Đề cương chi tiết học phần: Khoa học gỗ

9 5 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2020, 18:49

Đề cương chi tiết học phần giúp người học nắm được các thông tin cơ bản về môn học Khoa học gỗ. Qua học phần này người học có thể nắm bắt được các ưu nhược điểm của gỗ; biết được cấu tạo của gỗ, từ đó có thể nhật biết được một số loại gỗ thông dụng ở Việt Nam; biết được một số tính chất của gỗ vật lý, cơ học, hóa học gỗ và các khuyết tật của gỗ, từ đó sử dụng gỗ hợp lý trong thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo. TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA LÂM NGHIỆP BỘ MÔN NÔNG LÂM KẾT HỢP THS NGUYỄN VIỆT HƢNG TS NGUYỄN VĂN THÁI ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Học phần: KHOA HỌC GỖ Số tín chỉ: 02 Mã số: WSC221 Thái Nguyên, 2017 ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: Khoa học gỗ - Mã số học phần: WSC221 - Số tín chỉ: 02 - Tính chất học phần: Bổ trợ - Học phần thay thế, tương đương: - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Lâm nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng Phân bổ thời gian học tập: - Số tiết học lý thuyết lớp: 22 tiết - Số tiết làm tập, thảo luận lớp: tiết - Số tiết thí nghiệm, thực hành: tiết - Số tiết sinh viên tự học: 60 tiết Đánh giá học phần - Điểm thứ 1: 20% (0,2) điểm chuyên cần - Điểm thứ 2: 30% (0,3) điểm kiểm tra kỳ - Điểm thứ 3: 50% (0,5) điểm thi kết thúc học phần Điều kiện học - Học phần học trước: - Học phần song hành: Mục tiêu đạt đƣợc sau kết thúc học phần: 5.1 Kiến thức: - Nắm bắt ưu nhược điểm gỗ - Biết cấu tạo gỗ, từ nhật biết số loại gỗ thông dụng Việt Nam - Biết số tính chất gỗ vật lý, học, hóa học gỗ khuyết tật gỗ, từ sử dụng gỗ hợp lý thực tế 5.2 Kỹ năng: - Vận dụng kiến thức học áp dụng vào thực tế việc nhận biết gỗ, giải thích khắc phục tượng xảy trình sử dụng chế biến gỗ thực tế Nội dung kiến thức phƣơng thức giảng dạy: Phƣơng pháp giảng TT Nội dung kiến thức Số tiết dạy Bài mở đầu 1,5 Lĩnh vực sử dụng gỗ Phát vấn, thuyết trình, 0,5 hình ảnh minh họa Ƣu nhƣợc điểm gỗ 1,0 Phát vấn, thuyết trình, phƣơng pháp khắc phục nhƣợc điểm gỗ 1.1 1.2 1.3 hình ảnh minh họa Chƣơng CẤU TẠO GỖ Các cấp độ khảo sát cấu tạo gỗ Các mặt cắt khảo sát cấu tạo gỗ Những hiểu biết chung 0,5 Tế bào thực vật – cấu trúc vách tế bào - đặc trng vách tế bào 1.3.1.1 Tế bào thực vật 1.3.1.2 Cấu trúc vách tế bào 1.3.1.3 Những đặc trưng vách tế bào 1.3.2 Vòng tăng trưởng hàng năm (vòng năm) – gỗ sớm gỗ muộn 1.3.3 Gỗ giác – gỗ lõi 1.3.4 Cấu tạo thân 1.4 Cấu tạo gỗ kim 2,5 Phát vấn, thuyết trình, hình ảnh minh họa Phát vấn, thuyết trình, hình ảnh minh họa Phát vấn, thuyết trình, hình ảnh minh họa 1.3.1 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.5 Quản bào dọc Tế bào mô mềm Tia gỗ Ống dẫn nhựa Cấu tạo gỗ rộng 1,0 0,5 Phát vấn, thuyết trình, hình ảnh minh họa 1 1.5.1 Mạch gỗ 1.5.1.1 Hình dạng kích thước mạch gỗ 1.5.1.2 Các hình thức phân bố tụ tập mạch gỗ 1.5.1.3 Lỗ xuyên mạch 1.5.1.4 Hình thức xếp lỗ thơng ngang vách tế bào mạch gỗ 1.5.1.5 Thể bít 1.5.1.6 Vai trị mạch gỗ 1.5.2 Quản bào 1.5.3 Sợi gỗ 1 Phát vấn, thuyết trình, hình ảnh minh họa 1.5.4 1.5.5 1.5.6 1.5.7 1.5.8 