THỰC TRẠNG bảo vệ RừNG ở VN HIÊN NAY

13 7 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2020, 22:58

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG KHOA VĂN HOÁ CHỦ ĐỀ : THỰC TRẠNG BẢO VỆ RỪNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Sinh viên : Phạm Thị Phượng Lớp : ĐH quản lí văn hố k3 - Thực vật 11.373 lồi thực vật bậc cao - Động vật 289 loài thú, 828 lồi chim, 258 lồi bị sát 82 lưỡng cư 1.340 lồi trùng Rừng cung cấp sản phẩm gỗ : công nghiệp xây dựng, giao thông vận tải gia đình Rừng cung cấp dược liệu quý VAI TRÒ CỦA RỪNG Rừng cải tạo khí hậu, phịng hộ, ni dưỡng nguồn nước, chống cát bay vùng ven biển Rừng tạo trong bầu khí trì sống NGUYÊN NHÂN  Nguyên nhân chủ quan : - Nhận thức người yếu - Rừng bị chặt phá để lấy đất làm nông nghiệp, trồng công nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản - Khai thác gỗ để sản xuất đồ dùng gia dụng, sản xuất giấy mức - Nhiều lâm tặc phá rừng quản lý quyền địa phương cịn lỏng lẻo - Tập tục du canh du cư, đốt nương làm rẫy số cộng đồng thiểu số bà dân tộc vùng cao  - Nguyên nhân khách quan Do chiến tranh tàn phá : Từ năm 1945 đến khoảng triệu rừng Do khí hậu : Hằng năm nước ta nhận lượng xạ nhiệt lớn TÁC ĐỘNG VÀ ẢNH HƯỞNG - Khơng khí : - Đất nước : Hệ sinh thái: Xây dựng lực lượng kiểm lâm mạnh Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên mẽ truyền ý thức bảo vệ rừng Rà sốt, bổ sung, hồn thiện sách quản lý rừng GIẢI PHÁP Chủ động hợp tác, hội nhập quốc tế Chủ động nâng cao, xử lí kịp thời cơng tác phịng cháy chữa cháy sạt lở rừng Đẩy mạnh trồng rừng ngập mặn, rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn BẢO VỆ RỪNG LÀ BẢO VỆ SỰ SỐNG VÀ TÍNH ĐA DẠNG CỦA TRÁI ĐẤT ! ... kịp thời cơng tác phịng cháy chữa cháy sạt lở rừng Đẩy mạnh trồng rừng ngập mặn, rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn BẢO VỆ RỪNG LÀ BẢO VỆ SỰ SỐNG VÀ TÍNH ĐA DẠNG CỦA TRÁI ĐẤT ! ... truyền ý thức bảo vệ rừng Rà soát, bổ sung, hồn thiện sách quản lý rừng GIẢI PHÁP Chủ động hợp tác, hội nhập quốc tế Chủ động nâng cao, xử lí kịp thời cơng tác phịng cháy chữa cháy sạt lở rừng Đẩy... dựng, giao thông vận tải gia đình Rừng cung cấp dược liệu quý VAI TRỊ CỦA RỪNG Rừng cải tạo khí hậu, phịng hộ, nuôi dưỡng nguồn nước, chống cát bay vùng ven biển Rừng tạo trong bầu khí trì sống
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG bảo vệ RừNG ở VN HIÊN NAY , THỰC TRẠNG bảo vệ RừNG ở VN HIÊN NAY

Từ khóa liên quan