Đề thi cuối học kỳ II năm học 2016-2017 môn Dung sai kỹ thuật đo - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

6 5 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2020, 16:25

Đề thi cuối học kỳ II năm học 2016-2017 môn Dung sai kỹ thuật đo giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập một cách thuận lợi. TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY Chữ ký giám thị Chữ ký giám thị ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: DUNG SAI - KỸ THUẬT ĐO Mã mơn học: TOMT220225 Đề số/Mã đề: 01 Đề thi có trang Thời gian: 60 phút Không sử dụng tài liệu CB chấm thi thứ CB chấm thi thứ hai Số câu đúng: Số câu đúng: Họ tên: ………………………………………………… Điểm chữ ký Điểm chữ ký Mã số SV: ………………………………………………… Số TT: ……… Phòng thi: ……………… PHIẾU TRẢ LỜI Hướng dẫn: - Chọn câu trả lời đúng: Đánh dấu chéo  vào thích hợp - Bỏ chọn, khoanh tròn  đánh dấu chéo  vào ô - Chọn lại câu trả lời cũ, phải khoanh trịn câu vừa chọn  tơ đen câu trả lời cũ  TT 10 a b c d TT a b c 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 d TT a b c d 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 a TT b c d 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Với sơ đồ bên, kết đo panme : a L = 56,024mm b L = 56,726mm c L = 56,764mm d L = 56,264mm TT a b c d 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 35 30 25 50 55 20 Để kiểm tra loạt chi tiết trục với kích thước 60 0,010 0,029 , dùng: a Calíp hàm có ký hiệu 60G6 b Calíp hàm có ký hiệu 60g6 c Calíp nút có ký hiệu 60g6 d Calíp nút có ký hiệu 60G6 Bộ phận dụng cụ đo có nhiệm vụ tiếp xúc với chi tiết đo để nhận biến đổi kích thước đo là: a Bộ phận chuyển đổi c Bộ phận cảm b Bộ phận khuếch đại d Bộ phận thị Muốn áp dụng phương pháp đo tích cực, phải sử dụng loại dụng cụ đo có khả năng: a Đo tổng hợp b Đo tuyệt đối c Đo tiếp xúc d Đo khơng tiếp xúc Góc nghiêng  chi tiết sơ đồ bên tính cơng thức: a  = arcsin H L c  = arctg H L b  = arcsin L H d  = arctg L H Số hiệu : BM1/QT-PÑT-RÑTV/00 Trang 1- Mã đề: 9-1 Với thước cặp 1/20,  = 1, khoảng cách vạch thước phụ là: a 0,95mm b 0,9mm c 1,95mm d 1,9mm Sử dụng calíp ren để đo kiểm chi tiết ren phương pháp: a Đo chủ động b Đo tổng hợp c Đo yếu tố d Đo tuyệt đối Khi đặt Nivô lên mặt phẳng dài 2,5m, độ nghiêng mặt phẳng làm cho bọt khí ống thủy tinh lệch vạch Biết ống thủy có giá trị vạch chia c = 0,15mm/m (tức 30/vạch), tìm sai lệch góc lượng hiệu chỉnh cần thiết cho bề mặt trở vị trí nằm ngang a  = 1’ h = 750µm c  = 1’30 h = 750µm b  = 1’ h = 450µm d  = 1’30 h = 450µm Hình