Thực Trạng Quản Trị Cung Ứng Nguyên Vật Liệu Của Công Ty Cổ Phần May X19

41 620 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 16:20

Thực Trạng Quản Trị Cung Ứng Nguyên Vật Liệu Của Công Ty Cổ Phần May X19. 1: Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Tới Hoạt Động Của Quản Trị Cung Ứng Nguyên vật Liệu Tại Công Ty Cổ Phần May X19: 1.1 sở vật chất của công ty : A : Kho tàng nhà xưởng: - Diện tích của toàn Xí nghiệp là : 9282 m2 - Diện tích sử dụng: 6280 m2 - Diện tích nhà kho: 500 m2 -Nơi đặt phân xưởng sản xuất: 311-Trường Trinh-Đống Đa-Hà Nội Đặc điểm chính của kiến trúc nhà xưởng là nhà xây 3 tầng cầu thang đi lại thuận tiện cho việc vận chuyển nguyên vật liệu cho các phân xưởng. Xung quanh phân xưởng được lắp kính tạo ra một không gian rộng rãi thoải mái cho công nhân. Các phân xưởng đều hệ thống điều hoà không khí. đường xá trong Xí nghiệp đều được đổ bê tông Nhận xét: Xí nghiệp may đo X19 đã tạo điều kiện làm việc tốt cho công nhân vào việc đầu tư nhà xưởng, nâng cấp chất lượng môi trường làm việc. Điều đó đã tạo ra sự an toàn trong sản xuất, vệ sinh cho các sản phẩm làm ra. Chính điều kiện sản xuất cũng ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Do đó để khách hàng trong và ngoài nước chấp nhận sản phẩm thì tất yếu Xí nghiệp ngày càng phải hoàn thiện điều kiện làm việc trong nhà xưởng. Điều kiện làm việc tốt cũng góp phần nâng cao năng xuất lao động của công nhân. Nhà kho của Xí nghiệp được đặt ở tầng 1 tạo điều kiện dễ dàng cho việc vận chuyển nguyên vật liệu lên tầng và chuyển thành phẩm từ tầng xuống. Điều kiện bảo quản nhà kho rất tốt giúp cho sản phẩm không bị hỏng do bị ẩm hay mất vệ sinh. Với hệ thống nhà kho rộng 500m2 sẽ tạo điều kiện cho Xí nghiệp dự trữ các khối lượng lớn để cung cấp kịp thời cho các thị trường khi nhu cầu tạo điều kiện mở rộng thị trường cho Xí nghiệp Tuy nhiên do Xí nghiệp nằm trong nội thành nên diện tích mặt bằng hạn hẹp, Xí nghiệp không thể mở rộng sản xuất, xây dựng thêm kho tàng nhà xưởng B: Máy móc trang thiết bị : 1 1 Do đặc điểm nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp là may hàng phục vụ cho các ngành Quân đội, Công an, Kiểm lâm, Hải quan, Quản lý thị trường . và cho xuất khẩu do đó Xí nghiệp phải đảm bảo chất lượng sản phẩm làm ra. Chính vì vậy mà Xí nghiệp đã không ngừng đổi mới máy móc trang thiết bị, công nghệ. Phần lớn máy móc thiết bị của Xí nghiệp là do Nhật và Đức chế tạo và năm sản xuất từ năm 1994 đến năm 1999. Như vậy máy móc thiết bị và công nghệ của Xí nghiệp thuộc vào loại mới, tiên tiến và hiện đại đảm bảo cho chất lượng sản phẩm làm ra. Xí nghiệp 25 loại máy chuyên dùng khác nhau ( Số liệu cụ thể ở biểu số 1 ). Chính điều này sẽ tạo cho Xí nghiệp điều kiện làm việc hoàn thiện các công đoạn của quá trình sản suất sản phẩm, làm cho sản phẩm hoàn thiện hơn, chất lượng tốt hơn, đáp ứng được yêu cầu khắt khe của khách hàng trong và ngoài nước từ đó tạo lòng tin đối với khách hàng nâng cao chữ “tín” cho Xí nghiệp góp phần vào việc mở rộng thị trường. Biểu Đồ 1: Các loại máy móc thiết bị của Xí nghiệp may X19 stt Tên thiết bị Năm sử dụng ĐVT Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại 1 Máy may một kim bằng brother 1994 Cái 80 528000000 174240000 2 Máy may một kim bằng brother 1995 Cái 20 132960000 53184000 3 Máy may một kim bằng brother 1995 Cái 25 126181150 81090575 4 Máy may một kim bằng juki 1996 Cái 20 135766400 70598528 5 Máy may một kim bằng juki 1996 Cái 14 95036480 58147725 6 Máy may một kim bằng juki 1996 Cái 10 71825000 44531500 7 Máy may một kim bằng juki 1997 Cái 24 175580064 1229060448 8 Máy may một kim 1998 Cái 11 93275710 78351596 2 2 bằng juki 9 Máy may một kim bằng juki 1999 Cái 20 167268010 153886570 10 Máy may một kim bằng juki 1999 Cái 14 115946432 111308566 11 Máy may một kim bằng juki5 1998 Cái 1 8475950 7289317 12 Máy may 5một kim bằng juki3 1996 Cái 5 42500000 13 Máy may 1một kim bằng juki2 1998 Cái 15 117761700 91854126 14 Máy vắt sổ 2 kim 5 chỉ brother1 1995 Cái 3 41260992 15541644 15 Máy vắt sổ 2 kim 5 chỉ juki1 1997 Cái 1 27756528 27965527 16 Máy vắt sổ 2 kim 3 chỉ juki 1998 Cái 2 30350000 26708000 17 Máy vắt sổ 1 kim 3 chỉ juki 1998 Cái 1 14825965 12750330 18 Phương tiện vận tải xe jeep 1994 Cái 1 45296000 22648000 19 Phương tiện vận tải xe kpa 1994 Cái 1 30000000 24000000 20 Trạm điện, thiết bị điện 1998 Cái 1 270264600 2096955105 21 Máy vắt sổ singer 1996 Cái 2 18000000 10080000 22 Máy vắt gấu 1996 Cái 1 14300000 8294000 23 Máy vắt gấu jukj 1999 Cái 1 38586415 35499502 24 Máy thùa juki 1995 Cái 1 38292368 19146185 25 Máy thùa đầu tròn singer 1996 Cái 1 150646000 85868220 3 3 Nguyên vật liệu: Nguyên vật liệu là yếu tố đầu vào quan trọng của mọi Doanh nghiệp đảm bảo cho quá trình sản xuất diễn ra một cách đều đặn, liên tục. Đặc biệt đối với ngành may mặc, nguyên vật liệu càng chở nên đặc biệt quan trọng vì nó chiếm khoảng 70-> 80% giá trị của giá thành sản phẩm. Tổng số nguyên vật liệu được sử dụng cho sản suất của Xí nghiệp bao gồm 17 danh mục sau đây: Biểu Đồ 2: Số lượng vải tiêu thụ của Xí nghiệp may đo X19 Đơn Vị Tính: Mét. stt Chủng loại Số lượng Năm 1998 Năm 1999 Năm 2000 1 Ksơmia 2328 2425 2500 2 Royl 2793 2910 3000 3 Accuna 3293 3395 3500 4 Sline 3724 3380 4000 5 Topline 2141 2208 2300 6 Típ si bogo 6798 7901 7300 7 Típ si boy 5028 5238 5400 8 Len tím than 132800 242500 250007 9 Típ si tím than VT 5289 5510 5842 10 Típ si tím than BT 79152 82550 875620 11 Len Liên xô 55872 57600 60714 12 Bay zin cỏ úa 176889 182360 188000 13 Vải peco 238378 245760 256120 14 Kaky trắng 34640 36084 37210 15 Lót lụa Nam Định 791520 824500 850106 16 MEX vải 3259 3395 3500 17 MEX giấy 6025 6035 6520 4 4 Nguyên vật chính của Xí nghiệp là lót lụa Nam định, vải peco, bayzin cỏ úa và len tím than. Đặc biệt là lót lụa Nam định, nó chiếm tỷ trọng cao nhất trong giá thành sản phẩm. Năm 1998 chiếm 51,06%, năm 1999 chiếm 48,11%, năm 2000 chiếm 49,27% ( Tăng 1,16% so với năm 1999 ). thể nói chất lượng lót lụa cũng chính là chất lượng sản phẩm và nó luôn luôn chiếm được cảm tình của khách hàng trên thị trường . 