ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÔ HÌNH HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG THÔNG MINH

20 4 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2020, 09:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MƠ HÌNH HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG THÔNG MINH GVHD: LÊ THANH PHÚC SVTH : VŨ HỒNG THÁI - 04105111 ĐINH XUÂN PHƯƠNG - 04105090 NGUYỄN VĂN TƯỜNG - 04105153 LƯƠNG TRẦN QUẢNG ĐÀ - 04105027 TP Hồ Chí Minh, tháng 02 năm 2009 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC BỘ MƠN ĐIỆN TỬ Ô TÔ SV thực : Vũ Hồng Thái Đinh Xuân Phương Nguyễn Văn Tường Lương Trần Quảng Đà Lớp : 041052 Khoa : Cơ Khí Động Lực Tên đề tài : Mssv : 04105111 Mssv : 04105090 Mssv : 04105153 Mssv : 04105027 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MƠ HÌNH HỆ THỐNG ĐÈN THƠNG MINH Các số liệu ban đầu: Nội dung đồ án: a ) Thiết kế, chế tạo mơ hình hệ thống đèn thơng minh b ) Viết thuyết minh: - Tóm tắt lý thuyết hệ thống đèn chiếu sáng, tín hiệu xe - Trình bày cấu tạo, nguyên lý điều khiển hoạt động hệ thống chiếu sáng chủ động xe - Trình bày ý tưởng thiết kế, phương án thiết kế bước tiên hành thiết kế Trình bày cấu tạo, nguyên lý điều khiển hoạt động hệ thống đèn thơng minh mơ hình Giáo viên hướng dẫn: Th.S LÊ THANH PHÚC Ngày giao nhiệm vụ: 10 – 10 – 2008 Ngày hoàn thành nhiệm vụ 10 – 02 – 2009 Giáo viên hướng dẫn ký tên Ngày tháng năm 2009 Th.S LÊ THANH PHÚC Thông qua mơn LỜI MỞ ĐẦU Khố học 2004-2009 giai đoạn cuối chương trình đào tạo thực đồ án tốt nghiệp Sau năm học tập trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp Hồ Chí Minh, chúng em lĩnh hội nhiều kiến thức quý báu rèn luyện kỹ chuyên ngành Cơng nghệ Ơ tơ khoa Cơ khí Động lực Trong trình tìm kiếm đề tài tốt nghiệp chúng em chọn đề tài mong muốn, phù hợp với khả lĩnh vực yêu thích Từ chúng em mạnh dạn tự đề xuất đề tài “Thiết kế, chế tạo mơ hình hệ thống đèn thông minh”, nhận đồng ý Bộ mơn Điện Tử Ơ tơ Ban chủ nhiệm Khoa cho phép đăng ký thực đề tài Thiết nghĩ, việc thiết kế mơ hình hệ thống chiếu sáng thông minh phục vụ việc giảng dạy nhà trường cần thiết có ích cho sinh viên thực tập Mơ hình thiết kế với đầy đủ phận, cầu, chức hệ thống chiếu sáng đại giúp ích cho sinh viên có thêm mơ hình để thực tập tiếp cận với công nghệ chiếu sáng chủ động xe, mẻ Việt Nam Đối với thân, hội cho chúng em để hệ thống lại kiến thức, hội nghiên cứu, thực nghiệm rèn luyện kỹ làm việc trước bước vào môi trường làm việc thực Sau thời gian thực đề tài, chúng em gặp nhiều khó khăn với giúp đỡ thầy GVHD ThS.Lê Thanh Phúc thầy cô môn Điện Tử Ơ tơ thầy Khoa Cơ khí Động lực cố gắng nỗ lực thân, đề tài “Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống đèn thơng minh” hồn thành tiến độ Dù cố gắng nỗ lực để thực đề tài này, kiến thức thời gian có hạn nên khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế, chúng em mong nhận ý kiến đóng góp quý thầy cô bạn LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình thực đề tài, nhóm làm đề tài gặp khơng khó khăn với giúp đỡ nhiệt tình chân thành từ quý thầy cơ, bạn bè gia đình đề tài