Phát triển thương hiệu thời trang Áo dài phụ nữ Việt Nam

7 11 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2020, 18:14

Bài viết tập trung vào việc tổng kết, phân tích thị trường thời trang Áo dài, một số mô hình phát triển của thương hiệu thời trang điển hình trên thế giới, áp dụng vào phân tích và đề xuất phương hướng phát triển cho thương hiệu thời trang Áo dài, ứng dụng sáng tác bộ sưu tập thời trang cho một thương hiệu Áo dài phụ nữ Việt Nam. Tạp chí Khoa học Cơng nghệ 145 (2020) 089-095 Phát triển thương hiệu thời trang Áo dài phụ nữ Việt Nam Developing Fashion Brand of Vietnamese Women’s Aodai Dương Thị Kim Đức Trường Đại học Bách khoa Hà Nội – Số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam Đến Tòa soạn: 26-9-2019; chấp nhận đăng: 25-9-2020 Tóm tắt Áo dài phụ nữ Việt Nam đề tài quen thuộc lĩnh vực nghiên cứu sáng tác, nước Phần lớn cơng trình nghiên cứu vẽ lên tổng thể tà Áo dài phụ nữ Việt Nam với giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật thiết kế… Tuy nhiên nghiên cứu Áo dài góc độ nhãn mác thương hiệu nhằm phát triển thị trường Áo dài, phục vụ nhu cầu thẩm mỹ tiêu dùng tà áo truyền thống dân tộc Việt Nam chưa đề cập tới Bài báo tập trung vào việc tổng kết, phân tích thị trường thời trang Áo dài, số mơ hình phát triển thương hiệu thời trang điển hình giới, áp dụng vào phân tích đề xuất phương hướng phát triển cho thương hiệu thời trang Áo dài, ứng dụng sáng tác sưu tập thời trang cho thương hiệu Áo dài phụ nữ Việt Nam Từ Khóa: Áo dài, thương hiệu, thương hiệu thời trang, thương hiệu thời trang Áo dài, phát triển thương hiệu, phát triển thương hiệu Áo dài Abstract Vietnamese women's Aodai is a very familiar topic in the field of research, writing, and composing domestically and internationally Most of these studies have drawn the overall Vietnamese Women's Aodai with values of history, culture, art, and design However, the research on Aodai in terms of brands to develop the Aodai market, serving the aesthetic and consumption needs of Vietnamese traditional Aodai is not mentioned This article focuses on summarizing and analyzing the Aodai fashion market and some development models of typical fashion brands in the world, which are applied to the analysis and propose development directions for the Aodai fashion brand, applicate to design fashion collection for Vietnamese women's Aodai Keywords: Aodai, brand, fashion brand, Aodai fashion brand, brand development, Aodai brand development Tổng quan1 hoạt động nghệ thuật: Họa sĩ- Nhà thiết kế Sĩ Hồng Dưới góc độ biểu diễn viết báo chí cận đại chương trình Duyên dáng Việt Nam, chương trình biểu diễn nghệ thuật Báo Thanh Niên tổ chức, tổ chức lần đầu vào năm 1994, đến có 20 chương trình thực Tư liệu trình diễn Áo dài nhà thiết kế Minh Hạnh, Lễ hội Áo dài kỳ Festival Huế, kiện văn hóa lớn tổ chức hai năm lần nhằm mục đích tơn vinh di sản văn hóa Huế Áo dài phụ nữ Việt Nam [1] Áo dài năm 70 thời kỳ sau Sự nâng cao độ xẻ lườn, tay Raglan, mặc với quần ống, bó hơng, xịe rộng hẹp mặc lúc, nơi, hoàn cảnh với thay đổi vẻ độ rộng hẹp mầu sắc, chất liệu khiến Áo dài phụ nữ Việt Nam mang tính khác biệt so với trang phục truyền thống phụ nữ nước khác Bởi vậy, lấy tên Áo dài phụ nữ Việt Nam từ thời gian Đã có nhiều đề tài, luận văn nghiên cứu Áo dài nhiều góc độ Trong nước, góc độ lịch sử Trang phục Việt Nam [2] có nói phát triển Áo dài đặc biệt bối cảnh xã hội Việt Nam kỷ XX Dưới góc độ văn hóa có báo chuyên ngành Ý nghĩa nhân văn trang phục truyền thống [3], Trang phục nửa đầu kỷ XX ảnh hưởng văn hóa Pháp, Dưới góc độ nhà thiết kế Họa sĩ Nguyễn Cát TườngLe Mur, Đệ phu nhân Trần Lệ Xn, Q trình Ở nước ngồi, góc độ khơi phục Áo dài cổ có nghệ sĩ Trịnh Bách với cơng trình tái tạo y phục cung đình triều Nguyễn Việt Nam, Những năm 1990, 2000 nay, Áo dài phụ nữ Việt Nam xuất nhiều viết tạp chí, sách báo, khái niệm Áo dài xuất số từ điển có uy tín giới phóng viên, nhà nghiên cứu nước Ao Dai: The National Costume, The Ao Dai Goes Global: How International Influences and Female Entrepreneurs have shaped Vietnam's National Costume [4],… Cơng trình nghiên cứu tổng hợp góc độ lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, thiết kế thời trang có luận văn tiến sĩ Lịch sử Áo dài * Địa liên hệ: Tel.: (+84) 963.732.823 Email: duc.duongthikim@hust.edu.vn 89 Tạp chí Khoa học Công nghệ 145 (2020) 089-095 phụ nữ [1] thiên lịch sử Áo dài phụ nữ Việt Nam qua giai đoạn thời kỳ lịch sử liên quan Áo dài với loại hình nghệ thuật, thiết kế dành cho tầng lớp quý tộc triều Nguyễn phụ nữ trung lưu thành thị sử dụng Áo dài cung đình thời kỳ thường may từ chất liệu cao cấp gấm, lụa, trang trí, thêu thùa cơng phu tỉ mỉ Nghiên cứu thương hiệu có Xây dựng phát triển thương hiệu [5], Bí thành công thương hiệu hàng đầu giới [6], Nghiên cứu thương hiệu thời trang có luận văn thạc sĩ Nghiên cứu phát triển thương hiệu thời trang Việt Nam [7] Tuy nhiên luận văn dừng lại đề xuất phát triển thương hiệu thời trang, chưa phải phát triển thương hiệu thời trang Áo dài Hiện thị trường thời trang Áo dài: nhà thiết kế, cửa hàng cung cấp nguyên vật liệu Áo dài, công ty chuyên mẫu mã vải vóc thời trang Áo dài… vơ đa dạng phong phú Để nghiên cứu, đánh giá sở sản xuất, công ty kinh doanh Áo dài góc độ thương hiệu thời trang, nghiên cứu vào tổng kết phân tích đánh giá mơ hình thương hiệu thời trang giới Qua đó, đề xuất phương án phương án phát triển thương hiệu Áo dài phụ nữ Việt Nam Giai đoạn có du nhập văn hóa Pháp nên diễn cải cách Áo dài truyền thống Áo dài có nhiều thay đổi, sử dụng màu sắc tươi sáng hơn, kỹ thuật cắt may ảnh hưởng dần từ thời trang Pháp Xuất nhiều hiệu tạp hóa bán rộng rãi phụ trang nhiều mặt hàng vải vóc nhập từ Pháp để phục vụ nhu cầu ăn mặc tầng lớp thị dân, tiểu tư sản thành thị Giai đoạn 1930 – 1960 Giai đoạn đánh dấu bước ngoặt lớn lịch sử phát triển Áo dài Việt Nam với trào lưu cách tân hai họa sĩ trường Mỹ thuật Đông Dương Lê Phổ, Cát Tường Nguyên phụ liệu vải vóc giai đoạn này, phần sản xuất làng nghề dệt lụa thủ công nước, phần nhập từ nước phương Tây, chủ yếu từ Pháp Đối tượng nghiên cứu Áo dài may cắt hiệu cắt may Áo dài truyền thống hiệu may ông Hào, làng nghề Trạch Xá, tiếng với nghề may Áo dài truyền thống lâu đời, có số cửa hàng thiết kế may đo thời trang Áo dài phục vụ cho đối tượng khách hàng phụ nữ thành thị, phụ nữ trí thức học sinh, sinh viên Hà Nội Đặc biệt hiệu may họa sĩ Nguyễn Cát Tường Ngoài mở cửa hàng thiết kế Áo dài may đo, ơng cịn viết hướng dẫn ăn mặc trang điểm cho chị em tạp chí, mở buổi biểu diễn thời trang mà người mẫu phụ nữ trí thức Khái quát lịch sử thị trường thời trang Áo dài phụ nữ Việt Nam, tình hình thị trường thời trang áo dài phụ nữ Việt Nam Nghiên cứu số mơ hình phát triển thương hiệu thời trang giới để sở đề xuất phương hướng xây dựng phát triển thương hiệu thời trang Áo dài phụ nữ Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập, hệ thống, tổng kết, phân tích, đánh giá tư liệu, sử dụng xuyên suốt nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu lịch sử, phân chia giai đoạn phát triển để thấy biến đổi thị trường Áo dài qua giai đoạn, thời kỳ Phương pháp nghiên cứu đồng đại, đồng thời nghiên cứu phát triển thương hiệu thời trang thành cơng nước ngồi thị trường thời trang Áo dài nước, từ đưa phân tích, đánh giá, đề xuất phương hướng phát triển thương hiệu Cuối phương pháp thực nghiệm thiết kế sưu tập thời trang cho thương hiệu Áo dài Kết bàn luận 4.1 Khái quát thị trường Áo dài phụ nữ kỷ XX Giai đoạn 1900 – 1930 Đầu kỷ XX, xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc xã hội thực dân, nửa phong kiến Đây thời kỳ tiếp xúc văn hóa cổ truyền Việt Nam với phương Tây đại, thơng qua văn hóa Pháp du nhập có tính chất cưỡng Áo dài thời gian này, có dạng Áo dài tứ thân Áo dài ngũ thân Áo dài tứ thân chị em vùng thôn quê Bắc Bộ sử dụng rộng rãi Cịn Áo dài ngũ thân thường Hình Hiệu may Lemur họa sỹ Cát Tường mẫu Áo dài Lemur (a) Chân dung họa sĩ Nguyễn Cát Tường; (b) Logo tên hiệu may Cát Tường; (c) Mẫu phác thảo mẫu thực Áo dài Lemur; (d) Buổi trình diễn thời trang Áo dài Lemur 90 Tạp chí Khoa học Cơng nghệ 145 (2020) 089-095 Xu hướng tạo nên sóng thời trang Áo dài Cát Tường khắp ba miền Bắc, Trung, Nam Có thể nói tiền thân thương hiệu Áo dài phụ nữ Việt Nam Giai đoạn thời hồng kim nghề thợ may thủ công với xuất máy khâu - Chiếc máy may hiệu Singer Nhật, có từ năm 1947 Bước đầu máy móc hóa phần cơng đoạn cắt may Áo dài, nhiên công đoạn thủ công tạo nên giá trị thẩm mỹ Áo dài giữ nguyên (khâu tay phần vạt cổ Áo dài) triển không ngừng thông qua nhà thiết kế thời trang Áo dài có tiếng cửa hàng, sở sản xuất, gia công Áo dài, Áo dài may sẵn thị trường nước 4.2 Thị trường thời trang Áo dài Việt Nam Nguyên phụ liệu thiết kế mẫu vải Áo dài Nguồn nguyên phụ liệu cho thiết kế cắt may Áo dài cung cấp thông qua chợ vải, chợ đầu mối, nhà may đo, cửa hàng kinh doanh vải Áo dài Có hai nguồn cung cấp vải cho thị trường Áo dài nguồn nước nguồn nước Giai đoạn 1960 – 1990 Giai đoạn giai đoạn có biến động, thử thách mạnh mẽ hình thức, tư tưởng tác động vào Áo dài Sự ảnh hưởng văn hóa Mỹ trực tiếp Miền Nam Việt Nam giai đoạn 1960 -1970 dẫn đến đời Áo dài Raglan Tuyết Mai, Áo dài Lệ Xuân, Áo dài Hippy, Áo dài Mini, hình thức trang trí thêu, vẽ chạy theo mốt phương Tây, thay đổi kết cấu liên tục kiểu cổ, ly, tà Áo dài Nguyên phụ liệu nhập từ nước chủ yếu nhập trực tiếp gián tiếp từ Trung Quốc thông qua website điện tử đơn vị kinh doanh Những nguồn vải mẫu mã đa dạng, chất liệu phong phú, giá phải không rõ nguồn gốc, xuất xứ Nguyên phụ liệu vải Áo dài nước nước sản xuất làng nghề làng lụa Vạn Phúc (Hà Nội), Nha Xá (Hà Nam), Bảo Lộc (Lâm Đồng) công ty sản xuất thiết kế mẫu mã Áo dài điển cơng ty Thái Tuấn, cơng ty Tồn Thịnh Nguồn vải từ công ty chuyên dụng với mẫu mã hoa văn đa dạng có sản phẩm cho phân khúc thị trường trung cao cấp, giá thành không rẻ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng đảm bảo Từ năm 1975 đến năm 1986 thời kì bao cấp Áo dài chủ yếu sử dụng dịp lễ tết, cưới xin ăn hỏi, đồng phục học sinh hay tiếp đón ngoại giao, … thị trường Áo dài giảm nhiều Trong giai đoạn xuất hiện tượng giao hịa trang phục phụ nữ nơng thơn thành thị, giao lưu thuận tiện vùng miền tạo điều kiện cho tiếp biến trang phục Những năm 1980, bắt đầu có ảnh hưởng mốt trang phục