Hãy chỉ ra những tồn tại, bất cập và những vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết các tranh chấp về quyền thừa kế sử dụng đất và đề xuất hướng khắc phục

8 7 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2020, 21:59

Do chế độ sở hữu toàn dân về đất đai nên đất đai trước hết thuộc quyền sở hữu của Nhà nước và do Nhà nước thống nhất quản lí. Do vậy thừa kế quyền sử dụng đất ở cũng không nằm ngoài nguyên tắc thừa kế quyền sử dụng đất nói chung, tuy rằng thừa kế quyền sử dụng đất ở không cần phải có các điều kiện như đối với thừa kế đất nông nghiệp trồng cây nông nghiệp hằng năm, nuôi trồng thủy hải sản.Việc để lại thừa kế quyền sử dụng đất không những phải tuân theo qui định về thừa kế trong Bộ Luật Dân sự mà còn phải thỏa mãn các điều kiện về thừa kế quyền sử dụng đất ở theo qui định của Luật đất đai năm 2013. Trong bài tập học kì lần này em xin được đi sâu tìm hiểu đề tài về : “Hãy chỉ ra những tồn tại, bất cập và những vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết các tranh chấp về quyền thừa kế sử dụng đất và đề xuất hướng khắc phục” MỞ ĐẦU Do chế độ sở hữu toàn dân đất đai nên đất đai trước hết thuộc quyền sở hữu Nhà nước Nhà nước thống quản lí Do thừa kế quyền sử dụng đất khơng nằm ngồi ngun tắc thừa kế quyền sử dụng đất nói chung, thừa kế quyền sử dụng đất khơng cần phải có điều kiện thừa kế đất nông nghiệp trồng nông nghiệp năm, nuôi trồng thủy hải sản.Việc để lại thừa kế quyền sử dụng đất phải tuân theo qui định thừa kế Bộ Luật Dân mà phải thỏa mãn điều kiện thừa kế quyền sử dụng đất theo qui định Luật đất đai năm 2013 Trong tập học kì lần em xin sâu tìm hiểu đề tài : “Hãy tồn tại, bất cập vướng mắc phát sinh trình giải tranh chấp quyền thừa kế sử dụng đất đề xuất hướng khắc phục” NỘI DUNG I/ CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1 Khái quát quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật Điều Luật Đất Đai 2013 : “ Đất đai thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước đại diện chủ sở hữu thống quản lý Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định pháp luật” Quyền sử dụng đất quyền khai thác thuộc tính có ích đất đai để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đất nước Xét khía cạnh kinh tế, quyền sử dụng đất có ý nghĩa quan trọng làm thỏa mãn nhu cầu mang lại lợi ích vật chất cho chủ sử dụng trình sử dụng đất Với tư cách đại diện chủ sở hữu toàn dân đất đai, Nhà nước không trực tiếp sử dụng đất mà giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài Nhà nước khơng quyền sử dụng đât đai Bởi vì, Nhà nước thực quyền sử dụng đất hình thức chủ yếu sau: i) Thơng qua việc xây dựng, xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để phân định mục đích sử dụng cho loại đất cụ thể; ii) Thông qua việc xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật quản lí sử dụng đất buộc tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải thực q trình sử dụng đất Điều có nghĩa thơng qua q trình sử dụng đất người sử dụng mà ý tưởng sử dụng đất Nhà nước trở thành thực; đồng thời, người sử dụng đất trình sử dụng đất phải đóng góp phần lợi ích mà họ thu từ việc sử dụng đất đai dạng nghĩa vụ vật chất cho Nhà nước thơng qua hình thức nộp thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nhà, đất, nộ 1.2 Vấn đề thừa kế quyền sử dụng đất: * Chủ thể quan hệ thừa kế đất đai : Thừa kế quyền sử dụng đất việc chuyển quyền sử dụng đất người chết sang cho