Nghiên cứu quy trình phòng, trị bệnh sán lá sinh sản ở vịt

8 4 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2020, 19:59

Bài viết đề xuất quy trình phòng, trị bệnh sán lá sinh sản ký sinh ở vịt. Để phòng bệnh sán lá ở vịt có hiệu quả, phân và chất độn chuồng vịt đã được thu gom, ủ theo phương pháp nhiệt sinh học, đồng thời, tiêu độc, khử trùng chuồng trại để diệt trứng sán bằng hóa chất iodine 2% hoặc cloramin B 1,25% (1 lít nước thuốc phun khoảng 10-12 m2 chuồng). KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y TẬP XXVI SỐ - 2019 NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH PHÒNG, TRỊ BỆNH SÁN LÁ SINH SẢN Ở VỊT Huỳnh Vũ Vỹ, Nguyễn Đức Tân, Nguyễn Văn Thoại, Lê Hứa Ngọc Lực Bộ môn nghiên cứu Ký sinh trùng, Phân viện Thú y miền Trung TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu đề xuất quy trình phịng, trị bệnh sán sinh sản ký sinh vịt Để phòng bệnh sán vịt có hiệu quả, phân chất độn chuồng vịt thu gom, ủ theo phương pháp nhiệt sinh học, đồng thời, tiêu độc, khử trùng chuồng trại để diệt trứng sán hóa chất iodine 2% cloramin B 1,25% (1 lít nước thuốc phun khoảng 10-12 m2 chuồng) Phòng bệnh sán thuốc fenbendazole (16 mg/kg thể trọng) praziquantel (10 mg/kg thể trọng), với liều giai đoạn: Vịt tuần tuổi (nuôi lấy thịt); vịt tuần tuổi, tháng tuổi tháng tuổi (nuôi lấy trứng), sau định kỳ tẩy sán năm lần cho kết tốt Sử dụng thuốc fenbendazole (16 mg/kg thể trọng) praziquantel (10 mg/kg thể trọng), với liều cách 24 điều trị có hiệu bệnh sán vịt Sán sinh sản gây viêm ống dẫn trứng túi Fabricius, vậy, điều trị cần kết hợp với kháng sinh để chống viêm nâng cao sức đề kháng cho vịt Từ khóa: phịng, trị bệnh, fenbendazole, praziquantel, cloramin, iodine, sán sinh sản, vịt Study on prevention, treatment procedure for Oviduct fluke disease in duck Huynh Vu Vy, Nguyen Duc Tan, Nguyen Van Thoai, Le Hua Ngoc Luc SUMMARY The objective of this study was to propose a prevention, treatment procedure for oviduct fluke disease in duck In order to prevent effectively oviduct fluke disease in duck, duck feces and floor litter were collected; gather for thermobiological treatment together with farm disinfection to kill the fluke eggs by iodine 2% or cloramin B 1.25% (1L of solution sprayed for 10-12 m2 of duck house floor) was applied Two drugs could be used for oviduct fluke disease prevention effectively, such as: fenbendazole (16 mg/kg body weight) or praziquantel (10 mg/kg body weight), with a single dose, applying for duck at weeks old (for duck raised for meat); weeks, months and months old (for egg laying duck) After that it was done periodically twice per year The oviduct fluke diseased ducks could be treated effectively