Âu Mỹ Miền Bắc sau tiếp thu cách cắt may cách thức trang trí Miền Nam với chất liệu, màu sắc phong phú Có thể thấy, thị trường nguyên vật liệu Áo dài tương đối đa dạng, phong phú, nhiên khó kiểm sốt, chưa chủ động từ khâu ngun vật liệu đến trang trí Cịn phụ thuộc vào độ trôi thị trường, nhập ngoại vải vóc sở sản xuất mẫu mã thủ công Giai đoạn sau 1990- 2019 Năm 1986, Việt Nam mở cửa kinh tế tác động đến biến đổi người văn hoá Việt Nam thời kỳ đổi hội nhập Đầu năm 90, thời trang Việt Nam có chuyển biến đáng mừng Thiết kế Áo dài Hà Nội lên tên tuổi nhà tạo mẫu Ngân An thương hiệu Ngân An Ở Hồ Chí Minh có số nhà thiết kế xây dựng thương hiệu thời trang Áo dài gắn liền với tên tuổi nhà thiết kế Minh Hạnh, Sỹ Hoàng Giai đoạn đánh dấu trưởng thành trình sáng tác cách tân Áo dài phụ nữ Việt Nam với xuất hàng loạt nhà thiết kế tài Võ Việt Chung, Nguyễn Cơng Trí, Thiết kế gia cơng Áo dài Ngày nay, thời trang Việt Nam có bước tiến nhanh chóng, khơng ngừng cập nhật xu hướng thời trang giới với đời vô số thương hiệu, cửa hàng, trung tâm mua sắm, trình diễn thời trang cho thấy tranh đa dạng, nhiều mầu sắc thời trang Việt Nam nói chung thời trang Áo dài nói riêng Thị trường Áo dài phát Trong thời gian qua, với mảng trình diễn quảng bá Áo dài, nhà thiết kế chủ yếu thể ý tưởng sáng tác giao lưu văn hóa, nghệ thuật Các trình diễn chưa trọng vào quảng bá liên tục cho thương hiệu thời trang Áo dài, để người Áo dài cao cấp thường thực nhà thiết kế theo mẫu mã riêng Bình dân khách hàng mua vải chọn vải cửa hàng may cắt cửa hàng Hoặc may theo cỡ số thuê bán sẵn cửa hàng như: Ngân An, Hương Giang, La Hằng Gia cơng chủ yếu theo hình thức may đo đơn chiếc, chưa áp dụng công nghệ vào gia công nhằm giảm giá thành để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng cách nhanh chóng hiệu Quảng bá trình diễn Áo dài 91 Tạp chí Khoa học Công nghệ 145 (2020) 089-095 tiêu dùng qua lựa chọn sản phẩm Áo dài theo mùa thời trang trung thượng lưu Từ chiến dịch quảng bá phẩm hệ thống phân phối bán hàng thiết kế phát triển phong cách thương hiệu Chanel, buổi trình diễn thời trang cao cấp song song trình diễn thời trang may sẵn đại sứ thương hiệu gương mặt tiếng giới Với hệ thống cửa hàng hiệu xa hoa thiết kế chuyên nghiệp công phu, chiến dịch marketing theo phân phúc khách hàng đặc biệt đến từ giới thượng lưu châu lục Sau gần kỷ hình thành phát triển, Chanel củng cố thương hiệu lĩnh vực thời trang với dòng sản phẩm thời trang cao cấp, quần áo may sẵn, nước hoa, đồng hồ, phụ kiện mỹ phẩm 4.3 Mơ hình số thương hiệu thời trang tiếng nước ngồi Ngày nay, ngành cơng nghiệp thời trang giới với thương hiệu thời trang tiếng trở thành ngành mũi nhọn kinh tế giới Nghiên cứu tổng kết, phân tích đánh giá mơ hình số thương hiệu thời trang tiếng nước tiêu biểu, từ đúc rút học kinh nghiệm cho trình phát triển thương hiệu thời trang Áo dài Việt Nam Nghiên cứu vào phân tích thương hiệu thời trang Chanel Uniqlo tương ứng với thương hiệu thời trang phục vụ cho thị trường cao cấp thương hiệu thời trang chủ yếu phục vụ cho nhu cầu trang phục thời trang hàng ngày Những thương hiệu có sức ảnh hưởng lớn phong cách đạt doanh thu cao thị trường thời trang giới Uniqlo Chanel Hình Thương hiệu Chanel Hình Thương hiệu Uniqlo (a) Chân dung nhà thiết kế Coco Chanel;(b) Cửa hàng Chanel Courchevel, Pháp; (c) Trang web Chanel; (d) Trình diễn thời trang Chanel; (e) Logo Chanel; (f) Chiến dịch thời trang 2018 Chanel (a) Logo