Vận dụng mô hình các lực lượng điều tiết của m porter phân tích và đánh giá cường độ cạnh tranh trong ngành tân dược việt nam

14 11 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2020, 23:05

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - - BỘ MÔN: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC ĐỀ TÀI THẢO LUẬN “Vận dụng mơ hình lực lượng điều tiết M.Porter phân tích đánh giá cường độ cạnh tranh ngành tân dược Việt Nam” Hà Nội, 2020 “Vận dụng mơ hình lực lượng điều tiết M.Porter phân tích đánh giá cường độ cạnh tranh ngành tân dược Việt Nam” Tổng quan ngành tân dược Việt Nam a) Định nghĩa ngành Ngành tân dược (hay ngành công nghiệp dược) ngành bao gồm công ty hoạt động lĩnh vực nghiên cứu, phát triển, sản xuất, tiếp thị loại thuốc loại sản phẩm cấp phép để sử dụng thuốc để phòng trị bệnh cho người Sản phẩm phần lớn ngành loại thuốc Đông dược Tây dược Đông dược loại thuốc sản xuất từ cỏ thực vật Tây dược loại thuốc sản xuất từ hóa chất số loại vi nấm b) Ngành tân dược Việt Nam Cùng với phát triển xã hội để đáp ứng đầy đủ nhu cầu người ngành tân dược Việt Nam trọng Tính đến ngày 16/05/2019, Việt Nam có khoảng 180 doanh nghiệp nước sản xuất dược phẩm 224 sở sản xuất nhà máy nước đạt tiêu chuẩn GMP (thực hành tốt sản xuất thuốc) Các công ty nước chủ yếu sản xuất dạng bào chế đơn giản, thực phẩm chức loại thuốc generic; khơng có giá trị cao; đáp ứng khoản 50% nhu cầu thuốc nội địa Trong năm gần tốc độ tăng trưởng ngành tân dược ổn định mức hai số Cụ thể năm 2017 đạt 5,2 tỷ USD tăng 10,2%; năm 2018, quy mô thị trường ngành dược Việt Nam đạt giá trị 5,9 tỷ USD tăng 11,5% so với năm trước, giúp Việt Nam trở thành thị trường dược phẩm lớn thứ hai Đông Nam Á, 17 nước xếp vào nhóm có mức tăng trưởng ngành dược cao Chính tiềm phát triển tốc độ tăng trưởng đầy ấn tượng ngành tân dược biến lĩnh vực kinh doanh thành thị trường tiềm mà doanh nghiệp nước nước hướng tới Những năm gần doanh nghiệp vốn nước “chen chân” vào thị trường Việt Nam, xu hướng M&A doanh nghiệp dược nước doanh nghiệp dược nước ngày nở rộ; ngành dược phẩm thu hút nhà đầu tư nước hoạt động khác ngành tham gia vào hệ thống phân phối Dân số già hoá , thu nhập gia tăng kèm theo quan tâm ngày nhiều người dân vấn đề chăm sóc sức khoẻ khiến ngành tân dược Việt Nam trở nên hấp dẫn Các sản phẩm ngoại nhập để đáp ứng nhu cầu khách hàng với xâm nhập ngành sâu nhà đầu tư nước vào doanh nghiệp nước (từ sản xuất, thương mại, phân phối) Hiện giới trẻ Việt Nam quan tâm vấn đề sức khoẻ làm đẹp việc sử dụng loại dược phẩm chức ngày phổ biến Nhu cầu ngày tăng cao tạo động lực cho ngành tân dược Việt Nam bước phát triển ngày mạnh mẽ hơn, đồng nghĩa với việc cạnh tranh ngành ngày gay gắt Cường độ cạnh tranh ngành tân dược Việt Nam, đánh giá dựa theo mơ hình lực lượng điều tiết cạnh tranh M.Porter a) Mơ hình lực lượng điều tiết cạnh tranh M.Porter Gia nhập tiềm Quyền lực cung ứng bên liên quan Các bên liên quan khác Đe dọa gia nhập Quyền thương lượng người mua Các đối thủ cạnh tranh ngành Người mua Nhà cung ứng Quyền lực thương lượng người cung ứng Cạnh tranh Công