số lượng, thành phần danh sách Ban Thẩm tra tư cách đại biểu (ngừng chút) Nếu Đại biểu khơng có ý kiến khác, đề nghị cho ý kiến biểu - Đại biểu đồng ý với số lượng, thành phần danh sách Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình bày, đề nghị biểu cách giơ tay - Đại biểu khơng đồng ý có ý kiến, đề nghị biểu cách giơ tay Như vậy, Đại hội trí thơng qua danh sách Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 03 đồng chí có tên vừa nêu Đề nghị Ban thẩm tra tư cách đại biểu thực nhiệm vụ Bầu Đồn Đ/c [MC] tiếp tục đọc: Chủ tịch Kính thưa Đại hội, để điều hành nội dung Đại hội, Ban tổ chức thống số lượng, thành phần nhân dự kiến giới thiệu tham gia Đồn Chủ tịch, kính trình xin ý kiến Đại hội sau Về số lượng, dự kiến Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 03 đồng chí Về thành phần, Đồn Chủ tịch gồm có Thường trực Ban chấp hành lâm thời chi đồn, -3- - Đọc xong mở nhạc chào mừng - Chiếu slide Danh sách Ban Thẩm tra tư cách đại biểu theo thứ tự kịch - Đọc đến tên bước lên phía trước - Mở nhạc chào mừng thơng qua danh sách Ban Thẩm tra TCĐB - Chiếu slide Danh sách Đoàn Chủ tịch theo thứ tự kịch - Bộ phận hậu cần chuẩn bị kê bàn ghế chi hội …………… Trường Đại học Hoa Sen Về danh sách, dự kiến Đoàn Chủ tịch gồm đồng chí có tên sau đây: Đ/c [ĐỒN CHỦ TỊCH 2]-Chi hội trưởng lâm thời Chi hội……… Đ/c [ĐỒN CHỦ TỊCH 1]-Bí thư lâm thời Chi đồn ……… Đ/c [ĐỒN CHỦ TỊCH 3]-Phó bí thư lâm thời Chi đồn ……… Xin trình xin ý kiến Đại hội số lượng, thành Phần danh sách dự kiến Đoàn Chủ tịch (Ngừng chút) Nếu đại biểu khơng có ý kiến khác, đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu - Đại biểu đồng ý với số lượng, thành phần danh sách Đoàn Chủ tịch vừa trình bày, đề nghị biểu cách giơ tay - Đại biểu không đồng ý có ý kiến khác, đề nghị biểu cách giơ tay Như vậy, Đại hội trí thơng qua danh sách Đồn Chủ tịch gồm 03 đồng chí có tên vừa nêu Đề nghị Đại hội cho tràng vỗ tay chúc mừng Kính mời Đồn Chủ tịch lên bàn làm việc điều hành Đại hội 16h3316h35 16h3516h40 PHIÊN LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH Đ/c [ĐỒN CHỦ TỊCH 1] đứng chỗ, đọc: Kính thưa Đại hội, nhằm giúp Đại hội ghi nhận lại toàn diễn tiến ý Đoàn Chủ kiến đóng góp, trao đổi Đại biểu, Đồn Chủ tịch Đại hội định cử đồng chí sau tịch cử Đoàn tham gia Thư ký Đại hội: Thư ký Đ/c [ĐỒN THƯ KÝ] - Chi hội phó lâm thời Chi hội ……… Xin Đại hội cho tràng vỗ tay để mời Thư ký lên bàn làm việc Báo cáo thẩm Đ/c [ĐOÀN CHỦ TỊCH 1] tiếp tục đọc: tra tư cách Kính thưa Đại hội, để đảm bảo Đại hội diễn theo quy định điều lệ Hội, trân -4- Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, bảng tên, hoa, nước uống, laptop cho Đoàn Chủ tịch - Đoàn Chủ tịch tập trung khu vực gần