Thực trạng tình hình duy trì và phát triển thị trường sản phẩm tại công ty TNHH Nhật Bản

20 239 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 03:20

Thực trạng tình hình duy trì phát triển thị trường sản phẩm tại công ty TNHH Nhật Bản I. Khái quát chung về công ty TNHH Nhật Bản 1. Lịch sử hình thành phát triển của công ty TNHH Nhật Bản Tên công ty : Công ty TNHH Nhật Bản. Tên giao dịch : Japan Company limited VT : Japan CO., LTD Công ty được thành lập từ ngày 01 tháng 9 năm 2003 với tên ban đầu là : Công ty TNHH cơ khí Nhật Bản ; đến ngày 17 tháng 02 năm 2006 công ty đã chính thức chuyển đổi thành công ty TNHH Nhật Bản . Trụ sở chính của công ty :N10/8 ,ngõ 3 tổ 3phố Định Công ,quận Hoàng Mai ,Thành phố Hà Nội Công ty được thành lập với số vốn điều lệ ban đầu là : 1.500.000.000 đồng (một tỷ năm trăm triệu đồng Việt Nam) Công ty TNHH Nhật Bảncông ty TNHH có 2 thành viên trở lên có giấy phép kinh doanh số : 0102009799 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Nội cấp ngày 01 tháng 09 năm 2003 Ngành nghề kinh doanh của công ty : Khóa các phụ kiện về khóa -Vốn lao động:đến nay công ty đã có 40 cán bộ công nhân viên,riêng bộ phận trực tiếp sản xuất là 31 người - Về thiết bị sản xuất: công ty đã chú trọng đầu tư trang bị hệ thống thiết bị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật chất lượng sản phẩm. Cho đến nay công ty vẫn không ngừng đầu tư thiết bị nhằm nâng cao năng suất lao động chất lượng sản phẩm với mục đích cuối cùng là không ngừng mang lại sự thỏa mãn của khách hàng về chất lượng sản phẩm dịch vụ của công ty 2. Chức năng nhiệm vụ hoạt động của công ty TNHH Nhật Bản Trong lĩnh vực hoạt động của mình công ty chuyên nhận các đơn đặt hàng từ phía các đối tác, khách hàng có nhu cầu trong ngoài nước từ đó nhập , sản xuất ,lắp ráp đóng gói hoàn chỉnh sản phẩm trao cho khách hàng sản phẩm hoặc các phụ kiện khóa Sản phẩm của công ty chủ yếu là các loại khoá cửa, các loại phụ kiện khoá. Thị trường hoạt động : chủ yếu là trong nước . Khách hàng của công ty bao gồm tất cả khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm của công ty,chủ yếu với khách hàng trong nước ở tất cả các miền Bắc, Trung, Nam. Sản phẩm của công ty đã được biết đến rộng rãi được khách hàng ưa chuộng trong những năm gần đây.Trong tương lai công ty sẽ còn tiếp tục phát triển ,nâng cao sản xuất ,mở rộng quy mô nâng cao uy tín trên thị trương trong nước cũng như quốc tế. Là một trong những công ty tư nhân của cả nước công ty cũng đang chuyển mình theo xu hướng phát triển hội nhập của đất nước.Phấn đấu bằng nghị lực của mình góp phần vào sự phát triển chung của đất nước,xây dựng xã hội phát triển giàu mạnh ,tiến bộ, văn minh. 2. Tổ chức bộ máy hoạt động của công ty TNHH Nhật Bản 2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ máy quản lý nói chung Bộ máy quản lý nói chung đã được tổ chức sắp xếp lại một cách gọn nhẹ hợp lý ,phân công công việc cho cán bộ công nhân viên phù hợp với chuyên môn trình độ của họ để họ có thể phát huy được năng lực của mình.Chính vì thế mà các bộ công nhân viên trong công ty đều cảm thấy phấn khởi , gắn