Bài giảng môn Vật liệu xây dựng – Chương 2

34 4 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2020, 00:12

Bài giảng môn Vật liệu xây dựng – Chương 2: Vật liệu đá thiên nhiên trình bày các kiến thức về khái niệm đá thiên nhiên, những đặc điểm của đá thiên nhiên, phân loại đá thiên nhiên, một số tính chất cơ ý của vật liệu đá thiên nhiên. CHƯƠNG VẬT LIỆU ĐÁ THIÊN NHIÊN 1 KHÁI NIỆM : 1.1 Đá thiên nhiên : Bao gồm hay nhiều khoáng vật vô khác Khoáng vật vật thể đồng thành phần hóa học, cấu trúc tính chất vật lý Đá thiên nhiên tạo nên loại khoáng vật gọi đơn khoáng đá thạch anh, đá thạch cao Đá tạo nên nhiều loại khoáng gọi đa khoáng đá basalte, đá granite Là sản phẩm khai thác gia công phương pháp học 1.2 Những ưu điểm vật liệu đá TN: + Cường độ chịu nén độ cứng cao + Bền vững môi trường sử dụng + Là vật liệu địa phương, giá thành thấp +Được dùng làm vật liệu trang trí PHÂN LOẠI : 2.1 Theo nguồn gốc hình thành : Căn vào cấu trúc nguồn gốc hình thành đá, đá thiên nhiên chia thành nhóm sau : •  Đá magma (đá phún xuất) •  Đá trầm tích •  Đá biến chất 2.1.1 Đá magma : - Được tạo thành từ trình nguội đặc magma (nham thạch) nóng chảy nhiệt độ [1000 ÷1300]oC Do đó, nhóm đá có đặc điểm chung sau : + Đồng + Đẳng hướng + Kết tinh dạng hạt thành khối đặc chắc, có ,  lớn + Nhiều màu sắc + Cường độ chịu nén cao -Tùy theo điều kiện nguội đặc, chia đá magma làm loại : ĐÁ MAGMA Magma xâm nhập Magma phun trào Magma vụn SYÉNITE PORPHYRE TRO, CÁT NÚI LỬA GABBRO ANDÉSITE BỌT NÚI LỬA GRANITE DIABAZE TUFS NÚI LỬA DIORITE BASALTE • Magma xâm nhập : sâu bên lòng đất Bao gồm loại : granite (hoa cương), diorite, syénite • Magma phun trào : theo kẻ nứt trào lên mặt đất Bao gồm loại : basalte, porphyre, andésite, diabase • Magma vụn (phún xuất rời rạc = đá vụn hỏa sơn) : bắn tung xa khỏi lòng đất Bao gồm loại : tro, cát, bọt, tufs núi lửa 2.1.2 Đá trầm tích : - Được tạo thành trình trầm lắng tích tụ loại vật liệu Nên nhóm đá có tính chất chung sau : có cấu tạo phân lớp, bất đẳng hướng (theo hướng có khả chịu lực khác nhau) - Dựa vào nguồn gốc hình thành, đá trầm tích phân thành loại :  Trầm tích học : tạo thành trình trầm lắng tích tụ loại vật liệu rời rạc bị dòng chảy trôi nơi khác Bao gồm loại : cát, sạn, sỏi, sa thạch, cuội kết, dăm kết  Trầm tích hóa học : tạo thành trình trầm lắng tích tụ khoáng vật vô Nhóm bao gồm : đá vôi, dolomite, anhydrite, magnésite  Trầm tích hữu : tạo thành trình trầm lắng tích tụ xác động thực vật Nhóm bao gồm : đá vôi, vỏ sò, đá phấn, diatomite ĐÁ TRẦM TÍCH TT CƠ HỌC Rời rạc TT HÓA HỌC TT HỮU CƠ Liên kết CÁT CUỘI KẾT THẠCH CAO ĐÁ VÔI CUỘI DĂM KẾT DOLOMITE ĐÁ PHẤN MAGNÉSITE TRÉPEN ANHYDRITE DIATOMITE SÉT 2.1.3 Đá biến chất : - Là loại đá magma, trầm tích biến chất tạo thành có biến đổi đột ngột áp suất lớn nhiệt độ cao Nhóm bao gồm loại : + Gneiss granite biến chất tạo thành + Đá hoa (marbre = đá cẩm thạch) đá vôi biến chất tạo thành 10 Đá 20 Đá phiến lát sân 21 CƯA CẮT ĐÁ GRANITE 23 24 MỘT SỐ TÍNH CHẤT CƠ – LÝ CỦA VẬT LIỆU ĐÁ THIÊN NHIÊN : + Khối lượng riêng + Khối lượng thể tích + Hệ số mềm hoá + Khả chịu nén + Độ mài mòn + Độ hao mòn + Tính đồng + Tính thẩm mỹ 32 CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY PHÁ HOẠI VÀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ VẬT LIỆU ĐÁ THIÊN NHIÊN : 4.1 Các nguyên nhân gây phá hoại : 4.1.1 Nguyên nhân khách quan (các yếu tố bên ngoài) - Do tác dụng môi trường : nước, nước có CO2, môi trường nước muối, nước phèn, nước biển, nước có áp lực, nước có lẫn axit - Do thay đổi nhiệt độ áp suất 4.1.2 Các nguyên nhân chủ quan : - Do gia công bề mặt vật liêu đá thiên nhiên không phẳng, không đạt yêu cầu kỹ thuật, tồn khuyết tật, kẻ nứt, hốc rỗng 33 4.2 Các biện pháp hạn chế : - Hạn chế xâm nhập loại nước vật liệu đá thiên nhiên biện pháp : + Florure hóa bề mặt vật liệu đá thiên nhiên hợp chất MgSiF6 : 2CaCO3 + MgSiF6  CaF2 + SiO2 + MgF2 + 2CO2 + Gia công bề mặt vật liệu đá nhiên thiên thật phẳng, nhẵn, thể vân, có ánh gương đạt yêu cầu kỹ thuật thẩm mỹ 34 ... hè, lát lề đường 2. 5 .2. 3.Đá 2. 5 .2. 4 Đá dăm : d = – 70 mm 2. 5 .2. 5 Cát : d = 0,14 – mm 2. 5 .2. 6 Đá bụi : d < 0,14 mm 13 MỎ ĐÁ ĐANG ĐƯC KHAI THÁC 14 Khai thác đá phương pháp khoan – nổ mìn 15 GIA... : 2. 5.1 Đá hộc : có hình dáng bất kỳ, khối lượng nhỏ 15 kg, chiều dài nhỏ 500 mm 2. 5 .2 Đá gia công : 2. 5 .2. 1.Đá khối 2. 5 .2. 2 Đá chẻ (đá đẻo), gọi đá phiến có dạng hình hộp dùng để xây móng, xây. .. 4 .2 Các biện pháp hạn chế : - Hạn chế xâm nhập loại nước vật liệu đá thiên nhiên biện pháp : + Florure hóa bề mặt vật liệu đá thiên nhiên hợp chất MgSiF6 : 2CaCO3 + MgSiF6  CaF2 + SiO2 + MgF2
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng môn Vật liệu xây dựng – Chương 2, Bài giảng môn Vật liệu xây dựng – Chương 2