ty Đe dọa sản phẩm/dịch vụ thay Sự thay Mơ hình lực lượng điều tiết cạnh tranh ngành kinh doanh Michael Porter - nhà hoạch định chiến lược cạnh tranh hàng đầu giới nay, cung cấp khung lý thuyết để phân tích lực cạnh tranh cho doang nghiệp.Theo M.Porter , cường độ cạnh tranh thị trường ngành sản xuất chịu tác động lực lượng cạnh tranh sau: (1) Đe dọa nhập Đây mối đe dọa lớn doanh nghiệp Tác động tức gia nhập việc giảm thị phần công ty ngành tăng cường độ cạnh tranh ngành, cịn dài hạn, cơng ty tiềm gia nhập ngành thành cơng đe dọa tới vị công ty ngành Đe doạ gia nhập phụ thuộc chủ yếu vào rào cản gia nhập như: - Tính kinh tế theo quy mơ - Khác biệt hóa sản phẩm - Nhu cầu vốn đầu tư ban đầu - Chi phí chuyển đổi - Gia nhập vào hệ thống phân phối - Chính sách Chính Phủ (2) Đe dọa từ sản phẩm dịch vụ thay Sản phẩm thay hàng hóa, dịch vụ thay loại hàng hóa, dịch vụ khác có tương đồng giá trị lợi ích, cơng dụng Đặc biệt, sản phẩm thay thường có tính năng, cơng dụng đa dạng, chất lượng tốt mà giá lại cạnh tranh lẽ sản phẩm thay kết cải tiến cơng nghệ Vì mà xuất sản phẩm thay làm giảm số lượng sản phẩm tiêu thụ được, giá thành từ làm giảm lợi nhuận doanh nghiệp, chí nguy hiểm xóa bỏ hồn tồn hàng hóa, dịch vụ Sản phẩm thay làm hạn chế mức độ tăng trưởng, làm giảm lợi nhuận thu ngành (3) Cạnh tranh công ty ngành Ở hầu hết ngành nghề, động thái công ty tạo tác động quan sát đối thủ cạnh tranh khác làm dấy lên trả đũa lại phản ứng khác Đặt vấn đề cạnh tranh ngành đồng nghĩa với việc nghiên cứu đánh giá nhân tố cạnh tranh đối thủ ngành Các nhân tố bao gồm: - Số lượng công ty đối thủ cạnh tranh - Tăng trưởng ngành - Sự đa dạng đối thủ cạnh tranh - Đặc điểm sản phẩm/dịch vụ - Khối lượng chi phí cố định lưu kho - Các rào cản rút lui khỏi ngành (4) Quyền thương lượng nhà cung ứng & người mua Đe dọa nhóm lực lượng xuất phát từ ảnh hưởng chúng đến việc tăng (giảm) giá thành giảm (tăng) khối lượng hàng hóa dịch vụ ung ứng Quyền lực phụ thuộc vào yếu tố sau: - Mức độ tập trung - Đặc điểm hàng hóa/dịch vụ - Chuyên biệt hóa sản phẩm/ dịch vụ - Chi phí chuyển đổi hà cung ứng(khách hàng) - Khả tích hợp phía sau ( phía trước) (5) Quyền lực tương ứng bên liên quan khác Ngồi lực lượng nêu ta nghiên cứu thêm số bên liên quan khác mơi trường ngành ( phủ, cổ đơng,…) Các lực lượng biến đổi nhiều ngành khác Nhóm ảnh hưởng Cổ đơng Cơng đồn Chính phủ Các tổ chức tín dụng Các hiệp hội thương mại Dân chúng Các nhóm quan tâm đặc biệt Các tiêu chuẩn tương ứng Giá cổ phiếu Lợi tức cổ phần Tiền lương thực tế Cơ hội thăng tiến Điều kiện làm việc Hỗ trợ chương trình Chính Phủ Củng cố Quy định luật Độ tin cậy Trung thành với điều khoản giao ước Tham gia vào chương trình Hội Việc làm cho dân địa phương Đóng góp vào phát triển xã hội Tối thiểu hóa ảnh hưởng tiêu cực Việc làm cho nhóm thiểu số Đóng góp cải thiện thành thị b) Cường độ cạnh tranh ngành tân dược Việt Nam  Đe dọa nhập thị trường Ngành tân dược Việt Nam đánh giá ngành phát triển, thị trường Việt Nam trở thành “mảnh đất màu mỡ” mà nhiều doanh nghiệp nước nhắm tới Tuy nhiên thân ngành dược mang nhiều yếu