Đặc điểm giải phẫu và sinh lý thận tiết niệu

26 3 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2020, 21:21

ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ BỘ THẬN TIẾT NIỆU TRẺ EM1 Ths.Bs Lương Thị Phượng Mục tiêu học tập: Dặc điểm giải phẫu hệ thận – tiết niệu Kể chức sinh lý thận Trình bày phát triển chức thận theo lứa tuổi trẻ em Mô tả đặc điểm sinh lý nước tiểu trẻ em ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU – THẬN  Ss + trẻ nhỏ: thận giữ cấu tạo thùy  Dễ di động tổ chức mỡ quanh thận chưa phát triển  Kích thước trọng lượng thay đổi theo lứa tuổi ( theo Trarenko, 1983) Tuổi Cân nặng (kg) Kích thước thận Trọng lượng (g) Sơ sinh 3,0 4,2 2,2 1,8 11-12 tuổi 9,8 7,0 3,7 2,6 36-37 tuổi 15 7,9 4,26 2,76 55-56 15 tuổi 37,5 10,7 5,3 3,5 115-120 ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU – THẬN  Hai thận cân nặng chưa tới 1% trọng lượng thể  Trẻ < tuổi: chiều dài thận (cm)= 4,98 + 0,155 × tuổi (thang)  Trẻ > tuổi: chiều dài thận (cm)= 6,97 + 0,22 × tuổi (năm )  Thận T lớn cao thận P = đốt sống thắt lưng ( lứa tuổi) ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU – THẬN Vỏ:tủy = Sơ sinh 1:4 trẻ bú mẹ 1:2,5 người lớn 1:2 Đơn vị cấu tạo chức thận nephron Từ 25 tuần thai: triệu nephron cho thận, k thay đổi Các mao mạch tiểu cầu thận bọc màng Bowman HÀNG RÀO LỌC CỦA CẦU THẬN: + Tế bào nội mô mao mạch + Màng đáy: có lớp, lớp suốt ngồi chứa sulfat heparan có tác dụng ngăn không cho phân tử protein lọc qua màng đáy, lớp đặc có nhiều collagen làm nhiệm vụ rây lọc vật lý với lỗ lưới khoảng 7nm + Tế bào có chân tế bào gian mạch ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU – THẬN  Hệ thống tuần hồn quanh thận:  Bình thường nhận 20%  Đường kính tiểu đm  Hệ cung lượng tim đến lớn gấp lần tiểu động mạch thống mao mạch hẹp phần vỏ  Hệ thống mạch thẳng gồm mạch máu theo dọc quai Henle nephron nằm gần phần tủy thận  Phân bố máu khơng đều: vỏ: 90% ; tủy ngồi: 6-8%; tủy trong: 1-2%  Tuần hồn thận có khả tự điều chỉnh -> đảm bảo tuần hoàn thường xuyên thận ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU – ĐÀI BỂ THẬN + NIỆU QUẢN  Mỗi thận có 10 – 12 đài thận, xếp thành nhóm: trên, giữa,  Hình dáng đài, bể thận nhờ có nhu động co bóp để tiết nước tiểu xuống phía thay đổi theo lứa tuổi -> khác  Sơ sinh: niệu quản từ bể thận góc vng -> trẻ em: góc tù  Đường kính niệu quản xoắn trẻ em tương đối lớn, niệu quản dài -> dễ gấp ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU – BÀNG QUANG, NIỆU ĐẠO  Nằm cao trẻ lớn, nằm hố chậu -> dễ sờ, gõ thấy cầu bàng quang  Dung tích cầu bàng quang lớn dần theo tuổi:  Sơ sinh: 30-60ml  Bú mẹ: 6 tuổi: 60-100ml 100-250ml  10 tuổi: 150-350ml  15 tuổi: 200 – 400ml  Chiều  Niệu dài niệu đạo từ SS -> dậy thì: trẻ gái: tăng 2-4cm; trẻ trai: 6-15cm đạo trẻ gái ngắn hướng thẳng trẻ trai -> dễ nhiễm khuẩn ngược dòng ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ  Thận có chức sinh