người thừa kế theo quy định pháp luật dân pháp luật đất đai Chủ thể quan hệ thừa kế đất đai bảo gồm: Người để lại thừa kế : cá nhân nhà nước giao đất, cho thu đất, nhận quyền sử dụng đất thỏa mãn điều kiện thực quyền thừa kế Người nhận thừa kế : Bao gồm người nhận thừa kế theo ý chí người để lại thừa kế, người nhận thừa kế theo pháp luật bao gồm người thừa kế theo quan hệ hôn nhân, quan hệ nuôi dưỡng quan hệ huyết thống theo pháp luật dân quy định Như vậy, người hưởng quyền sử dụng đất đai thừa kế bao gồm: + Những cá nhân, tổ chức hưởng quyền giao đất, thuê đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất ý chí người để lại di chúc + Cá nhân thừa kế theo pháp luật dân sự: có quan hệ nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng với người để lại thừa kế + Không thuộc trường hợp bị tước quyền thừa kế * Các điều kiện để người sử dụng đất để lại thừa kế quyền sử dụng đất Điều kiện bên để lại thừa kế + Người sử dụng đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định pháp luật đất đai + Còn thời hạn sử dụng đất + Đất khơng có tranh chấp, quyền sử dụng đất khơng bị kê biên để bảo đảm thi hành án + Thực theo trình tự, thủ tục quy định pháp luật đất đai Điều kiện bên nhận thừa kế + Cá nhân phải người sống vào thời điểm mở thừa kế sinh sống sau thời điểm mở thừa kế thành thai trước người để lại di sản chết; thời điểm mở thừa kế + Cơ quan, tổ chức tồn vào + Không thuộc trường hợp* : - Người bị kết án hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm người đó; - Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ ni dưỡng người để lại di sản; - Người bị kết án hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng phần toàn phần di sản mà người thừa kế có quyền hưởng; - Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép ngăn cản người để lại di sản việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, huỷ di chúc nhằm hưởng phần tồn di sản trái với ý chí người để lại di sản + Thuộc trường hợp * người để lại di sản biết hành vi người đó, đồng thời cho họ hưởng di sản theo di chúc II) Thực tiễn, tồn bất cập vướng mắc phát sinh trình giải tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất 2.1 Một số ví dụ tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất Trên thực tế có nhiều vụ tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất, em xin nêu hai ví dụ sau để hình dung tranh chấp này: Ví dụ 1: Gia đình tơi có 04 thành viên (bố, mẹ, và chị gái), năm 1998 bố mẹ tơi có mua 01 mảnh đất (là tài sản chung bố mẹ) xã Quang Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình - Năm 2007, bố tơi qua đời khơng để lại di chúc Và gia đình không làm văn thỏa thuận phân chia di sản thừa kế - Năm 2009, mẹ xa đau yếu nên nhờ (bằng miệng) người dì bán mảnh đất Thời điểm 20/11/2009 Người dì tự ý bán đất không thông qua mẹ tự ý nhận tiền người mua Đến ngày 05/02/2010 gia đình tơi biết việc việc 02 chị em tơi vô phản đối mẹ định bán mảnh đất Khi bán có mẹ tơi ký giấy tờ mua bán 02 chị em khơng ký kết giấy tờ (mảnh đất cấp sổ đỏ cho chủ mới) Ví dụ 2: Năm 2011, mẹ qua đời không để lại di chúc, chị em không làm văn thỏa thuận phân chia di sản thừa kế Ông bà A – B sinh người C D Sinh thời ông bà A – B có tạo lập mảnh đất có diện tích3 500m2 Năm 1989, anh C đứng tên kê khai mang tên anh Năm 2000, ông bà A – B qua đời Tháng 6/2005, anh D có đơn khởi kiện yêu cầu Toà án chia thừa kế quyền sử dụng 500m2 đất bố mẹ để lại 2.2 