Tìm hiểu mô hình tổ chức bộ máy kế toán của một ngân hàng thương mại

17 8 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2020, 16:34

Tài liệu tìm hiểu các mô hình tổ chức bộ máy kế toán của pháp nhân tổ chức tín dụng và mô hình tổ chức tổ chức bộ máy kế toán tại chi nhánh ngân hàng; các mô hình tổ chức bộ máy kế toán của pháp nhân tổ chức tín dụng và mô hình tổ chức tổ chức bộ máy kế toán tại chi nhánh ngân hàng. LỜI MỞ ĐẦU Kế tốn phận khơng thể thiếu loại hình doanh nghiệp Đây phận theo dõi kiểm tra đánh giá tình hình hoạt động đảm bảo sản tồn tài sản doanh nghiệp Ở tổ chức tài hay phi tài chình kế tốn có nhiệm vụ khác nhau: Các tổ chức tài ngân hàng kế tốn có nhiệm vụ thu thập tính tốn ghi chép phân loại tổng hợp nghiệp vụ kinh tế tài hoạt động tiền tệ, tín dụng dịch vụ ngân hàng hình thức giá trị để phản ánh, kiểm tra toàn hoạt động kinh doanh đơn vị ngân hàng Đối với công ty phi tài cơng ty hoạt động sản xuất hay dịch vụ kế tốn có nhiệm vụ thu thập xử lý thơng tin kế tốn, kiểm tra giám khoản thu chi tài phân tích thơng tin số liệu kế tốn Nhận thức khác biệt trên, nhóm định nghiên cứu đề tài : “Tìm hiểu mơ hình tổ chức máy kế toán ngân hàng thương mại” Trong trình thực hiện, chúng em xin chọn Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – BIDV Lần nghiên cứu đề tài này, nên trình tìm hiểu, nghiên cứu nhóm khơng thể tránh khỏi sai sót, hạn chế Nhóm mong nhận góp ý chân thành giảng viên bạn để nghiên cứu hoàn thiện Chúng em xin chân thành cảm ơn! Chủ đề: Mơ hình tổ chức máy kế toán Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – BIDV Nhóm trình bày: Nhóm 11 I Các mơ hình tổ chức máy kế tốn pháp nhân tổ chức tín dụng mơ hình tổ chức tổ chức máy kế tốn chi nhánh ngân hàng Đối tượng kế toán ngân hàng Do đặc điểm hoạt động kinh doanh Ngân Hàng nên đối tượng kế toán Ngân Hàng có đặc trưng riêng Thứ nhất: đối tượng kế tốn Ngân Hàng chủ yếu tồn hình thức giá trị (tiền tệ) kể nguồn gốc hình thành vận động Đặc điểm định đặc điểm kinh doanh tiền tệ Ngân Hàng (T - T) khác xa với vận động tài sản trình sản xuất (T - H - SX - H - T) lưu chuyển hàng hố (T - H - T) Cũng vậy, kế toán Ngân Hàng chủ yếu dùng thước đo giá trị làm đơn vị ghi sổ kế toán Thứ hai: Đối tợng kế tốn Ngân Hàng có mối quan hệ chặt chẽ thờng xuyên với đối tợng kế toán đơn vị, tổ chức kinh tế, cá nhân kinh tế thông qua quan hệ tiền gửi, tiền vay, toán Ngân Hàng với khách hàng Từ đặc trưng dẫn đến thơng tin kế tốn Ngân Hàng thơng tin kinh tế, tài tổng hợp đợc nhiều đối tượng quan tâm sử dụng khách hàng, nhà đầu tư, quan quản lý phủ Mặt khác, phía Ngân Hàng thơng qua mối quan hệ sách mình, Ngân Hàng tác động vào toàn hoạt động kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường cơng tác quản lý kinh tế, tài Thứ ba: Xét quy mô chu chuyển vốn đối tượng kế tốn Ngân Hàng có quy mơ; phạm vi lớn có tuần hồn thường xuyên, liên tục theo yêu cầu chu chuyển vốn kinh tế theo yêu cầu quản lý kinh doanh Ngân Hàng Từ đặc điểm trên, đối tượng kế toán Ngân Hàng thương mại tài sản vốn, phản ánh hoạt động kinh doanh với khách hàng tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, cá nhân toàn kinh tế