slogan Uniqlo; (b) Trang web Uniqlo; (c) Cửa hàng Uniqlo; (d) Sản phẩm cải tiến Heattech, Hybrid Down; (e) Máy bán hàng tự động Uniqlo; (f) Chiến dịch thời trang 2019 Uniqlo Thương hiệu Chanel có trụ sở Pháp thuộc sở hữu Wertheimers, thành lập từ năm 1909-1910 nhà thiết kế người Pháp, huyền thoại thời trang Gabrielle Chanel (Coco Chanel) Sau thời kì bà, nhà thiết kế Karl Lagerfeld trở thành giám đốc sáng tạo Chanel từ năm 1983 đến năm 2019 Biểu tượng thương hiệu Chanel hai chữ C hoa đối lập mang ý nghĩa Coco Chanel, nhà thiết kế sáng lập tên thương hiệu với triết lý sáng tạo “Back to Basic – Trở lại bản”, tinh giản, lịch sang trọng Sứ mệnh thương hiệu “Bringing the Best to Everyone We Touch – Mang lại thứ tốt cho khách hàng tiếp cận” Để thực sứ mệnh đó, nhà thiết kế lừng danh Chanel hàng năm cho đời sưu tập thời trang mang tính sáng tạo cao, chất lượng tuyệt hảo cho dòng sản phẩm thời trang cao cấp dòng sản phẩm thời trang may sẵn phục vụ tầng lớp Uniqlo công ty Nhật Bản chuyên thị trường thời trang thường ngày gây dựng Tadashi Yanai từ năm 1984 với triết lý sáng tạo “Made for all – Thời trang cho tất cả”, mang đến mẫu quần áo mặc thường ngày hợp mốt, chất lượng cao mà mặc mặc đâu nơi với giá bán thấp Sản phẩm quần áo Uniqlo hướng tới đơn giản, thiết thực đại chúng cho người dùng, đồng thời tạo khả để người tự sáng tạo kết hợp loại quần áo với để làm nên phong cách riêng cho Để thực mục tiêu đó, đội ngũ thiết kế Uniqlo trực tiếp cho thị trường với tốc độ nhanh, sản phẩm phong phú đồng thời trọng việc nghiên cứu phát triển sản phẩm từ kỹ thuật tiên tiến sợi vải Điển hình dịng sản phẩm cải tiến cơng nghệ 92 Tạp chí Khoa học Công nghệ 145 (2020) 089-095 giữ nhiệt Heattech, công nghệ làm mát Airism, … Thương hiệu Uniqlo phát triển nhanh chóng, trở thành hãng bán lẻ thời trang quốc tế hàng đầu giới Thương hiệu sở hữu 2.300 cửa hàng với giá trị khách hàng coi trọng chất lượng, hình thức với trải nghiệm mua sắm tốt Qua nghiên cứu mơ hình thương hiệu thời trang Chanel Uniqlo rút số đánh giá, tổng kết, áp dụng vào xây dựng thương hiệu thời trang Áo dài Để phát triển thương hiệu thời trang Áo dài, cần có chiến lược phân khúc thị trường cụ thể, xác định triết lý sáng tạo sứ mệnh thương hiệu Phong cách thương hiệu triển khai đồng sản phẩm trình phân phối, chiến lược marketing, chiến lược truyền thông quảng bá sản phẩm theo giai đoạn thời trang… Phong cách thương hiệu cần đổi mới, phát triển nhằm lưu giữ phát huy giá trị thương hiệu lòng khách hàng thương hiệu Hình Nhà thiết kế Minh Hạnh thương hiệu thời trang Minh Hạnh 4.4 Mơ hình thời trang Áo dài phụ nữ Việt Nam (a) Chân dung nhà thiết kế logo thương hiệu Minh Hạnh; (b) Mẫu Áo dài Minh Hạnh; (c) Cửa hàng trưng bày sản phẩm; (d) Mẫu poster quảng cáo; (e)Buổi trình diễn thời trang giao lưu văn hóa Đối với thị trường thời trang Việt Nam, Áo dài phụ nữ Việt Nam sản phẩm vừa mang giá trị truyền thống, vừa đem lại giá trị kinh tế cao Để tìm hiểu kỹ thương hiệu thời trang Áo dài, nghiên cứu vào phân tích số cơng ty chun thiết kế Áo dài thành lập từ năm 90 công ty Ngân An, Minh Hạnh - nhà thiết kế Áo dài tiêu biểu mơ hình cung cấp thiết kế Áo dài công ty Thái Tuấn Nhà thiết kế Minh Hạnh sinh năm 1961, tốt nghiệp trường Mỹ thuật Gia Định Bà đạt nhiều thành tựu nghiệp thiết kế Năm 1997, bà đoạt giả thưởng New Designer Award thi thết kế Makuhari Grand Prix tổ chức Nhật Nhiều năm qua, bà cho đời sưu tập thời trang Áo dài thiết