Tân đầu châm của Yamamoto

143 29 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2020, 10:37

Đầu châm bắt nguồn từ châm cứu sọ não để điều trị bệnh ở Trung quốc cổ đại. Lịch sử ghi nhận trong tiểu sử Biển Thước có bản ghi chép y học sớm nhất đối với ứng dụng của liệu pháp Đầu châm ở Trung Quốc. Vào thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên (5 BC), Biển Thước đã chữa trị cho một bệnh nhân (Thái tử nước Quắc) mắc chứng “thi quyết” (chết giả) bằng cách châm huyệt Bách hội (GV 20). Hoàng Đế Nội Kinh đã thiết lập cơ bản học huyết Y học cổ truyền Trung Quốc về liệu pháp Đầu châm. Trong học thuyết này, đầu là nơi hội tụ các kinh Dương và là phủ (chỗ ở) của nguyên thần. Đầu còn là nơi hội tụ khí huyết của các đường kinh. Dựa vào học thuyết “điểm bắt đầu và kết thúc của đường kinh” và học thuyết “biểu hiện của gốc bệnh ra đường kinh”, các huyệt ở đầu và các huyệt ở thân mình có mối quan hệ mật thiết với các huyệt ở đầu chi. Não là bể của tủy và là chủ của tạng phủ cũng như công năng của các đường kinh. Các huyệt ở đầu có thể điều hòa chức năng của Âm Dương, Khí Huyết và Tạng Phủ. Đây là học thuyết cơ bản chính yếu của liệu pháp Đầu châm. Cũng có nhiều ghi ghép các trường hợp trị liệu bằng Đầu châm trong Hoàng Đế Nội Kinh. Có hơn 50 phần trong Châm Cứu Giáp Ất Kinh thời nhà Tần ghi nhận trị liệu các bệnh bằng các huyệt ở đầu, như các bệnh ở đầu, mặt và ngũ quan, cũng như các bệnh tâm thần kinh và nhiều bệnh lý khác. Sau đó, liệu pháp Đầu châm phát triển dần dần qua nhiều thế hệ khác nhau và có rất nhiều ghi chép trong các y văn. Thừa Đảm Án (承担按Cheng Danan) (1899–1957) được biết đến trong Tạp chí châm cứu chuyên sâu đầu tiên—Tạp chí Châm cứu, tháng 10 năm 1933. Báo cáo được xuất bản về việc trị liệu các bệnh bằng cách kết hợp các huyệt trên thân mình và các huyệt ở đầu như Bách hội (GV 20), Phong phủ (GV 16), Thần đình (GV 24), Thượng tinh (GV 23), Phong trì (GB 20) và Suất cốc (GB 8). Tuy nhiên hiếm thấy các ghi chép về điều trị bệnh chỉ bằng châm các huyệt ở đầu, cũng như điều trị các bệnh ở khắp cơ thể bằng các huyệt ở đầu. Vì vậy, việc trị liệu vẫn còn phụ thuộc vào hệ thống châm cứu truyền thống. Cách dùng huyệt thường dùng nhất là kết hợp các huyệt ở đầu và các huyệt ở xa chi. Chủ yếu điều trị các bệnh tâm thần, đầu, mặt và các bệnh tai mũi họng… và do vậy chưa hình thành nên một hệ thống độc lập. Từ những năm 1950, các chuyên gia châm cứu bắt đầu quan sát mối quan hệ giữa các vị trí bệnh của cơ thể với các vùng dưới đầu tương ứng, và để xác định mối liên quan cũng như hiệu quả của hệ thống vi châm như Nhĩ châm, Tỵ châm, Nhãn châm trong trị bệnh. Các loại huyệt vi châm này phân bố ở các vùng khác nhau của cơ thể như là các điểm hoặc các đường. Châm vào các điểm ở vùng này có thể điều trị các bệnh lý ở các vùng khác cũng như các bệnh lý của chính nó. Từ đó, ứng dụng liệu pháp Đầu châm ngày càng gia tăng và càng có nhiều kinh nghiệm lâm sàng hơn. Ví dụ, Phương Vân Bằng (方云鹏 Fang Yunpeng) ở Thiểm Tây, vào cuối những năm 1950 và Đường Tùng Nham (唐松岩 Tang Songyan) ở Thượng Hải vào cuối những năm 1960 đã bắt đầu ứng dụng Đầu châm trong trị liệu và phương pháp này dần dần được cải tiến. Vào đầu những năm 1970, Đầu châm đã được tách riêng khỏi hệ thống châm cứu truyền thống dưới ảnh hưởng của giải phẫu thần kinh, sinh lý thần kinh, và nguyên lý toàn ảnh sinh học của y học hiện đại. Các học thuyết và các phương pháp châm cứu mới được hình thành và đạt được hiệu quả trị liệu đáng kể trong điều trị các bệnh lý não. Xã hội hóa châm cứu đã đặt tầm quan trọng lớn vào các nghiên cứu Đầu châm và đã hình thành nên các hệ thống danh pháp huyệt vị ở đầu khác nhau. Đầu châm dần dần phát triển thành một hệ thống châm cứu hoàn chỉnh và độc lập. Vào năm 1971, Tiêu Thuận Phát (焦顺发 Jiao Shunfa) ở tỉnh Sơn Tây Trung Quốc đã thiết lập kỹ thuật châm cứu hiện đại kết hợp phương pháp châm cứu truyền thống đầu tiên với kiến thức y học phương Tây về các vùng đại diện của vỏ não, bao gồm giải phẫu, sinh lý, bệnh lý và thần kinh [15]. Đầu châm của Tiêu Thuận Phát dựa trên học huyết y học phương Tây về hệ thần kinh và kích thích các vùng đặc biệt như vùng vận động, vùng cảm giác và vùng ngôn ngữ. Các vùng da đầu tương ứng với các vị trí chức năng của vỏ não được sử dụng như là các vùng kích thích trong Đầu châm để điều trị bệnh. Sau đó, liệu pháp Đầu châm của Phương Vân Bằng (方云鹏 Fang Yunpeng) (Thiểm Tây) đã được xuất bản vào năm 1976 và liệu pháp châm cứu sọ não của Chu Long Ngọc (朱龙玉 Zhu Longyu) (Sơn Tây) xuất bản vào năm 1979 ở Trung Quốc [16]. Các nhà sáng lập liệu pháp Đầu châm khác bao gồm Trương Minh Cửu (张明久 Zhang Mingjiu) (Nam Kinh), Đường Tùng Nham (唐松岩 Tang Songyan) (Thượng Hải), Lâm Gia Kiệm (林学俭 Lin Xuejian) (Thượng Hải)… Mỗi tác giả đề xuất các đồ hình và các nhóm huyệt châm cứu da đầu khác nhau. Ví dụ, một số chia da đầu thành các khu hoặc các vùng trong khi những người khác tập trung vào các điểm hoặc các đường. Vào những năm 1970, một số bài báo được xuất bản trong các tạp chí tiếng Anh giới thiệu liệu pháp Đầu châm trong điều trị các bệnh lý não [17-19]. Ở Mỹ, Bác sĩ Chu Minh Thanh (朱明清 Zhu Minqing) (Bắc Kinh) đã bắt đầu phát