chúng em hoàn thành tốt Xin chân thành cảm ơn Thầy Lê Thanh Phúc nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ chúng em trình làm đề tài Xin cảm ơn môn Điện Tử Ơ tơ – Khoa Cơ khí Động lực tạo tạo điều kiện cho chúng em có nhà xưởng trang thiết bị, máy móc cần thiết để hồn thành việc thiết kế mơ hình đề tài tiến độ, giúp đỡ, quan tâm chúng em nhiều Xin cảm ơn q thầy khoa Cơ khí Động lực, quan tâm giúp đỡ, đóng góp ý kiến việc thực đề tài Xin cảm ơn gia đình, bạn bè giúp đỡ nhóm suốt q trình thực đề tài NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Tp Hồ Chí Minh, ngày …… tháng 02 năm 2009 Giáo viên hướng dẫn NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Tp Hồ Chí Minh, ngày …… tháng 02 năm 2009 Giáo viên phản biện MỤC LỤC PHẦN A: DẪN NHẬP I Lý chọn đề tài II Giới hạn phạm vi nghiên cứu Trang III Mục đích nghiên cứu IV Phương pháp nghiên cứu PHẦN B: NỘI DUNG ĐỀ TÀI CHƯƠNG 1: LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN ĐÈN CHIẾU SÁNG TRÊN Ô TÔ 1.1 Khái quát 1.2 Đèn xe trước thời kỳ sử dụng đèn điện 1.3 Đèn sợi đốt đời phổ biến xe 1.4 Đèn Halogen đời phổ biến xe 1.5 Đèn Xenon đời phổ biến xe 1.6 Đèn pha công nghệ đi-ốt phát quang LED CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG – TÍN HIỆU TRÊN XE 11 2.1 Khái quát hệ thống đèn chiếu sáng hệ thống đèn tín hiệu xe 11 2.2 Tổng quan hệ thống chiếu sáng 2.2.1 Hệ thống đèn đầu 13 13 2.2.1.1 Tổng quan loại bóng đèn đầu 13 2.2.1.2 Cấu tạo chóa đèn 24 2.2.1.3 Sơ đồ hoạt động số loại mạch điện hệ thống đèn xe 27 2.2.2 Hệ thống đèn hậu 31 2.2.3 Hệ thống đèn sương mù 31 2.2.3.1 Đèn sương mù phía trước 31 2.2.3.2 Đèn sương mù phía sau 32 2.3 Tổng quan hệ thống tín hiệu 33 2.3.1 Hệ thống đèn xi nhan có cơng tắc hazard rời 33 2.3.2 Hệ thống đèn xi nhan có cơng tắc hazard tổ hợp 34 2.3.3 Hệ thống đèn xi nhan điều khiển tích hợp 35 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CHỦ ĐỘNG THEO GÓC CUA 37 3.1 Hệ thống đèn chiếu sáng góc cua tĩnh 37 3.1.1 Giới thiệu hệ thống 37 3.1.2 Nguyên lý điều khiển hệ thống đèn chiếu sáng góc cua tĩnh 42 3.2 Hệ thống đèn chiếu sáng góc cua động 44 3.2.1 Giới thiệu hệ thống 44 3.2.2 Nguyên lý điều khiển đèn chiếu sáng góc cua động 47 3.2.3 Cơ sở tính tốn góc điều chỉnh vùng chiếu sáng 49 3.3 Xu hướng phát triển hệ thống chiếu sáng chủ động 52 CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÔ HÌNH CHIẾU SÁNG THƠNG MINH 56 4.1 Ý tưởng thiết kế 56 4.1.1 Ý tưởng hệ thống chiếu sáng đại 56 4.1.2 Ý tưởng hệ thống chiếu sáng thông minh 56 4.1.2.1 Ý tưởng thiết kế hệ thống chiếu sáng góc cua tĩnh 56 4.1.2.2 Ý tưởng thiết kế hệ thống góc cua động 58 4.1.2.3 Ý tưởng thiết kế hệ thống tự động bật đèn đầu hệ thống tự động chuyển Pha – Cốt 59 4.2 Các bước thiết kế 61 4.2.1 Thiết kế mô hình 61 4.2.1.1 Khung mơ hình 62 4.2.1.2 Hệ thống đèn đầu 62 4.2.1.3 Hệ thống đèn đuôi 64 4.2.1.4 Cụm vô lăng công tắc điều khiển 65 4.2.2 Thiết kế hệ thống chiếu sáng - tín hiệu mơ hình 66 4.2.2.1 Sơ đồ hoạt động mạch điện hệ thống chiếu sáng mô hình 67 4.2.2.2 Sơ đồ mạch điện hoạt động đèn báo rẽ, báo phanh mơ hình 69 4.2.3 Thiết kế hệ thống