Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947

7 9 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2020, 20:57

Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947, hay Chiến dịch Léa theo cách gọi của người Pháp, là một chiến dịch quân sự do quân đội Pháp thực hiện tại Việt Nam trong Chiến tranh Đông Dương. Chiến dịch này được xem là chiến thắng lớn đầu tiên của phe Việt Minh trong cuộc chiến, làm thất bại chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của quân Pháp.4 Chiến dịch này đã ghi dấu thất bại của Pháp trong việc tiêu diệt đầu não kháng chiến và quân chủ lực của Việt Minh TĨM TẮT CHIẾN DỊCH VIỆT BẮC THU ĐƠNG 1947 Xem video tại: Youtube: http://www.youtube.com/c/EducationInfographic Facebook: https://www.facebook.com/Infographic-giáo-dục-610954052895603 Xem video tại: http://www.youtube.com/c/EducationInfographic Chiến dịch Việt Bắc Một phần Chiến tranh Đông Dương tháng 10 - 22 tháng 12 năm 1947 Thời gian Địa điểm Bắc Việt Nam Kết  Pháp chiếm giữ số khu vực biên giới thất bại mặt chiến lược  Việt Minh giành thắng lợi chiến lược KẾT QUẢ CHI TIẾT Việt Minh Hy sinh 260; Bị thương 168 Hỏng pháo 75mm, trung liên 40 súng trường Liên hiệp Pháp 01 Chết 6000 lính; Bị bắt 270 lính 02 Thu pháo 105 mm, pháo 75mm, 16 pháo 20mm, 337 súng cỡ, 45 bazooka, 1600 súng trường 03 18 máy bay bị bắn hạ 04 16 tàu chiến, 38 ca nơ bị đánh chìm 05 255 xe loại bị phá hủy Xem video tại: http://www.youtube.com/c/EducationInfographic BẢNG TÓM TẮT NGUYÊN NHÂN, DIỄN BIẾN, Ý NGHĨA CỦA KHỞI NGHĨA BẮC SƠN Nguyên nhân - Diễn biến Ý nghĩa ... http://www.youtube.com/c/EducationInfographic Chiến dịch Việt Bắc Một phần Chiến tranh Đông Dương tháng 10 - 22 tháng 12 năm 1947 Thời gian Địa điểm Bắc Việt Nam Kết  Pháp chiếm giữ số khu vực biên giới thất bại mặt chiến lược  Việt. .. giành thắng lợi chiến lược KẾT QUẢ CHI TIẾT Việt Minh Hy sinh 260; Bị thương 168 Hỏng pháo 75mm, trung liên 40 súng trường Liên hiệp Pháp 01 Chết 6000 lính; Bị bắt 270 lính 02 Thu pháo 105 mm,... 16 tàu chiến, 38 ca nô bị đánh chìm 05 255 xe loại bị phá hủy Xem video tại: http://www.youtube.com/c/EducationInfographic BẢNG TÓM TẮT NGUYÊN NHÂN, DIỄN BIẾN, Ý NGHĨA CỦA KHỞI NGHĨA BẮC SƠN
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947, Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947

Từ khóa liên quan