Tim bẩm sinh

70 4 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2020, 21:22

TIM BẨM SINH TRẺ EM TS ĐẶNG THỊ HẢI VÂN Mục tiêu Phân loại bệnh tim bẩm sinh Trình bày đặc điểm LS CLS nhóm TBS Biết cách phát chăm sóc bệnh nhân TBS Nêu hướng điều trị bệnh TBS thường gặp trẻ em Nguyên nhân Bất thường nhiễm sắc thể; down Bất thường gen Những bất thường mắc phải xuất giai đoạn bào thai: Do nhiễm khuẩn Rubeole Do nhiễm độc: rượu, thuốc Bệnh mẹ: đái đường Một số dị tật quan khác liên quan đến bệnh TBS: sứt môi, hẹp thực quản Tiếp cận bệnh nhân TBS • • • • Tím – SpO2 Mạch bẹn Hội chứng suy tim Tiếng thổi bất thường tim Phân loại theo chiều shunt 1.1 Shunt trái - phải: Thường gặp: - Thông liên thất - Cịn ống động mạch - Thơng liên nhĩ - Thơng sàn nhĩ thất Hiếm gặp: - Dị động mạch chủ - phổi - Thông thất trái vào nhĩ phải - Vỡ xoang Valsava - Dò động mạch vành - thất phải 1.2 Shunt phải – trái: - Fallot 3, 4, - Ebstein - Teo van 1.3 Shunt chiều: Tại thân động mạch: - Thân chung động mạch - Đảo gốc động mạch - Thất phải đường Tại tâm thất: - thất - Đảo buồng thất - Đảo gốc động mạch Tại tâm nhĩ: - Một nhĩ - Tĩnh mạch phổi đổ lạc chỗ 1.4 Cản trở máu khơng có shunt Tại thất trái: Hẹp động mạch chủ van van Hẹp eo động mạch chủ Hẹp bẩm sinh Tại thất phải: hẹp động mạch phổi 1.5 Bất thường tim mạch máu: Sai lệch vị trí tim Động mạch vành xuất phát từ động mạch phổi Rò động tĩnh mạch phổi ngoại vi Bất thường van tim: hở bẩm sinh, sa van Phân loại TBS lâm sàng TBS khơng tím TBS có luồng shunt trái - phải TBS khơng có shunt hẹp đường thất trái TBS tím TBS tím sớm, máu lên phổi ít: Các bệnh tim bẩm sinh shunt Phải – Trái hẹp động mạch phổi đơn TBS tím sớm, máu lên phổi nhiều: bệnh tim bẩm sinh shunt chiều TBS shunt trái – phải Gồm bệnh - Thông liên thất - Thông liên nhĩ - Ống động mạch - Ống nhĩ thất chung - Dò ĐMV vào thất phải nhĩ phải - Cửa sổ chủ - phế Hình ảnh tâm thất bình thường Chuyển gốc ĐM Thân chung ĐM Hẹp eo ĐMC TEO VAN BA LÁ Teo van ĐMP Tĩnh mạch phổi tr v bt thng Nối với tĩnh mạch vô danh tr¸i TĨM TẮT Cách tiếp cận bn nghi tim bẩm sinh Các XN cần định phân tích Các loại TBS cần sử trí cấp cứu: cách nhận biết sử trí ban đầu ... bẩm sinh Tại thất phải: hẹp động mạch phổi 1.5 Bất thường tim mạch máu: Sai lệch vị trí tim Động mạch vành xuất phát từ động mạch phổi Rò động tĩnh mạch phổi ngoại vi Bất thường van tim: hở bẩm. .. bệnh: - Fallot - Ebstein - Các bệnh tim bẩm sinh phức tạp kèm hẹp Đường thất phải, hẹp van ĐMP, teo van ĐMP Fallot Sinh lý bệnh Fallot - Máu nghèo oxy từ bên tim phải  trái  nuôi thể  bệnh nhân... Fallot *Triệu chứng tim: - Lồng ngực biến dạng - Diện tim thường khơng to - T2 đáy thường giảm - TTT liên sườn III trái hẹp ĐRTP * Biểu suy tim ( -) XQ tim phổi Fallot XQ Tim phổi FALLOT Điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Tim bẩm sinh , Tim bẩm sinh