kế thời trang lấy cảm hứng từ cộng đồng dân tộc Việt Nam số nước giới, đồng thời xây dựng tổ chức buổi trình diễn thời trang kiện văn hóa nước giới để giới thiệu vẻ đẹp Văn hóa Việt Nam Bà phủ Pháp phong danh hiệu Hiệp sĩ nghệ thuật văn chương năm 2006 Chính phủ Italia trao tặng huân chương Hiệp sĩ năm 2018 Bà nhà thiết kế thời trang Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng Văn hóa Nghệ thuật (Arts and Culture) thuộc khn khổ Fukuoka Prize 2015 Tên tuổi bà biết đến thương hiệu thiết cho nhân vật tiếng làng âm nhạc Thanh Lam, Hồng Nhung… Công ty Áo dài Ngân An Vốn dĩ nghệ sĩ sân khấu, nhà thiết kế Ngân An thành lập công ty thời trang Ngân An vào năm 1993 Các thiết kế Áo dài bà tạo nên nét lịch, sang trọng người Hà Nội với thay đổi kiểu cách chất liệu Tên tuổi bà gắn liền với hoạt động xã hội Việt Nam với thi hoa hậu, người đẹp thời trang Việt Nam Bà đánh giá cao thị trường nước chất lượng, thiết kế mẫu mã giới văn nghệ sĩ, nhà ngoại giao, thương gia khách nước ưa chuộng Năm 1996, cộng tác với nhà tạo mốt người Nhật Kansai chương trình Chào Việt Nam trang phục Áo dài, khăn đóng người đẹp Trương Quỳnh Mai trình diễn tham dự thi thi Hoa hậu Quốc tế 1995, đoạt giải trang phục dân tộc đẹp Để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, thương hiệu giới thiệu sưu tập hàng năm Các sản phẩm Áo dài trưng bày hai cửa hàng Hà Nội trình diễn buổi trình diễn thời trang, buổi giao lưu văn hóa Việt Nam nước khác Bà nhà thiết kế khác lập lên Vietnam Design House, nơi hội tụ trưng bày sản phẩm mang đậm nét dân tộc phục vụ cho khách hàng Việt tầng lớp trung lưu, đồng thời khơi gợi niềm đam mê với giới trẻ yêu thời trang Việt Có thể nói thiết kế bà tạo nên giá trị cho thương hiệu thời trang Minh Hạnh với khách hàng phạm vi người mẫu, diễn viên, nhân vật tiếng, … Thương hiệu khuếch trương qua buổi trình diễn thời trang Lễ hội Áo dài festival hay tuần lễ thời Nhà Thiết kế Minh Hạnh 93 Tạp chí Khoa học Công nghệ 145 (2020) 089-095 trang hàng năm Sản phẩm Áo dài, trang phục thường ngày trưng bày với số lượng hạn chế cửa hàng riêng bà kinh doanh, tiếp thị, bán hàng, Thái Tuấn mở rộng thị trường quốc tế bán hàng online trang web thức cơng ty Thương hiệu Thái Tuấn Với nhà thiết kế Minh Hạnh thương hiệu Minh Hạnh thiết kế Áo dài mang tính chất đơn cao cấp dành riêng khách hàng với số lượng hạn chế Những mẫu Áo dài thiết kế thương hiệu thời trang Ngân An cắt may gia công cho nhiều đối tượng khách hàng Cịn với cơng ty Thái Tuấn từ khâu thiết kế mẫu vải, may cắt đồng phục Áo dài, thương hiệu mở rộng phục vụ thị trường với số lượng lớn nhiều Mỗi mơ hình định vị thị trường khách hàng mơ hình tiêu biểu cho định hướng phát triển thương hiệu Áo dài theo hướng cao cấp hay sản xuất hàng loạt Các thương hiệu có thành cơng góc độ thiết kế mẫu, quảng bá cho thương hiệu, phát triển theo phân khúc thị trường định Để đánh giá, đề xuất phương hướng phát triển thương hiệu thời trang Áo dài, nghiên cứu so sánh mơ hình thương hiệu thời trang Áo dài nước với mơ hình thương hiệu thời trang nước ngồi phân tích nhằm đưa ý kiến bổ sung cho việc phát triển thương hiệu Áo dài phụ nữ Việt Nam Hình Thương hiệu Thái Tuấn (a) Logo thương hiệu Thái Tuấn; (b) Trang web thương hiệu Thái Tuấn; (c) Dòng sản phẩm Áo dài Thái Tuấn; (d) Cửa hàng Thái Tuấn; (e) Trình diễn thời trang Thái Tuấn; (f) Trưng bày cửa hàng Thái Tuấn Với mơ hình thương hiệu thời trang xuất phát từ sản xuất thiết kế vải Áo