KINH tế QUỐC tế 1 1 (1)

36 4 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2020, 18:03

BÀI TẬP NHÓM HỌC PHẦN KINH TẾ QUỐC TẾ Đề tài: VẬN DỤNG LÝ THUYẾT LỢI THẾ QUY MÔ, GIẢI THÍCH XUẤT KHẨU GIÀY DÉP CỦA VIỆT NAMMỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦU1CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT31.1. Lý thuyết “ lợi thế theo quy mô ”31.1.1 Khái niệm31.1.2 Bản chất lợi thế kinh tế nhờ quy mô41.1.3 Hạn chế của lợi thế kinh tế nhờ quy mô41.2. Khái quát ngành xuất khẩu giày dép Việt Nam51.2.1 Lý thuyết xuất khẩu51.2.2 Tổng quan về ngành giày dép Việt Nam71.2.3 Vị thế ngành xuất khẩu giày dép trong bối cảnh mới nền kinh tế Việt Nam9CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU GIÀY DÉP11VIỆT NAM112.1. Lợi thế của Việt Nam112.1.1 Quy mô xuất khẩu giày dép của Việt Nam112.1.2 Lợi thế quy mô xuất khẩu giày của Việt Nam khi chưa thông qua TPP132.1.3 Lợi thế quy mô xuất khẩu giày của Việt Nam khi thông qua TPP và các hiệp định thương mại.152.2 Thực trạng xuất khẩu giày dép ở Việt Nam192.1 Thực trạng xuất khẩu ở Việt Nam năm 2019192.3 ĐÁNH GIÁ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU222.3.1 Kết quả222.3.2 Hạn chế222.3.3 Nguyên nhân hạn chế22CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU GIÀY DÉP CỦA VIỆT NAM233.1 DỰ BÁO VÀ ĐỊNH HƯỚNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU233.1.1 Dự báo233.1.2 Định hướng243.2 Giải pháp mở rộng thị trường253.2.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật, môi trường kinh doanh để thực hiện các cam kết trong EVFTA và EAEUFTA253.2.2 Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tận dụng cơ hội và vượt qua các thách thức khi tham gia EVFTA và EAEUFTA263.2.3 Xử lý các khó khăn, thách thức trực tiếp nhằm thúc đẩy xuất khẩu263.2.4 Đào tạo đội ngũ cán bộ chất lượng263.3 Kiến nghị273.3.1 Về phía các cơ quan quản lí273.3.2 Về phía doanh nghiệp27KẾT LUẬN28TÀI LIỆU THAM KHẢO29 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN THƯƠNG MẠI VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ BỘ MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ BÀI TẬP NHÓM HỌC PHẦN KINH TẾ QUỐC TẾ Đề tài: VẬN DỤNG LÝ THUYẾT LỢI THẾ QUY MÔ, GIẢI THÍCH XUẤT KHẨU GIÀY DÉP CỦA VIỆT NAM LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan tập hồn tồn tơi thực Các phần trích dẫn tài liệu GVHD : PGS.TS Nguyễn Thường Lạng sử dụng tập hồn tồn trung thực, trích nguồn đảm bảo độ xác cao phạm vi hiểu biết Nếu không nêu trên, xin chịu trách nhiệm tập Hà Nội ngày 08 tháng 07 năm 2020 Sinh viên thực LỜI CẢM ƠN Lời cho em xin cảm ơn sâu sắc tới giảng viên trường Đại học Kinh tế quốc dân nói chung giảng viên thuộc Viện Thương Mại Kinh tế quốc tế nói riêng tận tình giảng dạy, truyền đạt cho chúng em kiến thức kinh nghiệm quý báu Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn đến PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, người trực tiếp hướng dẫn em suốt quà trình thực tập Trong khoảng thời gian làm việc với thầy, em khơng ngừng học tích lũy nhiều kiến thức bổ ích cho mà cịn học tập tinh thần làm việc nghiêm túc, hiệu quả, điều cần thiết cho em q trình học tập cơng tác sau Cuối xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình bạn bè ln động viên, đóng góp ý kiến giúp đỡ trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành tập Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2020 Sinh viên thực MỤC LỤC GVHD : PGS.TS Nguyễn Thường Lạng GVHD : PGS.TS Nguyễn Thường Lạng DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ST T CHỮ VIẾT TẮT IMF NIEs FDI FTA CPTTP EVFTA VN-EAEU FTA 10 WTO EU LEFASO 11 ASEAN 12 TPP 13 14 15 WEF TFP USAID 16 EBA 17 XHCN NGHĨA ĐẦY ĐỦ TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT International Monetary Fund Newly Industrialized Economics Foreign Direct Investment Free Trade Agreement Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership European-Vietnam Free Trade Agreement Vietnam-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement Quỹ tiền tệ quốc tế Các nước công nghiệp Đầu tư trực tiếp nước Hiệp định thương mại tự Hiệp định đối tác toàn diện tiến xuyên Thái Bình Dương Hiệp định thương mại tự liên minh châu Âu- Việt Nam Hiệp định thương mại tự Việt Nam liên minh kinh tế Á - Âu Tổ chức thương mại giới Liên minh châu Âu Hiệp hội da giày Việt Nam World Trade Organization European Union Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association Association of South-east Asian Hiệp hội quốc gia Đông Nam Nations Á Trans-Pacific Partnership Hiệp định Đối tác xuyên Thái Agreement Bình Dương World Economic Forum Diễn đàn kinh tế giới Total Factor Productivity Năng suất nhân tố tổng hợp United States Agency for Cơ quan phát triển quốc tế International Development Hoa Kỳ Everything but Arms Chương trình miễn thuế nhập hàng hóa từ nước phát triển vào EU Xã hội chủ nghĩa GVHD : PGS.TS Nguyễn Thường Lạng 18 GSP General System of Preference Hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập GVHD : PGS.TS Nguyễn Thường Lạng PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính tất yếu lựa chọn đề tài Giày dép ngành hàng xuất chủ lực Việt Nam Năm 2019 xem năm thành công xuất giày dép kim ngạch đạt 18,3 tỷ USD, tăng 12,8% so với kỳ năm trước.Ngày thị trường tiêu thụ sản phẩm giày dép nhu cầu sản phẩm ngày lớn ,điển hình Mỹ ,EU , Ấn độ … trung bình người sở hữu 6-7 đôi/năm thị trường EU,và theo số liệu thống kê Mỹ thị trường tiêu thị sản phẩm lớn giới đa số nhập Đây lợi cho Việt Nam Hơn năm gần đây, Việt Nam tham gia ký kết nhiều Hiệp định thương mại với tổ chức quốc tế quốc gia giới như: Hiệp định thương mại tự (FTA) Việt Nam – Nhật Bản, Việt Nam – Hàn Quốc, Việt Nam – Liên minh Á Âu, Hiệp định Thương mại tự Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA) gần Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) Việt Nam tham gia vào cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) Các FTA gần mở cửa thị trường cho doanh nghiệp nước tiến vào thị trường Việt Nam, coi “tấm vé” thông hành để doanh nghiệp Việt Nam tiến sâu vào thị trường lớn Mỹ Liên minh châu Âu (EU).Cơ hội lớn mà FTA hệ mang lại mở rộng thị trường nhờ cắt giảm thuế dỡ bỏ rào cản thương mại để hàng hóa Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi sản xuất cung ứng tồn cầu Trong đó, đối tác FTA Việt Nam đối tác thương mại quan trọng, thể giá trị thương mại lớn tỷ trọng cao tổng số thương mại với giới Việt Nam năm GVHD : PGS.TS Nguyễn Thường Lạng Với điều kiện thuận lợi lợi có sẵn Việt Nam nên đẩy mạnh Việt sản xuất xuất giày dép , theo số liệu thống kê cho thấy dấu hiệu khả quan thị trường chứng kiến kim ngạch xuất tăng mạnh tương lai có khả tiến xa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia Vì thị trường tiềm nên nhóm chọn phân tích đề tài “ thị trường xuất giày dép “ Tổng quan nghiên cứu Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục tiêu Trên sở dựa lý thuyết kinh tế , phân tích thực trạng đánh giá kết đạt hạn chế , từ đưa giải pháp khắc phục hạn chế mở rộng thị trường xuất sang nhiều nước đặc biệt thị trường lớn Mỹ EU 3.2 Nhiệm vụ Để đạt mục đích nghiên cứu trên, đề tài thực nhiệm vụ nghiên cứu sau: Thứ nhất, giới thiệu sở thực tập Thứ hai, phân tích thực trạng xuất giày dép Việt Nam sang số nước năm gần đây, rút đánh giá kết đạt tồn Thứ ba, đề xuất định hướng giải pháp mở rộng xuất rau Việt Nam sang số nước Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng: xuất sản phẩm giày dép Việt Nam 4.2 Phạm vi: xuất sản phẩm giày dép Việt Nam sang số nước định GVHD : PGS.TS Nguyễn Thường Lạng hướng đến năm 2025 Phương pháp nghiên cứu Thu thập số liệu sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp so sánh … 6.Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết thúc, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, đề tài trình bày chương: Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT Chương 2: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU GIÀY DÉP VIỆT NAM Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU GIÀY DÉP CỦA VIỆT NAM CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Lý thuyết “ lợi theo quy mô ” 1.1.1 Khái niệm Lợi kinh tế nhờ quy mô ( Economies of Scale ) lợi chi phí cơng ty đạt sản xuất trở nên hiệu Các cơng ty đạt lợi kinh tế nhờ quy mô cách tăng sản xuất giảm chi phí Điều xảy chi phí phân bổ cho số lượng lớn hàng hóa Chi phí bao gồm chi phí cố định (fixed cost) chi phí biến đổi (variable cost) Quy mơ doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn nói đến lợi kinh tế nhờ quy mơ Doanh nghiệp lớn, chi phí tiết kiệm nhiều GVHD : PGS.TS Nguyễn Thường Lạng Lợi kinh tế nhờ quy mơ nội sinh (internal) ngoại sinh (external) Quy mô kinh tế nội sinh (internal economies of scale) dựa định quản lí, yếu tố ngoại sinh (external economies of scale) có liên quan tới yếu tố bên 1.1.2 Bản chất lợi kinh tế nhờ quy mô Lợi kinh tế nhờ quy mô khái niệm quan trọng doanh nghiệp ngành thể lợi tiết kiệm chi phí lợi cạnh tranh mà doanh nghiệp lớn có so với doanh nghiệp nhỏ Hầu hết người tiêu dùng khơng hiểu doanh nghiệp nhỏ địi giá cao cho sản phẩm tương tự bán cơng ty lớn Đó chi phí phụ thuộc vào số lượng sản phẩm cơng ty sản xuất Các cơng ty lớn sản xuất nhiều cách phân bổ chi phí sản xuất số lượng hàng hóa lớn Có vài lí mà lợi kinh tế nhờ quy mơ giúp chi phí đơn vị thấp Thứ nhất, chun mơn hóa lao động cơng nghệ tích hợp tăng khối lượng sản xuất Thứ hai, đơn đặt hàng số lượng lớn từ nhà cung cấp giúp giảm chi phí nguyên liệu, chi phí vốn thấp Thứ ba, phân bổ chi phí nội nhiều sản phẩm giúp giảm chi phí đơn vị 1.1.3 Hạn chế lợi kinh tế nhờ quy mô Khả tận dụng kinh tế nhờ quy mơ bị hạn chế nhiều lý : GVHD : PGS.TS Nguyễn Thường Lạng 10 + Đối với số ngành, chất sản phẩm q trình chế biến hay cơng nghệ làm giảm kinh tế quy mô sản lượng cịn mức khiêm tốn Về phía cầu, tổng thu cầu thị trường khơng đủ cơng ty đạt quy mơ tối thiểu có hiệu tỷ trọng thị trường nhỏ + Trong tất ngành mà người tiêu dùng địi hỏi phải có nhiều sản phẩm khác (tính đa dạng nhu cầu), điều làm giảm khả tiêu chuẩn hoá sản xuất thời gian dài + Sản xuất vi mô, sản xuất siêu tập trung sản xuất bồi đắp làm giảm chi phí thiết lập chi phí sản xuất Thương mại toàn cầu ngành logistics giúp giảm chi phí cho nhà máy riêng lẻ, khơng kể quy mô 1.2 Khái quát ngành xuất giày dép Việt Nam 1.2.1 Lý thuyết xuất Khái niệm xuất khái niệm có từ lâu khơng thể thiếu lĩnh vực kinh tế nước ta Xuất hay xuất cảng, lý luận thương mại quốc tế việc bán hàng hóa dịch vụ cho nước ngồi, cách tính tốn cán cân tốn quốc tế theo IMF việc bán hàng hóa cho nước ngồi Nói cách khác, thương mại quốc tế, xuất việc bán hàng hóa dịch vụ ( hữu hình vơ hình) cho quốc gia khác sở dùng tiền tệ làm sở toán Tiền tệ tiền hai nước tiền dùng tốn quốc tế nước thứ ba Trong xu hội nhập kinh tế giới xuất hoạt động đóng vai trị vơ quan trọng cần thiết Xuất hoạt động giúp quốc gia 10 GVHD : PGS.TS Nguyễn Thường Lạng đẩy cải cách Việt Nam” Một cải cách quyền người lao 22 động Trong TPP, người lao động tự thành lập nghiệp đoàn, tự thương thảo hợp đồng với chủ sử dụng lao động Điều mâu thuẫn với Luật Cơng đồn Việt Nam, buộc Việt Nam phải điều chỉnh để phù hợp với cam kết quốc tế Với công nghệ, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu phong phú giá thấp hơn, mơ hình, phương thức quản lý mới, doanh nghiệp làm ăn hiệu Cùng với kỳ vọng lợi ích từ việc mở rộng đầu tư nước ngồi, có gia tăng sản xuất, cơng ăn việc làm, tăng nguồn thu từ thuế Ngoài ra, việc