triển phương pháp Đầu châm của riêng ông vào những năm 1970 và đã đem phương pháp trị liệu này sang Mỹ, đồng thời thành lập Trung tâm Đầu châm Trung Quốc tại Mỹ vào năm 1991, tại San Francisco. Hiện nay phương pháp trị liệu của ông đã được mở rộng sang Trung tâm Châm cứu Y học và Thần kinh Chu ở San Jose, CA. Vào năm 1992, ông xuất bản sách về phương pháp của ông bằng tiếng Anh: Đầu châm Chu (Zhu’s Scalp Acupuncture) [20]. Theo bác sĩ Chu, huyệt Bách hội (GV 20) là huyệt cơ bản cho tất cả các huyệt ở đầu. Trong liệu pháp đầu châm Chu, có ba khu chính (được đặt tên là khu Trán-đỉnh (Eding), khu Đỉnh-chẩm (Dingzhen) và khu Đỉnh-thái dương (Dingnie) chia nhỏ hơn thành tổng cộng 11 phần và ba khu thứ phát, mỗi khu lại chia thành 2 phần (được đặt tên là khu Trán bên 1 (Epang 1), khu Trán bên 2 (Epang 2), khu Đỉnh-Hội (Dingjie) trước, khu Đỉnh-Hội (Dingjie) sau, khu Thái dương sau (Niehou) và khu Thái dương trước (Nieqian). La nouvelle cranioacupuncture de Yamamoto Springer Paris Berlin Heidelberg New York Hong Kong Londres Milan Tokyo Docteur Bernard Memheld La nouvelle cranioacupuncture de Yamamoto (YNSA) Docteur Bernard Memheld 31, rue des Alliés 67114 Eschau Chargé d’enseignement la Faculté de Médecine de Strasbourg 4, rue Kirschleger 67000 Strasbourg ISBN : 978-2-8178-0213-8 Springer Paris Berlin Heidelberg New York © Springer-Verlag France, Paris, 2011 Imprimé en France Springer-Verlag France est membre du groupe Springer Science + Business Media Cet ouvrage est soumis au copyright Tous droits réservés, notamment la reproduction et la représentation la traduction, la réimpression, l’exposé, la reproduction des illustrations et des tableaux, la transmission par voie d’enregistrement sonore ou visuel, la reproduction par microfi film ou tout autre moyen ainsi que la conservation des banques de données La loi franỗaise sur le copyright du septembre 1965 dans la version en vigueur n’autorise une reproduction intégrale ou partielle que dans certains cas, et en principe moyennant le paiement des droits Toute reprộsentation, reproduction, contrefaỗon ou conservation dans une banque de données par quelque procédé que ce soit est sanctionné par la loi pénale sur le copyright L’utilisation dans cet ouvrage de désignations, dénominations commerciales, marques de fabrique, etc même sans spécifi fication ne signifi fie pas que ces termes soient libres de la législation sur les marques de fabrique et la protection des marques et qu’ils puissent être utilisés par chacun La maison d’édition décline toute responsabilité quant l’exactitude des indications de dosage et des modes d’emplois Dans chaque cas il incombe l’usager de vérifier fi les informations données par comparaison la littérature existante Maquette de couverture : Jean-Franỗois Montmarchộ Photographe : Fritz Frech Mise en page : DESK – Saint-Berthevin « MÉDECINES D’ASIE – SAVOIRS & PRATIQUES » Collection dirigée par Guy Mazars Les médecines asiatiques, comme la médecine chinoise ou les médecines traditionnelles de l’Inde bénéficient fi d’une reconnaissance et d’un statut offi ficiels dans leurs pays d’origine et suscitent un intérêt croissant dans les pays occidentaux Elles y sont étudiées depuis longtemps et de plus en plus enseignées et pratiquées où les législations le permettent La collection « Médecines d’Asie – Savoirs & Pratiques » accueille : − des ouvrages didactiques, sous forme d’abrégés, destinés aux médecins et aux sagesfemmes préparant le Diplôme interuniversitaire d’acupuncture, aux enseignants, aux kinésithérapeutes pratiquant les massages chinois, aux praticiens participant des formations continues, ainsi qu’aux enseignants et aux étudiants intéressés par les médecines asiatiques ; − des ouvrages de synthèse s’adressant principalement aux enseignants de médecine chinoise, aux chercheurs et aux acupuncteurs, mais aussi, en fonction du sujet traité, des hospitalo-universitaires, des biologistes, des pharmacologues, des médecins généralistes et spécialistes, des kinésithérapeutes formés aux massages indiens et chinois, des phytothérapeutes Chacun des volumes de cette série sera consacré une pathologie, ou un sujet particulier, défini fi soit sous l’angle occidental (gynécologie, obstétrique, maladies cardio-vasculaires, etc.), soit sous l’angle des pratiques traditionnelles (Maladies du « vent », Maladies du « Froid »…), soit sous l’angle technique (Phytothérapie, Moxibustion, Auriculothérapie, Massages, etc.) ; des ouvrages de rộfộrences conỗus pour les praticiens mais recommandés aussi tous ceux qui étudient, enseignent et pratiquent des thérapeutiques asiatiques : dictionnaires, atlas, ouvrages de pharmacopée, livres de recettes, traductions de traités médicaux sanskrits, chinois, persans, arabes… Guy Mazars est historien et anthropologue de la Santé Ancien Secrétaire général du Centre européen d’Histoire de la médecine (1978-1998) et chercheur l’Université Louis Pasteur de Strasbourg, il a enseigné l’École pratique des hautes études, Paris (Sorbonne, de 1983 1998) et dans plusieurs établissements universitaires en France et l’étranger Membre correspondant de l’Académie