bó có trách nhiệm trong việc xây dựng phát triển công ty . Hiện nay công ty có 40 cán bộ công nhân viên ,gồm có 4 phòng ban một xưởng sản xuất gồm 4 phân xưởng. Sơ đồ cơ cấu tổ chức : Hội Đồng Thành Viên Giám Đốc Phó Giám Đốc Phòng kế toán Phòng kinh doanhPhòng kỹ thuật Phòng KCS QL sản xuất B mỏy qun lý ca cụng ty Hin nay cụng ty cú 40 cỏn b cụng nhõn viờn trong ú b phn trc tip sn xut l 31 ngi chim 77.5% trong tng s cỏn b cụng nhõn viờn .Vi s cỏn b cụng nhõn viờn thuc b phn qun lý nh vy, cụng ty ó t chc thnh mt b mỏy qun lý cht ch vi ch mt th trng m bo cho t chc qun lý sn xut cú hiu qu. *Hi ng thnh viờn (HTV) : l c quan quyt nh cao nht ca cụng ty.Quyt nh chin lc phỏt trin v k hoch kinh doanh hng nm ca cụng ty . Hi ng thnh viờn bu , min nhim ,bói min , bói nhim Ch tch hi ng thnh viờn giỏm c hoc tng giỏm c , k toỏn trng v ngi qun lý khỏc quy nh ti iu cụng ty * Nhim v ca hi ng thnh viờn - Quyt nh phng hng phỏt trin ca cụng ty - Quyt nh tng hoc gim vn iu l, quyt nh thi im v phng thc huy ng thờm vn - Quyết định phương thức đầu tư dự án đầu tư có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty - Thông qua hợp đồng vay ,cho vay , bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty - Bầu , miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch hội đồng thành viên, quyết định bổ nhiệm , miễn …,cách chức giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng - Quyết định mức lương, lợi ích khác với giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng - Thông qua báo cáo tài chính hàng năm, phương án sử dụng phân chia lại lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của công ty. - Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý của công ty - Quyết định thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện - Sửa đổi bổ xung điều lệ công ty - Quyết định tổ chức lại công ty - Quyết định giải thể công ty - Quyền nghĩa vụ khác quy định tại luật doanh nghiệp *Chủ tịch hội đồng thành viên Do hội đồng thành viên bầu ra, có các quyền nghĩa vụ - Chuẩn bị chương trình kế hoạch hoạt động của hội đồng thành viên - Chuẩn bị chương trình, nội dung, thiệu họp hội đồng thành viên hoặc lấy ý kiến các thành viên - Triệu tập chủ tọa cuộc họp của Hội Đồng Thành Viên hoặc thực hiện lấy ý kiến các thành viên - Giám sát việc tổ chức thực hiện các quyết định của HĐTV - Thay mặt HĐTV ký các quyết định của HĐTV - Các quyền nghĩa vụ khác quy định tại luật doanh nghiệp * Giám đốc công ty : Là người đại diện pháp nhân của công ty có quyết định cao nhất về điều hành công ty , chịu trách nhiệm chung mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh trước nhà nước , trước pháp luật tập thể các bộ phận nhân viên trong công ty Quyền :+ Tổ chức thực hiện các quyết định của HĐTV + Quyết định tất cả các vấn đề liên quan hoạt động hàng ngày của công ty + Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh kế hoạch đầu tư của công ty + Ban hành quy chế quản lý nội bộ công ty + Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của chủ tịch hội đồng quản trị + Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của chủ tịch hội đồng