Phân tích ưu điểm, nhược điểm của sinh sản vô tính và hữu tính ở sinh vật

2 1 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2020, 19:52

Phân tích ưu điểm và nhược điểm của sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.Tài liệu học tập xin chia sẻ với các bạn tài liệu này, mong rằng những gì mình chia sẻ sẽ giúp ích cho các bạn. Hãy cùng nhau để cùng phát triển và học tập tốt hơn nha. Cố lên SINH HỌC 11 Câu 1: Trình bày diễn biến trình thụ tinh có hoa - Thụ tinh hợp nhân giao tử đực với nhân tế bào trứng túi phơi để hình thành hợp tử (2n) khởi đầu cho phôi cá thể - Quá trình thụ tinh diễn ống phấn sinh trưởng xuyên qua vòi nhụy, vào túi phơi giải phóng nhân (2 giao tử), nhân hợp với tế bào trứng tạo thành hợp tử (2n), nhân lại kết hợp với nhân lưỡng bội (2n) trung tâm tạo thành nhân tam bội (3n) phát triển thành nội nhũ để cung cấp dinh dưỡng cho phơi phát triển sau Do q trình thụ tinh gọi thụ tinh kép, thụ tinh kép có thực vật hạt kín Câu 2: Phân tích ưu điểm, nhược điểm sinh sản vơ tính hữu tính sinh vật Sinh sản vơ tính Ưu điểm - - Nhược điểm - Sinh sản hữu tính Con sinh giống với mẹ mặt di truyền Chỉ cần thể gốc Cá thể sống độc lập sinh cháu, có lợi trường hợp mật độ cá thể thấp Tạo số lượng lớn cháu giống thời gian ngắn Cho phép tăng hiệu suất sinh sản khơng tiêu tốn lượng cho việc tạo giao tử thụ tinh Tạo cá thể thích nghi tốt với mơi trường sống ổn định, biến động, nhờ quần thể phát triển nhanh - Tiến hóa so với sinh sản vơ tính: +Tạo cá thể đa dạng đặc điểm di truyền, động vật thích nghi phát triển điều kiện sống thay đổi Không đa dạng di truyền Khi thay đổi điều kiện sống dễ chết hàng loạt, chí tồn quần thể bị tiêu diệt - Khơng có lợi trường hợp mật độ quần thể thấp Khơng có lợi trường hợp mật độ quần thể thấp Câu 3: Giải thích thụ tinh ngồi lại tiến hóa so với thụ tinh động vật  Thụ tinh tiến hóa thụ tinh ngồi vì: - Thụ tinh trong: + Là hình thức thụ tinh trứng gặp tinh trùng thụ tinh quan sinh dục + Hợp tử bảo vệ chịu ảnh hưởng từ môi trường => tỉ lệ tạo thành cao + Hiệu suất thụ tinh cao + Nguồn cung cấp chất dinh dưỡng từ thể mẹ lớn => phát triển tốt + Tỉ lệ chết thấp - Thụ tinh ngồi: + Là hình thức thụ tinh trứng gặp tinh trùng thụ tinh bên thể + Trứng phát triển thể mẹ dễ bị tác động yếu tố bên ngồi mơi trường, bị sinh vật khác lấy làm thức ăn => dễ bị chết + Nguồn cung cấp chất dinh dưỡng thấp + Hiệu suất thụ tinh thấp ... quan sinh dục + Hợp tử bảo vệ chịu ảnh hưởng từ môi trường => tỉ lệ tạo thành cao + Hiệu suất thụ tinh cao + Nguồn cung cấp chất dinh dưỡng từ thể mẹ lớn => phát triển tốt + Tỉ lệ chết thấp - Thụ... trùng thụ tinh bên thể + Trứng phát triển thể mẹ dễ bị tác động yếu tố bên ngồi mơi trường, bị sinh vật khác lấy làm thức ăn => dễ bị chết + Nguồn cung cấp chất dinh dưỡng thấp + Hiệu suất thụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích ưu điểm, nhược điểm của sinh sản vô tính và hữu tính ở sinh vật, Phân tích ưu điểm, nhược điểm của sinh sản vô tính và hữu tính ở sinh vật