Giải bài tập sách giáo khoa Tin học 12 – Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

2 43 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2020, 23:30

Giải bài tập sách giáo khoa Tin học 12 – Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu hướng dẫn học sinh phương pháp giải các bài tập về giải pháp bảo mật chủ yếu; chức năng của biên bản hệ thống, thay đổi tham số của hệ thống bảo vệ. Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Giải tập SGK Tin học 12 13 Bài trang 104 Tin học 12: Hãy nêu giải pháp bảo mật chủ yếu Lời giải: - Các giải pháp chủ yếu cho bảo mật hệ thống gồm có sách ý thức, phân truy cập nhận dạng người dùng, mã hóa thông tin né liệu, lưu biên Bài trang 104 Tin học 12: Với vị trí người dùng, em làm để bảo vệ hệ thống khai thác CSDL? Lời giải: - Với vị trí người dùng để bảo vệ hệ thống khai thác CSDL là: • Đổi mật • Mã hóa thông tin nén liệu Bài trang 104 Tin học 12: Biên hệ thống dùng để làm gì? Lời giải: - Biên hệ thống dùng để: - Cho biết số lần truy cập vào hệ thống, vào thành phần hệ thống, vào yêu cầu tra cứu,… - Thông tin số lần cập nhật cuối cùng: Nội dung cập nhật, người thực hiện, thời điểm cập nhật,… - Hỗ trợ đáng kể việc cho việc khơi phục hệ thống có cố kĩ thuật, đồng thời cung cấp thông tin cho phép đánh giá mức độ quan tâm người dùng hệ thống nói chung với thành phần hệ thống nói riêng - Có thể phát truy cập khơng bình thường Bài trang 104 Tin học 12: Cho ví dụ để giải thích lí cần phải thường xuyên thay đổi tham số hệ thống bảo vệ Lời giải: - Ví dụ người quản trị hệ thống chuyển qua đơn vị khác phải thay đổi tồn mật hệ thống để tránh trường hợp xấu xảy Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí - Khi CSDL bị xâm nhập lần mật Việc thay đổi tham số bảo vệ thường xuyên đảm bảo dùng mật cũ (bằng cách có được) để truy cập CSDL lần Xem thêm tại: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-12 Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 ...Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí - Khi CSDL bị xâm nhập lần mật Việc thay đổi tham số bảo vệ thường xuyên đảm bảo dùng mật cũ (bằng cách có được) để truy cập CSDL lần... cũ (bằng cách có được) để truy cập CSDL lần Xem thêm tại: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop -12 Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập sách giáo khoa Tin học 12 – Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu, Giải bài tập sách giáo khoa Tin học 12 – Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu