Đào tạo nghề tiếp cận trình độ khu vực và quốc tế: Phân tích từ tài liệu nước ngoài và chính sách của Việt Nam

7 2 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2020, 00:27

Bài viết phân tích một số nghiên cứu về vấn đề xây dựng và thực hiện đào tạo tiếp cận các tiêu chuẩn nghề nghiệp quốc tế nhằm có những gợi ý bước đầu cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm tiếp cận các kĩ năng nghề của ASEAN. VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng ISSN: 2354-0753 ĐÀO TẠO NGHỀ TIẾP CẬN TRÌNH ĐỘ KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ: PHÂN TÍCH TỪ TÀI LIỆU NƯỚC NGỒI VÀ CHÍNH SÁCH CỦA VIỆT NAM Phạm Cường Article History Received: 12/7/2020 Accepted: 19/9/2020 Published: ……… Keywords vocational education, ASEAN-4, vocational education institution, Technical and Vocational Education and Training Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội Email: cuongphamphm@gmail.com ABSTRACT Vocational training is receiving great attention of the Government, not only the issue of meeting the labor demand and employment but also the issue of bringing the budget revenue from the labor market This article analyzes the important recommendations of the Asian Development Bank (ADB), International Labor Organization (ILO), Vietnamese studies and policies to initially give some recommendations for vocational education institutions in order to international outreach and development orientation Recommendations and recommendations will contribute to helping vocational education institutions improve the quality of training towards regional and international standard Mở đầu Tốc độ tăng trưởng cao nhiều quốc gia, kết hợp với tính chất thay đổi công việc, thách thức hội liên quan đến tồn cầu hóa, có nghĩa yêu cầu phát triển kĩ nghề nghiệp thay đổi Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia cơng nhận giáo dục đào tạo nghề ban đầu tốt đóng góp lớn để làm cho kinh tế cạnh tranh (Martin Podail, Roman Hrmo, 2013) Đông Nam Á khu vực đa dạng, bùng nổ kinh doanh phức tạp kinh tế xã hội tạo hội cho việc hoạch định chiến lược việc làm phát triển kĩ Phát triển kĩ nghề yếu tố đồng hành tăng trưởng Đơng Nam Á (Martin Podail, Roman Hrmo, 2013) Di cư di chuyển (cả quốc gia) thúc đẩy nhu cầu nâng cao kĩ tính di động (khả chuyển nhượng cơng nhận) Ngày có nhiều tranh luận sách tài liệu học thuật việc liệu Khung trình độ (National Qualifications Framework - NQF) dựa quốc gia cho ngành nghề có phù hợp hay khơng nước phát triển, đồng thuận quan điểm cho thấy họ khơng phải Lí tìm thấy di chuyển cao người lao động quốc gia, đòi hỏi cách tiếp cận linh hoạt để cấp NQF nước phát triển gặp thách thức thiếu công nhận nước phát triển Đổi toàn diện, tiếp cận khu vực quốc tế đào tạo nghề xu tất yếu sở giáo dục nghề nghiệp Nhiều sách gần vấn đề đào tạo nghề cho thấy đặc biệt quan tâm đến vấn đề Chính phủ Bộ Lao động-Thương binh Xã hội (Thủ tướng Chính phủ (2012); Chính phủ (2019); Ban cán Đảng Bộ Lao động-Thương binh Xã hội, 2018), có việc quan tâm tới mục tiêu tiếp cận chuẩn nghề nghiệp khu vực quốc tế Chẳng hạn, mục tiêu “phát triển giáo dục nghề nghiệp nhiệm vụ quan trọng hàng đầu góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thích ứng với biến đổi nhanh chóng thị trường lao động, đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hội nhập quốc tế phát triển bền vững đất nước”; “nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp bước đạt chuẩn khu vực quốc tế để đáp ứng nhu cầu nhân lực nước hội nhập với thị trường lao động khu vực giới” mục tiêu, quan điểm đạo (Ban cán Đảng Bộ Lao động-Thương binh Xã hội, 2018) Vấn đề tiếp cận trình độ nước phát triển, tiếp cận trình độ nước ASEAN-4 (Asean-4 gồm nước Singapore, Malaysia, Thái Lan Philippines) rõ: “40 trường tiếp cận trình độ nước ASEAN-4” (giai đoạn đến năm 2025), “50 trường tiếp cận trình độ nước ASEAN-4” (giai đoạn đến năm 2030) “Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam đạt trình độ tiên tiến khu vực ASEAN” Nghị số 617/NQ/BCSĐ ngày 28/12/2018 việc tiếp tục đổi nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2021 định hướng đến năm 2030 (Ban cán Đảng Bộ Lao động-Thương binh Xã hội, 2018) Bài báo phân tích số nghiên cứu vấn đề xây dựng thực đào tạo tiếp cận tiêu chuẩn nghề nghiệp quốc tế nhằm có gợi ý bước đầu cho sở giáo dục nghề nghiệp nhằm tiếp cận kĩ nghề ASEAN Do đó, nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích tài liệu Các tài liệu phân tích VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng ISSN: 2354-0753 tài liệu công bố liên quan đến lĩnh vực đào tạo nghề hay giáo dục nghề nghiệp, khu vực châu Á, Đông Nam Á Việt Nam để nhằm đưa số nhận xét khuyến nghị có, bối cảnh gợi ý cho sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam việc xác định số hướng liên quan đến vấn đề đào tạo nghề theo hướng hội nhập, đạt tiêu chuẩn khu vực quốc tế Cũng lẽ đó, tài liệu liên quan đến quy định chuẩn kĩ nghề nghiệp quốc gia khơng phân tích nghiên cứu Kết nghiên cứu 2.1 Một số nghiên cứu, phân tích giáo dục nghề nghiệp Trong sách “Thách thức hội cho phát triển kĩ nghề Châu Á: thay đổi nguồn cung, cầu thiếu cân bằng”, Ngân hàng Phát triển châu Á đưa khuyến nghị sách chiến lược quốc gia liên quan đến vấn đề giáo dục nghề nghiệp nước châu Á sau (Ra, S., B Chin, and A Liu., 2015): + Phát triển kĩ trụ cột quy hoạch quốc gia; + Định hướng lại vân lại hệ thống giáo dục Châu Á; + Cải cách giáo dục đào tạo kĩ thuật dạy nghề ưu tiên (tức chọn lựa số nghề, thuộc số lĩnh vực ưu tiên); + Giảm thiểu không phù hợp kĩ thông qua hợp tác quốc tế Tiếp đó, q trình chuyển đổi kinh tế công nghiệp, ngành nghề xuất đòi hỏi kĩ mới, nhiều lĩnh vực truyền thống bị thu hẹp biến mất, bỏ lại kĩ cần thiết trước kĩ lỗi thời Các câu hỏi mà nhà hoạch định sách sở đào tạo phải đối mặt bao gồm (Ra, S., B Chin, and A Liu., 2015): + Làm để trang bị cho người lao động chuyển đổi sang lĩnh vực suất cao ngành nổi, + Làm để đảm bảo công nhân liên tục nâng cao kĩ phép tăng suất Điều cho thấy vai trò quan trọng việc đào tạo lại, hay học tập suốt đời vai trò sở giáo dục nghề nghiệp nghiệp bối cảnh Bên cạnh đó, số lượng tổ chức cung cấp dịch vụ đào tạo tăng lên Trong trường hợp này, quan tâm đến chất lượng từ người muốn đào tạo, từ doanh nhân muốn đầu tư vào việc đào tạo công nhân họ từ người cung cấp kinh phí Do đó, chế chứng nhận chất lượng ngày áp dụng biện pháp công nhận thị trường cạnh tranh cao Do đó, có đường thứ hai việc sử dụng tiêu chuẩn, trường hợp tập trung vào việc đảm bảo chất lượng (Fernando Vargas Zúñiga, 1995) Khuyến nghị