1.2:Đặc Điểm Về Vốn Của Công Ty May X19: Bất Cứ một Doanh nghiệp nào muốn hoạt động sản xuất kinh doanh thì yếu tố không thể thiếu được là vấn đề về tài chính của Doanh nghiệp. Khả năng tài chính mạnh hay yếu phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. vốn Doanh nghiệp mới đảm bảo các yếu tố đầu vào ( Mua nguyên vật liệu, máy móc thiết bị,thuế đất xây dựng, thuê công nhân . ). Doanh nghiệp muốn đổi mới nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hoá sản phẩm, mở rộng qui mô sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh của Doanh nghiệp cũng cần phải vốn đầu tư. Một khi Doanh nghiệp khả năng về tài chính sẽ tạo niềm tin cho các đối tác, cho các nhà đầu tư, cho khách hàng. Qua đó Doanh nghiệp những hội làm ăn mới ( Thu hút các nhà đầu tư, kí kết các hợp đồng đấu thầu, các lô hàng lớn của khách hàng . ) thực hiện mục tiêu duy trì và mở rộng thị trường Tổng vốn sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp tính đến hết ngày 31/12/2000 là 21.202.692.900 đồng trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp là 9.323.000.000 đồng, vốn tự 6.344.839.900 đồng và vốn khác là 5.534.853.000 đồng. Để thấy được tình hình sử dụng vốn của Xí nghiệp ta hãy theo dõi bảng số liệu trang sau: Qua bảng phân tích cho thấy các hệ số phân tích hiệu quả sử vốn kinh doanh của Xí nghiệp trong 3 năm đều tăng. Trong đó mức tăng bình quân của doanh thu là 10,45%/năm, mức tăng của lợi nhuận là 12,22%/năm và vốn chủ sở hữu tăng 3,704%/năm. Qua đó nó phản ánh qui mô sản xuất của Xí nghiệp ngày càng tăng. Năm 2000 cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu tạo ra 15,5 đồng lợi nhuận mức tăng bình quân là 8,4%/năm và 100 đồng doanh thu tạo ra được 4,4 đồng lợi nhuận mức tăng bình quân là 2,35%/năm điều đó phản ánh tình hình sử dụng vốn kinh doanh của Xí nghiệp qua các năm đều tăng. Nhưng xét đến các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn thì chỉ đạt ở mức độ trung bình nguyên nhân chính là do trong các năm qua Xí nghiệp đã đẩy mạnh việc đầu tư trang thiết bị, sở vật chất kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 5 5 Dự trữ cuối kì qua các năm đều giảm nên tốc độ luân chuyển vốn nhanh nhờ việc Xí nghiệp đã quan tâm đến công tác tiêu thụ như: Mở thêm một phòng kinh doanh, xây dựng cửa hàng giới thiệu sản phẩm, sử dụng các hình thức khuyến mại như giảm giá, hạ giá bán sản phẩm, bố trí sản xuất hợp lý . Biểu Đồ 3: Hiệu quả sử dụng vốn của Xí nghiệp Chỉ tiêu Đvt Năm 1998 Năm 1999 Năm 2000 Doanh thu Chi phí Lợi nhuận Tài sản cố định Vốn chủ sở hữu đồng đồng đồng đồng đồng 18381214933 18094468003 