Giáo án Tin học 12 - Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu (Tiết 3)

3 68 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2020, 18:58

Giáo án Tin học 12 - Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu (Tiết 3) nối tiếp tiết 2 được biên soạn với mục tiêu biết một số cách thông dụng bảo mật cơ sở dữ liệu. §13: BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ CSDL (t3) I Mục tiêu Kiến thức + Biết khái niệm bảo mật tồn qui định, điều luật bảo vệ thông tin + Biết số cách thông dụng bảo mật CSDL Thái độ: Có ý thức thái độ đắn việc sử dụng bảo mật CSDL II Chuẩn bị Giáo viên: Giáo án, SGK Tin 12, SGV Tin 12, máy tính, máy chiếu 2.Học sinh: SGK tin 12, ghi III Tổ chức hoạt động học tập Ổn định tổ chức lớp Kiểm tra cũ: Trình bày biện pháp phân quyền truy cập nhận dạng người dùng? Tiến trình mới: Hoạt động thầy trò NỘI DUNG Hoạt động 1: Mã hố thơng tin nén Mã hóa thơng tin nén liệu liệu (15p) - Trong chương trình lớp 10 GV: Ngồi việc bảo mật phân quyền đề cập đến mã hóa thơng tin theo việc người truy cập chấp hành ngun tắc vịng trịn thay kí tự chủ trương sách cịn một kí tự khác giải pháp để bảo mật thơng tin - Mã hóa độ dài cách nén liệu mã hóa thơng tin Ví dụ: GV: ý nghĩa việc mã hóa thơng tin? AAAAAAAAABBBBBBBBCCC HS:Khi mã hóa theo phương Mã hóa thành 10A8B3C pháp ngồi việc giảm dung lượng cịn Chú ý: Các liệu thường tăng tính bảo mật thơng tin mã hóa nén chương trình VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hoạt động thầy trị NỘI DUNG GV: Tại nói mã hóa lại tăng tính bảo riêng mật? Có thể lấy ví dụ minh họa? HS: Giải thích thơng tin sau mã hóa thể dạng khác, góp phần tăng cường tính bảo mật, người khác ko đọc thơng tin mã hóa HS:lấy ví dụ minh họa cụ thể Hoạt động 2: Lưu biên (15p) Lưu biên GV: Trình chiếu minh họa cụ thể biên Ngoài giải pháp nêu trên, người ta lưu Yêu cầu HS vào cịn tổ chức lưu biên hệ thống Biên xác định ý nghĩa việc lưu biên bản? hệ thống thông tường cho biết: HS: Thảo luận theo nhóm Số lần truy cập vào hệ thống, vào GV: Tổng kết đưa kết luận biên thành phần hệ thống, vào yêu hệ thống hỗ trợ đáng kể cho việc khôi cầu tra cứu,… phục hệ thống có cố kĩ thuật, đồng Thông tin số lần cập nhật cuối cùng: thời cung cấp thông tin cho phép đánh giá phép cập nhật, người thực hiện, thời mức độ quan tâm người dùng điểm cập nhật,… hệ thống nói chung thành phần hệ thống nói riêng Dựa biên này, người ta phát truy cập khơng bình thường (ví dụ thường xuyên quan tâm đến số loại liệu vào số thời điểm định), từ có biện pháp phịng ngừa thích hợp Tổng kết hướng dẫn học tập nhà (05p) * Tổng kết - Nhắc lại cách mã hố thơng tin nén liệu VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Cách lưu biên * Hướng dẫn học tập nhà: - Chuẩn bị thực hành 11 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ... kết hướng dẫn học tập nhà (05p) * Tổng kết - Nhắc lại cách mã hoá thông tin nén liệu VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Cách lưu biên * Hướng dẫn học tập nhà: - Chuẩn bị thực... hệ thống, vào yêu hệ thống hỗ trợ đáng kể cho việc khôi cầu tra cứu,… phục hệ thống có cố kĩ thuật, đồng Thơng tin số lần cập nhật cuối cùng: thời cung cấp thông tin cho phép đánh giá phép cập... mã hóa lại tăng tính bảo riêng mật? Có thể lấy ví dụ minh họa? HS: Giải thích thơng tin sau mã hóa thể dạng khác, góp phần tăng cường tính bảo mật, người khác ko đọc thơng tin mã hóa HS:lấy ví
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tin học 12 - Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu (Tiết 3), Giáo án Tin học 12 - Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu (Tiết 3)