bài 15 tiêt 61 mùa xuân của tôi

12 782 8
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 16:11

Nhiệt liệt chào mừng các thầy, cô giáo đã về dự giờ thăm lớp Tõ c¸c hình ảnh trên gợi cho em về mùa nào trong năm vµ ë miÒn nµo trên đất nước ta ? Bµi 15 – tiÕt 61 : v¨n b¶n mïa xu©n cña t«i Vò b»ng I/TÌM HIỂU CHUNG - Vũ Bằng (1913-1984) - Vũ Bằng (1913-1984) - Sinh tại Hà Nội. - Sinh tại Hà Nội. -Sở trường: truyện ngắn, tuỳ bút, bút kí. -Sở trường: truyện ngắn, tuỳ bút, bút kí. 2. 2. T¸c phÈm T¸c phÈm Trích “Tháng giêng mơ về trăng Trích “Tháng giêng mơ về trăng non rét ngọt” trong tập tuỳ bút non rét ngọt” trong tập tuỳ bút “Thương nhớ mười hai”. “Thương nhớ mười hai”. 3 3 . . Thể loại Thể loại : : Tuỳ bút Tuỳ bút 4. 4. Bố cục Bố cục : : 3 phần 3 phần -Phần 1 -Phần 1 : Từ đầu đến :….mê luyến : Từ đầu đến :….mê luyến mùa xuân -> mùa xuân -> Tình Tình cảm của con cảm của con người đối với mùa xuân . người đối với mùa xuân . -Phần 2: Tiếp đến …mở hội liên -Phần 2: Tiếp đến …mở hội liên hoan. -> hoan. -> Cảm nhận chung về cảnh Cảm nhận chung về cảnh sắc, không khí mùa xuân Bắc Việt. sắc, không khí mùa xuân Bắc Việt. -Phần 3: Còn lại -> -Phần 3: Còn lại -> Cảm nhận về mùa Cảm nhận về mùa xuân sau ngày rằm tháng giêng. xuân sau ngày rằm tháng giêng. Bài 15Tiết 61 - Văn bản : Mùa xuân của tôi ( Vũ Bằng ) 1/ Tác giả : Bi 15 Tit 61 - Vn bn : Mựa xuõn ca tụi ( V Bng ) I/TèM HIU CHUNG 1/ Tỏc gi : V Bng, sinh H Ni V Bng, sinh H Ni 2. 2. Tác phẩm Tác phẩm : : trớch Thng nh mi hai. trớch Thng nh mi hai. 1/ Tỡnh cm ca con ngi i vi mựa 1/ Tỡnh cm ca con ngi i vi mựa xuõn . xuõn . II/ TèM HIU VN BN - Nghệ thuật điệp ngữ, điệp kiểu câu. -> Giọng văn duyên dáng mà vẫn không kém phần mạnh mẽ -> Khẳng định quy luật tất yếu của tình cảm con người: Yêu mùa xuân, mùa đầu của tình yêu, hạnh phúc, tuổi trẻ, của đất trời và lòng người -T nhiờn nh th: Ai cng -T nhiờn nh th: Ai cng chungcng trỡu mn chungcng trỡu mn -Ai bo c:ng thng -Ai bo c:ng thng - - Ai cm c:thng,yờu, nh Ai cm c:thng,yờu, nh Quy lut gn kt ca t nhiờn Quy lut gn kt ca t nhiờn Quy lut tỡnh cm ca con ngi Quy lut tỡnh cm ca con ngi T nhiờn nh th : ai cng chung mựa xuõn. M thỏng giờng l thỏng u ca mựa xuõn, ngi ta cng trỡu mn, khụng cú gỡ l ht. Ai bo c non ng thng nc,bm ng thng hoa,trng ng thng giú; ai cm c trai thng gỏi,ai cm c m yờu con; ai cm c cụ gỏi cũn son nh chng thỡ mi ht c ngi mờ luyn mựa xuõn 3. Thể loại: Tùy bút 4. Bố cục: 3 phần Bi 15 Tit 61 - Vn bn : Mựa xuõn ca tụi ( V Bng ) I/TèM HIU CHUNG 2. Tác phẩm 2. Tác phẩm trớch Thng nh mi hai. trớch Thng nh mi hai. 1/ Tỡnh