des Sciences de Lyon et Président de la Société européenne d’ethnopharmacologie , il est surtout connu pour ses travaux sur les Médecines et les Pharmacopées traditionnelles de l’Asie Il a publié notamment Les médecines de l’Asiee (en collaboration avec P Huard et J Bossy, Paris, Seuil, 1978, traduit en espagnol, italien et japonais), La médecine indiennee (Paris, PUF, 1995, traduit en anglais et en roumain) et de nombreux articles.C’est en 1984 qu’il a fondé la Société des études Ayurvédiques , dont il est le Président Il a aussi développé l’enseignement et la recherche en Ethnomédecine l’Université Marc Bloch de Strasbourg VI La nouvelle cranioacupuncture de Yamamoto (YNSA) Dans la même collection : Déjà paru : − Une introduction la médecine traditionnelle chinoise Le corps théorique Marc Sapriel et Patrick Stoltz, 2006 − Nez, Gorge, Oreille en médecine traditionnelle chinoise Bernard Cygler, 2006 − L’esprit de l’aiguille L’apport du Yi Jing la pratique de l’acupuncture Michel Vinogradoff, 2006 − Auriculothérapie L’Acupuncture auriculaire Yves Rouxeville, Yunsan Meas et Jean Bossy, 2007 − Le boudhisme et la médecine traditionnelle de l’Inde Sylvain Mazars, 2008 − Le silence de l’aiguille Michel Vinogradoff, 2008 − Le visage en médecine traditionnelle chinoise Hors pathologies orificielles fi et sensorielles Bernard Cygler, 2009 − Diététique chinoise de la femme enceinte De la gestation au post-partum Marie-Emmanuelle Gatineaud, 2010 − La psychiatrie médiévale persane La maladie mentale dans la tradition médicale persane Bertrand Thierry de Crussol des Epesse, 2010 − Le diagnostic par les pouls en Chine et en Europe Une histoire de la sphygmologie des origines au xviiie siècle Éric Marié, 2011 Autres ouvrages sur les médecines asiatiques aux Éditions Springer : − Yang Xinrong (Ed.) Traditional Chinese Medicine A Manual from A-Z Symptoms, Therapy and Herbal Remedies, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 2003, II- 660 p − Khare CP (Ed.) Indian Herbal Remedies Rational Western Therapy, Ayurvedic and Other Traditional Usage, Botany With 255 Figures Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 2004, X-524 p − Z Liu, L Liu Essentials of chinese Medicinee vol 1, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 2010 SOMMAIRE Préface XIII Introduction XV Historique et développement Comparaison YNSA et cranioacupuncture chinoise La cranioacupuncture chinoise La nouvelle cranioacupuncture de Yamamoto (YNSA) 3 Les points fondamentaux de la nouvelle cranioacupuncture de Yamamoto (YNSA) Les points de base Zone A Zone B Zone C Zone D Zone D1-D6 Zone E Zone F Zone G Zone H Zone I Les points des organes des sens Point des yeuxx Point du nez Point de la bouche Point des oreilles Les points cérébrauxx Localisation Indications Règles d’utilisation Les points upsilon ou points Y Localisation 5 11 11 12 21 22 33 34 39 39 40 40 47 47 48 53 53 53 54 59 59 VIII La nouvelle cranioacupuncture de Yamamoto (YNSA) Indications Cas cliniques Les points des nerfs crâniens Localisations et indications Cas cliniques 61 62 64 64 68 Le diagnostic cervical Localisation des points cervicauxx Point Rein (Rn), colonne vertébrale, cerveau Point Vessie (V) Point Triple Réchauffeur (TR) Point Gros Intestin (GI) Point Rate-Pancréas (Rte) Point Estomac (E) Point Intestin Grêle (IG) Point Foie (F) Point Vésicule biliaire (VB) Point Mtre du Cœur (MC) Point Cœur (C) Point Poumon (P) Technique de palpation Les phénomènes « d’extinction » et de « démasquage » 71 71 71 71 72 72 72 72 72 72 72 73 73 73 73 74 Les somatotopies complémentaires et les points complémentaires de Yamamoto Somatotopie sagittale-médiane Somatotopie J et K Point de la colonne vertébrale Points dits « masterkeyy » Somatotopie C6-Th2 Somatotopie cervicodorsale Somatotopie dorsolombaire Somatotopie thoracique Somatotopie pubienne Point antispastique Somatotopie du coude Zone du M soleuss 77 78 78 83 83 84 84 84 95 95 96 96 107 Sommaire IX Application pratique et technique de puncture Indications Contre-indications Complications Le collapsus vagal Hématomes et saignement Infections Aggravation transitoire de la symptomatologie Pneumothoraxx Technique de puncture Déroulement d’une séance de YNSA A Phase diagnostique Phase thérapeutique Quelques diffi ficultés fréquemment rencontrées Comment trouver la ligne frontale d’implantation des cheveuxx Comment palper correctement les points Comment choisir la zone puncturer dans le plan sagittal (yin/yang) Comment choisir le côté puncturer (droite/gauche) Comment procéder si de nombreux points cervicaux sont réactifs Comment trouver les points des nerfs crâniens 111 111 112 112 112 113 113 113 113 114 117 117 118 120 Conclusion 123 Bibliographie 125 120 120 120 121 121 121 112 La nouvelle cranioacupuncture de Yamamoto (YNSA) Contre-indications Il n’y a pas de contre-indications au sens strict Il serait plus adéquat de parler de « non-indications », et celles-ci relèvent, pour le praticien sérieux, du bon sens : − affections mettant en jeu le pronostic vital ; − indications opératoires indiscutables ; − syndromes infectieux sévères ; − infection ou infl flammation cutanée de la zone que l’on souhaitait puncturer Il est déconseillé de puncturer en cas de fièvre élevée, ou bien encore un patient très affaibli En revanche, il est tout fait possible de traiter par acupuncture un patient sous traitement anticoagulant, condition que le bilan sanguin nous montre un patient en zone thérapeutique, et de ne pas puncturer trop profondément les points corporels de certaines somatotopies complémentaires Je vois régulièrement de tels patients en consultation, et l’acupuncture s’effectue sans problème, moyennant le respect des règles simples qui viennent d’être énoncées Complications Elles sont très rares, et en règle générale bénignes Le collapsus vagal Survenant parfois chez un sujet particulièrement sensible, il nécessite le retrait immédiat des aiguilles ainsi que le décubitus dorsal du patient, jambes légèrement surélevées En cas de besoin, on peut associer ces mesures la puncture ou l’acupression d’un point comme VG26 shuigou En fait, la prévention est ici aussi efficace fi que facile : il suffi fit généralement d’effectuer la séance d’acupuncture patient allongé pour pallier ce risque Notamment la toute première séance doit, mon sens, toujours être pratiquée en décubitus, car c’est que le risque d’une telle complication est le plus élevé Il faut noter que certains points sont plus sensibles que d’autres la puncture, donc plus douloureux, notamment les points Y Application pratique et technique de puncture 113 Hématomes et saignement Il faut se rappeler que l’extrémité céphalique est particulièrement bien vascularisée Au retrait des aiguilles, certains points, notamment Y, peuvent parfois saigner Dans ce cas, il convient d’effectuer rapidement une courte mais ferme compression du point, ce qui stoppe le saignement et évite la formation d’un hématome Infections Bien que théoriquement possibles puisqu’il y a effraction de la barrière cutanée, elles sont rarissimes Personnellement, je n’en jamais vues Deux règles simples doivent être respectées : l’hygiène des mains du praticien et, obligation absolue, l’utilisation d’aiguilles stériles usage unique Ces dernières permettent également de prévenir le risque de transmission de maladies infectieuses (hépatites, HIV…) Toute technique acupuncturale, quelle qu’elle soit, nécessite l’utilisation d’aiguilles stériles usage unique ! Aggravation transitoire de la symptomatologie De temps autre, un patient présente une telle aggravation, phénomène rare, bénin et tout fait transitoire Apparaissant au décours d’une des toutes premières séances, on peut l’interpréter comme un début de réponse de l’organisme aux stimuli auxquels nous l’avons exposé par la pose de nos aiguilles De ce fait, ce n’est donc pas une complication, bien au contraire ! Il faut informer le patient de cette possibilité, et le rassurer Pneumothorax Complication décrite, car théoriquement possible, en particulier au niveau des somatotopies complémentaires thoracique et cervicodorsale, elle est impossible si la puncture est réalisée dans les règles de l’art Là encore, il s’agit d’une complication que je n’ai jamais vue 114 La nouvelle cranioacupuncture de Yamamoto (YNSA) Technique de puncture Nous en arrivons présent l’un des éléments clés de la réussite, savoir la technique de puncture, qui est tout fait spécifi fique et nécessite, de ce fait, un peu d’entrnement (fig fi 38) : Le point puncturer est reconnu et localisé la palpation (douleur + induration) Le pouce ou l’index fixe alors cette petite zone indurée qui ne doit pas être perdue ! En effet, il est essentiel que l’aiguille transfixe fi très précisément cette zone ! Cela impose de palper pendant la puncture, et nous oblige donc puncturer en oblique, opération qui peut être effectuée partir de n’importe quelle direction Si laiguille chemine correctement, lopộrateur perỗoit une rộsistance qui tout coup cède (la zone d’induration vient d’être traversée), phase ộgalement perỗue par le patient (douleur, petite dộcharge ộlectrique, sensation que l’on pique « dans des grains de sable ») ; on poursuit alors légèrement la puncture, qui ne doit pas aller jusqu’au périoste L’aiguille est ensuite laissée en place, sans stimulation complémentaire La durée de pose des aiguilles est de 20 minutes au minimum Pour ma part, je les laisse en général 30 minutes, voire plus, notamment lors de pathologies neurologiques ou de syndromes douloureux complexes et chroniques, cas pour lesquels peuvent également être utilisées des aiguilles semi-permanentes Une fois la pose des aiguilles effectuée (surtout points Y, points des nerfs crâniens), un contrôle du diagnostic cervical est effectué afin fi de vérifi fier l’extinction des zones initialement réactives (preuve d’une puncture efficace), fi et l’absence de nouvelles zones réactives « démasquées » qui, si elles existent, imposent une puncture complémentaire Souvent les patients ressentent un soulagement de leurs symptômes (surtout des douleurs) dès la pause des aiguilles Tous les patients devraient au moins ressentir une certaine amélioration dès la fin fi de la première séance Rarement, le patient