Thực tiễn bất cập vướng mắc phát sinh giải tranh chấp thừa kế QSDĐ Tranh chấp QSDĐ nói chung tranh chấp thừa kế QSDĐ nói riêng loại tranh chấp diễn phổ biến giai đoạn với tính chất phức tạp tình trạng khiếu kiện kéo dài Phần lớn tranh chấp thừa kế liên quan tới nhà đất, loại tranh chấp phức tạp giá trị tranh chấp lớn, người tham gia tố tụng đơng có tỉ lệ kháng cáo, kháng nghị cao Thống kê từ hoạt động xét xử TAND Thành Phố Hà Nội, rút nhận xét là: + Số lượng vụ án tranh chấp thừa kế theo xu hướng ngày tăng; + Số lượng án, định bị phúc thẩm nhiều Khi xét xử phúc thẩm, số lượng án, định Toà án cấp sơ thẩm giữ nguyên chiếm tỉ lệ thấp Tỉ lệ án, định cấp sơ thẩm bị sửa chiếm tỉ lệ lớn, án, định bị sửa nguyên nhân sai sót cấp sơ thẩm chiếm tỉ lệ cao, điều cho thấy trình độ xét xử tồ án cấp sơ thẩm cịn có nhiều hạn chế + Số lượng vụ án có người bảo vệ quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cho đương thấp đặc biệt cấp sơ thẩm Điều cho thấy bên chưa trọng tới việc nhờ người bảo vệ quyền lợi cho phần khơng có khả kinh tế, phần chưa ý thức tầm quan trọng việc Bên cạnh thực tế vai trị luật sư án chưa coi trọng Một sai sót thường gặp Toà án xét xử tranh chấp thừa kế QSDĐ là: - Bỏ sót, khơng đưa người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vào tham gia tố tụng Việc xác minh, kiểm tra, đánh giá chứng khơng kỹ; - Khi xem xét tính hợp pháp QSDĐ khơng tính đến việc thực sách đất đai nhà nước -Thừa kế đất đai người Việt nam định cư nước Luật Đất Đai cho phép người Việt Nam định cư nước (thuộc đối tượng mua nhà gắn liền với QSDĐ Việt Nam) nhận thừa kế QSDĐ lại không quy định họ để lại thừa kế đất đai đơn đơn -Theo nhiều quan điểm, pháp luật cho phép người Việt Nam định cư nước (thuộc diện mua nhà gắn liền với QSDĐ Việt Nam) thừa kế QSDĐ nên thừa nhận cho họ quyền để thừa kế QSDĐ bình đẳng cá nhân người Việt Nam khác -Thừa kế QSDĐ họ tộc Pháp luật cần phải có quy định coi đất họ tộc di sản dùng vào việc thờ cúng dòng họ, tương tự di sản thờ cúng, đất không coi di sản thừa kế Người sử dụng loại đất hưởng hoa lợi đất, không tự ý chuyển nhượng thay đổi mục đích sử dụng đất Nếu người sử dụng đất chết giao lại cho người dòng họ định tiếp tục quản lý sử dụng vào mục đích thờ cúng Trong trường hợp pháp luật cần quy định tham gia hội đồng gia tộc việc cử người quản lý di sản thờ cúng, định đoạt di sản thờ cúng, tôn tạo, sửa sang di sản thờ cúng… III.Phương hướng hoàn thiện số giải pháp nâng cao hiệu quy định thừa kế QSDĐ Qua việc nghiên cứu chế định thừa kế QSDĐ pháp luật Việt Nam hành,có số kiến nghị nhằm hoàn thiện chế định pháp luật thừa kế nói chung thừa kế QSDĐ nói riêng nâng cao hiệu công tác xét xử tranh chấp thừa kế QSDĐ, sau: - Pháp luật cần tạo bình đẳng vấn đề thừa kế nói chung thừa kế QSDĐ nói riêng cá nhân tổ chức nước với cá nhân tổ chức nước ngoài, đặc biệt người Việt Nam định cư nước +Nhà nước nên có quy định cho phép người Việt Nam định cư nước (thuộc diện mua nhà gắn liền với QSDĐ ở) được phép tham gia hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ Tuy nhiên thừa nhận người Việt Nam định cư nước ngồi phép mua đất phải giải vấn đề thừa kế để lại thừa kế QSDĐ đất Pháp luật hành cần cho phép họ để thừa kế QSDĐ đơn +Cần có quy phạm pháp luật điều chỉnh việc người Việt Nam định cư nước ngoài, cá nhân, tổ chức nước nhận di tặng QSDĐ; cá nhân người Việt Nam để thừa kế QSDĐ hoặc5nhà gắn liền với QSDĐ cho tổ chức nước việc tổ chức nước nhận thừa kế QSDĐ nhà gắn liền với QSDĐ cá nhân người Việt Nam -Xây dựng hệ thống pháp luật đồng thừa kế QSDĐ - Cần đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ cho người sử dụng đất để họ thực quyền để thừa kế QSDĐ cách thuận lợi - Trong trường hợp QSDĐ di sản dùng vào việc thờ cúng QSDĐ đất dòng họ để dùng vào việc thờ cúng pháp luật cần quy định cụ thể việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ loại đất cho thể nội dung đất thờ cúng, người giao nhiệm vụ quản lý đứng tên GCNQSDĐ khơng bán chia thừa kế đất - Pháp luật thừa kế cần có quy định tham gia Hội đồng gia tộc (dòng họ) việc bàn bạc đưa định việc quản lý, sử dụng, tôn tạo di sản thờ cúng QSDĐ nhà thờ gắn liền với QSDĐ - Không ngừng kiện tồn nâng cao trình độ đội ngũ cán làm công tác xét xử người trực tiếp đưa quy định pháp luật vào thực tế sống Pháp luật dù có hồn thiện đến đâu người áp dụng không hiểu tinh thần áp dung sai vơ nghĩa, yếu tố người ln yếu tố cần có quan tâm hàng đầu; - Nâng cao biện pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật thừa kế nói chung thừa kế QSDĐ nói riêng Bên cạnh cần tuyên truyền giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống theo hướng coi trọng tình cảm đặc biệt tình cảm gia đình điều giúp giảm bớt tranh chấp thừa kế QSDĐ KẾT LUẬN Ngày nay, thừa kế để lại thừa kế quyền dân công dân pháp luật ghi nhận bảo vệ Thừa kế QSDĐ đặc thù chế định thừa kế đất đai tài sản đặc biệt vấn đề thừa kế QSDĐ vừa điều chỉnh BLDS lại vừa tuân theo quy định Luật Đất Đai Pháp luật thừa kế QSDĐ hành mở rộng quyền tự định đoạt cá nhân việc định đoạt di sản QSDĐ việc xoá bỏ điều kiện ràng buộc người thừa kế người nhận thừa kế di sản QSDĐ Tuy nhiên, để phù hợp với kinh tế thị trường với xu hướng hội nhập Quốc tế ngày cao, pháp luật cần mở rộng quyền định tự định đoạt chủ thể tham gia quan hệ pháp luật thừa kế QSDĐ bảo đảm mối quan hệ hài hoà mặt lợi ích Nhà nước với chủ thể tham gia quan hệ pháp luật thừa kế QSDĐ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật đất đai, Nxb CAND, Hà Nội, 2008; Luật Đất Đai 2013 Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội, Giáo trình luật đất đai, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội; Bộ Luật Dân Sự 2015 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai http://luatsuphamtuananh.com/di-chuc -thua-ke/dieu-kien-de-thua-kequyen-su-dung-dat/vn ... tiễn, tồn bất cập vướng mắc phát sinh trình giải tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất 2.1 Một số ví dụ tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất Trên thực tế có nhiều vụ tranh chấp thừa kế quyền sử dụng. .. chia thừa kế quyền sử dụng 500m2 đất bố mẹ để lại 2.2 Thực tiễn bất cập vướng mắc phát sinh giải tranh chấp thừa kế QSDĐ Tranh chấp QSDĐ nói chung tranh chấp thừa kế QSDĐ nói riêng loại tranh chấp. ..1.2 Vấn đề thừa kế quyền sử dụng đất: * Chủ thể quan hệ thừa kế đất đai : Thừa kế quyền sử dụng đất việc chuyển quyền sử dụng đất người chết sang cho người thừa kế theo quy định pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Hãy chỉ ra những tồn tại, bất cập và những vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết các tranh chấp về quyền thừa kế sử dụng đất và đề xuất hướng khắc phục, Hãy chỉ ra những tồn tại, bất cập và những vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết các tranh chấp về quyền thừa kế sử dụng đất và đề xuất hướng khắc phục

Từ khóa liên quan