chiếu sáng góc cua 70 4.2.3.1 Thiết kế hệ thống chiếu sáng góc cua tĩnh 70 4.2.3.2 Thiết kế hệ thống chiếu sáng góc cua động 78 4.2.4 Thiết kế hệ thống tự động bật đèn đầu tự động chuyển pha cốt 84 4.2.4.1 Thiết kế hệ thống tự động bật đèn đầu 84 4.2.4.2 Thiết kế hệ thống tự động chuyển pha – cốt 86 4.2.5 Thiết kế mạch điện điều khiển trung tâm 4.3 Hướng dẫn sử dụng mơ hình 89 92 4.3.1 Khởi động 92 4.3.2 Điều khiển hoạt động hệ thống chiếu sáng góc cua 92 4.3.2.1 Điều khiển hoạt động hệ thống đèn liếc tĩnh 92 4.3.2.2 Điều khiển hoạt động hệ thống đèn liếc động 93 4.3.2.3 Điều khiển hoạt động hệ thống tự động mở đèn đầu 4.3.2.4 Điều khiển hoạt động hệ thống chuyển đổi pha – cốt 94 94 PHẦN C: KẾT LUẬN – ĐỀ NGHỊ PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN A: DẪN NHẬP I Lý chọn đề tài: Lịch sử phát triển Công nghệ chiếu sáng xe gắn liền với lịch sử đời phát triển kéo dài 120 năm ngành công nghiệp tơ Với vai trị đơi mắt cho người lái xe vào ban đêm, công nghệ chiếu sáng xe quan tâm trọng nghiên cứu Những năm gần công nghệ chiếu sáng ô tơ có phát triển bước ngoặt Với xuất bóng đèn tăng áp Xenon với cường độ sáng mạnh tầm chiếu sáng xa, cho ánh sáng ánh sáng ban ngày, nhà sản xuất ô tô giải toán nguồn chiếu sáng Khơng ngừng đó, để đáp ứng địi hỏi đáng người sử dụng mơi trường lái xe an toàn, thân thiện vào ban đêm, gần nhà sản xuất giới thiệu công nghệ chiếu sáng chủ động xe với tham vọng hồn tồn đánh bật bóng đêm Nổi bật giải pháp chiếu sáng chủ động theo góc bẻ lái xe, với công nghệ tài xế khơng cịn phải lo lắng việc thường xun phải đối mặt với vùng tối đột ngột nguy hiểm việc bất ngờ xuất chướng ngại vật lái xe vào ban đêm gặp cung đường cong đoạn rẽ Hệ thống chiếu sáng chủ động dần trở nên thông dụng nước phát triển, coi trọng vấn đề an tồn giao thơng cịn Việt Nam ta chiếu sáng chủ động cịn mẻ, trang bị xe hạng sang, việc sinh viên ngành khí tơ tiếp cận cơng nghệ cịn hạn chế, chủ yếu qua Internet qua tạp chí tơ Vì vậy, nhóm làm đề tài mạnh dạn lựa chọn đề tài “Thiết kế, chế tạo mơ hình đèn đèn thơng minh” sau xét đến tính khả thi đề tài, với mục đích thiết kế mơ hình phục vụ việc giảng dạy thực tập cho sinh viên khoa Cơ Khí Động Lực trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM Giới hạn phạm vi nghiên cứu: II Khái niệm chiếu sáng chủ động xe rộng tiếp tục nhà nghiên cứu cải tiến phát triển Trong phạm vi nghiên cứu đề tài giới hạn thời gian, kinh phí khả nên đề tài tập trung thiết kế hệ thống chiếu sáng chủ động theo góc cua dần trở nên phổ biến trang bị xe hạng sang ngày Ngồi mơ hình cịn thiết kế thêm hệ thống tự động bật đèn đầu trời tối hệ thống tự động chuyển pha – cốt, hệ thống tự nhận biết có xe ngược chiều tự động chuyển chế độ đèn đầu cốt III Mục đích nghiên cứu: Từ nhiệm vụ đề tài đặt nghiên cứu thiết kế - chế tạo mơ hình hệ thống chiếu sáng đèn thông minh, nội dung nghiên cứu đề tài thực với mục đích sau: - Thực việc nghiên cứu tổng quan hệ thống chiếu sáng – tín hiệu xe, nghiên cứu từ thực tế hệ thống chiếu sáng chủ động xe - Tìm phương án thiết kế khả thi để chế tạo mơ hình hệ thống chiếu sáng thơng minh