781127139 9188960900 5900123400 19888474577 19635890967 858727125 8602387000 6175653400 22414431815 22024420725 983325603 10459490200 6344839900 Hiệu quả sử dụng TSCĐ -DT/TSCĐ -LN/TSCĐ % 2,0 8,5 2,312 9,98 2,142 9,4 Hiệu suất sử dụng VSH -DT/VCSH - LN/VCSH % 2,56 13,2 3,22 13,9 3,53 15,5 Tỷ xuất lợi nhuận LN/DT % 4,2 4,3 4,4 Vòng quay của vốn (Doanh thu/ Dự trữ BQ) Vòng 3,48 3,55 4,08 1.3: Đặc Điểm Sản Phẩm Của Công Ty: - Sản phẩm chính của Xí nghiệp là các loại đồng phục đông, đồng phục hè, áo comple, áo jacket, áo sơ mi, quần âu . Nhìn chung chất lượng sản phẩm tốt nhưng giá khá cao, hình thức mẫu mã đẹp nhưng chưa phong phú. 6 6 - Thông thường sản phẩm của Xí nghiệp phục vụ cho các khách hàng là các quan nhà nước như: Quân đội, Kiểm lâm, Quản lý thị trường, Công an, Hải quan . cho nên khối lượng tiêu thụ hàng năm tương đối lớn và kiểu dáng mẫu mã luôn phải thay đổi cho từng ngành nói trên. - Càng ngày chất lượng, kiểu dáng sản phẩm của Xí nghiệp ngày càng sang trọng và đẹp hơn hẳn so với các đối thủ cạnh tranh, hơn nữa sản phẩm của Xí nghiệp luôn luôn được hoàn thiện nhờ sự quan tâm thích đáng tới công tác kĩ thuật và thiết kế mẫu. Các cuộc thí nghiệm và kiểm định chất lượng thường xuyên được tổ chức nhằm tiếp tục hoàn thiện tính năng của sản phẩm. Năm 1998 các sản phẩm sản xuất theo bộ của Xí nghiệp đều hoàn thành vượt mức kế hoạch. Năm 1998 kế hoạch của Xí nghiệp là 76364 bộ quần áo, thực hiện được 84846 bộ vượt 11,1% kế hoạch. Trong đó đồng phục đông vượt 15% kế hoạch, đồng phục hè vượt 9,7% kế hoạch, comple vượt 7,33% kế hoạch và đờ mi vượt 5,7% so với kế hoạch. - Năm 1999 ngoài mặt hàng comple không hoàn thành kế hoạch còn các mặt hàng khác đều hoàn thành vượt mức kế hoạch trong đó phải kể đến đồng phục hè vượt 7,5% kế hoạch làm cho cả năm Xí nghiệp hoàn thành vượt 6,43% so với kế hoạch ( tương đương với 8029 bộ quần áo ). - Năm 2000 kế hoạch là 59340 bộ quần áo nhưng chỉ thực hiện được 55808 bộ không hoàn thành 5,96% so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là do mặt hàng comple, đờ mi, đồng phục hè không hoàn thành kế hoạch. - Năm 1998 kế hoạch là 165492 sản phẩm nhưng chỉ thực hiện được 154834 sản phẩm không hoàn thành 96,44% so với kế hoạch. Tuy nhiên áo măng tô vẫn vượt 8,5%, áo jacket vượt 12% so với kế hoạch. Năm 1999 kế hoạch là 191293 sản phẩm thực hiện được 196715 sản phẩm vượt 2,83% so với kế hoạch trong đó phải kể đến áo măng tô vượt 16,32% so với kế hoạch và áo jacket vượt 7,2% so với kế hoạch. - Năm 2000 kế hoạch là 221749 sản phẩm thực hiện được 229743 sản phẩm vượt 3,6% so với kế hoạch tăng hơn so với năm 1999 là 0,77%. Trong đó chủ yếu là do áo jacket, áo sơ mi và quần âu vượt mức kế hoạch. Biểu Đồ 4: Số lượng từng loại sản phẩm sản xuất từ năm 1998 đến năm 2000 7 7 Các chỉ tiêu ĐVT Thực hiện Tỷ lệ so sánh ( % ) Năm 1998 Năm 1999 Năm 2000 99/98 2000/99 A Sản phẩm sản xuất theo bộ Bộ 84846 