Background tổ chức đại hội đoàn

9 18 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2020, 02:18

Background tổ chức đại hội đoàn ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CHI ĐOÀN – CHI HỘI … … Lần I, nhiệm kỳ 2016-2017 THANH NIÊN LÀM THEO LỜI BÁC Kết liên lại Thanh niên lên Giơ nắm tay thề, gìn giữ hịa bình độc lập tự Kết liên lại Thanh niên tiến bước Đánh tan quân thù xây đắp đời hạnh phúc ấm no Đi lên Thanh niên ngại ngần chi Đi lên Thanh niên làm theo lời Bác "Khơng có việc khó, sợ lịng khơng bền Đào núi lấp biển, chí làm nên" BÀI CA SINH VIÊN Bài ca sinh viên ta hát Có nắng ấm ban mai ửng hồng Tuổi sinh viên theo năm tháng Trang giấy trắng ước mơ tràn đầy Hàng me xôn xao Có tiếng hát bay cao trời mây Đàn chim hơm lớn Ta nhớ sân trường Tới chân trời Kìa Tổ quốc tươi đẹp Tới cơng trình Dệt nên ước mơ cho đời Ta yêu ngày mai Bàn tay ta biến sông thành điện Đi bạn Dệt lên ước mơ cho đời ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CHI ĐOÀN – CHI HỘI … … Lần I, nhiệm kỳ 2016-2017 GIỚI THIỆU ỨNG CỬ VIÊN BCH CHI ĐOÀN … GIỚI THIỆU ỨNG CỬ VIÊN BCH CHI HỘI …… KẾT QUẢ BẦU BCH CHI ĐOÀN … STT Họ tên Số phiếu Tỉ lệ KẾT QUẢ BẦU BCH CHI HỘI …… STT Họ tên Số phiếu Tỉ lệ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CHI ĐOÀN – CHI HỘI … … Lần I, nhiệm kỳ 2016-2017 ... CHI ĐOÀN … GIỚI THIỆU ỨNG CỬ VIÊN BCH CHI HỘI …… KẾT QUẢ BẦU BCH CHI ĐOÀN … STT Họ tên Số phiếu Tỉ lệ KẾT QUẢ BẦU BCH CHI HỘI …… STT Họ tên Số phiếu Tỉ lệ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CHI ĐOÀN – CHI HỘI... chân trời Kìa Tổ quốc tươi đẹp Tới cơng trình Dệt nên ước mơ cho đời Ta yêu ngày mai Bàn tay ta biến sông thành điện Đi bạn Dệt lên ước mơ cho đời ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CHI ĐOÀN – CHI HỘI … … Lần I,
- Xem thêm -

Xem thêm: Background tổ chức đại hội đoàn, Background tổ chức đại hội đoàn