thiết lập bước thiết kế cách khoa học - Thực việc thiết kế, chế tạo mơ hình hệ thống chiếu sáng thông minh theo phương án thiết kế chọn - Với mục đích thiết kế mơ hình phục vụ cho việc giảng dạy, nghiên cứu nên mơ hình ngồi việc phải thể tính thực tế hệ thống chiếu sáng thơng minh cịn phải có tính sư phạm tính thẩm mỹ - Biên soạn đề tài lý thuyết trình bày cách có hệ thống, khoa học sở lý thuyết, nguyên tắc điều khiển, cấu tạo, hoạt động mô hình hệ thống chiếu sáng đèn thơng minh Ngồi nội dung đề tài cịn hệ thống lại q trình phát triển đèn xe, tổng quan hệ thống chiếu sáng - tín hiệu Phương pháp nghiên cứu: IV Với mục tiêu thiết kế chế tạo mơ hình hệ thống chiếu sáng đáp ứng góc bẻ lái điều khiển tự động đèn chiếu sáng để phục vụ công tác giảng dạy nên phương pháp nghiên cứu phương pháp thực nghiệm, kết hợp với nghiên cứu tài liệu tham khảo hệ thống chiếu sáng chủ động áp dụng thực tế, kết hợp với phương pháp thực nghiệm, chọn phương án khả thi để hồn thành sản phẩm đáp ứng mục tiêu đề ban đầu phù hợp với nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Kết cấu thuyết minh Đồ án Tốt nghiệp: V Nội dung biên soạn gồm phần sau: Phần A: Dẫn Nhập: - Lý chọn đề tài - Giới hạn phạm vi nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu Phần B: Nội Dung Đề Tài: Chương I: Lịch sử phát triển đèn xe Chương II: Tổng quan hệ thống Chiếu sáng – Tín hiệu Chương III: Giới Thiệu hệ thống chiếu sáng chủ động xe nguyên lý điều khiển Chương IV: Thiết kế - Chế tạo mơ hình đèn thơng minh Phần C: Kết luận – Đề nghị Phụ lục Tài liệu tham khảo Chương 1: Lịch sử phát triển đèn xe Trang PHẦN B: NỘI DUNG ĐỀ TÀI CHƯƠNG 1: LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN ĐÈN XE 1.1 KHÁI QUÁT: Theo số liệu thống kê ngày nay, công nghệ chiếu sáng xe phát triển nhiều, hầu hết tuyến đường trang bị đèn đường chiếu sáng, tăng độ an toàn cho xe lưu thông vào ban đêm tỉ lệ số vụ tai nạn xe vào ban đêm lên đến 40 % mật độ xe lưu thông vào ban đêm 1/5 mật độ xe lưu thông vào ban ngày, địi hỏi phải tăng tính an tồn cho người điều khiển xe vào ban đêm mà công nghệ chiếu sáng xe quan tâm trọng nghiên cứu, phát triển Ai thấy tầm quan trọng đèn chiếu sáng xe vận hành bóng tối Ra đời đồng thời với xe hơi, đèn pha trải qua 120 năm lịch sử từ khổng lồ cổ lỗ tới Bi-Xenon hay LED ngày Bắt đầu từ đèn thuở sơ khai có cấu tạo khổng lồ đến Bilux (hai bóng) hình parabol thập niên 1950-1960, đèn pha cải thiện đến 85% hiệu chiếu sáng Sau xuất đèn cốt (low-beam) chiếu sáng khoảng 100 m đèn Bi-Xenon với khoảng cách quan sát an toàn 180 m Lịch sử đèn pha bắt đầu thời với xe Gottlieb Daimler Karl Benz giới thiệu xe năm 1886 Qua giai đoạn, yêu cầu đòi hỏi khác thực tế lái xe vào ban đêm, thời tiết xấu, đèn pha liên tục cải tiến phát triển với nhiều loại khác Chương 1: Lịch sử phát triển đèn xe 1.2 Trang ĐÈN XE TRƯỚC THỜI KỲ SỬ DỤNG ĐÈN ĐIỆN: Chiếc xe đời vào năm 1886, thời Thomas Edinson phát minh bóng đèn sợi đốt, nhiên bóng đèn sợi đốt lúc khơng sử dụng để chiếu sáng xe nguồn điện để thắp sáng bóng đèn Accu lại khơng đáp ứng dung lượng máy phát điện chiều cồng kềnh chưa ứng dụng