ThỰc trẠng pháp luẬt trong quẢn lý Nhà nưỚc vỀ xuẤt bẢn Ở ViỆt Nam nhỮng yêu cẦu đỔi mỚi trong cơ chẾ thỊ trưỜng đỊnh hưỚng xHCN

15 634 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 04:20

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT TRONG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT BẢN VIỆT NAM NHỮNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI TRONG CHẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN I. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT TRONG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT BẢN VIỆT NAM 1. Sự hình thành hoạt động quản Nhà nước bằng pháp luật Việt Nam Sau cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi, cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới với nhiệm vụ chiến lược đó là xây dựng củng cố miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từ đó chế độ tự do xuất bản được thi hành rộng rãi, không kiểm duyệt trước khi in. Để hợp thức hoá chế độ tự do xuất bản đã được thi hành trong 12 năm (1945-1957), ngày 18/6/1957 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Sắc luật số 003/SLt, về chế độ xuất bản, đặt sở pháp đầu tiên cho sự phát triển nền xuất bản Việt Nam. Điều 1 Sắc luật đã ghi: “Quyền tự do xuất bản của nhân dân được tôn trọng và bảo đảm, tất cả xuất bản phẩm đều không phải kiểm duyệt trước khi xuất bản, trừ tình thế khẩn cấp, nếu Chính phủ xét cần”. Nhà Xuất Bản Y Học được thành lập ngày 31 tháng 10 năm 1959. Trụ sở chính đặt tại 352 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội và chi nhánh tại 699 Trần Hưng Đạo - TP Hồ Chí Minh. Từ đó đến nay, qua các giai đoạn cách mạng, Nhà Xuất Bản Y Học với chức năng và nhiệm vụ xuất bản các loại sách y dược và các biểu mẫu giấy tờ quản y tế .đã đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ đẩy mạnh sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Thời kì từ năm 1959 đến 1985 Nhà Xuất Bản Y Học là đơn vị hành chính sự nghiệp, hoạt động xuất bản theo kế hoạch nhà nước giao. Chi phí xuất bản do ngân sách nhà nước đài thọ, lấy việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch xuất bản hàng năm làm nhiệm vụ trung tâm của đơn vị. Sau khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Nhà Xuất Bản Y Học tiếp nhận bộ phận xuất bản sách y học tại TP.HCM trở thành chi nhánh của mình. Từ năm 1976 - 1985 đơn vị hoạt động theo chế độ bao cấp, đã xuất bản nhiều bộ sách giá trị, sách giáo khoa, sách chuyên đề, sách chuyên khảo .phục vụ đắc lực cho công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức y học, đào tạo cán bộ y, dược các trường đại học, trung học và sơ học, phòng bệnh, chữa bệnh phục vụ công tác bảo vệ sức khoẻ nhân dân.Với những thành tích đã đạt được, năm 1984 Nhà Xuất Bản Y Học được Đảng và Nhà Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Từ năm 1986 đến1996 đơn vị hoạt động theo chế sự nghiệp thu, hoạt động theo nguyên tắc lấy thu bù chi, được nhà nước bù lỗ. Thời kì này đơn vị gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn về sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác xuất bản. Nhà xuất bản đã thực hiện hạch toán trong sản xuất kinh doanh để giảm chi phí cho nhà nước. Tuy rất nhiều khó khăn về vốn, nguyên vật liệu nhưng dơn vị vẫn liên tục hoàn thành kế hoạch xuất bản hàng năm. Sang những năm đầu thập kỉ 90, Nhà Xuất Bản Y Học đã bắt đầu làm ăn lãi, tuy chưa tích luỹ được nhiều nhưng cũng bắt đầu lo được đời sống cho CBCNV, bước đầu hoà nhập vào nền kinh tế thị trường. Năm 1994 Nhà Xuất Bản Y Học dược tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Hai. Từ năm 1997 đến nay: thời kì trở thành doanh nghiệp