1.5.9 2.1 Tế bào mô mềm xếp dọc thân Tia gỗ ống dẫn nhựa Cấu tạo lớp Tế bào chứa tinh dầu, chất kết tinh Vết tuỷ 0,5 Chƣơng TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA GỖ Nƣớc gỗ Các hình thức tồn nước gỗ 2.1.2 Độ ẩm tương đối độ ẩm tuyệt đối 2.1.3 Phương pháp xác định độ ẩm gỗ 2.1.4 Sự biến đổi độ ẩm gỗ 2.1.5 Điểm bão hoà thớ gỗ 2.1.6 Độ ẩm thăng gỗ 2.1.7 Tính chất hút nước thấu nước gỗ 2.1.7.1 Tính hút nước gỗ 2.1.7.2 Tính chất thấu nước 2.2 co rút giãn nở gỗ Phát vấn, thuyết trình, hình ảnh minh họa Phát vấn, thuyết trình, hình ảnh minh họa 2.1.1 2.2.1 2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.3 2.2.3 2.2.3.1 Q trình co, dãn Hiện tượng co, giãn khơng theo chiều gỗ Nguyên nhân dẫn đến khác theo chiều dọc chiều ngang Nguyên nhân Tỷ lệ co, giãn theo chiều dọc thân nhỏ 1% Nguyên nhẫn dẫn đến co, giãn chiều xuyên tâm thường 1/2 co, giãn chiều tiếp tuyến Nhân tố ảnh hưởng đến sức co giãn gỗ Khối lượng thể tích 1 1 Phát vấn, thuyết trình, hình ảnh minh họa 2.2.3.2 Tỷ lệ gỗ sớm – gỗ muộn 2.2.3.3 Phương pháp phơi sấy 2.2.4 Phương pháp làm giảm bớt sức co, giãn gỗ 2.3 Khối lƣợng thể tích 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.3.1 2.3.3.2 2.3.3.3 2.3.3.4 2.3.3.5 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.5 2.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 Khái niệm Phương pháp xác định khối lượng thể tích Các nhân tố ảnh hưởng đến khối lượng thể tích gỗ Lồi Tỷ lệ gỗ sớm – gỗ muộn Độ ẩm Vị trí khác thân Vịng tăng trưởng hàng năm Tính chất dẫn nhiệt gỗ Tính chất truyền nhiệt Tính chất toả nhiệt Giãn nở đo nhiệt Tính chất dẫn điện gỗ Tính chất truyền âm gỗ Tốc độ truyền âm Cường độ truyền âm Năng lực cộng hưởng Màu sắc, mùi vị phản quang gỗ Màu sắc gỗ Sự phản quang gỗ Mùi vị gỗ Chƣơng TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA GỖ 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 Khái niệm tính chất học gỗ Ứng lực Ứng suất Biến dạng Tính chất không đồng gỗ Phát vấn, thuyết trình, hình ảnh minh họa 1 Tự học Tự học Tự học Tự học Phát vấn, thuyết trình, hình ảnh minh họa Phát vấn, thuyết trình, hình ảnh minh họa 0,5 Phát vấn, thuyết trình, hình ảnh minh họa 3.3 3.3.1 3.3.1.1 3.3.1.2 3.3.2 3.3.2.1 3.3.2.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8 3.3.8.1 3.3.8.2 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.3.1 3.4.3.2 3.4.3.3 3.4.3.4 3.4.3.5 3.4.3.6 3.4.3.7 3.4.4 3.4.5 3.4.6 3.4.7 Các Tính chất học gỗ 2,5 Sức chịu ép nén gỗ ép dọc thớ ép ngang thớ Sức chịu kéo Kéo dọc thớ Kéo ngang thớ Sức chịu trượt Lực uốn tĩnh Sức chịu uốn xung kích Sức chịu xoắn Độ cứng Sức chịu tách lực bám đinh Sức chịu tách Lực bám đinh Các nhân tố ảnh h-ởng đến tính chất học gỗ Khi lng th tớch m nh hng cấu tạo Ảnh hưởng xếp tế bào thân cấu trúc vách tế bào (sự xếp mixen) Ảnh hưởng tia gỗ Ảnh hưởng gỗ sớm – gỗ muộn Tố thành tế bào Tỷ lệ tổ chức Tỷ lệ thành phần xenlulo lignin Gỗ giác – gỗ lõi Ảnh hưởng nhân tố vật lý, hoá học ảnh hưởng sấy Ảnh hưởng nhiệt độ cao Ảnh hưởng hấp – luộc gỗ Ảnh hưởng nước sông Phát vấn, thuyết trình, hình ảnh minh họa Phát vấn, thuyết trình, hình ảnh minh họa 1 4.1 4.2 4.2.1 4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.1.3 4.2.2 4.3 nước biển Chƣơng THÀNH PHN HểA HC CA G Thành phần nguyên tố hoá học gỗ Thnh phn hoỏ hc ca g Thành phần cấu tạo nên vách tế bào Xenlulô (C6H10O5)n Hờmixenlulụ Linhin Các chất chứa ruột tế bào nh hƣởng thành phần hóa học đến q trình chế biến sử dụng gỗ Chƣơng KHUYẾT TẬT GỖ 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.2 5.1.2.1 5.1.2.2 5.1.3 5.1.3.1 5.1.3.2 5.1.4 5.1.4.1 5.4.1.2 5.1.5 5.1.5.1 5.1.5.2 5.1.6 Phát vấn, thuyết trình, hình ảnh minh họa 4,5 Khuyết tật tự nhiên Mắt gỗ Phân loại mắt gỗ Ảnh hưởng mắt Thớ nghiêng, thớ chéo, thớ loạn thớ chùn Nguyên nhân Ảnh hưởng Gỗ lệch tâm vòng năm rộng hẹp không Nguyên nhân Ảnh hưởng Gỗ hai tâm nhiều tâm Nguyên nhân Ảnh hưởng U tich nhựa thân, vùng tích nhựa khơng thấm U tích nhựa Vùng tích nhựa khơng thấm Gỗ khơ thân, lộn vỏ Phát vấn, thuyết trình, hình ảnh minh họa Phát vấn, thuyết trình, hình ảnh minh họa Phát vấn, thuyết trình, hình ảnh minh họa 1 Phát vấn, thuyết trình, hình ảnh minh họa Phát vấn, thuyết trình, hình ảnh minh họa 5.1.6.1 5.1.6.2 5.1.7 5.1.7.1 5.1.7.2 5.1.8 5.1.8.1 5.1.8.2 5.1.9 5.1.9.1 5.1.9.2 5.1.9.3 5.1.10 5.2 Nguyên nhân Ảnh hưởng Thân cong Nguyên nhân Ảnh hưởng Thót Nguyên nhân Ảnh hưởng Bạnh vè, u bướu Bạnh Vè U bướu Thân khơng trịn nhẵn 5.2.1 5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.4 Gỗ biến màu mục Gỗ biến màu Gỗ mục Khuyết tật sâu (côn trùng) gây nên Khuyết tật tạo nên trình chế biến gỗ Nứt nẻ Nứt đầu gỗ Nứt mặt ván Cong vênh Cong hình lịng máng Cong hình cung Cong theo bìa ván Vênh Các khuyết tật cưa xẻ Lẹm cạnh Vết cờm Đầu to - đầu nhỏ, đầu dày - đầu mỏng Lượn sóng Các khuyết tật q trình bóc, lạng Thực hành 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.4.1 5.3.4.2 5.3.4.3 5.3.4.4 5.3.5 5.3.5.1 5.3.5.2 5.3.5.3 5.3.5.4 5.3.6 Khuyết tật sâu, nấm phá hoại 1,5 0,5 Tự học Phát vấn, thuyết trình, hình ảnh minh họa Bài Quan sát, xác định cấu tạo thô đại gỗ kim Bài Quan sát, xác định cấu tạo thô đại gỗ rộng Tài liệu học tập : 7.1 Nguyễn Việt Hưng (2008), Bài giảng khoa học gỗ, ĐH Nông lõm TN Ti liu tham kho: 8.1 Lê Xuân Tình (1998), Giỏo trỡnh Khoa học gỗ NXB Nông nghiệp Hµ Néi Cán giảng dạy: STT Họ tên giảng viên Nguyễn Việt Hưng Nguyễn Văn Thái Trƣởng khoa Thuộc đơn vị quản lý Học vị, học hàm Khoa Lâm nghiệp Thạc sỹ Phòng Đào tạo Tiến sỹ Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017 Trƣởng Bộ môn Giảng viên ThS Nguyễn Việt Hƣng ...ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: Khoa học gỗ - Mã số học phần: WSC221 - Số tín chỉ: 02 - Tính chất học phần: Bổ trợ - Học phần thay thế, tương đương: -... bổ thời gian học tập: - Số tiết học lý thuyết lớp: 22 tiết - Số tiết làm tập, thảo luận lớp: tiết - Số tiết thí nghiệm, thực hành: tiết - Số tiết sinh viên tự học: 60 tiết Đánh giá học phần - Điểm... học phần Điều kiện học - Học phần học trước: - Học phần song hành: Mục tiêu đạt đƣợc sau kết thúc học phần: 5.1 Kiến thức: - Nắm bắt ưu nhược điểm gỗ - Biết cấu tạo gỗ, từ nhật biết số loại gỗ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương chi tiết học phần: Khoa học gỗ, Đề cương chi tiết học phần: Khoa học gỗ

Từ khóa liên quan