CÁC BỆNH THIẾU VTM

76 2 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2020, 21:21

CÁC BỆNH THIẾU VITAMIN ThS Chu Thị Phương Mai Bộ môn Nhi - ĐH Y Hà Nội Vi chất dinh dưỡng • Cơ thể cần với lượng nhỏ • Có vai trị quan trọng sức khoẻ, phát triển thể chất trí tuệ • Bao gồm ✓ Chất khoáng: Sắt, kẽm, iod… ✓ Vitamin: A, B, C, D… Hậu thiếu vitamin chất khoáng suốt vịng đời Thiếu Vitamin khống chất United Nations Adiministrative Committee on Coordination Sub-Committee on th Nutrition, report on the World Nutrition Situation, 2000, Geneva BỆNH THIẾU VITAMIN A MỤC TIÊU Trình bày VT CH VTM A thể Nêu nguyên nhân yếu tố nguy bệnh thiếu VTM A Mô tả TCLS CLS thể bệnh thiếu VTM A Nêu phác đồ điều trị bệnh thiếu VTM A Trình bày biện pháp phịng bệnh thiếu VTM A VAI TRỊ CỦA VITAMIN A • Đối với tăng trưởng: thiếu VTM A → trẻ chậm lớn • Chức đặc biệt chế nhìn: VTM A tham gia trì tính nhạy cảm mắt với thu nhận AS • Tham gia vào q trình biệt hố TB biểu mơ: thiếu VTM A → tiết niêm dịch giảm • Tham gia vào trình đáp ứng MD NGUỒN CUNG CẤP VTM A • Nguồn cung cấp VTM A: từ thức ăn dạng Retinol -caroten: - Retinol TĂĐV: gan, trứng, sữa (dễ hấp thu) - -caroten có nhiều TĂTV: loại rau xanh thẫm, củ có màu vàng đỏ (khó hấp thu hơn) + ĐV quốc tế VTM A ↔ 0,3 mcg Retinol + mcg -caroten ↔ 0,167 Retinol NGUỒN CUNG CẤP VTM A Thực phẩm giàu VTM A CHUYỂN HĨA CỦA VITAMIN A • Hấp thu chuyển hoá: - VTM A hấp thu qua ruột non - Sự hấp thu VTM A cần có mỡ, muối mật dịch tuỵ - Sau hấp thu VTM A vi dưỡng chấp v/c → gan tích luỹ gan dạng Palmitat retinyl (80%), 20% đưa tới tổ chức TRIỆU CHỨNG CẬN LÂM SÀNG • Biến đổi XN máu • Sinh hóa - Phosphatase kiềm: ↑ (BT: 100-300 UI /L) - Canxi máu: BT ↓ nhẹ - Phospho máu: ↓ nhẹ < mg /dl - Định lượng 25.OH.D máu: ↓
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC BỆNH THIẾU VTM , CÁC BỆNH THIẾU VTM