tổng hợp các định khoản kế toán bán hàng

3 4 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2020, 18:16

Tổng hợp các định khoản cần thiết của kế toán bán hàng ôn tập kiểm tra Tổng hợp các định khoản cần thiết của kế toán bán hàng ôn tập kiểm tra Tổng hợp các định khoản cần thiết của kế toán bán hàng ôn tập kiểm tra Tổng hợp các định khoản cần thiết của kế toán bán hàng ôn tập kiểm tra KẾ TỐN BÁN HÀNG Kế tốn bán hàng *Khách hàng đến tận doanh nghiệp nhận hàng N632 Trị giá vốn thành phẩm C154 thành phẩm xuất trực tiếp từ phận sản xuất không qua kho C155 thành phẩm xuất từ kho *Doanh thu N111,112,131/C511 giá bán chưa thuế GTGT N111,112,131/C3331 thuế GTGT phải nộp Bán hàng theo hình thức chuyển hàng chờ chấp nhận ( gửi bán) *Khi chuyển hàng bán N157/C154,155 Trị giá thành phẩm gửi bán Note: Tại nhờ đại lí trung gian bán hộ nên chưa ghi nhận doanh thu, giá vốn *Khi bên đại lí thơng báo bán hàng N632/C157 giá vốn hàng bán N155/C157 trị giá hàng mang không bán N111,112,131/C511 giá bán chưa thuế ( định khoản ghi nhận doanh thu ) N111,112,131/C3331 thuế GTGT Bán hàng trả chậm, trả góp BÊN BÁN BÊN MUA *N632/C154,155 giá vốn *N152,153/C331 giá mua trả tiền *N131/C511: giá bán trả tiền N133/C331thuế theo giá mua trả tiền N131/C3331: Thuế GTGT N131/C3387 : doanh thu chưa thực N242/C331 chênh lệch giá mua trả góp giá mua trả tiền *N112/C131: thu đươc phần tiền ứng trước từ người mua *N331/C111,112 toán phần tiền *Định kì *Định kì N112/C131: thu đươc tiền từ người mua *N331/C111,112 toán tiền cho người bán N3387/C515: kết chuyển lãi trả góp N635/C242 phân bổ lãi trả chậm Bán hàng đại lí BÊN GIAO ĐẠI LÝ Thuộc sở hữu DN xuất nhờ gửi bán *Khi giao hàng cho bên đại lí N157/C154,155 trị giá thành phẩm *Khi hàng tiêu thụ-> ghi nhận giá vốn BÊN NHẬN ĐẠI LÝ Giữ hộ, bán hộ-> không phản ánh TKKT N111,112,131/C331 số tiền bán hàng phải trả bên giao đại lý N331/C511,3331 hoa hồng đại lí N331/C112 Trả tiền cho bên giao đại lí N632/C157 giá vốn hàng bán N111,112/C511 giá bán chưa thuế N111,112/C3331 thuế GTGT N641,133/C111,112 hoa hồng đại lí Trao đổi hàng khơng tương tự *Hàng mang trao đổi N632/C154,155 trị gia mang N131/C511,3331 giá trị trao đỏi N131/C111,112 chênh lệch *Hàng nhận N152,153,133/C131 trị giá hàng nhận N111,112/C131 chênh lệch Trả lương cho người lao động sản phẩm N632/C154,155 trị giá vốn N334/C511,3331 trả lương cho NLĐ Biếu tặng NLĐ thành phẩm trang trải từ quỹ khen thưởng, phúc lợi N632/C154,155 N353/C511,3331 trị giá vốn ... *N331/C111,112 toán tiền cho người bán N3387/C515: kết chuyển lãi trả góp N635/C242 phân bổ lãi trả chậm Bán hàng đại lí BÊN GIAO ĐẠI LÝ Thuộc sở hữu DN xuất nhờ gửi bán *Khi giao hàng cho bên... giao đại lí N632/C157 giá vốn hàng bán N111,112/C511 giá bán chưa thuế N111,112/C3331 thuế GTGT N641,133/C111,112 hoa hồng đại lí Trao đổi hàng không tương tự *Hàng mang trao đổi N632/C154,155... N157/C154,155 trị giá thành phẩm *Khi hàng tiêu thụ-> ghi nhận giá vốn BÊN NHẬN ĐẠI LÝ Giữ hộ, bán hộ-> không phản ánh TKKT N111,112,131/C331 số tiền bán hàng phải trả bên giao đại lý N331/C511,3331
- Xem thêm -

Xem thêm: tổng hợp các định khoản kế toán bán hàng, tổng hợp các định khoản kế toán bán hàng

Từ khóa liên quan