bên biểu sơ đồ nguyên lý phương pháp đo: a Độ đảo mặt đầu với mặt trụ b Độ đảo mặt đầu với mặt trụ c Độ phẳng mặt đầu d Độ song song hai mặt đầu 10 Hình vẽ bên loại dụng cụ đo dùng để: a Đo độ trụ b Đo độ song song c Đo độ đảo d Đo độ thẳng Trục gá Chi tiết 1234- Chi tiết cần đo Điểm tì Giá Đồng hồ so Dựa vào vẽ chi tiết “Cần đảo” hình đây, trả lời câu từ 11 đến 26 10±0,011 A 0,01 M Φ40 Φ33 Rz25 18 Φ16 10 2,5 3x45 Rz16 35 Φ62 r10 12 r2 107±0,03 Rz16 A Rz16 44 107±0,03 YÊU CẦU KỸ THUẬT Sai lệch giới hạn kích thước không dẫn: – Bề mặt bao: H13 – Bề mặt bị bao: h13 IT13 – Các bề mặt khác:  11 Do lỗ 16 chi tiết lắp cố định với trục nên chọn lắp ghép lỗ với trục sau: H7 H7 M7 H7 a 16 b 16 c 16 d 16 h6 g6 t6 k6 12 Từ lắp ghép câu 11, dung sai sai lệch giới hạn cho kích thước đường kính lỗ 16 là: a 16 0,018 Số hiệu : BM1/QT-PÑT-RÑTV/00 b 16 00 ,,035 022 c 16–0,018 Trang 2- Mã đề: d 16 0,005 0,023 9-1 13 Với lắp ghép chọn, nhám bề mặt lỗ 16 chi tiết chọn: a 0,08 b 3,2 c 1,6 d RZ25 14 Theo vẽ, nhám bề mặt ghi mặt đầu lỗ 16 có nghĩa là: a Khơng qui định phương pháp gia cơng miễn bề mặt đạt độ nhám cấp b Không qui định phương pháp gia công miễn bề mặt đạt độ nhám cấp c Dùng phương pháp gia công cắt gọt để đạt độ nhám cấp cho bề mặt d Dùng phương pháp gia công cắt gọt để đạt độ nhám cấp cho bề mặt 15 Miền dung sai bề rộng rãnh then b lỗ 16 chọn là: a 4h9 b 4Js9 c 4H7 d 4js9 16 Theo vẽ, nhám hai mặt bên rãnh then lỗ 16 là: a Cấp b Cấp c Cấp d Cấp 17 Theo vẽ, nhám mặt đáy rãnh then lỗ 16 là: a Cấp b Cấp c Cấp d Cấp 18 Trong trình làm việc, chi tiết trục khác chuyển động trượt xác lỗ 40 cần đảo nên chọn lắp ghép cho kích thước sau: H6 H6 M7 H7 a 40 b 40 c 40 d 40 h6 g6 r5 h5 19 Từ lắp ghép câu 18, dung sai sai lệch giới hạn cho kích thước đường kính lỗ 40 là: a Ф40 0,002 b Ф40+0,016 c Ф40 0,028 d Ф40–0,016 0,020 0,015 20 Với lắp ghép chọn, nhám bề mặt lỗ 40 chi tiết chọn: a 0,08 b 3,2 c 0,4 d 21 Nhám hai mặt bên rãnh 100,011 chi tiết chọn: a 0,08 b 3,2 c 1,6 d RZ12,5 RZ25 22 Ký hiệu độ nhám ghi góc bên phải vẽ có nghĩa là: a Dùng phương pháp gia công cắt gọt để đạt độ nhám cấp cho bề mặt chưa ghi độ nhám b Các bề mặt lại chưa ghi độ nhám khơng cần gia cơng cắt gọt c Có số bề mặt chi tiết khơng qui định phương pháp gia công miễn đạt độ nhám cấp d Dùng phương pháp gia công cắt gọt với bề mặt chưa ghi ký hiệu độ nhám 23 Ký hiệu sai lệch vị trí ghi vẽ có nghĩa là: a Dung sai phụ thuộc độ đối xứng rãnh 10 0,011 so với lỗ 40 0,01 b Dung sai không phụ thuộc độ đối xứng rãnh 10 0,011 so với lỗ 40 