Việt Nam tham gia TPP hội để giúp tạo cân giao thương kinh tế với nhiều thị trường lớn, có việc giải toán nhập siêu cao quan hệ làm ăn với Trung Quốc Xét lợi ích tổng thể cho kinh tế Việt Nam tham gia TPP, cho dù có bất lợi định trình bày đây, lợi ích (ít lý thuyết) mà Nhà nước, doanh nghiệp người dân Việt Nam thu lớn không tham gia TPP 22 GVHD : PGS.TS Nguyễn Thường Lạng 23 - “Hiệp định Thương mại tự Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) động lực tốt cho tăng trưởng ngành da giày Việt Nam”- theo lời bà Phan Thị Thanh Xuân Thông xã Việt Nam cho biết ngành da giày Việt Nam trì lợi cạnh tranh thị trường truyền thống Chẳng hạn thị trường Mỹ, việc dỡ bỏ sách ưu đãi với giày dép xuất từ Trung Quốc, Ấn Độ tạo hội cạnh tranh thuận lợi cho giày dép xuất Việt Nam Mặt khác, EVFTA có hiệu lực, hoạt động xuất da giày vào EU có nhiều thuận lợi theo đó, thuế suất giảm 0% Trong đó, mức thuế sản phẩm chủ lực giày thể thao (chiếm 2/3 tổng lượng giày xuất vào EU) giảm không chịu mức bảo hộ năm giày da So với đối thủ cạnh tranh khác, sản phẩm giày, dép Việt Nam hưởng chênh lệch thuế từ 3,5-4,2% xuất vào EU nên tạo lợi cạnh tranh lớn Cùng với đó, quy tắc xuất xứ áp dụng hệ thống ưu đãi phổ cập (GSP) thuận lợi nên chắn dòng đơn hàng dịch chuyển Việt Nam nhiều vấn đề phụ thuộc vào việc doanh nghiệp nước đón nhận hội từ EVFTA Bà Phan Thị Thanh Xuân cho điều quan trọng doanh nghiệp ngành da giày quan tâm chờ đợi nhiều EVFTA có hiệu lực phần lớn dòng thuế giảm 0% vòng năm Việc tạo đà tốt cho xuất giày dép vào EU Đặc biệt, phần điều kiện, dệt may gặp khó quy tắc xuất xứ “từ vải trở đi”, yêu cầu EU EVFTA lại giúp cho da giày “rộng cửa” EVFTA cho phép doanh nghiệp da giày Việt Nam sử dụng nguyên liệu nhập để sản xuất yêu cầu từ khâu giặt, may, lắp ráp, đóng gói phải thực Việt Nam Mặt khác, EVFTA có hiệu lực, nhà đầu tư nước ngồi đầu tư phát triển sản xuất nguyên phụ liệu để hưởng ưu đãi theo xuất xứ Nhờ đó, Việt Nam cải 23 GVHD : PGS.TS Nguyễn Thường Lạng thiện nguồn cung nguyên phụ liệu nước, tăng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm 24 Như hội từ EVFTA đồng nghĩa với nỗ lực để đón nhận hưởng lợi từ phía doanh nghiệp da giày Việt Nam Về hội mà Hiệp định EVFTA mang lại cho ngành da giày Việt Nam, đại diện Cục Xuất nhập nhận định, số nước khác có lợi ưu đãi EBA (có 49 nước thuộc chương trình EBA - chương trình miễn thuế nhập tất hàng hóa từ nước phát triển nhập vào EU trừ vũ khí), GSP (chương trình ưu đãi thuế quan EU dành cho nước phát triển) với EVFTA, Việt Nam mạnh lớn Các nước có FTA với EU ít, khu vực châu Á, EU ký hiệp định hợp tác với Hàn Quốc, Singapore, nhiên, hai nước lại khơng có cấu sản xuất giống Việt Nam Do vậy, lâu dài, Hiệp định tạo lợi ổn định cho xuất Việt Nam Đặc biệt, EVFTA tạo lợi cạnh tranh lớn ngắn hạn trung hạn cho Việt Nam so với nước ASEAN thị trường EU EU đối tác thương mại lớn với nhiều nước ASEAN Với vị quốc gia thứ ASEAN có FTA với EU, doanh nghiệp tận dụng lợi để thâm nhập thị trường, xây dựng thương hiệu cho hàng hóa Việt Nam thị trường EU, làm bước đệm để tiếp cận thị trường phát triển khác 2.2 Thực trạng xuất giày dép Việt Nam 2.1 Thực trạng xuất Việt Nam năm 2019 Từ Năm 2018, cấu thị trường xuất ngành có thay đổi rõ rệt Hiện Việt Nam xuất sản phẩm giày dép tới 100 nước, có 72 nước 24 GVHD : PGS.TS Nguyễn Thường Lạng có kim ngạch xuất triệu USD thị trường có kim ngạch lớn nhất, chiếm 25 82,3% tổng kim ngạch xuất bao gồm: Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc Hiện nay, Việt Nam đứng sau Trung Quốc sản lượng xuất giày dép thị trường giới với khoảng tỷ đôi loại năm Đáng lưu ý, giá xuất trung bình giới 9,81 USD/đơi, giá Việt Nam 15 USD/đơi, cao gấp 1,6 lần so với giá trung bình giới Như vậy, chất lượng sản phẩm giày dép Việt Nam cải thiện ghi nhận Chiến tranh thương mại Mỹ Trung Quốc ngày gia tăng, bắt đầu tác động đến xuất, nhập Việt Nam Thúc đẩy đầu tư doanh nghiệp FDI lĩnh vực da giày tăng lên năm 2018 - 2019, tránh tác động chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đón đầu FTA có hiệu lực năm 2019 Do đó, xuất da giày năm 2019 tiếp tục tăng nhờ xuất khối FDI tăng Từ đầu năm đến nhìn chung xuất giày dép việt nam sang phần lớn thị trường tháng đầu năm 2019 tăng kim ngạch so với kỳ năm trước; đó, xuất sang Indonesia tăng mạnh 60,1%, đạt 30,79 triệu USD; bên cạnh đó, xuất sang Ukraine tăng mạnh 51,5%, đạt 4,59 triệu USD; Nga tăng 50,4%, đạt 61,62 triệu USD; U.A.E tăng 49%, đạt 56,71 triệu USD 25 GVHD : PGS.TS Nguyễn Thường Lạng 26 Ngược lại, xuất giày dép sang Achentina giảm mạnh 37,2%, đạt 27,51 triệu USD; xuất sang Áo giảm 17,4%, đạt 9,33 triệu USD; Thổ Nhĩ Kỳ giảm 15,9%, đạt 13,2 triệu USD; Hungary giảm 12,1%, đạt 0,43 triệu USD Xuất giày dép năm 2019 (Theo số liệu TCHQ công bố ngày 13/1/2020) ĐVT: USD Thị trường Tổng kim ngạch XK Mỹ EU Trung Quốc đại lục Bỉ Đức Nhật Bản Hà Lan Anh Hàn Quốc Pháp Canada Italia Mexico Australia Tây Ban Nha Hồng Kông (TQ) Brazil Nga Đài Loan (TQ) U.a.E Ấn Độ Chile Panama Slovakia Tháng 12/2019 So với tháng 11/2019 (%) Năm 2019 (USD) So với năm 2018 (%) Tỷ trọng trị giá (%) 1.773.380.508 685.675.283 488.435.667 4,08 22,91 2,25 18.320.514.157 6.646.837.964 5.029.378.922 12,82 14,14 7,88 100 36,28 27,45 147.023.355 109.603.572 103.451.472 92.943.697 74.397.248 46.093.724 57.569.632 44.327.253 38.517.042 34.211.426 21.358.400 23.613.676 21.071.972 -24,01 -3,83 3,24 6,72 0,33 -7,13 2,24 10,03 -0,61 11,62 -26,54 -23,17 -7,85 1.780.945.065 1.161.292.368 1.005.675.619 973.542.970 741.964.677 628.768.228 604.867.016 513.237.882 391.235.775 308.570.173 306.853.450 296.850.191 235.240.923 19,36 18,87 6,53 14,16 15,91 -1,84 22,45 4,98 18,47 -2,94 11,77 16,9 -10,94 9,72 6,34 5,49 5,31 4,05 3,43 3,3 2,8 2,14 1,68 1,67 1,62 1,28 17.110.711 19.834.799 15.527.218 -21,58 3,99 -23,11 195.114.477 178.566.121 165.793.597 4,52 6,19 35,47 1,07 0,97 0,9 12.583.039 18.414.042 11.320.911 11.558.139 10.491.615 13.210.103 -34,04 33,13 13,61 -11,45 -20,68 32,8 155.724.610 154.025.980 129.908.862 129.481.304 129.066.785 112.857.124 15,13 32,48 25,3 -8,59 10,89 7,31 0,85 0,84 0,71 0,71 0,7 0,62 26 GVHD : PGS.TS Nguyễn Thường Lạng Nam Phi 27 Singapore Séc Indonesia Thái Lan Philippines Thụy Điển Malaysia Achentina Pê Ru Israel Ba Lan New Zealand Thổ Nhĩ Kỳ Thụy Sỹ Hy Lạp Đan Mạch Colombia Áo Phần Lan Na Uy Luxembourg Ukraine Bồ Đào Nha Hungary 7.954.829 7.839.138 15.645.453 9.068.570 7.017.555 6.623.183 8.641.384 6.368.921 6.038.530 5.719.443 5.599.673 5.887.363 4.178.384 3.898.699 4.595.006 1.927.177 2.784.919 2.665.976 1.699.190 2.151.081 1.696.300 1.914.337 1.334.912 892.502 525.491 28,18 -19,7 32,17 40,38 -16,14 13,9 16,94 -18,1 22,17 25 -4,67 13,46 -2,06 -27,62 -7,15 -2,37 1,35 2,72 -28,99 16,56 -25,02 22,32 -31,34 97,01 -12,75 105.694.652 87.374.271 80.835.510 77.856.051 73.809.857 72.765.823 71.379.494 70.380.527 70.260.990 67.819.415 51.130.993 41.647.918 40.373.158 36.229.326 32.916.081 30.449.701 28.923.038 26.270.079 25.705.072 22.264.842 18.161.949 12.521.907 12.338.369 5.290.666 2.753.780 -2,85 11,22 43,44 27,19 12,03 23,6 2,67 9,86 -21,6 22,23 5,14 33,13 -1,41 14,73 4,69 -14,34 -0,79 3,25 -2,49 30,79 -9,95 10,8 0,58 0,48 0,44 0,42 0,4 0,4 0,39 0,38 0,38 0,37 0,28 0,23 0,22 0,2 0,18 0,17 0,16 0,14 0,14 0,12 0,1 0,07 0,07 0,03 0,02 2.3 ĐÁNH GIÁ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU 2.3.1 Kết Kim ngạch xuất giày dép tăng nhanh, chiếm tỷ trọng đáng kể tổng kim ngạch xuất hàng hóa nước,đứng thứ giới xuất giày dép 2.3.2 Hạn chế Mặc dù hoạt động mở rộng thị trường xuất hàng giày dép Việt Nam đạt nhiều thành công đáng ghi nhận nhiều tồn tại, hạn chế nảy sinh, cần