quan trọng sở giáo dục nghề nghiệp, yêu cầu tất yếu cho tồn tại, phát triển bối cảnh thị trường lao động ngày có u cầu, địi hỏi cao chất lượng Cristina Martinez-Fernandez Marcus Powell (2009) số vấn đề liên quan đến đào tạo kĩ lao động sau: + Người sử dụng lao động ngành kinh tế chiến lược cần cam kết phát triển kĩ khoa học cơng nghệ trình độ cao việc hình thành kĩ nơi làm việc quy định can thiệp phủ để đảm bảo tiêu chuẩn tối thiểu đầu tư dài hạn vào lĩnh vực chiến lược Ý tưởng dẫn tới việc nhắc, kêu gọi, triển khai Việt Nam có lẽ chưa thật hiệu quả: gắn kết, đào tạo doanh nghiệp, người sử dụng lao động trình đào tạo Ở cần phân biệt rõ việc thực tập nghề (dạng vài tháng, vài đợt trình giáo dục nghề nghiệp) với việc đào tạo Ví dụ hình dung thơng qua việc đào tạo bác sĩ đa khoa nay: sinh viên y khoa sáng lên giảng đường, chiều làm việc bệnh viện (trong khoảng thời gian dài, cán bệnh viện) Trong trình đó, người lao động cần phát triển kĩ cao tiếp tục học tập suốt đời Điều có trách nhiệm sở giáo dục nghề nghiệp + Phát triển kĩ lực lượng lao động địi hỏi mơi trường thuận lợi để việc cung cấp kĩ cân với việc cung cấp hội sử dụng kĩ Điều cho thấy cần thiết phải nắm vững nhu cầu nghề nghiệp chất lượng (kĩ nghề nghiệp) lẫn số lượng lao động Do đó, sở đào tạo phải thực nhiệm vụ kép là: phát triển kĩ tích hợp với xúc tiến việc làm + Cần thiết phải kiểm tra tương tác phương pháp tiếp cận kĩ quốc gia phương pháp tiếp cận phát triển quốc gia để sử dụng kĩ Kinh nghiệm khứ quốc gia cho thấy đào tạo quốc gia, thiếu tiếp cận chuẩn kĩ quốc tế hầu hết trường hợp dẫn đến hiệu việc làm đáng thất vọng Kinh nghiệm khứ quốc gia Đông nam Á theo nghiên cứu Cristina MartinezFernandez and Marcus Powell (2009) cho thấy hầu hết trường hợp, việc đào tạo đơn (theo VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng ISSN: 2354-0753 nghĩa đáp ứng tiêu chuẩn nước) khơng mang lại kết phát triển tích cực Và đó, hợp tác quốc tế việc phát triển kĩ cần đặt khuôn khổ hợp tác rộng lớn để hỗ trợ sử dụng kĩ Điều không khả tìm kiếm việc làm mà cịn hiệu lao động, suất lao động + Trong nghiên cứu này, tác giả cần thiết phải ý thích đáng đến việc đào tạo lao động nữ, lẽ lực lượng có số lượng lớn ngày gia tăng, có đóng góp quan trọng vào hiệu thị trường lao động + Nghiên cứu cần thiết phải có, đáp ứng chuẩn để nhằm đạt chứng giáo dục nghề nghiệp (tức chất lượng) Đương nhiên, chứng từ mức độ: quốc gia, khu vực, quốc tế (đối với nghề cụ thể) Điều cần phải sớm triển khai di cư lao động bối cảnh tồn cầu hố diễn mạnh mẽ Các sở đào tạo cần đáp ứng nhu cầu đào tạo không nước mà cịn nước ngồi để đáp ứng thực tế Về việc cải tiến hệ thống đào tạo (Cristina Martinez-Fernandez and Marcus Powell, 2009) đưa số khuyến nghị cộng đồng nước ASEAN: + Tiếp tục mở rộng hệ thống Giáo dục kĩ thuật dạy nghề (Technical and Vocational Education and Training viết tắt TVET) nước thành viên ASEAN phát triển số kinh tế có thu nhập trung bình việc nâng cấp chất lượng mức độ phù hợp với thị trường lao động + Khuyến khích hợp tác cộng đồng doanh nghiệp giáo dục đào tạo nhà cung cấp cách hiệu khả thi để giảm bớt không phù hợp kết TVET hội việc làm + Sự tham gia người sử dụng lao động việc quản lí sở đào tạo giúp bám sát thay đổi công nghệ thực hành nơi làm việc, thay đổi nhu cầu