by fenbendazole (16 mg/kg body weight) or praziquantel (10 mg/kg body weight), with doses (24 hrs between two doses) The oviduct fluke caused severe inflammation in ovary and fabricius, so treatment procedure should be combined with using antibiotics to avoid inflammation and to improve disease resistance of duck Keywords: prevention, treatment, fenbendazole, praziquantel, cloramin, iodine, oviduct fluke, duck I ĐẶT VẤN ĐỀ Sán sinh sản ký sinh vịt thuộc lớp sán Trematoda, họ Prosthogonimidae, giống Prosthogonimus, loài Prosthogonimus sp Đến phát 10 lồi thường gây bệnh vịt Bệnh sán sinh sản phân bố rộng nước Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi Châu Á (Macy, 1965; Naem Golpayegani, 2003; 80 Taylor cs, 2007) Vòng đời phải qua vật chủ trung gian: Vật chủ trung gian thứ ốc nước (Bithynia sp.), vật chủ trung gian thứ ấu trùng chuồn chuồn chuồn chuồn ngô Vịt nhiễm sán ăn phải ấu trùng chuồn chuồn chuồn chuồn chứa nang kén sán Sán sinh sản thường ký sinh ống dẫn trứng túi Fabricius, gây viêm, sung huyết xuất huyết,… (Nguyễn Đức Tân cs, 2018a) KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y TẬP XXVI SỐ - 2019 Ở nước ta, bệnh sán sinh sản vịt phân bố khắp vùng miền: Từ miền núi, đến trung du đồng bằng, nơi có nhiều ao, hồ, sông, suối, đầm, phá, ruộng nước, Tỷ lệ nhiễm sán vịt khu vực Nam Trung Bộ từ 29,0630,18% (Nguyễn Đức Tân, 2018b); Thanh Trì, Hà Nội 21% (Nguyễn Thị Lê, 1971); đồng sông Cửu Long 9,51% (Nguyễn Hữu Hưng, 2007); đồng sông Hồng 6,97% (Nguyễn Xuân Dương, 2008) Mặc dù bệnh sán sinh sản vịt phổ biến, làm ảnh hưởng lớn đến hiệu chăn nuôi, chưa có cơng trình nghiên cứu phịng trị bệnh sán sinh sản Vì vậy, nghiên cứu nhằm mục tiêu xây dựng quy trình phịng trị bệnh sán sinh sản vịt hộ chăn nuôi trang trại nuôi vịt, nhằm giảm thiểu tỷ lệ vịt nhiễm bệnh, tỷ lệ vịt chết, hạn chế phát tán mầm bệnh mơi trường, góp phần phát triển chăn nuôi vịt theo hướng bền vững II NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Nguyên, vật liệu nghiên cứu Động vật: vịt bị bệnh sán sinh sản Mẫu bệnh phẩm: Buồng trứng, ống dẫn trứng, túi Fabricius, Dụng cụ: Kính hiển vi quang học; kính hiển vi soi nổi, kính lúp, phiến kính, kính, đồ mổ tiểu gia súc,… Hóa chất: Cồn, nước cất, thuốc Fenbendazole, Praziquantel, Genta-Tylo, ampicilin, amoxicilin, kanamycin, vitamin, B-complex, iodine, cloramin B,… 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu Các thí nghiệm tiến hành số địa phương nghiên cứu tỉnh Bình Định, Phú n Khánh Hịa; Bộ mơn nghiên cứu Ký sinh trùng, Phân viện Thú y miền Trung, từ năm 2017 đến năm 2018 2.3 Phương pháp nghiên cứu thử nghiệm 2.3.1 Nghiên cứu phịng thí nghiệm Bố trí thí nghiệm diệt trứng sán sinh sản Mổ khám vịt, thu thập trứng sán sinh sản ống dẫn trứng túi Fabricius từ vịt nhiễm bệnh Dùng micropipet hút trứng sán cho vào đĩa petri Tính lượng hỗn dịch có đĩa, sau cho thuốc sát trùng vào đĩa với nồng độ cloramin B 1,25% (từ bột cloramin B 25% clo hoạt tính) iodine 2% Sau tác động hóa chất, rửa trứng với nước sinh lý Cho trứng vào đĩa petri, theo dõi trình phát triển mầm bệnh sau tác động thuốc sát trùng ngày để đánh giá hiệu thuốc: trứng sán bị hỏng, trứng sán không phát triển thành ấu trùng, Mỗi loại thuốc sát trùng bố trí lơ lơ đối chứng (lặp lại lần) Bố trí thí nghiệm tẩy sán vịt phịng thí nghiệm Động vật thí nghiệm vịt bị bệnh sán sinh sản gây nhiễm thực nghiệm Điều trị vịt bị bệnh thuốc tẩy: Fenbendazole (16 mg/ kg thể trọng) Praziquantel (10 mg/ kg thể trọng) Mỗi loại thuốc tẩy thử nghiệm điều trị 45 vịt bị bệnh 15 vịt bị bệnh không dùng thuốc làm đối chứng Các loại thuốc điều trị phác đồ khác để đánh giá hiệu Đường đưa thuốc: Trộn thuốc vào thức ăn cho vịt ăn riêng biệt để kiểm soát liều lượng Để xác định tỷ lệ nhiễm sán, lấy mẫu phân trước dùng thuốc, xét nghiệm phương pháp lắng cặn Mổ khám vịt sau ngày dùng thuốc, tìm sán túi Fabricius ống dẫn trứng để đánh giá hiệu thuốc tẩy 2.3.2 Nghiên cứu thực địa Bố trí thí nghiệm diệt trứng sán sinh sản thực địa Chọn trang trại có vịt bị bệnh sán sinh sản để tiến hành thử nghiệm Mỗi trang trại chia phần: phần phun thuốc iodine 2%, phần phun thuốc cloramin B 1,25% (từ bột cloramin B 25% clo hoạt tính), phần không 81 KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y TẬP XXVI SỐ - 2019 dùng thuốc làm đối chứng Pha thuốc phun ướt lên phân vịt chuồng (1 lít phun 10-12 m2) Lấy mẫu phân trước dùng thuốc sau dùng thuốc, chọn điểm lấy mẫu, điểm lấy mẫu, mẫu lấy 3g phân (1 điểm trung tâm điểm bốn góc) Mẫu phân đưa phịng thí nghiệm lọc, ly tâm để tách trứng Cho trứng sán vào môi trường nước tự nhiên theo dõi phát triển mầm bệnh để đánh giá hiệu thuốc (trứng hỏng hay cịn phát triển) Bố trí thí nghiệm tẩy sán ngồi thực địa Chọn trang trại có vịt nhiễm sán sinh sản, sau trộn thuốc vào thức ăn cho toàn đàn vịt ăn Mỗi trang trại vừa sử dụng thuốc Fenbendazole, Praziquantel không sử dụng thuốc làm đối chứng (liều lượng tương tự phần bố trí phịng thí nghiệm) Lấy mẫu phân trước dùng thuốc sau ngày dùng thuốc, xét nghiệm phân phương pháp lắng cặn để đánh giá hiệu trứng sán phân Xây dựng quy trình phịng trị bệnh sán sinh sản vịt dựa kết thử nghiệm biện pháp phòng trị bệnh phịng thí nghiệm ngồi thực địa Kết hợp kết nghiên cứu đề tài: vòng đời, đặc điểm sinh học, đặc điểm dịch tễ học bệnh sán sinh sản vịt Xác định tỷ lệ nhiễm sán phương pháp lắng cặn Benedek (1943) phương pháp kết hợp: Lọc, lắng cặn ly tâm Willingham ctv (1998), Anh ctv (2008) Đếm số lượng trứng sán gram phân buồng đếm Mc Master Xác định cường độ nhiễm sán túi Fabricius ống dẫn trứng phương pháp mổ khám cục Skrjabin (1928) Các số liệu thu thập trình nghiên cứu xử lý phần mềm Ms Excel 2010 III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Kết nghiên cứu phịng thí nghiệm 3.1.1 Kết diệt trứng sán phịng thí nghiệm Để phịng bệnh sán sinh sản có hiệu quả, diệt vật chủ trung gian (ốc, chuồn chuồn) việc làm khó thực điều kiện thực tế Vì vậy, để giảm thiểu mầm bệnh môi trường, hạn chế xâm nhập vào vật chủ trung gian Từ vấn đề đó, chúng tơi sử dụng loại hóa chất iodine 2% cloramin B 1,25% tác động lên trứng sán Kết trình bày bảng Bảng Tác động thuốc sát trùng tới trứng sán phịng thí nghiệm Loại thuốc sát trùng Số trứng thử nghiệm Tỷ lệ trứng hỏng (%) Iodine 2% 1250 1011 80,8 Cloramin B 1,25% 1432 1082 75,5 Không dùng hóa chất 1150 21 1,8 Từ kết bảng cho thấy, điều kiện phịng thí nghiệm, hóa chất iodine 2% có hiệu diệt trứng 88,8%, cloramin B 1,25% có hiệu diệt trứng 75,5% Trong đó, lơ khơng dùng hóa chất, trứng sán phát triển bình thường 3.1.2 Kết tẩy sán sinh sản vịt phịng thí nghiệm 82 Số trứng bị hỏng Để đánh giá hiệu thuốc tẩy, tiến hành tẩy sán sinh sản vịt bị bệnh từ gây nhiễm thực nghiệm, cách cho vịt ăn thuốc Fenbendazole (16 mg/kg thể trọng) thuốc Praziquantel (10 mg/1 kg thể trọng) Kết mổ khám vịt sau ngày dùng thuốc thể bảng bảng KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y TẬP XXVI SỐ - 2019 Bảng Kết tẩy sán sinh sản vịt thuốc Fenbendazole phịng thí nghiệm Loại thuốc liều lượng Trước tẩy Sau tẩy Ghi Số vịt nhiễm sán Tỷ lệ nhiễm (%) Số vịt sán Fenbendazole 16 mg/kg, liều 15 100 60 3-5 Fenbendazole 16 mg/kg, liều cách 24 15 100 15 100 “Nt” Fenbendazole 16 mg/kg, liều cách 24 Bcomplex kháng sinh (Ngày lần x ngày) 15 100 15 100 Ống dẫn trứng, túi Fabricius bình thường Thể trạng hồi phục nhanh Đối chứng (Khơng dùng thuốc) 15 100 - 15-19 Ống dẫn trứng, túi Fabricius bị viêm nặng Vịt ốm yếu, thể trạng Kết bảng cho thấy, thuốc Fenbendazole liều 16 mg/kg (dùng liều), có hiệu tẩy sán sinh sản vịt 60,0% (9 vịt sán sau tẩy/15 vịt nhiễm sán tẩy) Trong vịt chưa sán, cường độ nhiễm từ đến sán/vịt (trung Tỷ lệ Cường độ sán (%) nhiễm sán/vịt Ống dẫn trứng, túi Fabricius bị viêm nặng Thể trạng hồi phục chậm bình 4,1 sán) Tuy nhiên, loại thuốc dùng liều, cách 24 giờ, có hiệu tẩy sán 100,0% (30/30 vịt sán sau tẩy) Trong đó, mổ khám vịt lơ đối chứng, phát cường độ nhiễm từ 15 đến 19 sán/vịt (trung bình 17,3 sán/vịt) Bảng Kết tẩy sán sinh sản vịt thuốc Praziquantel phịng thí nghiệm Loại thuốc liều lượng Trước tẩy Số vịt nhiễm sán Sau tẩy Tỷ lệ Số vịt Tỷ lệ nhiễm (%) sán sán (%) Cường độ sán/vịt Ghi Ống dẫn trứng, túi Fabricius bị viêm nặng Thể trạng hồi phục chậm Praziquantel 10 mg/ kg, liều 15 100 11 73,3 2-5 Praziquantel liều 10 mg/kg, liều cách 24 15 100 15 100 “Nt” Praziquantel liều 10 mg/kg, liều cách 24 B-complex kháng sinh (Ngày lần x ngày) 15 100 15 100 Ống dẫn trứng, túi Fabricius bình thường Thể trạng hồi phục nhanh Đối chứng (Không dùng thuốc) 15 100 - 15-19 Ống dẫn trứng, túi Fabricius bị viêm nặng Vịt ốm yếu, thể trạng 83 KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y TẬP XXVI SỐ - 2019 Kết tẩy sán thuốc Praziquantel bảng cho thấy: liều 10 mg/kg (dùng liều nhất), có hiệu tẩy sán sinh sản vịt 73,3% (11 vịt sán sau tẩy/15 vịt nhiễm sán tẩy) Trong vịt chưa sán, cường độ nhiễm từ đến sán/vịt (trung bình 3,2 sán) Tuy nhiên, loại thuốc dùng liều (cách 24 giờ), có hiệu tẩy sán 100,0% (30 vịt sán sau tẩy/30 vịt nhiễm sán tẩy) Trong đó, mổ khám vịt lơ đối chứng, cường độ nhiễm từ 15 đến 19 sán/vịt (trung bình 17,4 sán/vịt) Như vậy, để điều trị bệnh sán sinh sản vịt, dùng hai loại thuốc Fenbendazole liều 16 mg/kg Praziquantel liều 10 mg/kg Tuy nhiên, để có hiệu cao điều trị, cần cho vịt ăn liều, cách 24 Do bệnh sán sinh sản có tổn thương nặng ống dẫn trứng túi Fabricius nên điều trị cần bổ sung kháng sinh chống nhiễm khuẩn, cần bổ sung vitamin nhằm nâng cao sức đề kháng cho vịt 3.2 Kết nghiên cứu thực địa 3.2.1 Kết diệt trứng sán ngồi mơi trường thuốc sát trùng Sau có kết phịng thí nghiệm, chúng tơi chọn số trang trại có vịt bị bệnh sán sinh sản để thử nghiệm Kết thể bảng Bảng Kết diệt trứng sán sinh sản trang trại vịt Trước thử nghiệm Sau thử nghiệm Loại thuốc sát trùng Trang trại thử nghiệm Số mẫu có trứng Số trứng/gram mẫu Số trứng cịn lại/gram mẫu Số mẫu trứng Tỷ lệ trứng (%) Iodine 2% 15 500-1100 (703) 50-100 (63) 11 73,3 15 550-900 (710) 50-100 (75) 11 73,3 15 600-1100 (753) 50-150 (67) 12 80 Tổng cộng 45 500-1100 (722) 50-150 (68) 34 75,5 Cloramin B 1,25% 15 500-1100 (715) 50-150 (87) 11 73,3 15 550-900 (720) 100-150 (110) 10 66,7 15 600-1100 (740) 50-100 (70) 10 66,7 Tổng cộng 45 500-1100 (725) 50-150 (89) 31 68,9 Đối chứng 15 500-1100 (715) 500-1100 (710) 0,00 Từ kết bảng cho thấy, hóa chất iodine 2% có hiệu diệt trứng mẫu kiểm tra 75,5% (34/45); hóa chất cloramin B 1,25% có hiệu diệt trứng mẫu kiểm tra 68,9 % (31/45) Trong lơ đối chứng, trứng phát triển bình thường gram mẫu giảm nhiều so với trước dùng thuốc (trung bình 722-725 trứng/gram mẫu giảm xuống 68-89 trứng/gram mẫu) Như vậy, từ kết thử nghiệm nhận thấy hóa chất iodine 2% cloramin B 1,25% có hiệu diệt mầm bệnh sán sinh sản ngồi mơi trường Mặc dù có số mẫu trứng sau thử nghiệm, số trứng Sau có kết phịng thí nghiệm, chúng tơi chọn trang