tố đặc thù, với tiêu chuẩn khắt khe mặt công nghệ, rào cản gia nhập ngành cao Các doanh nghiệp muốn gia nhập vào ngành tân dược Việt Nam điều dễ dàng - Tính kinh tế theo quy mơ: Mặc dù tốc độ tăng trưởng ngành có khởi sắc năm gần doanh nghiệp ngành loay hoay giải toán nguồn nguyên liệu Nguồn nguyên liệu doanh nghiệp Việt Nam phụ thuộc cao vào nguồn nguyên liệu từ nhập khẩu, nên doanh nghiệp ngành đứng trước nguy phải đối mặt với việc giá nguyên liệu tăng cao hay rủi ro tỷ giá Việc giá nguyên liệu biến động thất thường, nguồn nguyên liệu cung cấp không ổn định làm ảnh hưởng đến chi phí sản xuất doanh nghiệp, làm cho doanh nghiệp sản xuất gặp bắt lợi giá so với dược phẩm nhập Quy mơ sản xuất nhỏ ảnh hưởng việc lớn, tính kinh tế hiệu Để cải thiện tình trạng doanh nghiệp cần tìm kiếm đơn hàng lớn, mở rộng nhà máy, nhập nguyên liệu với số lượng lớn Điều tạo khó khăn trở ngại cho doanh nghiệp muốn nhập thị trường Các doanh nghiệp nước muốn gia nhập thị trường chọ phương pháp kết hợp với doanh nghiệp ngành nước giảm bớt gánh nặng tốn kinh tế quy mơ - Khác biệt hóa sản phẩm: Ngành tân dược ngành địi hỏi chun biệt hóa sản phẩm cao Trong ngành tân dược Việt Nam doanh nghiệp trước Domesco, Dược Hậu Giang, S.P.M, Traphaco, doanh nghiệp có phát triển vững chiếm lòng tin đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng tạo tập khách hàng trung thành lớn Người dân Việt Nam quen thương hiệu với loại thuốc thông thường Các doanh nghiệp muốn tham gia vào thị trường phải tạo sản phẩm có đặc tính tốt, có điểm bật hẳn so với doanh nghiệp trước; không đáp ứng điều doanh nghiệp đứng trước nguy bị “đá” khỏi ngành - Nhu cầu vốn đầu tư ban đầu: Để sản xuất dược liệu đòi hỏi phải đầu tư sở vật chất nhiều cần có khả cơng nghệ Ngành tân dược Việt Nam cho đặc thù yếu tố công nghệ phụ thuộc vào máy móc, thiết bị cơng nghệ phụ thuộc vào nước Hiện doanh nghiệp có xu hướng đầu tư mở rộng nhà máy từ chuẩn WHO – GMP lên chuẩn EU – GMP Tuy nhiên cần năm để đầu tư phát triển, xây dựng nhà máy để sản xuất sản phẩm thuốc chất lượng cao Để đầu tư sở vật chất đáp ứng u cầu Chính phủ có đủ lực cạnh tranh với doanh nghiệp trước doanh nghiệp phải chấp nhận chi phí đầu tư lớn tốn nhiều thời gian Điều làm doanh nghiệp muốn vào ngành tỏ e ngại chi phí bỏ lớn thời gian thu hồi lại chậm, rủi ri lớn - Gia nhập vào hệ thống phân phối: Tuy nhiên đứng trước rào cản lớn doanh nghiệp muốn nhập vào ngành hỗ trợ lớn Các công ty tham gia vào lĩnh vực phân phối thuốc ngày nhiều, phát triển ngành thu hút nhiều nhà đầu tư nước, hoạt động ngành Thế giới di động, FPT Retail, Nguyễn Kim, tham gia vào ngành lĩnh vực phân phối Các doanh nghiệp gia nhập vào ngành dễ dàng tiếp cận với nhà phân phối Bởi nhà phân phối ngành nhiều nên việc chuyển đổi nhà phân phối trở nên dễ dàng thuận tiện Điều yếu tố hỗ trợ lớn cho doanh nghiệp muốn tham gia vào thị trường cân nhắc - Chính sách Chính Phủ: Các định Chính phủ vừa hỗ trợ vừa rào cản doanh nghiệp muốn gia nhập ngành Chính phủ ln ln tạo điều kiện, hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất thuốc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ngành muốn gia nhập ngành, thúc đẩy doanh nghiệp muốn gia nhập ngành Tuy nhiên bên cạnh hỗ trợ phủ quan tâm đến chất lượng sản phẩm sau cùng, theo Quyết định số 27/2007/QĐ – BYT lộ trình khai thác nguyên tắc “Thực hành tốt sản xuất thuốc” (GMP) Theo quy định, kể từ ngày 1/7/2008, doanh nghiệp sản xuất không đạt tiêu chuẩn GMP theo khuyến cáo WHO phải ngừng sản xuất thuốc Những định tạo thách thức không nhỏ tới doanh nghiệp nhắm tới thị trường, làm tăng rào cản gia nhập vào ngành  Rào cản gia nhập vào thị trường doanh nghiệp muốn gia nhập ngành lớn, việc làm giảm nhẹ mức độ cạnh tranh ngành tân dược Việt Nam  Quyền lực thương lượng nhà cung cấp khách hàng Ngành tân dược ngành sản xuất chình nhà cung cấp khách hàng đóng vai trị quan trọng, trực tiếp tác động vào mức độ cạnh tranh ngành Tùy vào quyền thương lượng khách hàng nhà cung cấp lớn hay nhỏ mà xác định mức độ cạnh tranh ngành lớn hay nhỏ - Mức độ tập trung: Việt Nam có khoảng 180 doanh nghiệp sản xuất dược phẩm 224 sở sản xuất nhà máy nước đạt tiêu chuẩn GMP Việt Nam có số lượng doanh nghiệp sản xuất ngành tương đối lớn Điều đồng nghĩa nhà cung ứng có nhiều lựa chọn hơn, quyền lực thương lượng nhà cung ứng gia tăng đáng kể giao dịch với doanh nghiệp Quyền lực nhà cung ứng tăng lên đồng nghĩa với việc doanh nghiệp ngành có cạnh tranh gay gắt để dành nguồn nguyên liệu tốt Tuy nhiên sản lượng doanh nghiệp lại đáp ứng 50 % nhu cầu thị trường Hiện nay, dân số Việt Nam 97 triệu người, nhóm đối tượng giới trẻ quan tâm đến tình trạng sức khỏe vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe hay làm đẹp Chính nhu cầu người dân với loại dược phẩm tăng dần lên Ở thị phần phổ thơng khách hàng có nhiều lựa chọn doanh nghiệp có cạnh tranh tương đối gay gắt Ở thị phần cao nhu cầu người dân nhiều lượng cung cấp doanh nghiệp không đủ, quyền thương lượng khách hàng bị xuống, đồng thời giảm cạnh tranh doanh nghiệp - Đặc điểm hàng hóa/dịch vụ: Dược phẩm hàng hóa nên bị chi phối yếu tố kinh tế thị trường Do mức độ nguyên liệu nhập cực lớn nên công ty sản xuất dược phẩm Việt Nam bị động trước diễn biến thất thường giá nguyên liệu định nhà cung ứng Các nhà cung ứng nguyên liệu dược nước ngồi có quyền lực đáng kể ngành dược Việt Nam Ngoài nguyên liệu dược phẩm bị phụ thuộc vào trang thiết bị công nghệ nên nhà cung ứng dịch vụ có quyền lực định việc thương lượng giao dịch Ngành tân dược ngồi dược phẩm thuốc cịn có sản phẩm thực phẩm chức năng, vitamin, điều làm tăng lựa chọn khách hàng, sản phẩm đa dạng làm tăng quyền thương lượng khách hàng - Chi phí chuyển đổi nhà cung ứng: Nguồn nguyên liệu sản xuất doanh nghiệp ngành chủ yếu dựa vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, chủ yếu từ nước Trung Quốc, Ấn, Tây Ban Nha Đức Việc phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khiến cho doanh nghiệp ngành khó tìm nguồn nguyên liệu thay Khi muốn thay đổi nguồn ngun liệu cơng ty tốn nhiều chi phí cho việc tìm kiếm, nguồn ngun liệu không đảm bảo chất lượng Điều làm cho quyền thương lượng nhà cung ứng lớn, doanh nghiệp sản xuất chủ động dẫn