décrit une douleur importante au point de puncture Dans ce cas, une légère manipulation de l’aiguille vers la superficie fi règle le problème ; il en est de même en cas d’aggravation des symptômes immédiatement après la mise en place de l’aiguille Quant au type d’aiguille utiliser, celles dont on se sert en acupuncture corporelle font parfaitement l’affaire Pour ma part, j’utilise des aiguilles stériles usage unique 0,25 × 25 Si des aiguilles semi-permanentes sont utilisées, il est impératif d’effectuer des contrôles réguliers et de retirer celles-ci au moindre signe local d’inflammation fl Le patient doit être informé, faire des autocontrôles et se présenter au moindre doute Pour finir, de nombreuses formes de stimulation des points d’acupuncture ont été décrites : acupression, laser, aimants… En matière de YNSA, une seule méthode a fait la preuve de son efficacité fi : l’aiguille ! Application pratique et technique de puncture Index/Po ouce Zone d’induration Peau Muscle Périoste/ Calotte crânieenne Fig 38 – Technique de puncture 115 116 La nouvelle cranioacupuncture de Yamamoto (YNSA) NOTES Figure 38 Application pratique et technique de puncture 117 Pour assurer une réelle efficacité fi la cranioacupuncture de Yamamoto, le ou les points réactifs doivent impérativement être puncturés l’aiguille ! Déroulement d’une séance de YNSA Une règle absolue en matière d’acupuncture : travailler dans le calme ! La salle d’examen doit être régulièrement aérée, bien chauffée, agrémentée si possible par une musique d’ambiance discrète et relaxante La consultation ne devrait pas être troublée par des bruits de fond telle la sonnerie du téléphone Tout doit concourir la bonne concentration du praticien ainsi qu’à la détente du patient La séance d’acupuncture peut s’effectuer couché ou assis, en fonction des points puncturer et de la sensibilité du patient Rappelons que la toute première séance devrait toujours se faire en décubitus, nous en avons parlé plus haut Phase diagnostique Après avoir précisé le diagnostic allopathique afin fi de dépister d’éventuelles « non-indications », viens la phase du diagnostic propre au traitement par acupuncture L’élément fondamental en est l’interrogatoire Il précise les plaintes actuelles du patient, ses antécédents – notamment traumatiques –, les symptômes chroniques, l’importance de la douleur par l’échelle EVA, les traitements déjà entrepris et leur résultat, la médication en cours, sans oublier d’éventuels symptômes psychiques (troubles du sommeil, irritabilité, état dépressif…) Il est répéter au début de chaque consultation, afi fin de pouvoir juger de l’évolution et de l’effi ficacité du traitement (effet de la séance précédente, importance et durée de l’amélioration, symptômes actuels, état général physique et psychique) Il ne faut pas oublier que la prise régulière d’antalgiques puissants, de corticoïdes au long cours ou encore de médicaments antidépressifs peuvent interférer avec le traitement acupunctural, imposant un nombre plus important de séances et un début d’efficacité fi souvent retardé ; il faut en avertir le patient Puis vient la phase de recherche des points La règle est simple : pas de détecteurs électriques, c’est le doigt (index ou pouce), seul instrument valable, qui, en palpant, trouvera les points ! Au niveau des points cervicaux diagnostiques, c’est la pulpe du pouce (palpation douce), alors qu’au niveau des points thérapeutiques, c’est l’ongle du pouce (palpation plus ferme) que l’on utilise La palpation se fera l’aide de petits mouvements circulaires au cours desquels le doigt glisse sur la zone explorer, afin fi de ne manquer aucun point réactif 118 La nouvelle cranioacupuncture de Yamamoto (YNSA) Les points de base, des organes des sens, les points cérébraux, ainsi que les somatotopies complémentaires seront palpés directement, sans passer par le diagnostic cervical Le côté explorer en priorité est défini fi par le test du GI4 hegu u pour les affections sus-diaphragmatiques, et le test du E36 zusanlii pour les affections sous-diaphragmatiques : la palpation bilatérale et simultanée de ces points bien connus de l’acupuncture corporelle chinoise met en évidence une sorte d’induration unilatérale associée une douleur ressentie par le patient ; dans ce cas, le test est dit positif et c’est de ce côté que les points crâniens devront être testés/puncturés en premier L’utilisation des points Y et/ou des points des nerfs crâniens nécessite au préalable le diagnostic cervical propre la YNSA Celui-ci détermine les points puncturer, en sachant que, dès la puncture effectuée, il faut impérativement reprendre le diagnostic cervical dans un double but : vérifi fier l’« extinction » des points préalablement réactifs, et rechercher d’éventuels nouveaux points réactifs, « démasqués » par la puncture Cette procédure doit être renouvelée jusqu’à disparition complète de tout point cervical réactif Tout ceci peut partre long et difficile fi C’est effectivement le cas au début, chez des patients la pathologie chronique et complexe Mais, très vite, l’expérience palpatoire acquise permettra d’être beaucoup