Hướng dẫn vận hành máy CNC FEIKE 12D-2T

31 3 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2020, 18:41

Tài liệu giải thích chức năng các bộ phận của hệ thống máy CNC trung tâm thay dao tự động FEIKE-12D-2T; tủ điện, gắn bảng điều khiển; máy gia công – thân máy CNC; bàn nâng - xếp nguyên vật liệu; bàn băng tải ra phôi. HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY CNC FEIKE 12D-2T Mục lục A GIẢI THÍCH CHỨC NĂNG CÁC BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG MÁY CNC TRUNG TÂM THAY DAO TỰ ĐỘNG FEIKE-12D-2T I Tủ điện, gắn bảng điều khiển Tủ điện Bảng điều khiển 3 II Máy gia công – thân máy CNC Bàn gia công Dầm cầu chạy – cấu di chuyển tọa độ gia công Đài dao 6 III Bàn nâng - xếp nguyên vật liệu IV Bàn băng tải phôi B VẬN HÀNH MÁY I Khởi động II Đưa tọa độ an toàn (home) III Di chuyển 10 IV So dao 11 V Cấp nguyên vật liệu vào 15 VI Cài đặt tọa độ mốc (x01,y01,z01) #(0,0,0) – set0 16 VII Nạp/xóa tệp lệnh chương trình Xóa tệp lệnh không dùng đến Nạp tệp lệnh chuẩn bị dùng đến Chọn tệp lệnh để thực thi gia công 21 21 23 24 VIII Chạy chương trình 25 IX Đẩy phơi 29 X Kết thúc 30 Biên soạn: 097 178 2898 HNG DN VN HÀNH MÁY CNC FEIKE 12D-2T HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY CNC (DÙNG CHO MÁY CNC TRUNG TÂM THAY DAO TỰ ĐỘNG FEIKE-12D-2T) TÀI LIỆU NỘI BỘ XƯỞNG MỘC ĐỨC HIẾU (ĐỒN KẾT – ĐƠNG TẢO – KHỐI CHÂU – HƯNG YấN) Biên soạn: 097 178 2898 HNG DN VN HÀNH MÁY CNC FEIKE 12D-2T A GIẢI THÍCH CHỨC NĂNG CÁC BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG MÁY CNC TRUNG TÂM THAY DAO TỰ ĐỘNG FEIKE-12D-2T Hệ thống máy CNC trung tâm thay dao tự động gồm phận sau hợp thành:       Tủ điện, gắn bẳng điều khiển Máy gia công – thân máy CNC Bàn nâng – xếp nguyên vật liệu (đầu vào) Bàn băng tải phôi (đầu ra) Máy hút chân không Máy hút bụi I.Tủ điện, gắn bảng điều khiển Tủ điện Chứa xử lý - hệ điều hành máy CNC Bảng điều khiển Chứa iu khin, cỏc nỳt ngun iu khin Biên soạn: 097 178 2898 HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY CNC FEIKE 12D-2T 2.1 Các nút nguồn điều khiển Loại nút Hình ảnh Chức Cổng nạp file qua USB Nhận cắm USB nạp file lệnh Đèn báo nguồn – sáng màu vàng Báo hiệu trạng thái nguồn: có nguồn thỡ ốn sỏng mu vng cam Biên soạn: 097 178 2898 HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY CNC FEIKE 12D-2T Nút mở nguồn – Màu xanh lục Mở nguồn lượng (điện) hoạt động Nút tắt nguồn – Màu đỏ Tắt nguồn lượng (điện) hoạt động Nút dừng khẩn cấp – Màu đỏ Dừng hành động toàn hệ thống máy Sử dụng trường hợp khẩn cấp 2.2 Màn điều khiển - phân vùng điều khiển Màn điều khiển liên kết với thiết bị đầu vào (bàn phím chuột máy tính) Trên điều khiển, phân vùng hình dưới: Biªn so¹n: 097 178 2898 HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY CNC FEIKE 12D-2T II Máy gia công – thân máy CNC Thân máy CNC gồm phận chính: Bàn gia công, dầm cầu chạy, đài dao Bàn gia công Bàn gia công chứa mặt vùng gia công sản phẩm (1220x2440)mm, định hướng theo tọa độ Decaster hình đây: Chiều trục XYZ ghi thân máy Dầm cầu chạy – cấu di chuyển tọa độ gia công Dầm cầu chạy có chức thay đổi tọa độ dao (mũi dao) gia công sản phẩm, đồng thời làm giá đỡ đài dao Thay đổi tọa độ trục Y (tiến – lùi): cách di chuyển dầm cầu chạy dọc trục Y nhờ hệ bánh gắn cầu chạy cuộn theo ray bàn gia công Thay đổi tọa độ trục X (phải - trái): cách di chuyển đài dao dọc theo dầm cầu chạy nhờ hệ bánh gắn đài dao cuộn theo ray dầm cầu chạy Thay đổi tọa độ trục Z (lên – xuống): cách nâng hạ đài dao dọc trục Z nhờ hệ bánh đài dao bị cuộn ren trờn giỏ Biên soạn: 097 178 2898 HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY CNC FEIKE 12D-2T Đài dao Đài dao gắn động dầm cầu chạy Ở đây, máy CNC trung tâm thay dao tự động FEIKE-12D-2T gồm có đài dao: đài dao khoan đài dao phay Đài dao khoan (đài khoan) nằm bên trái theo hướng nhìn Y+, đài dao phay (đài phay) nằm bên phải theo hướng nhìn Y+ 12D-2T = 12 dao với đài chứa dao III Bàn nâng - xếp nguyên vật liệu Bàn nâng thủy lực, xếp sẵn nguyên vật liệu cấp vào Được trang bị hệ thống nâng tự động – thủ công tùy chỉnh IV Bàn băng tải phôi Bàn băng tải, đẩy chuyền phôi Được trang bị chế độ tải tự động th cụng tựy chnh Biên soạn: 097 178 2898 HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY CNC FEIKE 12D-2T B VẬN HÀNH MÁY I Khởi động Đảm bảo nguồn điện cung cấp cho hệ thống máy sẵn sàng (đèn báo nguồn sáng – màu vàng cam Khởi động máy theo trình tự sau: Trên bảng điều khiển, nhấn nút mở nguồn Màn hình điều khiển cảnh báo yêu cầu khởi động Các trục tọa độ XYZ cần đưa tọa độ an toàn Trên thông báo, thực hiện: (1) - Click chuột chọn vào nút OK (2) - Click chuột chọn vào nút RESET lm mi t u Biên soạn: 097 178 2898 HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY CNC FEIKE 12D-2T II Đưa tọa độ an toàn (home) Sau khởi động, đồng ý đưa tọa độ trục XYZ điểm an tồn Trên hình điều khiển, thực hiện: Trên điều khiển ban đầu, vùng chế hành động, click chuột chọn nút lệnh ZRN (về nhà – an toàn) Tiếp theo, điều khiển, vùng thao tác máy, click chuột chọn nút lệnh di chuyển trục (Z+, X-, Y-) để tọa độ an toàn Chờ tới trục đến điểm gốc: ô Z+, X-, Y- hiển thị màu cam {Đang nhà nghỉ ngơi an ton ri ú} Chuyn ch tip theo Biên soạn: 097 178 2898 HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY CNC FEIKE 12D-2T III Di chuyển Sau tọa độ an toàn, để sang hành động tiếp sau cần rời khỏi tọa độ Trên điều khiển ban đầu, vùng thao tác máy, giảm tốc độ di chuyển để dễ kiểm soát Tốc độ RTO nên để 25% Bước 1: Trên điều khiển ban đầu, vùng chế hành động, click chuột chọn chế độ JOG Đây chế độ dịch chuyển tọa độ lệnh trỏ chuột Bước 2: Trên điều khiển tiếp theo, vùng thao tác máy, click chuột chọn nút lệnh di chuyển trục (Z-, X+, Y+) để rời tọa độ khỏi nhà Sau này, việc di chuyển tọa độ thực theo cách Cách 1- di chuyển lệnh trỏ chuột: chọn chế độ JOG, sau điều chỉnh tốc độ di chuyển, click chuột chọn hướng di chuyển tùy ý (-X+, -Y+, -Z+) Lưu ý: tốc độ di chuyển nhanh dễ kiểm sốt Khi dịch chuyển xa, chọn tốc độ di chuyển mặc định tối đa (click chuột chọn nút RAPID trước di chuyển) Cách 2- di chuyển Vô lăng tay quay: chọn chế độ MPG, sau điều chỉnh tốc độ (x10, x100, x1000), chọn trục di chuyển, quay vô lăng theo chiều tùy ý (-X+, -Y+, -Z+) Lưu ý: tốc độ di chuyển quỏ nhanh s d mt kim soỏt Biên soạn: 097 178 2898 10 HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY CNC FEIKE 12D-2T Bước 1: Tại vùng hiển thị ban đầu, cơng cụ, click chuột chọn