GIẢI PHÁP NÂNG CAO ý THỨC PHÁP LUẬT TRONG SINH VIÊN k3

9 4 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/10/2020, 16:42

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG KHOA VĂN HOÁ TIỂU LUẬN GIẢI PHÁP NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN THÀNH VIÊN TỔ MỤC LỤC I.Ý thức pháp luật : 1.Khái niệm ý thức pháp luật : Theo quan điểm chủ nghĩa Mác-Lê Nin ý thức xã hội mặt tinh thần đời sống xã hội giai đoạn phát triển định Ý thức xã hội gồm nhiều hình thái khác ý thức trị, ý thức đao đức, ý thức tơn giáo, ý thức pháp luật…Các hình thái ý thức xã hội có tính độc lập tương đối tác động qua lại lẫn Ý thức pháp luật hình thái ý thức xã hội cụ thể tồn xã hội có giai cấp phản ánh đời sống pháp luật xã hội Ý thức pháp luật tổng thể học thuyết, tư tưởng, quan điểm, quan niệm hình thành xã hội, thể mối quan hệ người pháp luật; thể đánh giá tính hợp pháp hay khơng hợp pháp hành vi xử chủ thể 2.Phân loại ý thức pháp luật : -Căn vào cấp độ giới hạn nhận thức pháp luật, ý thúc pháp luật chia thành ý thức pháp luật thơng thường ý thức pháp luật lí luận + Ý thức pháp luật thông thường : Là tri thức , quan niệm người pháp luật hình thành cách trực tiếp hoat động thực tiễn hang ngày , chưa hệ thống hoá, khái quát hoá Ý thức pháp luật thông thường phản ánh sinh động , trực tiếp nhiều mặt đời sống pháp luật thường xuyên chi phối sống người Đó tiền đề quan trọng cho hình thành lý luận , lý thuyết pháp luật hành vi người theo pháp luật + Ý thức pháp luật lý luận : Là tư tưởng , quan điểm hệ thống hoá, khái quát hoá thành học thuyết pháp lý Ý thức pháp luật lý luận phản ánh mối quan hệ bên , chất pháp luật Đây tiền đề quan trọng việc xây dựng pháp luật thưc pháp luật quan chuyên môn luật -Căn vào chủ thể ý thức pháp luật, ý thức pháp luật chia thành ý thức pháp luật xã hội, ý thức pháp luật nhóm ý thức pháp luật cá nhân + Ý thức pháp luật xã hội : Là ý thức phận tiên tiến đại diện cho xã hội chứa đựng tư tưởng , quan điểm khoa học vấn đề pháp luật Vì tiên có sở khoa học nên ý thức pháp luật xã hội thức hố tồn xã hội + Ý thức pháp luật nhóm : Phản ánh quan điểm , tư tưởng, tình cảm nhóm xã hội định pháp luật Ý thức pháp luật nhóm có phạm vi tác động hẹp so với ý thức pháp luật xã hội + Ý thức pháp luật cá nhân : Phản ánh quan điểm , tư tưởng , tâm lý , tình cảm, thái độ người pháp luật Trình độ ý thức pháp luật cá nhân thường thấp ý thức pháp luật xã hội.Vì phải khơng ngừng đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật để đưa ý thức pháp luật cá nhân lên ngang tầm ý thức pháp luật xã hội 3.Giải pháp nâng cao ý thức pháp luật nước ta - Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật - Nâng cao chất lượng hoạt động quan thực thi pháp luật tồ án viện kiểm sốt, cơng an, quan hành - Tăng cường pháp chế XHCN lĩnh vực đời sống xã hội - Tạo điều kiện cho nhân dân tham gia quản lý xã hội thơng qua hình thức dân chủ trực tiếp gián tiếp, hoạt động giám sát, phản biện xã hội việc xây dựng thực pháp luật nhà nước - Kết hơp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, nâng cao trình độ văn hoá nhân dân Kết hợp giáo dục pháp luật với xử lý vi phạm pháp luật II.Vận dụng 1.Thực tr ạng ý thức pháp luật sinh vi ên khoa văn hoá Nước ta thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội bối cảnh giới có biến động sâu sắc, xu tồn cầu hóa tác động đến tất quốc gia đem lại nhiều thuận lợi đồng thời đặt thách thức to lớn mặt đời sống xã hội Đặc biệt, nước ta thực trình chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từ đặt nhiều yêu cầu cấp bách, có yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước pháp luật