nhà nước Từ năm 1997 được sự chỉ đạo của Bộ Y Tế, với sự nỗ lực của CBCNV Nhà Xuất Bản Y Học đã bước sang giai đoạn mới: hoạt động theo Luật doanh nghiệp nhà nước. Bước sang thời kì hoạt động theo chế mới, do quán tính của cách làm việc hành chính, do vốn ít, lại chưa quen nên trong những năm đầu doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, sở vật chất, trang thiết bị xuống cấp, sức sản xuất của Nhà xuất bản không theo kịp yêu cầu đòi hỏi của ngành Văn hoá thông tin và ngành Y tế cũng như văn hoá đọc của xã hội. Chất lượng ấn phẩm kém, quy cách mẫu mã, hình thức trình bày yếu, thời gian giao hàng không đảm bảo yêu cầu của đối tác, đời sống CBCNV gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó năm 1998 được sự hỗ trợ chỉ đạo của Bộ Y Tế, Bộ Văn Hoá thông tin Nhà Xuất Bản Y Học đã đa dạng hoá và đa năng hoá các loại hình xuất bản phẩm thoả mãn ngày càng cao nhu cầu bạn đọc. Các ấn phẩm đảm bảo về số lượng, nội dung chất lượng và mỹ thuật với giá thành hợp lý, các chủng loại sách giáo khoa, sách tham khảo, sách phổ biến kiến thức phổ thông y dược đạt tiêu chuẩn kĩ thuật và nội dung tầm quốc gia và những ấn phẩm tiến tới đạt tiêu chuẩn khu vực và thế giới với cấu đề tài hợp lý, đáp ứng yêu cầu công nghịêp hoá, hiện đại hoá đất nước. Xuất bản được nhiều bộ sách nội dung tốt, hình thức đẹp. Mảng sách giáo khoa đã phủ kín hầu hết các chuyên khoa y dược, các trường đại học và trung học, sách phục vụ công tác xã hội y tế được bạn đọc hoan nghênh, sách tham khảo chuyên sâu giá trị cao. Từ chỗ sở vật chất ban đầu của doanh nghiệp còn rất nghèo nàn, phương tiện làm việc thiếu thốn . đến nay qua 46 năm hoạt động, Nhà Xuất Bản Y Học đã củng cố và phát triển sở vật chất, trang thiết bị mới, nhà xưởng, dây chuyền sản xuất được khép kín, máy móc hiện đại. Vì vậy sản xuất kinh doanh liên tục ổn định và phát triển, đời sống CBCNV ngày một nâng cao. Ghi nhận những thành tựu đó, nhân dịp kỉ niệm 45 năm thành lập (31/10/2005) Nhà Xuất Bản Y Học vinh dự đón nhận tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất của Đảng và Nhà nước trao tặng. Như vậy, từ tháng 7/1993 Việt Nam hoạt động xuất bản đã những quy tắc xử sự trong các quan hệ xã hội về xuất bản ghi tại Luật xuất bản mới. Những sở pháp lý, hành lang pháp luật đã được hình thành, tạo điều kiện cho hoạt động xuất bản phát triển, việc điều hành của quan quản Nhà nước, kiểm soát và xử của các quan tư pháp. Luật xuất bản ngày 7/7/1993 là đỉnh cao của pháp luật về xuất bản Việt Nam, nó đã kế thừa được những giá trị tinh hoa của Sắc luật số 003/SLt, ngày 18/6/1957, tổng kết được thực tiễn lãnh đạo và quản xuất bản trong 36 năm (1957-1993) của Đảng và Nhà nước ta, đón nhận được những đòi hỏi mới của chế kinh tế thị trường Việt Nam và nhu cầu hoà nhập cộng đồng quốc tế. 2. Thực trạng pháp luật trong quản Nhà nước về xuất bản Việt Nam Những kết quả đã đạt được: Trong hơn 10 năm qua, hoạt động xuất bản đã từng bước thích ứng với chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững định hướng chính trị trong quá trình phát triển, ổn định hệ thống tổ chức, bước phát triển đáng kể về lực lượng và năng lực hoạt động, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu đa dạng ngày càng cao về xuất bản phẩm của toàn xã hội, góp phần làm ổn định chính trị - xã hội, nâng cao dân trí, phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá của đất nước. - Về lĩnh vực xuất bản: Nhịp độ phát triển chung của toàn ngành liên tục tăng qua từng năm cả về tên sách và số lượng bản sách. cấu đề tài giữa các loại sách phân bố tương đối hợp lý, chất lượng nội dung từng bước được nâng cao, đáp ứng nhu cầu đọc ngày