quản trị + Kiến nghị phản ánh sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh + Tuyển dụng lao động + Các quyền khác được quy định tại điều lệ công ty, tại hợp đồng lao động mà giám đốc ký kết với công ty theo quyết định của HĐTV Nghĩa vụ : + Thực hiện các quyền nghĩa vụ được giao một cách trung thực *Phó giám đốc : là người trực tiếp điều hành việc sản xuất ,kinh doanh của công ty.phó giám đốc chịu trách nhiệm trước giám đốc hội đồng thành viên của công ty.Ngoài ra phó giám đốc cũng có quyền tham mưu trợ giúp cho giám đốc về các mảng liên quan 2.2 Chức năng nhiệm vụ các phòng ban -Phòng kinh doanh : có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch sản xuất, tiêu thụ ngắn hạn dài hạn đồng thời đảm bảo cung cấp đầy đủ kịp thời các thông tin cần thiết để cân đối giữa vật tư, lao động với máy móc thiết bị . Nhiệm vụ quan trọng nhất phòng kinh doanh là nghiên cứu thị trường , tìm phát hiện nhu cầu giới thiệu sản phẩm của công ty trên thị trường đảm bảo việc sản xuất tiêu thụ đạt hiệu quả: -Phòng kế toán : có nhiệm vụ là lập thực hiện kế hoạch tài chính tính toán ghi chép chính xác về nguồn vốn ,tình hình tài sản cố định , các loại vật tư, vốn bằng tiền , lập báo cáo kế toán đầy đủ ,kịp thời .Bên cạnh việc thực hiện kế toán sản xuất kinh doanh còn thực hiện thanh quyết toán với nhà nước. Phòng kế toán tổ chức theo kiểu tập trung,mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh được thực hiện ở phòng kế toán kể từ khâu ghi sổ kế toán chi tiết,, tổng hợp đến lập báo cáo kế toán kiểm tra kế toán -Phòng KCS : Có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi nhập kho giao cho khách hàng -Phòng kỹ thuật : Phối hợp với phòng kinh doanh xây dựng định mức kỹ thuật , tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm , quy cách từng mặt hàng .Ngoài ra phòng kỹ thuật còn kiêm nhiệm cả việc sửa chữa máy móc thiết bị. -Phân xưởng sản xuất +Quản đốc phân xưởng là người chịu trách nhiệm mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của phân xưởng , bố tri từng đội sản xuất sao cho phù hợp với khả năng văn trình độ của họ 2.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh công ty TNHH Nhật Bản Hiện nay ,về tổ chức sản xuất công ty có bốn phân xưởng sản xuất chính với các chức năng, nhiệm vụ của từng phân xưởng Sơ đồ tổ chức sản xuất của công ty TNHH Nhật Bản : Giám Đốc Phó Giám Đốc PX cơ khí PX cơ điện PX lắp ráp PX mạ vệ sinh -Phõn xng c khớ cú nhim v to phụi ban u nh dp nh hỡnh ra cỏc khuõn mu (phụi, ke, khoỏ)hay ỳc tay nm nhụm , ng thoi tin lừi khoỏ.Nu sn phm n gin thỡ phõn xng cú th lm hon chnh nh bn l, cht ca õy l phõn xng cú s lng ln nht trong cụng ty v cng l n v mnh nht to ra sn lng ln nht trong cụng ty.Phõn xng cú cỏc nhúm cụng nhõn m nhim nhng cụng vic c th hn : khuụn, dp,ngui ,khoan rốn -Phõn xng c in cú trỏch nhim sa cha thng xuyờn ,trung v i tu mỏy múc, thit b trong cụng ty k c phn c v phn in.Phõn xng ny m bo cho cỏc phõn xng khỏc lm vic liờn tc , khụng b giỏn on vỡ mỏy múc, thit b hay ng in b s c.Ngoi ra , phõn xng cũn chu trỏch nhim ch to khuụn mu ke, bn l, khoỏ. õy l nhim v khỏ quan trng , l cụng vic khỏ phc tp ũi hi chớnh xỏc cao m bo khi ỳc chi tit khoỏ cú th khp nhau c. Phõn xng ny gm cỏc nhúm hon thnh nhng cụng vic nh phay, tin, sa cha, -Phõn xng lp rỏp cú nhim v lp rỏp ton b cỏc loi khoỏ t b phn, chi tit thnh sn phm hon chnh.Phõn xng ny hon thnh nhng cụng vic nh :lp, khoan, bao gúi -Phõn xng m : cú nhim v m quai khoỏ, ke, bn l, cht caCụng ngh m ũi hi cú k thut cao v theo quy trỡnh cụng ngh nghiờm ngt m bo sn phm m cú bn v búng cao. c im quy trỡnh cụng ngh sn xut sn phm Loi hỡnh ch bin ca cụng ty l kiu ch bin liờn tc , quy mụ sn xut thuc loi nh mc dự sn phm ca cụng ty gm nhiu loi cú kt cu phc tp, cú nhng c tớnh khỏc nhau v kớch c, yờu cu c v k thut nhng nhỡn chung Nguyên vật liệu PX cơ khí PX bóng mạ PX cơ điện PX lắp ráp TP nhập kho các sản phẩm có thể tạo ra trên cùng một quy trình sản xuất theo cùng một phương pháp công nghệ , cụ thể quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm của công ty gồm các giai đoạn sau: Thứ nhất : giai đoạn chế tạo phôi tạo ra các chi tiết, các bộ phận sản phẩm dưới dạng thô (phôi). Sau đó phôi được chủ yếu chuyển sang giai đoạn gia công cơ khí để chế biến thành chi tiết hoặc bộ phận sản phẩm hoàn chỉnh có thể bán ra ngoài dưới dạng thành phẩm Thứ hai : giai đoạn gia công cơ khí chủ yếu chế tạo ra các chi tiết , các bộ phận có tính năng ,tác dụng nhất định để lắp ráp thành sản phẩm. Thứ ba :giai đoạn lắp ráp hoàn thiện sản phẩm là giai đoạn cuối cùng trong quá trình công nghệ. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm: Tất cả các phân xưởng trên đều chịu sự điều khiển của quản đốc phân xưởng mà người trực tiếp chỉ đạo là phó giám đốc Do sản phẩm hoàn thành có kết cấu khá phức tạp , hầu hết các sản phẩm để hoàn thành được phải có sự chuyển giao giữa các bộ phận sản xuất.Vì vậy giữa cá phân xưởng trong công ty có mối quan hệ chặt chẽ với nhau để cùng sản xuất ra cùng một loại sản phẩm 3. Về sản phẩm thị trường tiêu thụ sản phẩm 3.1 Sản phẩm Sản phẩm của công ty chủ yếu là các loại khoá cửa, các loại phụ kiện khoá gồm có nhiều chủng loại, mẫu mã khác nhau đáp ứng nhu cầu của thị trường. Có thể kể đến các dòng sản phẩm chủ yếu mà công ty cung cấp ra thị trường như : -Bản lề sàn : Loại 150kg gồm có H-233Z , HS-233Z Loại 105 kg gồm HS-222Z , H-222Z -Khóa cao cấp : Loại MMC-05, loại MD-05 -Khóa tay gạt : Khóa Loại V : 85-58 (LV-SLU-DLV ) Khóa loại T :85-58 (DLT-SLT-LT) Khóa loại K : 85-58 (DLK-SLK-LK) -Khóa nắm tròn : Loại A : U65, A300, A400, AL100, A100 Loại C : C200, C600 , C800, C300 ,C900 ,C500 Sản phẩm của công ty đã được nhiều khách hàng biết đến được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường. Với nhiều sản phẩm với những chủng loại , mẫu mã chức năng khác nhau đảm bảo độ bền chất lượng, khách hàng có thể có nhiều phương án lựa chọn phù hợp với mình. Đặc biệt, có một số chủng loại khóa cao cấp chỉ có công ty cung cấp độc quyền trên thị trường như H-222Z, H-333Z… 3.2 Thị trường tiêu thụ Sản phẩm của công ty được tiêu thụ rộng khắp trên cả nước tập trung ở các thành phố lớn thuộc các khu vực Bắc- Trung – Nam như Hà Nội , Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là