132802 55808 156,52 42,02 8 8 1 Comple B 3426 3500 3595 102,16 102,71 2 mi B 983 1119 950 113,83 84,89 3 ng phc ụng B 25739 38455 17942 149,4 46,65 4 ng phc hố B 54698 89728 33321 164,04 37,13 B Sn phm n chic Chic 154834 196715 229743 127,05 116,78 1 ỏo mng tụ Chic 2613 3181 3091 121,73 97,17 2 ỏo jacket Chic 21952 24293 28328 110,66 116,6 3 ỏo s mi Chic 59309 66947 83822 112,87 125,2 4 qun õu Chic 70960 102294 114502 144,16 11,93 Qua biu ta thy, S lng qun ỏo c cp phỏt ca cỏc ngnh Kim lõm, Hi quan , in lc, Vin kim sỏt .qua cỏc nm l khụng ng u nhau. Nú ph thuc vo ch tiờu phỏp lnh ca cp trờn giao cho. i vi cỏc mt hng sn xut n chic nh : ỏo jacket, ỏo s mi, qun õu thỡ mc bin ng l tng i n nh ch tr cú ỏo mng tụ cú xu hng gim trong nm 2000 so vi nm 1999. Qua nhng s liu trờn chỳng ta thy c tỡnh hỡnh sn xut cỏc sn phm v thc hin k hoch sn xut ca Xớ nghip may X19. 1.4: c im nguyờn vt liu ca cụng ty: Do c im t chc sn xut ca cụng ty l sn xut ch yu theo n t hng vỡ vy chng loi sn phm rt a dng, phong phỳ. Mi n t hng cú yờu cu v quy cỏch, mu mó sn phm khỏc nhau. Chng hn vi nhng n t hng l ỏo d, hoc complee thỡ cn nhng loi vt liu nh: Vi ỏo, cnh túc, mex, vi lút trong, kem vai, cũn i vi n t hng ca quõn i may ỏo s mi cho cỏc chin s thỡ ch cn mt loi vi v mt loi cỳc. Do vy, vt liu ca cụng ty rt a dang,vi chng loi,quy cỏch,cng nh mu mó. Vớ d len thỡ cú: len Liờn Xụ, len thụ, len QLTT, len VKS, len mn. vi bay thỡ cú cỏc loi nh: bay c ỳa, bay Zin K14, bay t, bay ghi, rt nhiu loi ch mu, cng nh hng trm chng loi cỳc khỏc nhau. Hiện nay, các loại vật liệu dùng cho công nghệ may của Công ty đều sẵn trên thị trờng, giá cả ít biến động. Đây cũng là một điều kiện thuận lợi để cho Công ty đỡ phải dự trữ nhiều nguyên vật liệu ở trong kho mà thờng khi thấy sản 9 9 xuất nhu cầu thì bộ phận cung ứng vật liệu mới đi mua về, tránh đợc hiện tợng ứ đọng vốn, giúp cho việc sử dụng vốn đợc linh hoạt . Công ty cổ phần May 19 đặc điểm là tìm thị trờng tiêu thụ trớc khách hàng, rồi mới tiến hành khai thác nguyên vật liệu đó tiến hành đã quan hệ mua bán lâu dài với Công ty.Thông thờng với những lô hàng lớn thì công ty tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế mua nguyên vật liệu của các nhà máy dệt trong n- ớc nh Dệt Nam Định, Dệt 8-3, Dệt Phớc Long . hoặc của các tổ chức thơng mại nhập nguyên vật liệu từ nớc ngoài về. Ngợc lại, đối với những lô hàng nhỏ không đòi hỏi lợng nguyên vật liệu nhiều thì trớc khi tiến hành sản xuất Công ty sẽ mua vật t tại các công ty nhỏ hoặc thị trờng tự do (chủ yếu là ở chợ). Do việc tổ chức, quản lý tình hình thu mua và sử dụng vật t là rất phức tạp đòi hỏi kế toán vật liệu phải trình độ, hơn thế nữa là tinh thần trách nhiệm cao và nhiệt tình với công việc. Do đặc điểm và tính chất công việc sản xuất mà vật t sử dụng của Công ty là các loại vải và phụ liệu ngành may mặc, những loại vải cây cuộn tròn dài nên rất cồng kềnh, các