kĩ cụ thể tiêu chuẩn lực Họ trở thành phần hệ thống phản hồi cho nhà cung cấp đào tạo chất lượng đào tạo có phù hợp với mong đợi nơi làm việc hay khơng Theo Phịng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, nước thành viên ASEAN có khác biệt nguồn cung lao động gồm kĩ năng, tiền lương suất Trong đó, việc thơng qua tiêu chuẩn lao động khối ASEAN nhiều hạn chế khối có nhiều hoạt động tích cực nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hoạt động vấn đề Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) khuyến nghị nước ASEAN cần lưu ý tới số nhu cầu loại hình đào tạo (lao động) mà doanh nghiệp ASEAN cần quản lí đào tạo lãnh đạo (29%), kĩ nghề kĩ thuật (17%), dịch vụ chăm sóc khách hàng (15%) Tiếp sau maketing, IT sau kế tốn (6%) Khơng thế, ILO rằng, giai đoạn tới, cộng đồng ASEAN phải đối mặt với không tương xứng kĩ ngành nghề đòi hỏi kĩ cao Số liệu thống kê năm 2014 cho thấy, 58,8% người lao động ASEAN (179 triệu) làm công việc dễ bị tổn thương Tỉ lệ việc làm dễ bị tổn thương ASEAN cao đáng kể phân tích khác biệt giới với tỉ lệ lao động nữ cao vượt trội so với nam giới Bên cạnh chênh lệch chất lượng việc làm, trình độ phát triển thị trường lao động khả đảm bảo phúc lợi người lao động an sinh xã hội… (Trung tâm WTO hội nhập, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, 2017) Trong nghiên cứu đào tạo nghề (hay giáo dục nghề nghiệp) Việt Nam, có nhiều cơng bố vấn đề đào tạo nghề mà trực tiếp hay gián tiếp đề cập tới việc tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế kĩ nghề nghiệp Nghiên cứu Nguyễn Thu Thuỷ (2018) nhóm giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng hiệu giáo dục nghề nghiệp là: + Trao quyền tự chủ đầy đủ cho sở GDNN gắn với trách nhiệm giải trình, chế đánh giá độc lập, kiểm soát nhà nước, giám sát xã hội; nâng cao lực quản trị sở giáo dục nghề nghiệp; + Chuẩn hóa điều kiện bảo đảm chất lượng; + Gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, việc làm bền vững an sinh xã hội Nghiên cứu vấn đề giáo dục nghề nghiệp gắn với thị trường hay đáp ứng thị trường lao động Bùi Ngọc Dương (2019), Nguyễn Văn Anh (2009), hay theo cách diễn đạt khác đào tạo nghề cần nghiên cứu theo phương pháp tiếp cận thị trường dựa quy luật cung - cầu thị trường (Nguyễn Thị Hằng, 2013)… Các nghiên cứu đưa khuyến nghị liên quan tới sách sở giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường lao động 2.2 Một số sách Việt Nam Trong năm gần đây, hệ thống giáo dục nghề nghiệp có bước phát triển quy mô, chất lượng đào tạo, bước đáp ứng nhu cầu thị trường lao động hội nhập quốc tế Được quan tâm Quốc hội, Chính phủ, Bộ Lao động-Thương binh Xã hội, sở ban ngành,… nên nhận thức xã hội giáo dục VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng ISSN: 2354-0753 nghề nghiệp dần thay đổi, phù hợp với điều kiện thị trường lao động nay, bối cảnh hội nhập quốc tế mạnh mẽ Quốc hội ban hành Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13, nêu rõ: “Đào tạo nghề nghiệp hoạt động dạy học nhằm trang bị kiến thức, kĩ thái độ nghề nghiệp cần thiết cho người học để tìm việc làm tự tạo việc làm sau hồn thành khóa học để nâng cao trình độ nghề nghiệp” (Quốc hội, 2014) Chính phủ xác định mục tiêu tổng quát phát triển dạy nghề thời kì 2011-2020 là: “đến năm 2020, dạy nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động số lượng, chất lượng, cấu nghề trình độ đào tạo; chất lượng đào tạo số nghề đạt trình độ nước phát triển khu vực ASEAN giới; hình thành đội ngũ lao động lành nghề, góp phần nâng cao lực cạnh tranh quốc gia; phổ cập nghề cho người lao động, góp phần thực chuyển dịch cấu lao động, nâng cao thu nhập, giảm nghèo vững chắc, đảm bảo an sinh xã hội” (Thủ tướng Chính phủ, 2012, tr 2) “đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin dạy nghề quản lí dạy nghề; xây dựng sở liệu dạy nghề”; “đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng nguồn lực cho phát triển dạy nghề”; “chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy nghề trọng điểm (cấp quốc gia cấp khu vực); “phát triển chương trình, giáo trình”; “tăng cường sở vật chất thiết bị dạy nghề”; “kiểm soát, đảm bảo chất lượng dạy nghề”; “gắn kết dạy nghề với thị trường lao động tham gia doanh nghiệp”, … (Thủ tướng Chính phủ, 2012, tr 4-9) Những mục tiêu giải pháp đặt cụ thể, toàn diện, sở cho sở giáo dục nghề nghiệp có điều kiện, triển khai nhiệm vụ, có nhiệm vụ quản lí giáo dục nghề nghiệp (Nguyễn Khắc Tồn, 2020) Mới đây, tháng 5/2020, Thủ tướng phủ ban hành Chỉ thị 24/CT-TTg, ngày 28/5/2020 đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ nghề, góp phần nâng cao suất lao động tăng lực cạnh tranh quốc gia tình hình Trong đó, mục tiêu là: “Phấn đấu đến năm 2030, giáo dục nghề nghiệp Việt Nam tiếp cận trình độ nước ASEAN-4, đến năm 2045 tiếp cận trình độ nước G20” (Thủ tướng Chính phủ, 2020) Để làm này, Thủ tướng yêu cầu bộ, ngành, địa phương: + Cần làm tốt công tác dự báo nhu cầu lao động, xây dựng cập nhật liệu mở lao động có kĩ nghề theo lĩnh vực, ngành nghề, trình độ đào tạo, ngành nghề, kĩ cập nhật liệu theo định kì, + Chỉ đạo rà sốt, tổ chức, xếp lại hệ thống sở giáo dục nghề nghiệp theo mục tiêu đề Nghị Trung ương Chính phủ; nhanh chóng ổn định tổ chức, đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, bảo đảm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động sở giáo dục nghề nghiệp sau tổ chức, xếp lại; thúc đẩy phát triển sở giáo dục nghề nghiệp có lực tự chủ hoạt động hiệu + Tăng cường gắn kết chặt chẽ “Nhà”: Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp hoạt động giáo dục nghề nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp cơng nhận, tuyển dụng, sử dụng, trả tiền lương, tiền công cho người lao động dựa kĩ lực hành nghề… + Tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế đa phương, song phương giáo dục nghề nghiệp như, Tạo môi trường thuận lợi để nhà đầu tư nước mở sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao Việt Nam + Khuyến khích doanh nghiệp thành lập sở giáo dục nghề nghiệp Chương trình “Đổi Đào tạo nghề Việt Nam” phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, thuộc Bộ Lao động - Thương binh Xã hội đời bối cảnh đổi hệ thống sách giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo phát triển Trung tâm Chất lượng cao đào tạo nghề Chương trình hợp tác với 12 sở giáo dục nghề nghiệp đầu tư sở vật chất kĩ thuật đại thơng qua Chương trình Hợp tác Tài Việt-Đức (Hình 1) Trong khn khổ Chương trình, số nội dung sau: + Các chuyên gia quốc tế tư vấn cho giáo viên cán quản lí sở giáo dục nghề nghiệp chủ đề chuyên