Vai trị kế tốn ngân hàng Là phận cấu thành hệ thống kế toán kinh tế quốc dân, kế toán ngân hàng phát huy đầy đủ vai trị kế tốn nói chung ; đồng thời phát huy vai trò việc phục vụ lãnh đạo điều hành hoạt động ngân hàng Một là: Cung cấp thông tin hoạt động tiền tệ tín dụng, tốn, kết tài phục vụ đạo điều hành quản trị mặt hoạt đọng nghiệp vụ dạt hiệu cao phục vụ bên quan tâm đến hoạt đọng ngân hàng Hai là: Bảo vệ an toàn tài sản đơn vị Do tổ chức cách khoa học, đầy đủ, xác tồn tài sản có nh vận động chúng nên kế toán giúp cho chủ ngân hàng quản lý chặt chẽ tài sản nhằm tránh thiếu hụt mặt số lượng nâng cao hiệu trình sử dụng tài sản Ba là: Quản lý hoạt động tài ngân hàng Cơng tác kế tốn phản ánh đầy đủ, xác khoản thu nhập, chi phí, kết kinh doanh đơn vị toàn hệ thống ngân hàng, từ giúp quản lý vốn, tăng thu nhập, tiết kiệm chi phí, kinh doanh có lãi nhằm đảm bảo cho tồn phát triển cho ngân hàng Bốn là: đáp ứng yêu cầu cơng tác tra, kiểm sốt, phân tích hoạt động kinh doanh ngan hàng Với chức tổ chức hạch tốn ban đầu tạo nguồn thơng tin kinh tốn nói cung cấp thơng tin đầy đủ xác nhằm phục vụ cho loại hạch tốn khác, cơng tác tra, kiểm sốt, kiểm tốn phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng Trong tình hình nay, kinh tế giới phát triển theo quy mơ rộng lớn đa dạng hố, đa phơng hố thành phần kinh rế kế tốn ngân hàng ngồi bơn vai trị trọng yếu nó; với t cách kế tốn tồn kinh tế quốc gia kế tốn ngân hàng cịn đợc xem nh thớc đo sức khẻo kinh tế hầu hết chuyển biến kinh tế thơng qua hoạt động kế tốn ngân hàng Vì để chứng tỏ kinh tế khoẻ vai trị hệ thống ngan hàng nói chung kế tốn ngân hàng tình hình vơ quan trọng Mơ hình tổ chức máy kế tốn tồn thể pháp nhân tổ chức tín dụng Có mơ hình tổ chức máy kế toán: tập trung, phân tán, vừa tập trung vừa phân tán ứng dụng công nghệ cao Tập trung Đ ặc điểm Phòng Vừa tập Phân tán trung vừa phân tán Phịng kế kế tốn trung tốn trung tâm có tâm thực - Phịng kế Ứng dụng cơng nghệ cao Giữa trụ sở tốn trung tâm đơn vị thực trực thuộc tồn cơng tác kế tốn đơn vị ngân hàng (thu nhận, xử lý hệ thống hố tồn thơng tin kế tốn) nhiệm vụ: + Thực phần hành cơng việc kế tốn trụ sở chi nhánh + Hướng dẫn, kiểm tra cơng tác kế tốn đơn vị kế tốn phụ Các chi thuộc + Thu nhận, kiểm nhánh (đơn hội sở online Một nghiệp phận khác vụ phát sinh không tổ chức kế chi nhánh tốn; thực truyền tổng hợp tài trung tâm, cập nhật liệu kế toán từ số liệu kế toán phận khác có tổ chung tồn đơn chức kế toán gửi vị pháp nhân ngân đến, lập báo cáo hàng Mọi liệu chung toàn chi - Các phận nhánh NHTM xuất phát từ nhánh thực nguồn khác công tác kế tốn truyền tải tương đối hồn HSC, thực chỉnh nghiệp xử lý lưu trữ có vụ kế tốn phát hệ thống máy chủ sinh phận HSC Trên sở theo phân công liệu phát sinh phịng kế tốn chi nhánh, HSC trung tâm Các hạch tốn kế tốn nhân viên kế tốn cho tồn hệ phận có thống, chi nhánh vị kế toán phụ nhiệm vụ thu thập sở thuộc: Thực chứng từ, kiểm tra nhập liệu đầu vào tồn cơng tác xử lý sơ cho ngân hàng Sau kế toán phát sinh chứng từ, định xử lý liệu đơn vị trực kỳ gửi chứng từ kế HSC, thông tin kết thuộc; thu thập tốn phịng kế gửi lại thơng tin gửi toán trung tâm chi nhánh Các chi vị hạch toán báo sổ) bố toán đơn trí nhân viên vị trực thuộc gửi kế tốn lên với báo (hàng ngày) cáo kế toán trụ ghi chép sở để lập thơng tin, báo cáo kế tốn chuyển tổng hợp tồn chứng từ đơn vị pháp nhân phòng kế ngân hàng tâm nối mạng kế toán chi tra báo cáo kế toán trung nghiệp vụ kinh tế Ở đơn hội sở nhánh truy cập khai thác chung nguồn liệu thống Hỗ trợ Ư u điểm Phát huy Khắc phục quản lý tính chủ động số nhược luân chuyển nhanh liệu tập sáng tạo đơn điểm mơ hình chóng, kịp thời trung tốt vị phân tán tập Tạo điều Cung trung kiện hạch tốn Thơng tin Lưu trữ thơng tin an toàn, dễ dàng kiểm tra, giám sát cấp thơng tin nội bộ, tăng tính kế tốn kịp xác thời thông tin Cần Bộ máy kế trang thiết toán cồng kềnh bị, phần N mềm hỗ trợ, hược tốn chi điểm Chi phí đầu tư lớn Thơng tin Khó áp dụng xử lí chậm chi nhánh khác biệt địa phí lý Rủi ro hệ thống Đ Ngân Ngân hàng Ngân hàng Ngân hàng quy iều hàng quy mô phân cấp quản lý quy mô lớn, nhiều mô lớn, nguồn lực kiện nhỏ, địa chi nhánh lớn, nhân lực am áp hoạt động mức bàn tập trung độ cao hiểu dụng Mơ hình bố trí máy kế tốn chi nhánh tổ chức tín dụng Mơ hình giao dịch “nhiều cửa” Mơ hình giao dịch “một cửa” Là mơ hình giao dịch mà Là mơ hình giao dịch giao dịch, khách hàng phải phép khách hàng đến giao Khái niệm làm việc với nhiều người, thực dịch với ngân hàng giao dịch giao dịch giao dịch viên với giao dịch viên mà có nhận kết giao dịch từ thể giải toàn nhu kế toán viên cầu khách hàng Là mơ hình truyền thống, áp Điều Là mơ hình tiên tiến, áp dụng hoàn cảnh ứng kiện áp dụng điều kiện sở vật dụng công nghệ đại kế dụng chất đại, tính bảo mật cao tốn cịn thấp Thời Lâu phải trải qua Nhanh phải làm gian giao nhiều cửa làm việc với nhiều việc với giao dịch viên dịch người Chi Nhỏ khách hàng Lớn phải trải qua phí giao phải giao dịch với giao dịch nhiều khâu giao dịch dịch viên Năng Thấp phải giao Cao giao dịch suất lao dịch phải trải qua nhiều cửa viên giải nhiều động hoàn thành Cơ sở vật chất, trang Đầu tư giao dịch phân chia thành nhiều khâu thiết bị Trìn h độ giao dịch viên Kiể m soát rủi ro Cần giao dịch viên chuyên nghiệp lĩnh vực nghiệp vụ mà phụ trách Do trải qua nhiều khâu nên khâu phát sai sót nhanh chóng xử lý kịp thời nhu cầu khách hàng Đầu tư lớn giao dịch viên cần trang bị đầy đủ phục vụ nhiều nhu cầu khách hàng, tính bảo mật phải đề cao Cần giao dịch viên đáp ứng chuyên môn lẫn đạo đức quyền hạn giao dịch viên lớn Việc kiểm sốt rủi ro khó hơn, xảy sai sót khó khắc phục chứng từ tiền cuối ngày tập hợp chuyển II Mơ hình tổ chức máy kế toán Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV Thành lập ngày 26/4/1957, BIDV tự hào định chế tài lâu đời lĩnh vực tài ngân hàng Việt Nam, có uy tín giá trị hàng đầu Việt Nam; 2.000 doanh nghiệp lớn quyền lực giới; 400 ngân hàng lớn giới (theo xếp hạng Forbes Brand Finance 2017) BIDV lựa chọn, tín nhiệm tổ chức kinh tế, doanh nghiệp cá nhân việc tiếp cận sử dụng dịch vụ tài ngân hàng Lịch sử BIDV hành trình liên tục tổ chức đồng hành với nhiệm vụ trọng tâm đất nước Bản thân tên gọi ngân hàng qua lần thay đổi nói lên mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược đồng hành xây dựng đất nước qua thời kỳ:     Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam (1957-1981) Ngân hàng Đầu tư Xây dựng Việt Nam (1981-1989) Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - BIDV (1989-2012) Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - BIDV - Tên đầy đủ tiếng Anh là: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC (từ 01/05/2012) Mơ hình tổ chức máy kế tốn BIDV cấp độ hệ thống Hiện nay, để phù hợp thuận tiện cho công tác thu thập thông tin, quản lý giám sát, BIDV sử dụng mơ hình tổ chức máy kế tốn tập trung, đồng thời ứng dụng khoa học công nghệ vào cơng tác kế tốn ngân hàng Để có nhìn tổng qt tổ chức máy kế tốn tồn hệ thống BIDV, nhóm sơ đồ hố lại thơng qua hình vẽ đơn giản bên Tổ chức cơng tác kế tốn tồn hệ thống BIDV có đặc điểm sau: Thứ nhất, toàn hệ thống BIDV áp dụng hệ thống liệu thống từ chi nhánh lên đến hội sở Trên hội sở có phịng kế tốn tập trung, cịn chi nhánh có người phụ trách tổng hợp thơng tin kế tốn gửi lên phịng kế tốn hội sở nhằm đảm bảo tính bảo mật Điều thể mũi tên từ chi nhánh lên hội sở Thứ hai, trường hợp chi nhánh có nhu cầu sử dụng thông tin nhau, chi nhánh không quyền tự liên hệ với để trao đổi liệu (dấu gạch chéo màu đỏ mũi tên thể mối quan hệ qua lại chi nhánh) Vậy chi nhánh muốn có liệu chi nhánh 2, chi nhánh nộp thông tin lên hội sở, nhân viên chi nhánh phải gửi công văn ghi rõ cần liệu gì, hội sở gửi lại cho chi nhánh file liệu theo cơng văn (thể mũi tên có chiều xuống từ hội sở chi nhánh) Đối với giao dịch giao dịch viên thực như: gửi tiền, rút tiền, chuyển khoản, thơng tin phép truy cập dễ dàng để thực ngân hàng quản lý thông tin khách hàng dựa số CIF (Customer Information File) nhiên thông tin ngân quỹ, thu nhập, chi phí, kết hoạt động, thơng tin tài sản… không truy cập dễ dàng mà phải thông qua chấp thuận hội sở Một khách hàng A có tài khoản mở chi nhánh B, hồn tồn đến chi nhánh C,D,E,F, BIDV để thực rút tiền, gửi tiền, chuyển tiền, Ngồi với hình thành Napas (National Payment Services) thương hiệu thẻ công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam phát hành , khách hàng BIDV thực hoạt động giao dịch tốn hóa đơn, rút tiền tài ATM cách nhanh chóng tiện lợi thơng qua mạng lưới 18.600 máy ATM, 261.000 máy POS, 100 triệu thẻ 48 ngân hàng thương mại nước quốc tế hoạt động Việt Nam Mơ hình tổ chức máy kế tốn BIDV cấp độ chi nhánh Hiện nay, tất chi nhánh BIDV áp dụng mơ hình giao dịch “một cửa” Trong mơ hình kế tốn giao dịch cửa, quy trình xử lý nghiệp vụ BIDV xây dựng nguyên tắc giải phóng nhanh khách hàng: Hệ thống tổ chức thành phận FRONT END BACK END  Bộ phận FRONT END Đây phận quan hệ trực tiếp với khách hàng thông qua hoạt động giao dịch viên (Teller) quầy Các Teller tự lập phiếu tiến hành thu chi giao dịch tiền mặt hạn mức mà ngân hàng quy định phù hợp với đặc điểm kinh doanh ngân hàng trình độ giao dịch viên, vượt hạn mức Teller không quyền xử lý mà phải chuyển sang phận quỹ xử lý Đối với yêu cầu khách hàng Teller có trách nhiệm nhận yêu cầu khách hàng điền đầy đủ mẫu chứng từ thích hợp thực xử lý phần nghiệp vụ liên quan tới tiền mặt khoặc tài khoản