cm ca con ngi i vi mựa 1/ Tỡnh cm ca con ngi i vi mựa xuõn . xuõn . II/ TèM HIU VN BN - Nghệ thuật điệp ngữ, điệp kiểu câu. -> Giọng văn duyên dáng mà vẫn không kém phần mạnh mẽ -> Khẳng định quy luật tất yếu của tình cảm con người: Yêu mùa xuân, mùa đầu của tình yêu, hạnh phúc, tuổi trẻ, của đất trời và lòng người 2/ Cm nhn chung v cnh sc, 2/ Cm nhn chung v cnh sc, khụng khớ mựa xuõn Bc khụng khớ mựa xuõn Bc Vit Mựa xuõn ca tụi - mựa xuõn Bc Vit, mựa xuõn ca H Ni - l mựa xuõn cú ma riờu riờu, giú lnh lnh, cú ting nhn kờu trong ờm xanh, cú ting trng chốo vng li t nhng thụn xúm xa xa, cú cõu hỏt huờ tỡnh ca cụ gỏi p nh th mng .Nhang trm, ốn nn, v nht l bu khụng khớ gia ỡnh on t ờm m, trờn kớnh di nhng, trc nhng bn th Thỏnh, bn th t tiờn. - Cnh sc : ma riờu riờu, giú lnh lnh - Khụng khớ : + Ting nhn kờu trong ờm xanh, ting trng chốo, cõu hỏt huờ tỡnh ca nhng cụ gỏi p. + Bu khụng khớ gia ỡnh on t 1/ Tỏc gi : V Bng, sinh H Ni V Bng, sinh H Ni 3. Thể loại: Tùy bút 4. Bố cục: 3 phần Bi 15 Tit 61 - Vn bn : Mựa xuõn ca tụi ( V Bng ) I/TèM HIU CHUNG 2. Tác phẩm 2. Tác phẩm trớch Thng nh mi hai. trớch Thng nh mi hai. 1/ Tỡnh cm ca con ngi i vi mựa 1/ Tỡnh cm ca con ngi i vi mựa xuõn . xuõn . II/ TèM HIU VN BN 4. Bố cục: 3 phần 2/ Cm nhn chung v cnh sc, khụng 2/ Cm nhn chung v cnh sc, khụng khớ mựa xuõn Bc khớ mựa xuõn Bc Vit Cnh sc : Ma riờu riờu, giú lnh lnh Khụng khớ : + Ting nhn kờu trong ờm xanh, ting trng chốo, cõu hỏt huờ tỡnh ca nhng cụ gỏi p. + Bu khụng khớ gia ỡnh on t -> Nét đặc trưng cả trong thiên nhiên và sinh hoạt của con người. Trong thời tiết khí hậu có cái lạnh của mùa đông còn vương lại nhưng có cái ấm áp, nồng nàn của khí xuân, hơi xuân với tình cảm gia đình yêu thương, thắm thiết. Tỏc gi mun khng nh mựa xuõn Bc Vit , mựa xuõn H Ni l mựa xuõn ca riờng mỡnh. Bi trong hon cnh xa quờ ang min Nam, nờn nh vn cng nh v mựa xuõn quờ hng da dit hn 1/ Tỏc gi : V Bng, sinh H Ni V Bng, sinh H Ni 3. Thể loại: Tùy bút Nghệ thuật điệp ngữ, điệp kiểu câu. -> Giọng văn duyên dáng mà vẫn không kém phần mạnh mẽ -> Khẳng định quy luật tất yếu của tình cảm con người: Yêu mùa xuân, mùa đầu của tình yêu, hạnh phúc, tuổi trẻ, của đất trời và lòng người Bi 15 Tit 61 - Vn bn : Mựa xuõn ca tụi ( V Bng ) I/TèM HIU CHUNG 1/ Tỏc gi : V Bng, sinh H Ni V Bng, sinh H Ni trớch Thng nh mi hai. trớch Thng nh mi hai. 3. Thể loại: Tùy bút 2.Tác phẩm 4. Bố cục: 3 phần II/ TèM HIU VN BN 1/ Tỡnh cm ca con ngi i vi 1/ Tỡnh cm ca con ngi i vi mựa xuõn . mựa xuõn . 