càng đa dạng của nhân dân và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của đất nước. sở vật chất và nhân lực được tăng cường, điều kiện làm việc của người lao động từng bước được cải thiện. thể khẳng định rằng, từ một nước thiếu sách, Việt Nam đã trở thành một quốc gia nền xuất bản độc lập, tự chủ, quy mô và tốc độ phát triển ngày càng cao, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. - Về lĩnh vực in: Đã bước phát triển mạnh về số lượng và chất lượng tất cả các giai đoạn công nghệ: trước in, in và sau in. Các sở in trang bị đồng bộ các dây chuyền in hiện đại như máy in oppset nhiều màu thế hệ mới, hệ thống thiết bị chế bản hiện đại và kỹ thuật đóng sách bằng keo dán tổng hợp… Sản lượng sản phẩm ngành in bình quân hàng năm tăng hơn 10%. Chất lượng các sản phẩm in bước phát triển nhanh. Qua các cuộc triển lãm sách trong nước và quốc tế, hình thức và kỹ thuật in sách của Việt Nam không thua kém các nước trong khu vực. - Về lĩnh vực phát hành: Vượt qua những khó khăn, thử thách trong chế thị trường, hoạt động phát hành sách dần dần đi vào thế ổn định, thích ứng với chế thị trường và hoạt động hiệu quả. Các sở phát hành sách đã chủ động tìm tòi hình thức hoạt động phù hợp, khôi phục được mạng lưới tổ chức và kinh doanh lãi để tích luỹ mở rộng quy mô sản xuất và cải thiện đời sống cán bộ, nhân viên. Hoạt động xuất, nhập khẩu sách tích cực và chủ động khôi phục thị trường truyền thống và mở rộng thị trường mới, phục vụ tốt nhiệm vụ công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Những mặt hạn chế - Nhìn chung quy mô, năng lực sản xuất và kinh doanh của toàn ngành còn nhỏ bé, trình độ công nghệ còn lạc hậu, chưa theo kịp các nước tiên tiến trong khu vực. - Khuynh hướng thương mại hoá tiếp tục tác động xấu đến hoạt động của một số nhà xuất bản, đặc biệt đối với những nhà xuất bản quy mô nhỏ, năng lực yếu kém, bị tư nhân thao túng, dẫn đến xuất bản những loại sách "hàng chợ", chất lượng thấp. Tình trạng vi phạm các quy định về pháp luật xuất bản và không thực hiện đúng quy trình biên tập dẫn đến sai phạm về nội dung vẫn chưa được khắc phục. - Rất nhiều người sống đô thị được tặng sách, thừa sách nhưng không nhu cầu đọc. Sách đâu chỉ để dành phục vụ các học giả, nhà trí thức nhưng nhiều khi những người công tác trong lĩnh vực xuất bản vẫn quên mất đối tượng độc giả khá lớn cần quan tâm là người nghèo. Theo Cục Xuất bản, năm 2007, toàn ngành Xuất bản được 26.609 cuốn, 276,447 triệu bản, đạt 106,4% về cuốn, 122% về bản so với năm 2006. Hiện nay, cả nước khoảng 13.200 nhà sách, hiệu sách, trung tâm sách, 65 công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh xuất bản phẩm. Tuy nhiên, phần lớn sách mới chỉ được tập trung phát hành tại các khu trung tâm, các thành phố lớn, rất ít đến được với đồng bào miền núi, vùng sâu vùng xa. Qua trên thể thấy rằng, mặc dù lượng sách xuất bản thời gian qua tăng tương đối cao, nội dung phong phú hơn nhưng mới chỉ phục vụ cho khoảng 30% dân số, 70% còn lại là đồng bào các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa chưa sách, thậm chí là những sách bản tối thiểu, hỗ trợ họ ngay trong công việc hàng ngày cũng không để đọc. - Do công tác quy hoạch và quản ngành in thiếu chặt chẽ, nên số lượng sở in quá nhiều, gây ra tình trạng "cung vượt cầu", cạnh tranh thiếu lành mạnh với hình thức hạ giá công in, in lậu, trốn thuế, vi phạm những quy định pháp luật về xuất bản. Đội ngũ cán bộ quản và công nhân kỹ thuật lành nghề thiếu về số lượng và không đáp ứng được yêu cầu của công nghệ in hiện đại. - Mạng lưới phát hành sách phát triển không đều các vùng, miền trong cả nước, chủ yếu tập trung các đô