ở miền Bắc như Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Sơn La….Hiện nay công ty đang chú trọng phát triển thêm nhiều hơn nữa cơ sở mới đặt tại miền Trung miền Nam nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Có thể kể đến gần đây công ty đã mở thêm các chi nhánh mới ở miền trung. Điển hình ngày 22/11/2007 Mở thêm chi nhánh công ty TNHH Nhật Bản –chi nhánh miền Trung. Địa điểm lô6D2 KDC An Hòa ,phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ -thành phố Đà Nẵng . Giấy phép do sở kế hoạch đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp. Công ty cổ phẩn Dương Việt Vương – Sài Gòn; Công ty cổ phần Việt Hàn. Các chi nhánh ở Lạng Sơn, Sơn La, Thanh hóa các tỉnh thành khác… Có thể kể đến một số khách hàng lớn là khách hàng lâu năm chính của công ty : - Công ty cổ phần DVV – P3 quận Tân Bình – Thành Phố Hồ Chí Minh ( Khu vực Miền Nam ) - Cửa hàng Khánh Hưng – Lạng Sơn - Cửa hàng Nghĩa Sơn – Hà nội - Cửa hàng Liên Bảng – Thái Bình - Công ty Việt Hàn – Hải Phòng ( phụ trách khu Quảng Ninh- Hải Phòng ) - Cửa hàng Phước Hà – 61 thành phố Huế - Cửa hàng Toàn Yến – 81 Trần Phú – Thành phố Vinh - Cửa hàng Nam Phát – Đống đa – Hà nội - Cửa hàng Hoài Lan – Thuốc Bắc Hà nội - Cửa hàng Hương Hiển – thuốc Bắc Hà nội - Cửa hàng Xuân Hiển – Ninh bình - Cửa hàng Dũng Tấn – Ninh Bình - Cửa hàng Hải Yên – Nam Định - Cửa hàng Hùng Năm – Sơn La - Chi nhánh công ty Nhật Bản tại Miền Trung – quận Cẩm lệ - Thành phố Đà nẵng ( khu vực miền Trung ) Với mục tiêu lâu dài : trong một tương lai gần , sản phẩm của công ty sẽ ưa chuộng sẽ trở thành một thương hiệu nổi tiếng trên khắp cả nước khu vực, hiện đội ngũ công nhân viên công ty đang không ngừng cố gắng phấn đấu nỗ lực hết mình đem đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất những sản phẩm chất lượng nhất. Công ty TNHH Nhật Bản đã xây dựng được nhiều các chi nhánh mới thuộc các tỉnh thành phố phụ trách cung cấp sản phẩm cho các vùng khu vực lân cận, trong tương lai không xa, doanh nghiêp sẽ tiếp tục mở rộng hơn nữa nhằm đáp ứng được nhiều hơn nữa nhu cầu đông đảo của người dân trong khắp cả nước thị trường trong khu vực 3.3 Đối thủ cạnh tranh của công ty Hiện nay trên thị trường có rất nhiều hãng, nhiều doanh nghiệp cung cấp sản phẩm khóa. Đặc biệt là trong nghành phải kể đến các nhãn hiệu đã nổi tiếng như khóa Việt Tiệp , khóa Con Voi, khóa Minh Khai…Đây là các nhãn hiệu khóa đã được nhiều người biết đến đã khá thành công. Đây có thể coi là một trong số những đối thủ cạnh tranh lớn đối với công ty. Ngoài ra trên thị trường ngày càng xuất hiện nhiều những nhãn hiệu khóa mới , xuất hiện những sản phẩm với kiểu dáng tính năng mới.Như gần đây trên thị trường xuất hiện có các sản phẩm khóa có tính năng nhận biết vân tay,có thể lưu giữ vân tay . Có thề nói đây đều là những đối thủ trong ngành có khả năng tranh chấp thị trường đối với sản phẩm của công ty, bên cạnh đó còn có các đối thủ tiềm ẩn có khả năng sắp ra nhập vào thị trường… Với sự hiện diện của nhiều công ty cung cấp sản phẩm trong nghành, công ty đang nhận thức rõ được xứ mệnh của mình