Bài giảng Kỹ năng của luật sư trong vụ án lao động

54 3 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2020, 23:46

Bài giảng Kỹ năng của luật sư trong vụ án lao động đặc điểm của án lao động, các loại tranh chấp lao động thường gặp, tư cách của luật sư khi tham gia các vụ án lao động; kỹ năng của luật sư trong vụ án lao động. Phiếu kỹ thuật giảng KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG VỤ ÁN LAO ĐỘNG 281 NỘI DUNG BÀI GIẢNG Những vấn đề chung 1.1 Đặc điểm án lao động 1.2 Các loại tranh chấp lao động thường gặp 1.3 Tư cách LS tham gia vụ án LĐ Kỹ luật sư vụ án lao động 2.1 Kỹ luật sư thủ tục khởi kiện 2.2 Kỹ LS giai đoạn chuẩn bị XX 2.3.Kỹ LS phiên lao động ST 2.4 Kỹ LS sau phiên lao động ST 282 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA ÁN LAO ĐỘNG Chịu chi phối nguyên tắc bảo vệ NLĐ Liên quan đến yếu tố kỹ thuật Đặc điểm án lao động Tố tụng có nhiều điểm tương đồng tố tụng dân Liên quan đến sách xã hội Không giải quyền nghĩa vụ bên TC mà cịn trì quan hệ sau TC 283 1.2 CÁC LOẠI TRANH CHẤP LAO ĐỘNG THƯỜNG GẶP Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Tranh chấp kỷ luật sa thải Tranh chấp khác (về bồi thường thiệt hại, trợ cấp, bảo hiểm xã hội, xuất lao động) 284 1.3 TƯ CÁCH CỦA LUẬT SƯ KHI THAM GIA CÁC VỤ ÁN LAO ĐỘNG Luật sư Người đại diện đương Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bên ĐS 285 KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG VỤ ÁN LAO ĐỘNG Kỹ luật sư thủ tục khởi kiện vụ án lao động Kỹ luật sư giai đoạn chuẩn bị xét xử Kỹ LS phiên ST Kỹ LS sau phiên ST 286 2.1 KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG GIAI ĐOẠN KHỞI KIỆN Trao đổi với khách hàng nội dung vụ tranh chấp LS giai đoạn khởi kiện Tư vấn cho khách hàng khởi kiện hay không khởi kiện Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện 287 2.1.1 TRAO ĐỔI VỚI KHÁCH HÀNG VỀ NỘI DUNG VỤ TRANH CHẤP Quan hệ lao động Lý NLĐ bị đơn phương, sa thải Thủ tục đơn phương, sa thải Quyền lợi NLĐ bị đơn phương, sa thải 288 2.1.2 HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG KHỞI KIỆN HAY KHƠNG KHỞI KIỆN 2.1.2.1.NHỮNG LỢI ÍCH CỦA VIỆC KHỞI KIỆN HOẶC KHƠNG KHỞI KIỆN Phân tích cho khách hàng Những lợi bất lợi khách hàng thương lượng, HG với phía bên Những bất lợi gây cho khách hàng trường hợp khởi kiện Khả đạt lợi ích khách hàng khởi kiện 289 2.1.2.2 XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN KHỞI KIỆN Quyền khởi kiện khách hàng Thẩm quyền án Điều kiện khởi kiện VALĐ Thời hiệu khởi kiện Hoà giải sở (trừ số trường hợp HG) Vụ việc chưa giải trước 290 Phiếu kỹ thuật tình LUẬT SƯ TRONG VỤ ÁN LAO ĐỘNG TÌNH HUỐNG 2:NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VÀ CHUẨN BỊ THAM GIA PHIÊN TOÀ TRONG VỤ ÁN LAO ĐỘNG Hồ sơ số 02 320 NỘI DUNG BÀI HỌC Nghiên cứu hồ sơ 1.1 Những ND cần làm rõ nghiên cứu HS 02 1.2 Phương pháp nghiên cứu hồ sơ Chuẩn bị tham gia phiên 2.1 Xác định vấn đề trọng tâm cần hỏi tranh luận phiên 2.2 Chuẩn bị văn pháp luật,tài liệu cần thiết cho việc tham gia tranh luận phiên 2.3 Chuẩn bị phương án bảo vệ cho khách hàng 321 NGHIÊN CỨU HỒ SƠ Những vấn đề cần làm rõ nghiên cứu HS Phương pháp nghiên cứu hồ sơ 322 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LÀM RÕ KHI NGHIÊN CỨU HỒ SƠ 02 Xác định quan hệ tranh chấp Kiểm tra lại vấn đề liên quan đến thủ tục tố tụng Xác định đánh giá chứng Xây dựng phương án bảo vệ cho thân chủ 323 1.1.1 XÁC ĐỊNH QUAN HỆ PHÁP LUẬT CÓ TRANH