thị, thành phố lớn, còn các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc chưa được chú trọng, sách đến còn ít. Phát hành sách Nhà nước đôi khi còn lúng túng về phương thức hoạt động, chưa đóng vai trò chủ đạo trong hệ thống phát hành, cá biệt một số khu vực còn bị phát hành sách tư nhân chèn ép. Hoạt động xuất bản sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 42 đã góp phần quan trọng và tích cực phục vụ nhiệm vụ chính trị, tư tưởng của Đảng. Ngành xuất bản bước phát triển nhanh, từng bước thích ứng với chế thị trường, phát triển cả về tiềm lực, năng lực, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về xuất bản phẩm của xã hội, góp phần xứng đáng vào việc phát triển một nền xuất bản độc lập, tự chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, cả nước 55 nhà xuất bản, 1.200 sở in, 129 công ty phát hành sách quốc doanh và khoảng 12.000 cửa hàng, nhà sách tư nhân. Thực trạng hoạt động xuất bản sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 42 đã đạt được những kết quả cụ thể như sau: - Công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 42- CT/TW về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ trong ngành hiểu rõ ý nghĩa, tinh thần của Chỉ thị 42, từ đó những việc làm cụ thể đưa Chỉ thị về xuất bản của Đảng vào cuộc sống. - Hoạt động xuất bản thực hiện định hướng phát triển toàn ngành, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của đất nước; nâng cao chất lượng của các xuất bản phẩm, phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu của các đối tượng đọc khác nhau, góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hóa dân tộc. - Tập trung xây dựng tiềm lực và năng lực của hoạt động xuất bản, hoạt động xuất bản đã từng bước thích ứng chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong 3 năm (2004 - 2007) tốc độ phát triển của toàn ngành xuất bản không ngừng tăng. Năm 2004, xuất bản được 19.695 tên sách với 242,700 triệu bản; năm 2007 với 26.609 tên sách (tăng 146% so với năm 2004), đạt 276,447 triệu bản, mức hưởng thụ bình quân 3,3 bản sách/người/ năm. quan chỉ đạo của Đảng và quan quản nhà nước đã chú trọng xây dựng quy hoạch ngành xuất bản và xác định lại chức năng, nhiệm vụ của các nhà xuất bản. Trong 3 năm qua đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng theo tinh thần của Chỉ thị 42. Đó là: Luật Xuất bản (2004), Nghị định 111 (2005), về hỗ trợ mua bản quyền tác giả trong hoạt động xuất bản. Việc áp dụng các tiến độ khoa học kỹ thuật trong ngành in được chú trọng, chất lượng các sản phẩm in bảo đảm tốt hơn - Hoạt động các nguồn lực cho ngành xuất bản; phát triển nhu cầu văn hóa đọc của nhân dân đã chuyển biến rõ nét, việc đổi mới, sắp xếp một số nhà xuất bản chuyển sang hoạt động theo chế doanh nghiệp và đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp in và phát hành sách nhà nước đã tạo động lực cho toàn ngành xuất bản phát triển. Cổ phần hóa doanh nghiệp phát hành sách nhà nước đã làm thay đổi nhận thức, tạo thế chủ động cho doanh nghiệp. Đến tháng 12 năm 2007, đã 36 doanh nghiệp cổ phần hóa. Một số nhà xuất bản thu hút tư nhân góp trên 50% vốn tham gia xuất bản sách và độc quyền phát hành một số tên sách. Hệ thống phát hành sách thuộc thành phần kinh tế tư nhân năng động và phát triển khá nhanh. Xuất hiện nhiều nhà sách năng lực và tiềm lực lớn, tâm huyết và kinh nghiệm trong liên kết xuất bản và phát hành. Ngành xuất bản đã chủ động hội nhập quốc tế và tham gia các hoạt động quốc tế về xuất bản. - Đào tạo nguồn nhân lực gắn liền với thực tiễn sản xuất kinh doanh, lực lượng lao động của các nhà xuất bản tăng nhanh, trình độ đại học và trên đại học