môn vấn đề tổ chức + Hợp tác với khối doanh nghiệp tăng cường, đặc biệt việc nâng cao chất lượng cán đào tạo đánh giá doanh nghiệp; giới thiệu cải thiện công tác đào tạo doanh nghiệp thành lập tổ chuyên ngành sở giáo dục nghề nghiệp, + Chương trình hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo Trung tâm Chất lượng cao đào tạo nghề, sở giáo dục nghề nghiệp cung cấp chương trình đào tạo hướng cầu chất lượng cao, dựa chuẩn quốc tế lĩnh vực Cơ khí, Cơ điện tử, Kĩ thuật điện Xử lí nước thải (Vietnamese-German Programme Reform of TVET in Viet Nam, 2020) VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng ISSN: 2354-0753 Hình Khu vực hoạt động Chương trình “Đổi Đào tạo nghề Việt Nam” Như hình 1, ta thấy ý tưởng việc triển khai thí điểm sở đào tạo Nghề khu vực, tỉnh có khu cơng nghiệp lớn, nhiều khu cơng nghiệp, để có gắn kết định, chặt chẽ sở đào tạo doanh nghiệp, nguồn cầu lao động Đặc biệt, từ năm 2007 đến nay, Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, Tổng Cục Dạy nghề ban hành cập nhật, bổ sung hệ thống văn quản lí giáo dục nghề nghiệp giúp cho sở GGDN phần tháo gỡ khó khăn việc tổ chức hoạt động quản lí đào tạo sở giáo dục nghề nghiệp Theo đạo cấp, nay, chuẩn đầu sử dụng ngày phổ biến việc phát triển khung trình độ hệ thống trình độ quốc gia, chương trình đào tạo, tiêu chuẩn nghề, hướng nghiệp tư vấn nghề Mục đích sử dụng chuẩn đầu nhằm gắn kết tốt giáo dục đào tạo với thị trường lao động việc làm Khung tham chiếu trình độ ASEAN sử dụng chuẩn đầu cách tiếp cận đơn để nước thành viên tham chiếu trình độ nội khối ASEAN Luật Giáo dục nghề nghiệp (Quốc Hội, 2014) quy định, nhà trường tự chủ chương trình đào tạo Xây dựng chương trình đào tạo theo lực hành nghề dựa tiêu chuẩn kĩ nghề quốc gia, xác định chuẩn đầu theo ngành nghề vị trí việc làm ứng với trình độ Với định hướng phát triển chương trình tiếp cận chuẩn khu vực ASEAN quốc tế Khung trình độ quốc gia Khung tham chiếu trình độ ASEAN cần tiếp cận, nghiên cứu ứng dụng tất khâu đào tạo bao gồm đầu vào, trình đánh giá để bảo đảm chuẩn đầu theo cam kết nhà trường với người học, người sử dụng lao động, Nhà nước toàn xã hội (Trung tâm WTO hội nhập, Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam, 2017) Bên cạnh nhiều kết cao đạt được, hoạt động đánh giá kĩ nghề cấp chứng kĩ nghề quốc gia gặp phải số khó khăn, hạn chế như: “Việc xây dựng mới, cập nhật, chỉnh sửa bổ sung tiêu chuẩn kĩ nghề quốc gia chậm, chưa đáp ứng nhu cầu thị trường lao động; Các nghề công bố tiêu chuẩn kĩ nghề quốc gia chưa xây dựng đầy đủ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra thực hành (hiện có 84/191 nghề có tiêu chuẩn kĩ nghề quốc gia ban hành ngân hàng câu hỏi đề thi thực hành)” (Hà Anh, 2019) VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng ISSN: 2354-0753 2.3 Một số khuyến nghị sở giáo dục nghề nghiệp tiếp cận mục tiêu chiến lược đào tạo nghề Từ phân tích kể trên, khuyến nghị sở giáo dục nghề nghiệp cần xác định số mục tiêu chiến lược giải pháp sau: Về mục tiêu, cần hướng tới xác định rõ phân khúc thị trường cụ thể, nước quốc tế Bên cạnh việc đáp ứng tiêu chuẩn kĩ nghề nghiệp theo trình độ quốc gia, cần quan tâm tới lĩnh vực mũi nhọn, đem giá trị kinh tế cao thị trường lao động, đáp ứng yêu cầu khu vực quốc tế Về biện pháp, cần