2/ Cm nhn chung v cnh sc, khụng 2/ Cm nhn chung v cnh sc, khụng khớ mựa xuõn Bc khớ mựa xuõn Bc Vit Cnh sc : Ma riờu riờu, giú lnh lnh Khụng khớ : + Ting nhn kờu trong ờm xanh, ting trng chốo, cõu hỏt huờ tỡnh ca nhng cụ gỏi p. + Bu khụng khớ gia ỡnh on t -> Nét đặc trưng cả trong thiên nhiên và sinh hoạt của con người. Trong thời tiết khí hậu có cái lạnh của mùa đông còn vương lại nhưng có cái ấm áp, nồng nàn của khí xuân, hơi xuân với tình cảm gia đình yêu thương, thắm thiết. Nghệ thuật điệp ngữ, điệp kiểu câu. -> Giọng văn duyên dáng mà vẫn không kém phần mạnh mẽ -> Khẳng định quy luật tất yếu của tình cảm con người: Yêu mùa xuân, mùa đầu của tình yêu, hạnh phúc, tuổi trẻ, của đất trời và lòng người Nhựa sống của con người căng lên Tim dường như amh cũng sống lại và Lòng anh ấm Ra ngoài yêu thương. -> Hình ảnh gợi cảm, so sánh cụ thể, giọng văn kể, tả, biểu cảm nhịp nhàng, hài hoà, trôi chảy tự nhiên theo dòng cảm xúc. - Mựa xuõn nh cú sc sng thn kỡ, khi gi tỡnh cm ca tỏc gi. on vn ó th hin lũng yờu cuc sng, s nhy cm giao hũa trc thiờn nhiờn v tỡnh yờu quờ hng ca nh vn V Bng. Bi 15 Tit 61 - Vn bn : Mựa xuõn ca tụi ( V Bng ) I/TèM HIU CHUNG 1/ Tỏc gi : V Bng, sinh H Ni V Bng, sinh H Ni trớch Thng nh mi hai. trớch Thng nh mi hai. 3. Thể loại: Tùy bút 2.Tác phẩm 4. Bố cục: 3 phần II/ TèM HIU VN BN 1/ Tỡnh cm ca con ngi i vi 1/ Tỡnh cm ca con ngi i vi mựa xuõn . mựa xuõn . 2/ Cm nhn chung v cnh sc, 2/ Cm nhn chung v cnh sc, khụng khớ mựa xuõn Bc khụng khớ mựa xuõn Bc Vit -> Nét đặc trưng cả trong thiên nhiên và sinh hoạt của con người. Trong thời tiết khí hậu có cái lạnh của mùa đông còn vương lại nhưng có cái ấm áp, nồng nàn của khí xuân, hơi xuân với tình cảm gia đình yêu thương, thắm thiết. Nghệ thuật điệp ngữ, điệp kiểu câu. -> Giọng văn duyên dáng mà vẫn không kém phần mạnh mẽ -> Khẳng định quy luật tất yếu của tình cảm con người: Yêu mùa xuân, mùa đầu của tình yêu, hạnh phúc, tuổi trẻ, của đất trời và lòng người -> Hình ảnh gợi cảm, so sánh cụ thể, giọng văn kể, tả, biểu cảm nhịp nhàng, hài hoà, trôi chảy tự nhiên theo dòng cảm xúc. -> Sức sống của thiên nhiên và con người trong tháng Giêng mùa xuân. 3/Cm nhn v mựa xuõn sau ngy rm 3/Cm nhn v mựa xuõn sau ngy rm thỏng giờng. thỏng giờng. -> Biện pháp so sánh với sự quan sát và cảm nhận tinh tế -> Sự thay đổi, chuyển biến của màu sắc và không khí, bầu trời, mặt đất, cỏ cây trong một khoảng thời gian ngắn -> Tác giả am hiểu kỹ càng và rất yêu thiên nhiên, trân trọng sự sống và biết tận hưởng những vẻ đẹp của cuộc sống. III. Tổng kết Nghệ thuật: so sánh,điệp từ, điiệp ngữ, tài quan sát,và ngôn ngữ giàu hình ảnh. Tác giả cho ta thấy cảnh sắc mùa