AnyConv com đặc điểm tạo máu y4

41 5 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2020, 21:20

HUYẾT HỌC NHI KHOA NGUYỄN THỊ HƯƠNG MAI Bộ môn Nhi   BÀI GIẢNG WW W HMU.EDU.VN Đặc điểm tạo máu máu ngoại vi trẻ em Hội chứng thiếu máu Hội chứng xuất huyết TÀI LIỆU HỌC TẬP WW W HMU.EDU.VN - Bài giảng Nhi Khoa Tập Bộ Môn Nhi - Bài giảng Nhi Khoa (Sách đào tạo sau Đại học) Bộ Môn Nhi TÀI LIỆU HỌC TẬP WW W HMU.EDU.VN - Huyết học lâm sàng Nhi khoa GS TS Nguyễn Công Khanh (2008) - Bài giảng Kĩ y khoa Trường đại học Y Hà Nội - Manual of Pediatric Hematology and Oncology Lanzkowsky Phillip MB (2005) ĐẶC ĐIỂM SỰ TẠO MÁU VÀ MÁU NGOẠI VI Ở TRẺ EM MỤC TIÊU WW W HMU.EDU.VN Trình bày đặc điểm tạo máu thời kỳ bào thai sau sinh Vận dụng đặc điểm máu ngoại vi trẻ em để phân tích XN cơng thức máu Trình bày thay đổi thành phần Hb tỷ lệ prothrombin trẻ sau sinh PHẦN 1: ĐẶC ĐIỂM SỰ TẠO MÁU Ở TRẺ EM SỰ TẠO MÁU Ở TRẺ EM WW W HMU.EDU.VN TRONG SAU KHI PHƠI THAI SINH THỜI KÌ PHƠI THAI WW W HMU.EDU.VN Cơ quan tạo máu hình thành, biệt hóa dần từ trung bì hình thành phát triển thai nhi http://madmnemonics.blogspot.com/2015/06/the-three-primary-germ-layers.html THỜI KÌ PHƠI THAI WW W HMU.EDU.VN (*) Trung bì túi nỗn hồng Tế bào trung mơ (chưa biệt hóa) Đảo máu Tế bào tạo máu nguyên thủy Tế bào nội mô mạch máu Đảo máu (blood island) Túi nỗn hồng vị trí tạo máu phôi thai Bắt đầu từ tuần thứ thai kỳ (**) (*)https://healtheappointments.com/chapter-6-third-to-eighth-weeks-essays/2 (**) Margaret H Baron,Joan Isern, Stuart T Fraser The embryonic origins of erythropoiesis in mammals BLOOD, 24 MAY 2012 VOLUME CÁC CHỈ SỐ HỒNG CẦU WW W HMU.EDU.VN MCV MCH • Thể tích trung bình hồng cầu • Mean Corpuscular Volume  Mới sinh: 100 fl  Bình thường: 80-100 fl • Huyết sắc tố trung bình hồng cầu • Mean Corpuscular Hemoglobin Nhỏ < 80 fl, to >100 fl Nhược sắc < 28 pg MCHC • Nồng độ huyết sắc tố trung bình hồng cầu • Mean Corpuscular Hemoglobin  Sơ sinh: 36 pg Concentration  – 12 tháng: 28 pg  30-33 g/dL  Trên tuổi: 30 pg Nhược sắc < 30g/dl Dải phân bố kích thước hồng cầu: RDW (Red cell distribution width) 11,5-14,5% HỒNG CẦU WW W HMU.EDU.VN Hồng cầu lưới (Reticulocyte - RET)  Trẻ sơ sinh - ngày: - 10 %  Trẻ sơ sinh ngày: 0,5 – %  Ngoài sơ sinh: 0,5 – % Nguyên Hồng cầu (Erythroblast)  Sơ sinh non tháng: – %  Sơ sinh đủ tháng: – % Hai số tăng → thể tăng tạo hồng cầu tủy BẠCH CẦU (WHITE BLOOD CELL) WW W HMU.EDU.VN WBC (x 109/L = G/L) Số lượng Bạch cầu thay đổi tùy theo tuổi  Trẻ sinh: 10 - 100 x 109/L  7-15 ngày sau sinh: 10 - 12 x 109/L  