LƯỢC ĐỒ HOÀN THIỆN TÒA NHÀ

1 1 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2020, 13:48

LƯỢC ĐỒ HOÀN THIỆN TÒA NHÀ là nội dung cơ bản cần nắm của mọi KSXD. Đây là tài liệu miễn phí, là món quà rất bổ ích được tổng hợp bằng lưu đồ hóa để mọi người cùng nắm nhé. mọi người không rõ cần hỗ trợ cứ inbox ạ QUI TRÌNH THI CƠNG HỒN THIỆN KHỐI NHÀ Ghi chú: SHOPDRAWING TƯỜNG XÂY CÁC SHOPDRAWING CẦN PHÊ DUYỆT BỞI BAN QLDA TRÌNH DUYỆT TVGS - BAQLDA HỒN THÀNH SÀN BTCT (Ban CHCT thực hiện) *Xây tường-lanh tô-bổ trụ *Trần thạch cao *ốp/lát gạch .v v v * Thể tim trục * Vị trí & kích thước lổ chờ cửa đi, cửa sổ * MB bổ trụ – lanh tô Khoan cấy thép râu tường @400 - thép bổ trụ BẮT ĐẦU TỪ TẦNG ĐIỂN HÌNH Vệ sinh sàn *Bậc mực trục gởi để kiểm tra vị trí trục tường xây *Bậc mực da tường xây sàn - trần bê tông *Bậc mực da tô sàn trần bê tơng *Bậc mực vị trí bổ trụ, vị trí lỗ cửa *Cân dẫn, bậc mực cao độ hoàn thiện 1000mm vách BTCT (làm sở đo cao độ lắp đặt lanh tô, hệ thống ME trần) TRẮC ĐẠC XÂY TƯỜNG – LANH TÔ - BỔ TRỤ (Tường biên Tường hộ) Cuốn chiếu thi công Bảng cấp phối vữa xây tô M75 công trường Qui đổi tương đương tỉ lệ Tên vật liệu cấp phối vữa M75 Xi măng PCB 40 250 (kg) 50 (kg) bao Cát mịn (M1.5-2) 1,09 (m3) 218 (lít) 12 thùng Nước 260 (lít) 52 (lít) 2,88 thùng HOÀN THIỆN TOILET CĂN HỘ Phân đoạn tầng Xi măng PCB 40 Cát Đá 1x2cm Nước Độ sụt 14 - 17 300 (kg) 50 (kg) bao 0,52 (m3) 86 (lít) 4,8 thùng 0,8 (m3) 133 (lít) 7,4 thùng 195 (lít) 32,5 (lít) 1,8 thùng Cân đong: thùng sơn 18 lít HỒN THIỆN MẶT NGỒI HỆ THỐNG M&E TRỤC ĐỨNG GEN Cân đong: thùng sơn 18 lít Bảng cấp phối bê tơng M200 cơng trường Qui đổi tương đương tỉ lệ Tên vật liệu cấp phối bê tơng M200 HỒN THIỆN BÊN TRONG CĂN HỘ LẮP ĐẶT HT M&E ÂM TƯỜNG TEST HT M&E TRÊN TƯỜNG TEST HT M&E TRỤC ĐỨNG & TRÊN TƯỜNG XÂY TƯỜNG HỘP GEN TÔ TƯỜNG (chừa lại chân tường cao 300mm) ĐĨNG