xe Vì vào năm cuối kỷ 19 người ta muốn lái xe đường vào ban đêm phải mang theo đèn lồng, đèn măng sông, … đèn sử dụng để thắp sáng nhà Tuy nhiên đèn với ánh sáng leo lét đáp ứng chiếu sáng cho xe Vì nhà sản xuất xe nhà khoa học bắt tay nghiên cứu loại đèn có khả chiếu xa vùng chiếu rộng để lắp đặt xe Ban đầu người ta nghĩ cách hướng chùm ánh sáng phía trước mặt đường cách sử dụng gương cầu mà ngày phát triển thành chóa đèn, tạo chùm ánh sáng song song, cải thiện đáng kể khả chiếu xa Ngồi loại đèn nến thơng thường, tài xế sử dụng đèn xăng acetylene để chiếu sáng đường phía trước xa Đèn pha sử dụng acetylene biết đến nhiều so với các đèn dùng khí carbua (đất đèn) chúng tốn Với đèn sử dụng khí carbua, người ta phải đốt 35 lít gas để thắp sáng đèn Các nhà sản xuất thường lắp bình chứa khí gas bên ngồi xe để người khơng phải ngửi mùi khó chịu carbua Ngay từ năm lịch sử đèn pha, vấn đề ám ảnh nhà chế tạo xe đến tận ngày nay, họ cố gắng tạo loại đèn pha có khả chiếu sáng xa tốt gây lóa mắt cho tài xế xe ngược chiều Để tránh tượng này, năm 1908 nhà thiết kế đưa ý tưởng hạ thấp lửa acetylene khỏi tiêu điểm ống kính gặp xe ngược chiều cách sử dụng sợi dây điều khiển Mặc dù cách làm ứng dụng nhanh chóng tương lai Chương 1: Lịch sử phát triển đèn xe Trang cho đèn pha acetylene khơng cịn Xe ngày nhanh khiến đèn gas trở nên lỗi thời Hình 1.1: Đèn carbua gắn xe đạp 1.3 ĐÈN SỢI ĐỐT ĐƯỢC SỬ DỤNG VÀ PHỔ BIẾN TRÊN XE HƠI: (thời kỳ 1910 – 1960) Với phát triển bóng đèn sợi tóc đời loại máy phát điện gọn nhẹ nắp đặt xe vào năm 1910 loại bóng đèn sợi tóc sử dụng để chiếu sáng xe Năm 1913, công ty điện Bosch, Đức, có cách tiếp cận hợp lý vấn đề đưa sản phẩm "Bosch Light" Đây hệ thống tích hợp đèn pha, máy phát điện chiều điều chỉnh để tránh gây phiền phức cho khách hàng mua phần tử rời rạc Tuy nhiên, xuất tranh cãi xung quanh đèn pha sử dụng điện đại đèn pha hệ cũ sử dụng gas Một giải pháp kết hợp đèn pha chạy nhiên liệu với đèn pha điện Các loại đèn pha tồn sau chiến tranh giới lần thứ Năm 1920, điện chiếm ưu khơng đèn pha mà cịn công nghệ chế tạo xe · Đèn cốt (low - beam) đời thời kỳ này: Lái xe đêm bị ảnh hưởng vấn đề cũ gây chói mắt xe ngược chiều Các kỹ sư cố gắng nhiều nhằm giải vấn đề cách sử dụng thiết bị chống lóa mắt tìm phương pháp lắp đặt đèn pha Hai đèn chiếu riêng biệt với hai chùm ánh sáng mang lại hiệu cao (pha cốt) Chương 1: Lịch sử phát triển đèn xe Trang · Bóng đèn bilux - giải pháp tất một: Năm 1924, chuyên gia đèn Osram đưa giải pháp kỹ thuật nhằm giảm chói mắt cho xe ngược chiều dùng bóng đèn có hai sợi đốt, kết hợp chùm pha cốt gương phản xạ Thay phải dùng nguồn sáng với hai chóa đèn riêng biệt cho chế độ chiếu xa chiếu gần · Đèn cốt không đối xứng - sáng phía bên phải: Năm 1957, đèn cốt khơng đối xứng xuất Loại đèn có cường độ sáng cao phía bên tay phải, nơi hay có người xe đạp mà lái xe thường khó phát đêm Và quyền Đức thức cơng nhận việc sử dụng đèn cốt không đối xứng xe ôtô 1.4 ĐÈN HALOGEN RA ĐỜI VÀ ĐƯỢC SỬ DỤNG PHỔ BIẾN TRÊN XE HƠI (thời kỳ 1960 – 1990): Hình 1.2: Đèn Hallogen Chỉ vài năm sau, ngành công nghiệp ôtô chứng kiến xâm