dài, Công ty cổ phần tập đoàn Thái Tuấn thành lập năm 1993, doanh nghiệp dệt may cung cấp sản phẩm vải, dịch vụ thời trang mang đậm sắc văn hoá Việt Nam đa phần công nghệ sản xuất vải dệt Jacquard, vải in công nghệ in digital, vải đơn sắc,… Với định hướng trở thành “Thương hiệu quốc tế cung cấp vải thời trang tồn cầu” sứ mệnh “Tơn vinh vẻ đẹp phụ nữ thông qua sản phẩm thời trang, góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia” Tận dụng cách mạng công nghiệp 4.0 nhu cầu vải thời trang ngày lớn doanh nghiệp may mặc, Thái Tuấn đẩy mạnh đầu tư máy móc mới, công nghệ thông minh, tiên phong sản xuất sản phẩm với tính mới, trọng chăm sóc sức khỏe thân thiện với môi trường, Sản phẩm Thái Tuấn kiểm soát chặt chẽ theo hệ thống quản lý chất lượng quốc tế nhiều năm liền Thái Tuấn vinh danh nhiều giải thưởng uy tín thương hiệu Thương hiệu thời trang Áo dài phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh chủ yếu sử dụng phương thức may đo nên việc phát triển thiên thời trang cao cấp với đặc biệt dành cho hoa hậu, người mẫu dự lễ hội kiện Còn thị trường Áo dài may sẵn cần phải đưa hệ thống cỡ số áp dụng máy móc hóa thay số cơng đoạn thủ cơng đảm bảo tính thẩm mỹ Áo dài truyền thống Đề tài “Nghiên cứu công thức thiết kế hệ cỡ số Áo dài phụ nữ Việt Nam từ 20-30 tuổi” [7] đề tài “Nghiên cứu máy móc hóa q trình gia cơng Áo dài phụ nữ Việt Nam” [8] kết hợp nghiên cứu hồn chỉnh để áp dụng vào sản xuất hàng loạt Áo dài phụ nữ Việt Nam 4.5 Ứng dụng sáng tác sưu tập thời trang cho thương hiệu Craftlink Nhóm nghiên cứu trao đổi với lãnh đạo tổ chức Craftlink tìm hiểu thương hiệu hệ thống sản phẩm Tìm hiểu khách hàng, thị trường, sưu tập thời trang có, khái quát Áo dài thổ cẩm, từ nhóm nghiên cứu sáng tác sưu tập thời trang Áo dài "Sen" hoa văn thổ cẩm dân tộc, dành cho nữ niên lứa tuổi từ 25-35 cho thương hiệu Craftlink Để đạt thành tựu trên, thương hiệu xây dựng chiến lược phát triển toàn diện từ khâu sản xuất vải, thiết kế mẫu vải Áo dài đến phát triển dòng sản phẩm Áo dài cắt may phục vụ thị trường rộng lớn Áo dài đồng phục văn phòng, trường học, với nhu cầu người tiêu dùng phân khúc trung cao cấp thông qua sưu tập vải Áo dài hàng năm Hệ thống phân phối Thái Tuấn rộng khắp toàn quốc gồm: chi nhánh, cửa hàng, 3000 đại lý 3500 nhà phân phối Ngày nay, với chiến lược Với chiến lược phát triển thương hiệu cách thông qua sản phẩm sưu tập Áo dài, kết nối giá trị truyền thống, nét đẹp văn hóa dân tộc thiểu số với vẻ đẹp họa tiết hoa văn dân tộc 94 Tạp chí Khoa học Công nghệ 145 (2020) 089-095 Kinh Việt Nam Thiết kế sản phẩm chuỗi phát triển thương hiệu Áo dài thổ cẩm: từ mẫu trình diễn quảng bá đến đưa vào sản xuất hàng loạt, áp dụng công nghệ vào gia công nhằm giảm giá thành, đáp ứng nhu cầu thị trường thời trang theo nhiều phân đoạn khách hàng trung cao cấp, chủ động tồn q trình từ ngun phụ liệu, thiết kế, sản xuất, phân phối theo phân cấp nhu cầu khách hàng cụ thể Mặt khác, kết hợp chặt chẽ công đoạn từ nguyên vật liệu, thiết kế mẫu vải Áo dài kết hợp với thiết kế thời trang Áo dài theo phân khúc thị trường đối tượng cụ thể Triển khai thiết kế cao cấp song hành với thiết kế sản xuất hàng loạt nhằm phục vụ hiệu cho đối tượng khách hàng Đẩy mạnh khâu quảng bá, phân phối theo đặc trưng sản phẩm thời trang Áo dài theo mùa thời trang năm Duy trì phát triển phong cách thương hiệu Áo dài phụ nữ Việt Nam theo biến đổi khơng ngừng dịng chảy thời trang nước giới Trên sở ứng