Trên tuổi: ổn định dần - x 109/L Giảm SLBC < G/l Tăng SLBC > 10 G/l CÔNG THỨC BẠCH CẦU WW W HMU.EDU.VN 1-2% 0.1-1% 4-8% Bạch cầu TRUNG TÍNH LYMPHO thay đổi theo tuổi CÔNG THỨC BẠCH CẦU WW W HMU.EDU VN Tỷ lệ % 60 – 65% 45% 20 – 30% – ngày Tỉ lệ BC trung tính (NEUT%) – 10 tháng – tuổi Tuổi Tỉ lệ BC lympho (LYM%) BẠCH CẦU TRUNG TÍNH WW W HMU.EDU.VN GIẢM SỐ LƯỢNG TUYỆT ĐỐI: - Dưới tuổi: BCTT < 1,0 G/l - Trên tuổi: BCTT < 1,5 G/l TIỂU CẦU (PLATELET) WW W HMU.EDU.VN PLT (x 109/L = G/L) Số lượng Tiểu cầu nói chung thay đổi  Trẻ sơ sinh: 100 - 400 x 109/L  Ngoài sơ sinh: 150 - 300 x 109/L GIẢM: < 100 G/L TĂNG: > 800 G/L WW W HMU.EDU.VN HUYẾT SẮC TỐ THÀNH PHẦN HUYẾT SẮC TỐ WW W HMU.EDU.VN  Hb F (α2γ2): huyết sắc tố bào thai  Hb A1 (α2β2): huyết sắc tố người trưởng thành  Hb A2(%) (α2δ2) BỆNH LÝ Hb: cấu trúc (HbS, E, D…), số lượng chuỗi (α/ β Thalassemia) THÀNH PHẦN HUYẾT SẮC TỐ WW W HMU.EDU.VN Hb A1(%) Hb A2(%) Hb F(%) (α2β2) (α2δ2) (α2γ2) Sơ sinh 20 - 40 0,03 - 0,6 60 - 80 tháng 40 - 70 0,9 - 1,6 30 - 60 tháng 80 - 90 1,8 - 2,9 10 - 20 tháng 93 - 97 2,0 - 3,0 1,0 - 5,0 > tuổi 97 2,0 - 3,0 0,4 - 2,0 Tuổi KHỐI LƯỢNG MÁU WW W HMU.EDU.VN  Trẻ sơ sinh: 14% trọng lượng thể  Trẻ lớn: 7-8% trọng lượng thể YẾU TỐ ĐÔNG MÁU WW W HMU.EDU.VN  Lúc sinh, yếu tố II, VII, IX, X, XI, XII thấp bình thường  Tỷ lệ prothrombin 65  20,4%, thấp vào ngày thứ 3-4 sau sinh, đạt mức bình thường sau tuần (80-100%) CASE STUDY WW W HMU.EDU.VN Trẻ nam, tuổi - HC 2,03 T/L Hb 65 g/L MCV 59,4 fl, MCH 14,7 pg, MCHC 247 g/L RDW 23,5%, Hồng cầu lưới 3,2% - BC 9,31 G/l Acid 12,9%, Bazơ 0,5% Mono 6,9 %, BCTT 45,1%, LP 34,6% - TC 237 G/l ► THIẾU MÁU NẶNG, HỒNG CẦU NHỎ, NHƯỢC SẮC CASE STUDY WW W HMU.EDU.VN  Da xanh, niêm mạc nhợt  Hoàng đảm  Lách to ngang rốn Điện di Hb: HbF 90,2% HbA1: 5,3% HbA2: 4,5% ► THIẾU MÁU TAN MÁU DO BỆNH LÝ HEMOGLOBIN β THALASSEMIA CÂU HỎI ? ... (2005) ĐẶC ĐIỂM SỰ TẠO MÁU VÀ MÁU NGOẠI VI Ở TRẺ EM MỤC TIÊU WW W HMU.EDU.VN Trình bày đặc điểm tạo máu thời kỳ bào thai sau sinh Vận dụng đặc điểm máu ngoại vi trẻ em để phân tích XN cơng thức máu. .. đến tạo máu • Sự tạo máu có khả hồi phục (TỦY ĐỎ → VÀNG) DỄ LOẠN SẢN bị bệnh máu • Các quan tạo máu tủy (gan, lách, hạch) to phản ứng sản sinh tế bào máu loạn sản • TỦY VÀNG → ĐỎ ĐẶC ĐIỂM TẠO MÁU... tạo máu : PHÔI THAI SAU SINH - Mỗi thời kì có đặc điểm riêng - Vị trí tạo máu tùy thuộc:  Giai đoạn phát triển: phôi thai - sau sinh trẻ nhỏ - trẻ lớn  Tình trạng bệnh lý PHẦN 2: ĐẶC ĐIỂM MÁU
- Xem thêm -

Xem thêm: AnyConv com đặc điểm tạo máu y4 , AnyConv com đặc điểm tạo máu y4