sân khấu để nhanh chóng di chuyển lên vị trí làm việc sau biểu thơng qua - Đồn Chủ tịch lưu ý giơ tay biểu đứng bục Đại hội - Mở nhạc chào mừng Đoàn Chủ tịch lên bàn làm việc - Chiếu slide Danh sách Thư ký Đại hội theo thứ tự kịch - Nhạc chào mừng - Màn hình xuất dịng chữ “Báo 16h4016h45 trọng kính mời đ/c [TRƯỞNG BAN THẨM TRA TCĐB] - Trưởng ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Chi đoàn-Chi hội ……… Trường Đại học Hoa Sen Lần I, nhiệm kỳ 2016 - 2017 Đ/c [TRƯỞNG BAN THẨM TRA TCĐB] lên bục phát biểu đọc báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu (có văn riêng); đọc xong trở chỗ ngồi * Biểu thông qua báo cáo kết thẩm tra: Đ/c [ĐOÀN CHỦ TỊCH 2] bước lên bục, đọc: Kính thưa Đại hội, Đại hội vừa nghe báo cáo kết thẩm tra tư cách đại biểu Xin ý kiến Đại hội kết thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Ngừng chút, Đại biểu ý kiến, tiếp tục: biểu Nếu Đại biểu khơng có ý kiến khác, đề nghị đại biểu cho ý kiến biểu quyết: thông qua tư - Đại biểu đồng ý với báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu trình bày, đề nghị cách đại biểu biểu cách giơ tay - Đại biểu khơng đồng ý có ý kiến khác, đề nghị biểu cách giơ tay Như vậy, Đại hội thống cao với kết thẩm tra tư cách đại biểu Xin cám ơn Đại hội Đ/c [ĐOÀN CHỦ TỊCH 2] tiếp tục đọc: Tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời đồng chí [ĐỒN CHỦ TỊCH 1]-Bí thư lâm thời Chi đồn ………… đọc lời khai mạc Đại hội Trân trọng kính mời Đ/c [ĐỒN CHỦ TỊCH 2] bàn Chủ tịch Phát biểu Đ/c [ĐOÀN CHỦ TỊCH 1] bước bục phát biểu, tuyên bố khai mạc Đại hội (theo văn khai mạc chuẩn bị sẵn danh sách đại biểu đ/c [ĐỒN THƯ KÝ] cung cấp) …… Kính thưa Đại hội! Đến dự Đại hội ngày hôm nay, Ban tổ chức trân trọng đón tiếp vị khách quý, xin trân trọng giới thiệu: (Danh sách đ/c [ĐOÀN THƯ KÝ] chuyển) * Về phía Đảng Ủy – Ban Giám hiệu nhà trường, xin trân trọng giới thiệu:  -5- cáo thẩm tra tư cách đại biểu” - Đ/c Sĩ Liêm chuẩn bị sẵn biên tập trung khu vực gần sân khấu để nhanh chóng di chuyển lên vị trí làm việc - Màn hình xuất dòng chữ “Khai mạc Đại hội” - Mở nhạc chào mừng đồng chí Tùng lên phát biểu khai mạc  * Về phía Ban Chủ Nhiệm Khoa, Phịng trường xin trân trọng giới thiệu   * Về phía Ban thường vụ Đồn trường xin trân trọng giới thiệu   * Về phía Ban Thư ký Hội Sinh viên trường xin trân trọng giới thiệu   * Về phía Ban Chấp hành Liên Chi đồn – Liên Chi hội khoa xin trân trọng giới thiệu   * Về phía cán Đồn-Hội qua thời kỳ, xin trân trọng giới thiệu: Đặc biệt, đại hội hoan nghênh, chào mừng … anh chị đại biểu thức triệu tập tham dự Đại hội Đại biểu Chi đoàn-Chi hội ……… Truờng Đại học Hoa Sen lần I, nhiệm kỳ 2016 - 2017 Đề nghị đại hội chào mừng quí vị lãnh đạo, quí