LƯỚI + GHÉM TƯỜNG TƠ TƯỜNG HỒN CHỈNH (mặt tường có cửa giáp mặt ngồi & hành lang) LẮP ĐẶT HT M&E ÂM TRẦN CHỐNG THẤM BANCONY SÂN PHƠI TÔ CHÂN TƯỜNG & CÁN TẠO DỐC NỀN WC BẢ MASTIC - SƠN LĨT TƯỜNG MẶT NGỒI LẮP ĐẶT THIẾT BỊ WC XÂY TƯỜNG HỘP GEN DEFECT LẮP TẤM TRẦN ỐP ĐÁ THANG MÁY CÁN NỀN CẦU THANG BỘ TƠ TƯỜNG BẢ MASTIC - SƠN LĨT TƯỜNG, TRẦN SƠN PHỦ TƯỜNG - TRẦN (lớp 1) LẮP TỦ,BÀN BÉP, TỦ ÂM TƯỜNG ĐÈN, CƠNG TẮC SƠN HỒN THIỆN LẮP ĐẶT HT M&E ÂM TRẦN LẮP KHUNG XƯƠNG TRẦN CÁN NỀN SỬ DỤNG GONDOLA SƠN HOÀN THIỆN (2 lớp) LÁT GẠCH HÀNH LANG SẢNH THANG MÁY LẮP HT ĐÈN, BÁO CHÁY TRÊN TRẦN CƠNG TẮC TRÊN TƯỜNG SƠN HỒN THIỆN DEFECT VỆ SINH CÔNG NGHIỆP SƠN PHỦ TƯỜNG - TRẦN (lớp 1) BẢ MASTIC - SƠN LÓT TƯỜNG TRẦN SỬ DỤNG GONDOLA DẶM VÁ LỔ TI LÁT SÀN GỖ PHÒNG NGỦ CĂN HỘ VỆ SINH CƠNG NGHIỆP LĐ CỬA THỐT HIỂM - CỬA GEN KỸ THUẬT TEST M/E DEFECT VỆ SINH CÔNG NGHIỆP LẮP ĐẶT CỬA SỔ THÁO GIÀN DÁO BAO CHE LÁT GẠCH NỀN - PHÒNG KHÁCH – BANCONY – SÂN PHƠI HOÀN THIỆN H/T LANDSCAP LÁT GẠCH THANG BỘ VỆ SINH CƠNG NGHIỆP NGHIỆM THU BÀN GIAO HỒN THIỆN TẦNG HẦM LĐ LAN CAN CẦU THANG BỘ ĐÓNG LƯỚI + GHÉM TƯỜNG LẮP TẤM TRẦN CÁN NỀN CÁC PHÒNG – BANCONY SÂN PHƠI LẮP KHUNG XƯƠNG TRẦN LẮP ĐẶT CỬA PHỊNG - CỬA CHÍNH LẮP ĐẶT LAM GIĨ - LAN CAN BANCONY TƠ DẶM VÁ CÁC VỊ TRÍ LẮP BÁT LAN CAN TEST HT M&E ÂM TRẦN ỐP GẠCH CHÂN & LÁT GẠCH NỀN WC HOÀN THIỆN SÀN MÁI LĐ THANG MÁY CHỐNG THẤM CHÂN TƯỜNG - NỀN WC LẮP KHUNG XƯƠNG TRẦN & TẤM TRẦN LẮP ĐẶT VÁCH KÍNH TẮM ĐỨNG ĐĨNG LƯỚI + GHÉM TƯỜNG (mặt ngồi nhà) TƠ TƯỜNG, CHỈ - CẮT RON - CHỈ NƯỚC (chừa cục vị trí bắt bát lan can) TƠ TƯỜNG (chừa lại mặt tường có cửa giáp mặt & hành lang) TEST CHỐNG THẤM ỐP GẠCH TƯỜNG (chừa lại hàng gạch chân) HOÀN TẤT SÀN BTCT TEST HT M&E TRỤC ĐỨNG LẮP ĐẶT HT M&E ÂM TRẦN FILL LỔ ỐNG XUYÊN SÀN HOÀN THIỆN HÀNH LANG KẾT THÚC DEFECT
- Xem thêm -

Xem thêm: LƯỢC ĐỒ HOÀN THIỆN TÒA NHÀ, LƯỢC ĐỒ HOÀN THIỆN TÒA NHÀ