Bài giảng môn Vật liệu xây dựng – Chương 7

30 2 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2020, 00:15

Bài giảng môn Vật liệu xây dựng – Chương 7: Vữa xây dựng với các nội dung khái niệm và phân loại vữa xây dựng; nguyên liệu chế tạo vữa xây dựng; các tính chất chủ yếu của hỗn hợp vữa xây dựng; cường độ của vữa; tính toán cấp phối vữa. CHƯƠNG VỮA XÂY DỰNG 1 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI VỮA XÂY DỰNG : 1.1 Khái niệm : - Vữa xây dựng đá nhân tạo, bao gồm : + Cốt liệu nhỏ: cát + Chất kết dính : ximăng, thạch cao, vôi,… + Nước : để nhào trộn, phản ứng hoá học + Phụ gia (có thể có) để cải thiện tính chất hỗn hợp vữa vữa -Vữa xem loại bêtông hạt nhỏ khác bêtông điểm sau : + Khi thi công không cần đầm nén + Phải có tính giữ nước tốt + Phải có tính dính kết với xây vật liệu xây 1.2 Phân loại : 1.2.1 Theo khối lượng thể tích o : - Vữa nặng : o  500 kg/m3, chế tạo từ cát đặc - Vữa nhẹï : o < 500 kg/m3, chế tạo từ cát rỗng 1.2.2 Theo chất kết dính : - Vữa ximăng - Vữa vôi - Vữa hỗn hợp: ximăng-đất sét, xi măng-vôi-puzzolana,… - Vữa thạch cao 1.2.3 Theo phạm vi sử dụng : - Vữa xây : liên kết vật liệu gạch đá thành khối - Vữa trát : bảo vệ cốt xây trang trí bề mặt công trình - Vữa đặc biệt : vữa chống acide, vữa chống thấm, vữa chịu nhiệt, vữa chống tia phóng xạ, vữa chèn không co ngót, vữa phun khô 1.2.4 Kết cấu khối xây thường : Có khả chịu nén chủ yếu, dùng cho nhà tầng 1.2.5 Kết cấu khối xây có cốt thép: Có khả chịu nén, kéo, cắt, uốn, chịu động đất Bêtông chèn Cốt thép đặt vữa Vữa Bêtông chèn a) Đặt cốt thép vào hốc rỗng khối xây b) Tường thẳng đứng với mối liên kết cốt thép Bêtông chèn c) Hốc rỗng tường Vữa Bêtông chèn d) Đặt cốt thép vào hốc rỗng (do xây gạch) Bêtông chèn Đặt cốt thép vữa Bêtông chèn e) Bêtông chèn tường f) Bệ dầm khối xây g) Đặt cốt thép liên kết với vữa khối xây Đặt cốt thép vữa h) Khối xây với gia cường cốt thép Kết cấu khối xây có cốt thép 1.2.6 Kết cấu khối xây dạng vòm vỏ mỏng : Được sử dụng cho nhịp dài, tải trọng nặng NGUYÊN LIỆU CHẾ TẠO : 2.1 Cát : Cát xương vữa, có tác dụng chống co thể tích tăng sản lượng vữa Chất lượng cát ảnh hưởng đến cường độ vữa Cát dùng cát thiên nhiên cát nhân tạo, cát phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật sau : + Độ bẩn  20% vữa có mác  10 kG/cm2 + Độ bẩn  10% vữa có mác 25-50 kG/cm2 + Độ bẩn  5% vữa có mác  100 kG/cm2 - Khi xây vật liệu đá thiên nhiên dùng cát có Dmax = 5mm - Khi xây gạch trát lớp lót dùng cát có Dmax  2.5mm - Khi trát lớp dùng cát có Dmax =1  2mm Bảng 7-1: Chỉ tiêu kỹ thuật cát dùng cho vữa (TCVN 1770:1986) 10 CƯỜNG ĐỘ CỦA VỮA : - Cường độ chịu nén vữa xác định thí nghiệm nén mẫu vữa có hình khối vuông với kích thước cạnh 7,07cm - Mác vữa cường độ chịu nén trung bình mẫu vữa có hình lập phương cạnh 7,07cm, đúc xốp dưỡng hộ 28 ngày điều kiện tiêu chuẩn với nhiệt độ môi trường 272oC, độ ẩm môi trường tùy thuộc vào chất kết dính sử dụng vữa - Các loại mác vữa : 0,4 ; ; 2,5 ; ; ; ; 10 ; 15 ; 20 ; 30 4.1 Cường độ vữa xây dựng đặc xác định : v :cường độ vữa sau 28 ngày R 28 X v R 28  0,25R x  N  0,4 16 4.2 Cường độ vữa xốp xác định : + Lượng xi măng biết mác vữa, mác xi măng tính theo công thức: Rv X  1000 k R x X - Khối lượng xi măng cho m3 cát,kg Rv - Mác vữa yêu cầu , daN/cm2 Rx - Hoạt tính xi măng, daN/cm2 k - Hệ số chất lượng vật liệu phụ thuộc vào phương pháp thử xi măng, loại xi măng chất lượng cát, xác định theo bảng 7-1 + Lượng hồ vôi hồ sét xác định theo công thức: Trong : Vh= 0,17(1- 0,002.X) Trong đó: Vh : - Lượng hồ vôi hồ sét(có khối lượng thể tích 1400 kg/m3) cho m3 cát; 17 X - Khối lượng xi măng cho m3 cát(kg) Bảng 7-1 : Bảng trị số k Modul độ lớn cát 0,7 – 1,1 – 1,3 1,31 – 1,5 1,51 Hệ số k Ximăng Portland Ximăng Portland Pouzzolane 0,71 0,73 0,79 0,88 0,80 0,82 0,89 18 TÍNH TOÁN CẤP PHỐI VỮA : 5.1 Vữa xây : 5.1.1 Yêu cầu vữa xây : - Liên kết tốt với vật liệu xây - Yêu cầu độ dẻo xác định theo bảng 7-2 Độ dẻo vữa OK (cm) Loại kết cấu xây Nền xốp hay trời nóng Nền đặc hay trời lạnh Gạch đất sét nung – 10 6–8 Gạch xỉ 7–9 5–7 Đá thiên nhiên 5–7 1–5 Gạch, đá có yêu cầu lèn chặc 2-3 1-2 19 5.1.2 Tính cấp phối vữa xây : 5.1.2.1 Cấp phối vữa vôi : Vôi cấp  Vôi : cát = : Vôi cấp  Vôi : cát = : Vôi cấp  Vôi : cát = : - Các loại vữa vôi có mác 10 kG/cm2 20 5.1.2.2 Vữa hỗn hợp ximăng-vôi : - Được biểu diễn : : V : C (theo thể tích) - Lượng nước cần thiết xác định thí nghiệm nước đảm bảo độ dẻo yêu cầu vữa + Tra bảng để xác định cấp phối vữa hỗn hợp + Dùng công thức thực nghiệm Tùy thuộc xây, xốp dùng công thức sau: ox : trọng lượng thể tích ximăng R v  k.R x  X  0, 05   (T/m3) cát, Tấn  ox X : ximă n g dù n g cho 1m C X K : hệ số phụ thuộc vào chất lượng cát V  0,15.C  0, 30 Cát lớn : k=2,2 Cát trung bình : k=1,8 Cát nhỏ: k=1,4 21 5.1.2.3 Cấp phối vữa ximăng : Rv 1000 (kg/m3 cát vàng) Sử dụng công thức : X  k.R x Thể tích ximăng cần thiết : Vx  X  ox (m3), với ox khối lượng thể tích xốp xi măng (kg/m3) Liều lượng nước cần thiết để trộn vữa xác định thực nghiệm để đạt độ dẻo theo yêu cầu 22 5.2 Vữa trát : - Để bảo vệ bề mặt khối xây, làm cho kết cấu phẳng mặt tăng thêm vẻ đẹp cho công trình, vữa trát cần có yêu cầu sau : + Cần có khả giữ nước tốt vữa trát bị khối xây hút nhiều nước, dễ bay nước tiếp xúc rộng với không khí + Độ phân tầng vữa trát tốt - cm Nếu độ phân tầng = sau rắn vữa trát dễ bị nứt + Phải sử dụng cát hạt mịn + Khi thi công phải bảo đảm quy định kỹ thuật bảo dưỡng tốt - Cấp phối vữa trát sử dụng XM sau : 23 X : C = : 3,5 đến : 5.3 Vữa đặc biệt : 5.3.1 Vữa trát chống thấm : - Vữa chống thấm thường định trát láng bao bọc kết cấu chịu nước độ ăn mòn độ ăn mòn không đáng kể - Vữa chống thấm thường dùng vữa xi măng vữa xi măng có thêm phụ gia chống thấm - Yêu cầu bề mặt lớp trát phải phẳng, mịn đồng 5.3.2 Vữa chèn không co : - Vữadùng để chèn lắp đầy mối nối, khe, vữa phải có độ dẻo thích hợp công nghệ thi công phù hợp : rót bơm 5.3.3 Vữa phun khô : - Vữa phun khí nén máy phân phối liệu với áp lực cao để vữa bám chặt vào bề mặt bêtông cần phun 24 Hình 5.16 : Sơ đồ thiết bị công nghệ phun khô bê tông A Máy nén khí B Máy phân phối liệu; Vòi phun Van nước Nắp đậy hình nón Đóa phân phối liệu Động điện pha ống dẫn liệu cao su chịu áp lực Van điều chỉnh khí nén ống dẫn khí nén Thùng chứa nước thi công 10 ống dẫn nước 11 Bình tách ẩm khí nén 25 MÁY BƠM VÀ PHUN VỮA “MINI AVANT” 26 MINI AVANT nhỏ gọn, sử dụng động kỳ, có bơm piston sản lượng 1.400 l/h Máy làm việc với loại vữa trộn chỗ loại vữa sống trộn sẵn 27 MỘT SỐ LOẠI MÁY TƯƠNG TỰ POLI T 28 Các hình thức thi công 29 MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHI THI CÔNG 30 ... Nền đặc hay trời lạnh Gạch đất sét nung – 10 6–8 Gạch xỉ 7? ??9 5? ?7 Đá thiên nhiên 5? ?7 1–5 Gạch, đá có yêu cầu lèn chặc 2-3 1-2 19 5.1.2 Tính cấp phối vữa xây : 5.1.2.1 Cấp phối vữa vôi : Vôi cấp... m3 cát; 17 X - Khối lượng xi măng cho m3 cát(kg) Bảng 7- 1 : Bảng trị số k Modul độ lớn cát 0 ,7 – 1,1 – 1,3 1,31 – 1,5 1,51 Hệ số k Ximăng Portland Ximăng Portland Pouzzolane 0 ,71 0 ,73 0 ,79 0,88... TOÁN CẤP PHỐI VỮA : 5.1 Vữa xây : 5.1.1 Yêu cầu vữa xây : - Liên kết tốt với vật liệu xây - Yêu cầu độ dẻo xác định theo bảng 7- 2 Độ dẻo vữa OK (cm) Loại kết cấu xây Nền xốp hay trời nóng Nền
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng môn Vật liệu xây dựng – Chương 7, Bài giảng môn Vật liệu xây dựng – Chương 7