0,01 c Dung sai phụ thuộc độ đồng tâm rãnh 10 0,011 so với lỗ 40 0,01 d Dung sai không phụ thuộc độ đồng tâm rãnh 10 0,011 so với lỗ 40 0,01 24 Với ký hiệu sai lệch vị trí ghi vẽ: a Nếu bề rộng rãnh đạt giá trị lớn bmax = 10,011, dung sai độ đối xứng rãnh so với lỗ 40 0,021 b Nếu bề rộng rãnh đạt giá trị lớn bmax = 10,011, dung sai độ đối xứng rãnh so với lỗ 40 0,01 c Nếu bề rộng rãnh đạt giá trị lớn bmax = 10,011, dung sai độ đồng tâm rãnh so với lỗ 40 0,01 d Nếu bề rộng rãnh đạt giá trị lớn bmax = 10,011, dung sai độ đồng tâm rãnh so với lỗ 40 0,021 25 Dung sai sai lệch giới hạn kích thước 62 33 tra theo: a Miền dung sai H13 cho kích thước Ф62 miền dung sai h13 cho kích thước Ф33 b Miền dung sai h13 cho kích thước Ф62 miền dung sai H13 cho kích thước Ф33 c Miền dung sai jS13 cho hai kích thước d Miền dung sai h13 cho hai kích thước 26 Do vẽ khơng thể dung sai độ tròn, độ trụ mặt lỗ ϕ40 nên: a Cho phép lấy dung sai độ tròn, độ trụ 20% dung sai đường kính lỗ b Cho phép lấy dung sai độ trịn, độ trụ chiều cao nhấp nhơ RZ lỗ c Cho phép lấy dung sai độ tròn, độ trụ hai lần chiều cao nhấp nhô RZ lỗ d Cho phép lấy dung sai độ trịn, độ trụ dung sai đường kính lỗ Số hiệu : BM1/QT-PĐT-RĐTV/00 Trang 3- Mã đề: 9-1 27 Dấu hiệu " " dùng để biểu thị cho sai lệch hình dạng vị trí nào? a Sai lệch hình dạng bề mặt cho trước c Độ giao đường tâm b Sai lệch hình dạng prơfin cho trước d Độ đảo hướng tâm tồn phần 28 Sử dụng ký hiệu bên ghi độ nhám bề mặt chi tiết, dùng để ghi: a Trị số chiều dài chuẩn c Thông số Ra Rz b Phương pháp gia công lần cuối d Ký hiệu hướng nhấp nhô 29 Chi tiết có mức độ xác cao chi tiết có kích thước sau D1 = Ф27 0,073 0,040 , D2 = 0,020 Ф50+0,025, D3 = Ф64 0,005 0,041 , D4 = Ф150 0,045 ? a Chi tiết b Chi tiết c Chi tiết d Chi tiết 30 Cho lắp ghép có độ dơi D = 60 00,,042 072 mm, d = 60–0,019 mm Tính dung sai lắp ghép TN : a 30m b 19m c 49m d 51m 31 Biết sai lệch trục r, dung sai trục Td Sai lệch khơng cịn lại là: a Sai lệch tính es = Td  ei c Sai lệch tính ei = Td + es b Sai lệch tính es = Td + ei d Sai lệch tính ei = es  Td H8 N8 56 : d8 h7 Kích thước giới hạn nhỏ lỗ lắp ghép thứ kích thước giới hạn lớn trục lắp ghép thứ hai Kích thước giới hạn nhỏ trục hai lắp ghép Kích thước giới hạn lớn lỗ hai lắp ghép Kích thước giới hạn nhỏ trục lắp ghép thứ kích thước giới hạn lớn lỗ lắp ghép thứ hai 32 Cho hai lắp ghép 56 a b c d 33 Với kiểu lắp có độ hở hệ thống trục chọn, muốn thay đổi độ hở nhỏ Smin , cần phải : a Chọn lại cấp xác trục c Chọn lại sai lệch trục b Chọn lại cấp