khác phục thời gian tới 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 27 GVHD : PGS.TS Nguyễn Thường Lạng 28 Khi tham gia FTA hay thị trường trường quốc tế, rào cản trước tiên thường gặp phải vấn đề lực doanh nghiệp Việt Nam Hiện, EU chiếm khoảng 30% thị trường xuất từ Việt Nam, sản phẩm da giày EU cấp quy chế ưu đãi thuế quan (GSP) với mức thuế suất dao động 8%, EVFTA ký có hiệu lực, GSP bỏ Chỉ doanh nghiệp xuất đạt yêu cầu theo quy định EVFTA hưởng mức thuế suất thấp ngược lại, phải chịu mức thuế cao Các doanh nghiệp Việt tận dụng khoảng 30% lợi ích mang lại từ việc thực thi cam kết quốc tế Phần lớn doanh nghiệp đầu tư nước (FDI) chuyên xuất lại khu vực hưởng lợi nhiều từ FTA Theo số liệu Tổng điều tra kinh tế 2017, doanh nghiệp FDI chiếm 80,5% tổng giá trị nguyên liệu nhập để gia cơng cho nước ngồi 78,9% tổng giá trị hàng hóa sau gia cơng Như vậy, hoạt động gia công doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu làm th cho đối tác nước ngồi, phần lớn nguyên liệu đầu vào đối tác nước cung cấp, doanh nghiệp Việt Nam hưởng phần phí (tiền cơng) từ việc gia cơng Phải chứng minh xuất xứ nguyên liệu đầu vào Bỏ ngỏ thị trường tiêu thụ nước chưa tận dụng thị trường châu Á với mức tiêu thụ lớn sản phẩm giày dép toàn CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU GIÀY DÉP CỦA VIỆT NAM 3.1 DỰ BÁO VÀ ĐỊNH HƯỚNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU 3.1.1 Dự báo 28 GVHD : PGS.TS Nguyễn Thường Lạng 29 Thị trường giày dép giới dự báo tăng trưởng tốt (đạt 371.8 tỷ USD vào năm 2020), Việt Nam ký kết thỏa thuận thương mại tự (FTA) với thị trường có tiềm lớn giày dép (EU, Hoa Kỳ, châu Á Thái Bình Dương…), có hội cạnh tranh lớn giá so với nhiều nước XK chưa có FTA Liên quan tới thuế XK, Việt Nam có cam kết EVFTA loại bỏ thuế XK nguyên liệu da (bao gồm da sống da thuộc) vịng năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực Cụ thể, thuế XK nhóm hàng cắt giảm dần 0% từ mức thuế sở (1-10% tùy mã hàng) 3.1.2 Định hướng 29 GVHD : PGS.TS Nguyễn Thường Lạng  30  Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp ngành Da - Giầy giai đoạn 2020 2025 đạt 8,2%/năm; Phấn đấu đạt kim ngạch XK năm 2020 25 tỷ USD, năm 2025 37 tỷ USD Tốc độ tăng trưởng kim ngạch XK bình quân giai đoạn 2016 - 2020 10,15%/năm giai đoạn 2021 - 2025 8,16%/năm;   Phấn đấu tỷ lệ nội địa năm 2020 đạt 75-80% năm 2025 đạt 80-85%; Cùng với ngành Dệt may số ngành liên quan làm trụ cột phát triển công nghiệp Thời trang Việt Nam số đô thị, thành phố lớn;  Xây dựng số khu - cụm công nghiệp, sản xuất nguyên phụ liệu xử lý môi trường tập trung sở lợi hạ tầng lao động để chủ động cung cấp nguyên phụ liệu, nâng cao lực cạnh tranh cho ngành;  Xây dựng phát triển sở đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ, trung tâm kiểm định, trung tâm xúc tiến thương mại, thời trang nước nước 3.2 Giải pháp mở rộng thị trường 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật, môi trường kinh doanh để thực cam kết EVFTA EAEUFTA Cần rà soát lại quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến cam kết quy định EVFTA EAEUFTA, từ điều chỉnh, sửa đổi xây dựng lại cho phù hợp loại bỏ quy định không phù hợp phát triển công nghiệp phụ trợ nhằm đảm bảo thoả mãn yêu cầu xuất xứ Nhà nước cần xác định ngành xuất mũi nhọn quy hoạch phát triển ngành 30 GVHD : PGS.TS Nguyễn Thường Lạng công nghiệp phụ trợ Với nguồn lực có hạn, Việt Nam khơng thể phân tán lực lượng mà 31 phải tập trung phát triển ngành cơng nghiệp phụ trợ mũi nhọn mà có khả như: dệt may, giày dép hồn thiện thể chế nâng cao nhận thức cộng đồng vấn đề lao động, mơi trường sở hữu trí tuệ Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý để đáp ứng điều kiện lao động, mơi trường sở hữu trí tuệ phù hợp với chuẩn mực quốc tế nói chung EVFTA nói riêng Đồng thời, cần quy định chế tài đủ mạnh hành vi vi phạm; Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cộng đồng vấn đề môi trường, lao động sở hữu trí tuệ; Tăng cường đầu tư cơng nghệ xử lý chất thải, khí thải, đảm bảo tiêu chuẩn bảo vệ môi trường theo cam kết EVFTA 3.2.2 Hỗ trợ doanh nghiệp việc tận dụng hội vượt qua thách thức tham gia EVFTA EAEUFTA Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc kinh tế Tiếp tục đổi mơ hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm đáp ứng cam kết thể tâm nước ta chấp nhận “luật chơi” quốc tế, thị trường nước phát triển EU 3.2.3 Xử lý khó khăn, thách thức trực tiếp nhằm thúc đẩy xuất Giải vấn đề rào cản phi thuế quan Các doanh nghiệp vừa nhỏ phải chịu sức ép lớn phải đối phó với hàng rào phi thuế quan Châu Âu có quy tắc tiêu chuẩn kỹ thuật quy tắc xuất xứ nghiêm ngặt Và doanh nghiệp Việt Nam gặp nhiều khó khăn việc đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn Để đáp ứng tiêu chuẩn này, DN Việt Nam cần không ngừng cải thiện chất lượng hàng hóa dịch vụ mình, 31 GVHD : PGS.TS Nguyễn Thường Lạng Chính phủ cần quy tắc hàng rào phi thuế quan (NTBs) dựa hệ thống pháp luật 32 Việt Nam, EU Đối phó với tranh chấp thương mại Xử lý vấn đề phi thương mại 3.2.4 Đào tạo đội ngũ cán chất lượng Phát triển lực công nghệ quản lý chất lượng nhằm đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật an tồn 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Về phía quan quản lí Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành yếu tố khác để tạo thuận lợi cho việc cấp chứng nhận xuất xứ, thủ tục hải quan quy trình có liên quan Đẩy mạnh phổ biến thông tin, hướng dẫn kỹ thuật cho DN xuất FTA nhằm giúp DN hưởng lợi tối đa từ FTA Tiếp tục giảm chi phí kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đánh giá lại khả cung cấp dịch vụ mức giá dịch vụ để có hướng giảm bớt chi phí sản xuất nhằm tạo mơi trường thuận lợi giảm chi phí đầu vào, chi phí trung gian cho doanh nghiệp Nâng cao tính chủ động hoạt động giao thương 3.3.2 Về phía doanh nghiệp Nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp sản phẩm xuất Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại thị trường nước thuộc EU 32 GVHD : PGS.TS Nguyễn Thường Lạng 33 Các doanh ngiệp Việt Nam cần nâng cao tính cạnh tranh sản phẩm, tập trung vào giá cả, chất lượng, chủng loại KẾT LUẬN Ngành giày dép ngành mũi nhọn mang lại giá trị gia tăng cao cho nhà sản xuất doanh nghiệp xuất Chương trình bày tổng quan sở lý thuyết định nghĩa, chất hạn chế lý thuyết lợi quy mô đồng thời tìm hiểu khái niệm xuất Tổng quan ngành giày dép Việt Nam để thấy trình hình thành phát triển mạnh mẽ ngành giày dép xuất giày dép Việt Nam Chương hai phân tích quy mơ thực trạng xuất giày dép Việt Nam đặc biệt thơng qua tham gia kí kết hiệp định thương mại quốc tế, kết cho thấy giày dép mặt hàng có mức tăng trưởng kim ngạch tăng trưởng lớn qua năm mang lại giá trị gia tăng cao cho nhà nhập Chương phân tích tình hình mở rộng thị trường xuất giày dép sang số nước châu Âu thành tựu đạt hạn chế mà xuất giày dép Việt Nam gặp phải Chương ba đưa dự báo định hướng xuất giày dép tương lai Nội dung chương đề cập đến giải pháp kiến nghị nhằm đẩy mạnh mở rộng thị trường xuất sang số nước châu Âu Để hoạt động mở rộng thị trường xuất diễn cách có hiệu quả, cần có phối hợp chặt chẽ bộ, ngành liên quan, doanh nghiệp xuất khẩu, hiệp hội 33 GVHD : PGS.TS Nguyễn Thường Lạng ngành nghề nước Chính phủ cần có sách ưu đãi cho 34 doanh nghiệp sản xuất xuất giày dép nước, đồng thời tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước vào hoạt động sản xuất xuất giày dép Các doanh nghiệp cần chủ động tìm kiếm khai thác hội mở rộng thị trường xuất Trước tiến hành mở rộng thị phần sang thị trường mới, doanh nghiệp cần khảo sát thị trường, phân tích đánh giá diễn biến cung cầu thị trường, cải thiện