xuân ở Bắc Việt và nỗi nhớ nhung gia diết của người xa quê. Ghi nhớ: SGK (178) Bi 15 Tit 61 - Vn bn : Mựa xuõn ca tụi - V Bng - I. tìm HI U CHUNG 1/ Tỏc gi : V B ng, sinh H N i V B ng, sinh H N i 2.Tác phẩm trớch Th ng nh m i hai trớch Th ng nh m i hai 3. Thể loại: Tùy bút 4. Bố cục: 3 phần II/ TèM HI U V N B N 1/ Tỡnh cm ca con ngi i vi mựa 1/ Tỡnh cm ca con ngi i vi mựa xuõn . xuõn . Nghệ thuật điệp ngữ, điệp kiểu câu-> Giọng văn duyên dáng mà vẫn không kém phần mạnh mẽ -> Khẳng định quy luật tất yếu của tình cảmcon người: Yêu mùa xuân, mùa đầu của tình yêu, hạnh phúc, tuổi trẻ, của đất trời và lòng người 2/ C m nh n chung v c nh s c,khụng khớ mựa 2/ C m nh n chung v c nh s c,khụng khớ mựa xuõn B c xuõn B c Vi t . . -> Nét đặc trưng cả trong thiên nhiên và sinh hoạt của con người. Trong thời tiết khí hậu có cái lạnh của mùa đông còn vương lại nhưng có cái ấm áp, nồng nàn của khí xuân, hơi xuân với tình cảm gia đình yêu thương, thắm thiết . -> Hình ảnh gợi cảm, so sánh cụ thể, giọng văn kể, tả, biểu cảm nhịp nhàng, hài hoà, trôi chảy tự nhiên theo dòng cảm xúc. -> Sức sống của thiên nhiên và con người trong tháng Giêng mùa xuân. 3/C m nh n v mựa xuõn sau ng y r m 3/C m nh n v mựa xuõn sau ng y r m thỏng giờng. thỏng giờng. -> Biện pháp so sánh với sự quan sát và cảm nhận tinh tế-> Sự thay đổi, chuyển biến của màu sắc và không khí, bầu trời, mặt đất, cỏ cây trong một khoảng thời gian ngắn-> Tác giả am hiểu kỹ càng và rất yêu thiên nhiên, trân trọng sự sống và biết tận hưởng những vẻ đẹp của cuộc sống. III. Tổng kết Nghệ thuật: so sánh,điệp từ, điiệp ngữ, tài quan sát,và ngôn ngữ giàu hình ảnh. Tác giả cho ta thấy cảnh sắc mùa xuân ở Bắc Việt và nỗi nhớ nhung gia diết của người xa quê. Ghi nhớ: SGK (178) VI.Luyện Tâp 1. Bi vn ó gi t v biu l c iu gỡ? a. Cnh sc thiờn nhiờn, khụng khớ mựa xuõn H Ni v min Bc. b. Tỡnh yờu quờ hng, t nc, tm lũng yờu cuc sng, yờu thiờn nhiờn ca V Bng. c. Gm c ý (a) v ý (b) 2. Bi tựy bỳt cú nhng c sc ngh thut no? a. Ngụn ng gi cm, tinh t; biu cm kt hp miờu t v t s. b. S dng phộp so sỏnh, ip ng phong phỳ, nhiu mu sc cm xỳc. c. Gm c ý (a) v ý (b) . Từ đầu đến :….mê luyến mùa xuân. .-> mùa xuân. .-> Tình Tình cảm của con cảm của con người đối với mùa xuân . người đối với mùa xuân . -Phần 2: Tiếp. ngày rằm tháng giêng. xuân sau ngày rằm tháng giêng. Bài 15 – Tiết 61 - Văn bản : Mùa xuân của tôi ( Vũ Bằng ) 1/ Tác giả : Bi 15 Tit 61 - Vn bn : Mựa xuõn
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 15 tiêt 61 mùa xuân của tôi, bài 15 tiêt 61 mùa xuân của tôi, bài 15 tiêt 61 mùa xuân của tôi