loại vải rễ bị ẩm, mốc, mối mọt hoặc chuột cắn . Đòi hỏi Công ty phải hệ thống kho tàng đủ tiêu chuẩn quy định để đảm bảo cho việc bảo quản vật t. Để quản lý tốt khối lợng và chủng loại vật t công ty phải thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp quản lý tốt ở tất cả các khâu, điều này góp phần quan trọng trong việc cung cấp vật t một cách đầy đủ và đúng chất lợng, phẩm cấp cho quá trình sản xuất từ đó tạo điều kiện cho quá trình sản xuất hoạt động liên tục, trong đó công tác kế toán là biện pháp vô cùng quan trọng và không thể thiếu đợc. 1.5: Phân loại nguyên vật liệu Vật liệu Công ty sử dụng gồm nhiều loại khác nhau về công dụng, phẩm cấp chất lợng . Để qun lý chính xác từng loại vật liệu này, ngi qun lý vật liệu của công ty đã tiến hành phân loại vật liệu. Việc phân loại vật liệu phải dựa vào tiêu thức nhất định để sắp xếp những vật liệu cùng một tiêu thức nhất định vào mỗi loại, nhóm tơng đơng phù hợp. Căn cứ vào yêu cầu quản lý và nội dung kinh tế và công dụng của từng thứ vật liệu trong sản xuất kinh doanh mà toàn bộ vật liệu của Công ty đợc chia thành những loại sau: 10 10 [...]... vòng bi ) - Phế liệu: Là các loại vật liệu loại ra trong quá trình sản xuất sản phẩm, phế liệu của Công ty chủ yếu là vải vụn các loại Nhìn chung, việc phân loại vật liệu của Công ty nói chung là phù hợp với đặc điểm, vai trò, tác dụng của mỗi thứ trong sản xuất từ đó giúp cho việc quản lý đợc dễ dàng hơn Theo cách phân loại này công ty theo dõi đợc số lợng từng loại vật liệu chính, vật liệu phụ, phụ... cho bộ phận cung ứng vật t kế hoạch cung cấp vật liệu cho kịp thời 1.7: c im Cỏc ngun Cung ng nguyờn Vt Liu Ca Cụng Ty: Ngun cung ng trong nc: Ngun cung ng trong nc ca Xớ nghip hin nay l cỏc Cụng ty dt nh: Dt Nam nh, dt 8/3, dt 10/10, dt Phc long õy l nhng Cụng ty cú uy tớn trờn th trng nh cht lng vi tt v giỏ c phi chng iu ú to iu kin cho Xớ nghip luụn luụn ch ng trong vic tỡm ngun cung ng Tuy... n v 29 29 2.2.1.6 ỏnh giỏ nh cung ng * n v mua hng ỏng giỏ nh cung ng v bỏo cỏo lónh o - Nh cung ng NVL gia cụng may, ỏnh giỏ theo mu ỏnh giỏ cung ng dch v gia cụng may - Cỏc nh cung ng n hng nh, l, ớt lp li cho phộp khụng cn ỏnh giỏ v c chn cung ng khi cú s phờ duyt ca G/ ngi c u quyn * Nh cung ng t tiờu chun c cp nht vo danh sỏch nh cung ng Khi cú s thay i danh sỏch nh cung ng, cỏc n v mua hng t cp... Cỏc nh cung ng hng cho cụng ty trc thỏng 12/2004, cỏc nh cung ng c quyn, cỏc trng hc, cỏc phũng thớ nghim, cỏc c quan kim nh khụng cn ỏnh giỏ * Ch thc hin ỏnh giỏ nh cung ng 1 ln * S phự hp ca cỏc nh cung ng c cp nht theo s theo dừi nh cung ng i vi cỏc n hng mua trc tip, n v mua hng theo dừi nh cung ng qua vic thc hin n t hng hoc giy ngh duyt giỏ i vi cỏc n hng mua theo hp ng nguyờn tc, nh cung ng... tc, nh cung ng c cp nht theo s theo dừi nh cung ng theo hp ng nguyờn tc * Cỏc nh cung ng do khỏch hng ch nh cung ng hng hoỏ cho n hng ca