tầm quan trọng trong công tác duy trì phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.Phấn đấu đưa nhãn hiệu sản phẩm của công ty trở thành một thương hiệu trên thị trường, khẳng định chất lượng từ đó nâng cao thị phần cạnh tranh với các đối thủ II. Thực trạng tình hình duy trì phát triển thị trường sản phẩm của công ty TNHH Nhật Bản 1. Tình hình duy trì tiêu thụ sản phẩm của công ty 1.1 Tình hình tiêu thụ sản phẩm Tiêu thụ sản phẩm luôn là vấn đề cơ bản quan tâm hàng đầu của của các doanh nghiệp thương mại. Tiêu thụ sản phẩm mang ý nghĩa sống còn đối với một doanh nghiệp kinh doanh với công ty TNHH Nhật Bản cũng vậy. Công ty luôn chú trọng tới vấn đề tiêu thụ sản phẩm.Có thể nói, do việc ngày càng mở rộng được thị trường tiêu thụ công ty đã ký kết được nhiều hợp đồng kinh doanh nên trong những năm gần đây sản lượng tiêu thụ sản phẩm tăng lên rõ rệt.Trong đó có thể kể đến một số sản phẩm có lượng tiêu thụ lớn đem lại doanh thu lớn cho công ty như HS 212,HS 308, HS 233 Khóa tay gạt SLD, DLD, Khóa nắm tròn nhóm A( A100 ,A100L, A200, A200L , A300, A400 )Khóa nắm tròn nhóm C ( C200, C300, C5 , C800, C900)…Trong năm 2008 công ty tiếp tục duy trì phát huy nâng cao sản lượng tiêu thụ vào các sản phẩm chủ chốt nhằm tiêu thụ khối lượng lớn sản phẩm, mang lại doanh thu cho công ty. Thống kê năm 2007 doanh thu của những sản phẩm chủ chốt này thể hiện trong bảng : [...]... cứu thị trường chưa đủ kỹ lưỡng cũng một phần do vì phạm vi thị trường, bên cạnh đó là lực lượng nhân viên thị trường còn quá mỏng nên ảnh hưởng đến công tác xúc tiến, giới thiệu ,quảng bá sản phẩm. Sự không hiệu quả của công việc này khi số lượng khách hàng biết đến sản phẩm của công ty là không nhiều Từ những kết quả của tình hình duy trì phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Nhật. .. các điều kiện thị trường Do đó cũng đã ảnh hưởng ít nhiều đến công việc duy trì phát triển sản phẩm của doanh nghiệp 5 Nguyên nhân Có nhiều nguyên nhân dẫn tới những hạn chế trong hoạt động duy trì phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty. Nhưng có thể kế đến một số nguyên nhân chính từ đó gây ảnh hưởng lên các yếu tố khác : - Do công ty mới được thành lập họat động thị trường trong... phần vào những thành công trong công tác duy trì phát triển sản phẩm của doanh nghiệp 4 Những hạn chế còn tồn tại Bên cạnh những thành công đáng khích lệ đã đạt được , công ty cũng không tránh khỏi những thiếu sót, những hạn chế của mình.Trong công tác duy trì phát triển thị trường sản phẩm những thiếu sót, hạn chế đó đã phần nào làm ảnh hưởng đến quá trình tiêu thụ sản phẩm, làm giảm tính hiệu... thiệu về công ty, sản phẩm của công ty trên website của công ty ( jep.com.vn ) Đối với mỗi khách hàng là các cửa hàng đại lý hoặc khách hàng phụ trách khu vực, khi mua sản phẩm của công ty đều được tặng những băng rôn, bảng biểu về sản phẩm để trang trí cửa hàng Bên cạnh đó công ty còn trang bị cho các của hàng, đại lý những thiết bị, tủ kính trưng bày sản phẩm mang tên công ty hình ảnh công ty Với... nhánh công ty TNHH Nhật Bản tại Đà Nẵng, phụ trách khu vực miền trung, ngoài ra