vị khách quý toàn thể đại biểu tham dự đại hội hôm -6- 18h35 -18h40 Thông qua chương trình làm việc Đại hội Đ/c [ĐỒN CHỦ TỊCH 1] đọc xong rời bục Đ/c [ĐOÀN CHỦ TỊCH 3] bước lên bục phát biểu, đọc: Xin cám ơn đồng chí [ĐỒN CHỦ TỊCH 1]! Kính thưa Đại hội, nhằm thống chương trình làm việc Đại hội, tơi xin thay mặt Đồn Chủ tịch trình xin ý kiến Đại hội chương trình làm việc Đại hội đại biểu Chi đoàn-Chi hội ……… Trường Đại học Hoa Sen Lần I, nhiệm kỳ 2016 - 2017 Chương trình dự kiến diễn phiên nhất, cụ thể sau: Đón tiếp khách mời, đại biểu Diễn văn khai mạc, giới thiệu Đại biểu Bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu, Đoàn chủ tịch, Đoàn Chủ tịch cử đoàn thư ký Báo cáo kết thẩm tra tư cách đại biểu Báo cáo tổng kết, kiểm điểm hoạt động Ban Chấp hành học kỳ 16.1A Phương hướng hoạt động Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016-2017 Biểu thông qua báo cáo tổng kết, phương hướng hoạt động BCH lâm thời tuyên bố kết thúc nhiệm vụ Hiệp thương danh sách BCH thức 10 Giải lao 11 Ban chấp hành thức nhận nhiệm vụ 12 Phát biểu chúc mừng đại diện Liên Chi đoàn, Liên Chi hội Khoa; phát biểu đạo Ban thường vụ, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường 13 Chia tay BCH lâm thời không tiếp tục nhiệm kỳ 14 Thông qua nghị Đại hội 15 Nghi thức bế mạc Đại hội (nghỉ chút) Kính thưa Đại hội, tơi vừa thay mặt Đồn Chủ tịch trình bày dự thảo chương trình Đại hội Xin mời đại biểu cho ý kiến chương trình làm việc Đại hội (ngừng chút) Nếu đại biểu Đại hội khơng có ý kiến khác, đề nghị đại biểu cho ý kiến biểu - Đại biểu đồng ý với chương trình làm việc Đại hội trình bày, đề nghị biểu cách giơ tay - Đại biểu khơng đồng ý có ý kiến khác, đề nghị biểu cách giơ tay Như vậy, Đại hội trí thơng qua với chương trình làm việc Đại hội đại biểu Chi -7- - Màn hình xuất dịng chữ “Thơng qua chương trình làm việc Đại hội” 16h4516h50 16h5016h55 Báo cáo tổng kết, kiểm điểm hoạt động BCH học kỳ 16.1A Dự thảo phướng hướng hoạt động BCH nhiệm kỳ 2016-2017 Ban Chấp hành lâm thời tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ đoàn-Chi hội ……… Trường Đại học Hoa Sen Lần I, nhiệm kỳ 2016-2017 Xin cám ơn Đại hội Đ/c [ĐỒN CHỦ TỊCH 3] tiếp tục đọc: Kính thưa Đại hội! Sau đây, xin kính mời đồng chí [ĐỒN CHỦ TỊCH 1] thay mặt Đồn Chủ tịch trình bày Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động kiểm điểm Ban Chấp hành học kỳ 16.1A Dự thảo Phương hướng hoạt động Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016-2017 Xin trân trọng kính mời Đ/c [ĐỒN CHỦ TỊCH 1] đọc theo văn chuẩn bị sẵn Đ/C [ĐOÀN CHỦ TỊCH 1] ĐỌC TIẾP: Kính thưa Đại hội, Đại hội vừa nghe trình bày Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động kiểm điểm Ban Chấp hành học kỳ 16.1A Dự thảo Phương hướng hoạt động Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016-2017 Xin ý kiến Đại hội Dự thảo Ngừng chút, Đại biểu khơng có ý kiến, tiếp tục: Nếu Đại biểu khơng có ý kiến khác, đề nghị đại biểu cho ý kiến biểu quyết: - Đại biểu đồng ý với Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động kiểm điểm Ban Chấp hành học kỳ 16.1A Dự thảo Phương hướng hoạt động Ban Chấp hành nhiệm kỳ 20162017 trình bày, đề nghị biểu cách giơ tay - Đại biểu không đồng ý có ý kiến khác, đề nghị biểu cách giơ tay Như vậy, Đại hội thống cao với Dự thảo Xin trân trọng cảm ơn Đ/c [ĐOÀN CHỦ TỊCH 1] trở chỗ Đ/c [ĐOÀN CHỦ TỊCH 2] lên bục phát biểu, đọc: Kính thưa Đại hội! Trong học kỳ vừa qua, tập thể Ban Chấp hành lâm thời lãnh đạo cơng tác Đồn-Hội phong trào Sinh viên Chi đoàn-Chi hội đạt nhiều thành quả, tạo ấn tượng tốt đẹp Đoàn viên, Hội viên, sinh viên Và đến nay, nhiệm vụ Ban Chấp hành lâm thời hoàn tất Trân trọng kính mời đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành lâm thời Chi đoàn-Chi hội ……… lên tuyên bố kết thúc -8- - Màn hình xuất Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động kiểm điểm Ban Chấp hành học kỳ 16.1A - Màn hình xuất Dự thảo phương hướng hoạt động Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016-2017 - Mở nhạc chào mừng đồng chí Hiếu lên phát biểu - Đ/c Thanh Thảo cung cấp danh sách BCH lâm thời đương nhiệm - Màn hình xuất dịng chữ “Ban 16h5517h00 17h0017h10 Trình bày, thông qua Danh sách nhân ứng cử Ban Chấp hành Chi đoàn-Chi hội lần I, nhiệm kỳ 2016-2017 Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Chi đoàn -Chi hội nhiệm kỳ I (2016 - nhiệm kỳ Sau xin trân trọng kính mời đồng chí có tên sau bước lên sân khấu * Đọc lại danh sách thành viên mời lên Đ/c [ĐOÀN CHỦ TỊCH 1] thay mặt Ban Chấp hành Chi đoàn-Chi hội lâm thời tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ Chờ Đại hội vỗ tay xong, đồng chí [ĐỒN CHỦ TỊCH 3] tiếp tục đọc: Một lần trân trọng cảm ơn đóng góp tích cực, hiệu đồng chí Ban Chấp hành lâm thời Chi đoàn-Chi hội ……… Tiếp theo kính mời đồng chí [ĐỒN CHỦ TỊCH 2] lên trình bày danh sách nhân ứng cử Ban Chấp Hành Chi đồn-Chi hội ……… nhiệm kỳ I (2016-2017) Đ/c [ĐỒN CHỦ TỊCH 2] BƯỚC lên bục, đọc: Thay mặt Ban chấp hành lâm thời, tơi xin trình bày danh sách nhân dự kiến ứng cử Ban Chấp hành Chi đoàn-Chi hội nhiệm kỳ I (2016 - 2017) Ban Chấp hành lâm thời giới thiệu với số lượng, cấu, thành phần theo đề án thông qua Đ/C [ĐỒN CHỦ TỊCH 2] trình bày danh sách chuẩn bị sẵn Tơi vừa trình bày xong Danh sách nhân dự kiến ứng cử Ban Chấp hành Chi đoàn-Chi hội nhiệm kỳ I (2016 - 2017) Xin ý kiến Đại hội * Sau Đại hội có ý kiến, tiến hành biểu - Đại biểu đồng ý với Danh sách nhân dự kiến ứng cử Ban Chấp hành Chi đoànChi hội nhiệm kỳ I (2016 - 2017) tơi vừa trình bày, đề nghị biểu cách giơ tay - Đại biểu không đồng ý có ý kiến khác, đề nghị biểu cách giơ tay Như vậy, Đại hội trí thơng qua Danh sách nhân dự kiến ứng cử Ban Chấp hành Chi đoàn-Chi hội nhiệm kỳ I (2016 - 2017) Xin cám ơn Đại hội Đ/c [ĐOÀN CHỦ TỊCH 2] đứng bục, đọc: Sau đây, xin phép mời đồng chí [TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU] – Trưởng ban kiểm phiếu lên điều hành phần kiểm phiếu (bưng thùng phiếu Đại hội) Đ/c [TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU] đứng bên thùng phiếu, đọc: -9- Chấp hành lâm thời tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ” - Chiếu slide Danh sách theo thứ tự kịch - Mở nhạc chào mừng - Màn hình xuất Trình bày, thông qua Danh sách nhân ứng cử Ban Chấp hành Chi đoàn-Chi hội nhiệm kỳ I - Chiếu slide Danh sách nhân dự kiến ứng cử theo thứ tự kịch - Màn hình xuất dịng chữ “Tiến hành bầu cử” 17h10- Kính thưa Đại hội, sau xin thông qua nguyên tắc bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Chi đoàn-Chi hội nhiệm kỳ I (2016-2017): - Đại hội tiến hành bầu theo hình thức bỏ phiếu kín - Phiếu bầu phiếu có danh sách ứng cử Ban Chấp hành Chi đồn-Chi hội theo thứ tự bảng chữ có đóng mộc hợp lệ - Đại biểu bỏ phiếu cách gạch đè lên tên người mà khơng đồng ý tham gia Ban Chấp Hành thức - Phiếu hợp lệ phiếu có mộc, khơng có đánh dấu riêng; Phiếu không hợp lệ phiếu gạch dưới, gạch tên ứng viên; khơng gạch người gạch tồn danh sách ứng viên - Đại biểu hoàn tất việc bỏ phiếu việc gấp tư tờ phiếu bỏ vào thùng phiếu, phiếu cuối phiếu tôi-Trưởng ban kiểm phiếu - Đại biểu trúng cử đại biểu đạt 1/2 tín nhiệm người có mặt Đại hội trở lên lấy từ cao xuống thấp đủ số lượng Ban chấp hành Nếu số lượng đại biểu 2017) đạt 1/2 tín nhiệm chưa đủ số lượng cần bầu Đại hội tiến hành bầu thêm lần từ số đại biểu chưa đủ tín nhiệm đủ số lượng Nếu bầu lần mà chưa đủ số lượng Đồn chủ tịch giao quyền bổ sung Ban Chấp Hành cho Ban Chấp Hành khố Thưa đại hội, thùng phiếu cịn nguyên niêm phong Sau đây, xin mời ban kiểm phiếu phát phiếu bầu (khơng phát phiếu bầu BCH Đồn cho đại biểu chưa vào Đoàn, đại biểu tiến hành bầu điều hành bỏ phiếu vào thùng) Thưa Đại hội, có đồng chí chưa bỏ phiếu vào thùng hay khơng? Nếu khơng cịn chưa bỏ phiếu, sau thay mặt ban kiểm phiếu xin bỏ phiếu cuối (sau Trưởng ban kiểm phiếu bỏ phiếu cuối cùng, ban kiểm phiếu tiền hành mở thùng phiếu chỗ, đếm số phiếu) Thưa Đại hội, xin thông báo: tổng số phiếu phát … phiếu, tổng số phiếu thu vào … phiếu Sau đây, Ban kiểm phiếu xin tiến hành làm việc (bầu cho Đoàn Hội riêng, sau phát phiếu bầu, kiểm đếm đầy đủ) Giải lao, văn Ban tổ chức