khách hàng hạn mức giao dịch tiến hành ký nhận, vượt hạn mức giao dịch đuợc chuyển cho kiểm soát viên duyệt thủ quỹ phịng quỹ thực thu chi giao dịch Sau giao dịch viên ký nhận, giao dịch đuợc tiến hành nhanh chóng sau kết thúc bước khách hàng giao dịch viên chuyển sang tiếp nhận u cầu khách hàng khác Tồn cơng việc liên quan đến giao dịch thuộc xử lý nội khách hàng đuợc Teller chuyển vào phận BACK END để hoàn tất  Bộ phận BACK END Đây phận không quan hệ trực tiếp với khách hàng Bộ phận có nhiệm vụ hoàn tất nốt phần giao dịch phận FRONT END chuyển vào thực giao dịch nội ngân hàng không liên quan đến khách hàng, cụ thể: Tiến hành tạo điện, bảng kê, tạo file nước ngồi, tốn liên hàng nội bộ, bù trừ giao dịch với NHNN Đồng thời hạch tốn điện đến từ nước ngồi, từ liên hàng nội bộ, từ bù trừ từ NHNN Đối chiếu bảng kê trả lương tự động, bảng kê giao dịch tự động với thông tin giao dịch viên nhập máy Nhận thông tin đầu vào báo cáo, bảng biểu hệ thống tự động in sau xử lý hạch tốn cuối ngày tồn chứng từ, bảng kê giao dịch viên chuyển đến Sau đó, tiến hành phân loại báo cáo, phân loại chứng từ, bảng kê để chấm đối chiếu tài khoản Chuyển kết (bao gồm sổ phụ, phiếu tính lãi, báo có) đến phận quản lý thơng tin khách hàng để trả cho khách hàng Đóng lưu nhật ký chứng từ  Trách nhiệm thành viên tham gia vào quy trình kế tốn giao dịch cửa BIDV Đối với giám đốc giám đốc: Quyết định mơ hình tổ chức hạch tốn kế tốn cho phù hợp với điều kiện đơn vị Đồng thời chịu trách nhiệm điều hành toán đảm bảo an tồn, phục vụ khách hàng nhanh chóng tiện lợi Trang bị sở vật chất, thiết bị đầy đủ cho hoạt động tốn đảm bảo an tồn hiệu 10 Ra định phân cấp, phân quyền quản lý kiểm soát phù hợp với điều kiện đơn vị Bố trí nhân phù hợp với mơ hình tốn Tn thủ nội dung kiểm sốt quy định quy trình chi tiết thể thức tốn Đối với trưởng phịng nghiệp vụ: Chấp hành điều hành cấp có thẩm quyền quy trình chi tiết thể thức tốn Tổ chức cơng tác tốn đơn vị cho phù hợp Thực đầy đủ thao tác bước cơng việc quy định quy trình nghiệp vụ Phối hợp với thành viên liên quan để hồn thành tốt nhiệm vụ Kiểm sốt thẩm quyền việc làm thành viên tham gia trước quy trình Đối với trưởng phịng kế tốn: Thực nghiệp vụ giống trưởng phòng nghiệp vụ Chịu trách nhiệm kiểm sốt tồn hoạt động kế toán toán duyệt toán sau giao dịch toán chuyển tiền khỏi đơn vị ngân hàng Đối với giao dịch viên: Chấp hành điều hành cấp có thẩm quyền quy trình tốn Đồng thời thực đầy đủ thao tác bước quy định quy trình cụ thể thể thức toán, quy định hành chế độ hạch toán, tốn, chứng từ, an tồn kho quỹ Giao dịch viên có tinh thần phục vụ tận tình chu đáo Phối hợp thành viên liên quan để hồn thành tơt nhiệm vụ Đối với thủ quỹ: Chấp hành điều hành cấp có thẩm quyền quy trình, thực quy trình Thực quy định hành an toàn kho quỹ Tinh thần phục vụ khách hàng tận tình, chu đáo, trung thực Phối hợp với thành viên có liên quan để hồn thành tốt nhiệm vụ  Biện pháp khắc phục tồn tổ chức máy kế toạn BIDV Mơ hình “một cửa” an tồn so với mơ hình “nhiều cửa”, nhiên để tạo thuận tiện, nhanh chóng, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, 11 không riêng BIDV, mà ngân hàng khác hướng