trại có vịt nhiễm sán sinh sản, sau trộn thuốc vào thức ăn cho vịt ăn Mổ khám vịt sau ngày dùng thuốc để đánh giá hiệu Kết thể bảng 84 3.2.2 Kết tẩy sán sinh sản trang trại nuôi vịt KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y TẬP XXVI SỐ - 2019 Bảng Hiệu tẩy sán sinh sản vịt thực địa Loại thuốc liều lượng Trước thử nghiệm Sau thử nghiệm Trang trại thử nghiệm Tổng số vịt nhiễm Tỷ lệ nhiễm (%) Tổng số vịt sán 15 100 15 100 15 Tỷ lệ sán (%) Cường độ sán/vịt 14 93,3 15 100,0 100 15 100,00 45 100 44 97,77 1 15 100 15 100,00 15 100 15 100,00 15 100 15 100,00 Tổng cộng 45 100 45 100,00 Đối chứng không dùng thuốc 15 100 0,00 11-17 Fenbendazole liều 16 mg/kg thể trọng (2 liều, cách 24 giờ) Tổng cộng Praziquantel liều 10 mg/kg thể trọng (2 liều, cách 24 giờ) Kết bảng cho thấy: tổng số 45 vịt nhiễm sán sinh sản tẩy thuốc Fenbendazole liều 16 mg/kg thể trọng (2 liều, cách 24 giờ), có 44 vịt sán, với tỷ lệ sán 97,77% Trong 45 vịt, cịn vịt có sán ký sinh túi Fabricius thử nghiệm loại thuốc phòng, trị bệnh sán sinh sản vịt Từ kết nghiên cứu, đề tài xây dựng quy trình phịng trị bệnh sán sinh sản vịt hiệu Quy trình mơ tả chi tiết giai đoạn dùng thuốc phòng, điều trị bệnh, loại thuốc, liều lượng, cách dùng thuốc,… Tổng số 45 vịt nhiễm sán tẩy thuốc Praziquantel liều 10 mg/kg thể (2 liều, cách 24 giờ), có 45 sán, với tỷ lệ sán 100% Trong 15 vịt đối chứng khơng dùng thuốc cịn sán, cường độ nhiễm từ 11 đến 15 sán/vịt 3.3 Nội dung quy trình phịng, trị bệnh sán sinh sản vịt Trong trình theo dõi đàn vịt sau điều trị, nhận thấy đàn vịt tẩy sán có bổ sung thêm kháng sinh, loại vitamin vịt nhanh khỏe hơn, dấu hiệu bệnh lý nhanh khắc phục Như vậy, từ kết nghiên cứu phịng thí nghiệm ngồi thực địa cho thấy, để tẩy sán sinh sản vịt dùng thuốc Fenbendazole liều 16 mg/kg thể trọng Praziquantel liều 10 mg/kg thể trọng, để có hiệu cao loại thuốc cần dùng liều, cách 24 Các thuốc dễ sử dụng phản ứng phụ suốt q trình thử nghiệm Đây cơng trình nghiên cứu cách hệ thống đặc điểm dịch tễ học, sinh học Từ kết nghiên cứu, đề tài đề xuất quy trình phịng, trị bệnh sán sinh sản vịt sau: 3.3.1 Phạm vi áp dụng Quy trình được áp dụng để phòng trị bệnh sán sinh sản vịt 3.3.2 Đối tượng áp dụng Người chăn nuôi cán Chăn nuôi-Thú y 3.3.3 Các bước thực quy trình Quy trình phịng bệnh Thơng tin, tuyên truyền ảnh hưởng bệnh sán sinh sản đến hiệu chăn nuôi vịt để người dân chủ động thực biện pháp phòng bệnh Khi đàn vịt có dấu hiệu ốm yếu, giảm đẻ, chết người chăn ni mổ khám số vịt chết, tìm sán ký sinh túi Fabricius 85 KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y TẬP XXVI SỐ - 2019 ống dẫn trứng báo cho thú y sở để chẩn đoán phát bệnh sớm, từ có biện pháp can thiệp kịp thời Không sử dụng chất thải phân vịt chưa xử lý Nước thải, nước rửa chuồng trại phải dẫn theo hệ thống mương tiêu thoát đến hố chứa phải xử lý trước đưa môi trường bên trang trại Phân chất độn chuồng q trình chăn ni thu gom lại thành đống nơi quy định, xử lý theo phương pháp ủ nhiệt sinh học Tiêu độc, khử trùng chuồng trại để diệt trứng sán ngồi mơi trường iodine 2% cloramin B 1,25% Ở trang trại có vịt nhiễm bệnh, pha thuốc phun ướt lên phân vịt chuồng, tường, dụng cụ chăn nuôi, sân chơi (ở chuồng ẩm, lít thuốc phun cho khoảng 10-12 m2) định kỳ lần/tuần Định kỳ tẩy sán cho vịt thuốc Fenbendazole (liều 16 mg/kg P) Praziquantel (liều 10 mg/kg P) Trộn thuốc vào thức ăn cho vịt ăn liều Vịt nuôi lấy thịt: Phòng bệnh lần giai đoạn vịt tuần tuổi Vịt ni lấy trứng: Phịng bệnh giai đoạn vịt tuần tuổi, vịt hậu bị (2 tháng tuổi), vịt bắt đầu vào đẻ (6 tháng tuổi) Sau định kỳ phịng bệnh năm lần Lưu ý: Chỉ áp dụng phòng bệnh thuốc vùng có lưu hành bệnh sán sinh sản vịt Biện pháp điều trị bệnh sán sinh sản Cách ly vịt ốm khỏi đàn nhốt riêng khu vực điều trị Vịt bị bệnh điều trị phác đồ sau: Phác đồ Tẩy sán thuốc Fenbendazole, liều 16 mg/kg thể trọng, dùng lần cách 24 86 Sử dụng kháng sinh chống nhiễm khuẩn buồng trứng, ống dẫn trứng, túi Fabricius, sử dụng loại: Genta-Tylo, Ampicillin, Amoxicillin, Kanamycin… (liều lượng theo hướng dẫn nhà sản xuất) Dùng thuốc bồi bổ thể, nâng cao sức đề kháng: Các loại vitamin, B-complex, (liều lượng theo hướng dẫn nhà sản xuất) Phác đồ Tẩy sán thuốc Praziquantel, liều 10 mg/ kg thể trọng, dùng lần cách 24 Thuốc chống nhiễm khuẩn bồi bổ thể tương tự phác đồ Lưu ý: Các loại thuốc trộn vào thức ăn cho vịt ăn, phần ăn vịt 100% nên trộn thuốc với 50% thức ăn để vịt ăn hết, sau cho vịt ăn thức ăn cịn lại tránh lãng phí thuốc đảm bảo vịt sử dụng đủ liều thuốc tẩy Nhốt vịt ngày sau điều trị để chúng thải hết mầm bệnh, thu gom phân, rác thải nơi điều trị, xử lý theo phương pháp nhiệt sinh học Tưới phun thuốc iodine 2% cloramin B 1,25% để diệt trứng sán lưu lại bề mặt nơi điều trị Cảnh báo Có thể xảy tượng kháng thuốc sử dụng liên tục loại thuốc điều trị thời gian dài Chỉ nên xuất bán giết thịt sau dừng thuốc điều trị bệnh ngày IV KẾT LUẬN Để phòng, trị bệnh sán sinh sản vịt biện pháp tốt diệt sán thể vịt diệt trứng sán ngồi mơi trường iodine 2% cloramin B 1,25% nhằm hạn chế xâm nhập trứng vào vật chủ trung gian Có thể dùng thuốc Fenbendazole (16 mg/kg thể trọng) Praziquantel (10 mg/kg thể trọng), phòng bệnh dùng liều nhất, trị bệnh dùng liều cách 24 KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y TẬP XXVI SỐ - 2019 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Xuân Dương, 2008 Nghiên cứu tình trạng nhiễm giun sán