sản phẩm để đáp ứng tiêu chuẩn nước nhập Các hiệp hội ngành hàng cấn hỗ trợ doanh nghiệp việc tạo dựng thương hiệu, quảng bá hình ảnh mặt hàng giày dép thị trường nước châu Âu Đồng thời, cung cấp thông tin cần thiết thị trường tư vấn định hướng doanh nghiệp việc mở rộng thị trường xuất ổn định thị trường truyền thống Thông tin yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến định doanh nghiệp thành công hay thất bại chiến lược mở rơng thị trường xuất doanh nghiệp, cần xây dựng nguồn thông tin đủ chất lượng, phối hợp Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hiệp hội ngành doanh nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO “Xuất khẩu” (2019), Wikipedia, truy cập ngày 29 tháng năm 2019, từ < https://vi.wikipedia.org/wiki> Bộ Công Thương (2010), “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Da - Giầy Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025”, Bộ Cơng Thương,2010 Bộ Công Thương (2013), “Chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam đến năm 2020”, Bộ Công Thương, 2013 34 GVHD : PGS.TS Nguyễn Thường Lạng 35 Bộ Công Thương (2014), “Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”, Bộ Công Thương, 2014 Bộ Công Thương (2018), “Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn trước Quốc hội biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ sản xuất nước”, Cổng thông tin điện tử Bộ Cơng Thương (MOIT) Chính phủ (2018), “Nghị định số 28/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý Ngoại thương”, Chính phủ, 2018 Chinhphu.vn (2012), “Chiến lược tham gia thỏa thuận thương mại tự (FTA) đến năm 2020”, Chính phủ Việt Nam, 2012 Chinhphu.vn (2013), “Chiến lược xuất nhập hàng hóa thời kì 2011-2020 tầm nhìn 2030”, Chính phủ Việt Nam, 2013 Chunyu Zhang (2018), “An empirical analysis on export status quo and international competitiveness of Chinese footwear products”, Leather and 10 Footwear Journal Dordi, C (2010), “Challenges of accessing and exporting to the EU market”, 11 MUTRAP, EUROPA, 2010 Hanh Vu, Hung Doan (2016), “Vietnamese footwear export: The direction of trade and determinants of firms’ market penetration”, Munich Personal RePEc 12 Archive (MPRA) 2016 Lan Hoang, Hong Pham (2016), “An Analysis of Vietnamese Footwear Manufacturers’ Participation in the Global Value Chain Where They Are and Where They Should Proceed?”, VNU Journal of Science: Education and 13 Research Lefaso 2018, “Báo cáo tổng kết ngành Da giày năm 2018”, Hiệp hội Da- giày- túi 14 xách Việt Nam, 2018 Ngọc Thúy (2019), “Ngành da giày Việt Nam ngày khởi sắc”, 15 Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT), ngày 18 tháng 12 năm 2019 Nguyễn Thị Mai (2019), “Ngành da giày Việt Nam năm 2019 - Những hội thách thức FTAs mang lại”, Tạp chí số & kiện, ngày 03 tháng 06 năm 2019 35 GVHD : PGS.TS Nguyễn Thường Lạng 16 36 Nguyễn Thùy Vân (2018), “Nâng cao hiệu xúc tiến thương mại quốc gia 17 tình hình mới”, Tạp chí điện tử Tài chính, 2018 Thanh Xuân & Nguyễn Văn Huân (2019), “EVFTA: Động lực tăng trưởng cho 18 ngành da giày”, báo Chính phủ Thủ tướng Chính phủ (2016), “Quyết định số 228/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 phê duyệt Đề án nâng cao lực công tác thông tin xúc tiến thương mại giai đoạn 19 2016-2020”, Chính phủ, 2016 VEPR (2015), Phân tích ảnh hưởng TPP AEC đối với kinh tế Việt Nam (The Impacts of TPP and AEC on the Vietnamese Economy), Project Final 20 Report VEPR (2015), Phân tích ảnh hưởng cấu trúc ngành lúa gạo đến lợi ích người sản xuất nhỏ Việt Nam (The rice market structure and the interests of 21 smallholding farmers in Viet Nam), Project Final Report Việt Nga (2018), “Xúc tiến thương mại năm 2018: Sáng tạo, đổi mới, hiệu quả”, Báo Công Thương điện tử, 2018 36
- Xem thêm -

Xem thêm: KINH tế QUỐC tế 1 1 (1), KINH tế QUỐC tế 1 1 (1)

Mục lục

Xem thêm