dụng kết nghiên cứu vào thực tế, thiết kế sưu tập thời trang Áo dài "Sen" hoa văn thổ cẩm dân tộc, dành cho nữ niên lứa tuổi từ 25-35 cho thương hiệu Craftlink Lời cảm ơn Tác giả xin cảm ơn hỗ trợ kinh phí từ Trường ĐHBK Hà Nội thơng qua đề tài cấp Trường T2016PC-079 Đồng thời cảm ơn thầy, cô Bộ môn CN May Thời trang, Viện Dệt May - Da giày Thời trang hỗ trợ để tơi hồn thành nghiên cứu Tài liệu tham khảo [1] Dương Thị Kim Đức Lịch sử Áo dài phụ nữ Luận văn tiến sĩ Đại học Đông Hoa, Thượng Hải, Trung Quốc, 2013 Hình Bộ sưu tập Áo dài "Sen" họa tiết thổ cẩm phát triển phong cách thương hiệu Craftlink [2] Đồn Thị Tình Trang phục Việt Nam Nhà xuất Mỹ Thuật, 2006 Kết luận Để phát triển thương hiệu thời trang ngồi yếu tố khách quan ảnh hưởng sách Đảng Nhà nước, tác động trình hội nhập nhận thức người dân, cần nhận thức vị trí, vai trị thương hiệu hoạt động kinh doanh, chất lượng nguồn lực doanh nghiệp chiến lược phát triển sản phẩm Qua phân tích hội thị trường khả doanh nghiệp để xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu với mục tiêu chiến lược cụ thể mà thương hiệu cần đạt giai đoạn định [3] Trần Ngọc Dung Ý nghĩa nhân văn trang phục truyền thống dân tộc thiểu số Việt Nam Nhà xuất Văn hóa dân tộc, Hà Nội, 2006 [4] Sandra Niessen, Ann Marie Leshkowich, and Carla Jones, eds The Ao Dai Goes Global: How International Influences and Female Entrepreneurs have shaped Vietnam's National Costume Oxford and New York: Berg Publishers, 2003 [5] PGS, TS Vũ Chí Lộc, Th.S Lê Thị Thu Hà Xây dựng phát triển thương hiệu Nhà xuất Lao động – Xã Hội, Hà Nội, 2007 Để đạt mục tiêu đó, thương hiệu triển khai theo bước lập kế hoạch hoàn chỉnh kết hợp chiến lược thời gian, tài nhân cho giai đoạn Quá trình diễn theo dõi đánh giá thông qua chế kiểm sốt chiến lược [9] [6] Mark Tungane Bí thành công thương hiệu hàng đầu giới Nhà xuất Trẻ, 2005 [7] Nguyễn Thị Huế Nghiên cứu công thức thiết kế hệ cỡ số Áo dài phụ nữ Việt Nam từ 20-30 tuổi Luận văn thạc sĩ Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2018 [8] Vũ Thị Thanh Huyền Nghiên cứu máy móc hóa trình gia cơng Áo dài phụ nữ Việt Nam Luận văn thạc sĩ Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2018 Trước tiên, cần nâng cao nhận thức nhà thiết kế, quản lý, kinh doanh, sở sản xuất thời trang Áo dài giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật trang phục Áo dài truyền thống Việt Nam, nhận thức thương hiệu, xây dựng thương hiệu, thơng qua khóa học, hội thảo, chương trình… để họ định hướng phát triển thương hiệu Áo dài [9] Lê Thị Thanh Tâm Nghiên cứu phát triển thương hiệu thời trang Việt Nam Luận văn thạc sĩ Đại học Bách khoa Hà Nội, 2016 95 ... diễn thời trang mà người mẫu phụ nữ trí thức Khái quát lịch sử thị trường thời trang Áo dài phụ nữ Việt Nam, tình hình thị trường thời trang áo dài phụ nữ Việt Nam Nghiên cứu số mơ hình phát triển. .. trình phát triển thương hiệu thời trang Áo dài Việt Nam Nghiên cứu vào phân tích thương hiệu thời trang Chanel Uniqlo tương ứng với thương hiệu thời trang phục vụ cho thị trường cao cấp thương hiệu. .. cứu thương hiệu thời trang có luận văn thạc sĩ Nghiên cứu phát triển thương hiệu thời trang Việt Nam [7] Tuy nhiên luận văn dừng lại đề xuất phát triển thương hiệu thời trang, chưa phải phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển thương hiệu thời trang Áo dài phụ nữ Việt Nam, Phát triển thương hiệu thời trang Áo dài phụ nữ Việt Nam

Từ khóa liên quan