vịt Thái Bình, Nam Định, Hải Dương đề xuất biện pháp phòng trị Luận án tiến sĩ Nông nghiệp, Viện Thú y, 154 tr Nguyễn Hữu Hưng, 2007 Giun sán ký sinh vịt Đồng Bằng Sơng Cửu Long thí nghiệm thuốc phịng trị số lồi giun sán chủ yếu Luận án tiến sĩ Nông nghiệp, Đại Học Nông Lâm TPHCM, 174 tr Nguyễn Thị Lê, 1971 Giun sán ký sinh vịt vùng Thanh Trì, Hà Nội Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp (2) 127-129 Nguyễn Đức Tân, Nguyễn Văn Thoại, Huỳnh Vũ Vỹ Lê Hứa Ngọc Lực, 2018a Nghiên cứu vòng đời sán sinh sản (Prosthogonimus sp.) vịt Việt Nam Tạp chí Phịng chống bệnh Sốt rét bệnh Ký sinh trùng Tập 104, (2): 79-86 detection of small trematode eggs in faeces of domestic animals Vet Parasitol 156, 346-349 Macy R.W., 1965 On the life cycle of the trematode Prosthogonimus cuneatus (Rudolphi, 1809) (Plagiorchidae) in Egypt Trans Am Microsc Soc, 84:577–80 Naem S and Golpayegani, M.H., 2003 Prosthogonimus macrorchis in the albumin of the egg from Sari Iran Iran J of Vet Res, Uni of Shiraz, 4, 160-2 Skrjabin K., 1928 Methods of Complete Helminthological Dissections of Vertebrate Animals Including Humans Moscow State University, Moscow Publishing House of 1st Moscow State University, Moscow, 45 pp 10 Taylor M., Coop, R., Wall, R., 2007 Parasites of poultry and gamebirds Veterinary Parasitology, Third ed Blackwell Publishing, 459-534 Nguyễn Đức Tân, Nguyễn Văn Thoại, Huỳnh Vũ Vỹ Lê Hứa Ngọc Lực, 2018b Tình hình nhiễm sán sinh sản (Prosthogonimus sp.) vịt số tỉnh Nam Trung Bộ Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y Tập 25, (3) 64-68 11 Willingham A., Johansen M.V and Barnes E., 1998 A new technic for counting Schistosoma japonicum eggs in pig feces Southeast Asian J Trop Med Public Health 29, 128-130 Anh N.T.L., Phuong N.T., Ha G.H., Thu L.T., Johansen M.V., Murrell D.K and Thamsborg S.M., 2008 Evaluation of techniques for Ngày nhận 7-11-2018 Ngày phản biện 10-12-2018 Ngày đăng 1-3-2019 87 ... loại thuốc phòng, trị bệnh sán sinh sản vịt Từ kết nghiên cứu, đề tài xây dựng quy trình phịng trị bệnh sán sinh sản vịt hiệu Quy trình mơ tả chi tiết giai đoạn dùng thuốc phòng, điều trị bệnh, loại... dù bệnh sán sinh sản vịt phổ biến, làm ảnh hưởng lớn đến hiệu chăn ni, chưa có cơng trình nghiên cứu phòng trị bệnh sán sinh sản Vì vậy, nghiên cứu nhằm mục tiêu xây dựng quy trình phịng trị bệnh. .. dung quy trình phịng, trị bệnh sán sinh sản vịt Trong trình theo dõi đàn vịt sau điều trị, nhận thấy đàn vịt tẩy sán có bổ sung thêm kháng sinh, loại vitamin vịt nhanh khỏe hơn, dấu hiệu bệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu quy trình phòng, trị bệnh sán lá sinh sản ở vịt, Nghiên cứu quy trình phòng, trị bệnh sán lá sinh sản ở vịt