chiếm hơn 70%. Các sở đào tạo đã chủ động hơn trong xây dựng khung chương trình sát với yêu cầu của thực tiễn xuất bản, đã biên soạn được một số bộ giáo trình chuyên ngành, phù hợp hơn với phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính chủ động của sinh viên. Xuất hiện một số hình thức “tự đào tạo” một số nhà xuất bản, sở in. Một số sở đào tạo đã tổ chức đào tạo trên đại học cho biên tập viên và cử nhân phát hành sách. Bên cạnh đó, những mặt yếu kém, tồn tại cần phải phắc phục đó là: Công tác chỉ đạo, quản nhà nước về xuất bản chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn hoạt động xuất bản. Chất lượng xuất bản phẩm chưa được nâng cao, cấu sách nước ta còn bất hợp lý: 80% số lượng bản sách xuất bản là sách giáo khoa, giáo trình, sách tham khảo dành cho nhà trường, trong khi đó, số bản sách phục vụ chung chỉ 20%. Còn một số xuất bản phẩm nội dung lệch lạc về chính trị - tư tưởng, tác động tiêu cực đến đời sống xã hội. Về năng lực và tiềm lực của hoạt động xuất bản, ngành xuất bản quy mô sản xuất và tổ chức kinh doanh nhỏ bé, khó khăn về vốn, hiệu quả thấp, chưa được các quan chủ quản quan tâm và đầu tư đúng mức. sở in tuy nhiều nhưng đa số quy mô nhỏ bé, năng lực cạnh tranh yếu. Chưa giải quyết kịp thời và hiệu quả những bức xúc của ngành, chưa ngăn chặn và đẩy lùi nạn sách lậu; xuất bản phẩm xuất khẩu chưa làm tốt công tác quảng bá và giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam; số sách đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa đáp ứng yêu cầu; xã hội hóa hoạt động xuất bản chưa phát huy được mọi nguồn lực xã hội, còn khuynh hướng thương mại hóa, tư nhân hóa; công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, quy hoạch cán bộ còn nhiều bất cập. II. NHỮNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI, HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XUẤT BẢN VIỆT NAM Là phương tiện quan trọng hàng đầu của Nhà nước trong việc quản xã hội, pháp luật phải là những chuẩn mực chung, giá trị thực tế trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội. Nhưng mọi dự án luật đều được ban hành trong một thời điểm nhất định, trong khi cuộc sống muôn hình muôn vẻ, đó các quan hệ xã hội nhằm trong quá trình chuyển dịch theo các quy luật phát triển của xã hội, đặc biệt trong điều kiện chuyển sang kinh tế thị trường. Vì vậy, việc hoàn thiện pháp luật về xuất bản được đặt ra như một tất yếu. thể xem xét các yêu cầu hoàn thiện pháp luật xuất bản về phương diện luận và thực tiễn sau: 1. Về mặt luận Trong hoạt động xuất bản, các quan hệ xã hội rất đa dạng, phong phú và phức tạp. Nó đan xen giữa văn hoá - tư tưởng với kinh tế, giữa lao động sáng tạo của tư duy với lao động sản xuất vật chất, nó xuyên suốt quá trình sản xuất - lưu thông và tiêu dùng xuất bản phẩm. Việc nhận thức đúng và đủ các quan hệ xã hội trong xuất bản để từ đó đề ra được các quy phạm pháp luật phù hợp để điều chỉnh cũng phải trải qua một quá trình. Việt Nam sau khi chuyển sang chế thị trường các doanh nghiệp mọc lên như nấm với đủ loại ngành nghề khác nhau và ngày càng tạo ra môi trường cạnh tranh gay gắt. Lực lượng lao động dồi dào và chi phí lao động rẻ, môi trường kinh tế, chính trị ổn định tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển. Định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước đề ra là mở cửa nền kinh tế, tăng cường hội nhập quốc tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, về bản đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp phát triển vào những năm 2020. Phấn đấu năm 2005-2010 Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP là 7,5%. chế kinh tế thị trường bắt buộc