Đại hội điều hành hội trường việc thu Đoàn phí, Hội phí -10- 17h25 17h2517h28 17h2817h30 17h3017h35 nghệ; thu sổ đồn, đồn phí, hội phí Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Nhập số liệu kết bầu vào slide Đ/c [ĐOÀN CHỦ TỊCH 3] đứng chỗ đọc: Kính thưa Đại hội, để đảm bảo Đại hội diễn theo quy định điều lệ, trân trọng kính mời đ/c [TRƯỞNG BAN THẨM TRA TCĐB]- Trưởng ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội Đ/c [TRƯỞNG BAN THẨM TRA TCĐB] lên bục phát biểu đọc báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu (có văn riêng) Thay mặt Ban thẩm tra tư cách đại biểu, xin thông báo số lượng đại biểu có mặt Đại hội … đại biểu, chiếm tỉ lệ …%, Đại hội đủ giá trị tiến hành Xin trân trọng cảm ơn * Lưu ý: Khơng có biểu thơng qua báo cáo kết thẩm tra Đ/c [ĐOÀN CHỦ TỊCH 2] bước đến bục phát biểu, đọc: Kính thưa Đại hội! Trong phần làm việc đại hội hôm nay, Đại hội hiệp thương bầu Ban Chấp hành Chi đoàn-Chi hội …… nhiệm kì I (2016-2017) gồm … đồng chí Xin trân trọng chúc mừng đồng chí trúng cử, sau đây, kính mời đồng chí nằm Ban Chấp hành Chi đồn-Chi hội …… nhiệm kì I (2016 - 2017) mắt trước Đại hội (Đọc theo danh sách chuẩn bị sẵn Đọc tên người nào, người nhanh chóng bước lên sân khấu) Đọc tên người nào, người nhanh chóng bước lên sân khấu - Màn hình xuất dịng chữ “Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu” - Đ/c ……… chuẩn bị sẵn biên tập trung khu vực gần sân khấu - Chiếu slide danh sách Ban Chấp hành Ban Chấp theo thứ tự danh hành sách thức mắt - Đ/c chuẩn bị nhận nhiệm phát biểu nhận vụ nhiệm vụ - Mở nhạc chào mừng Phát biểu Đ/c [ĐOÀN CHỦ TỊCH 1] tiếp tục đọc: -Mở nhạc chào chúc mừng Kính thưa Đại hội! mừng Liên Chi Trong học kỳ qua, Chi đoàn-Chi hội … nhận quan tâm, hỗ trợ đồng hành Màn hình xuất đồn, Liên Liên Chi đoàn, Liên Chi hội tạo thuận lợi cho cơng tác Đồn-Hội phong trào Sinh Phát biểu chúc Chi hội ngành viên Chi đoàn, Chi hội … mừng Và ngày hơm nay, Đại hội vui mừng đón tiếp trân trọng giới thiệu -11- …………………………………………… phát biểu chúc mừng Đại hội Xin trân trọng kính mời Đ/c ……………………………………………… phát biểu 17h3517h40 17h4017h45 17h4517h50 Phát biểu đạo Đoàn TN - Hội SV Trường Đại Hoa Sen Tặng quà cho Ban Chấp hành lâm thời không tiếp tục Ban chấp hành Thông qua Nghị Đại hội Đ/c [ĐOÀN CHỦ TỊCH 3] lên bục phát biểu, đọc: Trân trọng cám ơn đồng chí ……………………………… ! Kính thưa Đại hội! Ngày hơm nay, Đại hội vui mừng đón tiếp trân trọng giới thiệu ……………………………………………… phát biểu đạo Đại hội Xin trân trọng kính mời Đ/c …………………………………………… phát biểu Đ/c [ĐOÀN CHỦ TỊCH 1] đứng bục phát biểu: Kính thưa Đại hội, học kỳ vừa qua, Ban Chấp hành lâm thời nỗ lực, đưa hoạt động Chi đoàn-Chi hội …… phát triển Và nay, số đồng