plus rapide ; c’est uniquement une question de régularité de l’entrnement ! De plus, l’expérience montre qu’en cas de pathologies chroniques, ce sont les points cervicaux, Y et/ou des nerfs crâniens correspondant au Rein et au Foie qui sont le plus souvent réactifs ; on commencera par eux, ce qui s’avère quelquefois déjà suffisant… fi Phase thérapeutique Le ou les points nécessaires au traitement seront recherchés et le plus souvent trouvés en ipsilatéral, sauf en cas de pathologie neurologique, car alors la puncture est généralement effectuée en controlatéral En dehors de toute considération théorique, une règle simple, mais absolue : Seuls les points réactifs sont puncturés ! Encore faut-il n’en manquer aucun ; c’est que réside tout le secret de la méthode… Lorsqu’on palpe le bon point, celui-ci est non seulement douloureux, mais donne également l’examinateur une impression d’induration très localisée, semblable un petit corps étranger sous la peau (phénomène de grain de sable) C’est cette association douleur + induration qui est essentielle au diagnostic C’est le plus souvent avec l’ongle du pouce qui glisse sur la zone explorer, sans jamais perdre le contact cutané, que l’on repère les points réactifs, avec l’assurance de n’en manquer aucun, si l’on procède ainsi On s’apercevra qu’en règle générale, peu de points sont réactifs Par conséquent, la méthode ne requiert qu’un petit nombre d’aiguilles : de 5-6 par séance Application pratique et technique de puncture 119 La durée de la séance est, en moyenne, de 30 minutes, parfois plus, notamment en cas de pathologie neurologique fi schémaLe nombre de séances nécessaires ainsi que leur fréquence sont difficiles tiser En cas de pathologie aiguë, une seule séance est parfois suffisante, fi alors qu’une affection chronique et complexe peut en nécessiter un nombre important, le plus souvent par semaine Si le traitement par YNSA s’avère ineffi ficace, il faut penser en tout premier lieu une position incorrecte de l’aiguille ; parfois, une fraction de millimètre peut tout changer Les aiguilles peuvent être facilement manipulées, sans avoir les retirer Enfi fin, la cranioacupuncture de Yamamoto peut parfaitement se combiner d’autres méthodes thérapeutiques : acupuncture corporelle, kinésithérapie, médication allopathique… En neurologie, la rééducation fonctionnelle peut être grandement facilitée, en particulier aiguilles en place, ce qui souligne, dans ce contexte, l’intérêt des aiguilles semi-permanentes En résumé, une séance de YNSA se déroule de la manière suivante : Diagnostic allopathique/Recherche de « non-indications » ⇓ Interrogatoire (à effectuer au début de chaque consultation) ⇓ Test GI4 hegu/E36 zusanlii pour les points de base, organes des sens, cérébraux ⇓ Palpation/Puncture des points base/organes des sens/cérébraux ⇓ Diagnostic cervical pour les points Y et ceux des nerfs crâniens ⇓ Palpation/Puncture des points Y/nerfs crâniens ⇓ Diagnostic cervical de contrơle : phénomènes d’« extinction » et de « démasquage » ⇓ Complément/modifi fication de la stratégie de puncture en cas de besoin ⇓ Palpation/Puncture éventuelle de point(s)/somatotopie(s) complémentaire(s) ⇓ Documentation 120 La nouvelle cranioacupuncture de Yamamoto (YNSA) Quelques diffi fficultés fréquemment rencontrées Cet ouvrage se voulant essentiellement pratique, il convient présent d’aborder – et de solutionner – quelques problèmes fréquemment rencontrés en consultation quotidienne, afi fin d’éviter au praticien, autant que faire se peut, des tâtonnements inutiles, voire des échecs thérapeutiques Comment trouver la ligne frontale d’implantation des cheveux Ce problème se présente chez un patient au front dégarni, voire présentant une alopécie La technique est la suivante : on demande au patient de « froncer » le front, ce qui fait appartre plusieurs rides Cette ligne, indispensable au repérage des points de base, se situe environ cm au-dessus de la ride la plus craniale Comment palper correctement les points Les points cervicaux, qui servent uniquement au diagnostic, sont palpés doucement, et l’aide de la pulpe du pouce La pression, toujours légère, doit être constante pour éviter les faux positifs comme les faux négatifs, ce qui suppose un certain entrnement Les points thérapeutiques, quant eux, sont palpés avec un peu plus de force, et avec l’ongle du pouce Il est d’une importance capitale de le laisser glisser, avec une pression constante, sur toute la zone que l’on veut tester Il faut absolument éviter le « saute-mouton », qui amène presque inévitablement manquer un ou plusieurs points, surtout s’ils sont très proches les uns des autres (par exemple : points des nerfs crâniens) Comment choisir la zone puncturer dans le plan sagittal (yin/yang) En cas de pathologie aiguë, notamment douloureuse, c’est la zone yin n qui sera puncturée De même, chaque fois que la palpation des points cervicaux révèle une induration douloureuse (l’induration est qualifiée fi yang), g c’est dans la zone yin que des points réactifs seront trouvés et puncturés À l’inverse, en cas de pathologie très chronique, principalement