thực giải pháp đây: + Phát triển chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc gia, tiếp cận quốc tế (trước hết khu vực ASEAN, chẳng hạn hướng tới chuẩn kĩ nghề nghiệp ASEAN-4); + Lựa chọn số nghề có nhu cầu cao, mũi nhọn để đào tạo, hợp tác đào tạo; Hợp tác với doanh nghiệp đào tạo theo hướng tích hợp: Cùng đào tạo sử dụng lao động; + Tăng cường hợp tác quốc tế đào tạo (nhập chương trình đào tạo, mời giảng viên quốc tế, chiêu sinh học viên quốc tế, …); + Phối hợp với số sở giáo dục nghề nghiệp đầu tư theo Chương trình “Đổi Đào tạo nghề Việt Nam” đào tạo Kết luận Nghiên cứu bước đầu khuyến nghị định hướng đào tạo nghề cho sở giáo dục nghề nghiệp, dựa phân tích từ khuyến nghị tổ chức nước ngoài, nghiên cứu nước nước sách có lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Việt Nam Tiếp cận, hướng tới đào tạo đạt tiêu chuẩn khu vực quốc tế xu hướng tất yếu Đã đến lúc, sở giáo dục nghề nghiệp cần phải đổi tư duy, mạnh mẽ đổi mục tiêu, cách thức thực hiện, để nâng cao lực cạnh tranh thị trường lao động Việt Nam Những sách hỗ trợ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam cho thấy hiệu cần phải thực liệt nữa, nhanh nhằm giúp sở giáo dục nghề nghiệp cung cấp hàng hoá với chất lượng hiệu kinh tế cao hơn, phù hợp với nguồn cung thay đổi có địi hỏi ngày cao Tài liệu tham khảo ASEAN (2004), ASEAN Policy Blueprint for SME Development (APBSD) 2004-2014, ASEAN Asian Development Bank (2008), About ADB, www.adb.org/About/default.asp, accessed 21 April 2008 Ban cán Đảng Bộ Lao động-Thương binh Xã hội (2018) Nghị số 617/NQ/BCSĐ ngày 28/12/2018 Về việc tiếp tục đổi nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2021 định hướng đến năm 2030 Bùi Ngọc Dương (2019) Một số vấn đề lí luận cơng tác quản lí đào tạo nghề trường cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động Tạp chí Giáo dục, Số 442, tr 26-30 Chính phủ (2019) Nghị định số 15/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp, ngày 01/02/2019 Cristina Martinez-Fernandez and Marcus Powell (2009) Employment and Skills Strategies in Southeast Asia Setting the Scene OECD, Printed in France OECD Local Economic and Employment development Programme, LEED Programme Fernando Vargas Zúñiga (1995) QUALITY MANAGEMENT IN VOCATIONAL TRAINING The use of standards and their different applications International Labour Office - Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Available at: https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_evento/ref_pap_int2.pdf) Hà Anh (2019) Chuẩn hóa hệ thống đánh giá kĩ nghề quốc gia Tạp chí Tài chính, xem tại: http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/chuan-hoa-he-thong-danh-gia-ky-nang-nghe-quoc-gia316813.html, ngày 28/9/2020) ILO (2008) Labour and Social Trends in ASEAN 2008: Driving Competitiveness and Prosperity with Decent Work, ISO, Bangkok Martin Podail, Roman Hrmo (2013) Introduction of a Quality Management System for Vocational Education and Training in Slovakia International Journal of Engineering Pedagogy, Vol 3, No 3, 18-23 Nguyễn Đức Thắng (2017) Quy trình triển khai hệ thống chất lượng theo tiếp cận CIPO quản lí thiết bị đào tạo trường đại học kĩ thuật quân đội Tạp chí Giáo dục, số 419, tr 62-64 VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng ISSN: 2354-0753 Thủ tướng Chính phủ (2012) Quyết định số 630/2012/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển Dạy nghề thời kì 2011 - 2020 ban hành ngày 29/5/2012 Nguyễn Khắc Tồn (2020) Thực trạng quản lí hoạt động đào tạo nghề Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt kì tháng 5/2020, tr 284-288) Nguyễn Thị Hằng (2013) Quản lí đào tạo nghề trường dạy nghề theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội Luận án tiến sĩ ngành Quản lí giáo dục, Trường Đại học Giáo dục-Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Tiến Dũng (2012) Đổi phát triển dạy nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực cho nghiệp công nghiệp hóa theo hướng đại Tạp chí Cộng sản (nguồn: http://tapchicongsan.org.vn/web/guest/xay-dung-ang2//2018/16935/doi-moi-va-phat-trien-day-nghe-dap-ung-nhu-cau-nhan-luc-cho-su-nghiep-cong-nghiep-hoa-theohuong-hien-dai.aspx, ngày 4/7/2020) Nguyễn Thu Thủy (2018) Tiếp tục thực Nghị số 29-NQ/TW đổi bản, toàn diện giáo dục nghề nghiệp thời gian tới Tạp chí Tuyên giáo (xem tại: http://tuyengiao.vn/khoa-giao/giao-duc/tiep-tucthuc-hien-nghi-quyet-so-29-nqtw-ve-doi-moi-can-ban-toan-dien-giao-duc-nghe-nghiep-trong-thoi-gian-toi117311, ngày 28/9/2020) Nguyễn Văn Anh (2009) Phối hợp đào tạo Cơ sở dạy nghề Doanh nghiệp khu công nghiệp Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Quốc Hội (2014) Luật Giáo dục nghề nghiệp (Luật số 74/2014/QH13) Ra, S., B Chin, and A Liu (2015) Challenges and opportunities for skills development in Asia: Changing supply, demand, and mismatches Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank Thủ tướng Chính phủ (2012) Chiến lược phát triển Dạy nghề thời kì 2011 – 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 Thủ tướng Chính phủ) Thủ tướng Chính phủ (2020) Chỉ thị 24/CT-TTg, ngày 28/5/2020 đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ nghề, góp phần nâng cao suất lao động tăng lực cạnh tranh quốc gia tình hình Trung tâm WTO hội nhập, Phịng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (2017) Xây dựng tiêu chuẩn kĩ nghề khối ASEAN (xem tại: http://aecvcci.vn/tin-tuc-n1945/xay-dung-tieu-chuan-ky-nang-nghe-khoiasean.htm, ngày 29/9/2020) Vietnamese-German Programme Reform of TVET in Viet Nam (2020) Chương trình “Đổi Đào tạo nghề Việt Nam” (xem tại: https://www.tvet-vietnam.org/vi/topic/140.ao-to-ngh-ti-vn.html, ngày 29/9/2020) ... đầu khuyến nghị định hướng đào tạo nghề cho sở giáo dục nghề nghiệp, dựa phân tích từ khuyến nghị tổ chức nước ngoài, nghiên cứu nước nước sách có lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Việt Nam Tiếp cận, ... triển chương trình tiếp cận chuẩn khu vực ASEAN quốc tế Khung trình độ quốc gia Khung tham chiếu trình độ ASEAN cần tiếp cận, nghiên cứu ứng dụng tất khâu đào tạo bao gồm đầu vào, trình đánh giá... nghiệp Việt Nam, 2017) Trong nghiên cứu đào tạo nghề (hay giáo dục nghề nghiệp) Việt Nam, có nhiều cơng bố vấn đề đào tạo nghề mà trực tiếp hay gián tiếp đề cập tới việc tiếp cận tiêu chuẩn quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nghề tiếp cận trình độ khu vực và quốc tế: Phân tích từ tài liệu nước ngoài và chính sách của Việt Nam, Đào tạo nghề tiếp cận trình độ khu vực và quốc tế: Phân tích từ tài liệu nước ngoài và chính sách của Việt Nam