chí BCH lâm thời khơng tiếp tục tham gia Ban Chấp hành thức Đoàn viên, Hội viên, chi đoàn-chi hội trân trọng ghi nhận đóng góp quý báu, đầy trách nhiệm anh, chị cho cơng tác Đồn-Hội phong trào sinh viên suốt thời gian qua Những đóng góp đồng chí động lực to lớn để Ban Chấp hành thức tiếp tục kế thừa, phát huy, đưa hoạt động chi đoàn-chi hội lên Ban Chấp hành nhiệm kỳ bày tỏ biết ơn chân thành đến đồng chí mong thời gian tới, dù ở ở đâu, vào thời gian nào, bạn tiếp tục gắn bó, hỗ trợ, đồng hành hoạt động Chi đồn-Chi hội Kính mời đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành lâm thời lên nhận quà thay cho lời cảm ơn, thể tình cảm Đại hội Sinh viên Chi đoàn-Chi hội dành cho đồng chí Cơng bố danh sách mời lên sân khấu (có văn riêng) Đ/c [ĐỒN CHỦ TỊCH 2] đứng chỗ, đọc: Kính thưa Đại hội! Qua Phiên làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao toàn thể đại biểu Đến phút này, Đại hội đại biểu Chi đoàn-Chi hội …… Trường Đại học Hoa Sen Lần I, nhiệm kỳ 2016-2017 hoàn thành nội dung phần việc đề Sau đây, trân trọng kính mời đồng chí [ĐỒN THƯ KÝ] thay mặt Đồn Thư ký trình -12- - Màn hình xuất phát biểu đạo - Mở nhạc chào mừng đại biểu lên phát biểu -Màn hình xuất background Đại hội Bố trí danh sách trao quà Tổ lễ tân chuẩn bị quà - Màn hình xuất dịng chữ “Thơng qua Nghị Đại hội” - Đ/c ………… chuẩn bị Dự thảo 17h5017h55 bày Dự thảo Nghị Đại hội đại biểu Chi đoàn-Chi hội …… Trường Đại học Hoa Sen Lần I, nhiệm kỳ 2016-2017 Xin trân trọng kính mời Đ/c [ĐỒN THƯ KÝ] lên bục phát biểu đọc Dự thảo Nghị (có văn riêng) * Biểu thông qua Nghị Đại hội: Đ/c [ĐOÀN CHỦ TỊCH 2] bước lên bục, đọc: Kính thưa Đại hội, Đại hội vừa nghe trình bày Dự thảo Nghị Đại hội đại biểu Chi đoàn-Chi hội …… Trường Đại học Hoa Sen Lần I, nhiệm kỳ 2016-2017 Xin ý kiến Đại hội Dự thảo Nghị Ngừng chút, Đại biểu ý kiến, tiếp tục: Nếu Đại biểu khơng có ý kiến khác, đề nghị đại biểu cho ý kiến biểu quyết: - Đại biểu đồng ý với Dự thảo Nghị trình bày, đề nghị biểu cách giơ tay - Đại biểu khơng đồng ý có ý kiến khác, đề nghị biểu cách giơ tay Như vậy, Đại hội thống cao với Dự thảo Nghị Xin cám ơn Đại hội Phát biểu bế Đ/c [ĐOÀN CHỦ TỊCH 3] đứng chỗ, đọc: mạc Kính thưa Đại hội! Cuối cùng, trân trọng kính mời đồng chí [ĐỒN CHỦ TỊCH 1] thay mặt Đoàn Chủ tịch lên phát biểu bế mạc Đại hội Xin trân trọng kính mời Đ/c [ĐOÀN CHỦ TỊCH 1] lên bục phát biểu bế mạc: Kính thưa Đại hội! Qua Phiên làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao toàn thể đại biểu Đến phút này, vui mừng thơng báo Đại hội đại biểu Chi đoànChi hội …… Trường Đại học Hoa Sen Lần I, nhiệm kỳ 2016-2017 thành công tốt đẹp Với với tinh thần trung thực thẳng thắn, đại biểu sơi thảo luận đóng góp bổ sung ý