CHẤP Tranh chấp ông Thắng Công ty xăng dầu Hàng Khơng là: ¾ Tranh chấp đơn phương chấm dứt HĐLĐ? ¾ Tranh chấp kỷ luật sa thải? 324 1.1.2 KIỂM TRA CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC TỐ TỤNG Kiểm tra thời hiệu khởi kiện Ngày phát sinh TC ông Thắng Công ty xăng dầu Hàng không ngày nào? Ngày ông Thắng nộp đơn khởi kiện án ngày nào? Thời hiệu khởi kiện tranh chấp ông Thắng Công ty xăng dầu Hàng Khơng cịn hay hết? 325 1.1.2 KIỂM TRA CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC TỐ TỤNG Kiểm tra tư cách đương Bị đơn Công ty xăng dầu Hàng không Văn phịng đại diện thành phố Hồ Chí Minh Có người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khơng? Nhận xét Giấy uỷ quyền số 131 giám đốc Công ty xăng dầu HK Cách xử lý LS trường hợp TA 326 xác định sai tư cách đương sự? 1.1.3 XÁC ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ CHỨNG CỨ Kiểm tra tính đầy đủ xác chứng có hồ sơ Mối liên hệ chứng có hồ sơ Xác định chứng có lợi cho thân chủ chứng bất lợi cho thân chủ Bổ sung chứng trường hợp cần thiết 327 1.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU HỒ SƠ Trình tự nghiên cứu hồ sơ Giấy tờ luật sư cần nghiên cứu hồ sơ 328 CHUẨN BỊ CHO VIỆC THAM GIA PHIÊN TOÀ Xác định vấn đề trọng tâm cần hỏi tranh luận PT Chuẩn bị VBPL, tài liệu cần thiết cho việc tham gia tranh luận PT Chuẩn bị luận 329 2.1 XÁC ĐỊNH NHỮNG VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM CẦN HỎI VÀ THAM GIA TRANH LUẬN TẠI PHIÊN TỒ Quan hệ lao động ơng Thắng Công ty xăng dầu Hàng Không? Lý Công ty kỷ luật sa thải ông Thắng Công ty có thực thủ tục luật định khơng? Tiền lương quyền lợi khác ông Thắng nhận 330 2.2 CHUẨN BỊ CÁC VĂN BẢN PL, TÀI LIỆU CẦN THIẾT CHO VIỆC THAM GIA TRANH LUẬN TẠI PT Tranh chấp kỷ luật sa thải ¾ Bộ luật lao động ¾ Nghị định số 41/CP ngày 6/7/1995 ¾ Nghị định số 33/2003/NĐ - CP ngày 2/4/2003 sửa đổi, bổ sung NĐ số 41 ¾ Thơng tư số 19/2003 ngày 22/9/2003 331 2.3 CHUẨN BỊ CÁC PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA THÂN CHỦ Lên phương án bảo vệ Viết luận bảo vệ Kỹ trình bày luận bảo vệ 332 2.3.1 LÊN CÁC PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ Lên phương án khác để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho: - Ơng Thắng; - Cơng ty xăng dầu Hàng Khơng Dự kiến tình xảy phương án Dự kiến kết đạt phương án 333 2.3.2 VIẾT LUẬN CỨ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CHO KHÁCH HÀNG Cấu trúc luận + Phần mở đầu + Phần nội dung + Phần đề xuất Nội dung luận vụ tranh chấp ông Thắng Công ty vật tư xăng dầu + Trường hợp LS ông Thắng? + Trường hợp LS Công ty xăng dầu HK? 334 ... 1.3 TƯ CÁCH CỦA LUẬT SƯ KHI THAM GIA CÁC VỤ ÁN LAO ĐỘNG Luật sư Người đại diện đương Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bên ĐS 285 KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG VỤ ÁN LAO ĐỘNG Kỹ luật sư thủ tục...NỘI DUNG BÀI GIẢNG Những vấn đề chung 1.1 Đặc điểm án lao động 1.2 Các loại tranh chấp lao động thường gặp 1.3 Tư cách LS tham gia vụ án LĐ Kỹ luật sư vụ án lao động 2.1 Kỹ luật sư thủ tục... SƠ VỤ ÁN LĐ Những nội dung cần làm rõ nghiên cứu hồ sơ vụ án lao động Các giấy tờ cần nghiên cứu hồ sơ vụ án lao động Phương pháp nghiên cứu hồ sơ 299 2.3 KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG PHIÊN TOÀ LAO
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kỹ năng của luật sư trong vụ án lao động, Bài giảng Kỹ năng của luật sư trong vụ án lao động

Từ khóa liên quan