đến mơ hình “một cửa” Vậy BIDV áp dụng biện pháp nguyên tắc kiểm soát đưa để hạn chế rủi ro mà ngân hàng gặp phải? Nhóm xin đưa biện pháp thực tế thực chi nhánh BIDV sau: Thứ nhất, để ghi chép giao dịch, ngân hàng sử dụng phân hệ Phân hệ hiểu sau: hình máy tính, khách hàng đến ngân hàng giao dịch, tuỳ vào nhu cầu khách hàng, giao dịch viên đăng nhập vào phân hệ với tài khoản mật (ở hiểu phân hệ tập hợp nhóm nghiệp vụ với nhau, ví dụ có phân hệ tiền gửi, phân hệ tín dụng, phân hệ tốn, ) Mỗi giao dịch viên có tài khoản mật riêng để đăng nhập vào phân hệ Để đảm bảo tính bảo mật, tài khoản mật giao dịch viên bí mật, định kì tháng phải đổi mật lần, mật phải gồm chữ, số kí tự đặc biệt, với tối thiểu kí tự Hiện ngân hàng thường sử dụng hệ thống phần mềm corebanking T24 Trong phần quản lý khách hàng, ngân hàng sử dụng số CIF (Customer Information File) Đối với khách hàng mới, ngân hàng lấy thông tin khách hàng đó, bao gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMT để nhập tạo số CIF trước thực giao dịch Còn với khách hàng cũ, giao dịch viên nhập số CMT khách hàng vào, hệ thống lên thơng tin khách hàng Thứ hai, mơ hình “một cửa”, giao dịch viên kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, điều vi phạm nguyên tắc bất kiêm nhiệm, nên dễ phát sinh rủi 12 ro cho ngân hàng Vì vậy, ngân hàng cần tăng cường biện pháp kiểm soát Mỗi chi nhánh cần phải có kiểm sốt viên để giám sát phê duyệt hoạt động ghi chép giao dịch viên thông qua hệ thống máy tính nội bộ, hay cịn gọi chế mắt Minh hoạ chế thơng qua ví dụ đây: Ví dụ, khách hàng đến gửi tiền vào tài khoản mình, yêu cầu trực tiếp tới giao dịch viên Giao dịch viên sau đăng nhập vào phân hệ tiền gửi Toàn trình xử lý theo dõi kiểm sốt viên Sau kiểm tra xong thơng tin mà giao dịch viên nhập liệu vào hệ thống liệu, có trường hợp xảy ra: trường hợp 1, kiểm sốt viên đồng ý thực kí chữ kí điện tử (chữ kí điện tử dãy kí tự gồm số chữ) Trường hợp số 2, kiểm sốt viên khơng đồng ý, gửi lệnh lại cho giao dịch viên để kiểm tra Thứ ba, thực tế, việc giám sát qua hệ thống máy tính nội khơng thể loại bỏ hết rủi ro, BIDV áp dụng nguyên tắc giám sát khác sau:  Đầu ngày nhận quỹ bao nhiêu, ngày phát sinh nghiệp vụ cuối ngày có số dư tương ứng  Áp dụng hạn mức giao dịch tuỳ theo trình độ giao dịch viên: giao dịch viên vào hạn mức giao dịch tỷ, giao III dịch viên lại tối đa tỷ Đánh giá chung hoạt động Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam áp dụng mơ hình kế tốn chọn Đánh giá việc tổ chức máy kế toán ngân hàng Đối với việc tổ chức hệ thống chi nhánh theo mô hình tập trung kết hợp sử dụng cơng nghệ thơng tin, BIDV đảm bảo nhu cầu giám sát an tồn thơng tin Nhu cầu giám sát thể việc hội sở giám sát tình hình chi nhánh, đồng thời chi nhánh sử dụng thông tin Tuy nhiên, việc chi nhánh sử dụng thông tin mức độ hạn chế Quay lại trường hợp thông tin tập trung hội sở, thay chi nhánh phải gửi cơng văn lên để xin thơng tin, ngân hàng hồn tồn áp dụng hình thức cung cấp tài khoản mật để chi nhánh tự truy cập vào kho liệu cần Điều giúp cho ngân hàng đơn giản hoá thủ tục, nhiên lại khơng an tồn bảo mật thơng 13 tin, lẽ việc cấp quyền truy