đến quyền lực thương lượng doanh nghiệp ngành với với bên cung ứng yếu hạn chế Ngành tân dược Việt Nam cho đặc thù yếu tố công nghệ phụ thuộc vào máy móc, thiết bị cơng nghệ tiên phụ thuộc vào nước ngồi Hiện có nhiều nước cung ứng trang thiết bị để sản xuất dược phẩm, việc tìm kiếm nhà cung ứng thay nhà cung ứng không tốn công sức, nhiên doanh nghiệp phải chấp nhận khoản phí lớn thay đổi nhà cung ứng trang thiết bị việc phải thay đổi hệ thống sản xuất để phù hợp với trang thiết bị Các doanh nghiệp e ngại việc lựa chọn nhà cung ứng trang thiết bị mới, e ngại lại phần tác động làm nâng cao quyền thương lượng nhà cung ứng - Khả tích hợp phía sau (phía trước): Việc xây dựng chuỗi bán nhà thuốc GPP “Good Pharmacy Practice – Thực hành tốt nhà thuốc” xu hướng tương lai mà doanh nghiệp nên hướng đến Bởi mức sống người dân gia tăng dẫn đến thay đổi thói quen tiêu dùng số phận khách hàng, họ tìm đến địa nhà thuốc đáng tin cậy, đáp ứng tiêu chuẩn để nghe tư vấn mua thuốc Cùng với đó, ngành tân dược Việt Nam dần hấp dẫn đáng tin cậy sau thành công định Minh chứng không nhiều sản phẩm ngoại nhập nhằm đáp ứng cao nhu cầu khách hàng mà thâm nhập ngày sâu nhà đầu tư nước vào DN nước (từ sản xuất đến thương mại, phân phối) Vì vậy, để nắm giữ vị việc đổi kinh doanh chuỗi bán nhà thuốc phù hợp với điều kiện để thu hút khách hàng doanh nghiệp cần thiết để tăng cường quyền lực ngành Dễ dàng nhận thấy cường độ cạnh tranh ngành Tân dược Việt Nam lớn tương lai khơng ngừng  Có thể thấy quyền lực nhà cung cấp ngành tân dược Việt Nam tương đối lớn Quyền lực thương lượng nhà cung cấp lớn đAng làm giá thành sản phẩm cao hơn, làm giảm thị phần doanh nghiệp, làm tăng mức độ cạnh tranh doanh nghiệp ngành Khác với nhà cung cấp quyền lực khách hàng mức tương đối, tùy vào nhu cầu khách hàng khách hàng có quyền thương lượng khác nhau, mức độ cạnh tranh doanh nghiệp ngành khác  Cạnh tranh doanh nghiệp ngành Cuộc cạnh tranh doanh nghiệp ngành lú cạnh tranh khốc liệt biểu rõ mức độ cạnh tranh ngành, đương nhiên với ngành tân dược điều ngoại lệ - Số lượng công ty đối thủ cạnh tranh: Theo số liệu thống kê, Việt Nam có khoảng 180 doanh nghiệp sản xuất dược phẩm 224 sở sản xuất nhà máy nước đạt tiêu chuẩn GMP Ngoài doanh nghiệp nước có khơng doanh nghiệp vốn nước ngồi Với số lượng doanh nghiệp nhà máy sản xuất cạnh tranh thị phần doanh nghiệp ngày trở nên gay gắt Đây yếu tố trực tiếp làm mức độ cạnh tranh ngành tân dược Việt Nam ngày lớn Ngoài lĩnh vực sản xuất lĩnh vực phân phối gia tăng cạnh tranh có nhiều tên xuất Thế giới di động, FPT Retail, Nguyễn Kim, Tuy nhiên số lượng doanh nghiệp sản xuất phân phối dược phẩm Việt Nam đánh giá “khiêm tốn” nên cạnh tranh doanh nghiệp thấp - Tăng trưởng ngành: Đến ngày ngành dược nước đáp ứng khoảng 50% nhu cầu thị trường, tốc độ tăng trưởng ngành giữ số vài năm gần Ngành tân dược Việt Nam đánh giá ngành có tiềm phát triển lớn, thu hút ý nhà đầu tư Ngành tân dược Việt Nam có lượng cầu lớn, doanh nghiệp có khả khai thác thị phần mới, tiếp cận khách hàng Ngành tân dược Việt Nam giai đoạn phát triển, gia đoạn cường độ tranh