đồng thời bước nâng cao nhận thức ý thức chấp hành pháp luật người dân Sinh viên, niên lực lượng đơng đảo có vai trị quan trọng phát triển kinh tế xã hội , đối tượng tiếp cận chịu ảnh hưởng lớn biến động chế thị trường xu hội nhập đất nước Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “ Thanh niên người chủ tương lai đất nước, nước nhà thịnh hay suy, mạnh hay yếu, phần niên.Bộ phận sinh viên người độ tuổi từ 18 – 25, họ thuộc lứa tuổi hình thành phát triển nhân cách dễ bị chi phối nên hiểu biết pháp luật hạn chế yếu tố tác động bên Đa phần không hiểu quyền nghĩa vụ thân người khác, không hiểu hết nội dung quy định pháp luật để biết làm gì, khơng làm gì, phải làm nào; điều luật, luật có ảnh hưởng trực tiếp đến luật dân sự, luật hình sự, luật lao động…Theo số liệu tổng hợp quan tư ph áp tỉ lệ sinh viên vi phạm pháp luật chiếm 56% vụ việc vi phạm pháp luật Bởi việc nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên cần thiết góp phần tác động to lớn đến việc chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật phát triển đất nước Quảng Ninh trung tâm văn hóa lớn nước, nơi hội tụ nhiều trường cao đẳng, đại học có nhiều sinh viên từ tỉnh khác đến học tập sinh sống Tuy nhiên, trước mở rộng hội nhập đất nước nói chung thành phố nói riêng tác động nhiều đến lối sống, suy nghĩ sinh viên Quảng Ninh Sinh viên khoa văn hố nói riêng sinh viên trường Đại học Hạ Long nói chung cịn tình trạng vi phạm pháp luật, lối sống bng thả, thực dụng, hưởng thụ xuất phận không nhỏ sinh viên.Theo thống kê cho biết, sinh viên khoa văn hố có khoảng 170 sinh viên , qua khảo sát cho thấy có 26,4% số người hỏi nói chưa hiểu biết rõ pháp luật 73,6% ý thức pháp luật mức dẫn đến tượng vi phạm an tồn giao thơng, lơ đề, cờ bạc, sử dụng chất cấm, chất gây nghiện, bạo lực học đường, đạo đức lối sống xuống cấp…trong thời gian qua Tất việc có nguyên nhân gây ra, trước tình hình vi phạm pháp luật đáng báo động sinh viên đâu ngun nhân gây nên Đó bng lỏng quản lý, thiếu giáo dục, uốn nắn gia đình, nhà trường từ nhỏ phận sinh viên, cộng thêm thiếu hiểu biết cịn chưa xác pháp luật nên sinh viên dễ có hành vi cư xử trái pháp luật Bên cạnh nuông chiều, cha mẹ bao bọc việc khiến bạn hình thành tính ỷ lại, dựa dẫm, sống ích kỷ, lười nhác, khơng ý thức trách nhiệm, ln địi hỏi phục vụ, hưởng thụ Nhiều trường hợp sinh viên trộm cắp tài sản bố mẹ người khác để thỏa mãn nhu cầu khơng đáng đua địi ăn diện, đánh bạc, hút chích Khi sống xa nhà, sinh vi ên có xu hướng muốn kiếm tiền Đó hồn cảnh kinh tế khó khăn, gia đình khơng chu cấp đủ cho việc ăn học Do đó, số sinh viên phải tự bươn chải kiếm sống nên bị kẻ xấu lợi dụng, sa vào đường phạm tội từ lúc không hay Chúng ta dễ nhận thấy khoảng cách người giàu (tập trung đô thị lớn) nông dân nghèo vùng quê ngày lớn Có sinh viên vùng quê nghèo lên học tập mục đích lại tìm kiếm việc làm, tìm kiếm hội để đổi đời Do đó, việc nhanh chóng nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên trường cao đẳng đại học Quảng Ninh giúp cho em có tri thức cần thiết hành trang vững bước vào sống để xây dựng thành phố lành mạnh, trật tự, kỷ cương, góp phần xây dựng thành cơng nghiệp cơng nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa yêu cầu cần thiết tình hình Cơng tác giáo dục pháp luật cho sinh viên có vai trị đặc biệt quan trọng , giúp cho sinh viên nắm vững nguyên lý chung chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm Đảng nhà nước pháp luật; để giúp cho sinh viên nắm kiến thức nhà nước pháp luật, vai trò nhà nước pháp luật lịch sử, quyền nghĩa vụ công dân, quyền lợi ích công dân 1.1 Tệ nạn xã hội a) Cờ bạc : Cờ bạc loại