h, n v mua hng t qun lý cho n khi kt thỳc n hng * Cỏc nh cung ng vi phm hp ng, G hoc ngi c u quyn xem xột li nh cung ng v quyt ng cú tip tc mua hng ca nh cung ng ú hay khụng * Tiờu chớ loi b nh cung ng ra khi danh sỏch: - Nh cung ng b cm kinh doanh, vi phm lut phỏp... Tr Cung ng Nguyờn Vt Liu Ti Cụng Ty: 2.1 Mt s lý lun c bn v hot ng cung ng nguyờn vt liu 2.1.1 Khỏi nim v hot ng cung ng nguyờn vt liu Hot ng cung ng nguyờn vt liu l tp hp cỏc quỏ trỡnh bo m nguyờn vt liu cho sn xut, nú bao gm hot ng mua v hot ng d tr Quỏ trỡnh ú c biu hin trong s gin lc sau: S 2.1: Hot ng cung ng nguyờn vt liu Th trng nguyờn vt liu Hot ng mua Hot ng d tr Hot ng ch to Hot ụng cung. ..- Nguyên vật liệu chính: Là đối tợng lao động chủ yếu hình thành nên sản phẩm mới, bao gồm: Vải các loại (vải bay, vải len, vải Trôpical, vải tuýt si, vải pêcô, ) số lợng và chủng loại các loại vải rất phong phú với đầy đủ các kích cỡ và màu sắc khác nhau - Vật liệu phụ: Là đối tợng lao động không cấu thành nên thực thể sản phẩm nhng nó tác dụng nhất định... xung khụng kp thi nh hng n sn xut v kinh doanh ca cụng ty 30 30 - 3 ln liờn tip nh cung ng khụng tuõn th cỏc dch v sau bỏn hng theo hp ng hoc cam kt bo hnh - Trng hp nh cung ng vi phm hp ng gõy thit hi ln cho sn xut - kinh doanh ca cụng ty n v qun lý hp ng trỡnh G, ngi c u quyn loi khi danh sỏch nh cung ng (khụng cn c vo s ln vi phm) - Cỏc nh cung ng ó loi khi danh sỏch, khi cú nhu cu ni li giao dch,... hng, nht l i vi cỏc n hng ln Tuy nhiờn, X19 cũn phi tip tc i mt vi nhng thỏch thc ln trong nhng nm ti nh ngun cung cp nguyờn ph liu phn ln vn phi nhp khu, giỏ c tng v c bit l sc cnh tranh ngy cng gay gt trờn cỏc th trng nhp khu chớnh nh M, EU v Nht Bn, Trung Quc, n , Hn Quc Cụng ty may X19 ch cú th ỏp ng 30% nhu cu nguyờn ph liu iu ny khụng cú ngha l nng lc ca Cụng ty kộm, khụng sc sn xut v cnh tranh... giao hng: 3 ln liờn tip nh cung ng giao hng mun hn hp ng ó ký, hoc khụng theo tho thun gia 2 bờn, gõy thit hi cho quỏ trỡnh sn xut v kinh doanh ca cụng ty - Vi phm v cht lng: 2 ln liờn tip nh cung ng giao hng cú cht lng khụng t hoc sai chng loi theo yờu cu ca hp ng ó ký kt m khụng thay th hoc thay th khụng kp thi gõy thit hi cho cụng ty - Vi phm v s lng: 3 ln liờn tip nh cung ng giao hng thiu s lng . Thực Trạng Quản Trị Cung Ứng Nguyên Vật Liệu Của Công Ty Cổ Phần May X19. 1: Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Tới Hoạt Động Của Quản Trị Cung Ứng Nguyên vật Liệu. cung ứng nguyên vật liệu. 2.1.1. Khái niệm về hoạt động cung ứng nguyên vật liệu. Hoạt động cung ứng nguyên vật liệu là tập hợp các quá trình bảo đảm nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực Trạng Quản Trị Cung Ứng Nguyên Vật Liệu Của Công Ty Cổ Phần May X19, Thực Trạng Quản Trị Cung Ứng Nguyên Vật Liệu Của Công Ty Cổ Phần May X19, Thực Trạng Quản Trị Cung Ứng Nguyên Vật Liệu Của Công Ty Cổ Phần May X19

Từ khóa liên quan