ngành thấp tốc độ tăng trưởng ngành cao - Sự đa dạng đối thủ cạnh tranh: Xu hướng M&A doanh nghiệp dược nước doanh nghiệp dược nước diễn mạnh mẽ lĩnh vực sản xuất lẫn phân phối Các doanh nghiệp có xu hướng đầu tư mở rộng nhà máy chuẩn WHO - GMP lên chuẩn EU – GMP Các doanh nghiệp ngành tân dược Việt Nam đa dạng sản xuất Đông dược Tây dược Các doanh nghiệp phát triển theo nhiều hướng có chiến lược thay đổi liên tục làm doanh nghiệp ngành khó xác định đối thủ cạnh tranh thực - Đặc điểm sản phẩm/dịch vụ: Các công ty dược nước chủ yếu sản xuất dạng bào chế đơn giản, thực phẩm chức loại thuốc generic sản phẩm doanh nghiệp thiếu khác biệt hóa khiến doanh nghiệp hướng phân khúc thị phần định Các doanh nghiệp dược có khác biệt hóa sản phẩm chiếm ưu có tính cạnh tranh cao Các doanh nghiệp cố gắng mở rộng sản xuất, đầu tư cho trang thiết bị công nghệ bước đầu tạo sản phẩm khác biệt, bắt đầu làm giảm mức độ cạnh tranh ngành - Khối lượng chi phí cố định lưu kho: Để tham gia vào ngành doanh nghiệp phải bỏ chi phí đầu tư cố định lớn đầu tư cho nhà xưởng, thiết bị công nghệ, lực lượng nhân cơng, Chi phí cố định doanh nghiệp tương đối 10 cao, doanh nghiệp có xu hướng mở rộng sản xuất để giảm chi phí nhiên sản phẩm lại thiếu chuyên biệt hóa, sản phẩm doanh nghiệp có giống thay Chính khối lượng hàng hóa tạo tương đối nhiều, cạnh tranh mặt hàng doanh nghiệp lớn Làm tăng mức độ cạnh tranh ngành  Có thể nhận thấy nhu cầu thị trường lớn, doanh nghiệp bắt đầu có biến đổi, ngày đa dạng hóa sản phẩm doanh nghiệp, không ngừng mở rộng thị phần mục tiêu với việc ngành tân dược Việt Nam phát triển định khiến mức độ cạnh tranh ngàng chưa lớn Quyền lực tương ứng bên liên quan khác - Chính phủ: Chính phủ ln ln tạo điều kiện, hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất thuốc, đẩy mạnh hỗ trợ loại thuốc q Ngồi cịn hỗ trợ khoản phí nhằm thúc đẩy doanh nghiệp nghiên cứu phát triển sản phẩm Chính phủ ban hành sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp ngành Chính phủ ban hành nhiều văn pháp lý, thông tư định để quản lý ngành dược bao gồm văn liên quan đến vấn đề Chính sách nhà nước lĩnh vực Dược phẩm, quản lý nhà nước giá thuốc, điều kiện kinh doanh thuốc, quản lý thuốc thuộc danh mục phải kiểm soát đặc biệt, tiêu chuẩn chất lượng thuốc, sở kiểm nghiệm thuốc Ngành dược ngành chịu lực tác động mạnh quản lý nhà nước, doanh nghiệp dược đứng huy quản lý Bộ Y Tế Vai trị thái độ Chính Phủ đóng góp phần quan trọng phát triển ngành tân dược, tác động vào cạnh tranh doanh nghiệp ngành - Cổ đơng: Ngồi số doanh nghiệp ngành đầu tư vào thị trường tân dược Việt Nam TGDĐ, FPT retail, Nguyễn Kim,… Một số doanh nghiệp lớn nước đầu tư mạnh vào Việt Nam như: Tập đoàn Abbott (Mỹ) sở hữu 51.7% cổ phần Domesco mua lại công ty cổ phần Dược phẩm Glomed; Taisho Pharmaceutial (Nhật) tăng sở hữu công ty Dược Hậu Giang lên 34.3%; Adamed Group (Ba Lan) chi 50 triệu USD để thâu tóm 70% cổ phần Đạt Vi Phú (Davipharm); Tại công ty Cổ phần Traphaco, hãng dược Daewon sở hữu 15% công ty quản lý quỹ Mirae Asset nắm 25% cổ phần Ta thấy doanh nghiệp Việt Nam có lượng