nút F.GRUOP (hoặc nhấn phím F1 bàn phím) BƯỚC 2: Tại vùng hiển thị, công cụ, click chuột chọn nút SETUP (hoặc nhấn phớm F3 trờn bn phớm) Biên soạn: 097 178 2898 17 HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY CNC FEIKE 12D-2T BƯỚC 3: Tại vùng hiển thị, công cụ, click chuột chọn nút TEACH IN (hoặc nhấn phím F3 bàn phím) BƯỚC - SET X01 (4-1): Tại vùng hiển thị, trỏ chuột vào G54;X (cột G54; dịng X) (4-2): Tiếp theo, công cụ click chuột vào nỳt SETX Biên soạn: 097 178 2898 18 HNG DN VẬN HÀNH MÁY CNC FEIKE 12D-2T BƯỚC - SET Y01 (5-1): Tại vùng hiển thị, trỏ chuột vào ô G54;Y (cột G54; dòng Y) (5-2): Tiếp theo, công cụ click chuột vào nút SETY BƯỚC - SET Z01 Việc SETZ không tiến hành SETX, SETY mà nằm hình so dao (6-1): Từ bước công cụ, quay trở lại tới hình SETUP, tới ATM (Hoặc từ điều khiển ban u: F.GROUP > SETUP > ATM) Biên soạn: 097 178 2898 19 HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY CNC FEIKE 12D-2T (6-2): Tiếp theo click vào ô hiển thị tên dao hành (T.No) xem tên dao hành hay chưa Nếu chưa tên dao hành nhập tên dao hành vào Nếu tên dao hành click chuột vào nút Z.SET (hoặc nhấn phím F3 bàn phím) Xong SETZ01 Chuyn ch tip theo Biên soạn: 097 178 2898 20 HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY CNC FEIKE 12D-2T VII Nạp/xóa tệp lệnh chương trình Để có chương trình gia cơng, cần nạp tệp lệnh (file lệnh) chương trình vào bảng điều khiển thông qua cổng USB Trường hợp bảng điều khiển có tệp lệnh không cần nạp lại Trường hợp tệp lệnh bảng điều khiển nhiều, gây lộn xộn mà khơng dùng đến xóa bớt tệp khơng cần thiết Xóa tệp lệnh khơng dùng đến Bước 1: Trên điều khiển ban đầu, vùng công cụ hiển thị, click chuột chọn nút công cụ xóa file F.DEL (hoặc nhấn phím F4 bàn phím) Màn hình vùng hiển thị cho thấy file ang cú bng iu khin Biên soạn: 097 178 2898 21 HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY CNC FEIKE 12D-2T Bước 2: Chọn file muốn xóa, chọn tồn file có nút SEL.ALL (hoặc nhấn phím F1 bàn phím) Màn hình vùng hiển thị cho thấy file chọn Bước 3: Click chuột vào nút DEL (hoặc nhấn phím F3 bàn phím) để xóa file Màn hình thơng báo xóa file Chắc chắn xóa chọn click nút OK, chưa chắn xóa chọn clcik nút CACEL để chn li file Biên soạn: 097 178 2898 22 HNG DẪN VẬN HÀNH MÁY CNC FEIKE 12D-2T Nạp tệp lệnh chuẩn bị dùng đến Bước 1: Trên điều khiển ban đầu, vùng công cụ hiển thị, click chuột chọn nút công cụ nạp file USB DISK IMP (hoặc nhấn phím F3 bàn phím) Màn hình vùng hiển thị cho thấy: phía bên trái file có bảng điều khiển, phía bên phải liệu USB đĩa liệu Trường hợp hệ điều hành không chưa load thấy liệu ngồi (USB đĩa liệu) hình hiển thị thông báo USB cắm vào thất bại Click nút RE.IMP để load lại liệu cắm vào Biên soạn: 097 178 2898 23 HNG DN VN HNH MÁY CNC FEIKE 12D-2T Bước 2: Chọn file muốn nạp vào bảng điều khiển, chọn toàn file có thư mục bên phải nút SEL.ALL (hoặc nhấn phím F4 bàn phím) sau click nút TRFR (hoặc nhấn phím F6 bàn phím) để nạp file Chọn tệp lệnh để thực thi gia công Trên điều khiển ban đầu, vùng công cụ hiển thị, click chuột chọn nút công cụ chọn tệp lệnh FILE (hoặc nhấn phím F2 bàn phím) Màn hình vùng hiển thị cho thấy: bên trái file có bảng điều khiển, bên phải nội dung lệnh file trỏ chuột đến Chọn file để thực thi gia công Click nút OK Biên soạn: 097 178 2898 24 HNG DN VN HÀNH MÁY CNC FEIKE 12D-2T VIII Chạy chương trình Để an toàn, kiểm tra nội dung tệp lệnh trước cho chạy chương trình Nếu tệp lệnh gia công dùng mũi dao đài dao cần lưu ý: chuyển sang dùng đài phay phải nhấc đài khoan mũi khoan an toàn để tránh gãy mũi khoan, để tránh mũi khoan va vào mũi dao giá dao phay Để kiểm tra nội dung tệp lệnh, điều khiển, vùng công cụ hiển thị, click nút F.GROUP click tiếp nút EDIT GRP Nội dung tệp lệnh hiển thị có dạng hình Cuộn dòng lệnh xuống đến chỗ chuyển từ mũi khoan sang mi phay kim tra Biên soạn: 097 178 2898 25 HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY CNC FEIKE 12D-2T Lệnh gọi mũi dao theo cú pháp: "[N]T[T]M06" Trong đó: o [N] số thứ tự câu lệnh (ví dụ: N123 câu lệnh thứ 123 chương trình chạy) o T[T] tên mũi dao (ví dụ T2, T2800) o M06 lệnh thực thi “lấy dao” Các mũi dao khoan tên theo cú pháp T[TTTT] (có mũi khoan: T2100, T2200, …, T2900), mũi dao phay tên theo cú pháp T[T] T[TT] (có 12 mũi phay: T1, T2, …, T12) Khi kết thúc mũi khoan (lệnh M35), chuyển từ dao khoan sang lấy dao phay, cần rút mũi khoan (lệnh M70) nhấc đài khoan (lệnh M24) lên Sau thực thi lấy dao phay (hoặc lệnh tiếp theo) Ví dụ thể câu lệnh thứ 140 dừng khoan (N140M35) Có trường hợp xảy : Khi dừng khoan liền nhấc đài khoan lên (M35M24) chưa thực rút mũi khoan lên Câu lệnh 141 chạy khơng tải với chiều cao an tồn 15mm Câu lệnh 142 thực thi lấy dao phay T3 (T3M06) Trường hợp lấy dao phay, mũi dao khoan vừa chưa rút lên dễ va vào mũi dao phay xếp sẵn giá Trường hợp thiếu lệnh rút mũi khoan nhấc đài khoan lên mà chuyển sang lấy dao phay tai họa lớn : mũi khoan thỏa sức cào bàn phôi, góy mi khoan, cong trc khoan Biên soạn: 097 178 2898 Khi dừng khoan liền rút mũi khoan lên (M70) nhấc đài khoan lên (M24) Câu lệnh 141 chạy khơng tải với chiều cao an tồn 15mm Câu lệnh 142 thực thi lấy dao phay T3 (T3M06) Trường hợp lấy dao phay, mũi dao khoan vừa rút lên không bị va vào mũi dao phay xếp sẵn giá 26 HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY CNC FEIKE 12D-2T Chỉnh sửa nội dung lệnh xong lưu lại tệp lệnh vừa sửa Click chuột vào nút SAVE (hoặc nhấn phím F2) Đảm bảo tệp lệnh khơng cịn lỗi, thứ sẵn sàng để thực thi gia công: phôi sẵn sàng, cài đặt điểm tọa độ gốc (SET 0) Tiến hành chạy chương trình gia cơng Bước 1: Trên điều khiển, vùng thao tác máy, giảm tốc độ để dễ kiểm sốt: hình Đồng thời bật máy hút bụi máy hút chân không (máy hút chân khơng có chức hút giữ chặt phơi trờn bn gia cụng) Biên soạn: 097 178 2898 27 HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY CNC FEIKE 12D-2T Bước 2: Trên điều khiển, vùng chế hành động máy, click chuột chọn chế độ MEM (chạy tự động) Bước 3: Click chuột nút lệnh CYCLE START bắt đầu chạy chương trình Chú ý quan sát để điều chỉnh kịp thời Trong trình chạy chương trình, nên để trỏ chuột sẵn nút RESET để đề phòng cố xảy Khi xảy cố, click nút RESET chương trình se dừng chạy Khi kết thúc vịng chạy nhấn RESET Trường hợp khẩn cấp, nhanh tay ấn nút nguồn dừng khẩn, hot ng s ngng li Biên soạn: 097 178 2898 28 HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY CNC FEIKE 12D-2T IX Đẩy phơi Vịng