cập cách tuỳ tiện dễ dẫn đến việc an tồn thơng tin ngân hàng Đối với việc tổ chức máy kế toán cấp độ chi nhánh, nhóm thấy có số vấn đề sau: Thứ nhất, vi phạm nguyên tắc bất kiêm nhiệm giao dịch viên, nên cần có kiểm sốt viên để giám sát phê duyệt hoạt động giao dịch viên Nhưng rủi ro xảy trường hợp mà kiểm soát viên giao dịch viên thông đồng với (giao dịch viên làm sai cịn kiểm sốt viên cố ý cho qua), hay kiểm soát viên cho giao dịch viên mượn ln tài khoản để tự hạch tốn Vậy lúc ngân hàng phịng tránh rủi ro nào? Lúc này, ngân hàng bổ sung thêm nguyên tắc kiểm quỹ định kì bất chợt, nguyên tắc kiểm quỹ đầu ngày cuối ngày Thứ hai, nguyên tắc phòng ngừa rủi ro, cần có thêm nguyên tắc luân chuyển cán Đặc biệt, cần ý tới nhân viên mà – năm không lên bậc chuyên viên, hay cán mà năm không nghỉ ngày nào, cán có sai phạm, sợ người khác làm thay phát sai phạm Liên hệ với ngân hàng khác Đối với mặt công tác tổ chức máy kế tốn tồn hệ thống, nhóm nhận thấy hầu hết ngân hàng áp dụng mơ hình tập trung có ứng dụng cơng nghệ Tuy nhiên, cịn có ngân hàng sử dụng mơ hình phân tán, ví dụ ngân hàng SHB Đối với việc tổ chức công tác kế toán chi nhánh, ngân hàng hướng tới mơ hình “một cửa”, khác quy định mặt kiểm soát nhằm hạn chế rủi ro xảy đến ngân hàng Nhóm xin chọn ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam (Vietinbank) để so sánh nguyên tắc an tồn với BIDV Sau tìm hiểu, nhóm xin đưa điểm khác biệt ngân hàng sau: Thứ nhất, nguyên tắc kiểm soát viên, Vietinbank kiểm sốt viên khơng theo dõi thơng qua máy tính sử dụng chữ kí điện tử Khi giao dịch viên thao 14 tác nghiệp vụ xong, cầm chứng từ lên kiểm soát viên trực tiếp đối chiếu với máy, kí chứng từ Thứ hai, hạn mức giao dịch giao dịch viên tỷ đồng, vượt q trưởng phịng có thẩm quyền giải Thứ ba, so với BIDV, nguyên tắc đầu ngày nhận, cuối ngày trả Vietinbank, buổi trưa cịn phải kiểm quỹ có theo dõi kiểm soát viên Thứ tư, tài khoản giao dịch viên, định kì tháng phải đổi mật lần (so với mức tháng BIDV) Ứng dụng cơng nghệ cơng tác kế tốn BIDV Hiện nay, cách mạng công nghệ 4.0, ngân hàng áp dụng công nghệ khác nhằm giảm chi phí tăng hiệu làm việc BIDV nỗ lực hướng tới việc cải tiến quy trình giao dịch để nâng cao khả phục vụ cho khách hàng, giảm bớt gánh nặng cho giao dịch viên nâng cao chất lượng dịch vụ  Hệ thống quản lý kế toán nội ERP Nghiệm thu từ kỳ toán cuối năm 2015, hệ thống ERP (Enterprise Resources Planning) BIDV có quy mơ lớn ngành ngân hàng Việt Nam thời điểm Hệ thống giúp BIDV đại hóa quy trình quản lý kế tốn nội bộ, hạch tốn tự động, tăng độ xác, giảm thiểu rủi ro tích hợp với hệ thống thông tin, nghiệp vụ ngân hàng Hệ thống giải 300 báo cáo, có 18 biểu mẫu thiết kế riêng cho BIDV, tích hợp với 10 hệ thống nguồn tốn tích hợp khác Với hệ thống này, 11 triệu lượt giao dịch khách hàng ngày cuối năm 2015 (gấp lần so với ngày thường) BIDV diễn suôn sẻ Hệ thống ngân hàng lõi (Corebanking) hệ thống giao dịch khách hàng khác BIDV hoạt động bình thường, tạm dừng để chuyển sang ngày năm trước Bên cạnh đó, kỳ tốn cuối năm 2015, BIDV có 25.000 u cầu tốn giải quyết; 4,5 triệu giao dịch tích hợp kế tốn tài thành cơng; hệ thống thường