hình tệ nạn xã hội nguy hiểm , trào lưu sinh viên đánh bạc tối ngày phịng trọ hay chí kí túc xá gióng lên hồi chng báo động nơi giới trí thức trẻ - chủ nhân tương lai đất nước Với số bạn trẻ, câu ngôn “Chưa cờ bạc, chưa gắn mác sinh viên” khiến họ lầm đường lạc lối vào đường đỏ đen trở thành “bác thằng bần” lúc không hay Không cần phải lựa chọn đủ “chân”, đủ “cạ” hay lựa chọn thời gian, địa điểm sát phạt cụ thể, người ham mê bạc ngồi nhà, đánh bạc cần có máy tính hay smartphone có kết nối Internet Trên mạng có trang đánh bạc trực tuyến với nhiều lời mời gọi hấp dẫn Có thể kể đến tên “khét tiếng”, địa yêu thích nhiều bạn trẻ muốn “chơi ảo, kiếm tiền thật” như: gameken.us, betgame777.com, gamedangianviet.com… hay diễn đàn VN-zoom.com… Ban đầu, chơi ăn tiền (1 ngàn, ngàn…), phạt tiền uống nước, quẹt nhọ nồi… sau dần tăng lên mức độ chơi cờ bạc vào ban đêm tụ điểm với ván lên đến hàng trăm, triệu đồng Khi kết thúc chơi, sinh viên thắng cờ bạc ăn nhậu, say sưa tiếp tục tiêu tiền, xem vận đỏ vào trị cờ bạc khác như: cá cược, cá độ, lơ, đề… Và cháy túi họ phải toan tính để “hợp thức hóa” khoản tiền cần xin từ gia đình lâm vào cảnh nợ nần, túng quẫn, gây tổn hại mặt đạo đức lối sống dễ dẫn đến tệ nạn khác trộm cắp tài sản, cướp của, gây trật tự an toàn xã hộ Do mà tỉ lệ sinh viên phải thi lại , học lại số nhỏ ,cờ bạc “cuốn phăng” tiền bạc, dự định, hoài bão, tương lai tươi sáng nhiều sinh viên Một yếu tố tâm lý dẫn đến hành vi sai lệch nhu cầu hưởng thụ Khi tham gia tệ nạn cờ bạc đa phần sinh viên có nhu cầu ăn thua hưởng lợi Mặt khác tuổi trẻ tính định thân cịn hạn chế, dễ bị lôi kéo vào nhu càu hưởng thụ ăn chơi Ngồi cịn ưa mạo hiểm, phiêu lưu, muốn thể thân trước bạn bè Một số sinh viên xuống cấp lối sống đạo đức, thích ăn chơi, đua địi, sống bng thả Sự nhạy cảm với gọi lạ khác biệt, khơng ngại đua địi cách thể thân cho “hợp thời đại”, “đổi tư duy”, lao vào đường hưởng thụ, chơi bời, trác tang Bên cạnh theo ý kiến cán cảnh sát điều tra theo nhiều nhà nghiên cứu nhận thức pháp luật hạn chế nên sinh viên không ý thức mối nguy hiểm hậu hành động vi phạm phạm tội mà hành động theo năng, cảm tính; có số người bị bắt nhận thức hành vi phạm tội nghiêm trọng Và nguyên nhân quan trọng sinh viên thiếu ý thức rèn luyện, khơng chủ động phịng tránh nguy công lôi kéo bạn bè trước tệ nạn cờ bạc Với việc tiếp xúc với môi trường không lành mạnh đời sống xa gia đình thiếu quan tâm cha mẹ tạo điều kiện cho tệ nạn cờ bạc ăn sâu vào sinh viên Ngồi ra, hoạt động ngoại khóa nhà trường cịn thiếu chương trình cụ thể, thiết thực, chưa thực có định hướng chiều sâu cho học sinh có ý thức pháp luật dẫn đến thiếu sót việc nhắc nhở, quan tâm đến hành vi, lối sống sinh viên Chính mà hết trí thức trẻ, chủ nhân tương lai người phải sáng suốt, biết nhìn nhận thấu đáo tới nguy hiểm loại hình cờ bạc để từ bỏ sớm tốt… ... loại ý thức pháp luật : -Căn vào cấp độ giới hạn nhận thức pháp luật, ý thúc pháp luật chia thành ý thức pháp luật thơng thường ý thức pháp luật lí luận + Ý thức pháp luật thông thường : Là tri thức. .. chất pháp luật Đây tiền đề quan trọng việc xây dựng pháp luật thưc pháp luật quan chuyên môn luật -Căn vào chủ thể ý thức pháp luật, ý thức pháp luật chia thành ý thức pháp luật xã hội, ý thức pháp. .. dục pháp luật để đưa ý thức pháp luật cá nhân lên ngang tầm ý thức pháp luật xã hội 3 .Giải pháp nâng cao ý thức pháp luật nước ta - Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật - Nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP NÂNG CAO ý THỨC PHÁP LUẬT TRONG SINH VIÊN k3 , GIẢI PHÁP NÂNG CAO ý THỨC PHÁP LUẬT TRONG SINH VIÊN k3

Từ khóa liên quan