neurologique, c’est la zone yangg qui sera puncturée De même, chaque fois que le diagnostic cervical révèle Application pratique et technique de puncture 121 des points douloureux et mous (la « mollesse » est qualifiée fi yin), c’est dans la zone yang que l’on trouvera les points réactifs puncturer Comment choisir le côté puncturer (droite/gauche) Les points de base ainsi que ceux des organes des sens sont puncturés du côté affecté, sauf en cas de parésies ou de paralysies (par exemple patient hémiplégique), auquel cas la puncture est effectuée en controlatéral Pour les points cérébraux, la puncture est souvent controlatérale, mais il faut absolument effectuer le test du GI4 hegu u (pathologie sus-diaphragmatique) ou celui du E36 zusanlii (pathologie sous-diaphragmatique), car il faut toujours puncturer en premier du côté le plus douloureux Dès les aiguilles posées, le test doit être renouvelé, car chez environ 20 % des patients, le point test controlatéral est tout coup devenu douloureux ! Dans ce cas, il faut également puncturer du côté opposé Enfin, fi le choix des points Y ou des nerfs crâniens dépend du résultat du diagnostic cervical Une fois l’aiguille en place, il faut impérativement refaire le diagnostic cervical : le point initialement réactif est « éteint » si elle est correctement placée Par ailleurs, il faut toujours penser au phénomène de « démasquage » qui impose, lorsqu’il existe, la puncture de points Y ou des nerfs crâniens complémentaires Il faut par conséquent répéter le diagnostic cervical jusqu’à ce qu’il soit devenu totalement négatif Comment procéder si de nombreux points cervicaux sont réactifs Dans ce cas, on remarquera que les points Rein et/ou Foie font quasiment toujours partie de ces points On commence par puncturer les points Y ou nerfs crâniens correspondants Si les aiguilles sont correctement placées, le diagnostic cervical de contrơle montre une « extinction » non seulement des points Rein et Foie, mais également d’autres points cervicaux (voire de tous les autres !) Si des points cervicaux restent réactifs, il conviendra de puncturer les points Y ou nerfs crâniens correspondants, jusqu’à obtenir un diagnostic cervical totalement négatif… Comment trouver les points des nerfs crâniens La difficulté fi résulte du fait que les points sont extrêmement proches les uns des autres, formant un chapelet, et que la chevelure de certains patients est très dense cet endroit Le mieux est de démarrer la palpation avec l’ongle du pouce juste au-dessus de la zone de base A, et de laisser glisser celui-ci avec une pression constante dans le prolongement 122 La nouvelle cranioacupuncture de Yamamoto (YNSA) de celle-ci, sur une distance d’environ cm, jusqu’à hauteur de VG20 baihui Les points réactifs sont douloureux et perceptibles sous la forme de minuscules nodules, avec fréquemment un phénomène d’« accrochage » de l’ongle palpateur Conclusion La nouvelle cranioacupuncture de Yamamoto (YNSA) permet de traiter rapidement et avec une efficacité fi souvent surprenante un grand nombre de pathologies Les points de base, des organes des sens ainsi que les points cérébraux sont utiliser directement, bien que les derniers possèdent une représentation au niveau cervical Le diagnostic cervical, mis au point par le Dr Yamamoto, tout fait original, spécifique la méthode et basé sur les principes fondamentaux de la médecine traditionnelle fi chinoise, est indispensable pour qui veut utiliser les points upsilon (Y) ou les points des nerfs crâniens Ceux-ci permettent d’élargir notablement le champ des indications, principalement dans les domaines de la médecine interne et de la neurologie Leur champ d’indications est le même, en sachant que la puncture des points des nerfs crâniens est moins douloureuse que celle des points Y Au fil fi du temps, de nombreuses somatotopies complémentaires ont été – et seront encore ! – rajoutées par le concepteur, clinicien hors pair et chercheur infatigable Cellesci sont utilisées sans passer par le diagnostic cervical, mais toujours en association avec d’autres points, dans le but d’en renforcer les effets Rappelons que, de manière générale, seuls les points réactifs sont efficaces, fi donc puncturer Cela impose d’accepter qu’il n’y a pas de recette toute faite pour une pathologie donnée, même simple en apparence, et que le temps palpatoire est la clé de la méthode, permettant de repérer avec précision et de manière exhaustive tous ces points ; ce sont les principaux secrets de la méthode ! − − − − Les avantages de la YNSA sont nombreux : un spectre très large d’indications ; une méthode utilisable chez des patients de tout âge ; un apprentissage et une mise en œuvre rapides ; la possibilité d’associer la YNSA d’autres thérapeutiques : techniques acupuncturales, traitement allopathique, ou bien encore la rééducation fonctionnelle Cette dernière combinaison permet d’obtenir des résultats souvent surprenants, notamment dans les pathologies neurologiques (parésies, hémiplégies, suites d’accidents vasculaires cérébraux…) Tout ceci ne doit pas faire oublier que les résultats obtenus sont directement liés