xác lỗ trục d Chọn lại sai lệch lỗ 34 Sơ đồ phân bố dung sai lắp ghép 80K7/h6 có dạng sau: TD T T D d Td Td TD Td TD a) c) b) d) 35 Trong lắp ghép sau, chọn lắp ghép có khả cho độ hở nhiều (nếu kích thước danh H8 H8 H9 E8 G7 E9 F8 , , , , , , nghĩa) : k e8 h8 h7 h6 h8 h7 E9 F8 H8 E8 a b c d e8 h7 h8 h7 36 Cấp xác ổ lăn với ký hiệu 6425 là: a Cấp b Cấp c Cấp d Cấp 37 Cho lắp ghép theo hệ thống trục có D = d = 50mm, TD = 25m, Smax = 66m, sai lệch lỗ F (EI = +25m) Tính kích thước giới hạn lỗ trục: a Dmax = 50.050 ; Dmin = 50,025 ; dmax = 50 ; dmin = 49,959 b Dmax = 50,050 ; Dmin = 50,025 ; dmax = 50 ; dmin = 49,984 c Dmax = 50,025 ; Dmin = 49,975 ; dmax = 50 ; dmin = 49,970 d Dmax = 50,050 ; Dmin = 50 ; dmax = 50 ; dmin = 49,984 38 Trong hộp tốc độ, lắp ghép bánh di trượt lên trục mối ghép then hoa chọn: a D6x32x38H7/n6x6F8/js7 c d6x32H7/n6x38x6F8/js7 b D6x32x38H7/f6x6F8/f7 d d6x32x38H7/g6x6F8/f7 Số hiệu : BM1/QT-PĐT-RĐTV/00 Trang 4- Mã đề: 9-1 39 Cho mối ghép then hoa có D = 68mm, d = 62mm, b = 12mm, Z = 8, miền dung sai đường kính ngồi D lỗ then hoa trục then hoa H7 f7, miền dung sai bề rộng b lỗ then hoa trục then hoa D9 e8 Ghi ký hiệu vẽ chi tiết trục then hoa sau: a D8x62x68H7x12D9 c d8x62x68f7x12e8 b d8x62x68H7x12D9 d D8x62x68f7x12e8 40 Phương pháp định tâm mối ghép then hoa sơ đồ là: b b b D d d D c) b) a) d D a Định tâm theo D, theo b theo d b Định tâm theo d, theo b theo D c Định tâm theo b, theo d theo D d Định tâm theo D, theo d theo b 41 Khi lắp bánh cố định trục, chọn lắp ghép mối ghép then với trục theo bề rộng b là: H9 N9 S9 H9 a b c d h9 h9 h9 n9 42 Trong lắp ghép sau, lắp ghép lắp ghép có độ dơi hệ thống trục: a 32T7/h6 b 45H7/u6 c 60H7/e8 d 36K7/h6 43 Ký hiệu độ đảo hướng tâm là: a b X d c A1 44 Xác định khâu tăng chuỗi kích thước sau: a A2, A4, A6 b A2, A3, A5, A7 c A1, A5, A2, A7 d A2, A3, A5 45 Ổ lăn đỡ chặn có khả chịu tác dụng của: a Lực hướng tâm, vng góc với đường tâm ổ b Lực dọc trục theo đường tâm ổ A4 A2 A6 A7 A A5 A3 c Lực hướng tâm phần lực dọc trục d Lực dọc trục phần lực hướng tâm A1 * Từ câu 46 -> 50 sử dụng hình vẽ sau: A2 A4 A3 A5 A1, A2, A3, A4, A5 kích thước thiết kế, với A1 = 25 0,03 0,04 , 0 , 020 0 , 02 A2 = 50 0,05 0,08 , A3 = 380,075 , A4 = 50 0 ,145 , A5 = 45  , 30 B1, B2, B3 , B4 , B5 kích thước cơng nghệ Tính kích thước B2 , B3 , B4 B1 B2 B3 B4 B5 46 Phương pháp ghi kích thước thiết kế chi tiết là: a Phương pháp toạ độ b Phương pháp xích liên tiếp c Phương pháp phối hợp chuẩn thiết kế chuẩn công nghệ d Phương pháp phối hợp phương