Bài giảng Professional selling skills

16 1 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2020, 17:09

Bài giảng cung cấp các thông tin: 4 cách hành xử khác nhau, dấu hiệu nhận biết những người thích làm, nhận biết những người kiểm soát, nhận biết những người thích nói, nhận biết những người tỉ mỉ, cách tiếp cận các nhóm hành vi, chiến lược bán hàng... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung. PROFESSIONAL SELLING SKILLS (PSS) Mr NGUYEN BAO QUOC Email:baoquocxp@gmail.com Phone: 0905 701 937 cách hành xử khác Làm (D) Nói (I) Kiểm sốt (S) Tỉ mỉ ( C) cách hành xử khác Dấu hiệu nhận biết người thích làm (Doers)        Dấu hiệu bật: bao quanh bỡi kỹ niệm chương, giải thưởng, hình ảnh,… Nơn nóng, làm việc khơng ngừng Cực đoan, hấp tấp, kiên Tích cực Nói mục tiêu, điểm cốt yếu Khơng địi hỏi q nhiều chi tiết, yêu cầu chứng Thích đích thẳng vào vấn đề, khơng muốn phí thời gian Dấu hiệu nhận biết người thích nói (Talkers)         Quang cảnh bừa bộn Hào hứng tham gia tán gẫu, kể chuyện, nói đùa, Thân thiện, niềm nở Nói người khác Dễ tiếp cận Dễ hưởng ứng, bốc đồng Dồi tình cảm, sinh lực Mua hàng từ người họ thích Dấu hiệu nhận biết người kiểm soát (Controllers)         Khung cảnh trật tự Kiềm chế, từ tốn, điều độ, de dặt Sạch sẽ, ngăn nấp, có tổ chức Nói phương pháp, điều kiện, chức Xây dựng nguyên tắc theo logic, không theo cảm tính Chú trọng chi tiết, việc, thơng tin mục đích hiệu Khơng hưởng ứng Đi thẳng vào vấn đề Dấu hiệu nhận biết người tỉ mỉ (plodders)          Lưu giữ thứ Chậm: Không ý thời gian, khơng vội vã Thích cơng việc đơn điệu, lặp đi, lặp lại Thận trọng, trả lời điện thoại từ từ, chậm rãi Tính tình điềm đạm Ổn định lệ thuộc Tránh nguy cơ, thích an tồn Đầu óc tỉ mỉ, tìm hiểu chi tiết Quyết định chậm chạp Thảo luận cách tiếp cận nhóm hành vi Salesmanship club of Da Nang Chiến lược bán hàng cho nhóm khách hàng khác Chiến lược bán hàng cho người thích nói (Talkers)       Đặt câu hỏi: khách hàng, gia đình, Lắng nghe khách hàng Nói với khách hàng cách sản phẩm dịch vụ bạn giúp cho họ trở nên bật, ấn tượng Đề nghị họ giúp đỡ Kể tên khách hàng tiếng sử dụng sản phẩm, dịch vụ bạn Tìm hiểu người có liên quan khác ảnh hưởng đến định mua hàng để tác động Chiến lược bán hàng cho người thích làm (Doers)         Đặt câu hỏi: - Các khách hàng họ - Làm đạt thành cơng - Làm đạt vị trí ngày Để họ gây ấn tượng với bạn Lắng nghe họ, đừng làm phí thời gian họ Để họ biết bạn giải yêu cầu chi tiết họ Cung cấp thơng tin tham khảo có giá trị Giảm thiểu đặc tính, cực đại hóa lợi ích Kích động lịng tự hào, kiêu hãnh họ: cách sản phẩm bạn giúp họ, mang đến uy tín sức mạnh cho họ Một điều quan trọng là: để họ mua hàng nhanh chóng, dễ dàng Chiến lược bán hàng cho người thích kiểm sốt (Controllers)        Bắt nhịp cảm xúc khách hàng Đừng cố gắng tạo ấn tượng với họ Hãy nói lợi ích hiệu đầu tư mà sản phẩm bạn mang lại Trình bày số liệu cụ thể Trả lời cẩn thận câu hỏi họ Đừng sâu vào tình tiết hào nhống, phơ trương Trả lời cụ thể tốt Chiến lược bán hàng cho người tỉ mỉ (Plodders)          Hãy nhớ hỏi họ thứ mà họ thích sản phẩm mà họ dùng Lắng nghe nỗi e ngại họ Nên phù hợp với chậm rãi, cách diễn đạt thái độ, quan điểm họ Nhấn mạnh đặc tính lợi ích Nói từ tốn, chậm rãi Gây sức ép lên họ Duy trì đối thoại Nhắc lại lời đảm bảo Cung cấp nhiều thông tin: brochures, tài liệu, Điều cần ghi nhớ tiếp cận Talkers Người thích nói Doers Người thích làm Plodders Người tỉ mỉ Controllers Người thích kiểm sốt     Mr NGUYEN BAO QUOC Facebook: www.facebook.com/nguyenbaoquoctrainer Email:baoquocxp@gmail.com Phone: 0905 701 937
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Professional selling skills, Bài giảng Professional selling skills