kiến cụ thể, thực tiễn cho Dự thảo Văn kiện Đồn Chủ tịch trình bày Đại hội qua đại biểu thể trí cao với dự thảo phương hướng - mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội phong trào Sinh viên nhiệm kỳ 2016-2017 Đại hội cân nhắc, xem xét tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành thức -13- Nghị - Màn hình xuất dịng chữ “Bế mạc Đại hội” - Mở nhạc chào mừng đồng chí ……… lên phát biểu bế mạc 17h5518h00 nhiệm kỳ 2016 - 2017 gồm … đồng chí Kính thưa Đại hội! Đại hội chuẩn bị tiến hành thời gian ngắn, kết trình chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc tập thể Ban Chấp hành lâm thời góp phần cho thành cơng Đại hội Thay mặt Đồn Chủ tịch Ban tổ chức Đại hội, xin chân thành cảm ơn kính chúc q thầy cơ, q vị khách mời bạn sinh viên dồi sức khoẻ để tiếp tục lãnh đạo dìu dắt, hỗ trợ hoạt động Đoàn-Hội Chi đoàn-Chi hội ngày vững mạnh! Thay mặt Đồn Chủ tịch, tơi xin long trọng tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Chi đoànChi hội …… Trường Đại học Hoa Sen Lần I, nhiệm kỳ 2016-2017! Xin cám ơn Đại hội! Đ/c [ĐOÀN CHỦ TỊCH 3] đứng chỗ, đọc: Xin trân trọng cám ơn đồng chí [ĐỒN CHỦ TỊCH 1]! Kính thưa Đại hội! Nhiệm vụ Đoàn Chủ tịch Đại hội đến kết thúc Đoàn Chủ tịch xin nhường quyền điều hành cho Ban Tổ chức Đại hội Xin trân trọng cám ơn Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký nhanh chóng rời sân khấu Đ/c [MC] bước lên bục phát biểu, điều hành nghi thức bế mạc: Trân trọng kính mời quý khách mời, đại biểu đứng lên làm lễ chào cờ bế mạc Nghi thức bế - Nghiêm! mạc Đại hội - Chào cờ, chào! - Thôi! Chương trình Đại hội đại biểu Chi đồn-Chi hội …… Trường Đại học Hoa Sen Lần I, nhiệm kỳ 2016-2017 đến kết thúc Ban Tổ chức Đại hội trân trọng cám ơn đồng chí lãnh đạo, quý vị khách quý đồng chí đại biểu dành cho Đại hội Xin chúc đồng chí sức khỏe, hạnh phúc Xin trân trọng cám ơn! Chúc Đại hội diễn thành công tốt đẹp! -14- - Bộ phận kỹ thuật chuẩn bị mở nhạc chào cờ kết thúc ... thức Chi đoàn -Chi hội ………… Trường Đại học Hoa Sen nhiệm kỳ I (2016-2017) Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, xin chào mừng đồng chí đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Chi đoàn -Chi hội ………… Trường Đại. .. Biểu thơng qua Nghị Đại hội: Đ/c [ĐOÀN CHỦ TỊCH 2] bước lên bục, đọc: Kính thưa Đại hội, Đại hội vừa nghe trình bày Dự thảo Nghị Đại hội đại biểu Chi đoàn -Chi hội …… Trường Đại học Hoa Sen Lần... Kính thưa Đại hội, nhằm thống chương trình làm việc Đại hội, tơi xin thay mặt Đồn Chủ tịch trình xin ý kiến Đại hội chương trình làm việc Đại hội đại biểu Chi đoàn -Chi hội ……… Trường Đại học Hoa
- Xem thêm -

Xem thêm: Kịch bản chi tiết tổ chức đại hội Đoàn, Kịch bản chi tiết tổ chức đại hội Đoàn