đầu tư nước ngồi lướn, ngành Tân dược Việt Nam chịu áp lực tài phụ thuộc lớn các cổ đơng ngồi nước Việc cơng ty nước giữ nhiều cổ phần doanh nghiệp làm ảnh hưởng nhiều tới hoạt động doanh nghiệp, gián tiếp tác động đến cạnh tranh ngành 11 - Các hiệp hội thương mại: Việt Nam tham giá ký kết hiệp định thương mại tự ( EVFTA), hiệp định có hiệu lực, dược phẩm mặt hàng mà Việt Nam xóa bỏ thuế nhập Lượng sản phẩm dược phẩm nhập có giá rẻ nâng cao tính cạnh trang với sản phẩm dược phẩm nước, từ làm tăng cạnh tranh ngành Đánh giá cường độ cạnh tranh ngành tân dược Việt Nam Trong thời đại nay, kinh tế vận hành theo kinh tế thị trường, Việt Nam gia nhập vào sân chơi quốc tế, hàng loạt sách thuế quan bãi bỏ tạo nên đe dọa gia nhập đến từ cơng ty nước ngồi khơng nhỏ ngành tân dược Việt Nam Bên cạnh đó, với tiềm tăng trưởng hai số, ngành dược Việt Nam cịn thu hút “ơng lớn” ngồi ngành nước nhanh chóng gia nhập sân chơi chung tham gia vào hệ thống phân phối Vì vậy, cạnh tranh lẫn doanh nghiệp hoạt động ngành ngày khốc liệt Ngành dược Việt Nam có nhiều lợi thu nhập người dân tăng lên, tốc độ già hóa dân số diễn nhanh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày trọng Hơn nữa, trước bảo hộ phủ ban hành sách, hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất thuốc trước thời kì mở cửa, hàng ngoại nhập tràn vào thị trường nước giúp ngành dược phần giành lấy ưu cạnh tranh trước đối thủ nước ngồi Bên cạnh đó, phải nhìn nhận thực tế ngành dược Việt Nam phần lớn nguồn nguyên liệu phải nhập từ nước ngồi, đặc biệt Trung Quốc Các cơng ty dược ln phải đối mặt với tình trạng giá nguyên liệu tăng cao, phụ thuộc vào nhà cung ứng nguyên liệu gây tác động đến giá thành sản phẩm, khối lượng sản phẩm tiêu thụ làm ảnh hưởng đến khả điều tiết cạnh tranh doanh nghiệp Thêm vào đó, hiệp định thương mại tự (EVFTA) có hiệu lực, dược phẩm mặt hàng mà Việt Nam xóa bỏ thuế nhập khẩu, điều đặt thách thức không nhỏ ngành dược Việt Nam Các doanh nghiệp dược Việt Nam muốn cạnh tranh thị trường cần chuẩn bị tâm vững vàng đối mặt với khó khan đặt để chiến thắng tồn Tổng kết a) Nhận xét 12 Như vậy, năm qua, cường độ cạnh tranh gay gắt, gặp phải nhiều rào cản với gia nhập khơng ngừng doanh nghiệp nước ngồi dược phẩm Việt Nam thu nhiều thành tựu đáng kể trình hoạt động Với việc tận dụng cơng nghệ thơng tin thời kì kỷ nguyên số bùng nổ nay, thị trường dược Việt nam cho đời nhà thuốc trực tuyến, ứng dụng chăm sóc sức khỏe từ xa nhà, phát triển mơ hình tư vấn bán hàng qua mạng, bước nâng cao vị cạnh tranh với đối thủ ngoại nhập Dược phẩn Việt Nam bước cung cấp cho thị trường loại dược phẩm có giá trị, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày gia người dân Việt Nam Tuy nhiên, ngành tân dược Việt Nam vấp phải số khó khăn đến từ khoa học kĩ thuật,chi phí nghiên cứu bảo vệ sáng chế,… b) Một số biện pháp nâng cao lực cạnh tranh ngành dược Việt Nam Việc phát triển công nghiệp dược nội địa luôn mối quan tâm quốc gia giới Việc xác định bước đắn trọng điểm đầu tư yếu tố định thành bại ngành dược Việt Nam trước bối cảnh cường độ cạnh tranh ngành ngày