nhập chiếm ưu đèn sử dụng khí halogen (gồm khí Flo, Clo) Một ưu điểm lớn công nghệ hiệu chiếu sáng tuổi thọ làm việc cao Trong đó, đèn sợi đốt thơng thường, kim loại bốc từ sợi đốt tập trung bề mặt kính làm xám đen Khí Halogen có tác dụng làm hạn chế bốc kim loại từ sợi đốt làm cho bóng đèn trở nên sáng Ngồi giúp đốt nóng sợi đốt cách mạnh mẽ cho nguồn ánh sáng tốt Chương 1: Lịch sử phát triển đèn xe Trang · Đèn pha chiếu ánh sáng từ thấu kính: Cơng nghệ chiếu sáng tiếp tục phát triển xa giải pháp thay đổi hình dạng đèn pha gương phản xạ Đầu năm 1960, đèn pha hình chữ nhật bắt đầu xuất đường phố Năm 1983, đèn pha đánh dấu phát triển mang tính định nhờ cách thức chiếu ánh sáng lên mặt đường theo nguyên lý đèn slide Sự khác mang tính định nằm gương phản xạ Nó khơng phải gương parabol mà gương ellipsoid với ba trục chuyển động nên tạo nhiều ánh sáng Đèn pha chiếu tạo chùm sáng dạng nón với điểm hội tụ xác định gần với bề mặt phản xạ Các thấu kính thơng thường thay thấu kính hội tụ với vùng vài cm2 tập trung chùm sáng Các nhà thiết kế xe ngạc nhiên với công nghệ đèn pha Ngay họ thiết kế đèn pha gọn nhẹ cực mỏng với kính hội tụ đặt nghiêng Các đèn pha dùng phương pháp chiếu mang đến nhiều ưu điểm phân bố ánh sáng, giảm cách đáng kể lóa sương mù, mưa tuyết 1.5 ĐÈN XENON RA ĐỜI VÀ ĐƯỢC SỬ DỤNG PHỔ BIẾN TRÊN XE HƠI (thời kỳ 1990 – nay): Hình 1.3: Bộ đèn xenon tăng áp Chương 1: Lịch sử phát triển đèn xe Trang Năm 1991 đèn pha Xenon đời Nguồn sáng đèn gồm khí Xenon lượng nhỏ muối kim loại Bằng cách sử dụng tăng áp (Ballast) tạo xung ngắn với điện áp lên đến 28.000 Volt, quầng plasma xuất cực đèn Đèn Xenon sử dụng từ năm 1995 bắt đầu thay bóng đèn sợi đốt thơng thường Ưu điển lớn Xenon chúng tiêu thụ 35 W lại có cường độ ánh sáng gấp lần so với đèn halogen công suất 55W · Đèn BI - Xenon đời: Hình 1.4: Công nghệ chiếu sáng Bi -Xenon Khi đèn Xenon đời người ta lại phải sử dụng đèn chiếu có chố, chố cho đèn pha chố cho đèn cốt, Xenon có tim Vào năm 1998 bóng đèn Xenon chế độ Pha – cốt xuất hiện, tương tự bóng đèn tim, đèn Xenon chế độ pha cốt bố trí bóng đèn Xenon sát tim đèn đặt bố trí lệch nhau, nên ánh sáng phát từ tim đèn qua phản xạ gương cầu cho luồng sáng có góc chiếu khác Một kiểu Xenon chế độ Pha – Cốt khác sử dụng bóng đèn Xenon, vị trí tim đèn bóng đèn Xenon thay đổi dịch chuyển được, dịch vị trí tiêu cự cho chế độ pha, thụt vào vị trí sau tiêu cự cho chế độ cốt, gọi thơng dụng đèn Xenon thụt thò Chương 1: Lịch sử phát triển đèn xe Trang Dưới hình minh hoạ loại xenon “thụt thị” Hình 1.5: Vị trí tim đèn Xenon thay đổi chế độ pha – cốt khác Sự đời đèn Xenon, Bi - Xenon đánh dấu bước ngoặt lịch sử phát triển đèn xe, gắn với đời đèn Xenon, thời kì nhà sản xuất đưa nhiều phát minh để tăng tính tiện ích, an toàn hiệu chiếu sáng đèn xe Hình 1.6: Bộ đèn Bi – Xenon xe Audi Avant
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÔ HÌNH HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG THÔNG MINH, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÔ HÌNH HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG THÔNG MINH

Từ khóa liên quan