lý chính:  Bài tiết nước tiểu  Bài tiết chất độc  Thăng nội môi  Tham gia tạo hồng cầu điều hòa huyết áp  Chức nội tiết ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ  Thời kỳ bào thai: tháng 7-8 thai kỳ -> thận tiết nước tiểu vào nước ối Thận hoạt động chưa thực cần thiết cho đời sống bào thai  Thời kỳ sơ sinh:  Phát triển mạnh sau sinh -> định nội môi  Chức lọc thấp =1/4 trị số  Khả bình thường trẻ lớn đặc nước tiểu kém: 400 -450 mosm/l -> tỷ trọng nước tiểu thấp ( trẻ lớn: 800- 1200) ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ Sự trưởng thành chức thận ? LỌC CẦU THẬN Đánh giá:  Lọc cầu thận thấp trẻ sơ sinh: 25% mức lọc cầu thận người lớn  Trong tuần đầu sau đẻ chức thận tăng gấp đôi  Đạt chức người lớn vào lúc 2-3 tuổi: 120 ml/phút/1,73m2 da CƠNG THỨC TÍNH MLCT Tính tốn theo tuổi giới: K × h (cm) CT Schwarzt: MLCT =     nồng độ Creatinin máu ( µmol/l) Trẻ cân nặng thấp < 2,5kg ( – 12 months): 29,1 Trẻ đủ tháng ( – 12 months): 39,7 gái( – 21 tuổi ): 48,6 Trai ( -12 tuổi ): 48,6 trai > 12 tuổi: 61.7 SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA CHỨC NĂNG THÂN  Bú mẹ: độ thải PAH (Para –Amino Hippurat) thấp -> tuổi : bình thường  Tháng thứ khả đặc nước tiểu bình thường ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ – NƯỚC TIỂU  Những ngày đầu sau đẻ -> đái (có thể vơ niệu ) nước sinh lý  Những tháng đầu : 20 -28 lần/ ngày khả cô đặc nước tiểu kém, dung tích bàng quang nhỏ, chức hệ thần kinh chưa phát triển  Số lượng nước tiểu trẻ> tuổi: X (ml) nước tiểu/24 = 600 + 100 (n-1) n: tuổi trẻ (năm )  Tính S theo cân nặng: bú mẹ 90-120ml/kg/24h; trưởng thành: 18-20ml/kg/24h da: bú mẹ 800 – 1000ml/m2 S thể; trưởng thành: 450 -500ml/m2 S thể  Trẻ đẻ non ăn nhân tạo -> nước tiểu nhiều trẻ bú mẹ ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ – NƯỚC TIỂU  Nước  Tỷ tiểu trẻ em toan hóa đạt số người lớn trọng nước tiểu trẻ nhỏ thấp 1,002 – 1,006  Bài tiết kali trẻ nhỏ nhiều trẻ lớn, Natri ngược lại  Trẻ bú mẹ: tiết ure creatinine  Trẻ bú mẹ: tiết ammoniac acid amin nhiều ... điểm giải phẫu hệ thận – tiết niệu Kể chức sinh lý thận Trình bày phát triển chức thận theo lứa tuổi trẻ em Mô tả đặc điểm sinh lý nước tiểu trẻ em ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU – THẬN  Ss + trẻ nhỏ: thận. .. ngược dịng ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ  Thận có chức sinh lý chính:  Bài tiết nước tiểu  Bài tiết chất độc  Thăng nội mơi  Tham gia tạo hồng cầu điều hịa huyết áp  Chức nội tiết ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ  Thời... tủy thận  Phân bố máu không đều: vỏ: 90% ; tủy ngoài: 6-8%; tủy trong: 1-2%  Tuần hoàn thận có khả tự điều chỉnh -> đảm bảo tuần hoàn thường xuyên thận ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU – ĐÀI BỂ THẬN + NIỆU
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm giải phẫu và sinh lý thận tiết niệu , Đặc điểm giải phẫu và sinh lý thận tiết niệu