la mtrise de la méthode par le médecin-acupuncteur, ce qui nécessite un entrnement régulier, ainsi qu’un apprentissage auprès d’un spécialiste, ce qu’aucun livre, aussi pratique qu’il puisse être, ne pourra jamais remplacer, mais cependant efficacement fi accompagner ; c’est le but du présent ouvrage, de même que celui de faire conntre une technique acupuncturale encore très peu usitée en France alors que ses résultats sont remarquables, non seulement dans le traitement des douleurs aiguës, mais également dans celui des pathologies complexes et chroniques Cela prouve que cette méthode B Memheld, La nouvelle cranioacupuncture de Yamamoto (YNSA) © Springer-Verlag France, Paris 2011 124 La nouvelle cranioacupuncture de Yamamoto (YNSA) remarquable est bien plus qu’une simple « réflexothérapie fl », et qu’elle permet un rééquilibrage énergétique en profondeur du patient Au Japon, le Dr Yamamoto a fondé plusieurs cliniques de rééducation fonctionnelle où, malgré son grand âge, il est toujours amené traiter personnellement, tous les jours, de très nombreux patients C’est une preuve éclatante de l’efficacité fi de sa méthode Bibliographie − Auteroche B, Navailh P (1983) Le diagnostic en médecine traditionnelle chinoise Maloine, Paris − Bossy J, Prat-Pradal D, Taillandier J (1984) Les microsystèmes de l’acupuncture Masson, Paris − Croenen F (1983) À propos de la craniopuncture Méridiens 63-64: 137-149 − Guillaume G, Mach Chieu (1990) Rhumatologie et Médecine traditionnelle chinoise (2 tomes) Éditions de La Tisserande, Paris − Guillaume G, Mach Chieu (1995) Dictionnaire des points d’acupuncture (2 volumes) Trédaniel, Paris − Guillaume G, Mach Chieu (1997) Pathologie ostéo-articulaire Indications fonctionnelles des points d’acupuncture Trédaniel, Paris − Hecker HU, Steveling A, Peuker ET (Hrsg) (2002) Ohr-, Schädel-, Mund-, Hand-Akupunktur Hippokrates Verlag, Stuttgart − Jiao Shunfa (1982) Head Acupuncture Shanxi Publishing House, Beijing − Kespi JM (2000) Acupuncture (2e édition) Éditions de La Tisserande, Paris − Lambrechts G (2007) La nouvelle craniopuncture selon Yamamoto (YNSA) Acupuncture & Moxibustion 6: 39-45 − Maric W (1990) Treatment with Yamamoto New Scalp Acupuncture The Japanese Journal of Ryodoraku Medicine 35: 33-39 − Matsumoto K, Birch S (1988) Hara Diagnosis: Reflections fl on the Sea Paradigm Publications, Brookline, Massachusetts − Memheld B (2007) La nouvelle cranioacupuncture de Yamamoto (YNSA), application la pathologie ostéoarticulaire Acupuncture & Moxibustion 6: 229-232 − Memheld B (2009) La nouvelle cranioacupuncture de Yamamoto XIIIe journées de la FA.FOR.MEC, Lille, 27-28 novembre − Memheld B (2010) Notes personnelles du séminaire YNSA, Grafing fi bei München − Milsky C, Andrès G (2004) Zhenjiu jiayi jing Classique ordonné de l’acupuncture Traduction et commentaires (2 volumes) Trédaniel, Paris − Nguyen Van Nghi (1971) Pathogénie et pathologie énergétiques en médecine chinoise Don Bosco, Marseille − Nogier P (1969) Traité d’auriculothérapie Maisonneuve, Moulins-lès-Metz − Ogal HP, Kolster BC (2004) Propädeutik der Neuen Schädelakupunktur nach Yamamoto (YNSA) Hippokrates Verlag, Stuttgart − Popa SV (1990) Yamamoto’s New Scalp Acupuncture Treatment for handicapped Children The Japanese Journal of Ryodoraku Medicine 35: 40-47 − Roustan C (1987) Traité d’acupuncture (3 tomes) Masson, Paris − Rouxeville Y, Meas Y, Bossy J (2007) Auriculothérapie, Acupuncture auriculaire Springer Verlag France, Paris − Soulié de Morant G (1972) L’Acuponcture chinoise Maloine, Paris 126 La nouvelle cranioacupuncture de Yamamoto (YNSA) − Yamamoto T (1975) About New Scalp Acupuncture Journal of Ryodoraku Autonomic Nervous System 20(5) − Yamamoto T (1980) New Scalp Acupuncture (second report) Journal of Ryodoraku Autonomic Nervous System 25(4) − Yamamoto T (1980) New Scalp Acupuncture Oriental Medicine and Pain Clinic 10(3) − Yamamoto T (1985) Neue japanische Schädelakupunktur Chun-Jo, Freiburg − Yamamoto T, Yamamoto H (1998) Yamamoto New Scalp Acupuncture Springer Verlag Japan, Tokyo − Yamamoto T, Yamamoto H, Yamamoto M (2005) Yamamoto Neue Schädelakupunktur YNSA Verlag für Ganzheitliche Medizin Dr Erich Wühr, Kötzing/Bayerischer Wald − Yamamoto T, Yamamoto H, Yamamoto M (2010) Yamamoto New Scalp Acupuncture Toshikatsu Yamamoto and Helene Yamamoto, Japan, Miyazaki − Zeise-Süss D (2009) Yamamoto Neue Schädelakupunktur (YNSA) für die Praxis Urban & Fischer, München ... yin La nouvelle cranioacupuncture de Yamamoto (YNSA) NOTES Figure Les points fondamentaux de la nouvelle cranioacupuncture de Yamamoto Fig – Localisation de la zone A en position yang g 10 La nouvelle. .. et cranioacupuncture chinoise La cranioacupuncture chinoise La nouvelle cranioacupuncture de Yamamoto (YNSA) 3 Les points fondamentaux de la nouvelle cranioacupuncture de Yamamoto. .. La nouvelle cranioacupuncture de Yamamoto (YNSA) NOTES Figure Les points fondamentaux de la nouvelle cranioacupuncture de Yamamoto Fig – Localisation d la zone B en position yang g 15 16 La nouvelle
- Xem thêm -

Xem thêm: Tân đầu châm của Yamamoto, Tân đầu châm của Yamamoto

Từ khóa liên quan