các doanh nghiệp phải đứng vững trên thị trường bằng chính đôi chân, năng lực thực sự của mình, nhất là phải tự điều chỉnh sản xuất kinh doanh theo sự thay đổi của thị trường, chuyển những gì mình sang nhữngthị trường cần. 2. Về mặt thực tiến Trước kia, xuất bản, in, phát hành phân định minh bạch. Nhà xuất bản hoàn tất bản thảo, đưa sang nhà in, khi thành sách, chuyển giao công ty phát hành tiêu thụ. Một dây chuyền gồm các công đoạn độc lập và nối kết liên hoàn, luôn luôn gắn bó, mang tính thống nhất và khép kín là đặc điểm nổi trội trong hoạt động xuất bản sách. Không những va chạm, tranh chấp, bon chen. Sách độc hại, sách thiếu lành mạnh không thể len lỏi và chỗ đứng. Sách in đúng số lượng. Không thấy sách in lậu, in nhái. Sách được phân bố đều đến miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa nông thôn. Bước vào thời kỳ đổi mới, xuất bản sách những biến chuyển để thích ứng. Nhu cầu sách tăng lên, đòi hỏi sách đa dạng chủng loại, cung cấp nhiều mặt tri thức hình thức đẹp hơn. Xuất bản sách hội chuyển biến và mở rộng quy mô. Nhà xuất bản không còn là đơn vị hành chính- sự nghiệp. In và phát hành sách không chỉ doanh nghiệp quốc doanh. Xuất bản và phát hành dứt dần chuyên ngành, xâm nhập và lấn lướt nhau. Sự gắn bó sẵn lu mờ, rạn nứt. Nhằm thâu tóm toàn bộ lợi nhuận, không phải phân chia, một số nhà xuất bản lập xưởng in và tự phát hành sách. Ngược lại, phía phát hành cũng nhận xuất bản và in. Tuy thế, số sở tiềm lực mạnh làm được là ít ỏi. Phần đông thiếu vốn, thiếu lao động thạo nghề, phải tìm đối tác. Những người làm sách "tự do" năng động trong tiếp cận thị hiếu bạn đọc và nguồn tài chính sẵn sàng liên kết, liên doanh. Bên cạnh mặt đóng góp, tạo nên thị trường sách sôi động và những cuốn sách hay thì cũng nảy sinh những tiêu cực. Khai thác triệt để những điểm yếu của nhà xuất bản và bằng đút lót, chia chác kín đáo, họ mua giấy phép, thậm chí đặt hàng người soạn sách, viết sách, chọn những sách ấn hành từ lâu rồi thông qua trả phí quản lý, mượn tư cách pháp nhân nhà xuất bản làm trọn gói. Trốn thuế, trả công in hậu hoặc tự in, tính giá thành sách rẻ, họ đẩy chiết khấu lên cao, thu hút các hiệu sách, quầy sách, gây nhiễu trong phát hành. Tương tự, phát hành làm xuất bản và in cũng trượt trên con đường ngoắt ngoéo ấy. Dù là hàng hóa đặc biệt, sách cũng không ngoài quy luật giá trị và cung cầu [...]... hoạch xuất bản nhiều mà triển khai thực hiện rất thấp; xuất bản phẩm trước 1975 và tác phẩm dịch nước ngoài khi đăng ký kế hoạch xuất bản không thực hiện đúng quy định, v.v Về phía các quan quản nhà nước, Cục Xuất bản còn thiếu cương quyết trong việc xác nhận đăng ký kế hoạch về một số đề tài sai chức năng, nhiệm vụ; công tác quản chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn xuất bản; các văn bản quy... các quan chủ quản và đơn vị xuất bản là hết sức cần thiết để khẩn trương khắc phục những tồn tại, khiếm khuyết; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện bộ máy quản lý, sản xuất, kinh doanh để hoạt động xuất bản phát triển thật sự ổn định, lành mạnh, hiệu quả Quản bất cập Theo luật định, giám đốc nhà xuất bản phải quản toàn diện công việc và cùng tổng biên tập chịu trách nhiệm trước pháp luật về xuất bản. .. tăng trưởng Lấp kín những sơ hở bị lợi dụng Tăng cường các biện pháp quản trực tiếp từ các nhà xuất bản, các sở in, hệ thống phát hành sách Quản Nhà nước về xuất bản phải sát sao và cụ thể hơn, chế tài thích hợp, xử nghiêm minh những sai phạm Bổ sung nhân lực và trang bị những thiết bị cần thiết giúp Cục Xuất bản đủ sức tiến hành thường xuyên hoạt động xuất bản sách Đội ngũ xuất bản sách... biên tập nhà xuất bản tắc