pháp xích liên tiếp phương pháp toạ độ 47 Chuỗi kích thước để tính B2 gồm có: a khâu B2, B1, B3 , A3 với B2 khâu khép kín b khâu B2, B1, A2 với B2 khâu khép kín c khâu B2, B1, A2 với A2 khâu khép kín d khâu B2, B1, B3 , A3 với A3 khâu khép kín 48 Kích thước khâu B2 là: a 750,06 mm c 75 0,15 mm Số hiệu : BM1/QT-PÑT-RÑTV/00 b 75 00 ,,04 09 mm 0 , 01 Trang 5- Mã đề: 0 , 01 d 75 0, 05 mm 9-1 49 Kích thước khâu B3 là: 02 a 113 00,,11 mm b 113 00,,025 090 mm c 113 00,,025 065 mm d 113 00,,025 005 mm 50 Kích thước khâu B4 là: a 163 00,,035 005 mm 045 b 163 00,,120 mm 02 c 163 00 ,,15 mm d 163 00 ,,04 09 mm ………………………………………………………………………………………………………………………… Ghi chú: Cán coi thi khơng giải thích đề thi Ngày 01 tháng 06 năm 2017 Thông qua môn Chuẩn đầu Mô tả (Sau học xong mơn học này, người học có thể:) G1.1 Giải thích khái niệm dung sai lắp ghép Phân biệt loại lắp ghép tính tốn đặc trưng lắp ghép Câu 26  28 G1.2 Tính tốn chọn dung sai lắp ghép mối ghép hình trụ trơn phù hợp với điều kiện làm việc chi tiết máy phận máy Câu 29  36 G1.3 Chọn sai lệch hình dạng vị trí tương quan bề mặt chi tiết Hiểu ghi ký hiệu sai lệch hình dạng vị trí tương quan bề mặt chi tiết Câu 21  25 G1.4 Chọn nhám bề mặt phù hợp với điều kiện làm việc chi tiết máy Hiểu ghi ký hiệu nhám bề mặt vẽ chi tiết Câu 11  20 G2.1 Phân tích chọn yêu cầu kỹ thuật chi tiết từ điều kiện làm việc chi tiết phận máy máy Câu 21  25 G4.1 Thiết lập tốn chuỗi kích thước giải tốn chuỗi kích thước Câu 44  50 G4.2 Tính tốn chọn dung sai lắp ghép mối ghép thông dụng ngành chế tạo máy Câu 37  43 G4.3 Chọn dụng cụ đo, phương pháp đo sơ đồ đo phù hợp để đo thơng số hình học chi tiết Câu  10 Soá hiệu : BM1/QT-PĐT-RĐTV/00 Trang 6- Mã đề: Câu hỏi 9-1 ... Cho phép lấy dung sai độ trịn, độ trụ dung sai đường kính lỗ Số hiệu : BM1/QT-PĐT-RĐTV/00 Trang 3- Mã đề: 9-1 27 Dấu hiệu " " dùng để biểu thị cho sai lệch hình dạng vị trí nào? a Sai lệch hình... dung sai độ đồng tâm rãnh so với lỗ 40 0,021 25 Dung sai sai lệch giới hạn kích thước 62 33 tra theo: a Miền dung sai H13 cho kích thước Ф62 miền dung sai h13 cho kích thước Ф33 b Miền dung sai. .. Ghi chú: Cán coi thi không giải thích đề thi Ngày 01 tháng 06 năm 2017 Thông qua môn Chuẩn đầu Mô tả (Sau học xong mơn học này, người học có thể:) G1.1 Giải thích khái niệm dung sai lắp ghép Phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi cuối học kỳ II năm học 2016-2017 môn Dung sai kỹ thuật đo - ĐH Sư phạm Kỹ thuật, Đề thi cuối học kỳ II năm học 2016-2017 môn Dung sai kỹ thuật đo - ĐH Sư phạm Kỹ thuật