gay gắt với đe dọa gia nhập cơng ty nước ngồi doanh nghiệp ngành, xuất sản phẩm thay nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày cao Vì vậy, nhóm xin đề xuất số giải pháp sau: Nâng cao chất lượng sản phẩm  Doanh nghiệp dược cần động việc đầu tư nghiên cứu sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày cao chất lượng người dân Đây nhiệm vụ cấp thiết doanh nghiệp muốn cạnh tranh thị trường  Các doanh nghiệp cần phải tăng cường tích lũy, đảm bảo nguồn vốn đầu tư cho trang thiết bị kĩ thuật với việc hồn thiện nâng cao trình độ sản xuất ngành dược phẩm nước Trang thiết bị kĩ thuật ln đóng vai trị quan trọng với dược phẩm cạnh tranh gay gắt ngày mạnh thiết bị công nghệ tốn khó ngành dược Việt Nam  Đầu tư nghiên cứu mức cho sản xuất thuốc đặc trị để cạnh tranh với loại thuốc nhập bước thay loại thuốc nhập chiếm lĩnh thị trường Việt Nam Với lực ngành dược Việt Nam cần phải có chiến lược lâu dài 13  Đẩy mạnh hợp tác liên kết với hãng dược phẩm giới để nâng cao chất lượng sản phẩm, học hỏi kiến thức công nghệ, kĩ thuật, hoạt động quản lý kinh doanh doanh nghiệp nước  Giải pháp giá  Tận dụng lợi cạnh tranh: tận dụng nguồn dược liệu có sẵn nước đầu tư, quy hoạch vùng sản xuất nguyên liệu làm thuốc, giảm bớt phụ thuộc vào nhập nguyên liệu từ nước  Tân dụng tối đa việc gia nhập WTO tổ chức liên kết kinh tế, thương mại vực: khai thác nguồn nguyên liệu đầu vào có giá thấp, máy móc thiết bị phép Việt Nam Các nhà sản xuất nên tận dụng hội để sản xuất với chi phí thấp Từ đó, sản phẩm nước cạnh tranh giá với sản phẩm thị trường  Một số biện pháp khác  Luôn đổi phương thức hoạt động, phục vụ khách hàng chu đáo, thân thiện, nhiệt tình nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng giữ chân khách hàng khó tính  Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phát triển chuỗi hàng online, khám chữa bệnh, tư vấn miễn phí từ xa, kịp thời đáp ứng nhu cầu chỗ khách hàng  Nắm vững quy định, yêu cầu đòi hỏi nước quốc tế chất lượng sản phẩm để doanh nghiệp nhanh chóng bổ sung, hồn thiện cho phù hợp Để tiến nhanh bậc thang cạnh tranh, doanh nghiệp phải làm chủ sử dụng thông tin cách hiệu 14 ...? ?Vận dụng m? ? hình lực lượng điều tiết M. Porter phân tích đánh giá cường độ cạnh tranh ngành tân dược Việt Nam? ?? Tổng quan ngành tân dược Việt Nam a) Định nghĩa ngành Ngành tân dược (hay ngành. .. việc cạnh tranh ngành ngày gay gắt Cường độ cạnh tranh ngành tân dược Việt Nam, đánh giá dựa theo m? ? hình lực lượng điều tiết cạnh tranh M. Porter a) M? ? hình lực lượng điều tiết cạnh tranh M. Porter. .. m? ? Việt Nam xóa bỏ thuế nhập Lượng sản ph? ?m dược ph? ?m nhập có giá rẻ nâng cao tính cạnh trang với sản ph? ?m dược ph? ?m nước, từ l? ?m tăng cạnh tranh ngành Đánh giá cường độ cạnh tranh ngành tân dược
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng mô hình các lực lượng điều tiết của m porter phân tích và đánh giá cường độ cạnh tranh trong ngành tân dược việt nam, Vận dụng mô hình các lực lượng điều tiết của m porter phân tích và đánh giá cường độ cạnh tranh trong ngành tân dược việt nam

Từ khóa liên quan