trách, đọc lướt hoặc tin cậy người được ủy nhiệm, dễ dãi ký duyệt bản thảo, bản mẫu trước khi đưa in Sơ hở trong quản của nhà xuất bản là điểm tựa của các hành vi luồn lách, đẻ ra sách phạm luật quan chủ quản của nhà xuất bản thường đứng tên danh nghĩa, ít quan tâm nhắc nhở và kiểm soát, thực chất là buông lỏng Quản vĩ mô toàn bộ hoạt động xuất bản phẩm trong phạm... quốc, Cục Xuất bản còn lúng túng, chưa phối hợp chặt chẽ và nhịp nhàng mối quan hệ giữa quản ngành và quản trên các địa bàn, giữa quản của Nhà nước quản của quan chủ quản Bộ máy của Cục 30 người, trình độ không ít cán bộ còn hạn chế, khó quán xuyến khối việc lớn và trải dài suốt từ bắc tới nam Cục không biên chế thanh tra vì Bộ Văn hóa-Thông tin đảm nhiệm Phòng xuất bản chỉ có... văn bản quy phạm pháp luật, chế chính sách còn thiếu và chưa đồng bộ; chưa biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn việc in lậu, vi phạm bản quyền Bên cạnh đó, là hiện tượng một số sở văn hóa - thông tin cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh vượt quá thẩm quyền; nộp lưu chiểu các xuất bản phẩm đã cấp phép xuất bản thường chậm hoặc không nộp; phối hợp các quan quản về xuất bản trung ương chưa... trưởng xuất bản đã thẳng thắn nhìn nhận: "Cơ quan quản còn thiếu kiên quyết trong việc đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt NXB và tổ chức bộ phận tham mưu cho quan chủ quản NXB; thiếu kiên quyết kiểm tra và chưa biện pháp phù hợp yêu cầu các quan chủ quản thực hiện trách nhiệm của mình trong việc bảo đảm những điều kiện cần thiết khác để NXB hoạt động" Trước thực. .. chất trong sáng, kiến thức sâu rộng, nghiệp vụ thuần thục, thông thạo ngoại ngữ, gắn bó với thực tiễn Chỉ thị số 22/CT-T.Ư ngày 17-10-1997 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, quản công tác báo chí, xuất bản" đã chỉ rõ những nhiệm vụ quan trọng những giải pháp khắc phục nhược điểm, hướng dẫn báo chí, xuất bản phát triển Nắm vững và đưa đường lối của Đảng, luật pháp. .. của nhà xuất bản Hiện nay, không ít người chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu bản lĩnh và hiểu biết hẹp, không nắm được thực tiễn, lại chủ quan, qua loa đại khái, thiếu sâu sát Đã vậy, những trợ thủ, nòng cốt là biên tập viên không nhạy cảm, nghiệp vụ kém, không đủ khả năng tham mưu và hoàn thành nhiệm vụ của bản thân Những quy trình xuất bản bị cắt xén, tước lược tùy tiện Bởi thế, nhà xuất bản tự ý xuất. .. xuất bản bị cắt xén, tước lược tùy tiện Bởi thế, nhà xuất bản tự ý xuất bản, tái bản những tác phẩm trước Cách mạng Tháng Tám 1945, trong vùng giặc tạm chiếm cũ và sách dịch của nước ngoài cần phải thẩm định nội dung mà không trình quan quản Nhà nước về xuất bản xem xét, cho phép Sách cũng không ghi đầy đủ các quy định trên các trang bìa, trang 1, trang 2 (đối với sách dịch), trang cuối, mã . THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT BẢN Ở VIỆT NAM NHỮNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN I. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT. LUẬT TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT BẢN Ở VIỆT NAM 1. Sự hình thành hoạt động quản lý Nhà nước bằng pháp luật ở Việt Nam Sau cuộc kháng chiến chống Pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: ThỰc trẠng pháp luẬt trong quẢn lý Nhà nưỚc vỀ xuẤt bẢn Ở ViỆt Nam nhỮng yêu cẦu đỔi mỚi trong cơ chẾ thỊ trưỜng đỊnh hưỚng xHCN, ThỰc trẠng pháp luẬt trong quẢn lý Nhà nưỚc vỀ xuẤt bẢn Ở ViỆt Nam nhỮng yêu cẦu đỔi mỚi trong cơ chẾ thỊ trưỜng đỊnh hưỚng xHCN, ThỰc trẠng pháp luẬt trong quẢn lý Nhà nưỚc vỀ xuẤt bẢn Ở ViỆt Nam nhỮng yêu cẦu đỔi mỚi trong cơ chẾ thỊ trưỜng đỊnh hưỚng xHCN

Từ khóa liên quan