bài 12. biến dạng của rễ

32 10 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2020, 22:35

SI H N O C6 H Hệ rễ Lông hút Có loại rễ chính? Nêu đặc điểm loại rễ ? Rễ Bài 12: THỰC HÀNH QUAN SÁT BIẾN DẠNG CỦA RỄ Bài 12: BIẾN DẠNG CỦA RỄ MỤC TIÊU Nêu dấu hiệu nhận biết rễ biến dạng Nêu loại rễ biến dạng Phân biệt loại rễ biến dạng dựa vào: vị trí, đặc điểm, chức Củ sắn tàu Dây tơ hồng Cây tầm gửi Rễ củ Chứa chất dự trữ Cây khoai lang Tại lại phải dự trữ chất dinh dưỡng? Rễ củ Cây cà roát Cây caûi củ Cây sắn dây Củ sắn tàu Cây khoai Củ mài Củ hoa hiên Củ bách Củ hà thủ ô Cây đinh lăng Củ thiên môn Cây nhân sâm Kết luận: -Rễ giác mút rễ biến đổi Rễ giác mút rễ thành giác mút đâm sau vào cành củanào? khác -lấy chất hữu cho Cây tầm gửi Dây Tơ Hồng dẫn đến chết cho vật chủ sau thời gian Cây kí sinh Dây tơ hồng Dây tơ hồng vàng Dây tơ hồng xanh Dây Tơ Hồng non định vị vị trí cá thể phù hợp cho việc ký sinh thụ quan đặc biệt, tương tự khứu giác người Dây tơ hồng Hoàn thành phiếu học tập Tên rễ biến dạng Tên Đặc điểm rễ biến dạng Chức Rễ củ - Cây cải củ, - Cây cà rốt ………… Rễ phình to Chứa chất dự trữ cho hoa, tạo Rễ móc ………… - Trầu khơng, - Hồ tiêu … Rễ phụ mọc từ thân cành mặt đất, móc vào trụ bám Giúp………… leo lên Rễ thở - Bụt mọc, ………… - Cây bần … ………… Sống điều kiện thiếu khơng khí Giúp hơ hấp Rễ mọc ngược lên mặt đất không khí ………… Rễ giác mút - Tơ hồng, (Rễ kí sinh) - Tầm gửi … Rễ biến đổi thành giác mút đâm vào ………… Lấy thức ăn từ chủ thân cành khác Vận dụng Hỏi: Tại phải thu hoạch có rễ củ trước chúng hoa? Đáp án : - Vì hoa chất dự trữ củ sử dụng để hoa hoa, kết trái nên củ nhỏ lại giảm chất lượng Em có biết Rễ khí sinh phong lan Rễ khí sinh Cây đa Rễ chống Cây đước Em có biết Một số củ rễ biến dạng thành: CỦ SU HÀO CỦ DONG TA CỦ GỪNG CỦ KHOAI TAÂY Tên rễ biến dạng Tên Đặc điểm rễ biến dạng Chức Rễ củ - Cây cải củ, - Cây cà rốt Rễ phình to Chứa chất dự trữ cho hoa, tạo Rễ móc - Trầu khơng, - Hồ tiêu … Rễ phụ mọc từ thân cành mặt đất, móc vào trụ bám Giúp leo lên Rễ thở - Bụt mọc, - Cây bần … Sống điều kiện thiếu khơng khí Giúp hơ hấp Rễ mọc ngược lên mặt đất khơng khí Rễ giác mút - Tơ hồng, (Rễ kí sinh) - Tầm gửi … Rễ biến đổi thành giác mút đâm vào Lấy thức ăn từ chủ thân cành khác Hướng dẫn nhà • • Làm thu hoạch thực hành: Chuẩn bị tiết sau: Ôn tập lại toàn kiến thức học Hiền Ny XIN CHAO HEN GẶP LAI Hiền Ny THANK YOU THẢO LUẬN THEO NHÓM (3 PHÚT) Quan sát mẫu vật, tranh ảnh H12.1 SGK/41, thảo luận nhóm nội dung sau: Nhóm 1,2: Quan sát rễ cải củ Rễ cải củ có hình dạng, kích thước khác rễ bình thường ? Tìm có rễ giống rễ cải củ? Chức nhóm rễ này? Đặt tên cho nhóm rễ này? Nhóm 3,4: Quan sát rễ trầu khơng Rễ trầu khơng mọc từ đâu? Tìm có rễ giống trầu khơng? Chức loại rễ ? Đặt tên cho nhóm rễ này? Nhóm 5,6: Quan sát H 12.1 – SGK/ 41 rễ Nhóm 7,8: Quan sát dây tơ hồng, dựa vào bụt mọc: đoạn phim: Rễ bụt mọc có điểm đặc biệt? Rễ dây tơ hồng mọc vào đâu? Tìm có rễ giống bụt mọc, Tìm có rễ giống dây tơ hồng? chúng thường sống điều kiện nào? Chức nhóm rễ này? Chức rễ này? Đặt tên cho nhóm rễ này? Đặt tên cho nhóm rễ này? ...Hệ rễ Lơng hút Có loại rễ chính? Nêu đặc điểm loại rễ ? Rễ Bài 12: THỰC HÀNH QUAN SÁT BIẾN DẠNG CỦA RỄ Bài 12: BIẾN DẠNG CỦA RỄ MỤC TIÊU Nêu dấu hiệu nhận biết rễ biến dạng Nêu loại rễ biến dạng. .. phải rễ biến dạng thành: CỦ SU HÀO CỦ DONG TA CỦ GỪNG CỦ KHOAI TÂY Tên rễ biến dạng Tên Đặc điểm rễ biến dạng Chức Rễ củ - Cây cải củ, - Cây cà rốt Rễ phình to Chứa chất dự trữ cho hoa, tạo Rễ. .. phiếu học tập Tên rễ biến dạng Tên Đặc điểm rễ biến dạng Chức Rễ củ - Cây cải củ, - Cây cà rốt ………… Rễ phình to Chứa chất dự trữ cho hoa, tạo Rễ móc ………… - Trầu khơng, - Hồ tiêu … Rễ phụ mọc từ
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 12. biến dạng của rễ, bài 12. biến dạng của rễ