xuyên có khoảng gần 1.000 lượt giao dịch lúc không bị tải Sau triển khai thành công hệ thống ERP, hệ thống ngân hàng lõi BIDV giảm tải để tập trung hoạt động nghiệp vụ Việc sở hữu FAH (Financial 15 Accounting Hub - giải pháp tích hợp hạch tốn cho ngân hàng) hệ thống ERP cho phép BIDV dễ dàng thay đổi, cập nhật hệ thống ngân hàng lõi theo tốc độ phát triển CNTT Điểm bật BIDV giảm bớt phụ thuộc vào công nghệ nước ngồi hệ thống ERP cơng ty hệ thống thông tin FPT (FPT IS) triển khai thực giảm thiểu chi phí phù hợp với môi trường kinh doanh Việt Nam  Sản phẩm dịch vụ ứng dụng công nghệ BIDV BIDV tập trung nghiên cứu tìm hiểu, phát triển cơng trình nghiên cứu khoa học, qua cung cấp cho thị trường dịch vụ công nghệ chất lượng cao, tiêu biểu Ứng dụng Ngân hàng điện tử thông minh (BIDV Smartbanking); Hệ thống Giao dịch Ngân hàng điện tử cho khách hàng tổ chức (BIDV iBank); Cổng toán Kiều hối cho khách hàng cá nhân Khách hàng không cần phải đến ngân hàng để thực toán, giao dịch mà cần sử dụng điện thoại hay máy tính để thực Ngồi ra, giao dịch viên thay robot Tại thời điểm tại, BIDV ứng dụng cơng nghệ RPA (tự động hóa quy trình Robot) nghiệp vụ tốn theo bảng kê BIDV Ứng dụng hình thành từ công nghệ tiên tiến Robotic, trí tuệ nhân tạo nhận diện ký tự quang học Việc thay nhân viên robot giúp BIDV tăng suất lao động, tiết kiệm chi phí tiền lương đẩy mạnh tự động hóa quy trình nghiệp vụ Có thể nói, việc nghiên cứu áp dụng công nghệ đại điểm bật BIDV tổ chức giao dịch với khách hàng 16 Kết luận Cùng với xu phát triển công nghệ ngân hàng đại, xuất phát từ yêu cầu giải phóng khách hàng , nâng cao suất lao động, giảm chi phí hoạt động, việc ứng dụng mơ hình kế tốn giao dịch cửa bước tiến quan trọng giúp ngân hàng đạt mục tiêu Tại NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV, mơ hình triển khai có hiệu bước hồn thiện Mơ hình kế tốn áp dụng tương đối phù hợp với sở vật chất trình độ cán nhân viên phát huy khả cán nhân viên ngân hàng Ban lãnh đạo ngân hàng tạo điều kiện cho việc trang bị sở vật chất kĩ thuật đại , tao điều kiện cho đội ngũ cán nhân viên học tập để nâng cao trình độ, kĩ nghiệp vụ để làm chủ cơng nghệ đại Việc áp dụng mơ hình giúp cho giao dịch khách hàng thực nhanh chóng , xác, hạn chế thủ tục phiền hà rắc rối , đáp ứng cách tốt nhu cầu ngày cao khách hàng 17 ... Mơ hình tổ chức máy kế tốn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – BIDV Nhóm trình bày: Nhóm 11 I Các mơ hình tổ chức máy kế tốn pháp nhân tổ chức tín dụng mơ hình tổ chức tổ chức máy kế toán. .. nhánh ngân hàng Đối tượng kế toán ngân hàng Do đặc điểm hoạt động kinh doanh Ngân Hàng nên đối tượng kế tốn Ngân Hàng có đặc trưng riêng Thứ nhất: đối tượng kế toán Ngân Hàng chủ yếu tồn hình. .. hoạt động Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam áp dụng mơ hình kế toán chọn Đánh giá việc tổ chức máy kế toán ngân hàng Đối với việc tổ chức hệ thống chi nhánh theo mơ hình tập trung kết hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu mô hình tổ chức bộ máy kế toán của một ngân hàng thương mại, Tìm hiểu mô hình tổ chức bộ máy kế toán của một ngân hàng thương mại

Từ khóa liên quan