còn rất nhều các kênh phân phối khác đặt tại các tỉnh thành như Hà nội , Hải Phòng, Ninh Bình, Thái Bình , Nam Định … - Về thị trường: Công ty đã có những thành công trong công tác duy trì giữ vững thị trường tiêu thụ, bằng chứng là các khách hàng trước đây vẫn tin dùng sử dụng sản phẩm của công ty Bên cạnh đó là công. .. cả công nhân viên trong công ty đã nỗ lực trong thời gian qua Nói như vậy ,không có nghĩa là công ty đã bằng lòng với những gì mình hiện có bởi công ty luôn biết rằng trong thị trường cạnh tranh như ngày nay thì tự hài lòng cũng có nghĩa là thất bại Tập thể công ty luôn luôn phải phấn đấu, luôn đổi mới làm tốt hơn nữa chiến lược đã đề ra nhằm duy trì phát triển thị trường sản phẩm. Đưa công ty. .. TNHH Nhật Bản đã cho ta một cái nhìn toàn diện ,sâu sắc về tình hình hoạt động của công ty, đặc biệt trong công tác duy trì phát triển sản phẩm Cùng với sự phát triển lớn mạnh của công ty đang thể hiện rằng công ty đang có những bước đi đúng đắn trên con đường hoạt động của mình.Với sự đoàn kết ,phấn đấu nỗ lực hết mình của toàn thể cán bộ công nhân viên, công ty đang từng bước đi lên khẳng định... (2.515.989.586 đ ồng), tăng hơn 20% so với năm 2006 (3.653.075.761 đ ồng) Kết quả đó đã khẳng định rằng công tác duy trì phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty đã thực hiện tốt đã có những thành công. Nhờ tăng doanh thu , làm tăng lợi nhuận của công ty từ đó tạo ra công ăn việc làm, tăng thu nhập ổn định nâng cao đời sống, tinh thần cho cán bộ công nhân viên Tạo điều kiện cho công nhân viên... doanh của công ty trong vòng 3 năm trở lại đây , có thể thấy được những nỗ lực đáng kể của toàn bộ công ty trong công tác tiêu thụ sản phẩm. Đây là một dấu hiệu khả quan cho toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty trong hoạt động kinh doanh Đặc biệt trong công tác duy trì phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm Sản lượng tiêu thụ không những được giữ vững mà năm sau còn cao hơn năm trước.Thành công của... nhanh nhất hiệu quả nhất tới khách hàng từng khu vực, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng 3 Những kết quả đã đạt được Do ý thức được tầm quan trọng của công tác duy trì phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, công ty TNHH Nhật Bản đã không ngừng thực hiện các biện pháp xúc tiến bán hàng, tiêu thụ sản phẩm Cùng với sự phấn đấu nỗ lực của toàn bộ tập thể công nhân viên trong công ty ,sự sáng . II. Thực trạng tình hình duy trì và phát triển thị trường sản phẩm của công ty TNHH Nhật Bản 1. Tình hình duy trì và tiêu thụ sản phẩm của công ty 1.1 Tình. Thực trạng tình hình duy trì và phát triển thị trường sản phẩm tại công ty TNHH Nhật Bản I. Khái quát chung về công ty TNHH Nhật Bản 1. Lịch sử hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng tình hình duy trì và phát triển thị trường sản phẩm tại công ty TNHH Nhật Bản, Thực trạng tình hình duy trì và phát triển thị trường sản phẩm tại công ty TNHH Nhật Bản, Thực trạng tình hình duy trì và phát triển thị trường sản phẩm tại công ty TNHH Nhật Bản

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn