quyết định thành lập ban chỉ đạo triển khai cuộc vân động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

2 4,059 8
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 10:11

ĐẢNG BỘ HUYỆN QUẢNG ĐIỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH Số: ./QĐCU Quảng Điền, ngày 10 tháng 09 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH V/v Thành Lập Ban Chỉ đạo Cuộc Vận ĐộngHọc Tập Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh” - Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam Khoá X; - Căn Cứ chỉ thị số 11-HD/TTVH, ngày 06/12/2006 của Ban Tư tưởng văn hoá Trung ương; - Căn cứ kế hoạch số 14-KH/TU, ngày 19/01/2007 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về việc thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU của Bộ Chính Trị về tổ chức cuộc vận độngHọc tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; - Căn cứ kế hoạch số 12/KH/HU ngày 09/02/2007 của Ban thường vụ Huyện uỷ Quảng Điền; - Căn cứ quy chế làm việc của chi uỷ khoá XVIII, Nhiệm kì 2010-2015. - BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận độngHọc tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Chi bộ gồm các đồng chí có tên sau: 1.Đồng chí: Nguyễn Văn Lộc - Bí thư chi bộ, P. Hiệu trưởng, trưởng ban 2.Đồng chí: Đinh Kim Long - Phó Bí thư chi bộ,Hiệu trưởng, phó ban 3.Đồng chí: Lê Minh Sơn - Chi uỷ viên, P.hiệu trưởng, phó ban trực 4.Đồng chí: Lê Chí Công - Chi uỷ viên, phó BT Đoàn, ban viên 5.Đồng chí: Lê Thị Đông Phương - chi uỷ viên, Tổ phó CM, ban viên 6.Đồng chí: Trần Tố Vinh - P.CT công đoàn, TBTTND, ban viên 7.Đồng chí: Trần Văn Na - Bí thư Đoàn, ban viên Điều 2: Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho Chi uỷ xây dựng kế hoạch chỉ đạo triển khai tổ chức tốt cuộc vận động theo chỉ thị, kế hoạch các văn bản hướng dẫn của cấp trên, đồng thời chỉ đạo hướng dẫn, theo dõi kiểm tra đôn đốc các tổ chức chính trị đoàn thể, cán bộ công nhân viên chức trong nhà trường triển khai cuộc vận động theo kế hoạch của Ban chấp hành chi bộ. Điều 3: Các đồng chí cấp uỷ, Ban giám hiệu, BCH Công đoàn, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chi đoàn giáo viên, các tổ trưởng chuyên môn căn cứ vai trò chức năng, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện . Quyết định này có hiệu lực từ ngày kí./. *Nơi nhận: TM/CHI UỶ -BTV Huyện uỷ; Bí thư -TTBCĐ của Huyện uỷ; Để báo cáo - TTBCĐ Sở GD&ĐT; - Như điều 3; - Để thực hiện, Lưu. Nguyễn Văn Lộc . CHÍ THANH QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Chi bộ gồm các đồng chí có tên. CHÍ THANH Số: ./QĐCU Quảng Điền, ngày 10 tháng 09 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH V/v Thành Lập Ban Chỉ đạo Cuộc Vận Động “ Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức
- Xem thêm -

Xem thêm: quyết định thành lập ban chỉ đạo triển khai cuộc vân động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quyết định thành lập ban chỉ đạo triển khai cuộc vân động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quyết định thành lập ban chỉ đạo triển khai cuộc vân động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Từ khóa liên quan