chương trình chạy xong, tạm dừng chạy chương trình để chuyển phơi sang khâu sản xuất sau Việc chuyển phơi thực thủ công tự động Để tiến hành đẩy phôi băng tải tự động, chuyển sang chế độ JOG, sau nâng mũi dao lên an tồn (Khi tiến hành đẩy phôi tự động, chặn dọc bàn gia cơng phía gốc tọa độ bật lên để ngăn phơi trượt khỏi bàn Trong q trình đó, mũi dao chặn dễ bị tổn thương Máy có chế độ tự động đẩy phơi Có chức năng:  Chỉ đẩy phôi bàn gia công băng tải  Vừa gắp vật liệu từ bàn nâng xếp vật liệu vào bàn gia công, đồng thời đẩy phôi bàn gia công bàn băng tải Đảm bảo liên kết phơi với lót bàn gia công gỡ bỏ Giảm tốc độ di chuyển để tránh kiểm soát Trên hiển thị ban đầu, vùng thao tác máy: Cách 1: Chỉ đẩy phôi ra, click chuột chọn nút ONE TOUCH UNLOADING Cách 2: Vừa gắp vật liệu vào – vừa đẩy phôi ra, click chuột chọn nút ONE TOUCH LOADING/UN LOADING Nếu hệ thống hoạt động trơn chu, cần đợi phút xong Trường hợp gắp tự động, buộc phải di chuyển tọa độ gốc máy Bê vào thủ công Chớ than phin v mỏy ! Biên soạn: 097 178 2898 29 HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY CNC FEIKE 12D-2T X Kết thúc Kết thúc chương trình, tắt máy, nghỉ làm Trước tắt máy di chuyển tọa độ HOME để lần sau khởi động nhanh Hoặc đưa đến tọa độ gốc Click nút BACK REF.POS Ấn nút tắt nguồn: Power off (nhớ vệ sinh máy cú th) Biên soạn: 097 178 2898 30 MY CNC TRUNG TÂM THAY DAO TỰ ĐỘNG FEIKE-12D-2T CÁC LỆNH CƠ BẢN TRONG CHƢƠNG TRÌNH VẬN HÀNH Mã lệnh G00 G01 G02 G03 G43 G49 G54 G90 M10 / M11 M06 M03 M04 M05 M33 M35 M70 M24 M140 M11 M72 Giải thích ý nghĩa lệnh Nhóm lệnh G Chạy dao nhanh không tải Chạy gia công theo đường thẳng Chạy gia cơng theo cung trịn thuận chiều kim đồng hồ Chạy gia cơng theo cung trịn ngược chiều kim đồng hồ Bù "+" chiều dài dao Bỏ bù chiều dài dao Lựa chọn hệ tọa độ bàn gia công thứ Đặt hệ tọa độ tuyệt đối Nhóm lệnh M Bật máy hút chân không / Tắt máy hút chân khơng Thực thi đổi/lấy dao Bật trục đài dao phay quay thuận theo chiều kim đồng hồ Bật trục đài dao phay quay ngược theo chiều kim đồng hồ Tắt trục đài dao phay Bật dao khoan Dừng khoan Rút mũi khoan lên Nhấc đài khoan lên Nâng chụp bụi đài dao phay Tắt máy hút chân khơng Tắt máy hút bụi M30 Kết thúc chƣơng trình quay lại đầu chƣơng trình (thƣờng dùng) M02 M00 Kết thúc chƣơng trình nhƣng khơng quay lại đầu chƣơng trình Chƣơng trình tạm dừng nút START đƣợc nhấn ...HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY CNC FEIKE 12D-2T HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY CNC (DÙNG CHO MÁY CNC TRUNG TÂM THAY DAO TỰ ĐỘNG FEIKE- 12D-2T) TÀI LIỆU NỘI BỘ XƯỞNG MỘC ĐỨC... Biên soạn: 097 178 2898 HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY CNC FEIKE 12D-2T A GIẢI THÍCH CHỨC NĂNG CÁC BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG MÁY CNC TRUNG TÂM THAY DAO TỰ ĐỘNG FEIKE- 12D-2T Hệ thống máy CNC trung tâm thay dao... 097 178 2898 HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY CNC FEIKE 12D-2T B VẬN HÀNH MÁY I Khởi động Đảm bảo nguồn điện cung cấp cho hệ thống máy sẵn sàng (đèn báo nguồn sáng – màu vàng cam Khởi động máy theo trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn vận hành máy CNC FEIKE 12D-2T, Hướng dẫn vận hành máy CNC FEIKE 12D-2T